Het Slot van Loenhout

1479-...? Jonker Everaert Van der Marck

Terug naar overzicht

In "broederlijke en zusterlijke rechten" erfde hij van Margaretha van Boechout, zijn echtgenote. Waarschijnlijk erfden wettelijk een zoon en een dochter van hem de heerlijkheid van Loenhout en Popendonck van hun moeder. Het duurde drie jaar alvorens het "verhef" betaald was zodat jonker Everaert Van der Marck pas in 1479 als heer vermeld werd. Volgens de verhalen van "de Ever van de Ardennen" leefde vader Everaert I nog, zodat hij in feite heer van Loenhout was. In deze periode is het niet zo duidelijk wie er heer van Loenhout was.