Schepenregisters deel 235 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 235

Schepenregister 235, f° 1 r° 07.12.1791

Joannes van Aken, meijer, gemachtigd van Joanna Aertsen x Joannes van Hoijdonck, Wuustwezel, item van Maria Artsen x Cornelis Hendrickx, Hoeven, item van Cornelia Artsen x Cornelis Peeter Brosens, Meer, item van Elisabeth Aertsen x Jan Anthoni Bartholomeusen, Rijkevorsel, item van Aplonia Arssen x +Joannes Brosen, Wortel, item van Cornelis Jan Artsen als momboor van Anthonetta en Joanna Aertsen, hernieuwt akte notaris Petrus Josephus van Sweden dd 09.11.1791 waarbij mandanten verkochten aan Joseph van de Wauwer x Joanna Maria Francisca de Bruijn een stede met huis en erven in Sneppel op de “heijbaert”, zaailand de “boonblocken”, erven in “buskens acker” en meer andere percelen

Personen: Joanna-Maria-Francisca DE BRUYN Jan Cornelis BROSENS Apollonia Antonij Jan AERTSEN Cornelis Peter BROSENS Jan-Anthonis Matthijs BARTHOLOMEEUSEN Cornelia Antonij Jan AERTSEN Jan Jozef Pauwel VAN HOYDONCK Josephus VAN DE WOUWER Cornelis HENDRICX Antonia Antonij Jan AERTSEN

| 235-0001 |

Schepenregister 235, f° 8 v° 21.12.1791

Michiel Renier Ooms – Adriana Maes x +Jan Arnout van Tichelt – Peeter Jan Kenis – Joanna Maria Kenis x Peeter Jan van Dijck – Joannes Doms, Brecht – Adriaen Doms, Zundert – Catharina Doms x +Adriaen Simon Bevers – Cornelis Peeter Doms, Zundert – Cristina Doms x Jan Quirijnen – Mattijs van Aert – Henderick Laureijs Bartholomeeusen x +Joanna Maria van Aert, voor zijn minderjarige kinderen; allen erfgenaam van +Mattijs Peeter Vermeiren met hun mede consoorten, verkochten aan Joannes Bertel Anthonisse land in Terbeek op “hesschot acker”

Personen: Peter Jan Peter VAN DIJCK Peter Jan KENIS Adriaen Peter Jan DAEMS Matthijs Jan Cornelis VAN AERT Jan Aert Jan QUIRIJNEN Jan Bartholomeeus ANTHONISSEN Christina Antonij Peter DOMS Catharina Peter Jan DOMS Adriaen Simon Marijnis BEVERS Jan Aert Peter VAN TYCHELT Matthijs Peter Matthijs VERMEIREN Hendrik Laureijs Hendrik BARTHOLOMEUSEN Cornelis Peter Peter DOMS Jan Peter Jan DOMS Joanna-Maria Jan Cornelis VAN AERT Michiel Renier Matthijs OOMS Adriana Cornelis MAES

| 235-0002 |

Schepenregister 235, f° 11 v° 27.12.1791

borgstelling voor Joannes Joannes van Dijck, °Loenhout x Geertruijt van Ginneken, voor de gemeente Wouw

Personen: Jan Jan Claes VAN DIJCK Geertruij Peter VAN GINNEKEN

| 235-0003 |

Schepenregister 235, f° 12 r° 09.01.1792

item voor Jacobus Jan Verheijden, °Loenhout x Joanna Hendrick van den Broeck, voor de gemeente Rijsbergen

Personen: Jacob Jan Peter VERHEYEN Joanna Hendrik VAN DEN BROECK

| 235-0004 |

Schepenregister 235, f° 12 v° 09.01.1792

Joannes van Elsacker verkocht aan Josephus van de Wauwer een schaarbos in de “boijdongen”

Personen: Josephus VAN DE WOUWER

| 235-0005 |

Schepenregister 235, f° 14 v° 20.01.1792

borgstelling voor Mattijs Anthoni van Tichelt, °Loenhout, die wil huwen met Maria Quick, Wouw

Personen: Maria-Elisabeth QUICK

| 235-0006 |

Schepenregister 235, f° 15 r° 28.01.1792

Adriaen Jan Simons, ook als momboor met Jacobus Mattijssen als toeziener van zijn minderjarige broer Jacobus Simons – Simon Simons – Cornelis Simons – Cornelia Simons x Jan Jan Rombouts – Bernardus Simons; kinderen van +Jan Simons, voor de helft, en Elisabeth Mattijssen voor de andere helft, verkochten aan hun resp broer en zoon Peeter Simons hun roerende goederen, uitgenomen dat vs Elisabeth Matthijssen daarin haar klederen reserveert

Personen: Peter Jan SIMONS Simon Jan SIMONS Jan Simon Jan SIMONS Adriaen Jan SIMONS Jacob Adriaen Gijsbrecht MATTHIJSSES Elisabeth Adriaen Gijsbrecht MATTHIJSSES Bernaert Jan SIMONS

| 235-0007 |

Schepenregister 235, f° 17 v° 27.01.1792

borgstelling voor Peeter Adriaen van Tichelt, °Loenhout die wil huwen met Jacoba Tax, Princenhage

Personen: Jacoba Christiaen TACX Peter Adriaen Cornelis VAN TYCHEL

| 235-0008 |

Schepenregister 235, f° 18 r° 28.01.1792

Jan van Aken, meijer, hernieuwt cassatie rente van 76 gld, verleden door Mattijs Jan Aertsen van Tijchelt op 24.03.1714 aan Anthonij Bartholomeeusen en op 28.04.1785 gekweten door Cornelis Joos Vermeiren. De rente was op 24.10.1751 door Mattijs Anthonis Bartholomeeusen, Anthonij Haerst x Barbara Bartholomeeusen, Jan Vermeiren en Gabriel Janssen x Maria Cornelis Vermeiren, erfgenamen van Anthonij Bartholomeeusen, getransporteerd aan Ignatius Cornelius van Craesbeeck de Sittaert, schout

Personen: Marie Cornelis Joos VERMEIREN Cornelis Joos Cornelis VERMEIREN Matthijs Anthonis Adriaen BARTHOLOMEUSEN Gabriel Jan Cornelis ANTHONISSEN Anthonis Antonij Adriaen BARTHOLOMEUSEN Cornelis Ignaes DE CRAESBEECK DE SITTAERT Barbara Anthonis Adriaen BARTHOLOMEUSEN Matthijs Jan Aert VAN TYCHELT Jan Cornelis Joos VERMEIREN Anthonis-Hendrik Jan HAEST

| 235-0009 |

Schepenregister 235, f° 20 r° 30.01.1792

h geest ontvangen van Anthoni Theuns de som van 50 gld 10 st welke +Cornelis Hendrickx verleden heeft op 27.05.1664

| 235-0010 |

Schepenregister 235, f° 21 r° 30.01.1792

h geest ontvangen van Anthoni Theuns de som van 40 gld welke +Jan Anthoni Schoofs verleden heeft op 09.12.1676

| 235-0011 |

Schepenregister 235, f° 22 r° 30.01.1792

Johannes van Aken, meijer, gemachtigd van Joanna Aertsen x Joannes van Hoijdonck, Wuustwezel, van Maria Artsen x Cornelis Henderickx, Hoeven, van Cornelia Aertsen x Cornelis Peeter Brosens, Meer, van Elisabeth Aertsen x Jan Anthoni Bartholomeeusen, Rijkevorsel, van Appelonia Aertsen x +Joannes Brosen, Wortel, van Cornelis Jan Aertsen als momboor van Anthonetta en Joanna Aertsen, hernieuwt akte notaris Petrus Josephus van Sweden dd 09.11.1791 waarbij mandanten verkochten aan Cornelis Willemsens beemd de “biese weijde” welke beemd hen toekwam als erfgenamen van +Anthoni Jan Aertsen x +Maria Jan Rijvers

Personen: Jan Cornelis BROSENS Jan Jozef Pauwel VAN HOYDONCK Jan-Anthonis Matthijs BARTHOLOMEEUSEN Apollonia Antonij Jan AERTSEN Cornelia Antonij Jan AERTSEN Joanna-Maria Jan REIJVERS Cornelis HENDRICX Antoon Jan Jan AERTSEN Antonia Antonij Jan AERTSEN Cornelis Peter BROSENS

| 235-0012 |

Schepenregister 235, f° 27 v° 27.02.1792

Jan Jan Anthonissen als momboor met Jan Goossens als toeziener van het weeskind +Anthoni Jan Anthonissen en Elisabeth Peeter Vergouwen x +vs Anthoni Jan Anthonissen transporteren aan Laurentius Speltincx ten behoeve van jonker Joannes Josephus Walckiers de Gammarage x vrouwe Oonincx een beemd met een bosje bij “huffel heijlaer”

Personen: Anthonis Jan Antonij ANTONISSEN Elisabeth Peter Adriaen VERGOUWEN Jan Matthijs Michiel GOOSSENS Laureijs SPELTINCX

| 235-0013 |

Schepenregister 235, f° 30 v° 27.02.1792

Adriaen Anthonissen, ook als momboor van de kinderen +Theodorus Anthonissen, Zundert, ontvangen van Jan Jan Anthonissen, als momboor van het weeskind +Anthoni Jan Anthonissen, en van Elisabeth Peeter Vergouwen x +vs Anthoni Jan Anthonissen de som van 300 gld in mindering van een kapitaal van 500 gld welke +Anthoni Jan Anthonissen verleden had op 11.11.1789 en bezet op beemd en bosje (cfr vorige akte)

Personen: Adriaen Jan Antonij ANTONISSEN Anthonis Jan Antonij ANTONISSEN Elisabeth Peter Adriaen VERGOUWEN Dierck Jan Antonij ANTONISSEN

| 235-0014 |

Schepenregister 235, f° 32 r° 21.02.1792

borgstelling voor Cornelis Franciscus Kenis, °Loenhout, die in het huwelijk wil treden met Maria Potters, Steenbergen

| 235-0015 |

Schepenregister 235, f° 32 v° 01.03.1792

Petrus Dominicus Roubens, gemachtigd van Cornelis Jan Mertens x Joanna Stoopen, hernieuwt transportakte notaris Joannes Vergouwen dd 14.03.1785 waarbij mandanten verkochten aan Joannes Geerts x Anna Jansen Attoija de “peerbemd” in Sneppel en een bosveld op het “slaegh”

Personen: Anna-Elisabeth ATTOIJA Cornelis Jan Aert MERTENS Jan Jan GEERTS Joanna-Catharina Jan STOOPEN Petrus DOMINICUS ROUBENS

| 235-0016 |

Schepenregister 235, f° 36 v° 17.03.1792

Cornelis Quirijnen – Wouter Quirijnen – Joannes Quirijnen – Peeter Quirijnen – Adriana Quirijnen x Jan Adriaen Peeters – Cornelia Quirijnen x Arnoldus van Tichelt; erfgenamen van +Aert Quirijnen x +Jacomina Peeter Ooms, verkochten aan Mattijs Jan van Aert x Anna Matteusen een stede met huis en erven in Sneppel op de “drijhoeck”, beemd aan de “vriesse vonder” en meer andere percelen

Personen: Adriana Aert Jan QUIRIJNEN Jacomijn Peter Wouter OOMS Wouter Aert Jan QUIRIJNEN Wouter Aert Jan QUIRIJNEN Cornelis Aert Jan QUIRIJNEN Jan Aert Jan QUIRIJNEN Aert Jan Aert QUIRIJNEN Aert Adriaen Aert VAN TYCHELT Cornelia Aert Jan QUIRIJNEN Matthijs Jan Cornelis VAN AERT Peter Aert Jan QUIRIJNEN

| 235-0017 |

Schepenregister 235, f° 41 r° 17.03.1792

zelfden verkochten aan Joannes van de Wauwer ten behoeve van zijn vader Josephus van de Wauwer x Joanna Maria Francisca de Bruijn de “perre bemdt” achter “sneppel acker”

Personen: Cornelia Aert Jan QUIRIJNEN Jan Adriaen Antonij PEETERS Cornelis Aert Jan QUIRIJNEN Wouter Aert Jan QUIRIJNEN Jan-Baptist VAN DE WOUWER Aert Adriaen Aert VAN TYCHELT Joanna-Maria-Francisca DE BRUYN Josephus VAN DE WOUWER Jan Aert Jan QUIRIJNEN Adriana Aert Jan QUIRIJNEN Peter Aert Jan QUIRIJNEN

| 235-0018 |

Schepenregister 235, f° 44 r° 17.03.1792

zelfden verkochten aan Jan Jan Goris Aertsen, mede ten behoeve van zijn moeders, zusters en broers, land in Sneppel aan de beirenstraat

Personen: Peter Aert Jan QUIRIJNEN Jan Aert Jan QUIRIJNEN Jan Adriaen Antonij PEETERS Wouter Aert Jan QUIRIJNEN Adriana Aert Jan QUIRIJNEN Aert Adriaen Aert VAN TYCHELT Cornelis Aert Jan QUIRIJNEN Cornelia Aert Jan QUIRIJNEN

| 235-0019 |

Schepenregister 235, f° 47 r° 17.03.1792

Mattijs Jan van Aert x Anna Matteussen ontvangen van Catharina Cools x +Cornelis Eijskens en haar kinderen, Sint Lenaerts, de som van 1000 gld waarvoor zij een rente verlijden op stede met huis en erven in Sneppel op de “drijhoeck” en op meer andere percelen

Personen: Anna-Catharina MATTHEUSSEN Matthijs Jan Cornelis VAN AERT

| 235-0020 |

Schepenregister 235, f° 53 r° 27.03.1792

Joannes Jan Aertsen – Joanna Aertsen x Joannes van Hoijdonck, Wuustwezel – Maria Aertsen x Cornelis Hendrickx, Hoeven – Cornelia Aertsen x Cornelis Peeter Brosen, Meer – Jan Anthoni Bartholomeeusen x +Elisabeth Aertsen, Rijkevorsel – Appolonia Aertsen x +Joannes Brosen, ook als momboresse van haar minderjarige kinderen, Wortel – Cornelis Jan Aertsen als momboor van Anthonetta en Joanna Aertsen, sluiten akkoord terzake de calengiering door 1ste comparant van koop van erven in de hoenderstraat welke koop gedaan werd door +Anthoni Jan Aertsen tegen +Jan Goris Aertsen, vader van 1ste comparant, erven zullen door wethouders geschat worden voor welke som 1ste comparant de percelen zal moeten opnemen etc

Personen: Antonia Antonij Jan AERTSEN Cornelis Peter BROSENS Cornelia Antonij Jan AERTSEN Apollonia Antonij Jan AERTSEN Antoon Jan Jan AERTSEN Jan-Anthonis Matthijs BARTHOLOMEEUSEN Cornelis HENDRICX Jan Jozef Pauwel VAN HOYDONCK Jan Cornelis BROSENS

| 235-0021 |

Schepenregister 235, f° 56 r° 27.03.1792

certificatie voor Cornelis Kivits, °Loenhout, heeft vrouw en een kind, ca 41j, pachter van 4 bunder land, heeft zich buiten hetgeen voorgevallen is op 19 maart, altijd vreedzaam gedragen (nota: wat er precies gebeurde wordt niet vermeld, wel is een stuk tekst doorgehaald waaruit eventueel zou kunnen besloten worden dat hij in een herberg in dronken toestand de keizer beledigd heeft)

Personen: Cornelis Jan KIVITS

| 235-0022 |

Schepenregister 235, f° 57 r° 02.04.1792

Adriana van den Boom x +Jan Goris Aertsen – Peeter Jan Aertsen – Goris Jan Aertsen – Jan Jan Aertsen, ook als momboor met Cornelis de Cnaep als toeziener van zijn minderjarige broers en zuster; ontvangen van de h geest de som van 300 gld waarvoor zij een rente verlijden op stede met huis en erven in de beirestraat en op meer andere percelen

| 235-0023 |

Schepenregister 235, f° 61 r° 08.05.1792

E.H. Leonardus van Elsacker, priester in Lint, ook voor Carolina van Elsacker, Roermond – Guillielmus van Elsacker, licentiaat in de medicijnen, Brecht – Francois van Elsacker – Theresia van Elsacker x Joannes Jacobus Masen, schout, Brecht – Joanna van Elsacker x F.D. van Ertrijck, koopman, Etten – Elisabeth Gudula van Elsacker x J.F. Moons, Berlaar – Joannes en Petrus van Elsacker als ‘ naekte tochtenaers’ hun leven lang van het deel dat ieder van hen bij blinde kaveling zal bevallen en voor wie J.J. Masen en F.D. van Ertrijck als testamentair uitvoerders zijn gecompareerd; allen als erfgenaam van E.H. Guillielmus van Elsacker, priester in Loenhout, hun vaderlijke oom, delen diens nagelaten goederen, stede in “tereik” onder Wuustwezel, rente ten laste van Lenaert Verschueren en meer andere onroerende goederen en renten

Personen: Guillielmus Frans VAN ELSACKER Joannes-Fransiscus MOONS Jan Jacob MASEN Lenaert-Engelbert Frans VAN ELSACKER Theresia-Petronella Frans VAN ELSACKER Elisabeth-Gudula Frans VAN ELSACKER Carolina-Catharina Frans VAN ELSACKER Frans-Domien VAN ERTRIJCK Guilielmus VAN ELSACKER Frans-Jan Frans VAN ELSACKER Joannes Frans VAN ELSACKER

| 235-0024 |

Schepenregister 235, f° 67 r° 05.05.1792

Adriaen Philippus Philipsen als momboor met Adriaen Michiel Goossens als toeziener van de kinderen +Philippus Philipsen x Adriana Adriaen Goossens, genaamd Dorothea, Maria Theresia, Carolus Arnoldus Hubertus, Cornelius en Franciscus Joannes Baptista, hebben de eed afgelegd

Personen: Maria-Theresia Filip PHILIPSEN Filip Filip Jacob PHILIPSEN Jan-Baptist Filip PHILIPSEN Adriaen Michiel Adriaen GOOSSEN Adriaen Filip PHILIPSEN Cornelis Filip PHILIPSEN Dorothea Filip PHILIPSEN Carolus HUBERTUS FILIP PHILIPSEN

| 235-0025 |

Schepenregister 235, f° 67 v° 23.06.1792

Adriaen Cornelis Vermeiren als momboor en Cornelis Lambrecht Janssen als toeziener van de kinderen +Joanna Bartholomeusen x Peeter Lambrecht Janssen genaamd Joannes, Petronella en Maria Peeter Janssen, hebben de eed afgelegd

Personen: Joanna Adriaen BARTHOLOMEEUS Maria-Elisabeth JANSSENS Joannes Peter JANSSENS Adriaen Cornelis Cornelis VERMEIREN Cornelis Lambrecht JANSSENS Petronella Peter JANSSENS Peter Lambrecht JANSSENS

| 235-0026 |