Schepenregisters deel 230 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 230

Schepenregister 230, f° 1 r° 07.03.1781

Peeter Dionijs Jansssen, Kalmthout, ook als momboor van het minderjarig kind van +Joseph Dionijs Janssen – Francis Janssen, Kalmthout, ook voor zijn minderjarige broer Peeter Janssen – Helena Jan Janssen x Francis van de Vloet – Dominicus Mutsaerts, schout, gemachtigd van Wouter van Hees, in dienst onder de dragonders – Catharina Rombouts x +Jan Dionijs Janssen; allen erfgenamen van +Mattijs Janssen, verkochten aan Peeter de Meester x Theresia Elisabeth Vromans een huis met aanhorigheden bij de kerk

Personen: Peter-August DE MEESTER Peter Nijs JANSSENS Magdalena Jan Nijs JANSSENS Joseph Nijs Jan VAN DIJCK Dominicus MUTSAERTS Jan Nijs JANSSENS Peter Jan Nijs JANSSENS Matthias Nijs Jan VAN DIJCK Francis VAN DER VLOET

| 230-0001 |

Schepenregister 230, f° 5 v° 07.03.1781

zelfden verkochten aan Cornelis Joos Vermeiren x Petronella Dionijs van Dijck land in “stecht “ bij molenakker

Personen: Petronella Nijs Claes VAN DIJCK Peter Jan Nijs JANSSENS Magdalena Jan Nijs JANSSENS Joseph Nijs Jan VAN DIJCK Matthias Nijs Jan VAN DIJCK Jan Nijs JANSSENS Cornelis Joos Cornelis VERMEIREN Peter Nijs JANSSENS Francis VAN DER VLOET

| 230-0002 |

Schepenregister 230, f° 10 r° 07.03.1781

zelfden verkochten aan Peeter Dionijs Janssen, mede verkoper, die de koop doet ten behoeve van Lenaert Peeters, een weide achter Neerven

Personen: Joseph Nijs Jan VAN DIJCK Francis VAN DER VLOET Lenaert Bertel Jan PEETERS Peter Jan Nijs JANSSENS Jan Nijs JANSSENS Peter Nijs JANSSENS Magdalena Jan Nijs JANSSENS Matthias Nijs Jan VAN DIJCK

| 230-0003 |

Schepenregister 230, f° 14 r° 29.03.1781

Joris van den Elsacker x +Catharina Nicolaes van Dijck – Guilelmus Roef x Anna van den Elsacker, schoonzoon en dochter van 1ste comparant, Antwerpen – Peeter Goemans x Barbara van den Elsacker, ook schoonzoon en dochter, Antwerpen; schenken aan Nicolaus van den Elsacker, zoon van 1ste comparant, Loenhout, de roerende en onroerende goederen, gezien de zorg die deze reeds zo lang voor zijn ouders gedragen heeft en nog voor zijn vader is doende, en met conditie dat hij de kosten voor de latere uitvaart van zijn vader en de resterende schulden alleen zal dragen

Personen: Cathrien Claes Jan VAN DIJCK Joris Geert Jan VAN ELSACKER Barbara Joris Geert VAN ELSACKER Peter-Jan HERMANS Anna Joris Geert VAN ELSACKER Nicolaus Joris Geert VAN ELSACKER

| 230-0004 |

Schepenregister 230, f° 18 r° 29.03.1781

Geeraert Rombouts, gezien het overlijden van Geeraert van Westerhoven als heden aangesteld momboor van Cornelia, Catharina en Petronella, kinderen van +Jan Raets x Adriaentjen Broomans, betaald door Peeter Adriaen Broomans de som van 225 gld 15,75 st als kwijting van rente door vs Peeter Broomans verleden op 23.01.1779

Personen: Petronella Jan RAETS Geert Peter Geert VAN WESTERHOVEN Peter Adriaen Peter BROOMANS Jan Cornelis Wouter RAETS Catharina Jan RAETS Cornelia Jan RAETS Geeraert Wouter Geert ROMBOUTS Adriaentien Adriaen Peter BROOMANS

| 230-0005 |

Schepenregister 230, f° 19 r° 11.04.1781

Cornelis Nijs van Dijck verkocht aan Jacobus Arnouts een weide in Popendonk

Personen: Jacobus Jan Cornelis ARNAUTS Cornelis Nijs Claes VAN DIJCK

| 230-0006 |

Schepenregister 230, f° 21 r° 01.05.1781

Joannes Verschueren, Sint Lenaerts, betaald door Adriaen Adriaen Aerts, Sint Lenaerts, de som van 150 gld waarvoor hij een rente van 7 gld 10 st verlijdt op een beemd in Neerven

| 230-0007 |

Schepenregister 230, f° 24 r° 08.05.1781

Jan Janssen, meijer, hernieuwt akte notaris Michael Tilens te Diest dd 12.04.1781 waarbij E.H. Joannes Andreas van Cauwenberghe, priester en rentmeester van het begijnhof van Diest, als testamentair uitvoerder van het testament van Anna Maria van Roosmalen, transporteert ten behoeve van Maria Jacoba Cattie, Antwerpen, een rente van 37 gld 10 st welke Renier Mattijs Ooms x Maria Peeter Goossens op 24.09.1727 voor schepenen van Loenhout verleden hebben ten behoeve van Barbara van Roosmalen, geestelijke dochter, zuster van vs Anna Maria van Roosmalen

| 230-0008 |

Schepenregister 230, f° 28 v° 11.07.1781

Adriaen Cornelis Jorissen x Joanna Jan Schellekens verkochten aan Josephus van de Wouwer x Joanna Maria Francisca de Bruijn land op het “schoorblock”

Personen: Adriaen Cornelis JORIS Joanna Jan SCHELLEKENS Josephus VAN DE WOUWER

| 230-0009 |

Schepenregister 230, f° 31 v° 11.07.1781

zelfden verkochten aan Jacobus Jan Arnouts land in “beeckx acker”

Personen: Adriaen Cornelis JORIS Joanna Jan SCHELLEKENS Jacobus Jan Cornelis ARNAUTS

| 230-0010 |

Schepenregister 230, f° 34 r° 25.08.1781

Dimphena van den Heuvel, Antwerpen, verkocht, met consent van haar gewezen momboor Joannes van den Huevel en toeziener Michiel Roovers, aan haar broer Gerardus van den Heuvel x Apelonia van Dijck haar gerechte helft in huis met aanhorigheden het “moleken” aan de kerk

Personen: Michiel Jan Jacob ROOVERS Apollonia Nijs Claes VAN DIJCK

| 230-0011 |

Schepenregister 230, f° 37 r° 03.09.1781

Joseph van Aecken – Anthoni van Aecken, Zoersel – Cornelia van Aecken, Sint Lenaerts, ook voor hun neef Adriaen van Aecken, Huybergen – Joannes van Aecken, Brecht, ook voor zijn broer Cornelis van Aecken; verkochten aan Rombouts Jan van de Cloot een stede met huis en erven in Sneppel, laatst in huur gebruikt door Adriaen van Hoof, en welke stede comparanten toekwam van hun ouders en grootouders +Anthoni van Aecken x Adriaentien Mattijs Weerts

Personen: Joos Antonij Joos VAN AKEN Rombout Jan VAN DER CLOOT Anthonis Joos Bernaert VAN AKEN Adriaentien Matthijs Adriaen WERTS

| 230-0012 |

Schepenregister 230, f° 40 v° 04.09.1781

Jacomaentien Keisen x Peeter Stoops – Adriana Dilles x Cornelis Bervoets, Ekeren – Catharina Dilles, Merksem – Joanna Catharina Dilles x Paulus de Neef, Stabroek – Joannes Baptista Dilles, Merksem – Sara Dilles, Merksem – Maria Dilles, Merksem – Petrus Dilles, Merksem – Anna Maria Keisen x Henricus Perve, Schoten – Anthonetta Keisen x Cornelis Mertens, Schoten; samen ook voor Joannes Dilles; allen erfgenamen van +Adriaen Keisen x Cornelia Rombouts xx Amelberga Peeters, verkochten aan Petrus Roubens, secretaris, ten behoeve van Joannes Josephus Walckiers de Gammarage, land in “sneppel heijken” en meer andere erven

Personen: Willemijn Adriaen Jan KESEN Antonette KESEN Willemijn Adriaen Jan KESEN Cornelie Jan Peter ROMBOUTS Adriana Jan DILLIS Joanna-Catharina Jan DILLIS Jan-Baptist Jan DILLIS Adriaen Jan KESEN Anna-Maria KESEN Sara Jan DILLIS Catharina Jan DILLIS Peter STOOPS Amelberga Jan DE POOTER Paulus DE NEIJS Peter STOOPS Hendrik PARVE Petrus DOMINICUS ROUBENS

| 230-0013 |

Schepenregister 230, f° 44 v° 07.11.1781

Adriaen Peeter Rombouts x +Theresia van Gorp en zijn dochter Cornelia Adriaen Rombouts x Wouter Quirijnen ontvangen van Joannes Brugmans als momboor van het minderjarig kind Jan Baptist Caels de som van 1000 gld waarvoor zij een rente verlijden van 40 gld op stede met huis en erven in Sneppel in de katerstraat en meer andere

Personen: Adriaen Peter Jan ROMBOUTS Theresia Aert Jan VAN GORP Jan-Baptist CAELS Cornelia Adriaen Peter ROMBOUTS

| 230-0014 |

Schepenregister 230, f° 51 r° 07.11.1781

Anna Maria Vorselmans x +Joannes van den Ackerveken gekweten door Adriaen Rombouts en Cornelia Rombouts x Wouter Quirijnen van rente van 8 gld welke Adriaen Rombouts x Theresia van Gorp verleden hebben op 31.01.1761

Personen: Anna-Maria Christiaen Jan VORSELMANS Cornelia Adriaen Peter ROMBOUTS Theresia Aert Jan VAN GORP Jan Cornelis VAN DEN ACKERVEKEN Adriaen Peter Jan ROMBOUTS

| 230-0015 |

Schepenregister 230, f° 52 v° 24.11.1781

Joannes Janssen, meijer, verzoekt cassatie rente van 600 gld verleden door +Huijbrecht Jan Lenaerts ten behoeve van Adriaen van den Bergh x Catharina van Aeken, Antwerpen, op 15.01.1720 en deels voldaan aan Joanna van Reeth x +Egidius Parijs te Antwerpen op 12.07.1781, alsmede het deel van Catharina Wens dat zij overgelaten had aan Peeter Doms, en het resterende deel werd voldaan door Adriaen Cornelis Jorissen

| 230-0016 |

Schepenregister 230, f° 55 v° 24.11.1781

zelfde verzoekt cassatie rente van 300 gld verleden door +Huijbrecht Jan Lenaerts ten behoeve Adriaen van den Bergh x Catharina van Aecken, Antwerpen, op 24.05.1724 en voldaan door Huijbrecht Jan Lenaerts

| 230-0017 |

Schepenregister 230, f° 57 v° 24.11.1781

zelfde verzoekt cassatie rente van 250 gld verleden door +Jan Laureijs van Gorp x Dingne Peeter Vermeiren ten behoeve van het klooster van sint margrietendael op 13.11.1709 en voldaan door Adriaen Petrus Rombouts

Personen: Adriaen Peter Jan ROMBOUTS Jan Laureys Wouter VAN GORP

| 230-0018 |

Schepenregister 230, f° 59 r° 06.12.1781

Jan Lambrecht Janssen x +Adriana Lambrecht van Aert xx Maria Adriaen Verboven en Joannes van Aert als momboor gezien het + van zijn broer Willem van Aert, Wuustwezel, met Anthoni Lambrecht Janssen als toeziener van Maria Catharina, Jacomeijn, Lambrecht, Jacobus en Joseph Jan Lambrecht Janssen, akkoord over sterfhuis en onderhoud van de weeskinderen

Personen: Lambrecht Jan JANSSENS Jozef Jan JANSSENS Jan Lambrecht VAN AERT Jan Lambrecht JANSSENS Maria Adriaen Peter VERBOVEN Willem Lambrecht VAN AERT Maria Jan JANSSENS

| 230-0019 |

Schepenregister 230, f° 61 r° 13.12.1781

Joannes Vergouwen, procureur, gemachtigd van Jan Lambrecht Janssen en Nicolaes Huijbrecht Goossens, hernieuwt akte notaris Petrus Roubens dd 23.04.1774 waarbij Maria Anna Matteus Arnouts x +Jan van Tichelt verpacht aan Jan Lambrecht Janssen haar stede in Terbeek met aanhorende weide, heide en landerijen welke Cornelis Gagelmans voorheen in gebruik had, uitgenomen haar woning en deel in turfhuis. Bij eventueel overlijden zal haar zuster Catharina Matteus Arnouts in haar plaats komen wonen. Nicolaes Huijbrecht Goossens, schoonvader van pachter, stelt zich borg

Personen: Jan-Baptist Cornelis Adriaen VAN TYCHEL Jan Lambrecht JANSSENS Maria-Anna Matthijs Cornelis ARNAUTS Catharina Matthijs Cornelis ARNAUTS Nicolaes Huybrecht Matthijs GOOSSENS

| 230-0020 |

Schepenregister 230, f° 66 v° 17.12.1781

Cornelis Schoupen, Wuustwezel, transporteert aan Peeter Nicolaes Jouchums huis met hof in Terbeek

Personen: Peter Claes JOCHEMS Cornelis Huybrecht SCHOEPEN

| 230-0021 |

Schepenregister 230, f° 69 r° 24.12.1781

Jan Lambrecht Janssen ontvangen van Cornelis Jan de Haen, Roosendaal, de som van 164 gld waarvoor hij een rente van 8 gld 4 st verlijdt op een weide in Neerven

Personen: Cornelis Jan Cornelis DE HAEN

| 230-0022 |

Schepenregister 230, f° 71 v° 31.12.1781

Jan Dionijs van Dijck verkocht aan Joannes Baptist de Croes, chirurgijn, land de “venusbergh” aan de kerk

Personen: Jan-Baptist DE CROES Jan Nijs Claes VAN DIJCK

| 230-0023 |

Schepenregister 230, f° 74 r° 24.12.1781

Jan Lambrecht Janssen ontvangen van Cornelia Rombouts, Oudenbos, de som van 58 gld waarvoor hij een rente van 2 gld 8 st verlijdt op het “heghs ackerken”

Personen: Cornelia Jacob Cornelis ROMBOUTS

| 230-0024 |

Schepenregister 230, f° 77 r° 03.01.1782

akkoord over wegenis tussen Francis Hofkens en de heer Raemdonck over een beemd in Wuustwezel

| 230-0025 |

Schepenregister 230, f° 79 r° 03.01.1782

herhaling voorgaande akte

| 230-0026 |

Schepenregister 230, f° 81 r° 31.12.1781

Joannes Janssen hernieuwt akte notaris Petrus Roubens dd 26.09.1781 waarbij Dionijs Nicolaes van Dijck x Petronella Mattijs Goossens schenken aan hun zoon Joannes Dionijs van Dijck een rente van 1000 gld die zij tot last van hun zoon hebben op zijn huis en aanhorigheden (14.08.1780), alsmede al hun onroerende goederen, effecten, goud en zilver, uitgezonderd een gouden ring en een zilver hoofdijzer, lijnwaad en klederen

Personen: Dionijs Claes Jan VAN DIJCK Jan Nijs Claes VAN DIJCK Perijn Matthijs Jan GOOSSENS

| 230-0027 |

Schepenregister 230, f° 85 r° 04.01.1782

zelfde hernieuwt akte notaris Joannes Vergouwen dd 24.01.1780 waarbij Jan Lambrecht Janssen verklaarde ontvangen te hebben van Cornelis Lenaert Goris de som van 150 gld waarvoor hij land in “stecht” tot pand stelt

| 230-0028 |

Schepenregister 230, f° 89 v° 05.01.1782

zelfde verzoekt cassatie rente van 80 pattacons verleden door +Jan Laurijs van Gorp ten behoeve van Michiel van Elsacker dd 27.05.1679 en voldaan door Adriaen Rombouts

Personen: Jan Laureys Wouter VAN GORP Adriaen Peter Jan ROMBOUTS

| 230-0029 |

Schepenregister 230, f° 90bis r° 08.01.1782

Jan Lambrecht Jansens verkocht aan Cornelis Lenaert Goris land in Hecht

| 230-0030 |

Schepenregister 230, f° 93 v° 25.02.1782

zelfde hernieuwt akte notaris Henrij Francois Verhagen dd 23.02.1782 waarbij Jacobus Aerts, pater en Joannes Franciscus Eggers, pater, transporteerden aan Petrus Franciscus Anthonij, koopman, Antwerpen, een rente van 125 gld, zijnde in kapitaal 2000 gld, welke rente het dorp van Loenhout verleden heeft aan Joannes Baptista Cleirens als momboor van de twee minderjarige kinderen +Andreas Meermans, en aan vs religieuzen toegekomen bij transport van Andreas Petrus Meermans, zoon van vs Andreas Meermans

| 230-0031 |

Schepenregister 230, f° 99 r° 02.03.1782

... (niet ingevuld) x Joannes Meeusen verkocht aan ... (niet ingevuld), koopman, Antwerpen, erven bij het hoogbos

| 230-0032 |

Schepenregister 230, f° 102 r° 02.03.1782

... (niet ingevuld) x Peeter Doms en Mattijs Ooms verkochten aan ... (niet ingevuld), Koopman, Antwerpen, erven bij het hoogbos

| 230-0033 |

Schepenregister 230, f° 105 r° 16.03.1782

Franchijn Vermeiren x +Adriaen Peeter Verboven – Maria Adriaen Verboven x Jan Lambrecht Janssen – Cornelia Verboven – Jan Adriaen Verboven; transporteren aan Cornelia Adriaen Verboven land in Terbeek op “beeckx acker” en meer andere percelen

Personen: Jan Lambrecht JANSSENS Jan Adriaen Peter VERBOVEN Francisca Cornelis VERMEIREN Cornelia Adriaen Peter VERBOVEN Maria Adriaen Peter VERBOVEN Adriaen Peter Adriaen VERBOVEN

| 230-0034 |

Schepenregister 230, f° 108 v° 25.03.1782

Cornelis Joos Vermeiren en Dominicus Mutsaerts, schout, gemachtigd van Peeter Dionijs Janssen, Kalmthout – Francis Janssen – Helena Jan Janssen x Francis van der Vloet – Wouter van Hees – Catharina Rombouts; akkoord inzake een rente van 1 V rogge aan de ‘troon of heeren van sint mertens in Leueven’ staande op een perceel land in “stecht” bij molenakker

Personen: Francis VAN DER VLOET Peter Nijs JANSSENS Magdalena Jan Nijs JANSSENS Dominicus MUTSAERTS Cornelis Joos Cornelis VERMEIREN

| 230-0035 |

Schepenregister 230, f° 111 v° 02.04.1782

Jan Lambrecht Janssen transporteert aan Cornelis Jan de Haen, Roosendaal, een weide in Neerven

Personen: Cornelis Jan Cornelis DE HAEN

| 230-0036 |

Schepenregister 230, f° 114 r° 08.04.1782

Dijmpna Notelaers x Peeter Peeters – Michiel Verresen en Anthonetta Verresen, Ekeren, kinderen van Ida Notelaers – Maria Anna Notelaers; verwerpen het sterfhuis +Lambrecht Nicolaes Noetelaers, hun resp vader en grootvader

Personen: Lambrecht Claes NOTELAERS Michiel VERHESEN Maria-Anna Lambrecht Claes NOTELAERS Antonetta VERHESEN Peter Antonij PEETERS Ida Lambrecht Claes NOTELAERS Digna Lambrecht Claes NOTELAERS

| 230-0037 |

Schepenregister 230, f° 114 v° 08.04.1782

Peeter Nicolaes Jochums stelt zich borg tot een som van 550 gld terzake huis en aanhorigheden gekocht door Willem Kerstens, Zundert, van Cornelis Nijs van Dijck

Personen: Cornelis Nijs Claes VAN DIJCK Willebrord Cornelis KERSTENS Peter Claes JOCHEMS

| 230-0038 |

Schepenregister 230, f° 115 v° 29.04.1782

Adriaen Ooms – Mattijs Ooms – Jan Cornelis Ooms – Adriaen Bromans – Cornelis Adriaen Vermeeren; verkochten aan Petrus Roubens, secretaris, beemd het “geuse veldeken” bij het hoogbos

Personen: Matthijs Cornelis Matthijs OOMS Petrus DOMINICUS ROUBENS Cornelis Adriaen Cornelis VERMEIREN Adriaen Peter Adriaen BROOMANS

| 230-0039 |

Schepenregister 230, f° 118 v° 03.05.1782

Jan Peeter Kenis x Cornelia Verhesen en Joannes Lambrechts als momboor met Peeter van Elsacker als toeziener van Anna Maria, het minderjarig weeskind +Maira Lambrechts x Jan Peeter Kenis, verkochten aan Peeter Jan Kenis x Maria Catharina van de Mierop een stede met huis en erven in het Oosteneinde en meer andere percelen

Personen: Anna-Maria Jan KENIS Cornelia Cornelis VERRESEN Marie Jan LAMBRECHTS Jan Gabriel LAMBRECHTS Peter Jan KENIS Jan Peter KENIS Peter Geert Jan VAN ELSACKER Maria-Catharina Jan Adriaen VAN DE MIEROP

| 230-0040 |

Schepenregister 230, f° 124 v° 04.05.1782

Cornelis Nijs van Dijck x Maria Jasper Anthonissen verkochten aan Wilhelmus Kerstens, Zundert, een stedeken met huis en erven het “swaentien” in Terbeek aan het “veken” en meer andere percelen

Personen: Cornelis Nijs Claes VAN DIJCK Maria Jasper DE HAES Willebrord Cornelis KERSTENS

| 230-0041 |

Schepenregister 230, f° 128 r° 11.06.1782

Regina de la Housse x +Joannes Vroman – Adrianus Vromans – Theresia Elisabeth Vromans x Peeter de Meester ; ontvangen van Peeter Jan Kenis de som van 200 gld tot kwijting van twee renten verleden resp door Jan Peeter Kenis op 04.05.1763 en de tweede ieder voor de helft door Jan Peeter Kenis en Jan Gabriel Lambrechts als momboor van de twee minderjarige kinderen Jan Peeter Kenis x +Maria Jan Lambrechts dd 28.04.1766

Personen: Adrianus JUDOCUS JOOS VROOMAN Peter-August DE MEESTER Marie Jan LAMBRECHTS Peter Jan KENIS Jan Gabriel LAMBRECHTS Jan Peter KENIS Joanna-Regina-Florence DE LA HOUSSE

| 230-0042 |

Schepenregister 230, f° 130 v° 05.08.1782

Cornelis Joseph Vermeiren calengiert land in Donk onlangs verkocht door Jan Adriaen Vermeiren aan de kinderen van Henricus Vorselmans

Personen: Cornelis Joos Cornelis VERMEIREN Jan Adriaen Cornelis VERMEIREN Hendrik Jan Jan VORSELMANS

| 230-0043 |

Schepenregister 230, f° 132 v° 08.08.1782

Joannes Franciscus Vorselmans, priester, Wuustwezel, en Anna Cornelia Vorselmans aanvaarden de calengiering (cfr vorige akte)

Personen: Joannes Franciscus VORSELMANS Anna Cornelia VORSELMANS

| 230-0044 |

Schepenregister 230, f° 133 v° 07.08.1782

Cornelis Joseph Vermeiren annuleert vs calengiering (cfr vorige akten)

Personen: Cornelis Joos Cornelis VERMEIREN

| 230-0045 |

Schepenregister 230, f° 134 v° 22.08.1782

Jan Adriaen Vermeiren x Adriana Neefs verkochten op 03.08.1782 aan Petrus Roubens ten behoeve van Joannes Josephus Walckiers de Gammarage een stede met huis en erven in Neerven en meer andere percelen

Personen: Jan Adriaen Cornelis VERMEIREN Petrus DOMINICUS ROUBENS

| 230-0046 |

Schepenregister 230, f° 138 r° 22.08.1782

zelfden verkochten aan E.H. J.F. Vorselmans, priester, en Anna Cornelia Vorselmans land in Donk

Personen: Jan Adriaen Cornelis VERMEIREN Joannes Franciscus VORSELMANS Anna Cornelia VORSELMANS

| 230-0047 |

Schepenregister 230, f° 141 r° 22.08.1782

zelfden verkochten aan Anthoni Arnouts ten behoeve van Jacobus Jan Arnouts de “perre beemt” in Sneppel

Personen: Jacobus Jan Cornelis ARNAUTS Anthonis Jan Cornelis ARNAUTS Jan Adriaen Cornelis VERMEIREN

| 230-0048 |

Schepenregister 230, f° 144 r° 31.08.1782

Joannes Janssen, meijer, verzoekt cassatie rente van 200 gld verleden door +Peeter Verheijen x Maeijken Jan Nijs van Tichelt ten behoeve van+Emerens Jan Roelen dd 0.07.1698 en gekweten 26.10.1777

Personen: Maeijken Jan Jan VAN TYCHEL Peter Jacob Jan VERHEYEN

| 230-0049 |

Schepenregister 230, f° 145 r° 31.08.1782

zelfde verzoekt cassatie rente van 200 gld verleden door Jacob Jan Nijs van Tichelt als momboor met Christiaen Wouters als toeziener van de kinderen Jan Jan Nijs van Tichelt x +Jenneken Wouters ten behoeve van Maria de Haze, begijn in Antwerpen, en gekweten Herentals, 09.11.1778

Personen: Jan Jan Nijs VAN TYCHEL Christiaen Wouter Jan ROMBOUTS Jenneken Wouter Jan ROMBOUTS Jacob Jan Nijs VAN TYCHEL

| 230-0050 |

Schepenregister 230, f° 146 v° 31.08.1782

zelfde verzoekt cassatie rente van 1300 gld welke Jan Adriaen Vermeiren verleden heeft aan het klooster van OLVpresentatie te Antwerpen op 31.10.1777

Personen: Jan Adriaen Cornelis VERMEIREN

| 230-0051 |

Schepenregister 230, f° 150 v° 31.08.1782

Joannes Vergouwen, notaris, hernieuwt transportakte notaris Petrus Steenecruijs dd 28.11.1781 waarbij Franciscus van Beeck, schout van Wuustwezel x Lucia Lippens en Joanna Carolina Stevens x +Joannes Franciscus Vinck, heer van Wuustwezel mangelen erve om erve, huis met erven op “ginhoven” in huur bij Cornelis Jan Anthonissen, land in akker de “wijngaerde hoeve” en meer andere erven

| 230-0052 |

Schepenregister 230, f° 156 v° 21.11.1782

Jan Jacob Mertens x Adriaentien Adriaen Bromans verkochten aan Michiel Compere land aan de windmolen

Personen: Jan Jacob MERTENS Michiel Antonij COMPEREN Adriaentien Adriaen Peter BROOMANS

| 230-0053 |

Schepenregister 230, f° 164 r° 21.11.1782

zelfde verkochten aan Cornelis Joos Vermeiren x Petronella Dionijs van Dijck land in “stecht”

Personen: Jan Jacob MERTENS Petronella Nijs Claes VAN DIJCK Adriaentien Adriaen Peter BROOMANS Cornelis Joos Cornelis VERMEIREN

| 230-0054 |

Schepenregister 230, f° 167 v° 21.11.1782

zelfden verkochten aan Joannes Baptista van Dijck, notaris, Antwerpen, stede met huis en erven op het “heijeijndt” en meer andere percelen

Personen: Adriaentien Adriaen Peter BROOMANS Jan Jacob MERTENS

| 230-0055 |

Schepenregister 230, f° 173 r° 21.11.1782

Joannes Janssen, meijer, hernieuwt akte notaris Joan Baptist van Dijck, Antwerpen, dd 16.09.1782 waarbij het klooster van OLVpresentatie door Joannes Jacob Mertens x Adriana Bromans gekweten werden van een rente van 35 gld verleden op 21.04.1777

Personen: Adriaentien Adriaen Peter BROOMANS Jan Jacob MERTENS

| 230-0056 |

Schepenregister 230, f° 176 v° 07.10.1782

Peeter Cornelis Geerts x Barbara van Dijck verkochten aan Cornelis Cornelis Vermeiren x Margo Adriaen Broomans een stede met huis en erven in Popendonk, land de “dam” en meer andere percelen. Erven kwamen comparant toe als enig erfgenaam van zijn ouders Cornelis Geerts x Maria de Clerck, en aan laatsgenoemde als enig erfgenaam van Jan de Clerck

Personen: Cornelis Cornelis Peter GEERTS Maria Jan Adriaen DE CLERCQ Cornelis Cornelis Cornelissen VERMEIREN Margo Adriaen Peter BROOMANS Jan Adriaen DE CLERCQ Barbara Jan Geert VAN DIJCK Peter Cornelis GEERTS

| 230-0057 |

Schepenregister 230, f° 181 r° 15.10.1782

Joannes Janssen, meijer, verzoekt cassatie rente van 700 gld welke Peeter Cornelis Geerts x Barbara van Dijck verleden hebben ten behoeve van het klooster OLVpresentatie op 29.04.1778 en gekweten op 07.10.1782

Personen: Peter Cornelis GEERTS Barbara Jan Geert VAN DIJCK

| 230-0058 |

Schepenregister 230, f° 183 r° 15.10.1782

zelfde verzoekt cassatie rente van 390 gld 17,5 st welke Cornelis Dionijs van Dijck x Maria Jaspar de Haze op 02.10.1769 verleden hebben ten behoeve van Petrus Josephus Floren x Anna Catharina Beitrams en gekweten Rijsbergen, 03.06.1782

Personen: Maria Jasper DE HAES Cornelis Nijs Claes VAN DIJCK Peter-Joos Jan FLOREN

| 230-0059 |

Schepenregister 230, f° 186 r° 15.10.1782

zelfde hernieuwt transportakte notaris Egidius Constantinus Gerardi, Brecht, dd 18.04.1780 waarbij E.H. Petrus Josephus Michael Pooters, pastoor, als testamentair uitvoerder van het sterfhuis +Lenaert van Aerde, zoon van Adriana Peeter Brugmans, verscheidene renten verkoopt waarbij een rente van 300 gld ten laste van Jan Adriaen Ooms x Maria Jan Roovers, Loenhout, en bezet op huis met erven aan de kerk. Koper is Peeter Caels

Personen: Maria Jan Jacob ROOVERS Peter CAELS Adriana Peter Jan BRUGMANS

| 230-0060 |

Schepenregister 230, f° 194 r° 11.01.1783

Willem Jan Anthonissen x Joanna Jaspar Anthonissen, Wuustwezel, transporteerden aan Peeter Jan Kenis land op “sneppel acker”

Personen: Joanna Anthonis JESPERS Peter Jan KENIS

| 230-0061 |

Schepenregister 230, f° 197 r° 17.01.1783

Nicolaes Huijbrecht Goossens en zijn schoon en stiefdochter Cornelia Lambrecht Janssen sluiten akkoord, transport van land op het “schoorblock”, onderhoud van de stiefvader door de stiefdochter

Personen: Nicolaes Huybrecht Matthijs GOOSSENS

| 230-0062 |

Schepenregister 230, f° 199 v° 11.02.1783

Dominicus Mutsaerts, schout, als curator van de insolvente boedels, gemachtigd van de erfgenamen +Lambrecht Notelaers, schoenmaker, verkocht aan Cornelis van den Buijs x Anna Maria van Velthoven een huis met aanhorigheden (nota: in de akte staat een aantal keren Joannes (van den Buijs), waarbij deze naam eenmaal is doorstreept en vervangen door Cornelis. Het handteken vermeldt Cornelis)

Personen: Anna-Maria VAN VELTHOVEN Lambrecht Claes NOTELAERS Cornelis Geert VAN DEN BUYS

| 230-0063 |

Schepenregister 230, f° 203 r° 11.02.1783

Cornelis van den Buijs x A.M. van Velthoven ontvangen van Lambertus Vergouwen de som van 100 gld waarvoor zij een rente verlijden op hun huis en erven ontrent de kerk

Personen: Cornelis Geert VAN DEN BUYS Lambrecht Jan Hendrik VERGOUWEN Anna-Maria VAN VELTHOVEN

| 230-0064 |

Schepenregister 230, f° 206 v° 17.03.1783

h geest gekweten door Jan Cornelis Vermeiren van een rente van 400 gld verleden op 13.04.1773

Personen: Jan Cornelis Joos VERMEIREN

| 230-0065 |

Schepenregister 230, f° 208 r° 17.03.1783

Jan Cornelis Vermeiren de oude x Anna Sebastiaen Bartholomeeusen ontvangen van de provisors van de h geest de som van 600 gld waarvoor zij een rente verlijden op stede met huis en erven in Terbeek en op meer andere percelen

Personen: Jan Cornelis Joos VERMEIREN

| 230-0066 |

Schepenregister 230, f° 208 r° 17.03.1783, in marge

rente gekweten op 06.12.1790

| 230-0067 |

Schepenregister 230, f° 213 v° 24.03.1783

Joannes van Aken, meijer, verzoekt cassatie rente van 100 gld kapitaal welke Mattijs Jan Aert van Tichelt verleden heeft aan Lenaert Wemers als momboor van de kinderen +Lenaert Verdijck Jacobs x Helena van Amstel op de “peracker” en waarbij Joos Vermeiren onderpand heeft gesteld, en welke rente afgekweten werd aan Jan Brugmans voor hem zelf en als momboor van het minderjarig kind +Maria Brugmans x Peeter Caels door Cornelis Joseph Vermeiren

Personen: Cornelis Joos Cornelis VERMEIREN Peter CAELS Helena Jan Renier VAN AMSTEL Lenaert Jacob VERDIJCK Matthijs Jan Aert VAN TYCHELT Joos Cornelis Joos VERMEIREN Lenaert WEMERS

| 230-0068 |

Schepenregister 230, f° 218 v° 17.03.1783

h geest ontvangen van Petrus Roubens, betalende voor de heer Walckiers de Gammarage, de kapitale penningen van een rente van 80 pattacons welke Jan Gaberiels Goris als momboor van de kinderen Goris Gabriel Goris op 07.06.1663 verleden heeft

Personen: Petrus DOMINICUS ROUBENS

| 230-0069 |

Schepenregister 230, f° 220 v° 19.05.1783

Joannes Balduinus Arnouts hernieuwt kwijting rente van 200 gld welke het dorp van Loenhout verleden heeft aan het klooster van sint margrietendael en door Dominucus Mutsaerts gekweten werd

| 230-0070 |

Schepenregister 230, f° 224 r° 19.05.1783

zelfde hernieuwt kwijting rente van 300 gld welke het dorp van Loenhout verleden heeft aan het klooster van sint margrietendael en gekweten werd door Dominicus Mutsaerts

| 230-0071 |

Schepenregister 230, f° 227 v° 19.05.1783

zelfde hernieuwt kwijting rente van 200 gld welke het dorp van Loenhout verleden heeft aan het klooster van sint margrietendael en gekweten werd door Domincus Mutsaerts

| 230-0072 |

Schepenregister 230, f° 236 r° 02.07.1783

Cornelia Coninckx x Willebrordus Kerstens, ook voor Joannes Franciscus Coninckx, meester kleermaker, Parijs – Catharina Coninckx x Joannes Janssen – J. Francis Coninckx, Wuustwezel – Nicolaus Cornelis Goddrie, koster, Berendrecht, ook als momboor van zijn zuster Joanna Cornelis Goddrie – Catharina Cornelis Goddrie – Cornelis Goddrie voor zijn zonen Francis en Peeter; alle erfgenamen van +Joannes Franciscus Coninckx, verkochten aan Michiel Roovers ten behoeve van Dominicus Mutsaerts, schout x A.C. J. Vorselmans een rente van 400 gld tot last van Peeter de Bruijn x Dimphena van Meroden en bezet op bos den “thijs” in Vossingers en meer andere erven

Personen: Dympna Jan VAN MERODEN Dominicus MUTSAERTS Willebrord Cornelis KERSTENS Jan JANSSEN Peter-Jan Cornelis Claes GODDERI Frans Cornelis Claes GODDERI Anna Cornelia VORSELMANS Joanna-Aldegonde Cornelis Claes GODDERI Nicolaes Cornelis Claes GODDERI Maria-Catharina Cornelis Claes GODDERI Cornelis Claes Jacob GODDERI

| 230-0073 |

Schepenregister 230, f° 241 v° 14.07.1783

Peeter van Gastel – Simon van Gastel – Matteus van Gastel – Joanna van Gastel x Jan Luijckx – Joanna Maria van Gastel x Peeter Baeten, Rijkevorsel; transporteren aan Jan Lambrecht Janssen x Cornelia van Gastel een hooimade op het molenbos, gekomen van hun ouders Joannes van Gastel x Digna Jan Goossens

Personen: Jan Lambrecht JANSSENS Peter Aert BAETEN Simon Jan Cornelis VAN GASTEL Jan Cornelis Antonij VAN GASTEL Joanna-Maria Jan Cornelis VAN GASTEL Cornelia Jan Cornelis VAN GASTEL Jan Jan LUYCKX Peter Jan Cornelis VAN GASTEL Digna Jan Peter GOOSSENS Mattheus Jan Cornelis VAN GASTEL

| 230-0074 |

Schepenregister 230, f° 244 v° 24.07.1783

h geest gekweten van rente van 5 gld 5 st door Norbertus van Aecken, welke rente deze verleden had op 07.05.1774

Personen: Norbert Bernaert VAN AKEN

| 230-0075 |

Schepenregister 230, f° 246 r° 03.08.1783

certificatie voor Anthonius Smits, Adriaen Rombouts, Aert van Tichelt, Jan Baptist Arnouts, Adrianus Vromans, Adriaen Peeter van Tichelt, Michiel Laureijs Arnouts, Jan Peeter van Dijck en Joannes van de Cloot, allen tienden pachters van de abdij van sint bernaerts inzake de schade aan de haver en boekweit gewassen door de felle hagel van zelfde dag

Personen: Adriaen Peter Adriaen VAN TYCHEL Jan Geert Jacob VAN DER CLOOT Jan Peter Cornelis VAN DIJCK Adrianus JUDOCUS JOOS VROOMAN Michiel Laureijs Cornelis ARNAUTS Anthonis Hendrik SMITS

| 230-0076 |

Schepenregister 230, f° 247 v° 04.08.1783

an Lambrecht Janssen ontvangen van de h geest de som van 151 gld 2 st waarvoor hij een rente verlijdt op een bosveld op het molenbos

| 230-0077 |

Schepenregister 230, f° 250 r° 09.08.1783

schout en schepenen schatten de schade door de hagelslag toegebracht aan de gewassen van Anthonius Smits als pachter van het eerste perceel tienden van sint bernaerts (Nota: er volgt een hele berekening van de normale opbrengst en de geschatte waarde voor deze percelen)

Personen: Anthonis Hendrik SMITS

| 230-0078 |

Schepenregister 230, f° 253 r° 30.08.1783

Maria J.B. Deckers x Anthoni Laureijssen – Catharina Joannes Baptista Deckers x Franciscus Eestermans – Elisabeth J.B. Deckers x Cornelis van Eijndt xx Peeter Peeter Janssen; allen Brecht – Joanna Jan Baptist Deckers x Peeter Geerts, Hoogstraten; verkochten op 21.09.1777 aan A.M. van Waterschoot, begijn, een rente van 100 gld kapitaal welke Wouter Laureijs van Gorp op 20.07.1627 verleden had ten behoeve van Lenaert Verdijck

Personen: Elisabeth Jan DECKERS Lenaert Jacob VERDIJCK Peter GEERTS Adriaen Frans HEESTERMANS Anna-Maria Jan DECKERS Catharina Jan DECKERS Cornelis VAN EIJNDT Wouter Laureys Wouter VAN GORP Peter Peter JANSSENS

| 230-0079 |

Schepenregister 230, f° 256 r° 05.09.1783

Christina Adriaen Jouchums x Jan Jan Aerssen de jonge transporteren aan Joannes Adriaen Jouchums, Peeter Adriaen Jouchums en Maria Adriaen Jouchums hun zesde deel in stede in Popendonk, in land het “creijnen”, in de “dorenacker” en in meer andere erven. Kopers zullen hun moeder moeten blijven onderhouden

Personen: Maria Adriaen Claes JOCHEMS Peter Adriaen Claes JOCHEMS Christina Adriaen Claes JOCHOMS Jan Adriaen Claes JOCHEMS Jan Jan Jan AERTSEN

| 230-0080 |

Schepenregister 230, f° 259 r° 29.09.1783

Cornelia Coninckx x Willebrordus Kerstens, ook voor Joannes Franciscus Coninckx, Parijs – Catharina Coninckx x Joannes Janssen – Joannes Franciscus Coninckx, Wuustwezel; transporteren aan Petrus Roubens ten behoeve van Joannes Josephus Walckiers de Gammarage een heiveld op “stappel heijde”

Personen: Jan JANSSEN Petrus DOMINICUS ROUBENS Willebrord Cornelis KERSTENS

| 230-0081 |

Schepenregister 230, f° 261 v° 29.09.1783

Catharina Coninckx x Joannes Janssens – Joannes Franciscus Coninckx, ook voor hun broer Joannes Franciscus Koninckx, Parijs; verkochten aan Willebrordus Kerstens x Cornelia Coninckx een huis met hof in Huffel

Personen: Jan JANSSEN Willebrord Cornelis KERSTENS

| 230-0082 |

Schepenregister 230, f° 264 v° 04.10.1783

borgstelling voor Cornelia Jan Doms, °Loenhout, die gaat huwen met Hendrick Laureijs van Gils, Princenhage (het haghtjen) en alwaar zij gaan wonen

Personen: Hendrik Laureijs VAN GILS Cornelia Jan Peter DOMS

| 230-0083 |

Schepenregister 230, f° 265 r° 13.10.1783

Joannes Balduinus Arnouts hernieuwt transportakte Brecht dd 13.06.1781 waarbij Anna Maria van Ocken x Gabriel Kenis, Loenhout en Joannes Brugmans, Brecht, als momboor van de ‘imbeciele’ Elisabeth van Ocken, samen voor een derde gerechtigd en nog voor vier negensten in het tweede derde deel als erfgenamen van +Andreas van Ocken x +Catharina van den Ackerveken – Peeter Floren – Begga Floren x Cornelis Lambrechts – Joanna Floren x Geeraerd Cornelissen – Digna Floren x Joannes Courtin, Antwerpen – notaris Petrus Josephus Vinck, gemachtigd van Anna Floren x Guilielmus Wouters, Antwerpen; deze comparanten gerechtigd voor vijf negensten in het tweede derdedeel; transporteerden aan jonker Joannes Petrus Ernestus de Caters een stede en een beemd in Blaakt

Personen: Peter Hendrik FLOREN Willem WOUTERS Catharina VAN DEN ACKERVEKEN Begga Hendrik FLOREN Jan COURTIN Anna Hendrik FLOREN Dympna Hendrik FLOREN Joanna Hendrik FLOREN Cornelis Cornelis LAMBRECHTS Gabriel Huybrecht KENIS

| 230-0084 |

Schepenregister 230, f° 268 v° 13.10.1783

zelfde hernieuwt akte erfmangeling Brecht dd 23.08.1783 waarbij jonker Joannes Petrus Ernestus de Caters, Antwerpen - Mattijs Ooms als momboor met Mattijs de Bruijn voor zichzelf en als toeziener van de twee minderjarige kinderen +Jan Ooms x Elisabeth de Bruijn genaamd Maria en Mattijs – Lucas en Catharina de Bruijn, kinderen en kindskinderen van +Jan de Bruijn x +Maria Augustijns een bos in de “vogelsanck” in Brecht en een beemd in Blaakt mangelen

Personen: Maria-Cornelia Jan OOMS Matthijs Adriaen OOMS Matthijs Jan OOMS Maria AUGUSTIJNS

| 230-0085 |

Schepenregister 230, f° 273 r° 12.11.1783

borgstelling voor Dionisius Nicolaes van Dijck, °Loenhout, zoon van Jan Dionijs van Dijck, die gaat huwen met Elisabeth Vensmans x +Leonardus Bemermans, Breda, alwaar hij wil gaan wonen

Personen: Leonardus BEMELMANS Elisabeth VENMANS Nijs Jan Claes VAN DIJCK

| 230-0086 |

Schepenregister 230, f° 274 r° 27.11.1783

Balduinus Arnouts x Prijntien Joseph Vermeiren ontvangen van Maria Helena Cambre, Antwerpen, de som van 600 gld waarvoor zij een rente van 30 gld verlijden op stede met huis en erven bij de kerk, op land op “huffel heijlaer” en meer andere percelen

Personen: Petronella Joos Cornelis VERMEIREN Boudewijn Jan-Lodewijk Cornelis ARNAUTS

| 230-0087 |

Schepenregister 230, f° 274 r° 27.11.1783, in marge

04.07.1801 Joannes Vorselmans, voor zijn moeder Catharina Janssens, vertoont kwijting bovenstaande rente

Personen: Jan-Frans VORSELMANS Catharina Jan JANSSEN

| 230-0088 |

Schepenregister 230, f° 278 r° 28.11.1783

borgstelling voor Catharina Hendrick Laurijssen, °Loenhout, welke gaat huwen met Peeter van Cuijck, Wouw, alwaar zij wil gaan wonen

Personen: Catharina Hendrik Marten LAUWERIJSSEN Peter Antonij VAN KUYCK

| 230-0089 |

Schepenregister 230, f° 279 r° 01.12.1783

Henderick Laurijs Bartholomeeusen als momboor van de twee minderjarige kinderen +Geertruijt Jan Stoopen ontvangen van Balduinus Arnouts de som van 400 gld in kwijting van een rente welke Balduinus Arnouts verleden had op 28.10.1780

Personen: Laureys Hendrik Jan BARTHOLOMEUSEN Geertruijt Jan STOOPEN Boudewijn Jan-Lodewijk Cornelis ARNAUTS

| 230-0090 |

Schepenregister 230, f° 281 r° 11.12.1783

Joannes Balduinus Arnouts hernieuw extract conditie verpachting van de molens door de hertogin van Hoogstraten en waarbij Joannes Assenbergs x Gertrudis de Neijs, Rijkevorsel, de pachting van de windmolen in Rijkevorsel approberen tot een som van 805 gld, stellen tot pand o.m. weide en land de “elst” in Loenhout, huis en hof in Loenhout aan de “terbeecksche dijck”

Personen: Gertrudis NEYS

| 230-0091 |

Schepenregister 230, f° 284 v° 15.01.1784

borgstelling voor Joannes Vorselmans, °Loenhout, die gaat huwen met Joanna ... (niet ingevuld), Roosendaal

Personen: Jan Jan Matthijs VORSELMANS

| 230-0092 |

Schepenregister 230, f° 285 v° 08.03.1784

Anna Wiricx x +Adriaen Willemsen – Anna Maria Willemsen – Jan Willemsen – Cornelis Willemsen; verklaren op verzoek van Adriaen Henderick Bartholomeeusen als momboor en Cornelis Lenaert Peeters als toeziener van Maria Catharina Arnouts, dochter van +Michiel Peeter Arnouts x +Cornelia Lenaert Peeters zich borg te stellen voor de som van 215 gld 7,75 st vs weeskind toekomende uit de roerende goederen van zijn ouders, dit volgens de staten van het sterfhuis resp dd 16.03.1782 en dd 01.03.1784

Personen: Anna-Catharina Michiel ARNAUTS Adriaen Cornelis WILLEMS Jan Adriaen Cornelis WILLEMS Joanna Jan Antonij WIERCKX Michiel Peter Jan ARNAUTS Cornelis Adriaen Cornelis WILLEMS Cornelia Lenaert Bertel PEETERS Anna-Maria Adriaen Cornelis WILLEMS

| 230-0093 |

Schepenregister 230, f° 288 v°

Joannes Balduinus Arnouts hernieuwt transportakte notaris Jacques Mertens te Ekeren dd 12.06.1781 waarbij Cornelis Janssen van Looveren x Cornelia Vergouwen, Wuustwezel, verkochten aan hun zoon Gillielmus Cornelis van Looveren, Wuustwezel, erven de “kivit” in Wuustwezel, beemd in Loenhout

Personen: Cornelia Wouter VERGOUWEN Cornelis Jan VAN LOOVEREN Willem Cornelis VAN LOOVEREN

| 230-0094 |

Schepenregister 230, f° 292 v° 14.02.1784

brief van ‘de keijser ende coninck’, Brussel, dd 14.02.1784, terzake het gebruik van de pijnbank, die enkel met veel omzichtigheid kan of mag gebruikt worden

| 230-0095 |

Schepenregister 230, f° 293 v° 22.03.1784

Willebrordus Cornelis Kerstens x Cornelia Koninckx verkochten aan Joannes Franciscus Lemmens x Maria Catharina Leijs, Brecht, een stedeken met huis en erven in Terbeek aan het “swaentien”

Personen: Willebrord Cornelis KERSTENS

| 230-0096 |

Schepenregister 230, f° 297 r° 03.04.1784

Joannes Balduinus Arnouts hernieuwt akte notaris Ignatius Lambertus Morren te Brussel dd 26.04.1779 waarbij Anna Catharina van Kelegom x +Anselmus Petrus Marcelli vs Joanna Balduinus Arnouts machtigt om Joannes van de Mierop te vesten in een huis met toebehoren en de helft van een grote hof in Huffel, momenteel in huur bij Petrus de Bruijn

Personen: Anna-Catharina VAN KELEGOM Jan Jan Adriaen VAN DE MIEROP Anselmus-Petrus MARCELLI

| 230-0097 |