Etienne Kerremans (13)

Jan Wijgaerts alias van Vollenhoven, schout van Loenhout

Op onze website vinden we onder markante figuren de vroegere schouten van Loenhout. Bij dezen voor de periode 1565-1592 staat genoteerd Jan van Vollenhoven. Deze van Vollenhove vinden we ook terug in ons genealogisch bestand met als geboortedatum circa 1529, en twee huwelijken, resp met…

Lees verder...

Alle schepenregisters na 1600 gekoppeld

Vandaag publiceerden we een nieuwe versie van ons genealogisch bestand met inwoners van Loenhout voor 1800. Alle schepenregisters na 1600 zijn ondertussen kruiselings gekoppeld met het genealogisch bestand. Het nut van het leggen van deze koppelingen wordt nogmaals ge├»llustreerd door onderstaand verhaal. In de volkstelling…

Lees verder...

Het liedje van Naentien Pellens (1675)

Dat in een bescheiden dorp als Loenhout vroeger niet alles alleen maar kommer en kwel was maar het er af en toe ook ludiek aan toe kon gaan bewijzen een aantal akten uit het oude archief van het dorp die wij konden aantreffen in de…

Lees verder...

Genealogisch bestand Loenhout voor 1800 (versie december 2018)

Bij deze versie werden heel wat nieuwe koppelingen naar de archieven aangebracht. Zo werden de samenvattingen vooronderzoek van de schout (2de hfst III criminele rechtspraak, b nrs 3760-3761-3762) en processen (2de hfst, III criminele rechtspraak, c nrs 3763-3818) helemaal gekoppeld, voor zover de vermelde personen…

Lees verder...

Nieuwe archiefsamenvatting: notariaat Jan Van Vorspoel

Notariaten zijn een zeer rijke bron van informatie over het verleden.┬áVandaag werd een omvangrijke verzameling akten van notaris Jan Van Vorspoel toegevoegd aan de website. Het betreft: Zoals u ziet, vinden we geschriften van dit notariaat zowel in het rijksarchief Antwerpen als in het stadsarchief…

Lees verder...