Procuraties deel 275 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Procuraties deel 275

Deel 275, Stuk 1 - 08.03.1670

Voor notaris Joris van Rinckhuijsen in Bergen op Zoom machtigt Cornelia Aertsen haar man Jan Crichten?? om in Loenhout haar goederen te verkopen

Personen: Cornelie Aert Adriaen AERTSEN Jan CREIJNS

| 275-01 |

Deel 275, Stuk 2 - 03.01.1670

Voor notaris Abraham van der Eijcken in Roosendaal machtigt Josijntien Aert Adriaenssen haar man Jan Aelbrecht van Nieuwenhuijsen om in Loenhout de erfgoederen te ontvangen mits het overlijden van de kinderen van +Jan Jan Joossen van Riel de jonge x +Neeltien Jossen, allen overleden in Loenhout

Personen: Josijntien Aert Adriaen AERTSEN Jan Jan Joos VAN RIELE Neeltien Matthijs Matthijs GOOSSENS

| 275-02 |

Deel 275, Stuk 3 - 16.12.1672

Voor notaris Jacques de Bos in Antwerpen machtigen Adriaentien en Elisabeth, dochters van +Laureijs van der Buijten x +Anna van Geel, respectievelijk Jacques de Boeij (x vs Adriaentien van der Buijten) en Guilliam de Ge (x vs Elisabeth van der Buijten) om in Loenhout erven, door hun ouders achtergelaten, te transporteren

Personen: Elisabeth Laureys Geert VAN DER BUYTEN Adriaentien Laureys Geert VAN DER BUYTEN Laureijs Geert Laureys VAN DER BUYTEN Anna Adriaen VAN GEEL Jacques DE BOEY Guilliam DISE

| 275-03 |

Deel 275, Stuk 4 - 16.01.1676

Voor notaris Jan Carel van Hallegade in Antwerpen machtigen Anna Putcuijps x … Slaets ?? onuidelijke akte, inkt te flauw, UV licht?

| 275-04 |

Deel 275, Stuk 5 - 13.01.1680

Voor notaris Melchior Geerarts in Geertruidenberg machtigen Cornelia Corstiaen Wouters haar man Adriaen Deckers, meester hoefsmid, om haar derde deel in een huis in Loenhout te transporteren

Personen: Cornelie Christiaen Wouter ROMBOUTS Adriaen Adriaen DECKERS

| 275-05 |

Deel 275, Stuk 5 - 13.01.1680, vervolg

Er zijn nog enige inliggende akten waaruit blijkt dat Adriaen Deckers met zijn gezin in armoede leeft en toestemming vraagt goederen in Loenhout mogen verkopen

Personen: Adriaen Adriaen DECKERS

| 275-06 |

Deel 275, Stuk 6 - 01.12.1687

Voor schepenen van Wuustwezel machtigt Anthonis Goossens, Wuustwezel, zijn zoon Anthonis Goossens de jonge om in Loenhout erven te transporteren

Personen: Anthonis Goossen Cornelis AERTS Anthonis Antonij GOOSSENS

| 275-07 |

Deel 275, Stuk 7 - 13.02.1687

Voor schepenen van Halsteren? machtigt Peeter Adriaenssen van Bael, armen meester, Frans Alos, Halsteren? en mede erfgenaam om het vierde deel in een stedeken in Loenhout, verstorven van Cornelis Peeters van Dijck (haar vaderlijke neef) op Mijntien Nijssen van Dijck, ondersteund van den armen in Halsteren?, te verkopen

Personen: Jacoba Nijs Cornelis VAN DIJCK Cornelis Peter Nijs DENISSEN

| 275-08 |

Deel 275, Stuk 8 - 21.07.1693

Voor notaris Geerardt van Rijen in Roosendaal machtigt Pieter Lamoen, als vader van zijn dochter Maija verwekt bij Elisabeth Straetmans, zijn zwager Balten Straetmans, meester hoefsmid, Roosendaal om het nodige te doen terzake het sterfhuis van zijn schoonouders

Personen: Balten Willem Adriaen STRAETMANS Elisabeth Willem Adriaen STRAETMANS

| 275-09 |

Deel 275, Stuk 9 - 12.03.1712

Voor schepenen van Lille machtigt Jan Peeters als momboor, en die met Remie Valentijns als toeziener van de kinderen +Andries Peeters x Henderina Valentijns in Loenhout een hofstede verkochten aan Dionijs van Hal, de genaamde Arnoldus Boden

Personen: Hendrine Remigius Peter VALENTIJNS Dionijs VAN HAL Andries PETERS Lenaert Dielis VAN HOOYDONCK Remigius Peter Remigius VALENTIJNS Arnoldus Jan Huybrecht BODE

| 275-10 |

Deel 275, Stuk 10 - 27.01.1725

Schepen van Kalmthout machtigen Jan Melssens en Lenaert van Hoijdonck, voogd en toeziener van de weeskinderen +Cornelis Melssens x +Cornelia Adriaen van Hoijdonck om aldaar hun deel te ontvangen in het versterf en ingevolge het testament van +Christiaen Vorsselmans

Personen: Cornelis Jan Melsen BERNAERTS Lenaert Dielis VAN HOOYDONCK Christiaen Geert Kersten VORSELMANS

| 275-11 |

Deel 275, Stuk 11 - 27.01.1725

Schepenen van Ekeren machtigen Lenaert van Hoijdonck als momboor van zijn broers en zusters om de penningen te ontvangen inzake het testament van Christiaen Vorsselmans

Personen: Christiaen Geert Kersten VORSELMANS

| 275-12 |

Deel 275, Stuk 12 - 30.05.1734

Voor notaris Anthonis Gerardi in Brecht machtigt Cornelis Diercx, Ekeren, voorheen Loenhout, heer Cornelius Ignatius Craesbeeck, schout in Loenhout, om aldaar publiek zijn erfgoederen te verkopen

| 275-13 |

Deel 275, Stuk 13 - 07.01.1735

Priorinnen van Sint Margrietendael in Antwerpen machtigen heer Craesbeekc, schout in Loenhout om goederen in Popendonk te vesten, met cassatie van de rente van 300 gld, eertijds verleden door Arnout Cornelis Arnouts, modo Hendrick Diercickx gehypothekeerd op land in Popendonk

| 275-14 |

Deel 275, Stuk 14 - 04.08.1742

Voor notarissen Anthoni Jacob Gerardi en Marcus Anthonius Essers in Brecht en Loenhout compareren Maria Anna Braspenninck x +Jan Verboven de oude (weduwnaar van +Christina Bervoets) xx Marten Laureijssen – Adriaen Nicolaes Jochems x Barbara Verboven – Cornelis Mattijs Ooms x Anna Maria Verboven – Adriaen Laureijssen x Adriaentien Verboven – Peeter Verboven – ook voor Jan Jan Verboven; sluiten akkoord over onenigheid ivm nalatenschap Jan Verboven de oude

Personen: Marten Hendrik LAUWERIJSSEN Barbel Jan Jan VERBOVEN Jan Jan Jansen VERBOVEN Anna-Maria Jan Jan VERBOVEN Adriaen Claes JOCHEMS Adriaentien Jan Jan VERBOVEN Jan Jan Jansen VERBOVEN

| 275-15 |

Deel 275, Stuk 15 - 21.02.1760

Voor notaris Francois Bernard Bettens in Antwerpen machtigt Franciscus Van den Rest, ook voor zijn zuster Susanna van den Rest x Jan Baptiste Willich (procuratie notaris Parewijck in Aalst op 06.05.1750) Joannes Mattheus Coninckx, vorster in Loenhout om aldaar stede in Popendonk te transporteren

| 275-16 |

Deel 275, Stuk 16 - 21.03.1772

Voor schepenen in Wuustwezel machtigt Elisabeth van Ostaeijen x +Gabriel Janssen Thoens, genaamde Peeter Canterijn, Wuustwezel om in Loenhout de penningen te ontvangen van de verkoop van erven

Personen: Elisabeth Adriaen VAN OSTAEIJEN Gabriel Jan Willem THEUNS Peter Filip CANTRIJN

| 275-17 |

Deel 275, Stuk 17 - 24.12.1784

Voor notaris Joannes Baptist van Dijck in Antwerpen approbeert Maria Adriana Goris, bejaarde ongehuwde dochter, Antwerpen, de publieke verkoop van land in Loenhout, machtigt haar broer Gerardus Goris

| 275-18 |