Rechtspraak nr. 1325 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Rechtspraak, nr. 1325

Loenhout R 1325, f. 1, 21-05-1566

| 1325-0001-01 |

Over het ‘uitpanden’ van rogge en gerst.

Peeter Imbrechts 52 jaar – Cornelis Machiels van Elsackere 63 jaar, over stede in Sneppel in huur bij Adriaen Diels – Peeter Nouts 76 jaar – Peeter van Dietfoirt 73 jaar – Jan van Bavele 65 jaar –

Mercus Nijs 47 jaar, heeft gewoond bij +Mercus Loijcx (schout en rentmeester) – Ghijsbrecht de Bije (voormalig vorter).

Loenhout R 1325, f. 2v, 27-05-1566

| 1325-0002-01 |

Joos Heijndricx tegen de momboors kinderen Adriaen van Aerde.

Over betaling van schuld.

Joos Peeter Joos.

Loenhout R 1325, f. 3, 10-06-1566

| 1325-0003-01 |

Getuigenis voor de schout.

Over gebruik van erven.

Digna Jan Hovelmans 60 jaar - +Wouter van de Cloote – erfgenamen Peeter Vorselmans.

Loenhout R 1325, f. 4, ..-..-1566

| 1325-0004-01 |

Quirijn Joos 70 jaar – Cornelis Pauwels Geens, bezat het “heilig geest bloksken” achter Hecht – Anthonis Pauwels Wuijts 70 jaar.

Loenhout R 1325, f. 4v, 19-12-1566

| 1325-0005-01 |

Jan van Vollenhove tegen Lenaert Dierck Bode.

vechtpartij tussen Lenaert Bode en Cornelis Nijs.

Merck Cornelis Nijs – Anthonis van Dietfoirt – Jan Peeter Nijs – Anna x Willem Hovelmans – Cornelis Peeter Nijs.

Loenhout R 1325, f. 6v, 23-12-1566

| 1325-0006-01 |

erfgenamen Marie Leijs Rombouts tegen Willem Polmans.

betwisting over rente.

Anthonis van Aerde – Jan van Bavele – Peeter Jan Dignen.

Loenhout R 1325, f. 7v, ..-..-1567

| 1325-0007-01 |

erfgenamen Marie Snellen tegen Geert Vorselmans.

Anthonis van Aerde – +Jan Praeijens – Peeter Pauwels Geens de oude – Adriaen Verdijck.

Loenhout R 1325, f. 8, 08-01-1567

| 1325-0008-01 |

Peeter Vorselmans tegen Geert Vorselmans.

akkoord tussen partijen.

Christiaen van Tichelt, Wuustwezel – Cornelis Geert van Elsacker – Jacob van Broeckoven.

Loenhout R 1325, f. 8, 20-01-1567

| 1325-0009-01 |

erfgenamen Marie Snels tegen Geert Vorselmans.

betwitsting van renten.

Jan van Vorspoele, klerk – Cornelis Ijsendonck – Cornelis de Coninck – Matthijs Cleijs - +Jan Praeijens

Loenhout R 1325, f. 9v, 20-01-1567

| 1325-0010-01 |

Peeter Wackers

Over schuld van erfpenningen.

Jan van Bavele, schepen – Peeter van Staeijen, leenman – Wouter Geerts van Elsacker – Hendrick van Staeijen – Peeter van de Cloote – Cornelis Peeter Nouts

Loenhout R 1325, f. 10, 01-02-1567

| 1325-0011-01 |

Schout tegen Mathijs Goosem Lemmens

Over akkoord tussen Mathijs Lemmens en Jan van Dale ivm vechtpartij.

Ghoosen Lemmens de oude – Adriaen van Aken de jonge – Joos Peeter Joos – Jan van Dale.

Loenhout R 1325, f. 10v, 03-02-1567

| 1325-0012-01 |

Weduwe en erfgenamen Jan Praeijens tegen erfgenaman Adriaen Pieter Joos.

Over betaling van rente.

Joos Peeter Joos (broer van Adriaen) – Catherine x Cornelis Vervoort

Loenhout R 1325, f. 11, 17-02-1567

| 1325-0013-01 |

Willem Anthonis Hovelmans tegen Pauwels der Weuwen.

betwisting over betaling aan Wielklem Hovelmans bij koop van stede.

Joos Peeter Joos – Lambrecht van Bavele – Adriaen der Weuwen – Peeter Pauwels Geens de jonge – Peeter Pauwels Geens de oude – Joanna x vs Peeter (vermoedelijk Peeter Pauwels Geens de oude) – Thomas

Janssen.

Loenhout R 1325, f. 10v, ..-..-1567

| 1325-0014-01 |

Peeter Kerstens.

Loenhout R 1325, f. 13, ..-..-1567

| 1325-0015-01 |

Peeter Vorselmans tegen Gheerde Vorselmans.

Jan Hovelmans Peeterssen.

Loenhout R 1325, f. 13v, 03-03-1567

| 1325-0016-01 |

Adriaen Engelen tegen Machiel van Elsackere.

Over een hondenbeet.

Peeter Imbrechts x Catherine – Catherine Peeter Imbrecht.

Loenhout R 1325, f. 14, 17-03-1567

| 1325-0017-01 |

Merten Peeter Thijs tegen H Geestmeesters van Loenhout.

betwisting van rente.

Jehenne x +Heijndrick de vorster – Joos Huijbrechts – Claes de Smit – Jan Peeter Thijs.

Loenhout R 1325, f. 14, ..-..-1567

| 1325-0018-01 |

Lenaert en Aernout vanden Bogaerde tegen Willem vanden Bogaerde.

Merck Nijs - +Merck Loijcx – kinderen Cornelis vanden Bogaerde.

Loenhout R 1325, f. 14v, 14-04-1567

| 1325-0019-01 |

cfr Loenhout R 1325, f. 11

Peeter Pauwels Geens Peeterssen – Barbara Cornelis Joos.

Loenhout R 1325, f. 15, 28-04-1567

| 1325-0020-01 |

cfr Loenhout R 1325, f. 14

Diverse.

Martine Willems de Conincx x Adriaen Peeter Diels – Jehenne x +Gabriel van Aerde – Dierck Hegge – Jan Nouts – Nout vanden Bogaerde,

Loenhout R 1325, f. 16, ..-..-1567

| 1325-0021-01 |

Jan Luijcx tegen Peeter Imbrechts..

Over mangeling van paarden

Cornelis Peeter Keeselmans – Jacob van Elsackere – Jan van Hovele.

Loenhout R 1325, f. 13v, ..-..-1567

| 1325-0022-01 |

Cornelis Ijsendonck (getuigt dat hij de hond van verweerder nooit zonder ‘belle’ geweten heeft) – Jan Brans.

Loenhout R 1325, f. 17, 12-05-1567

| 1325-0023-01 |

cfr Loenhout R 1325, f. 11

Joos Peeter Joos – Peeter Pauwels de jonge.

Loenhout R 1325, f. 17v, 09-06-1567

| 1325-0024-01 |

Willem Polmans tegen erfgenamen Marije Leijs Rombouts.

Over verkoop van beemd.

Jan Joos Joos, Brecht – Peeter Dignen – Jan Dignen – Anthonis van Aerde.

Loenhout R 1325, f. 18, ..-..-1567

| 1325-0025-01 |

Cornelis Bernaert Nouts tegen de schout

betwisting over lening

Jacob Heijlen, Brecht – Machiel van Elsackere – Jan van Vorspoele

Loenhout R 1325, f. 19 - 16-07-1567

| 1325-0026-01 |

informatie voor de schout.

dispuut over onderhoud ‘veeksken’ en ‘clapper’.

Adriaen van den Wijngaerde - +Kristiaen Diericx, woonde destijds op de stede waar nu Lenaert Dierck Bode woont, liet door Adriaen van den Wijngaerde reparaties doen aan ‘het veeksken tussen hem en

Heijndricx van Gastele huizinge’ en betaalde hem hiervoor uit. Elijsabeth x Heijndrick van Gastele verklaart dat +Kristiaen Diericx akkoord was daarna het veeksken te onderhouden, zij enkel de

‘clapper’ – Peeter Christiaens, woonde eertijds op vs stede – Catherina x Dierck Bode, deed het veeksken vernieuwen – Jan Jan Bode, timmerman.

Loenhout R 1325, f. 20 - 28-08-1567

| 1325-0027-01 |

Jan Heijndricx tegen Joos Heijndricx (broers).

Over levering van zakken mout.

Lenaert van den Bogaerde Cornelissen.

Loenhout R 1325, f. 20v

| 1325-0028-01 |

erfgenamen Jan van Aerde tegen erfgenamen Peeter van den Bogaerde.

Over rente die opdragen was aan de meier van Meer.

Cornelis Keeselmans – Jan van Bavele – Lambrecht van den Bulcke, pastoor.

Schout tegen Lenaert Dierck Bode.

ivm vechtpartij.

Cornelis Mermans – Merck Nijs Cornelissen Nijs – Lenaert Dierck Bode.

Loenhout R 1325, f. 21, 04-07-1567

| 1325-0029-01 |

Jacob van de Vloet, schout in Wernhout tegen Machiel van Elsackere.

Over koop van het schalienhuis in Loenhout.

Mr Adriaen Cools, secretaris in Zundert – Mr Jan Hoessaerts Anthonissen, pastoor? in Zundert

Loenhout R 1325, f. 22v, 24-11-1567

| 1325-0030-01 |

Jan Heijndricx tegen Joos Heijndricx.

cfr Loenhout R 1325, f. 20

Cornelis Cornelis van Elsacker.

Loenhout R 1325, f. 23v, ..-..-1537

| 1325-0031-01 |

Jan van Ostaeijen tegen Laureijs en Heijndrick van der Buijten.

Over betaling koop van paard.

Merten Peeter Thijs – Peeter Jordaens Machielssen – Anthonis van Dietfoirt – Anthonis Brans Janssen .

Loenhout R 1325, f. 25 - 22-12-1567

| 1325-0032-01 |

H Geestmeesters (voor Jacob Ments) tegen Denijs Adriaenssen ivm belening rente om Heijndrick uit de gevangenis te halen.

Aert Brans Aertssen, Wuustwezel, 25 j – Heijndrick, zoon van Catherine Luijcx, zat in de gevangenis in Antwerpen – Aert Brans Janssen, Wuustwezel, 70 j – Jan Hermans, Kalmthout – Jacob Ments x

Catherine Luijcx (maar blijkbaar niet de vader van vs Heijndrick) – Jan Vermolen, Wuustwezel, 70 j – Jan Jan Vermolen – Nijs Adriaenssen Dens – Goosen Jan Waeijts – Cornelis Geerts van Elsackere.

Loenhout R 1325, f. 27, 05-01-1568

| 1325-0033-01 |

Jan van de Moere tegen Lenaert Steenbackers..

Over koren gewonnen op de stede van aanlegger.

Jan Peeter Nouts – Cornelis Merck Nouts – Merck Bernaert Nouts – Magriet x +Peeter Faes – Peeter Pauwels Geens – Cornelis Peeter Pauwels Geens (de jonge?) – Peeter Pauwels Geens de jonge –

Catherine x +Jan der Weuwen – Cornelis van den Bruijnenberghe.

Loenhout R 1325, f. 28v, ..-..-1568

| 1325-0034-01 |

Jan Wouter Laets tegen zekere ‘Cuijpere’, Hoogstraten.

Over betaling van schuld.

Cornelis Peeter Nouts – zekere ‘Schildere’, Hoogstraten.

Loenhout R 1325, f. 29, ..-..-1568

| 1325-0035-01 |

Machiel van Elsackere tegen Adriaen Engelen.

Over hondenbeet, cfr Loenhout R 1325, f. 13v,

Peeter Imbrechts – Lenaert Steenackers weduwe? – Adriaen Lippens – Jan Jan Nouts – Jan Ghijsels – Jacobmijne x Willem de Coninck.

Loenhout R 1325, f. 30, ..-..-1568

| 1325-0036-01 |

Jan Heijndricx tegen Joos Heijndricx.

cfr supra Loenhout R 1325, f. 20

Adriana x +Lenaert van Houtele xx Heijndrick van Aerde.

Loenhout R 1325, f. 30, 04-02-1568

| 1325-0037-01 |

Schout tegen Lenaert Dierck Bode.

Over het werpen van ‘bol en cloot’ tijdens Loenhout kermis.

Adriaen Vermeeren Willemssen – Aert Couwenberchs Lenaertssen.

Loenhout R 1325, f. 30v, ..-..-1568

| 1325-0038-01 |

Heijndrick Vermunten, collecteur van de bede tegen Heijndrick Lodders.

Over afkorting van schuld.

Heijndrick Matthijs Aerts.

Loenhout R 1325, f. 30v, ..-..-1568

| 1325-0039-01 |

Pauwels Ackermans tegen Cornelis Machiel van Elsacker.

ivm betaling schuld en koren te pand stelling.

Heijndrick Peeter Mertens – Heijndrick de vorstere – Heijndrick van Elsackere – Nijs van Bavele.

Loenhout R 1325, f. 31v, ..-..-1568

| 1325-0040-01 |

Machiel van Elsackere tegen Pauwels der Weuwen.

Over rente.

Cornelis Mercx Mercx, 55 of 56 j, woonde circa 28 jaar terug op de stede die Pauwels der Weuwen thans verkocht aan Merck Peeter Nouts, huurde toen de stede van Kerstiaen Diericx – Dierck Hegge.

Loenhout R 1325, f. 31v, - 16-02-1568

| 1325-0041-01 |

cfr vorige akte, rente ging na +Jenneken Verdijck over op Jacob van Ostaeijen en vervolgens op Pauwels Ackermans.

Dierick Nijs Hegge, 52 j, huwde circa 34 jaar terug Jenneken Verdijck – Jan Diericx – Cornelis van den Bruijnenberghe, 67 j, woonde crica 5O j terug bij Jan Diericx waar hij de schapen hoedde –

Lenaert Verdijck, Brecht (vader van vs Jenneken) – Laureijs Meijs, 45 j, woonde 5 jaar op vs stede in Hoenderen, huurde die van Christiaen Diericx, zoon van Jan Diericx – Peeter van Elsacker.

Loenhout R 1325, f. 33

| 1325-0042-01 |

Peeter Lenaert Bode tegen Cornelis Peeter Nouts

Over koop van akker “de cretenborch” gelegen in “buijtelaer acker”.

Peeter Wackers, Nijs de Wagemakere, Antwerpen, Anthonis Wouter Laets (Lasarus).

Loenhout R 1325, f. 33v, 01-03-1568

| 1325-0043-01 |

idem vorige akte.

Nijs van Bavele.

Loenhout R 1325, f. 33v, 25-02-1568

| 1325-0044-01 |

Heijndrick van der Buijten Hendricxssen.

Over scheiding Heijndrick van der Buijten en kinderen.

Jan van Bavele Cornelissen.

Loenhout R 1325, f. 34, ..-..-1537

| 1325-0045-01 |

Heijnrick van der Buijten Janssen tegen Jan van Ostaeijen.

cfr Loenhout R 1325, f. 23v,

Merten Peeter Thijs – Laureijs van der Buijten.

Loenhout R 1325, f. 34v

| 1325-0046-01 |

Lenaert van den Bogaerde tegen Cornelis van den Bogaerde Willemsen.

Over winning in het “goirken” en het delen van de bosheining.

Adriaen Peeter Diels – Jacob Mercx – Cornelis van den Bogaerde de oude.

Heijndrick Lodders tegen Jan van Vollenhove.

Over het branden van de kaars in de “dingcamere”.

Gabrijel van den Bogaerde – Jan Meus van den Groessen – Jan van Staeijen en Aernout van Ostaeijen, schepenen – Jan van Vorspoele, klerk.

Loenhout R 1325, f. 35 - 01-03-1568

| 1325-0047-01 |

Pauwels Ackermans tegen Cornelis Machiels van Elsackere.

cfr Loenhout R 1325, f. 30v,

Jacob Diericx – Heijndrick de Vorstere Heijndrick van Elsackere Cornelissen – Jacob Mars.

Loenhout R 1325, f. 35v, ..-..-1568

| 1325-0048-01 |

Machiel van Elsackere tegen Gheerde Vorselmans.

Over betaling van impost.

Peeter van Elsacker – Joos Heijndricx.

Loenhout R 1325, f. 36, ..-..-1568

| 1325-0049-01 |

Jan van Vollenhove tegen Gheerde Vorselmans.

Over stuk erven dat destijds de ouders van Catherine (infra) toebehoorde.

Catherine x +Cornelis Luijcx.

Loenhout R 1325, f. 36v, ..-..-1568

| 1325-0050-01 |

Weduwe en erfgenamen Jan Praeijens tegen erfgenamen Adriaen Peeter Joos.

cfr Loenhout R 1325, f. 10v,

Peeter Joos, vader van vs Adriaen.

Cornelis Hovelmans tegen momboors vd kinderen Matthijs Hovelmans.

Over deling van een akker in het “nieuw block”.

Anthonis van Aerde – Heijndrick van Aerde – Peeter de Molenare - +Bouwen Hovelmans.

Loenhout R 1325, f. 37

| 1325-0051-01 |

Machiel van Elsackere tegen de rentmeester van de graaf van Arenborch.

Over toestand van land naast het “cleijn calverblock” op ogenblik van overdracht

Peeter Djoos – Aernout Merck Nouts – Marie x Willem Thomas Ghoris – Lenaert Steenbackers.

Loenhout R 1325, f. 38 - Machiel van Elsackere tegen Jan van Vollenhove

| 1325-0052-01 |

Over spitten van land van Machiel van Elsackere.

Adriaen de Bie – Wouter de Steenbackere – Heijndrick Mertens alias van Gastele.

Loenhout R 1325, f. 38 - idem

| 1325-0053-01 |

Marie x Machiel van Elsackere.

Loenhout R 1325, f. 38v, - idem

| 1325-0054-01 |

Anthonis van den Bruijnenberge Cornelissen – Peeter Joos.