Rechtspraak nr. 1331 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Rechtspraak, nr. 1331

Loenhout R 1331, 20-09-1627

| 1331-0001-01 |

Cornelis Jan Ooms als momboir van het weeskind van +Aert Geerde Aerts

Jan Jacobs 47 jaar? – Jacob Christiaenssen, stadhouder van de schout van Wernhout.

Loenhout R 1331, 17-02-1631

| 1331-0002-01 |

Jan Peeters van Ham voor Andries Verrijt tegen Jan Huybrecht Matheussen

Adriaen Lenaert Ments 44 jaar – Jan Huyben van Meer – Adriaen Cornelis van Hult 43 jaar – Adriaen Koppens, in Loenhout op Hesschot gewoond hebbende – Wouter Peeters Ren 57 jaar – Peeter Cornelis

Ments – Jacob Krock 50 jaar.

Loenhout R 1331, 04-10-1632

| 1331-0003-01 |

Anthonis Antonis Bernaerts x Elisabeth Jan Willems tegen Jenneken Huybrechts

betreffende erflating ca 1593.

Daniel Buycx, schout, rentmester, kastelijn - +Margriete Hugo Oliviers - +Barbara van den Wyngaerde (x +Peeter van Breda) – Peeter van Staeyen 84 jaar.

Loenhout R 1331, 20-11-1632

| 1331-0004-01 |

Heyndrick Peeter Vlemincx (alias Stouwe?) tegen Antonis Peeters Vermeeren

Peeter Jan Ooms 34 jaar, erfgenaam van +Peeter Cornelis Meeren of Vermeeren in Ginneken – Antonis Peeters Meeren, Schrote – Antonis Heyndrick Meeren, Ginneken – Geert van den Cloot 37 jaar –

Adriaenken Jan Ooms 32 jaar – Jan Oom Janssen 66 jaar – Michiel Jans van Elsacker – Mathys Jan Ooms 36 jaar.

Loenhout R 1331, 06-06-1633

| 1331-0005-01 |

Juf Helena du Molin (x +doctor Guiliam Verwilt) tegen Jan IJsebout, momboor van Juf Maria de Herde dr +jonker Nicasius de Herde.

Wouter Peeters Ren 59 jaar – Adriaen Koppens – Mattijs Goosens 6O jaar – Cornelis Anthonis Goris – Adriaen Lenaert Mens 34 jaar.

Loenhout R 1331, 17-03-1634

| 1331-0006-01 |

Peeter Lenaert Mattijssen 6O jaar – Jan de Wagemaeker van Loenhout – Mattijs Lenaert Mattijssen – Peeter Abberdaens, schipper – Lenaert Mattijssen.

Loenhout R 1331, 24-09-1635

| 1331-0007-01 |

Antonis Laureys Wouter Rombouts tegen Dionys Adriaens van Aken

Matteus Peeter Arnouts 32 jaar – Peeter Jan Nijs 75 jaar – Jan Jan Ditvorts.

Loenhout R 1331, 07-11-1635

| 1331-0008-01 |

Heere Gommerus de Clerq (klooster St- Bernaerts, vicepastoor in Loenhout)

Beledigingen aan het adres van de vicepastoor.

Joris Koeck 33 jaar – Franchois Geerdts van der Buyten – Antonis Princen – Dionijs Adriaens van Aken – Jacob Mercus Kenis, kuijper 44 jaar – Peeter Peeters, kuijper 30 jaar – Nicolaus Cornelis

Wagemaker 76 jaar – Elisabeth Daniels (x Aerdt Heyndrick Nouts) 50 jaar – Peeter van Elsacker 23 jaar – Lucia Goris 60 jaar – Marie Janssen (x +Cornelis Antonis Goris) 47 jaar – Adriaen Adriaenssen

Deckers.

Loenhout R 1331, 15-05-1638

| 1331-0009-01 |

Peeter Kerstiaen Raets

Peeter van Dael – Antonis Stoffel van Aerde – Antonis Jan Laureijs Nauts.

Loenhout R 1331, 15-09-1648

| 1331-0010-01 |

Adam Marijnissen, Etten – Adam Andriessen, Brecht

Cornelis Adriaen Lenaert Mensch 30 jaar.

Loenhout R 1331, 27-10-1651

| 1331-0011-01 |

Andries Laureijs Rombouts tegen Jacob Lenaert Proost

Jan Janssen Wiercx 30 jaar – Peeter Gillis Heylen, Cloot onder Brecht – Cornelis Jan Wiercx – Bastiaen Janssen de Backer 40 jaar.

Loenhout R 1331, 23-04-1652

| 1331-0012-01 |

Cornelis Michiel van Elsacker, stadhouder tegen Peeter Aert Jacobs, Loenhout

Peeter Peetersen Keysers 25 jaar – Dierick van de Wiele – Willem Aert Peeter Aertsen 42 jaar.

Loenhout R 1331, 07-01-1662

| 1331-0013-01 |

Jan Diercx als momboor van weeskinder +Thomas de Greeff x Beycken Dircx – Adriaen Vergouts – Sevastiaen de Greeff – Reynier Schuys.

Jan Lodewijcx.

Loenhout R 1331, 15-12-1677

| 1331-0014-01 |

Michiel van Elsacker 15-12-1677

Marie Hendrik Engelen (x Cristiaen Jan Vorsselmans) 49 jaar – Michiel Adriaenssen – Cornelis Anthonis Goossens – Melsen Bartholomeussen – Cornelis de Weeu – Tanneken Anthonis Goossens – Jan van den

Mierop – Remigius Valentijns, 42j, kleermaker – Jacob Bastiaenssen – Cornelis Sebrechts 41 jaar x Cornelia Jan Wilts 41 jaar, Popendonk – Peeter Joris Coecken 35 jaar.

Loenhout R 1331, 31-07 tot 12-12-1719

| 1331-0015-01 |

Maximiliaan Janssen Segers, seeldraaier.

Doodslag

Stuk 17 bevat inventaris van effecten van Maximiliaan Segers bevonden in het huis van Jacobus Godrij, stuk 19 verkoop roerende goederen.

Elisabeth Cornelis Marijnissen 36 jaar x Jan Jacobussen Godrij 36 jaar – Franchois van Elsacker – Jacob Cornelis Arnouts, brouwer en herbergier – Simon Holle – Jacobus Godrij 58 jaar – Niclaes

Jacobussen Godrij 22 j – Cornelia van Elsacker (x Jacobus Cornelis Arnouts) 32 jaar – Jan Conincx, vorster.

Loenhout R 1331, 12-07-1723

| 1331-0016-01 |

Jan van Huysen, Hoogstraten.

Mr. Cornelis Jan Roelen Bertrams.

Loenhout R 1331, 26-07-1727

| 1331-0017-01 |

Gerardus Prost

Jan Guens, knecht 37 jaar – Jan François Franssen, kuijper 40 jaar.

Loenhout R 1331, 16-03-1736

| 1331-0018-01 |

Peeter Houtermans

Elisabeth van Elsacker – Gabriel Hofkens, Rijkevorsel – Hendrick van den Langenbergh, Rijkevorsel – Lenaert de Bruyn, Brecht – Jan Cipiers?