Rechtspraak nr. 1328 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Rechtspraak, nr. 1328

Loenhout R 1328, f. 1, 26-01-1619

| 1328-0001-01 |

Franchois Engelen tegen Anthonis Adriaenssen en Peeter Peeters van Breda.

betwisting van hout.

Elias Floris 30 jaar, Lambrecht Engelen, Jan Cornelis Goris, Jacob de Wagemaeckere, Jan Bode timmerman 63 jaar, Aert Henrick Keijsers, Claes van Dael, Claes Anthonissen, Tanneke 34 jaar x Jan

Cornelis Goris.

Loenhout R 1328, f. 3, 20-03-1620

| 1328-0002-01 |

Kinderen +Jan Michiels van Elscker tegen Anna Dijrven x +Cornelis van Dongen.

Vraag tot welke stede gracht en heg behoren, o.m. stede, welke door Dionijs Pauels werd getransporteerd aan +Jan Michiel van Elsacker.

Dionijs Cornelis Peeter Pauels, Boom 53 jaar, woonde vroeger bij zijn +vader (+35 of 36j geleden) op stede in Sneppel.

Loenhout R 1328, f. 4, 17-04-1621

| 1328-0003-01 |

item

Nicolaes van Dale 71 jaar - Willem Vorselmans, heeft stede van Jan de Vison en van Cornelis Peeter Hovelmans in gebruik gehad – Jan van den Moer – Peeter Geert Tuenkens – Gijsbrecht Jan Gabiels.

Loenhout R 1328, f. 5, 19-04-1621

| 1328-0004-01 |

Antonis van den Bruijnenberghe tegen Antonis Wackers.

voldoen van betaling van stede in Sneppel.

Cornelis Geerts van Elsacker 80 jaar – Cornelis Anthonis Laets.

Loenhout R 1328, f. 5v, 23-09-1621

| 1328-0005-01 |

Michiel Jans vn Elsacker en kinderen Jan Heijndrick de Crom tegen Cornelis Adriaen Diels (1621).

betwisting van heiveld “knodders”.

Nicolaes van Dale 71 jaar - Joos Peeter Joos, zwager van Adriaen Diels - Cornelis Wiericx 65 jaar.

Loenhout R 1328, f. 7, 02-10-1621

| 1328-0006-01 |

item

Cornelis Wiericx, 65j – Jan Lippens, 60j – Boudewijn Mathijs Hovelmans, 52j, +Adrien Diels was xx moeder van Boudewijn Hovelmans – Nicolas van Dael, 71j

Loenhout R 1328, f. 9, 26-11-1621

| 1328-0007-01 |

Anna Dijrven x +Cornelis van Dongen vs erfg- Jan Michiel van Elsacker

cfr supra

Antonis Goris Coninckx, 70 jaar - Lenaert Jan Ments, 67j – Jan Peeters - Quirijn Willemssen, 47j – Peeter van Aken - Niclaes van Dael, 71 jaar - Peeter Geerdt Tuenkens, alias Houtepen

Loenhout R 1328, f. 12, 22-03-1622

| 1328-0008-01 |

schout tegen Jacob Jan Nijs, gevangene

incident tussen gevangene en Maria x Niclaes van Dael, slagen en verwondingen

Magriete Antonis Lippens (x Niclaes Segers) 51 jaar - Dingne Cornelis Lenaerts, 20 jaar - Maeijken Adriaens van Aken (x Cornelis Lenaerts) 58 jaar - Anna Janssen (x +Jan Gillis Luijcx), 45 jaar -

Jan Adriaen Teus 20 jaar

Loenhout R 1328, f. 13, 23-03-1622

| 1328-0009-01 |

item

Michiel Jans van Elsacker, schepen 32 jaar - Jan Cornelis Goris, schepen - Christiaen Vorselmans, schepen 56 jaar.

Loenhout R 1328, f. 14v, 01-04-1622

| 1328-0010-01 |

item

in Loenhout wordt gezegd dat Marie (x Niclaes van Daele) een tovenares is

Boudewijn Matijs Hovelmans 51 jaar - Cornelis Adriaen Diels 41 jaar - Adriaen Jan Mateussen 50 jaar.

Loenhout R 1328, f. 15v, 04-04-1622

| 1328-0011-01 |

item

Cornelis Adriaen Wagemaecker 55 jaar, Jenneken Joris de Bruijn (x Lambrecht Rasens, schoenmaker) 38 jaar - Aert Jacobs 42 jaar - Adriaen Bartelmeussen 53 jaar - Magriete Lenaert Peeters Bode (x

+Jan Wouter Rombouts) 74 jaar.

Loenhout R 1328, f. 17, 26-04-1622

| 1328-0012-01 |

Aert Peeter Aerts tegen Peeter van Staeijen

ruzie en vechtpartij ivm eerder gehouden koopdag van schaarhout.

Niclaes van Daele – Jan Nijs van Tijchelt – Nicolaes de Moor, onderpastoor in Loenhout - Quirijn Willemssen 45 jaar – Marie Adriaen Vermeeren – Adriaen Koppens, hoevenaar op het hesschot – Adriaen

en Henrick, zonen van Peeter van Staeijen - Cornelis de Wagenmaecker 58 jaar - Cornelis Anthonis Goris, vorster.

Loenhout R 1328, los stuk, 04-05-1622

| 1328-0013-01 |

item

Jacob Marcus Kenis, kuiper 35 jaar – Cornelis Anthonis Goris, vorster – Neelken Dietfoorts - Adriaen Bertelmeussen 53 jaar.

Loenhout R 1328, los stuk, ongedateerd

| 1328-0014-01 |

item

Niclaes van Dale – Cornelis de Wagenmaecker – Quirijn in de katerstraat – Jacop Kenis de Cuijpere – Adriaen Bartholmeeussen.

Loenhout R 1328, f. 22, 04-07-1622

| 1328-0015-01 |

Cornelis Adriaen Diels tegen kinderen Jan Michiels van Elsacker.

cfr supra, betwisting van heiveld, melding dat ca 38 terug tijdens de ‘troubelen tijd’ de bevolking gevlucht was naar de kerk, alwaar Adriaen Diels is gestorven

Boudewijn Mathijs Hovelmans 52 jaar - Cornelis Wiericx 66j –Joos Peeter Joos - Jan Lippens 61 jaar - Niclaes van Daele 71 jaar.

Loenhout R 1328, los stuk, 06-03-1623

| 1328-0016-01 |

Erfgenamen Jan Michiel van Elsacker tegen juffr Anna Dijrven.

cfr supra, procedure.

Loenhout R 1328, f. 24, 04-04-1623

| 1328-0017-01 |

Erfgenamen Jan Michiels van Elsacker tegen jouffr- Anna Dirven.

cfr supra.

Peeter Jans Bode 60 jaar - Jan Cornelis Mercx, alias kindermaecker - Cornelis Peeter Pauels – Gabriel de Wever - Naenken Jan Casus (x Peeter Jans Bode) 64 jaar - betwisting onroerend goed.

Loenhout R 1328, f. 26, 19-09-1623

| 1328-0018-01 |

item

Peeter jans Bode 60 jaar – Naenken Jan Casus (x Peeter Jan Bode) 64 jaar.

Loenhout R 1328, f. 27, 26-09-1623

| 1328-0019-01 |

Jan Joossen tegen Antonis Adriaen Aertssen

woordenwisseling tijdrens afscheid +Adriaen Aerts in 1600.

Adriaen Thomas van Aken - Heijnrick Aerts, momboor en Lenaert van Houtele, toeziener weeskinderen +Adriaen Aerts - Josijnken Niclaes van Aken x +Adriaen Aerts – Peeter van Aken – Adriaen Meussen,

zwager van de vader der kinderen - Christiaen Vorselmans 57 jaar.

Loenhout R 1328, f. 28v, 30-10-1623

| 1328-0020-01 |

item

cfr supra

Michiel Jans van Elsacker.

Loenhout R 1328, los stuk, 04-09-1623

| 1328-0021-01 |

item

cfr supra, procedure.

Loenhout R 1328, los stuk, 15-05-1623

| 1328-0022-01 |

item

cfr supra

Josijnken Niclaes van Aken x Adriaen Aerts.

Loenhout R 1328, los stuk, ongedateerd

| 1328-0023-01 |

item

cfr supra, procedure.

Henrick Aertssen – Cornelis Aert Steelkens – Dingna Aertsen – Thomas van de Sande – Maria Thomas van Aken; inwoners van de vrijheid van Hoogstraten.

Loenhout R 1328, ..-..-1624

| 1328-0024-01 |

Adriaen Straetmans tegen Daniel Schuermans.

getuigenis over een gekochte os van 13 of 14 jaar die meer dan 5 jaar ‘getrokken’ had en op het kasteel geslacht werd.

Dielis Willemssen, vorster 63 jaar - +Jan Michielssen van Elsacker - Anthonis Straetmans, voormalig pachter van de “Houtel hoeve” – de schout Dongen.

Loenhout R 1328, f. 29, 09-06-1625

| 1328-0025-01 |

Peeter Cornelis Meussen tegen Aert Heijnrick Keijsers.

getuigenis over Cornelis Jan Peeter Martens die als jongman een ongeval op de zaag stelling had en te ‘meester’ bij de vrouw van Aert Henrick Keijsers in Brecht.

Cornelis Jan Ooms 62 jaar - Cornelis Jan Peeter Martens, voorgaande man van de huisvrouw Aert Heijndrick Keijsers, trouwden ca 23 jaar terug, hadden zoon Adriaen (nu 22 jaar), stierf in 1611 -

Elisabeth (x Jan Oom Janssen, 66 jaar – Wouter Peeter Ren 52 jaar.

Loenhout R 1328, los stuk, 15-11-1618

| 1328-0026-01 |

Lambrecht Rasens tegen Peeter de Visser.

Over steken van turf en afpalingen van moerveldende “bagijnenputten” boevn “roeijmans” in 1612.

Maeijken Janssen 59 jaar, begijn, Hoogstraten - Anneken Bernaerts 31 jaar, begijn - Jan de Roover x Lijnken Groeven - Jan Dijckmans - Lisken Vissers – Adriaen Janssen de jonge – Henrick

Bertelmeeussen, Minderhout, 69 jaar – Jan Huijbrechts – Adriaen Ancems de oude en Adriaen Ancems de jonge – Otto Adriaenssen, Hoogstraten 47 jaar – Dierick Schellekens, Hoogstraten 41 jaar – Peeter

de Roije – Peeter de Visscher.

Loenhout R 1328, los stuk, ongedateerd

| 1328-0027-01 |

item

cfr supra, samenvatting verklaringenvan de 2 begijnen.

item

cfr supra, samenvatting verklaring Dierick Schellekens.

Loenhout R 1328, los stuk, 14-12-162O

| 1328-0028-01 |

Erfgenamen +Jan Michielssen van Elsacker tegen Cornelis Adriaen Diels.

betwisting van heiblok “cnodders”.

Michiel Janssen van Elsacker – Jan Heijnricx de Crom.

Loenhout R 1328, los stuk, ongedateerd

| 1328-0029-01 |

Cornelis Arnouts Wagemaker tegen de weduwe en erfgenamen Adriaen Vermeeren.

betwisting rente (akte onvolledig en ernstig beschadigd)

Anthonis Wouters.

Frans Engelen tegen Anthonis Adriaenssen

cfr

Loenhout R 1328, los stuk, 04-08-1649

| 1328-0030-01 |

Over zorg voor ongeboren kind.

Peternelle Aertssen (x Antonis Goris Conincx) 26 jaar – Jenneken, dienstmeid van Adriaen Peeter Aerts.