Maria Gorissen (13)

Loenhoutse Trappisten

Onlangs kwamen we 2 nieuwe Loenhoutse religieuzen op het spoor. Zij traden in de Abdij der Trappisten te Westmalle. We maakten een korte biografiepagina voor beiden:Br. Benedictus (in de wereld Joannes Arnouts) (1843-1869)Br. Petrus Joannes Quirijnen (1816-1857)

Lees verder...

Notariaat Mark-Antoon Essers (1740-1779)

Van dit notariaat hebben we nog geen digitale bewerkingen gemaakt. Het archief is evenwel online in te kijken via de website van het Felixarchief te Antwerpen. Om het zoeken te vereenvoudigen, hebben we op onze website rechtstreekse koppelingen geplaatst naar de verschillende archiefbestanddelen.

Lees verder...

Bijwerkingen genealogisch bestand na 1800

Ons genealogisch bestand van Loenhoutse inwoners na 1800 wordt ook geregeld bijgewerkt, nu o.m. met een heel aantal sterfdatums, Loenhoutse religieuzen, alsook informatie over Loenhoutse inwoners die tijdens WOI naar Nederland gevlucht zijn: Het is mogelijk dat sommige van de bovenstaande koppelingen niet lijken te…

Lees verder...

Bouw van het kasteel

De pagina over jonker Jean Joseph Walckiers die Heer van Loenhout was van 1734 tot aan zijn dood in 1758, en het huidige kasteel van Loenhout bouwde, werd grondig nagekeken, verbeterd en aangevuld door Maria Gorissen.

Lees verder...

Bijwerkingen genealogisch bestand na 1800

Ook ons genealogisch bestand van Loenhoutse inwoners na 1800 wordt geregeld bijgewerkt, onder meer met scans van bidprentjes, maar ook het verbeteren en aanvullen van diverse gegevens. In de loop van de maand juni 2019 werden voor de volgende personen bidprentjes toegevoegd: Daarnaast waren er…

Lees verder...