Het Slot van Loenhout

1734-1768 Jonker Jean Baptist Walckiers de Gammerages

Terug naar overzicht

Hij was ook heer van Oostwinkel en hij werd op 17 oktober 1734 feestelijk ingehaald in de gemeente. De slechte tijd op het kasteel leek voorbij. Hij brak het oude kasteel af en bouwde in 1746 een nieuw kasteel. Het werd op stukken boom of balken gebouwd. Dat kasteel staat er, enkele wijzigingen en restauraties uitgezonderd, nu nog en op dezelfde bomen. Wij veronderstellen dat Walckiers overleed rond 1768 vermits dit jaartal vermeld werd als verkoopjaar van de goederen. Deze heer maakte het kasteel weer welvarend.