Het Slot van Loenhout

1705-1728 Louisa Bernardine Herry

Terug naar overzicht

De echtgenote van Johan van Siegen zag zich als vrouwe van Loenhout verplicht nieuwe renten te heffen om aan de schulden te voldoen. Zij voerde in 1714 een proces tegen secretaris Jan Frans Van Elsacker, tevens notaris te Brussel betreffende de overdracht van de leenboeken en in 1720-1723 voerden de erfgenamen van Jan Frans Van Elsacker, overleden in 1716, een proces opdat de vrouwe van Loenhout haar schulden aan de erfgenamen zou betalen.

In 1728 droeg zij haar rechten over op haar neef Petrus Herry.