Schepenregisters deel 234 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 234

Schepenregister 234, f° 1 r° 17.10.1791

Geeraert Rombouts als momboor van het minderjarig kind +Petronella Jan Raedts x Peeter Adriaen Jouchums – Cornelia Jan Raedts x Jan Jouchums – Catharina Jan Raets; verkochten aan Cornelis Michiel van Antwerpen x Elisabeth Peeter Jouchums een stede met huis en erven in Neerven bij het “heijeijndt” en “cees gielenhof” in de binnenstede van Cornelis van Antwerpen

Personen: Petronella Jan RAETS Cornelia Jan RAETS Catharina Jan RAETS

| 234-0001 |

Schepenregister 234, f° 4 r° 17.10.1791

Geeraert Rombouts als momboor met Nicolaes Adriaen Jouchums als toeziener van het weeskind +Petronella Jan Raets x Peeter Adriaen Jouchums – Cornelia Jan Raedts x Jan Jouchums – Catharina Jan Raedts; verkochten aan Jan Jan Luijckx x Anna van Gastel de “heijacker” op het “heijeijndt”

Personen: Catharina Jan RAETS Anna Jan Cornelis VAN GASTEL Cornelia Jan RAETS Petronella Jan RAETS

| 234-0002 |

Schepenregister 234, f° 7 r° 17.10.1791

zelfden verkochten aan Adriaen Jan Simons x Maria van Velthoven een weide in Neerven aan de aststraat en bosveld in Blaakt

Personen: Cornelia Jan RAETS Catharina Jan RAETS Adriaen Jan SIMONS Petronella Jan RAETS Anna-Maria Rombout VAN VELTHOVEN

| 234-0003 |

Schepenregister 234, f° 10 r° 17.10.1791

Cornelia Jan Raedts x Jan Jouchums en Catharina Jan Raedts verkochten aan Geeraert Rombouts, als momboor mede verkoper in deze, x Maria van Westerhoven land in Neerven aan de “middelkant”

Personen: Catharina Jan RAETS Anna-Maria Geert VAN WESTERHOVEN Cornelia Jan RAETS

| 234-0004 |

Schepenregister 234, f° 13 r° 17.10.1791

provisors van de h geest ontvangen van Geeraert Rombouts als momboor van het weeskind +Petronella Jan Raets, van Cornelia Jan Raets x Jan Jouchums en van Catharina Jan Raets, erfgenamen van +Jan Cornelis Raets x +Adriaentien Adriaen Broomans de som van 200 gld als kwijting van rente verleden op 06.12.1766

Personen: Cornelia Jan RAETS Catharina Jan RAETS Jan Cornelis Wouter RAETS Petronella Jan RAETS

| 234-0005 |

Schepenregister 234, f° 15 r° 20.10.1791

Cornelis Michiel van Antwerpen x Elisabeth Peeter Jouchums ontvingen van de provisors van de h geest een som van 200 gld waarvoor zij een rente van 10 gld verlijden op stede met huis en erven op het “heijeijndt” en meer andere percelen

| 234-0006 |

Schepenregister 234, f° 18 r° 20.10.1791

Maria Geeraert van Dijck x Peeter Jouchums – Dimphena Geeraert van Dijck x Cornelis Vermeiren – Francis Geeraert van Dijck – Geeraert Jan van Dijck, hun vader; verklaren de “smouacker”, gekocht door Cornelis Peeter van Tichelt, en land het “creijen”, gekocht door Jacobus Jan Arnouts, te ontlasten van een rente van 425 gld waarmede deze nog belast waren, rente verleden door Geeraert van Dijck x Maria Peeter van Dijck ten behoeve van Jan Geert van Dijck x Cornelia Stuijts op 04.03.1786

Personen: Cornelis Peter Adriaen VERMEIREN Maria Peter Cornelis VAN DIJCK Jan Geert Jan VAN DIJCK Geert Jan Geert VAN DIJCK Frans Geert Jan VAN DIJCK Dympna Geert Jan VAN DIJCK Jacob Jan-Baptist Jan ARNAUTS Cornelia Jan Antonij STUYTS Maria Geert Jan VAN DIJCK

| 234-0007 |

Schepenregister 234, f° 20 r° 20.10.1791

Wouter Jacobus Jacobs ontvangen van Geeraert Jan van Dijck de som van 425 gld als kwijting van rente die vs Geeraert Jan van Dijck op 29.03.1787 verleden had en bezet op de “smoutacker” en het “craeijen”

Personen: Wouter Jacob Peter JACOBS Geert Jan Geert VAN DIJCK

| 234-0008 |

Schepenregister 234, f° 21 v° 20.10.1791

Geeraert Jan van Dijck – Maria Geeraert van Dijck x Peeter Jouchums – Dimphena Geeraert van Dijck x Cornelis Vermeiren – Francis Geeraert van Dijck; verkochten aan Cornelis Peeter van Tichelt land in Terbeek

Personen: Frans Geert Jan VAN DIJCK Dympna Geert Jan VAN DIJCK Cornelis Peter Adriaen VERMEIREN Geert Jan Geert VAN DIJCK Maria Geert Jan VAN DIJCK

| 234-0009 |

Schepenregister 234, f° 25 r° 20.10.1791

zelfden verkochten aan Jacobus Jan Arnouts x Anna Cornelia de Pree land het “creijen” in Terbeek

Personen: Dympna Geert Jan VAN DIJCK Maria Geert Jan VAN DIJCK Jacobus Jan Cornelis ARNAUTS Frans Geert Jan VAN DIJCK Cornelis Peter Adriaen VERMEIREN Geert Jan Geert VAN DIJCK Anna Cornelia DE PRE

| 234-0010 |

Schepenregister 234, f° 28 r° 29.10.1791

Jan Anthoni Janssen verkocht aan Petrus Roubens, secretaris, een heiveld in Terbeek in “schoolmans block” nu genaamd “conken heijvelt”

Personen: Petrus DOMINICUS ROUBENS Jan Antonij JANSSENS

| 234-0011 |

Schepenregister 234, f° 30 r° 29.10.1791

Dominicus Mutsaerts, schout, als curator van de insolvente boedel van +Lambrecht Nicolaes Notelaers, verkocht aan Petrus Roubens heide in Terbeek in “schoolmans block”

Personen: Petrus DOMINICUS ROUBENS Lambrecht Claes NOTELAERS

| 234-0012 |

Schepenregister 234, f° 32 r° 07.11.1791

Anna Maria Goddrie – Cornelia Goddrie x +Jacobus van den Ende – Joannes Goddrie – Jan Goddrie, Bergen op Zoom, gemachtigd van Adriaen van den Ende x Cornelia Goddrie – Peeter Goddrie, Essen, ook voor zijn zuster Cornelia Goddrie – Peeter Goddrie, Bergen op Zoom – Cornelis Goddrie, Wouw – Maria Goddrie, Essen – Catharina Goddrie, Steenbergen; verkochten aan Peter Jan Kenis x Maria Catharina van de Mierop land de “eckerspoel”, hetwelke comparanten toegekomen is van +Jacobus Peeter Goddrie

Personen: Peter Jan KENIS

| 234-0013 |

Schepenregister 234, f° 35 r° 16.11.1791

Jan (Jan) Rombouts x +Cornelia Peeter Rombouts als vader en voogd van hun weeskinderen, met consent schout en schepenen van Zundert – Cornelis Anthoni Arnouts – Anna Peeter Rombouts x Anthoni Vrins – Anna Maria van Staeijen x +Adriaen Cornelis van Tichelt – Anthonette Anthoni Arnouts, Roosendaal; erfgenamen van +Peeter Jacob Rombouts x +Joanna Augustijns, verkochten aan Adriaen van Elsacker x Dimphena Peeter Rombouts een stede met huis en erven in Popendonk op de “laeren”

Personen: Joanna-Maria Jan Hendrik VAN STAYEN Anthonis Norbert VRINDS Cornelia Peter Jacob ROMBOUTS Adriaen Cornelis Adriaen VAN TYCHEL Adriaen Adriaen-Frans VAN ELSACKER Antonetta Antonij Cornelis ARNAUTS Anna-Catharina Peter Jacob ROMBOUTS Dingena Peter Jacob ROMBOUTS Cornelis Antonij Cornelis ARNAUTS Peter Jacob Cornelis ROMBOUTS

| 234-0014 |

Schepenregister 234, f° 38 v° 16.11.1791

zelfden, met Adriaen van Elsacker x Dimphena Peeter Rombouts verkochten aan Jan Adriaen van Tichelt, de koop doende ten behoeve van zijn moeder Joanna Maria van Staeijen, een stede met huis en erven in Neerven en land in “sticht”

Personen: Cornelia Peter Jacob ROMBOUTS Joanna-Maria Jan Hendrik VAN STAYEN Anna-Catharina Peter Jacob ROMBOUTS Anthonis Norbert VRINDS Peter Jacob Cornelis ROMBOUTS Adriaen Adriaen-Frans VAN ELSACKER Cornelis Antonij Cornelis ARNAUTS Dingena Peter Jacob ROMBOUTS Antonetta Antonij Cornelis ARNAUTS Adriaen Cornelis Adriaen VAN TYCHEL

| 234-0015 |

Schepenregister 234, f° 43 r° 16.11.1791

zelfden verkochten aan Joannes Baptiste de Croes, meester chirurgijn, land in “sticht”

Personen: Adriaen Cornelis Adriaen VAN TYCHEL Adriaen Adriaen-Frans VAN ELSACKER Cornelis Antonij Cornelis ARNAUTS Cornelia Peter Jacob ROMBOUTS Joanna-Maria Jan Hendrik VAN STAYEN Anthonis Norbert VRINDS Jan-Baptist DE CROES Antonetta Antonij Cornelis ARNAUTS Dingena Peter Jacob ROMBOUTS Anna-Catharina Peter Jacob ROMBOUTS Peter Jacob Cornelis ROMBOUTS

| 234-0016 |

Schepenregister 234, f° 47 r° 16.11.1791

zelfden ontvangen van Peeter de Meester x Theresia Elisabeth Vromans de som van 500 gld welke deze verleden had op 02.03.1781 ten behoeve van Joanna Augustijns

Personen: Cornelis Antonij Cornelis ARNAUTS Antonetta Antonij Cornelis ARNAUTS Adriaen Adriaen-Frans VAN ELSACKER Peter Jacob Cornelis ROMBOUTS Anna-Catharina Peter Jacob ROMBOUTS Joanna-Maria Jan Hendrik VAN STAYEN Peter-August DE MEESTER Cornelia Peter Jacob ROMBOUTS Dingena Peter Jacob ROMBOUTS Adriaen Cornelis Adriaen VAN TYCHEL Anthonis Norbert VRINDS

| 234-0017 |

Schepenregister 234, f° 49 v° 21.11.1791

Margareta Vermeiren x Lenaert Coucken transporteren aan Peeter van Tichelt – Cornelis van Tichelt – Christiaen van Tichelt – Matthijs van Tichelt; kinderen van 1ste comparante, de helft van stede met huis en erven in Popendonk welke momenteel gehuurd wordt door Peeter Anthoni van Tichelt

Personen: Margo Cornelis Cornelis VERMEIREN Lenaert Cornelis Joris KOEKEN Christiaen Antonij Peter VAN TICHEL Cornelis Antonij Peter VAN TICHEL Peter Antonij Peter VAN TICHEL

| 234-0018 |

Schepenregister 234, f° 53 r° 21.11.1791

Joannes van Aken, vorster, brengt het verzoek van Joannes Baptista van Dijck, notaris, Antwerpen, over om ten laste van Cornelis Lenaerts, Wernhout, Zundert, een huis met aanhorigheden in “stuijvesant” met beslag te bezwaren. Cornelis Lenaerts werd in vs huis gevest op 31.12.1787

| 234-0019 |

Schepenregister 234, f° 54 r° 21.11.1791

zelfde, gemachtigd van Joannes Franciscus van der Veken, meester chrirugijn x Maria Vermeulen, vroedvrouw, hernieuwt transportakte notaris Joannes Baptista van Dijck dd 19.11.1791 waarbij mandanten transporteerden aan Maria Theresia Aldegondis Francisca Josepha Stevens x +Judocus Hubertus Josephus Pelgrom, heer van Breuseghem, Hollebeke etc een rente van 18 gld 15 st die wijlen Michiel Bastiaen Vorselmans x Peerijntien Cornelis van Ostaeijen op 03.03.1676 verleden hebben aan wijlen mr Laureijs Reijns

| 234-0020 |