Het Slot van Loenhout

1768-1769 Jan-Baptist Jozef Cogels

Terug naar overzicht

Bij de dood van Walckiers kocht Jan Baptist Jozef Cogels op de vrijdagmarkt de twee heerlijkheden voor 60.000 gulden. Domeinen kopen op de vrijdagmarkt was blijkbaar geen lonende bezigheid want de heer Jean Joseph Walckiers, een erfgenaam, waarschijnlijk de zoon van Jean Baptist, betwistte de verkoop en kreeg gelijk.