Rechtspraak nr. 3762 (OA Loenhout)

Terug naar overzicht

Oud archief Loenhout – Rechtspraak, nr. 3762

Loenhout R 3762, Stuk 1 - 18.07.1751

| 3762-0001-01 |

kwetsuur met een mes door Hendrick van Heeze aan zijn broer Frans van Heeze op 18.07.1751. Verklaring van Jacobus Constantinus van den Ackerveken, koster, die begint met te zeggen dat hij op 18.07.1751 na de middag naar de herberg van Adriaen Vergouwen (in de drij swaentiens) is gegaan, maar daar stopt de verklaring

Personen: Jacob-Constantijn VAN DEN ACKERVEKEN Adriaen Rombout VERGOUWEN

Loenhout R 3762, Stuk 2 - 01.12.1751

| 3762-0002-01 |

dodelijk ongeval van Jan van Ditvoort in Vossingers, verongelukt onder zijn paard en kar, op sint andriesdag (30.11.1751). Visitatie door de schepenen Jan van de Mierop en Erasmus Kerstens, en door de chirurgijn Jacobus Joannes de Hoest

Personen: Jan Jan Antonij DIETFORD Erasmus Antonij KERSTENS Jan Adriaen Jan VAN DE MIEROP

Loenhout R 3762, Stuk 3 - s.d.

| 3762-0003-01 |

cfr vorig stuk, getuigenis chirurgijn

Personen: Jan Jan Antonij DIETFORD

Loenhout R 3762, Stuk 4 - 01.12.1751

| 3762-0004-01 |

cfr vorige stukken, geen bijkomende gegevens

Personen: Jan Jan Antonij DIETFORD

Loenhout R 3762, Stuk 5 - 28.02.1756

| 3762-0005-01 |

onderzoek ter zake het mogelijk baren van een kind door Cornelia Michielsens, dienstmeid bij Jan Goderi de oude. Getuigenissen door: Cornelia van den Heuvel (x Cornelis Jan Goderi), 36j - Catharina Jan Lenaert Coeckx (x Adriaen Wouter Ooms), 55j - Elisabeth Cornelis Marijnnissen (x Jan Goderi), 73j. Getuigen verklaren enkel te weten van ‘horen zeggen’

Personen: Elisabeth Cornelis MARIJNISSEN Jan Jacob GODDERI Cornelia Geert Jan VAN DEN HEUVEL Adriaen Wouter Peter OOMS Cornelis Jan Jacob GODDERI Catharina Jan Lenaert COCX

Loenhout R 3762, Stuk 6 - 14.10.1756

| 3762-0006-01 |

kwetsuur aan Jan den Houwer, °Brecht, knecht bij Adriaen Peeter Rombouts. Slachtoffer werd gestoken door Joseph Janssens, wagenmaker, ten huize van Erasmus Kerstens. Lambrecht Michiel Claesen was daar eveneens aanwezig

Personen: Erasmus Antonij KERSTENS Jan Peter DEN HOUWER Lambrecht Michiel Jan CLAESSEN Adriaen Peter Jan ROMBOUTS

Loenhout R 3762, Stuk 7 - 21.07.1759

| 3762-0007-01 |

getuigenis door Matthijs Anthoni Goossens, +30j, over het aantreffen van Wouter Arnauts, zoon van Jan-Baptist Arnouts, in de velden tussen de munte en Vossingers. Getuige hoorde vs Wouter Arnauts kermen, hem vragende hem naar huis te voeren en zeggende dat hij stervende was, zonder nochtans enige kwestuur op te merken. Voerde vs Wouter Arnouts naar de dischtbijzijnde woonst, bij Adriaen Hendrick Bertholomeeusen

Personen: Adriaen Hendrik Jan BARTHOLOMEUSEN Matthijs Antonij Matthijs GOOSSENS Wouter Jan-Baptist Jan ARNAUTS

Loenhout R 3762, Stuk 8 - 26.07.1759

| 3762-0008-01 |

cfr vorig stuk, getuigenis door Adriaen Hendrick Bertholomeeusen, 52j. Verklaart dat Wouter Arnauts zei dat hij een ongeluk met zijn kar had gehad, verder dat hij zelfde dag als hij bij hem was gebracht nog door zijn vader en moeder opgehaald was, en daarna thuis was overleden

Personen: Wouter Jan-Baptist Jan ARNAUTS Adriaen Hendrik Jan BARTHOLOMEUSEN

Loenhout R 3762, Stuk 9 - s.d.

| 3762-0009-01 |

los stuk, waaruit blijkt dat er op 22 augustus (geen jaartal) in Wuustwezel in de herberg ’den cop’ ruzie is geweest tussen Laureijs Gabriel Arnouts enerzijds en Jacobus Peeters en Cornelis Lenaert Peeters anderzijds. Eveneens aanwezig: Peeter Ooms, Peeter Adriaen Bevers, Maria Elisabeth Kenis, Elisabeth van Antwerpen, Jacomina Cools, Magdalena Jan Meeussen, Adriaen van Elsacker, Peeter van Tichelt, Jacobus Matthijsen, Elisabeth en Anna Maria Gorissen, Joannes Bresseleeers

Personen: Laureijs Gabriel Laureijs ARNAUTS Jacobus Adriaen Adriaen MATTHIJSSES Jacobijne Jan COOLS Cornelis Lenaert Bertel PEETERS Adriaen Adriaen-Frans VAN ELSACKER Peter Michiel OOMS Maria-Elisabeth KENIS Peter Adriaen Simon BEVERS Jan Cornelis Andries BRESSELEERS Elisabeth Cornelis VAN ANTWERPEN

Loenhout R 3762, Stuk 10 - 25.06.1769

| 3762-0010-01 |

ondervraging van Jacobus Crockx en Cornelia Timmermans, beiden gedetineerd. Jacobus Crockx is geboren in Hoeven(en), woonde laatst aldaar bij Guilliam Spranghers, waar hij rond kerstmis 1768 is vertrokken, waarna hij is ingetrokken bij Joanna Jaspers in Rucphen. Heeft in mei in Doel verbleven bij Jacob Beels (?) en bij genaamde van Dommelen, kuiper. Heeft aldaar verkering gekregen met Cornelia Timmermans, waarmede hij wil huwen. Verklaart dan begin mei in Rucphen met een mes gevochten te hebben met Jan den Geldersman en deze te hebben gedood. Cornelia Timmermans verklaart laatst gewoond te hebben in Rucphen bij Guilliam Boers, is daarna met Govaert Roese naar Doel gegaan, werd door deze misleid en is dan met vs Jacob Crockx vertrokken. Volgens Cornelia Timmermans zou Jan den Geldersman met een mes gevochten hebben met vs Govaert Roese

Loenhout R 3762, Stuk 11 - 09.05.1775

| 3762-0011-01 |

certificatie door de secretaris Jan Baptist Hermans over de procedure in criminele zaken, waarvan de getuigenissen voor schepenen van Loenhout geschieden

Personen: Jan-Baptist FRAN€¡OIS HERMANS

Loenhout R 3762, Stuk 12 - 01.05.1775

| 3762-0012-01 |

degensteek aan Adriaen Michiel van Staeijen door de onderbrigadier van hare majesteit, geposteerd in Loenhout. Getuigenissen door: Adriaen Michiel van Staeijen, 21j, wnde bij zijn ouders - Peeter Jan Kenis, 25j, dienstbode bij Cornelis Joos Vermeiren - Jan Adriaen Ooms, 45j - Cornelis Meeusen, 30j, dienstbode bij de secretaris Hermans - Nicolaaes Joris van Elsacker, 24j. Feiten geschied omtrent de woning van de weduwe Comperen aan de kerk, alwaar de brigadier en onderbrigadier enige varkens hadden in beslag genomen, en vs Adriaen van Staeijen maanden op zijn rug te gaan liggen, waarbij hij de steek opliep

Personen: Adriaen Michiel VAN STAYEN Nicolaus Joris Geert VAN ELSACKER Jan-Baptist FRAN€¡OIS HERMANS Peter Jan KENIS Maria-Anna Michiel Cornelis HUYGENS Jan Adriaen Wouter OOMS Cornelis Jan MEEUSEN Cornelis Joos Cornelis VERMEIREN

Loenhout R 3762, Stuk 13 - 06.05.1776

| 3762-0013-01 |

ruzie en vechtpartij tussen Laureijs Kenis, Geeraert Cornelis Goddrie en Jan Geert Augustijns, wnde Oosteneinde. Ruzie ontstaan in de herberg bij Dionisius Ceuppens, 37j, werd dan buiten verder gezet, alwaar Laureijs Kenis snijwond opliep. Eveneens aanwezig was Cornelis Neuts

Personen: Laureijs Dielis KENNIS Cornelis Adriaen Jan NUYTS Nijs Jan COPPENS Jan Geert Dierck AUGUSTIJNS Geeraert Cornelis Jan GODDERIE

Loenhout R 3762, Stuk 14 - 13.07.1776

| 3762-0014-01 |

slagen door Adriaen (C)Loostermans, Meir, aan Jan de Bie in de herberg ‘de drij swaentjens’ van Peeter de Meester, gelegen aan de kerk. vs Adriaen (C)Loostermans, sr Joannes Vergouwen en Cornelis Peeter van Tichelt waren er bezig met kegelen, vroegen Jan de Bie om de kegels recht te zetten, waarvoor zij hem zouden onderhouden in drank. Deze vroeg om hem ook de kost te geven, waarop vs (C)Loostermans hem een korst brood in de zak stopte en hem wou dwingen daarvan te eten. Toen slachtoffer dit weigerde werd vs (C)Loostermans handtastelijk, sloeg hem met een pint en gaf hem verscheidene schoppen. Nadien betuigde hij zijn spijt, dronk met hem enige flessen wijn en vroeg hem als hij zou gevraagd worden wie hem het letsel had toegebracht te zeggen dit niet te weten

Personen: Peter-August DE MEESTER Joannes Adriaen Rombout VERGOUWEN Cornelis Peter VAN TYCHELT Adriaen Balten LOOSTERMANS Jan Jacob Peter DE BIE

Loenhout R 3762, Stuk 15 - 31.08.1779

| 3762-0015-01 |

vechtpartij in Wuustwezel in de herberg ‘den cop’ bij Jan Anthonissen. Aanwezig waren o.m. Peeter Jan Ooms, 23j - Peeter Adriaen Bevers, 24j - Aert Jan Mertens - Anthoni Lambrecht Janssen. Peeter Ooms zou er met een vreemde persoon gevochten hebben en Laureijs Gabriel Arnouts zou een mes in handen gehad hebben

Personen: Laureijs Gabriel Laureijs ARNAUTS Peter Adriaen Simon BEVERS Aert Jan Aert MERTENS Anthonis Lambrecht JANSSENS Peter Jan Renier OOMS

Loenhout R 3762, Stuk 16 - 23.08.1783

| 3762-0016-01 |

doodslag op Cornelis Jan Cools te Wuustwezel op 10.08.1783. Feiten zouden gepleegd zijn door Erasmus Augustijns tijdens een bruiloft in de herberg ‘de keijsers croon’ van de weduwe Cornelis van der Vliet. Getuigenissen door: Ferdinandus Deckers, 29j, smid - Adriaen Goossens, 30j - Christiaen Comperen, 26j - Joannes van den Hende, 23j, kleermaker. Op de bruiloft waren ook heel wat inwoners van Loenhout. Er werd gevochten met mes en knuppels. Buiten getuigen waren o.m. aanwezig: Jan Comperen, Bert Calvis, Peeter van Tichelt, Anthoni Roovers, Peeter Cornelis Tax alias Janssen, Cornelis van Looveren. Na de feiten zou Erasmus Augustijns gevlucht zijn

Personen: Christiaen Antonij COMPEREN Erasmus Geert Dierck AUGUSTIJNS Adriaen Michiel Adriaen GOOSSEN Jan-Joos Antonij COMPEREN Anthonis Jan Jacob ROOVERS Geeraert-Ferdinand Peter DECKERS Jan VAN DEN EYNDE

Loenhout R 3762, Stuk 17 - 25.06.1784

| 3762-0017-01 |

cfr vorig stuk. Overlevering van Erasmus Augustijns, gevangene op het Steen in Antwerpen, aan de kapitein Wouwermans

Personen: Erasmus Geert Dierck AUGUSTIJNS

Loenhout R 3762, Stuk 18 - 24.03.1792

| 3762-0018-01 |

twist tussen Joannes Fack, ‘pattroillant’, en Cornelis Kivits, waarbij eerstgenoemde van de ander verlangde dat die zou bidden voor de overleden keizer Leopoldus en diens opvolger. Ook de pastoor zou dit, op vraag van de bisschop, vanaf de preekstoel gevraagd hebben. Feiten gebeurd in de herberg ‘de croon’ bij Lenaert Gabriel Kenis. Eveneens aanwezig waren Joannes Brugmans, Joseph Fijen, Wouter Jacobus Jacobs, Laurentius Kennes, Adriaen Peeter Vermeiren, Franciscus en Joannes Meeusen, Anthoni Jan Arnouts, Joannes Geerts

Personen: Cornelis Jan KIVITS Lenaert KENIS Adriaen Peter VERMEIREN Jan-Baptist Peter GEERTS Laureijs Dielis KENNIS Jan FACK Wouter Jacob Peter JACOBS Frans Jan MEEUSEN Jozef FEIJENS Jan Jan MEEUSEN Anthonis Jan Cornelis ARNAUTS