Het Slot van Loenhout

1849-1896 Jonker Albert Montens

Terug naar overzicht

Jonker Albert Montens werd geboren te Mechelen op 6 mei 1825 (genealogie). Hij huwde op 6 juni 1844 met Anna-Barbara (genaamd Nancy) Storms, geboren te Antwerpen op 28 augustus 1826 en overleden te Loenhout op 30 augustus 1889. Zij was de dochter van Jan Storms en Marie-Brigitte Beerenbroek.

Alberts vader was burgemeester van Lier en had één dochter (Dorothée) en twee zonen (Alexis en Albert), een tweeling. Terwijl Dorothée bleef wonen in het ouderlijk kasteel Ravenstein te Lier, kocht vader Montens voor elk van zijn zonen een domein, één te Massenhoven voor Alexis en één te Loenhout voor Albert.

Vader Joannes Franciscus Montens heeft dus op 17 mei 1851 het kasteel te Loenhout en bijhorende gronden gekocht van Franciscus Henricus Elsen. We lezen daarover bij de Antwerpse notaris Josephus Egidius Van Berckelaer:

Franciscus Henricus Elsen, grondeigenaar wonend in Brussel, verkocht aan Joannes Franciscus Montens, grondeigenaar te Lier wonend, de volgende goederen:

Lot 1 “Een kasteel hebbende keuken met aenhoorige onderaerdsche vertrekken en verscheyde gewelfde zeer drooge kelders, vestibule, trapzael, verscheyde zalen en kamers, billardzael op de eerste verdieping beneffens een aental slaepkamers met hunne cabinetten en gerieven en groote zolders..” Dan volgt een lange lijst van 80 percelen landbouwgrond, weiden, hooiland, tuinen, dreven, lusthoven, visvijver en boomkwekerijen. Al deze goederen vormden een aaneengelegen blok van 60ha 39a rondom het kasteel.

Lot 2 “Eene hoeve met pachterswoning, schuer, stal, visvijver… akkers, wei-en hooilanden…” Het gaat hier om de hoeve ‘het Verbrand Hof’ op Klein Neerven, toen een grote blok grond van 7ha 60a gelegen op de hoek van de huidige Neervenweg en Wuustwezelseweg. De totale oppervlakte van deze hoeve bedroeg 20ha 60a.

Lot 3 Een heide gelegen in ’s Wijngaerd heide onder Wuustwezel, 12ha 79a groot.

Lot 4 Drie percelen hakhout en weiland in Zundert, 1ha 90a groot.

Voor het kasteel, hoeve het Verbrand Hof en 95ha 69a grond betaalde Joannes Franciscus Montens de som van 150.000F. (not.Van Berckelaer 1851 n°88).

Vader Jan Frans Montens overleed een jaar later reeds te Lier op 30 juni 1852 op 75-jarige leeftijd als weduwnaar van Carolina Leduc en Ludovica Maria Godfriaux. De omvangrijke erfenis werd in drie loten verdeeld:

 • Lot A ter waarde van 415.046F werd toegewezen aan Dorothée Montens en graaf Amadeus de Marnix; zij kregen het kasteel Ravenstein te Lier, en goederen in Mechelen,Koningshooikt, Kessel, Berlaar, Nijlen, Geel, Oevel, Mol en Eindhout.
 • Lot B ging naar Alexis Montens, nl het kasteel van Massenhoven, en verder nog eigendommen in Zandhoven, Pulle, Viersel, Heist-op-den-Berg, Nijlen, Lichtaart en Geel. De waarde van lot B werd geschat op 417.562F.
 • Lot C werd eigendom van Albert Montens; het kasteel te Loenhout en de hoeve het Verbrand Hof op Klein Neerven, met 80ha 89a grond ter waarde van 148.999F, bijna 13 ha heide in Wuustwezel en goederen in Oosterwijk, Houtvenne, Begijnendijk, Herselt, Overrijse, Huldenberg en Meerhout. Lot C had een totale waarde van 419.455F. (not.Modest Van Acker Lier 1853 n°96)

Over de familie Montens verschenen heel wat gegevens van de hand van Mr. Y.H.M. Nijgh uit Nederland. We kregen deze tekst van de familie Montens uit Massenhoven, zodat we de afkomst van de familie kennen.

Hierna volgen enkele van de belangrijkste gegevens:

In 1315 werd de naam Mantens, (Montijn) al vermeld te Breda; we vermelden uit de middeleeuwen vooral Hendrick Montens de Oude, geboren rond 1467 en overleden 1548, bijna 82 jaar oud. Hij was gehuwd met juffrouw Joanna de Roovere (1484-1530). Het oude familiewapen van Montens was: in goud een rode balk met zilveren palen. De dekkleden (gedrapeerde versiering rond de helm) waren rood en zilver. Het helmteken was een rond blauwe schijf met daarop een gouden valhek (hamei of slagboom) geplaatst tussen twee halve vleugels. Door zijn huwelijk met iemand van de familie De Roovere, die normaal drie molenijzers in hun wapen hadden, werd er boven de balk een molenijzer geplaatst. Van dan af is dit het familiewapen van de familie Montens, die op dat ogenblik nog niet verheven was tot de adellijke stand. De familie Montens had met het beroep van molenaar niets te maken. In hun familie komen goudsmeden-juweliers, advocaten, rechters, dokters en vooral burgemeesters en schepenen voor.

In 1669 overleed Hendrik Montens, gehuwd met Mayken du Bois uit Antwerpen. Hij was als goudsmid gedurende jaren deken van de goudsmidsgilde. Zijn broer Jan Montens studeerde te Leuven voor dokter. Deze vestigde zich te Breda waar hij ook schepen van de stad werd. De familie had met onze gewesten heel wat te maken, want in 1733 werd te Geel Hubertus Jozef Jacobus Montens geboren die voor advocaat studeerde en die in 1774 huwde met Colette-Barbara Ooms, vrouwe van Oosterwijck-Houtvenne. Hun zoon werd later burgemeester van Lier en noemde zich als eerste Jan Frans Jozef Montens d’Oosterwijck, door de naam van zijn moeder toe te voegen aan de familienaam. Uit het tweede huwelijk van Jan Frans Jozef Montens d’Oosterwijck met Marie-Louise Godfriau de Gossonoourt (Tienen) werd één dochter en een tweeling zonen geboren. Het was voor deze zonen dat vader voor elk een domein met kasteel kocht.

De eerste zoon van de tweeling is Alexis Xavier Montens, geboren op 6 mei 1825 en overleden 1907. Hij vestigde zich op het domein te Massenhoven. Deze familie werd tot de Belgische adel zonder titel verheven op 20 mei 1854 en de mannen werden in het vervolg met jonkheer aangesproken. In de stam van Massenhoven kwamen verschillende rechters voor. Op het domein te Massenhoven wonen tot nu toe nog steeds vier zonen van oud-burgemeester van Massenhoven‚ jonker Jules Alexis Xavier Montens afstammeling van één van de tweelingbroers, Alexis Xavier Montens.

De tweede zoon was jonker Albert Jan uit Loenhout. De familie werd verheven in de Belgische adelstand op 5 december 1871, zonder titel wat wel ongebruikelijk was voor zo een oude en belangrijke familie, die in 1786 tijdens de Oostenrijkse tijd al eens de adellijke titel verwierf. De aanspreektitel is van dan af eveneens jonker voor de familie Montens te Loenhout.

Het oude familiewapen van de familie Montens
Het oude familiewapen van de familie Montens

Op 8 juli 1853 verhuurde Albert Montens de kasteelhoeve met 16 ha grond aan Adriaan Jorissen en Maria Cornelia Kenis. Zij woonden reeds op de hoeve sinds hun huwelijk eind 1841.

Enkele maanden later, op 31 december 1853, kocht hij herberg "De Keizer" voor de zusters St.-Vincentius-à-Paulo van Gijzegem. De verkoopakte werd opgemaakt door notaris Jan Frans Keysers van Brecht (1853 n°114 en 122). De verkopers waren Petrus Josephus Vorsselmans, slachter en biertapper, en zijn vrouw Theresia Barbara Vroman. Zij verkochten voor de som van 2.910F aan Albert Montens, wonend te Loenhout:

“eene schone en grote huizing gebruikt tot herberg en bakkerij genaamd 'De Keyser' bevattende keuken, kamer, achterkamer dienende tot bakkerij, twee kelders, grote kelderkamer, zolder met twee ingemaakte slaapkamers, stal, schuur, werf en aangelegen hof, gestaan en gelegen op den Huffel bij de kerk, Wijk E n°728 en 708 groot 24 a..”

De zusters van Gijzegem richtten er op 11 oktober 1858 de meisjesschool op. De eerste zuster-overste, Alfonsina de Liguori, werd in 1860 te Loenhout begraven.

Jonker Albert Montens was van 1855 tot 1865 burgemeester van Loenhout en lid van de provincieraad.

In 1875 waren arbeiders van Albert Montens eikebomen aan het aanplanten op z'n grond op de Wachelbergen, op een korte afstand van de Bredabaan, gelegen achter het huis van de heer Vogel, nr. 115. Ze groeven er urnen op, die de jonker schonk aan het Museum voor Kunst en Geschiedenis te Brussel, waar ze nu nog bewaard worden.

Kinderen van jonker Albert Montens:

 1. Jonkvrouw Philomeen Marie-Louise (Louise genaamd) Montens geboren te St.-Joost-ten-Node op 17 maart 1850. Overleed te Loenhout op het kasteel op 16 januari 1940. Ze was lange tijd de gastvrouw op het kasteel en ontving er geregeld de missienaaikring.
 2. Jonkvrouw Marie-Jeanne Françoise Montens. Geboren te St.-Joost-ten-Node op 28 mei 1851 en overleden in Ierland (Ahascragh) op 25 februari 1920. Huwde op 6 augustus 1884 met Peter Jozef Daly of Daly's Grove. (1842-1910)
 3. Jonkvrouw Charlotte Anne-Marie Frederika Montens. Geboren te Elsene, 9 november 1852 en overleden te Hoboken, 11 maart 1936. Zij werd religieuze bij de Dochters van Liefde van Vincentius à Paolo onder de naam zuster Vincent.
 4. Jonkvrouw Anna-Marie Carolina Montens, geboren te Loenhout 14 oktober 1854 en overleden te Loenhout op 25 november 1907.
 5. Jonker Emmanuel-Marie-Franciscus Xavier, geboren te Elsene op 9 januari 1857. (zie verder)
 6. Jonkvrouw Octavie Eugenie Marie Montens, geboren te St.-Joost-ten-Node op 24 oktober 1859 en overleden op het kasteel te Loenhout op 27 november 1910.
 7. Jonkvrouw Clementien Anna Jakelien Frederika Montens, geboren te Loenhout op 25 juli 1863 en na een jaar overleden te Loenhout op 17 oktober 1864.
 8. Jonkvrouw Helena Maria Josefien Henriette Montens, geboren te Loenhout op 13 september 1864 en overleden te St.-Agatha-Rode op 26 november 1949. Zij huwde met Paul-Henri Malou van St.-Pieters-Leeuw op 16 april 1910.
 9. Jonker Alfons Jean-Marie Frederik Montens d'Oosterwijck, burgerlijk ingenieur geboren te St.-Joost-ten-Node op 27 november 1868 en overleden te Polleur op 23 juli 1949. Hij kreeg op 2 april 1913, net zoals zijn broer Emmanuel de toelating "d'Oosterwijck" achter zijn naam te plaatsen. Hij huwde te Polleur op 4 november 1901 met Marie-Ghislaine Simonis. (1869-1934)
 10. Jonker Karel Jozef Pie Montens d'Oosterwijck. Geboren te Loenhout op 18 mei 1871 en overleden te Emptinne op 22 februari 1937. Hij was samen met Frans Meeusen medeoprichter van de Boerengilde en voorzitter van de melkerij van Loenhout (1896). Hij werd nadien burgemeester van Emptinne en mocht ook vanaf 1913 "d'Oosterwijck" toevoegen aan zijn naam. Hij huwde een eerste maal te Schoten op 28 april 1898 met Zoé Helena Ullens die een jaar later al overleed. Hij huwde een tweede maal in Elsene met Marie-Josephine van de adellijke familie de Jacquier de Rosée. (1866-1950)

Albert Montens overleed te Loenhout op 25 december 1896. Na zijn dood hebben de kinderen op 8 november 1897 voor notaris Jules Joseph Roberti te Leuven de nalatenschap onder elkaar verdeeld. (not. Roberti 1897 n°761)

Albert Montens had eigendommen nagelaten in de provincies Brabant, Antwerpen en Noord Brabant. In Loenhout bezat hij het kasteel en verschillende hoeven met een gezamelijke oppervlakte van 205ha 45a 40ca.

Lot A, het kasteel met 51ha grond, geschat op 174.160F, werd toegewezen aan Charlotte Anne Marie Montens (°1852). Zij was kloosterzuster en woonde toen in Heverlee.