Schepenregisters deel 236 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 236

Schepenregister 236, f° 1 r° 04.07.1792

passeerbrief voor Joannes van Elsacker, 36j, 5 voet 5 duim groot, redelijk dik, bruin haar, rond van aangezicht, geschonden door de kinderpokken, met ‘fassen’ van zijn baard op de kaken, die in Doornik zijn broer Petrus Eduardus wil bezoeken, welke broer aldaar in dienst is in het regiment van de graaf van Clerfaijt

Personen: Joannes Frans VAN ELSACKER

| 236-0001 |

Schepenregister 236, f° 2 r° 16.07.1792

F.D. van Ertrijck, koopman, Etten x Joanna van Elsacker verkocht aan Adrianus van Elsacker x Dimphena Peeter Rombouts land in Popendonk bij de “laren”

Personen: Dingena Peter Jacob ROMBOUTS Frans-Domien VAN ERTRIJCK Adriaen Adriaen-Frans VAN ELSACKER

| 236-0002 |

Schepenregister 236, f° 4 v° 16.07.1792

zelfde verkocht aan Joannes Jacobs Masen, schout in Brecht, ten behoeve van Petrus van Elsacker, licentiaat in de medicijnen, Antwerpen, een weide in Popendonk

Personen: Jan Jacob MASEN Frans-Domien VAN ERTRIJCK

| 236-0003 |

Schepenregister 236, f° 7 r° 16.07.1792

zelfde verkocht aan Rombout van den Cloot een schaarbos op de “laren” aan de watermolen

Personen: Frans-Domien VAN ERTRIJCK Rombout Jan VAN DER CLOOT

| 236-0004 |

Schepenregister 236, f° 9 v° 16.07.1792

zelfde verkocht aan Christiaen Vorselmans x Catharina Janssen het “casteleers bosch” in Sneppel

Personen: Catharina Jan JANSSEN Frans-Domien VAN ERTRIJCK Christiaen Matthijs Christiaen VORSELMANS

| 236-0005 |

Schepenregister 236, f° 11 v° 16.07.1792

zelfde verkocht aan Michiel Compere heide in Wuustwezel

Personen: Michiel Antonij COMPEREN Frans-Domien VAN ERTRIJCK

| 236-0006 |

Schepenregister 236, f° 14 r° 16.07.1792

zelfde verkocht aan Jacobus Telier ten behoeve van Joannes Meeusen het “hinckxt block” en het “wolfs bosch” in Sneppel

Personen: Cornelis Jan VAN DER VLEET Frans-Domien VAN ERTRIJCK Jacobus TELIER

| 236-0007 |

Schepenregister 236, f° 16 v° 16.07.1792

zelfde verkocht aan Jacobus Telier x Maria Magdalena Pattijn schaarbos de “steenacker” in Sneppel

Personen: Jacobus TELIER

| 236-0008 |

Schepenregister 236, f° 19 r° 17.07.1792

Peeter Lambrecht Janssen x +Joanna Bartholomeeusen xx Joanna Maria van den Heuvel - Adriaen Cornelis Vermeiren x Adriana Peeter Janssen als momboor met Cornelis Lambrecht Janssen als toeziener van de minderjarige kinderen van 1ste comparant in zijn 1ste huwelijk – Peeter Cornelis Vermeiren x Dimphena Peeter Janssen; akkoord over sterfhuis en onderhoud van de kinderen, genaamd Adriana, Dimphena, Joannes, Petronella en Maria Elisabeth Janssen

Personen: Peter Lambrecht JANSSENS Peter Cornelis Cornelis VERMEIREN Maria-Elisabeth JANSSENS Dympna Peter JANSSENS Cornelis Lambrecht JANSSENS Adriaen Cornelis Cornelis VERMEIREN Joannes Peter JANSSENS Joanna Adriaen BARTHOLOMEEUS Adriana Peter Lambrecht JANSSENS Petronella Peter JANSSENS

| 236-0009 |

Schepenregister 236, f° 20 v° 31.07.1792

passeerbrief voor Gerardus Cornelis Arnouts, 25j, 6 voeten groot, grof van gebeente, zwartbruin haar, rond van aangezicht, bruin van vel, die naar Gent, Petegem, Deinze of daar ontrent wil gaan om er bij een koopman dienst te zoeken

Personen: Gerardus Cornelis Jan ARNAUTS

| 236-0010 |

Schepenregister 236, f° 21 v° 11.08.1792

Joannes Franciscus Moons x Elisabeth Gudula van Elsacker, Berlaar, verkocht aan Joannes Mertens een hooimade op het “hoogh bosch ofte rechtuijt”

Personen: Joannes-Fransiscus MOONS Elisabeth-Gudula Frans VAN ELSACKER

| 236-0011 |

Schepenregister 236, f° 24 v° 11.08.1792

zelfde verkocht aan Adriaen Cornelis Gijsen, mede ten behoeve van zijn moeder, broers en zusters, Brecht, een hooimade op het molenbos

Personen: Joannes-Fransiscus MOONS Elisabeth-Gudula Frans VAN ELSACKER

| 236-0012 |

Schepenregister 236, f° 27 r° 11.08.1792

zelfde verkocht aan Joannes Jacobus Masen, schout, Brecht, een hooimade op het hoogbos

Personen: Jan Jacob MASEN Elisabeth-Gudula Frans VAN ELSACKER Joannes-Fransiscus MOONS

| 236-0013 |

Schepenregister 236, f° 29 v° 11.08.1792

zelfde verkocht aan Francois van Elsacker de “straelbemdt” in het “stratien”

Personen: Elisabeth-Gudula Frans VAN ELSACKER Joannes-Fransiscus MOONS

| 236-0014 |

Schepenregister 236, f° 32 v° 11.08.1792

zelfde verkocht aan Franciscus Hofkens ten behoeve van Bernardus van Aken land op “sneppel acker”

Personen: Bernaert Norbert VAN AKEN Joannes-Fransiscus MOONS Elisabeth-Gudula Frans VAN ELSACKER

| 236-0015 |

Schepenregister 236, f° 35 v° ...08.1792

F.J. Laurijssen, Brecht, gemachtigd van Catharina Joanna de Schepper, directrice van de ‘revenuca en intrestea’ aan haar broer Oliverius de Schepper toekomende ingevolge transactie van haar broer tegen notaris Carolus Josephus Lemmens voor schepenen van Brecht dd 05.07.1792, ontvangen van Adrianus Vromans de som van 200 gld in mindering van een rente van 1200 gld welke +Regina de la Housse x +Joannes Vromans op 01.07.1777 verleden heeft

Personen: Joanna-Regina-Florence DE LA HOUSSE Adrianus JUDOCUS JOOS VROOMAN

| 236-0016 |

Schepenregister 236, f° 37 r° 20.08.1792

Joannes Baptista Arnouts – Cornelis Jan Baptist Arnouts – Cornelis Quirijnen – Jan Quirijnen – Wauter Quirijnen – Adriana Quirijnen x Jan Adriaen Peeters – Cornelia Quirijnen x Arnoldis van Tichelt – Peeter Quirijnen, Antwerpen – Roelant Jan Roelen – Lenaert Fenix; verkochten aan Peeter Adriaen van Tichelt ten behoeve van zijn vader land het “cleijken” in Sneppel, heiveld in de “terbeecksche heijvelden”, heiveld in de “willaeren”

Personen: Roeland Jan ROELEN Lenaert Huybrecht VENINCKX Jan Aert Jan QUIRIJNEN Cornelis Jan-Baptist Jan ARNAUTS Jan Adriaen Antonij PEETERS Jan Adriaen Antonij PEETERS Cornelis Aert Jan QUIRIJNEN Cornelia Aert Jan QUIRIJNEN Jan-Baptist Jan Cornelis ARNAUTS Peter Aert Jan QUIRIJNEN Adriana Aert Jan QUIRIJNEN Aert Adriaen Aert VAN TYCHELT

| 236-0017 |

Schepenregister 236, f° 39 v° 20.08.1792

Nicolaas Croes x Cornelia Verheijden, apotheker in Hoogstraten en Jacobus Verheijden, nog minderjarig, verkochten aan Joannes Anthoni Janssen x Joanna Maria van Geel land in Popendonk op “aerts acker” en land de “dam” ook aldaar

Personen: Joannes NICOLAUS CROES Cornelia Jacob Peter VERHEYEN Jacob Jacob Peter VERHEYEN Joanna-Maria Jacob VAN GEEL Jan Antonij JANSSENS

| 236-0018 |

Schepenregister 236, f° 42 r° 23.08.1792

Guillielmus Ferdinandus Roubens, gemachtigd van Petronella Arnouts x Cornelis Lambrecht Janssen, item van Maria Anna Arnouts x Peeter van Gastel – item van Henrica Arnouts, geassisteerd met Jan Jorissen, item van Adriaen Henderick Bartholomeeusen als momboor van de minderjarige kinderen +Michiel Peeter Arnouts, item van Peeter Jan Arnouts, hernieuwt akte verkoop erfgoederen notaris Joannes Vergouwen dd 29.09.1787 waarbij mandanten, erfgenamen van +Elisabeth Rombout Vergouwen, een perceel land in “stigt” verkochten aan Joannes van de Wouwer

Personen: Cornelis Lambrecht JANSSENS Petronella Peter Jan ARNAUTS Peter Jan ARNAUTS Hendrica Peter Jan ARNAUTS Jan Cornelis JORISSEN Adriaen Hendrik Jan BARTHOLOMEUSEN Peter Jan Cornelis VAN GASTEL Elisabeth Rombout VERGAUWEN Maria-Anna Peter Jan ARNAUTS Guillielmus FERDINANDUS ROUBENS Jan-Baptist VAN DE WOUWER Michiel Peter Jan ARNAUTS

| 236-0019 |