Het Slot van Loenhout

1687-1705 Johan Louis Van Siegen van Sechten

Terug naar overzicht

Er ontstond weer een conflict (1696-1729). Ditmaal was de heer van Loenhout, Johan Louis van Siegen van Sechten niet akkoord met notaris Peter No over het beheer van de heerlijkheden. Bijna tien jaar na de verkoop begonnen ook de kinderen van Margaretha de Gamarra, markiezin de Melin, een proces om de heerlijkheden terug onder hun beheer te krijgen. Bijna 30 jaar zou dit proces duren.

Johan Louis van Siegen van Sechten had familiebanden met Louise Adriana Perez de Baron, Vrouwe van Loenhout van 1661-1675:

            ┌─────────────────────┐
            │   Louis Perez   │
            │     x     │
            │  Louise Segoura  │
            └──────────┬──────────┘
            ┌──────────┴──────────┐
            │  Marcus Perez   │
            │     x     │
            │  Ursula Lopez de  │
            │   Villanova    │
            └──────────┬──────────┘
      ┌──────────────────────┼──────────────────────┐
┌──────────┴──────────┐┌──────────┴──────────┐┌──────────┴──────────┐
│   Anna Perez   ││   Anna Perez   ││ Marc Antoine Perez │
│     x     ││     x     ││     x     │
│  Herman Breyl   ││ Jan van Siegen van ││Marie Perez de Baron │
│           ││    Seghten    ││           │
└─────────────────────┘└──────────┬──────────┘└──────────┬──────────┘
            ┌──────────┴──────────┐┌──────────┴──────────┐
            │ Jan Louis van Siegen││  Louise Adrienne  │
            │  van Seghten   ││    Perez    │
            │ HEER VAN LOENHOUT ││ VROUWE VAN LOENHOUT │
            │   1687-1705   ││   1661-1675   │
            └─────────────────────┘└─────────────────────┘

Meer informatie over deze familiebanden is te vinden in het onderzoek van Daniël Peeters, onderaan deze bladzijde.

De volkstelling van 1693 vermeldt voor het kasteel de volgende inwoners: Johan Louis Van Siegen en zijn echtgenote met nog een broer Gaspar Joannes van Siegen, samen met Hendrik Smit (een familielid?) en Laureys Driesen en Geerard Hermans, de twee knechten. Maria Janssen, de dochter van Peter Janssen en Cornelia Janssen, de twee meiden woonden ook in het kasteel.

De volkstelling van 1698 vermeldt nog een andere broer Michiel Lodewijckx Van Siegen, die er ondertussen is komen wonen. Ook de zuster van de kasteelvrouw Joanna Henry en de nicht Marianne Louise Henry namen er hun intrek. Jacobus De With en Jan Plettincx waren toen de knechten en Maria Bertel Lambrechts het meisje. Geen grote hofhouding.

De heer van Loenhout en Popendonk, Johan Louis van Siegen van Sechten, overleed te Loenhout op 26 december 1705.

Aanvulling: Perez - Perez de Baron - De Sieghen de Seghten

A.J. van Aken (1938) geeft aan dat na van der Laen de familie Herry Heer van Loenhout wordt.

Er is spoor van zeker één proces tussen Pierre Herry als voogd van Bernardine Louise Joséphine Herry (zijn dochter) en Philippe Jacques van der Laen, Heer van Bisecq en Melin voor een naasting (retrait lignager1) van de Heerlijkheid Loenhout en Poppendonk.

Hierbij verwijzing ernaar in de Processen voor het feodaal Hof van Brabant, vol. 2, 1434-1794 ref. 2870, A. Gaillard:

"le 25 avril 1733: Pierre Herry père et tuteur de Bernardine Louise Josephine Herry Imp. c. Philippe Jacques van der Laen, Chevalier, sgr de Bisecq, Melin : Retrait lignager des seigneuries de Loenhout et Poppendonck vendu à charge de Bernardine Herry veuve de Jean Louis van Sichem." " Acte de transport de la seigneurie de Poppendonck et de celle de Loenhout au profit de Philippe Jacques van der Laen, chevalier, seigneur de Melin, fol 217 v, se trouve l'acte du retrait des seigneuries dont il s'agit intenté par Pierre Herry, au nom de Bernardine Louise Joseph Herry"

Inventaire des archives de la Cour Féodale du Brabant, p. 352, t I, Galesloot.

"Pierre Herry, père et tuteur de Bernardine Louise Joséphine Herry - Philippe Jacques van der Laen, chevalier, seigneur de Melin etc. Retrait lignager de Loenhout et Poppendonck, vendu à charge de Bernardine Herry, veuve de Jean Louis Sighem van Sechtem. Décidé le 25 avril 1733.”

Inventaire des archives de la Cour Féodale du Brabant, p. 411, t II, Galesloot.

Laten wij even nader bekijken wie deze Herry zijn, vermeld in bovenstaande tekst.

Zij is Bernardine Louise Herry, zoals Victor Goethals aangeeft in zijn Miroir des Notabilités nobiliaires de Belgique, des Pays-Bas et du Nord de la France, p. 703, geboren te Brussel op 7 oktober 1658 en overleden te Loenhout op 31 juli 1732. Zij is de zus van Adrien Herry (zie verder) Vrouwe van Loenhout na haar man die hier wordt omschreven als Louis Sighem van Sechtem of Jean Louis van Sichem. Het gaat om Jean Louis de of von Siegen de Sechten of Sechtem, geboren te Keulen (?) en overleden te Loenhout op 25 december 1705. Wij vinden hem als Heer van Loenhout en Poppendonk, hij is de zoon van Jean von Siegen de Sechten en … Anna (soms Maria) Perez2.

Deze Anna/Maria Perez heeft banden met de eerder aangehaalde Perez. Zo heeft Ludwig von Siegen, broer van voormelde Jean Louis, ter gelegenheid van een erfenis komende van Louise Adrienne Perez, geboortig van Loenhout, moeten bewijzen dat hij haar naaste neef is en de is zoon van wijlen Jean de Siegen en van Anna Perez.

Deze Anna Perez was weduwe van Herman de Breyl en had een zoon Marcus de Breyl3, overleden te Utrecht. Via de archieven van Utrecht kan het werk Monumenta van Buchel geraadpleegd worden. Op fol. 151r, pagina 272 staat een tekening van de grafsteen van Marcus de Breyl, “W. Ed Marcus Ernst van Breyl A° 1626 16 juni” met vier kwartieren Breyl x Frenz en Perez x Lopes de Villanova. Voor Perez het gekende wapen gelijk aan het wapen op de memoriesteen van de St. Quirinuskapel en voor Lopez de Villanova de versterkte toren. Hieruit blijkt dus dat Anna Perez de dochter is van een Perez en dat haar moeder een Lopez de Villanova is. In zijn Histoire de la Gravure en manière noire, stelt Léon de Laborde op p. 48 waar de Siegen familie wordt behandeld, dat Anne Perez de dochter is van Marcus Perez getrouwd met een Lopez de Villanova die een zus is van Martin Lopez de Villanova.

Deze Ludwig von Siegen, die zijn afstamming diende te bewijzen, was kolonel maar ook uitvinder van een graveertechniek, de zogenaamde mezzotinto die toeliet grijstinten af te drukken4.

De van Siegen hier vermeld zijn van hetzelfde geslacht als de von Siegen burgemeesters van Keulen.

Eerste schema Perez de Baron

    ┌────────────────────────────────┐
    │  Martine Perez de Baron   │
    │   Catherine Perez      │
    │(waarvan o.a. 1 zoon en dochter)│
    └───────────────┬────────────────┘
      ┌───────────┴──────────────┐
┌──────────┴──────────────┐┌──────────┴─────────┐
│ Louis Perez de Baron  ││Marie Perez de Baron│
│Heer v Loenhout door koop││     x     │
│ x Louise Cassina    ││Marc Antoine Perez │
└──────────┬──────────────┘└──────────┬─────────┘
┌──────────┴──────────────┐┌──────────┴──────────┐
│Catherine Eleonore Perez ││Louise Adrienne Perez│
│    de Baron     ││ Vrouwe van Loenhout │
│ Vrouwe van Loenhout  ││           │
└─────────────────────────┘└─────────────────────┘

Tweede schema Perez

            ┌─────────────────────┐
            │   Louis Perez   │
            │     x     │
            │  Louise Segoura  │
            └──────────┬──────────┘
            ┌──────────┴──────────┐
            │  Marcus Perez   │
            │     x     │
            │  Ursula Lopez de  │
            │   Villanova    │
            └──────────┬──────────┘
      ┌──────────────────────┼──────────────────────┐
┌──────────┴──────────┐┌──────────┴──────────┐┌──────────┴──────────┐
│   Anna Perez   ││   Anna Perez   ││ Marc Antoine Perez │
│     x     ││     x     ││     x     │
│  Herman Breyl   ││ Jan van Siegen van ││Marie Perez de Baron │
│           ││    Seghten    ││           │
└─────────────────────┘└──────────┬──────────┘└──────────┬──────────┘
            ┌──────────┴──────────┐┌──────────┴──────────┐
            │ Jan Louis van Siegen││  Louise Adrienne  │
            │  van Seghten   ││    Perez    │
            │ HEER VAN LOENHOUT ││ VROUWE VAN LOENHOUT │
            │   1687-1705   ││   1661-1675   │
            └─────────────────────┘└─────────────────────┘

Zoals hierboven vermeld stelt de auteur Léon de Laborde dat Anne Perez de dochter is van Marcus Perez getrouwd met een Lopez de Villanova die een zus is van Martin Lopez de Villanova. En inderdaad, een van de broers van Ursula Lopez de Villanova is Martin Lopez de Villanova getrouwd met Sarah de Landas, waarvan een reeks kinderen geboren wordt In Keulen5. Ook Jean Louis de Siegen de Seghten is geboren in Keulen.

Bernardine Louis Herry weduwe Siegen (4 in bovenstaand schema) zal de Heerlijkheid Loenhout schenken aan haar neef Pierre Paul Herry.

Voetnoten
1. Naastingrecht is het recht om een goed dat het voorwerp uitmaakt van een transactie, naar zich toe te trekken indien men kan aantonen dat men familiale banden heeft met de partij die zich van het goed ontdoet; deze kunnen zowel in vrouwelijk als mannelijke lijn liggen (vandaar lignager); Soms gaat dit hele stambomen ver, Gérard François Xavier de Herckenrode is heer van de baronie van Roost omdat zijn grootvader heeft kunnen aantonen dat als Gerard d’Oyenbrugge, Baron van Roost, Roost wil verkopen aan een derde, hij met deze Gérard van Oyenbrugge zes generaties eerder gemeenschappelijke voorouders had. Het naastingproces is wel gevoerd door zijn grootvader, door de weduwe en de kinderen ervan.
2. Miroir des Notabilités nobiliaires de Belgique, des Pays-Bas et du Nord de la France, vol. 2, p. 703, Fel. Vict Goethals, 1862. Noot Anna Perez is dan al weduwe van Herman de Breyl, ook soms Breyll, Breyel, Breil.
3. Marcus Breyll wordt opgevoed door het echtpaar Siegen- Perez. Laborde schrijft hierover, p. 37: " Il (Jean de Siegen) écrit( brief van 1617), au landgrave Moritz que feu de Meullenbach, dit Breill, ayant combattu sous le prince Guillaume d'Orange, dans les PaysBas, "Ettiche(sic) viel Jahre" avait reçu en récompense du comte de Nassau la donation du fief de Lintz dans le chapitre de Cologne ; que son fils se maria et eut un fils; qu'il mourut bientôt après, et que lui, Jean de Siegen, ayant épousé sa veuve, il a élevé cet enfant, qui, maintenant, a près de quatorze ans, et qu'il serait à désirer qu'il pût entrer dans la « Hof-Schule » de Cassel ; c'est pourquoi il sollicite, en qualité de vassal de la Hesse par le fief de Sechten situé dans le chapitre de Cologne, cette faveur pour son fils adoptif."
4. Het portret van Amelia Elisabetha von Hessen wordt beschouwd als het eerste in mezzotino, à la manière noire. "1642 gelingt dem Offizier und Künstler Ludwig von Siegen mit dem Porträt der Landgräfin von Kassel eine druckgraphische Erfindung, die bisher ungeahnte Möglichkeiten der Tonalität bietet – das Mezzotinto die also genannte Schwarze Kunst in Kupfer zu arbeiten.“ Bron: Technik und Entwicklung des Mezzotintos, Hanebutt-Benz, Eva-Maria, Isabelle Fehle, 2009.
5. Zie: Die Familie Lopes de Villanova und ihre Grabmäler in der Burgkirche, Franz Weyell (+), Hist. Verein Ingelheim.