Schepenregisters deel 234 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 234

Schepenregister 234, f° 1 r° 17.10.1791

Geeraert Rombouts als momboor van het minderjarig kind +Petronella Jan Raedts x Peeter Adriaen Jouchums – Cornelia Jan Raedts x Jan Jouchums – Catharina Jan Raets; verkochten aan Cornelis Michiel van Antwerpen x Elisabeth Peeter Jouchums een stede met huis en erven in Neerven bij het “heijeijndt” en “cees gielenhof” in de binnenstede van Cornelis van Antwerpen

Personen: Catharina Jan RAETS Elisabeth Peter Claes JOCHEMS Geeraert Wouter Geert ROMBOUTS Cornelis Michiel Cornelis VAN ANTWERPEN Peter Adriaen Claes JOCHEMS Jan Jochem Claes JOCHEMS Petronella Jan RAETS Cornelia Jan RAETS

| 234-0001 |

Schepenregister 234, f° 4 r° 17.10.1791

Geeraert Rombouts als momboor met Nicolaes Adriaen Jouchums als toeziener van het weeskind +Petronella Jan Raets x Peeter Adriaen Jouchums – Cornelia Jan Raedts x Jan Jouchums – Catharina Jan Raedts; verkochten aan Jan Jan Luijckx x Anna van Gastel de “heijacker” op het “heijeijndt”

Personen: Cornelia Jan RAETS Peter Adriaen Claes JOCHEMS Jan Jochem Claes JOCHEMS Jan Jan LUYCKX Geeraert Wouter Geert ROMBOUTS Catharina Jan RAETS Nicolaes Adriaen Claes JOCHEMS Petronella Jan RAETS

| 234-0002 |

Schepenregister 234, f° 7 r° 17.10.1791

zelfden verkochten aan Adriaen Jan Simons x Maria van Velthoven een weide in Neerven aan de aststraat en bosveld in Blaakt

Personen: Anna-Maria Rombout VAN VELTHOVEN Jan Jochem Claes JOCHEMS Nicolaes Adriaen Claes JOCHEMS Geeraert Wouter Geert ROMBOUTS Catharina Jan RAETS Peter Adriaen Claes JOCHEMS Cornelia Jan RAETS Adriaen Jan SIMONS Petronella Jan RAETS

| 234-0003 |

Schepenregister 234, f° 10 r° 17.10.1791

Cornelia Jan Raedts x Jan Jouchums en Catharina Jan Raedts verkochten aan Geeraert Rombouts, als momboor mede verkoper in deze, x Maria van Westerhoven land in Neerven aan de “middelkant”

Personen: Geeraert Wouter Geert ROMBOUTS Cornelia Jan RAETS Catharina Jan RAETS Jan Jochem Claes JOCHEMS Anna-Maria Geert VAN WESTERHOVEN

| 234-0004 |

Schepenregister 234, f° 13 r° 17.10.1791

provisors van de h geest ontvangen van Geeraert Rombouts als momboor van het weeskind +Petronella Jan Raets, van Cornelia Jan Raets x Jan Jouchums en van Catharina Jan Raets, erfgenamen van +Jan Cornelis Raets x +Adriaentien Adriaen Broomans de som van 200 gld als kwijting van rente verleden op 06.12.1766

Personen: Jan Cornelis Wouter RAETS Cornelia Jan RAETS Petronella Jan RAETS Adriaentien Adriaen Peter BROOMANS Jan Jochem Claes JOCHEMS Catharina Jan RAETS Geeraert Wouter Geert ROMBOUTS

| 234-0005 |

Schepenregister 234, f° 15 r° 20.10.1791

Cornelis Michiel van Antwerpen x Elisabeth Peeter Jouchums ontvingen van de provisors van de h geest een som van 200 gld waarvoor zij een rente van 10 gld verlijden op stede met huis en erven op het “heijeijndt” en meer andere percelen

Personen: Cornelis Michiel Cornelis VAN ANTWERPEN Elisabeth Peter Claes JOCHEMS

| 234-0006 |

Schepenregister 234, f° 18 r° 20.10.1791

Maria Geeraert van Dijck x Peeter Jouchums – Dimphena Geeraert van Dijck x Cornelis Vermeiren – Francis Geeraert van Dijck – Geeraert Jan van Dijck, hun vader; verklaren de “smouacker”, gekocht door Cornelis Peeter van Tichelt, en land het “creijen”, gekocht door Jacobus Jan Arnouts, te ontlasten van een rente van 425 gld waarmede deze nog belast waren, rente verleden door Geeraert van Dijck x Maria Peeter van Dijck ten behoeve van Jan Geert van Dijck x Cornelia Stuijts op 04.03.1786

Personen: Geert Jan Geert VAN DIJCK Dympna Geert Jan VAN DIJCK Jan Geert Jan VAN DIJCK Frans Geert Jan VAN DIJCK Cornelia Jan Antonij STUYTS Maria Geert Jan VAN DIJCK Cornelis Peter Adriaen VERMEIREN Jacob Jan-Baptist Jan ARNAUTS Maria Peter Cornelis VAN DIJCK Peter Jochem Claes JOCHEMS

| 234-0007 |

Schepenregister 234, f° 20 r° 20.10.1791

Wouter Jacobus Jacobs ontvangen van Geeraert Jan van Dijck de som van 425 gld als kwijting van rente die vs Geeraert Jan van Dijck op 29.03.1787 verleden had en bezet op de “smoutacker” en het “craeijen”

Personen: Geert Jan Geert VAN DIJCK Wouter Jacob Peter JACOBS

| 234-0008 |

Schepenregister 234, f° 21 v° 20.10.1791

Geeraert Jan van Dijck – Maria Geeraert van Dijck x Peeter Jouchums – Dimphena Geeraert van Dijck x Cornelis Vermeiren – Francis Geeraert van Dijck; verkochten aan Cornelis Peeter van Tichelt land in Terbeek

Personen: Geert Jan Geert VAN DIJCK Cornelis Peter Adriaen VERMEIREN Maria Geert Jan VAN DIJCK Dympna Geert Jan VAN DIJCK Frans Geert Jan VAN DIJCK Peter Jochem Claes JOCHEMS

| 234-0009 |

Schepenregister 234, f° 25 r° 20.10.1791

zelfden verkochten aan Jacobus Jan Arnouts x Anna Cornelia de Pree land het “creijen” in Terbeek

Personen: Jacobus Jan Cornelis ARNAUTS Peter Jochem Claes JOCHEMS Geert Jan Geert VAN DIJCK Maria Geert Jan VAN DIJCK Frans Geert Jan VAN DIJCK Dympna Geert Jan VAN DIJCK Cornelis Peter Adriaen VERMEIREN Anna Cornelia DE PRE

| 234-0010 |

Schepenregister 234, f° 28 r° 29.10.1791

Jan Anthoni Janssen verkocht aan Petrus Roubens, secretaris, een heiveld in Terbeek in “schoolmans block” nu genaamd “conken heijvelt”

Personen: Petrus DOMINICUS ROUBENS

| 234-0011 |

Schepenregister 234, f° 30 r° 29.10.1791

Dominicus Mutsaerts, schout, als curator van de insolvente boedel van +Lambrecht Nicolaes Notelaers, verkocht aan Petrus Roubens heide in Terbeek in “schoolmans block”

Personen: Petrus DOMINICUS ROUBENS Lambrecht Claes NOTELAERS

| 234-0012 |

Schepenregister 234, f° 32 r° 07.11.1791

Anna Maria Goddrie – Cornelia Goddrie x +Jacobus van den Ende – Joannes Goddrie – Jan Goddrie, Bergen op Zoom, gemachtigd van Adriaen van den Ende x Cornelia Goddrie – Peeter Goddrie, Essen, ook voor zijn zuster Cornelia Goddrie – Peeter Goddrie, Bergen op Zoom – Cornelis Goddrie, Wouw – Maria Goddrie, Essen – Catharina Goddrie, Steenbergen; verkochten aan Peter Jan Kenis x Maria Catharina van de Mierop land de “eckerspoel”, hetwelke comparanten toegekomen is van +Jacobus Peeter Goddrie

Personen: Jacob Jan VAN DEN EYNDE Adriaen VAN DEN ENDE Cornelis Peter Jacob GODDERI Cornelia Peter Jacob GODDERI Cornelia Peter GODRI Cornelia Jan GODRI Anna-Maria Peter Jacob GODDERI Maria Peter GODRI Peter Peter GODRI Peter Jan KENIS Maria-Catharina Jan Adriaen VAN DE MIEROP Jacobus Peter Jacob GODDERI

| 234-0013 |

Schepenregister 234, f° 35 r° 16.11.1791

Jan (Jan) Rombouts x +Cornelia Peeter Rombouts als vader en voogd van hun weeskinderen, met consent schout en schepenen van Zundert – Cornelis Anthoni Arnouts – Anna Peeter Rombouts x Anthoni Vrins – Anna Maria van Staeijen x +Adriaen Cornelis van Tichelt – Anthonette Anthoni Arnouts, Roosendaal; erfgenamen van +Peeter Jacob Rombouts x +Joanna Augustijns, verkochten aan Adriaen van Elsacker x Dimphena Peeter Rombouts een stede met huis en erven in Popendonk op de “laeren”

Personen: Cornelia Peter Jacob ROMBOUTS Jan Jan ROMBOUTS Antonetta Antonij Cornelis ARNAUTS Anthonis Norbert VRINDS Cornelis Antonij Cornelis ARNAUTS Anna-Catharina Peter Jacob ROMBOUTS Adriaen Adriaen-Frans VAN ELSACKER Joanna-Maria Jan Hendrik VAN STAYEN Joanna Dierck Willem AUGUSTIJNS Adriaen Cornelis Adriaen VAN TYCHEL Peter Jacob Cornelis ROMBOUTS Dingena Peter Jacob ROMBOUTS

| 234-0014 |

Schepenregister 234, f° 38 v° 16.11.1791

zelfden, met Adriaen van Elsacker x Dimphena Peeter Rombouts verkochten aan Jan Adriaen van Tichelt, de koop doende ten behoeve van zijn moeder Joanna Maria van Staeijen, een stede met huis en erven in Neerven en land in “sticht”

Personen: Adriaen Adriaen-Frans VAN ELSACKER Antonetta Antonij Cornelis ARNAUTS Dingena Peter Jacob ROMBOUTS Joanna Dierck Willem AUGUSTIJNS Adriaen Cornelis Adriaen VAN TYCHEL Anthonis Norbert VRINDS Peter Jacob Cornelis ROMBOUTS Anna-Catharina Peter Jacob ROMBOUTS Joanna-Maria Jan Hendrik VAN STAYEN Cornelis Antonij Cornelis ARNAUTS Jan Jan ROMBOUTS Cornelia Peter Jacob ROMBOUTS

| 234-0015 |

Schepenregister 234, f° 43 r° 16.11.1791

zelfden verkochten aan Joannes Baptiste de Croes, meester chirurgijn, land in “sticht”

Personen: Joanna Dierck Willem AUGUSTIJNS Jan-Baptist DE CROES Dingena Peter Jacob ROMBOUTS Cornelis Antonij Cornelis ARNAUTS Adriaen Cornelis Adriaen VAN TYCHEL Jan Jan ROMBOUTS Anthonis Norbert VRINDS Peter Jacob Cornelis ROMBOUTS Antonetta Antonij Cornelis ARNAUTS Anna-Catharina Peter Jacob ROMBOUTS Adriaen Adriaen-Frans VAN ELSACKER Cornelia Peter Jacob ROMBOUTS Joanna-Maria Jan Hendrik VAN STAYEN

| 234-0016 |

Schepenregister 234, f° 47 r° 16.11.1791

zelfden ontvangen van Peeter de Meester x Theresia Elisabeth Vromans de som van 500 gld welke deze verleden had op 02.03.1781 ten behoeve van Joanna Augustijns

Personen: Anthonis Norbert VRINDS Peter-August DE MEESTER Anna-Catharina Peter Jacob ROMBOUTS Jan Jan ROMBOUTS Adriaen Cornelis Adriaen VAN TYCHEL Cornelis Antonij Cornelis ARNAUTS Joanna Dierck Willem AUGUSTIJNS Antonetta Antonij Cornelis ARNAUTS Adriaen Adriaen-Frans VAN ELSACKER Peter Jacob Cornelis ROMBOUTS Joanna-Maria Jan Hendrik VAN STAYEN Cornelia Peter Jacob ROMBOUTS Dingena Peter Jacob ROMBOUTS

| 234-0017 |

Schepenregister 234, f° 49 v° 21.11.1791

Margareta Vermeiren x Lenaert Coucken transporteren aan Peeter van Tichelt – Cornelis van Tichelt – Christiaen van Tichelt – Matthijs van Tichelt; kinderen van 1ste comparante, de helft van stede met huis en erven in Popendonk welke momenteel gehuurd wordt door Peeter Anthoni van Tichelt

Personen: Lenaert Cornelis Joris KOEKEN Peter Antonij Peter VAN TICHEL Christiaen Antonij Peter VAN TICHEL Margo Cornelis Cornelis VERMEIREN Cornelis Antonij Peter VAN TICHEL

| 234-0018 |

Schepenregister 234, f° 53 r° 21.11.1791

Joannes van Aken, vorster, brengt het verzoek van Joannes Baptista van Dijck, notaris, Antwerpen, over om ten laste van Cornelis Lenaerts, Wernhout, Zundert, een huis met aanhorigheden in “stuijvesant” met beslag te bezwaren. Cornelis Lenaerts werd in vs huis gevest op 31.12.1787

| 234-0019 |

Schepenregister 234, f° 54 r° 21.11.1791

zelfde, gemachtigd van Joannes Franciscus van der Veken, meester chrirugijn x Maria Vermeulen, vroedvrouw, hernieuwt transportakte notaris Joannes Baptista van Dijck dd 19.11.1791 waarbij mandanten transporteerden aan Maria Theresia Aldegondis Francisca Josepha Stevens x +Judocus Hubertus Josephus Pelgrom, heer van Breuseghem, Hollebeke etc een rente van 18 gld 15 st die wijlen Michiel Bastiaen Vorselmans x Peerijntien Cornelis van Ostaeijen op 03.03.1676 verleden hebben aan wijlen mr Laureijs Reijns

| 234-0020 |