Procuraties deel 274 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Procuraties deel 274

Deel 274, Stuk 1 - 20.11.1629

Voor schepenen van Oosterwijk verklaren Martinus Verbeeck, Maria Verbeeck x Adriaen van Dall en Anna Catharina Verbeeck x Huijbrecht Anthonis Versteijnen, alle nakinderen van +Cornelis Verbeeck x Margareta Leonardt Cornelis van Rethij dat hun moeder verkocht had land het “lisschot” in Loenhout ontrent de “steech”

| 274-01 |

Deel 274, Stuk 2 - 08.02.1606

Voor schepenen van Loenhout machtigt Cornelis Goris Aerts, landman, Loenhout, zijn zoon Cornelis Cornelis Goris Aerts om in Zundert mr Adriaen van Ginnich, schout van Wernhout, te goeden in een heiblok gelegen in Groot Zundert ontrent “ostaeijen”

Personen: Cornelis Goris AERTS Adriaen VAN GYMNICH Cornelis Cornelis Goris AERTS

| 274-02 |

Deel 274, Stuk 3 - 24.12.1637

Voor notaris Laureijs van der Buijten in Loenhout compareren Margriete van der Munten x +Peeter van Staeijen met haar voogd Hendrick Hendricx van Turnhout – Adriaen van Staeijen – mr Hendrick van Staeijen, ook als toeziener voor de weeskinderen Thomas Weijenes x +Anna van Staeijen – Elisabeth van Staeijen x Abraham Coten – Maria van Staeijen x Peeter Geertssen van der Buijten – Margarita van Staeijen; machtigen vs mr Hendrick van Staeijen en Peeter Geertssen van der Buijten om in Antwerpen te transporteren aan Laureijs van der Buijten, mr Andries Jordaens, Adriaen Luijcx en Jan Anthonis Thijs zeker huis en erven gelegen in Loenhout

Personen: Marie Peter Hendrik VAN STAYEN Hendrik Hendrik VAN TURNHOUT Jan Anthonis THIJS Adriaen Peter Hendrik VAN STAYEN Peter Geert Laureys VAN DER BUYTEN Laureijs Geert Laureys VAN DER BUYTEN Tanneken Peter Hendrik VAN STAYEN Abraham Jan COIDT Peter Hendrik VAN STAYEN Elisabeth Peter Hendrik VAN STAYEN Margriet Peter Hendrik VAN STAYEN Hendrik Peter Hendrik VAN STAYEN

| 274-03 |

Deel 274, Stuk 4 - 29.04.1638

Voor notaris Jan van Wesel in Bergen op Zoom compareren Jacob Gillissen van Loenhout, ruiter – Cornelis Reijns, molenaar, voor zijn dochter Neelken, 17j, verwekt bij +Grietken Gillis – Denijs Cornelissen, bierkruier x Maijken Gillis; machtigen hun broer Willem Gillissen, Loenhout om aldaar hun erfgoederen verkregen van hun vader +Gillis Willemssen te verbinden tot verzekering van Henrick Henricx, molenaar in Loenhout

Personen: Hendrik Hendrik VAN TURNHOUT Neelken Cornelis Laureijs REYNS Jacob Dielis WILLEMS Willem Dielis WILLEMS Maeijken Dielis WILLEMS Cornelis Laureys Cornelis REYNS

| 274-04 |

Deel 274, Stuk 5 - 23.07.1640

Voor notaris Toussein Guijot in Antwerpen compareert Gregorius Coninck Cornelissen, zoon van +Adriana Jans Christiaenssen, schout in Stabroek en machtigt Anthonis Janssens van Ditfort, Loenhout, om aldaar Michiel van Elsacker te goeden in “theuns bos” op de “heijbaert”

Personen: Anthonis Jan DIETFORD Michiel Jan Michiel VAN ELSACKER

| 274-05 |

Deel 274, Stuk 6 - 23.04.1641

Voor schepenen van Rijkevorsel compareren Jacop Lenaert Merten Proost en Anthonis Jan Scheijlkens als momboor van Willem Lenaert Merten Proost; machtigen Adriaen Lenaert Wens als toeziener van vs Willem Proost om in Loenhout op te dragen aan Huijbrecht Hendricx Wagemaecker een huis met toebehoren

Personen: Huybrecht HENDRICX Willem Lenaert Merten PROOST Jacob Lenaert Merten PROOST

| 274-06 |

Deel 274, Stuk 7 - 28.04.1641

Voor schepenen van Rijkevorsel compareert Dingne Adriaenssen en machtigt haar man Cornelis Cornelissen om in Loenhout op te dragen aan haar broer Henrick Adriaenssen haar deel in huis en erven

Personen: Cornelis Cornelis Lenaert LUYCX

| 274-07 |

Deel 274, Stuk 8 - 12.03.1642

Voor schepenen van Burchtvliet (Borgvliet) compareerde Laureijs Emssen, ruiter, machtigt Michiel van Elsacker en Jan Hendricx de Crom om land in Loenhout in de “steechde” te verkopen

Personen: Michiel Jan Michiel VAN ELSACKER Jan Hendrik DE CROM

| 274-08 |

Deel 274, Stuk 9 - 16.12.1646

Voor notaris Rogier Hessels in Breda compareert Neelken Lenaerts van Gestel x +Hendrick Dorremans, machtigt haar oom Adriaen van Gestel, Loenhout om haar aldaar te vertegenwoordigen bij S/D tegen haar zusters

Personen: Hendrik DOORMANS Neeltien Lenaert Hendrik VAN GASTEL

| 274-09 |

Deel 274, Stuk 10 - 21.01.1643

Voor notaris Cornelis Sebanen compareert Cornelis Murens, ruiter in Breda, machtigt zijn vader Murens Bartholomeeus, Loenhout om er Peeter Wouters alias Ren te laten vesten in twee percelen erven

Personen: Peter Wouter Peter RENNEN

| 274-10 |

Deel 274, Stuk 11 - 01.04.1643

Voor notaris Adriaen Thomas Nuijts in Roosendaal compareerde Tanneken Lenaerts, geboren in Loenhout, machtigt haar man Peeter Adriaenssen, ook van Loenhout, en nu wonende in Langdonck onder Roosendaal, om haar te vertegenwoordigen inzake S/D tegen haar zusters van de goederen hen verstorven van hun ouders Lenaert Heijndricxssen en Catelijntken Jacobs

Personen: Catelijntken JACOBS Tanneken Lenaert Hendrik VAN GASTEL Lenaert Hendrik Hendricx VAN GASTEL

| 274-11 |

Deel 274, Stuk 12 - 29.04.1643

Voor notaris Govaert Stempel in Bergen op Zoom compareerde Jan Ditvoorts, ruiter als man van Elijsabeth Wouters en mede erfgenaam van +Wouter Peeters, in Loenhout overleden, machtigt zijn vrouw Elijsabeth Wouters en zijn broer Anthonie Ditvoort ivm vs sterfhuis en om akkoord te sluiten met haar moeder Neelken, weduwe van vs Wouter Peeters

Personen: Wouter Peter RENNEN Anthonis Jan DIETFORD Jan Jan DIETFORD Elisabeth Wouter Peter RENNEN

| 274-12 |

Deel 274, Stuk 13 - 07.04.1644

Voor notaris Henrick van Staeijen in Hoogstraten compareerde Belia Coopmans x +Han van Huijsen, Hoogstraten, transporteert aan Peeter Arnouts van Ostaeijen, Loenhout haar gerechtigheid in de goederen toegekomen hebbende Cornelis Cornelis Theuns en zijn echtgenote, gelegen binnen Loenhout. Machtigt mr Laureijs van der Buijten

Personen: Beliken Jacob COOPMANS Laureijs Geert Laureys VAN DER BUYTEN Jan VAN HUYSEN

| 274-13 |

Deel 274, Stuk 14 - 17.02.1645

Voor notaris Jan Keijsers in Breda compareerde Johan Huijbrechts van Nederven, procureur, machtigt de heer stadhouder Elsacker en sr Huijbrecht Jans Bode, om in Loenhout “bogarts hoff” op te dragen aan Huijbrecht Jan Nijs van Tijchelt, en welke erve comparant aangekomen zijn van zijn vader

Personen: Huybrecht Jan Huybrecht BODE Huybrecht Jan Nijs VAN TYCHEL Michiel Jan Michiel VAN ELSACKER

| 274-14 |

Deel 274, Stuk 15 - 11.01.1646

Voor notaris Govaert Stempel in Bergen op Zoom compareerde Tanneken Jacob Crock (x Jan Janssen de Crom, ruiter), ratificeert verkoop van beemd aan haar broer Jan Jacob Crock en heiveld aan Jan van Ham, beide percelen in Loenhout gelegen. Machtigt haar schoonvader Jan Hendricx de Crom

Personen: Jan Jacob Jan CROCK Jan Hendrik DE CROM Tanneken Jacob Jan CROCK Jan Jan Hendrik DE CROM

| 274-15 |

Deel 274, Stuk 16 - 14.05.1646

Voor notaris Martinus Roge in Roosendael compareerdeWillem Adriaen Straetmans, machtigt zijn broer Merck Adriaen Straetmans om in Loenhout een heiblok op te dragen aan Adriaen Peeter Aernouts

Personen: Willem Adriaen Antonij STRAETMANS Merc Adriaen Antonij STRAETMANS

| 274-16 |

Deel 274, Stuk 17 - 30.04.1647

Voor notaris R. Wouters te Leuven compareerde mr Jan van den Ven, gaat af van het recht op onderpand op beemd aan de “sluijshaeve” in Loenhout, welk gesteld was door sr Niclaes Donckers, koopman in Breda. Machtigt Peeter Gielis Michielsen Wagemaeckers en mr Laureijs van der Buijten, beide wnde in Loenhout

Personen: Laureijs Geert Laureys VAN DER BUYTEN Peter Dielis Michiel SWAGEMAEKERS

| 274-17 |

Deel 274, Stuk 18 - 12.06.1652

Voor notaris De Roeck in Bergen op Zoom compareerden Joris Cornelissen Schoen, soldaat x Maijken Jan Joossen, machtigen Jan Rombouts, landman, Loenhout om aldaar bos in Loenhout op te dragen aan Andries Laureijssen Rombouts, landman, Loenhout

Personen: Maeijken Jan Joos VAN RIEL Andries Laureijs Wouter ROMBOUTS Goris Cornelis SCHOEN

| 274-18 |

Deel 274, Stuk 19 - 31.10.1656

Voor schepenen van Ossendrecht compareerde Christina Cornelissen x +Jan Hendrickssen, Ossendrecht, machtigt Goossen Hendricx van Steenhuijse en Pieter de Timmerman om aldaar haar goederen in de hoenderstraat, gekomen van haar grootmoeder, te transporteren

Personen: Goossen Hendrik VAN STEENHUYZEN Jan Hendrik VAN STEENHUYZEN

| 274-19 |

Deel 274, Stuk 20 - 29.08.1668

Voor notaris Adriaen van der Crike in Bergen op Zoom compareerde Elisabeth van den Langenbergh ( x Andries Martinet, meester knopmaker), machtigt haar man om haar goederen gekomen van haar +ouders, als bij testament van +Daniel Buijcx en van haar broer +Anthonij van den Langenbergh

Personen: Andries MERTINET

| 274-20 |

Deel 274, Los stuk

Barbara van den Langenbergh machtigt haar broer Willem op 25.08.1670

| 274-21 |

Deel 274, Los stuk

Andries ?? machtigt zijn zwager Willem van den Langenbergh op 26.08.1670

Personen: Andries MERTINET

| 274-22 |