Rechtspraak nr. 1324 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Rechtspraak, nr. 1324

Loenhout R 1324, f. 1, 1560-1561

| 1324-0001-01 |

Anne Imbrechts tegen Adriaen van Aken de jonge.

Peeter van der Buyten had blijkbaar nog minstens 2 inwonende voorkinderen, nl Elijsabeth en Catherine. Deze Catherine is later gehuwd met Adriaen van Aken. Er waren blijkbaar heel wat problemen

tussen vs Catherine en haar stiefmoeder Anne Imbrechts, waardoor Catherine trouwens in dienst in Antwerpen werd geplaatst.

Personen: Catherine Peter VAN DER BUYTEN Anne Geert IMBRECHTS

Jan van Bavele, schepen, +Peeter van der Buyten x Anne Imbrechts, Catherine Peeter van der Buyten, Peeter Imbrechts (broer van Anne Imbrechts), Heijndrick van Staeijen, Jacob van Ostaeijen, Jan van

Staeijen, schepen, Elijsabeth Peeter van der Buyten, Alit Heijndrick Philips dr, woonde bij +Peeter van der Buyten, Cornelis van Elsacker Machielssen, Cornelis Keeselmans, Heijndrick van der

Buyten, schepen, was circa 16 jaar terug momboir van vs Catherine Peeter van der Buyten, Peeter Nouts, Peeter Willem Bode.

Loenhout R 1324, f. 2v, 21-01-1561 svl

| 1324-0002-01 |

Anthonis van Dietfoirt tegen Peeter Imbrechts.

Dispuut tussen Anthonis van Dietfoirt als meijer van joncker vanden Wijngaerde tegen Peeter Imbrechts als schout, aangaande de “tienden” en “laetgoederen”.

Pauwels Willem Aerts 50 jaar, was ongeveer 10 jaar rentmeester van jonker Godevaert van Brecht, Jan van Bavele, erfgenamen Jan van Aerde, verkochten de perrehoeve, koop die door Jacob Delijen werd

gecalangierd, Cornelis Keeselmans, Cornelis Ijsendonck, Jan Praeijens, Adriaen Thoen Loijcx 57 jaar en Jan Peeter Thijs.

Loenhout R 1324, f. 5, ongedateerd

| 1324-0003-01 |

Jan Jordaens tegen joncker Jan de Herde.

Dispuut over rente dewelke door Jan Loijcx x Cornelie Vercaert verkocht was aan Jan Jordaens.

Nijs van Bavele Peeterssen, Cornelie Vercaert x +Jan Loijcx, Aert van den Velde, Quirina x Joos Huijbechts.

Loenhout R 1324, f. 6, 10-03-1561

| 1324-0004-01 |

Anne Imbrecht tegen Adriaen van Aken de jonge.

(Zie hiervoor)

Heijndrick Jan van Staeijen, bracht enige hemden naar Antwerpen bij Heijndrick Dicbuer, dit ten behoeve van Catherine Peeter van der Buyten, bracht deze laatste ook terug naar Loenhout.

Loenhout R 1324, f. 7, 21-01-1561

| 1324-0005-01 |

Ghommaer van den Venne tegen Merten de Proost.

Dispuut tussen Ghommaer van de Ven in naam van de gemeente Brecht en Merten de Proost uit Hoogstraten aangaande betaling van verrichte opdracht, nl het voeren van een wagen

Mercus Nijs, schepen 40 jaar – Cornelis Peeter Nouts 36 jaar.

Loenhout R 1324, f. 8, 26-02-1651

| 1324-0006-01 |

Jacob Huijbrechts tegen Pauwels Ackermans.

Cornelis Ijsendonck – mr. Anthonis Buyssen – Jacob Huijbrechts – Jan Beijerssen, meijer in Wuustwezel – Adriaen Hueffkens.

Loenhout R 1324, f. 8v, 26-02-1561

| 1324-0007-01 |

Simon Tijs Theus tegen Willem Vermunten.

In verband met verkoop en gebruik van erven in Sneppel genaamd “de laren”

Jan Hovelmans, wagenmaker – Adriaen Vermunten – vader van Jan Hovelmans was momboir van de kinderen Cornelis Vermunten – schoonmoeder van Bastiaen van Bavele is Agneese Hovelmans.

Loenhout R 1324, f. 9, 26-02-1561

| 1324-0008-01 |

Adriaen de Decker tegen Jan Wouter Laets.

Over leveren van schors

Cornelis van Elsackere Michielssen – Jan Peeter Thijs.

Loenhout R 1324, f. 9v, 10-03-1560(?)

| 1324-0009-01 |

Cornelis Cornelis van Elsackere tegen Cornelis Maes.

Over verkoop van een paard dat mankemanenten zou gehad hebben.

Adriaen der Weuwe – Willem Maes – Heijndrick van der Buijtern Janssen – Cornelis Vervoort – Adriaen van Elsackere – Jan van Ghent – Joos van Elsackere.

Loenhout R 1324, f. 11, ongedateerd

| 1324-0010-01 |

Bedezetters van Groot Zundert tegen Jan Godevaers.

Ivm erfgenamen en erfenis Jan Goosem Nouts, meer bepaald korenrente (zie ook schepenakten).

Aert Jan Aertsen 90 jaar, Joos Adriaen Joossen 70 jaar, Adriana Merck Nouts x +Kersten Jacops 72 jaar, Gheertruijt Jan Goosem Nouts, Marie Jan Goosem Nouts, Lucia Jan Simons (moeder was

Gheerttruijt Jan Goosem Nouts) x +Rulen van den Langenbergh, Goris Jan Gorissen, schepen in Wernhout 62 jaar, Heijndrick Nout Ruelens 72 jaar, Ghoris Aert Jan Aertsen 50 jaar, Laureijs Thomas Jan

Nouts 48 jaar, Elijsabeth Jan Goosem Nouts, Elijsabeth Jan Simons 72 jaar, dochter van Gheertruijt Jan Nouts, mr. Jan Hoossaers, Merten Janssen van de Wijmere, Frans Cornelis van den Bulck en

Cornelis Pauwels Simons.

Loenhout R 1324, f. 13, 21-04-1561

| 1324-0011-01 |

Jan Praeijens tegen Cornelis van Bavele.

Dispuut over grenspaal.

Jan Willems van Staeijen.

Loenhout R 1324, f. 14, 24-04-1561

| 1324-0012-01 |

Jan Godevaers tegen bedezetters van Groot Zundert.

cfr supra.

Hendrick Jan Lodders (moeder was Marie Jan Goosem Nouts) 40 jaar, Thoen Berens.

Loenhout R 1324, f. 14v, 05-05-1561

| 1324-0013-01 |

Anna Imbrecht tegen Adriaen van Aken.

cfr supra, Cornelis van der Buijten had het ambacht van kuiper geleerd

Heijndrick van der Buijten, Peeter van der Buijten.

Loenhout R 1324, f. 15, 10-05-1561

| 1324-0014-01 |

Anthonis Wouter Laets tegen Aert Bevers.

Over betaling van een varken met een zwarte vaars.

Meus Cornelis Meus – Cornelis van Staeijen, timmerman – Cornelis Laureis Schoenmakers – Heijndrick van Staeijen – Heijndrick Leijs.

Loenhout R 1324, f. 16, ongedateerd

| 1324-0015-01 |

Aert Bevers tegen Anthonis Wouter Laets.

idem

Jan Willems van Staeijen – Adriaen de Bie – Cornelis Timmermans.

Loenhout R 1324, f. 17, 19-05-1561

| 1324-0016-01 |

Weduwe Geert Meermans tegen Jan Bogaerts.

Ivm achtergelaten goederen Peeter van den Bogaert.

Gabriel Bogaerts (broer van vs Jan) x Marie.

Loenhout R 1324, f. 17v, 19-05-1561

| 1324-0017-01 |

Pauwels Ackermans tegen Jan Peeter Thijsen.

Ivm beemd in de winkelers.

Jan Bogaerts.

Loenhout R 1324, f. 18, 02-06-1561

| 1324-0018-01 |

Peeter Verhaert x …Cornelis Vorspoels dr.

Over akkoord ivm erfenis.

Gabriel Bogaers – Heijndrick Christiaens – Anthonis van Dietfoirt – Lenaert van Houtele.

Loenhout R 1324, f. 18v, 02-06-1561

| 1324-0019-01 |

Jan Praeijens voor Peeter Jan Nout Luijcx tegen erfgenamen Jan Hegge de jonge.

Over verhuur van beemd over de donk.

Gheert van den Cloote – Jan Peeter Nijs – Adriaen Hueffkens – Peeter Frans Marcelis.

Loenhout R 1324, f. 19, 02-06-1561

| 1324-0020-01 |

Jan Aert Peeter Nouts tegen H Geestmeesters.

Verklaring van schepenen dat er in Loenhout 6 “persbeemden” waren.

Cornelis van Elsackere – Jan van Staeijen.

Loenhout R 1324, f. 19v, 16-06-1561

| 1324-0021-01 |

– Jan Praeijens tegen erfgenamen Jan Hegge.

Over gebruik van een beemd.

Peeter Heijndrick Kerstens – Peeter Jan Nout Luijcx.

Loenhout R 1324, f. 20, 16-06-1561

| 1324-0022-01 |

Jan Verboven tegen Cornelis de Coninck.

Ivm rente uitgereikt door Cornelis de Coninck aan Cornelis van den Broeck- Jan Verboven huwde Cornelia Bernaert van den Broeck.

Cornelis Lippens – Bernaert en Wouter van den Broecke – Cornelis van den Broeck kinderen – Jan van Bavele – Peeter van Dietfoirt – Jan van den Broeck – Peeter Goris.

Loenhout R 1324, f. 20v, 16-06-1561

| 1324-0023-01 |

Jan van Vorspoele tegen Gheert Anthonis Pauwels Wuijts.

Over betaling +mr Jan van Vorspoele de oude ivm verzorging kwetsuur Adriaen Brans, getuigenis bijgevoegd op 01-06-1562.

Heer Willem van den Vloet, pastoor – Jan Pauwels Boets – Dielis Bode – Adriaen Anthonis Brans.

Loenhout R 1324, f. 21, 28-07-1561

| 1324-0024-01 |

– Willem Hovelmans tegen Peeter van Staeijen.

Ivm huur van gras(land).

Thomas Janssen.

Heijndrick van St Huijbrechts tegen Robrecht van Linth.

Over schuld van +Robrecht van Lint aan de +dochter van Heijndrick van St Huijbrechts.

Heer Willem van de Vloet – Elijsabeth x Heijndrick van Gastele.

Loenhout R 1324, f. 21v, 28-07-1561

| 1324-0025-01 |

Aert Verhoeven tegen Peeter van Staeijen.

Over Cornelis Dierck Bode die ten tijde van de pest ziek het huis van Peeter van Staeijen zou verlaten hebben en op de grond lag aan de kerkmuur.

Peeter van den Bruijnenberghe – Digna x Thomas Janssen – Peeter Jan Bode.

Loenhout R 1324, f. 22, 11-08-1561

| 1324-0026-01 |

Aert Wijns Matthijssen als borg voor Jacob van Ostaeijen tegen Peeter van Aelst.

Getuigenis op verzoek van de drossaard van Schoten ivm erfpenninen.

Peeter Imbrechts, gewezen schout – Willem Thuens – Peeter de Cordier – Jan Willems – Peeter Hermans en Machiel Wagemans, procureurs in Hoogstraten – Jacob van Ostaeijen –‘Jennij de Bergis’? – Jan

van Bavele.

Loenhout R 1324, f. 22v, 22-09-1561

| 1324-0027-01 |

Adriaen van Aken de jonge tegen weduwe Peeter van der Buijten.

cfr supra – Catherine kwam uit Antwerpen terug naar Loenhout omdat in Antwerpen naast haar deur de pest heerste.

Peeter van Staeijen.

Loenhout R 1324, f. 23, 06-10-1561

| 1324-0028-01 |

Adriaen Hueffkens tegen Cornelis van Elsacker Machielssen.

Ivm betaling aan H Geest.

Jan Praeijens – Jan Peeter Nijs.

Loenhout R 1324, f. 23v, 06-10-1651

| 1324-0029-01 |

Cornelis Keeselmans tegen H Geest.

Ivm uitoefening functie schepen, kerkmeester en H Geestmeester.

Heijndrick Vermunten 33 jaar.

Loenhout R 1324, f. 23v, 06-10-1561

| 1324-0030-01 |

Momboors Jan van Aerde tegen erfgenamen Jacob Delien.

Over het voeren van rogge naar Brecht.

Aernout Peeter Nouts – Elijsabeth Jacop Delien - +Jan van Aerde – Nijs Cornelis Boets – Jacob van Ostaeijen – Pauwels Aerts – Anna x +Jacob Delien.

Loenhout R 1324, f. 24, 01-12-1561

| 1324-0031-01 |

Peeter Jan Nout Luijcx tegen erfgenamen Jan Hegge de jonge.

Over huur van beemd.

Thomas Goris – Jan Hegge de oude – Jacob van Onstaeijen.

Loenhout R 1324, f. 24, 15-12-1561

| 1324-0032-01 |

Peeter van Staeijen tegen Aert Verhoeven.

vraag of bij het +Jan Gielis zijn weduwe (thans x Aert Verhoeven) toen ‘de sleutel op het graf had gestoken’ en ov er verkoop van 2 paarden

Peeter Jan Bode – Jan Gielis Larije eertijds x huisvrouw Aert Verhoeven – Heijndrick van Sinte Huijbrechts – Anthonis van Dietfoirt – Jan van Bavele – Anthonis Wouter Laets – Adriaen Hueffkens.

Loenhout R 1324, f. 25, ongedatterd

| 1324-0033-01 |

Jan van Dale tegen Joos Peeter Joos.

Over heidein Wuustwezel die Jan van Dale gekocht had.

Anthonis van Dietfoirt – Cornelis van der Buijten.

Loenhout R 1324, f. 25v, 29-12-1561

| 1324-0034-01 |

Peeter van Staeijen tegen Aert Verhoeven.

cfr supra

Ghoosem Lemmens de jonge – Jan Gielis Larijen – Jan van Staeijen – Peeter Imbrechts – Heijndrick van Sinte Huijbrechts.

Loenhout R 1324, f. 26,ongedateerd

| 1324-0035-01 |

Machiel van Elsacker tegen Jan van Staeijen.

Over verhuur van de toemaat (grasland).

Adriaen Hueffkens – Adriaen Wouters, Wuustwezel – Peeter van den Bossche – Gheert van den Cloote – Peeter van den Cloote – Wouter van Elsackere – Cornelis der Cuijpere.

Loenhout R 1324, f. 27, gedateerd

| 1324-0036-01 |

Heijndrick van Sinte Huijbrechts tegen Robert van Lint.

Over geld dat in een emmer uit het huis van +Jan van Lint werd gebracht.

Engel Janssen – Cornelis Vorspoels - +Jan van Lint.

Loenhout R 1324, f. 27, ongedateerd

| 1324-0037-01 |

Erfgenamen Wouter van de Cloote tegen Cornelis Aert Rommens.

Over afkwijting van rente.

Peeter Nout Luijcx – +Wouter van den Cloote – Jan Abrahams van Huijsen – mr Heijndrick van Meere – Peeter Imbrechts.

Loenhout R 1324, f. 27v, 26-01-1562

| 1324-0038-01 |

Erfgenamen Cornelis Bode tegen Heijndrick van Elsackere.

Over deling erfenis Cornelis Bode.

Peeter Lenaert Bode.

Loenhout R 1324, f. 27v, 26-01-1562

| 1324-0039-01 |

Heijndrick van Sinte Huijbrechts tegen Robert van Lint.

cfr supra.

Anthonia x Jan Schuermans – Cornelis Vorspoel - +Jan van Lint.

Loenhout R 1324, f. 27v, 23-02-1562

| 1324-0040-01 |

Heijndrick Peeter Mertens tegen Cornelis Maes.

geschil over verloning in arbeid.

Peeter Meus van Huijsen – Jan van Bavele

Loenhout R 1324, f. 28, 09-03-1562

| 1324-0041-01 |

Erfgenamen mr Jan Hegge de jonge tegen Jan Praeijens of Peeter Jan Nout Luijcx.

Over lening van geld en gebruik van beemd.

Thomas Goris – Jan van Hovele – Catherine x Peeter Imbrechts – Cornelie x Jan Hegge – Peeter Kerstens van Lille.

Loenhout R 1324, f. 28v, ongedateerd

| 1324-0042-01 |

Erfgenamen Marie Snellen van moeders kant tegen Lenaert van Houtele.

betwisting over afrekening van ‘teerkosten’.

Anna Imbrecht x +Peeter van der Buijten – mr. Jan van Vorspoele – Lenaert de Steenbackere (= Lenaert van Houtele) – Jan Praeijens.

Loenhout R 1324, f. 29, ongedateerd

| 1324-0043-01 |

Erfgenamen Jan Hegge tegen Jan Praijens of Peeter Nout Luijcx.

Over gebruik van beemd.

Peeter Kerstens van Lille - Dierick Hegge.

Cornelis de Weert tegen jonker Robrecht van Lint.

Over achterstallige betaling van erven “de cleijn dorent”

Jan Hegge de oude – +Jacop Coels x +Cornelie xx Adriana – Jan van Lint – Willem de Coninck (verklaart o.m. dat ca 70 jaar geleden hij het paard van Peeter Mertens dikwijls uit en in de ‘cleijn

dorent’ gereden heeft – de cleijn dorent was toen nog in handen van Peeter Mertens, vader van vs Cornelie x Jacob Coels) – Adriaen Engelen x Leijs – Jan Peeter Thijs Hasen – Cornelis Geerts van

Elsackere.

Loenhout R 1324, f. 30, 20-04-1562

| 1324-0044-01 |

Heijndrick Peeter Mertens tegen Cornelis Maes.

cfr supra.

Adriaen van Aken – Peeter van Huijsen.

Peeter Imbrechts tegen Peeter Cornelis Bode.

Vechtpartij.

Jan Joos Huijbrechts – Adriaen van Aken de ouder – Peeter Jans – Laureijs Rombouts van Sundert, alias Cribs - - Lenaert Dierck Bode – Anthonis Huijbrechts – Gheert van den Cloote.

Loenhout R 1324, f. 30v, 04-05-1562

| 1324-0045-01 |

Cornelis de Weert tegen jonker Robrecht van Lint.

cfr supra.

Adriaen Hueffkens, procureur.

Loenhout R 1324, f. 31, 11-05-1562

| 1324-0046-01 |

Cornelis IJsendonck, procureur, voor Jan Lauwers, gevangene tot Wuustwezel tegen heer Philips van der Meeren, heer van Wuustwezel.

Getuigenis overgerechtelijke procedures in Loenhout.

Jan van Bavele 61 jaar, Heijndrick van der Buijten 56 jaar, Peeter van Dietfoirt 68 jaar, Adriaen van Aken 53 jaar, Peeter van Staeijen 60 jaar, Cornelis Machiels van Elsackere 61 jaar, Heijndrick

van St. Huijbrechts vorster 70 jaar.

Loenhout R 1324, f. 31v, ongedateerd

| 1324-0047-01 |

Informatie genomen bij Cornelis Keeselmans voor het convent van St Bernaerts.

Over tiende op de “groote steechde” nu in handen van Anna Imbrechts en Peeter Joos en toebehorende Dielis van den Wijngaerde Wilemszoon, idem over pastoors tiende op de “steechde” op de noordzijde

van het “dorenbosch” en het” berkenbosch”.

Peeter van Dietfoirt schepen 68 jaar, woonde ca 15 terug met +Heijndrick Peeters van der Buijten, Heijndrick van der Buijten schepen 55 jaar, woonde circa 37 jaar terug bij zijn vader, eveneens

Heijndrick, Cornelis Machiels van Elsackere 60 jaar, hielp ca 45 jaar terug zijn vader bij de lammertiende, Peeter Kerstens Heijndricxzoon 46 jaar, woonde ca 23j terug met +mr Peeter van Vorspoele

pastoor in Loenhout, Joos Jans van Elsackere, Adriaen Jans van Elsackere, Cornelis de Cuijpere en Cornelis Cornelis van Elsackere.

Loenhout R 1324, f. 33v, 11-07-1562

| 1324-0048-01 |

Informatie genomen in presentie van Jan Crol, schout in Wuustwezel.

Over diefstal met geweld op Peeterken Zegers.

Peeterken Zegers, ° in ‘Remmen’ x Heijndrick van Juckeren?, oude rentmeester van de vorst van Cleve in ‘Duijseldorp’, kwam vanuit Duijseldorp naar Vollenhoven, vandaar naar ter Schellinghe, dan

naar Breda, om vandaaruit naar Antwerpen te willen reizen; diende in Loenhout documenten te overhandigen; door een onbekende persoon, ca 30 j, kortgeschoren baard, lang haar werd zij met geweld

beroofd van haar bezittingen, waaronder de documenten.

Loenhout R 1324, f. 34, ongedateerd

| 1324-0049-01 |

Catherine Heijndrick Valckemans weduwe – doorstreept.

Aert van den Velde x Catherine Peeter Mertens – doorstreept.

Loenhout R 1324, f. 34v,ongedateerd

| 1324-0050-01 |

Erfgenamen Merten Sijmens tegen Peeter Jordaens.

Over rente op de “holen beemdt”.

Jan van Bavele, schepen – Cornelia Cornelis van Bavele, 80j x Goosem Lemmens de oude – Aert van den Velde x Catherine Peeter Mertens – Jan Praeijens – Peeter Cornelis Nouts

Loenhout R 1324, f. 34v, 05-10-1562

| 1324-0051-01 |

– Cornelis Bernaert Nouts tegen Pauwels der Weuwen.

Over doodsgift van Catherine Vermunten.

Jan Aert Peeter Nouts - +Catherine Vermunten x +Lenaert Ijdendonck – Lijsbeth Aert Willem Aerts x Cornelis Bernaert Nouts – Cornelis van Staeijen – Willem Aert Willem Aerts.

Loenhout R 1324, f. 35, 19-10-1562

| 1324-0052-01 |

Heijndrick Sinte Huijbrechts tegen Cornelis Maes.

Over weghalen van een paard.

Marije x Peeter Jan Boets.

Loenhout R 1324, f. 35, ongedateerd

| 1324-0053-01 |

Adriaen Woutrs tegen Machiel van Elsackere.

Over maaien van de toemaat.

Jan van Staeijen, schepen – Adriaen Hueffkens.

Loenhout R 1324, f. 35v, ongedateerd

| 1324-0054-01 |

Adriaen Marcelis de molenare tegen erfgenamen Cornelis Pauwels.

Over voldoening van rente.

Pauwels Aerts – juffr Marije van den Wijngaerde.

Loenhout R 1324, f. 35v, 02-11-1562

| 1324-0055-01 |

Erfgenamen Jan Hegge de jonge tegen Jan Praeijens of Peeter Jan Nout Luijcx.

dispuut over beemd.

Dierck Nijs Hegge.

Loenhout R 1324, f. 35v, 06-11-1562

| 1324-0056-01 |

Erfgenamen Wouter van de Cloote tegen Cornelis Maes

Over overhandiging van geld.

Aernout van Ostaeijen, schepen – +Jan Pauwels Keeselmans – Heijndrick Lodders – Jan Praeijens – Wouter van de Cloote, gestorven in de pest van 1558.

Loenhout R 1324, f. 36

| 1324-0057-01 |

Robert van Lint tegen Cornelis de Weert

Over herkomst huis in bezit Catherine x +Jan van Lint.

Heijndrick van Sinte Huijbrechts, vorster.

Loenhout R 1324, f. 36, 14-12-1562

| 1324-0058-01 |

Pauwels der Weuwen tegen Cornelis Bernaert Nouts.

cfr supra

Pauwels Willem Aerts – momboors kinderen Aert Willem Aerts.

Loenhout R 1324, f. 36

| 1324-0059-01 |

Erfgenamen Wouter van de Cloote tegen Cornelis Maes.

cfr supra

Jan Praeijens – Jan Keeselmans – Aernout van Ostaeijen – Heijndrick Lodders.

Loenhout R 1324, f. 36v

| 1324-0060-01 |

Heilig geest van Loenhout tegen Jan Aert Peeter Nouts.

Jan van Lille tegen Lenaert van den Bogaerde.

Over koop van een weide.

Cornelis van den Bogaerde de oude.

Loenhout R 1324, f. 36v, 06-01-1563

| 1324-0061-01 |

Peeter Cornelis Bode tegen Heijndrick van Elsackere.

Jacob van Onstaeijen.

Loenhout R 1324, f. 37, 08-02-1563

| 1324-0062-01 |

Gheert Anthonis Pauwels Wuijts.

Over voldoening aan mr Jan van Vorspoel.

Jan Pauwels Boets – Geert van de Cloote – mr Jan van Vorspoel – Adriaen Anthonis Brans – Anthonis Pauwels Wuijts.

Loenhout R 1324, f. 37

| 1324-0063-01 |

Machiel van Elsackere tegen Peeter van den Bossche.

dispuut over aanwezigheid Peeter van Staeijen.

Cornelis Peeter Nouts – Peeter van Staeijen.

Loenhout R 1324, f. 37v, 16-11-1562

| 1324-0064-01 |

Robert van Lint tegen Cornelis de Weert.

cfr supra

Jan van Vollenhove, kastelein, rentmeester – Jan van Vorspoel, klerk – Magriete van der Marck, gravin.

Loenhout R 1324, f. 37v, 09-03-1563

| 1324-0065-01 |

Heijndrick van Staeijen tegen de gemeente van Wuustwezel.

Over gelevrde diensten door Heijndrick van Staeijen.

Jan Brans, vorster – Heijndrick van Staeijen timmermans – Peeter van Eekele.

Loenhout R 1324, f. 38, ..-..-1563

| 1324-0066-01 |

Informatie voor Peeter Imbrechts.

Vechtpartij.

Adriaen Jans van Staeijen – Jan Peeter Thijs – Jan Jan Adriaens 25 jaar – Anthonis Thomas Jans – Nout Bernaert Nouts – Jan Heijndricx Jans van der Buijten – Matthijs Ooms – Joos Huijbrechts 50 jaar

– Lenaert Dierick Bode – Peeter van den Cloote – Pauwels van Aerde alias moutmans – Peeter Lenaert Bode – Jan Wouter Laets – Aert der Weuwen 30 jaar – Quirina x Joos Huijbrechts – Heijndrick Joos

van Elsackere – Peeter Cornelis Boets – Adriaen van Ostaeijen – Cornelis Peeter Pauwels Gheens – weduwe Willem Hueffkens – Merck Peeter Nouts.

Loenhout R 1324, f. 39v

| 1324-0067-01 |

Adriaen Cornelis Diels.

afbetaling en verkoop van beemd.

Heijndrick van Elsackere.

Loenhout R 1324, f. 40, 16-03-1563

| 1324-0068-01 |

Machiel van Elsacker tegen Peeter van den Bossche.

cfr supra, ivm aanwezigheid van Peeter van Staeijen bij bereiding bruiloftsmaaltijd.

Merck Cornelis Mercx, huwde met een dochter van Peeter van den Bossche – Peeter van Staeijen.

Loenhout R 1324, f. 40v, 22-03-1563

| 1324-0069-01 |

Lenaert van Houtele tegen Heijndrick van Elzackere.

Loenhout R 1324, f. 40v,

| 1324-0070-01 |

Peeter van den Bossche tegen Machiel van Elsackere.

cfr supra

Dielis van Dietfoirt – Peeter van Staeijen.

Loenhout R 1324, f. 41, informatie voor het beleid

| 1324-0071-01 |

Vechtpartij, waarin betrokken Adriaen Jans van Staeijen, cfr supra.

Matthijs Jan Ooms – Heijlwich x +mr Claes Diericx – Jan Heijndricx van der Buijten alias tommelberch – Heijndrick Joos van Elzackere – Heijndrick Cornelis Geerts – Adriaen Jans van Staeijen –

Peeter Cornelis Bode – Jan Heijndricx van der Buijten – Cornelis Jan Heijndrick Hovelmans, weigert de eed af te leggen – Nout Peeter Nouts – Nout Bernaert Nouts – Adriaen Thomas Janssen.

Loenhout R 1324, f. 41v, 19-04-1563

| 1324-0072-01 |

Peeter Jordaens tegen Laureijs van den Broecke.

Verkoop van paard.

Heijndrick Lodders.

Loenhout R 1324, f. 42

| 1324-0073-01 |

Erfgenamen Jan de Vison tegen Adriaen Delijen.

Over koop van stede in Sneppel.

Peeter Imbrechts, schout – mr Jan van Hove – Mercus Nouts – Lodewijck Lesens – Adriaen Huefkens – Jan van Bavele, Heijndrick van der Buijten, Jan van Staeijen, Peeter van Dietfoirt, Peeter Nouts,

Aernout van Ostaeijen en Peeter Frans Marcelis, schepenen – Jan van Vorspoele, klerk.

Loenhout R 1324, f. 42v

| 1324-0074-01 |

Peeter van den Bossche tegen Machiel van Elsackere.

cfr supra.

Merck Cornelis Mercx – Peeter van Staeijen.

Loenhout R 1324, f. 42v, 17-05-1563

| 1324-0075-01 |

Peeter Imbrechts tegen Anthonis Ments.

Over schieten op duiven.

Jan Joos Huijbrechts – Lenaert Couwenberch, woonde in de molenstraat – Wouter Steenbackers.

Loenhout R 1324, f. 43, 14-06-1563

| 1324-0076-01 |

Adriaen de Molenare tegen Anthonis Cornelis Stevens.

Over belening van rente.

Anthonis Lippens – Jan Bouwens van den Wijngaerde.

Loenhout R 1324, f. 43

| 1324-0077-01 |

Jan Wierocx tegen Willem Willems.

Over aannemen en uitvoeren van werk.

Willem Vermunten – Cornelis Bernaert Nouts.

Loenhout R 1324, f. 43, 28-06-1563

| 1324-0078-01 |

idem

Jan Thijs Cleijs – Peeter Pauwels de jonge.

Loenhout R 1324, f. 43v, 04-10-1563

| 1324-0079-01 |

Peeter Imbrechts tegen Peeter Cornelis Bode.

Over ongeval (kwaadwillig) met wagen

Luijck Dibbouts, Brecht – Jan Joos Huijbrechts – Adriaen van Aken.

Loenhout R 1324, f. 44, 06-10-1563

| 1324-0080-01 |

Over verkoop van ‘haef’ goederen.

Jan Delijen van Brecht – Cornelis Pauwels Gheens.

Loenhout R 1324, f. 44

| 1324-0081-01 |

Jan van Dale tegen Matthijs Goosem Lemmens.

Vechtpartij en kwetsuur van Jan van Dale, en dispuut over betaling chirurgijn

Aert der Weuwen – Anthonis van Aerde – Anthonis van Dietfoirt – Jan Jan Ooms – Matthijs Jan Ooms (broer) – Cornelis van Aerde de oude – Adriaen van Ostaeijen - Ghoosem Lemmens de jonge, broer van

Matthijs – Peeter van Aerde – Aernout van Ostaeijen – Cornelis Machiels van Elsackere – Jan van Onstaeijen – Tanneken van der Buijten x Pauwels Ackermans – Joos Peeter Joos, zwager van Matthijs

Goosems.

Loenhout R 1324, f. 46, 09-11-1563

| 1324-0082-01 |

Jacob Snels tegen erfgenamen Wouter de Ketelare, Baerle.

Over verkoop deel erfenis Marije x Wouter Snels.

Matthijs Wouters de Ketelare – Anthonis Cornelis Pauwels, Meerle – Sijmon Heijndricx van Gilse – Laureijs Adriaen Thijs, zwager van Sijmon van Gilse.

Loenhout R 1324, f. 47, 15-11-1563

| 1324-0083-01 |

Cornelis Lenaerts tegen Cornelis Peeter Faes.

Over rente op stede van Cornelis Peeter Faes.

Claes Thoon Thijs – Ghijsbrecht van den Bruijnenberghe – Heijndrick Goris – Magriete Heijndrick Goris, moeder van Cornelis Lenaerts – Peeter Wierocx – Pauwels Couwenberch.

Loenhout R 1324, f. 47

| 1324-0084-01 |

Jacob Snels tegen erfgenamen Wouter de Ketelare.

cfr supra

mr Joos Heijndricx van Gilse, stadhouder, schepen en secretaris van Baerle - +Wouter Matthijs de Ketelare – Laureijs Wouter Matthijs de Ketelare (zoon) – Peeter Dierick Buijcx en Matthijs Peeter

Matthijs, schepenen in Baerle – Wouter van den Ghediele? (= Wouter de Ketelare?).

Loenhout R 1324, f. 48, 19-11-1563

| 1324-0085-01 |

Lenaert van Aerde tegen momboors kind Jan van Houte.

betwisting over afrekening momberschap.

Lenaert van Houtele – Anthonis de Vos, stoeldraaier.

Loenhout R 1324, f. 48, 02-12-1563

| 1324-0086-01 |

Dionijs Meus, Stabroek.

Over aflsuiten koop.

Anthonis Jan Wackers – Peeter Nijs, kramer – Daniel de Vortser, waard in den Horen, Kapellen.

Loenhout R 1324, f. 48v

| 1324-0087-01 |

Jacob van Elsacker tegen Jan Machiel van Elsacker.

Over afbetaling met een gouden kroon.

Loenhout R 1324, f. 48v, 13-12-1563

| 1324-0088-01 |

Joos van Elsacker tegen Lenaert Vereijck.

dispuut over rente van 2 Kgld.

Dierick Nijs Hegge, was x ‘de moeije’ van Joos van Elsacker – Willeken Jan Wils – Jan Leijs Rombouts, wnde op de ast.

Loenhout R 1324, f. 49

| 1324-0089-01 |

Jan Wouter Laets tegen Cornelis Laureijs Schoenmakers.

Over verkoop van paard.

Gheert van de Cloote – Adriaen Huefkens – Heijndrick van Staeijen.

Jan Pauwels Boets tegen Heijndrick Leijs.

Over borgschap voor huur van stede.

Jacob Jan Nijs – Dierick Nijs Hegge – Cornelis van Staeijen.

Loenhout R 1324, f. 49v, 22-12-1563

| 1324-0090-01 |

Matthijs Ghoosem Lemmens tegen Jan van Dale.

zie hoger

Margriet x Anthonis van Dietfoirt – Cornelis van Aerde de oude – Anthonis van Aerde – Aert der Weuwen – Ghoosem Lemmens de jonge – Adriaen van Ostaeijen – Joos Huijbrechts – Quirina x Joos

Huijbrechts – Dienneken Thomas Janssen.

Loenhout R 1324, f. 52v, 10-01-1564

| 1324-0091-01 |

Peeter Wackers tegen Jan Meus Verhuijsen.

Over betaling van schuld.

Machiel van Elsacker.

Loenhout R 1324, f. 52v, 01-02-1564

| 1324-0092-01 |

Adriaen Diels tegen Peeter van Aerde.

dispuut over rente.

Jan Hegge de oude 82 jaar – Jan Peeter Wierocx 40 jaar – Peeter Wierocx – Cornelis van Elsacker de oude – Cornelis van den Bruijnenberghe 63 jaar.

Loenhout R 1324, f. 53v, 21-02-1564

| 1324-0093-01 |

Erfgenamen Steven Ghoris tegen Adriaen van Aken.

Over datum vertrek Wouter Goris ivm geboorte 2de kind huisvrouw Lambrecht van Bavele.

Heijndrick Vermunten – Wouter Steven – Lambrecht van Bavele – Aernout van Ostaeijen – Wouter Goris (=Wouter Steven?) – Peeter Cornelis Goris.

Loenhout R 1324, f. 53v, ..-..-1564

| 1324-0094-01 |

Pauwels Ackermans tegen Dierick Nijs Hegge.

Over verkoop van erven.

Ghoosem Lemmens de oude – Claes Aertssen.

Loenhout R 1324, f. 54, ..-03-1564

| 1324-0095-01 |

Erfgenamen Steven Goris tegen Adriaen van Aken.

zie hoger

Cornelia x Heijndricx Vermunten – Wouter Goris.

Loenhout R 1324, f. 54, 29-03-1564

| 1324-0096-01 |

Laureijs de Pape, hoofdbank Lier tegen Peeter Jan Jacops.

Over betaling voor stede in Wuustwezel.

Willem de Coninck, Lt – Adriaen Wouters.

Loenhout R 1324, f. 54v, 06-03-1564

| 1324-0097-01 |

Heijndrick Leijs tegen Jan Pauwels Boets.

Over borg voor huur van stede.

Peeter van Dietfoirt – Heijndrick Valckemans – Laureijs Maes – Peeter Imbrechts – Jan Ghijsels – Cornelis van Staeijen de oude timmerman – Jan Anthonis – Mercus Nijs – Cornelis Cornelis van

Staeijen (Cornelis de jonge).

Loenhout R 1324, f. 55, 03-05-1564

| 1324-0098-01 |

informatie genomen bij de schout.

Over het ‘kerffen’ (muilkorven?) van honden, van half maart tot bamisse.

Heijndrick Philips Cornelissen 81 jaar – Heijndrick van Sinte Huijbrechts, vorster 69 jaar (woont ca 50 jaar in Loenhout) – Quirina Peeter Mertens de oude x Joos Huijbrechts 46 jaar – Cornelis Jan

Mercx de oude 70 jaar – Agneese Heijndrick Hovelmans x +Peeter Diericx de oude 60 jaar – Jan Hegge de oude 80 jaar – Jan van Bavele 62 jaar – Peeter van Dietfoirt 70 jaar – Heijndrick van der

Buijten 59 jaar – Gheraert Imbrechts, gewezen schout.

Loenhout R 1324, f. 56, 15-O5-1564

| 1324-0099-01 |

H Geestmeesters voor Cornelie Merck Mercx.

Over nagelaten kinderen Peeter Mertens Peeters.

Jan Hegge de oude – Peeter Mertens Peeterszoon (alias de smit) – Nout en Anthonis, zonen van Peeter Mertens Peeterszoon – Willem de Coninck.

Loenhout R 1324, f. 56v, 15-05-1564

| 1324-0100-01 |

Peeter Imbrechts tegen Peeter van Eekele.

Over koop van paard.

Heijndrick van Aerde, molenaar.

Loenhout R 1324, f. 56v, 29-05-1564

| 1324-0101-01 |

Peeter van Aerde tegen Adriaen Diels.

Pauwels van Couwenberghe.

Loenhout R 1324, f. 56v

| 1324-0102-01 |

Erfgenamen Steven Wouter Goris tegen Adriaen van Aken de oude.

Heijndrick Lodders.

Loenhout R 1324, f. 56v, 12-06-1564

| 1324-0103-01 |

Peeter Jan Wackers tegen Thomas Ghoris.

Jan van Bavele – Peeter van Dietfoirt – Cornelis Geerts van Elsacker.

Loenhout R 1324, f. 57

| 1324-0104-01 |

Peeter Imbrechts tegen Anthonis en Cornelis van Aerde.

Over vechtpartij in herberg.

Anthonis Cornelis Pauwels, vorster in Brecht, woonde vroeger in Lt in herberg den dorent in huffel, waar thans Pauwels Ackermans woont – Willem Verwilt – Heijlwich Dierick Boets x Anthonis Cornelis

Pauwels.