Schepenregisters deel 225 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 225

Schepenregister 225, 26.9.1759

Vernieuwing Op 9.12.1754 compareerden voor notaris Thomas Victor Gerardi, Hoogstraten: Jacobus van den Ackerveken, koster te Loenhout, hij is 200 gld schuldig aan Catharina de Bie, jonge dochter, verbonden aan zijn persoon en al zijn goederen.

Personen: Cathrien Peter Claes DE BIE Jacob-Constantijn VAN DEN ACKERVEKEN

| 225-0001 |

Schepenregister 225, 20.10.1759

Dirck Verhoeven x Maria Coninckx transporteerden mits een rente van 3 1/4 V koren aan Engelbertus Vierlingh een stede 4 G te Popendonk, O en N de erven Peeter Joris Coecken, Z Anthoni van Tichelt en W 's Herenstraat. De comparanten mogen hun leven lang op de stede blijven wonen.

Personen: Engelbertus Carolus VIERLING Maria-Anna Jan Jan CONINCX

| 225-0002 |

Schepenregister 225, 3.12.1759

Joannes van den Ackerveken als erfgenaam van zijn broer Jacobus Constantinus van den Ackerveken, koster, hij zal voor de 200 gld die vs broer schuldig was aan Catharina de Bie een stuk land bezettten bij St Quirinuskapel en een weide, O Jan Geeraert Kivit, Z en W de straat en N de erven Geeraert Beitrams, en nog een weide aldaar.

Personen: Cathrien Peter Claes DE BIE Jan Cornelis VAN DEN ACKERVEKEN Jacob-Constantijn VAN DEN ACKERVEKEN

| 225-0003 |

Schepenregister 225, 21.12.1759

Jan Gabriel van den Bleecke, Cornelia van den Bleecke, bejaard zijnde, Anna Maria van den Bleecke x Guillielmus Tillemans en Peeter van den Bleecke zijn een erfelijke rente van 700 gld schuldig aan Dimpena en Catharina Laureijssen, zusters en begijnen te Hoogstraten, bezet op hun stede met huis 1 B te Neerven, O Jan Anthonissen, Z Peeter Rombouts, W de straat en N de Juffrouwen Marcelli, een stuk land 3 G op "molenacker", O de kerkpad, Z Bertel Peeters en het weeskind van Wouter Rombouts, W Jan Anthonissen en N de juffrouwen Marcelli, een stuk land 1/2 B op "molenacker", O Anthoni Comperen, Z de juffrouwen Marcelli, W Peeter Verheyen en N Guilliam van Couter, een stuk land 1 B op Klein-Neerven, O de erven Jan Vorsselmans, Z en W Guilliam van Couter en N de kerkweg, een stuk land 1 L, O de straat, Z de erven Jan van Gestel, W de erven Peeter van den Sande en N Guilliam van Couter, een weide 1/2 B aan "de blaeckt", O de Juffrouwen Marcelli, Z Geeraert van Westerhoven, W Peeter Steven Goderi en N "de boschstraete", een beemd 2 G aan de Donk, O de Nonnen van Oostalle, Z Peeter Verheijden, W Corneli Cornelis van Dijck en N Erasmus Kerstens en zijn vrouw en Jan van de Mierop, en nog enkele panden.

Personen: Anna-Maria Gabriel VAN DEN BLEECK Peter Gabriel VAN DEN BLEECK Cornelia Gabriel VAN DEN BLEECK Willem Jan TIELEMANS Jan Gabriel VAN DEN BLEECK

| 225-0004 |

Schepenregister 225, 29.12.1759

Ingevolge zekere bezetting door Anna Philippina Neijns tot verhaal van een som van 200 gld en van 174 gld achterstallige intresten werden verkocht voor 115 gld op 15.12.1759 aan Jacobus van de Cloodt x Hendrina Bertholomeeussen een stuk land 1/2 B te Sneppel in "den ouden hoff", O Jan Aertsen van Tichelt, Z het klooster van St. Michiel, Antwerpen en Cornelis Aernouts van Ostaeyen, W de straat en N de 1ste comparant, een perceel dries 1 G gekomen van Cornelis Anthonis Wackers erfgenamen te Sneppel, O Matthijs Goossens, Z en W de beek en N de straat, een perceel land 1 1/2 L, O, Z en W Matthijs Goossens en N de straat.

Personen: Jacobus Geert Jacob VAN DER CLOOT Hendrina Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN

| 225-0005 |

Schepenregister 225, 29.12.1759

Jacobus Geeraert van de Cloodt is een erfelijke rente van 300 gld schuldig aan Cornelia Gijsen x + Cornelis Maesen, Brecht bezet op de gronden van vorige akte en op zijn stede met huis 5 G te Sneppel, O de beek, Z de erven Jan van Staeyen, W de abdij St. Michiels, Antwerpen en N de straat, een stuk land 1 G aldaar, O en W Michiel van Staeyen, Z de straat en N Jan Matthijs Aernouts, een hooiveld 1/2 B op "het hooghbosch", O de erven pastoor van Elsacker, Z de juffrouwen Marcelli, W en N Gabriel Kenis.

Personen: Jacobus Geert Jacob VAN DER CLOOT

| 225-0006 |

Schepenregister 225, 2.2.1760

Jan Peeter van Dijck x Catharina van de Mirop zijn 600 gld schuldig aan Jan Jan van Elsacker, bejaarde jonkman, bezet op al hun goederen. Borg staan Jan van de Mirop x Maria van de Keijbus.

Personen: Maria Peter Claes VAN DE KEYBUS Jan Peter Cornelis VAN DIJCK Jan Jan Cornelis VAN ELSACKER

| 225-0007 |

Schepenregister 225, 2.2.1760, vervolg

In de marge: gekweten op 16.3.1778.

| 225-0008 |

Schepenregister 225, 12.2.1760

Theresia van den Berghen x + Pierre François Hermans machtigde haar dochter Catharina Hermans, Antwerpen om 2 'actien' te verkopen gekend te Antwerpen onder nr 894 en 895.

Personen: Anna-Catharina HERMANS Pierre-Fran‡ois HERMANS

| 225-0009 |

Schepenregister 225, 23.2.1760

Joannes van den Ackerveken, bejaarde jonkman verkocht voor 126 gld aan Jacobus Goris x Petronella van Elsacker een stuk land bij de St. Quirinus kapel, O Jan Geeraert Kivit, Z en W de straat en N de erven Geeraert Beitrams, een weide 1 B aldaar, O het beekje, Z de straat, W het vs stuk en N de erven Geeraert Beitrams.

Personen: Jan Cornelis VAN DEN ACKERVEKEN Jacob Adriaen GORIS Petronella-Maria Geert Jan VAN ELSACKER

| 225-0010 |

Schepenregister 225, 25.2.1760

Petrus Amandus van Broeckhoven gemachtigd door Joanna de Wijse had op 2.11.1750 voor 312 gld verkocht aan wijlen Jacobus Constantinus van den Ackerveken, koster een stuk land en weide 1/2 B bij de St Quirinuskapel, O en Z de beek, W en N Joan Mattheus van Elsacker. Joannes van den Ackerveken accepteerde nu dezelfde panden als broer en erfgenaam van vs Jacob Constantinus van den Ackerveken.

Personen: Jan Cornelis VAN DEN ACKERVEKEN Jacob-Constantijn VAN DEN ACKERVEKEN

| 225-0011 |

Schepenregister 225, 25.2.1760, vervolg 1

Daaronder: omdat er onenigheid was tussen Joannes de Wijse en Joanna de Wijse betreffende het vs land, omdat het leenroerig zou zijn werd er minder voor betaald.

| 225-0012 |

Schepenregister 225, 25.2.1760, vervolg 2

In de marge: er werd nog een betaling gedaan op 10.9.1760.

| 225-0013 |

Schepenregister 225, 29.2.1760

Willem Michiel Cornelissen X Maria Dries, Brecht verkochten een actie aan Cornelis van Antwerpen, nagelaten door wijlen zijn moederlijke oom Hendrick Willem Bartholomeeusen enige dagen geleden overleden te Loenhout.

Personen: Maria DRIES Willem Michiel CORNELISSEN Hendrik Willem Hendrik BARTHOLOMEUSEN

| 225-0014 |

Schepenregister 225, 1.3.1760

Vernieuwing. Op 21.2.1760 compareerden voor notaris François Bernard Belens, Antwerpen: Franciscus van den Nest, zijn zuster Susanna van den Nest x Joan Baptist Willick hebben Joannes Mattheus Coninckx, vorster gemachtigd om voor de wethouders van Loenhout te verkopen voor 230 gld op 11.8.1759 aan Hendrick Dillis Francken x Cornelia Jacob Bevers een stede met huis 10 L te Popendonk, O de vroente, Z Anthoni Peeter Heijns en zijn vrouw, W de straat en N de erven Cornelis Crock. De stede werd verkregen bij evictie tegen Peeter Joris Coecken.

Personen: Peter Joris KOEKEN Hendrik Dielis Jacob FRANCKEN Cornelia Jacob BEVERS Joannes-Matheus Jan Jan CONINCX

| 225-0015 |

Schepenregister 225, 4.3.1760

Anna Catharina Hermans, Antwerpen, Theresia Hermans x François Bernardus van Elsacker en Joan Baptist François Hermans, secretaris ook voor hun minderjarige zuster Joanna Theresia Hermans, kinderen van wijlen Pierre François Hermans verkochten aan hun moeder en schoonmoeder Theresia van den Berghen x + vs Pierre François Hermans een weide 1/2 B op Terbeek in "de clincken", O Guilliam Verkouteren, Z en W de straat en N Geeraert Beitrams erven, een stuk land 1/2 B op "molenacker" aan "het molengat", O de molenstraat, Z de erven Peeter van Aerde, W François Bernardus van Elsacker en N "den molenwegh", een beemd 1/2 B in het Oosteneind bij "den schoordijck", O de beek, Z Jan Geert Bevers, W de nabeschreven weide en N Jan Kenis, een weide 1/2 B, O de vs beemd, Z Joos van Halle erven, W Melsen Mertens erven en N "het molenbosch" en nog 2 partijen land.

Personen: Theresia HERMANS Pierre-Fran‡ois HERMANS Jan-Baptist FRAN€¡OIS HERMANS Joanna-Theresia HERMANS Frans-Bernaert Jan-Matthijs VAN ELSACKER Anna-Catharina HERMANS

| 225-0016 |

Schepenregister 225, 8.3.1760

Cornelis van Antwerpen actie hebben van Willem Michiel Cornelissen, Brecht die erfgenaam was van zijn moederlijke oom Hendrick Willem Bartholomeeusen. De comparant verklaart alle schulden te zijne laste te nemen en de onkosten der begrafenis mits een som van 100 gld deel van een rente van 200 gld door vs Bartholomeeusen nagelaten ten laste van het dorp.

Personen: Hendrik Willem Hendrik BARTHOLOMEUSEN Willem Michiel CORNELISSEN

| 225-0017 |

Schepenregister 225, 7.3.1760

Petronella Janssen Goris x + Michael Huijgens uitwijzende hun testament van 25.9.1749 voor notaris Marcus Anthoni Essers verklaarde comparante 400 gld ontvangen te hebben van haar dochter Maria Anna Huijgens x Anthoni Comperen ter kwijting van de koopsom van het huis bij de kerk waarin vs dochter en schoonzoon op 25.2.1746 zijn 'gegoeijd".

Personen: Maria-Anna Michiel Cornelis HUYGENS Antoon Christiaen COMPEREN Michiel Cornelis Peter HUYGENS Pieternelle Jan GORISSEN

| 225-0018 |

Schepenregister 225, 7.3.1760

Anthoni Comperen x Maria Anna Huijgens zijn een erfelijke rente van 300 gld schuldig aan François Bernardus van Elsacker x Theresia Hermans, bezet op hun woonhuis bij de kerk, O Jan Roovers, Z het kerkhof, W Wouter van den Heuvel en N de erven Peeter Valentijns, gekocht op 25.2.1746, een stuk land "de trappen" 1/2 B bij "het molenacker", O Marcus Kenis erven modo de weduwe Anthoni van Gestel, Jan van Gestel of Simon Jan Goossens, W de kinderen Gabriel van den Bleecken en N de Heer van Elsacker.

Personen: Theresia HERMANS Frans-Bernaert Jan-Matthijs VAN ELSACKER Maria-Anna Michiel Cornelis HUYGENS Antoon Christiaen COMPEREN

| 225-0019 |

Schepenregister 225, 8.3.1760

Broeder Anthonis van den Bempden, provinciaal der Alexianen te Antwerpen met authorisatie van Franciscus Sulis voor zijn minderjarige broer Joannes Sulis en met permissie der stad Turnhout voor Martinus Sulis en Anna Maria Sulis verkocht voor 700 gld aan Anna Maria Sulis Jans dochter een erfelijke rente die Adriaen Deckers had verleden voor de wethouders van Antwerpen op 15.7.1661 t.b.v. Peeter Thomas alias Vlieracker x Elisabeth de Noij vernieuwd te Loenhout op 18.7.1661 bezet op een stede met huis 8 L op 't Oosteneind, W de schuttershoven en N de schuttershofstraat, O en Z de straat, de rente werd op 13.12.1683 voor de schepenen van Antwerpen verkocht aan Joan Baptist Grenu en vernieuwd te Loenhout op 4.5.1684. De rente kwam na de dood van vs Joan Baptist Grenu aan zijn vrouw Catharina Santus en bij haar dood aan Anna Clara Cornelis x + Peeter Snellincx die op 30.3.1707 de rente transporteerde aan Verhaeren vernieuwd te Loenhout op 31.8.1709, de rente werd geërfd op 22.11.1726 door Elisabeth Pelckmans waarna de rente toekwam aan Anna Maria Sulis haar zuster van 'halve-bedde' voor notaris Egidius Reijns te Turnhout op 5.12.1738.

Personen: Adriaen Adriaen Cornelis DECKERS

| 225-0020 |

Schepenregister 225, 29.3.1760

Joannes van den Ackerveken als broer van wijlen Jacobus Constantinus van den Ackerveken geeft een legaat van 125 gld aan de kerk alhier volgens testament van 27.9.1759 gepasseerd voor E.H. de Munck, pastoor alhier, bezet op een stuk land 1/2 B bij St. Quirinuskapel, O en Z de beek, N de vs kapel en W de erven Joan Mattheus van Elsacker.

Personen: Jacob-Constantijn VAN DEN ACKERVEKEN Jan Cornelis VAN DEN ACKERVEKEN

| 225-0021 |

Schepenregister 225, 18.4.1760

Anna Philippina Reijns x + Wilm van Hogerwaert en haar zuster Isabella Regina Reijns, beiden wonende te Antwerpen verkochten voor 2.100 gld aan Jan Peeter van Dijck x Catharina Jan van de Mirop een hoeve met huis, schuur enz. te Neerven, O 's herenstraat, Z de erven Jan Rombouts, W de juffrouwen Marcelli, N de erven Jan Anthonissen; "het goorkens ackerken", O de erven Jan Rombouts, W de erven Matthijs Ooms, Z "het goorken" en N de hechtsestraat; "den hechtsen dries", O Adriaen Vermeiren, Z de boonstraat of Laureijs Arnouts, W de hechtsestraat en N St. Margarietendael; "het rouwenbours", O Peeter Rombouts, Z de erven Laureijs Arnouts, N de boonstraat; "den gooracker", O Bertel Peeters, Z de boonstraat, W Adriaen Vermeiren en N het volgende stuk; "de ackerweijde" van ouds "het meijblock" leenroerig onder Neerven f 178, O de erven Jan Anthonissen, W de hechtse akker, Z het voorgaande stuk en N Nijs Janssen of Jan van Tolhuijsen; "de lange bedden" , O Adriaen Vermeiren, Z Geert van den Heuvel, W "de corte bedden" en N de erven Gabriel van den Bleecken; "het rullen" van ouds "de corte bedden" leenroerig onder Neerven f 177 v , O "de lange bedden", Z de erven Wouter Rombouts, W de erven Jan Anthonissen en N de Heer van Elsacker; "de veertel saets", O en Z de juffrouwen Marcelli, W Bertel Peeters en N St. Margrietendael; "de krijnckens", "den leenmortel", "Jan Nijslant" van ouds "het Loeijken", "den leegen hoeck" van ouds "den bergh", "den hesschot", "d'allaeren", "het hooghbos", "het lack velt", "den heijlen hoeck" en de gagelschooten.

Personen: Willem VAN HOGERWOERT Isabella REGINA REYNS Anna PHILIPPINA REYNS Jan Peter Cornelis VAN DIJCK

| 225-0022 |

Schepenregister 225, 25.4.1760

Jan Peeter van Dijck x Catharina Jan van de Mierop nemen een erfelijke rente van 1.200 gld t.b.v. Lenaert van Aert, Brecht, bezet op de goederen van vorige akte.

Personen: Jan Peter Cornelis VAN DIJCK

| 225-0023 |

Schepenregister 225, 7.5.1760

Jan Cornelis Vermeiren x Anna Sebastiaen Bertholomeeusen zijn een erfelijke rente van 200 gld schuldig aan de Heilige Geesttafel bezet op een stuk land 1 G in de Hoenderstraat, O de erven Matthijs Goossens, Z Anthoni Rommens erven, W de straat en N E.H. Petrus van Elsacker erven, een weide in de Hoenderstraat, O Lenaert Goris, Z en W Jan Meusen en N de straat, een stuk land 1/2 B bij de Beirenstraat, "het hencxtblock", een stuk land 1 L op het Heiken, O Michiel van Staeyen, Z de erven van Beeck, secretaris te Wuustwezel, W Jan Hendrick van Staeyen en N de straat, een beemd 1/2 B te Sneppel, O en Z Michiel Jan Claesen, W de Heer Herrij en Jacobus Meijvis erven.

| 225-0024 |

Schepenregister 225, 19.8.1760

Ingevolge bezetting en evictie door de erfgenamen van wijlen Maria Josina van Elsacker verworven in Hare Maj. soevereine raad op 13.11.1759 werd op 29.12.1759 openbaar verkocht tot verhaal van een rente van 150 gld en 67 gld intrest aan Joan Baptist François Hermans, secretaris, koop gedaan t.b.v. Petrus van Elsacker, licentiaat in de medicijnen te Antwerpen: een huis met hof, O Engelbertus Vierlingh, Z de straat, W en N Jan Nicolas van Dijck.

Personen: Jan-Baptist FRAN€¡OIS HERMANS

| 225-0025 |

Schepenregister 225, 10.9.1760

Jan Josephus de Weijs, Mechelen heeft op 2.11.1750 voor 104 gld een stuk land 1/2 B aan de St. Quirinuskapel verkocht aan Jacobus van den Ackerveken.

Personen: Jacob-Constantijn VAN DEN ACKERVEKEN

| 225-0026 |

Schepenregister 225, 20.9.1760

Anna Catharina van Tichelt, jonge bejaarde dochter ontving 250 gld als terugbetaling van een rente die zij had ten laste van het dorp.

| 225-0027 |

Schepenregister 225, 20.9.1760

Adriaen Huijbrecht Goossens als momber van moederlijke zijde van de minderjarige kinderen van Gabriel Janssens x + Elisabeth Huijbrecht Goossens ontving 300 gld van Joan François van den Hende, ontvanger ter kwijting van een rente ten laste van het dorp.

Personen: Gabriel Jan Cornelis ANTHONISSEN

| 225-0028 |

Schepenregister 225, 20.9.1760

Peeter Arnout van Tichelt, bejaarde jonkman ontving 125 gld van Joan François van den Hende, ontvanger ter kwijting van een rente ten laste van het dorp.

Personen: Peter Aert Peter VAN TYCHELT

| 225-0029 |

Schepenregister 225, 20.9.1760

Marianna van den Langenbergh ontving 250 gld van Joan François van den Hende, ontvanger ter kwijting van een rente ten laste van het dorp.

Personen: Maria-Anna Laurreijs VAN DEN LANGENBERGH

| 225-0030 |

Schepenregister 225, 20.9.1760

Cornelis Cornelis van Dijck als vaderlijke momber van de minderjarige kinderen van wijlen zijn broer Peeter Cornelis van Dijck ontving 600 gld van Joan François van den Hende, ontvanger ter kwijting van een rente ten laste van het dorp.

Personen: Peter Cornelis Jan VAN DIJCK Cornelis Cornelis Jan VAN DIJCK

| 225-0031 |

Schepenregister 225, 18.11.1760

Adriaen Jan Luijckx x Cornelia Matthijs Ooms zijn een rente van 100 gld schuldig aan Cornelis Matthijs Ooms x Anna Maria Verboven, Wuustwezel, bezet op een huis met hof 1 L op Klein-Neerven, O, Z en N Peeter Verheijden, W de Heer van Elsacker, een boske op "d'art' 1 L, O en W Engelbertus Vierlingh, Z de juffrouwen Marcelli en N Jan Meusen.

Personen: Neliken Matthijs Jan OOMS Anna-Maria Jan Jan VERBOVEN Cornelis Matthijs Jan OOMS

| 225-0032 |

Schepenregister 225, 13.12.1760

Adriaen Peeter Rombouts x Theresia Aert van Gorp calengieren een stede met gronden te Sneppel in de Caterstraat als erfgenamen van wijlen Jan Laureijs van Gorp, openbaar verkocht op 3.12.1760 aan Laureijs Hendrick Bertholomeeusen die hierbij afstand doet t.b.v. vs Adriaen Peeter Rombouts.

Personen: Laureys Hendrik Jan BARTHOLOMEUSEN Adriaen Peter Jan ROMBOUTS Jan Laureys Wouter VAN GORP Theresia Aert Jan VAN GORP

| 225-0033 |

Schepenregister 225, 12.1.1761

Joannes Ludovicus Arnouts x + Elisabeth Heuvelmans ter eenre, Boudewijn Joannes Ludovicus Arnouts wettige zoon van 1ste comparant ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen: Jan-Louis Cornelis Peter ARNAUTS Boudewijn Jan-Lodewijk Cornelis ARNAUTS Elisabeth Boudewijn Jan HEUVELMANS

| 225-0034 |

Schepenregister 225, 14.1.1761

Peeter Cornelis Marijnissen ook voor zijn minderjarige broers en zuster m.n. Lenaert Cornelis Marijnissen en Jan Cornelis Marijnissen en Begga Marijnissen, Lucia Cornelis Marijnissen x Cornelis Breugelmans verkochten openbaar voor 717 gld op 20.12.1760 aan Jan Peeters een stede 8 L op Terbeek, O de erven Adriaen Ooms, Z Michiel van Elsacker, W 's herenstraat en N Bertel Peeters, een stuk land 2 L "het slange" op "den hesselinck", O en Z de juffrouwen Marcelli, W en N Adriaen Vergouwen, "den reijacker" 1/2 B, O 's herenstraat, Z de kinderen Adriaen Ooms, W Adriaen Vergouwen en N de Heer van Elsacker, een bosveld 1/2 B op "het schouwbos" te Popenedonk, "den laerenbemt" 1/2 B enz.

Personen: Peter Cornelis Peter MARIJNISSEN Lenaert Cornelis Peter MARIJNISSEN Lucia Cornelis MARIJNISSEN Cornelis Melsen BREUGELMANS Begga Cornelis Peter MARIJNISSEN Jan Cornelis Peter MARIJNISSEN Jan Bertel Jan PEETERS

| 225-0035 |

Schepenregister 225, 14.1.1761

Jan Bertel Peeters x Catharina Peeter Gaegelmans zijn een rente van 400 gld schuldig aan Jan Geert van Dijck x Cornelia Jan Stuijts bezet op de goederen van vorige akte. Compareerden mee: Bertel Peeters x Petronella Lenaert Huijbrechts tot meerdere verzekering van vs rente hypothekeren zij een stuk land 4 G op Terbeek, "de wardels" te Popendonk.

Personen: Jan Bertel Jan PEETERS Jan Geert Jan VAN DIJCK Cornelia Jan Antonij STUYTS Peerijn Lenaert Jan HUYBRECHTS Catharina Peter Antonij GAGELMANS Bertel Jan PEETERS

| 225-0036 |

Schepenregister 225, 16.1.1761

Cornelia Aert Goossens x + Jan Matthijs Vorsselmans verkochten aan Jan Cornelis Lodewijckx x Catharina Vorsselmans, dochter van 1ste comparante voor 187 gld: 2 koeien, een trekos, een aardkar, schoppen, rieken, waskuipen, boterstand, asbak, spinnewiel enz. berustend in de woning van 1ste comparante te Kein Neerven.

Personen: Jan Cornelis Willem LODEWIJCKX Catharina Jan Matthijs VORSELMANS Jan Matthijs Jan VORSELMANS

| 225-0037 |

Schepenregister 225, 17.1.1761

Maria Aert van Gorp en Theresia van Gorp dochters van + Aert van Gorp x Cornelia Anthoni Goossens erfgenamen voor één helft, Elisabeth van Gorp x Dominicus Paelincx dochter van wijlen Laureijs van Gorp voor de 1ste staak in de andere helft, Petronella Marijnissen dochter van Catharina van Gorp voor de 2de staak, Adriaen Hendrick Bertholomeeusen ook als momber der kinderen van wijlen zijn broer Jan Hendrick Bertholomeeusen, Laureijs Hendrick Bertholomeeusen, Sebastiaen Hendrick Bertholomeeusen, Cornelis van Minnebruggen x Digna Hendrick Bertholomeeusen en de kinderen van Elisabeth Bertholomeeusen voor de 3de staak in de vs helft allen erfgenamen van wijlen Jan Laureijs van Gorp der comparanten grootvader verkochten openbaar op 6.12.1760 voor 244 gld aan Laureijs Hendrick Bertholomeeusen gecalengierd op 13.12.1760 door Adriaen Peeter Rombouts x Theresia Aert van Gorp: een stede 2 G te Sneppel in de Caterstraat, een stuk land "castelen" 5 G, "den gouwbergh" 7 L, "den wijnhoff" 2 G, "pruijmblock" 2 1/2 G, "het middelaer" 1/2 B, "d'hooghe weijde" 1/2 B, "het steken" 1 G "de leege weijde" 1/2 B, "het leegh bunder" 1 1/2 L, "het moerken" 1/2 B enz.

Personen: Digna Hendrik Jan BARTHOLOMEUSEN Cornelis Peter VAN MINDERBRUGGE Perijn Cornelis Cornelis MARIJNISSEN Aert Jan Laureys VAN GORP Sebastiaen Hendrik Jan BARTHOLOMEUSEN Catelijn Jan Laureys VAN GORP Theresia Aert Jan VAN GORP Laureys Hendrik Jan BARTHOLOMEUSEN Adriaen Peter Jan ROMBOUTS Laureijs Jan Laureys VAN GORP Elisabeth Laureijs VAN GORP Jan Laureys Wouter VAN GORP Elisabeth Hendrik Jan BARTHOLOMEUSEN Adriaen Hendrik Jan BARTHOLOMEUSEN Jan Hendrik Jan BARTHOLOMEUSEN Maria Aert Jan VAN GORP

| 225-0038 |

Schepenregister 225, 30.1.1761

Jan Aerden, Wuustwezel, heeft voor 66 gld zijn 2/3 deel in een rente van 80 patakos of 200 gld verkocht die Wouter Laureijssen van Gorp voor de schepenen van Loenhout op 22.12.1682 had verleden t.b.v. Jacob Jan Lippens als toeziener der minderjarige kinderen van Anthoni Jaspers, de rente competerend aan vs Jan Aerden uit hoofde van zijn moeder Helena Jaspers die dochter was van vs Anthoni Jaspers en bij successie van zijn zuster Anthonetta Aerden.

Personen: Anthonis JASPERS Helena Antonij JASPERS Jan Andries Peter AERDEN Wouter Laureys Wouter VAN GORP

| 225-0039 |

Schepenregister 225, 31.1.1761

Adriaen Peeter Rombouts x Theresia van Gorp zijn een rente van 200 gld schuldig aan Joannes van den Ackerveken x Anna Maria Vorsselmans bezet op een stuk land "castelen" 4 L te Sneppel, "den gouwbergh 3 1/2 L, "de leege weijde" 1/2 B verkregen bij koop van de erfgenamen Jan Laureijs van Gorp.

Personen: Theresia Aert Jan VAN GORP Jan Cornelis VAN DEN ACKERVEKEN Adriaen Peter Jan ROMBOUTS Anna-Maria Christiaen Jan VORSELMANS

| 225-0040 |

Schepenregister 225, 31.1.1761, vervolg

In de marge: deze rente werd gekweten op 7.10.1781.

| 225-0041 |

Schepenregister 225, 12.2.1761

Theresia van den Berghen x + Pierre François Hermans, Joan Baptist François Hermans, secretaris, Theresia Hermans x Francois Bernardus van Elsacker, Joanna Theresia Hermans, bejaard zijnde, zijn een rente van 400 gld schuldig aan Anna Catharina Hermans, Antwerpen schoondochter, zuster en zwagerin der comparanten zijnde de helft van een rente van 800 gld die Aldegunda van Gestel en haar man verleden te Loenhout op 18.2.1756 t.b.v. vs Pierre François Hermans.

Personen: Anna-Catharina HERMANS Frans-Bernaert Jan-Matthijs VAN ELSACKER Theresia HERMANS Joanna-Theresia HERMANS Aldegonde Antonij Cornelis VAN GASTEL Pierre-Fran‡ois HERMANS Jan-Baptist FRAN€¡OIS HERMANS

| 225-0042 |

Schepenregister 225, 19.2.1761

Jan Peeters en Adriaen Hendrick Bertholomeeusen, schepenen verklaren op verzoek van Jan Louis Arnouts dat volgende percelen bij verkoop 1.100 gld waard zijn: een stuk land 1/2 L op Sneppel akker, "den eckerspoel" 1 G bij de warande, "den ouden sondagh" 1 G en nog enkele percelen.

Personen: Jan-Louis Cornelis Peter ARNAUTS Adriaen Hendrik Jan BARTHOLOMEUSEN Jan Bertel Jan PEETERS

| 225-0043 |

Schepenregister 225, 23.2.1761

Theresia van den Berghen x + Pierre François Hermans verkocht een erfelijke rente voor 900 gld aan Cornelis Stijlaerts x Maria Vermeulen, Antwerpen bezet op een weide 1/2 B op Terbeek in "de clincken", een stuk land 1/2 B in "het molengat", een beemd in 't oosteneind bij "den schoordijck", en nog verschillende percelen.

Personen: Pierre-Fran‡ois HERMANS

| 225-0044 |

Schepenregister 225, 2.4.1761

Cornelis Cornelis van Dijck x + Adriana Jan Vergouwen met procuratie van zijn zoon Joan Baptist van Dijck, Maria Jan Rombouts x Cornelis Cornelis Jorissen, Joan Baptist Arnouts als toeziener der 2 minderjarige kinderen van wijlen Cornelia Jan Rombouts, erfgenamen van wijlen Elisabeth Lambrecht Broomans x Jan Jan Rombouts verkochten voor 1.029 gld aan Cornelis Jan Rombouts en Lambrecht Vergouwen x Elisabeth Huijbrecht Lenaerts, ieder voor de helft, een stede met huis 2 B te Terbeek, een stuk land "den steenhoven" 2 G, een weide "d'hulsdonck" en nog enkele weiden en beemden.

Personen: Elisabeth Huybrecht Lenaert HUYBRECHTS Cornelis Cornelis JORIS Cornelis Jan Jan ROMBOUTS Lambrecht Jan Hendrik VERGOUWEN Jan Antonij ARNAUTS Jan Cornelis Cornelis VAN DIJCK Maria Jan Jan ROMBOUTS Cornelia Jan Jan ROMBOUTS Jan-Baptist Jan Cornelis ARNAUTS Jacobus Antonij ARNAUTS Adriaentien Jan Hendrik VERGOUWEN Cornelis Cornelis Jan VAN DIJCK

| 225-0045 |

Schepenregister 225, 7.7.1761

Volgens zekere bezetting door Jacobus Eijskens en Petronella van Elsacker x Jacobus Goris om 100 patakons te verhalen, restant van 200 patakons verleden door Neeltien van Aerde x + Adriaen Huijben te Loenhout gepasseerd op 9.4.1681 en van 490 gld achterstallige intrest heeft de schout verkocht aan Jacobus Goris en zijn zwager Jacobus Eijskens voor 156 gld als korting op hun pretenties, een stuk land "den rijacker" 3 L een perceel land 1 1/2 L op "de Backxacker", een beemd "den Peelman" 3 L.

Personen: Jacob Adriaen GORIS Petronella-Maria Geert Jan VAN ELSACKER

| 225-0046 |

Schepenregister 225, 25.7.1761

Joan Baptist Hermans, secretaris, Theresia Hermans x François Bernardus van Elsacker, Joanna Hermans, alle 3 kinderen van wijlen Peeter François Hermans x Theresia van den Berghen, welke zoon was van François Hermans x Catharina Jacobs die de zuster was van wijlen Joannes Jacobs onlangs te Antwerpen overleden ende Maria de Ridder x Ignatius Cornelis van Craesbeecke de Sittaert, schout alhier, zij was enig kind en dochter van wijlen Joannes de Ridder ende Maria Hermans ook dochter van vs François Hermans x Catharina Jacobus, machtigen Martinus de Leeuw, notaris te Antwerpen het sterfhuis te liquideren van wijlen Joan Baptist Jacobs x + Maria Schultiens waarvan vs comparanten beweren erfgenaam te zijn.

Personen: Catharina JACOBS Maria-Catharina-Francisca DE RIDDERE Francois HERMANS Pierre-Fran‡ois HERMANS Jan-Baptist FRAN€¡OIS HERMANS Maria HERMANS Jan DE RIDDER Frans-Bernaert Jan-Matthijs VAN ELSACKER Theresia HERMANS Joanna-Theresia HERMANS Cornelis Ignaes DE CRAESBEECK DE SITTAERT

| 225-0047 |

Schepenregister 225, 14.9.1761

Thomas van den Kinschot ook voor zijn 2 broers Gijsbrecht en Gasper van den Kinschot voor 3/4 en Jacobs van den Kinschot voor zijn 2 broers Joannes en Gasper van den Kinschot voor 1/4 allen erfgenamen van wijlen Gijsbrecht van den Kinschot vader van 1ste comparant en grootvader van 2de comparant verkochten voor 33 gld aan Jacobus van Geel een beemd 100 R op "de blaeckt".

| 225-0048 |

Schepenregister 225, 19.10.1761

Laureijs Jan Huijskens x Cornelia van Gestel, Cornelis van Gestel, bejaarde jonkman, Jan Geijsels x Christina van Gestel, Lambrecht van Gestel, bejaard zijnde, Joanna van Gestel, jonge bejaarde dochter allen kinderen van wijlen Anthoni van Gestel verkochten aan Aldegunda van Gestel x Erasmus Kerstens, hun zuster en zwager 5/7 in een weide 1/2 B aan de Huffel en 5/7 van de helft van een vervallen huisje genaamd "de Quit" daarop staande waarvan de andere helft competeert aan Jacobmijn Kenis der comparanten moeder en schoonmoeder.

Personen: Aldegonde Antonij Cornelis VAN GASTEL Cornelis Antonij Cornelis VAN GASTEL Jan GEIJSELS Laureijs Jan HUYSKENS Cornelia Antonij Cornelis VAN GASTEL Anthonis Cornelis Antonij VAN GASTEL Lambrecht Antonij Cornelis VAN GASTEL Christina Antonij Cornelis VAN GASTEL

| 225-0049 |

Schepenregister 225, 19.10.1761, vervolg

In de marge: voldaan door Erasmus Kerstens op 4.12.1769.

| 225-0050 |

Schepenregister 225, 14.11.1761

Cornelis Reijnier Ooms, Catharina Reijnier Ooms x Jacobs Peeter Jacobs, Abraham Reijnier Ooms, bejaarde jonkman, Anthoni Reijnier Ooms, bejaard zijnde, Adriaen Reijnier Ooms, bejaarde jonkman, allen kinderen van wijlen Reijnier Ooms, allen samen voor hun bejaarde zuster Anna Reijnier Ooms verkochten voor 190 gld aan Michiel Reijnier Ooms x Maria Peeter Jacob Lambrechts een stede met huis 9 L te Terbeek en nog enkele percelen land en weide aldaar.

Personen: Anna Renier Matthijs OOMS Adriaen Renier Matthijs OOMS Abraham Renier Matthijs OOMS Michiel Renier Matthijs OOMS Cornelis Renier Matthijs OOMS Maria Peter LAMBRECHTS Renier Matthijs Jan OOMS Catharina Renier Matthijs OOMS Anthonis Renier Matthijs OOMS

| 225-0051 |

Schepenregister 225, 5.12.1761

Joannes Mattheus Coninckx gemachtigd door Engelbertus Ludovicus Carolus Vierlingh, theologant geboren te Loenhout wonende in het seminarie te Antwerpen tot promotie van de priesterlijke staat die hij eerstdaags zal aanvaarden verbond 3.000 gld. Ten 1ste een erfelijke rente van 800 patakons zijnde 1920 gld die de schout en de gezworenen van Loenhout in naam van het dorp verleden op 21.3.1671 t.b.v. François van Gilse en een erfelijke rente van 1.500 gld verleden op 9.1.1694 t.b.v. de weduwe van wijlen François van Gilse hem competerende van wijlen Petrus van Elsacker zijn maternele oud-oom.

Personen: Joannes-Matheus Jan Jan CONINCX Adriana Adriaen Jan Rommen SPIESSENS Engelbert-Lodewijk-Carolus VIERLING Petrus Michiel VAN ELSACKER

| 225-0052 |

Schepenregister 225, 1.2.1762

Franciscus van Beeck, schout van Wuustwezel ook voor zijn broer Herman van Beeck, secretaris van Wuustwezel ook voor Henricus Vorsselmans x Maria Catharina van Beeck en Hendrina Catharina van Beeck verkocht voor 325 gld aan Jan Cornelis Raets x Adriaentien Adriaen Broomans "den heijacker" 2 G te Neerven, "den ravelsteijn" 1 L op stapelheide, een stuk land 1 1/2 L in "den middelcant" te Neerven, een bosveld op "de blaeckt", O de straat, Z de erven Jacob Vissers, Brecht, W Cornelis van Gestel en N de waterloop, enz.

Personen: Maria Catharina VAN BEECK Hendrik Jan Jan VORSELMANS Jan Cornelis Wouter RAETS Franciscus VAN BEECK Herman JOSEPHUS VAN BEECK

| 225-0053 |

Schepenregister 225, 8.2.1762

Boudewijn Jan Louis Arnouts verkocht voor 266 gld aan Jacobus Peeter Goderi "den eckerspoel" 1 G, O Jan Goderi en de erven Peeter Kenis, Z de warande, W de oude pastorij en N de erven Peeter Kenis.

Personen: Boudewijn Jan-Lodewijk Cornelis ARNAUTS

| 225-0054 |

Schepenregister 225, 10.2.1762

Lambrecht Nicolaes Notelaers transporteerde voor 450 gld aan Boudewijn Jan Louis Arnouts een huis met hof 1 G aan de kerk.

Personen: Boudewijn Jan-Lodewijk Cornelis ARNAUTS Lambrecht Claes NOTELAERS

| 225-0055 |

Schepenregister 225, 16.2.1762

Boudewijn Jan Louis Arnouts is een erfelijke rente van 300 gld schuldig aan Guilielmus van Elsacker, priester bezet op een huis met hof 1 G aan de kerk en een stuk erve 2 G op "sneppelacker".

Personen: Guilielmus VAN ELSACKER Boudewijn Jan-Lodewijk Cornelis ARNAUTS

| 225-0056 |

Schepenregister 225, 23.3.1762

Isabella Vleminckx, geestelijke bejaarde dochter machtigt Gosuinus Delgado, religieus der St. Bernardusabdij en kapelaan alhier om een huis bij de kerk te verkopen.

Personen: Gosuinus DELGADO

| 225-0057 |

Schepenregister 225, 24.3.1762

Boudewijn Jan Louis Arnouts verkocht voor 306 gld aan François Bernardus van Elsacker x Theresia Hermans een beemd "den ouden sondagh" 1 G leenroerig onder de Heer alhier, hem competerende van zijn moeder Elisabeth Boudewijn Heuvelmans.

Personen: Elisabeth Boudewijn Jan HEUVELMANS Boudewijn Jan-Lodewijk Cornelis ARNAUTS Theresia HERMANS Frans-Bernaert Jan-Matthijs VAN ELSACKER

| 225-0058 |

Schepenregister 225, 24.3.1762

Boudewijn Jan Louis Arnouts verkocht voor 269 gld aan Francus Hoffkens x Catharina Jan Goetstouwers een weide 2 G bij "het molenbosch".

Personen: Catharina Jan Cornelis GOETSTOUWERS Boudewijn Jan-Lodewijk Cornelis ARNAUTS

| 225-0059 |

Schepenregister 225, 27.3.1762

Peeter Gabriel van Tichel verkocht aan Henricus Vorsselmans een beemd 1 1/2 L op de Donk.

Personen: Hendrik Jan Jan VORSELMANS

| 225-0060 |

Schepenregister 225, 31.3.1762

E.H. Guilielmus van Elsacker, Antwerpen en François Bernardus van Elsacker erfgenamen van hun moeder Magdalena Tappers machtigen Joan de Neeff, Bergen-op-Zoom om in hun naam en in naam van Andries Tappers en Magdalena Tappers x + Jan Laets te procederen tot S/D der goederen nagelaten door Joanna Otgens.

Personen: Guilielmus VAN ELSACKER Frans-Bernaert Jan-Matthijs VAN ELSACKER Madalonna Willem TAPPERS

| 225-0061 |

Schepenregister 225, 12.8.1762

E.H. Gosuinus Delgado, kapelaan alhier verkocht voor 609 gld op last van Isabella Vleminckx aan Wouter van den Heuvel x Elisabeth Huijgens een huis 30 R, O de straat, Z en W "de schoolacker" en N de woning van de schoolmeester.

Personen: Elisabeth Michiel Cornelis HUYGENS Gosuinus DELGADO

| 225-0062 |

Schepenregister 225, 3.7.1762

E.H. Guilielmus van Elsacker, Antwerpen, François Bernardus van Elsacker machtigen Andreas Tappers, Roosendaal om in hun naam de jaarlijkse inkomsten te innen van hun hoeven en landen gelegen binnen de Staten van Holland.

Personen: Guilielmus VAN ELSACKER Frans-Bernaert Jan-Matthijs VAN ELSACKER

| 225-0063 |

Schepenregister 225, 17.7.1762

Joan Baptist François Hermans stelt zich borg voor 5.000 gld voor de collecte der dorpslasten voor 1761 en 1762 aangegaan door zijn moeder Theresia van den Berghen x Pierre François Hermans.

Personen: Pierre-Fran‡ois HERMANS Jan-Baptist FRAN€¡OIS HERMANS

| 225-0064 |

Schepenregister 225, 11.9.1762

Joannes Buijens x + Maria Catharina de Grouw, Tielen, procuratie hebbend van Gerardus van der Weijden x + Adriana Claessen en van Joan Baptist Sporckmans, notaris te Antwerpen en van Joanna Ferdinanda Sporckmans x Benedictus Josephus de Meester en voor zijn zoon Martinus Buijens en voor Anna Francisca de Grouw x Cornelis Proost, Cornelia de Grouw x Joan Baptist Embrechts, Susanna de Grouw, allen kinderen van wijlen Paulus Leander de Grouw, secretaris van Tielen, ook nog voor Anna Maria Smolderen des comparants schoonmoeder verkocht een erfelijke rente van 950 gld aan Martinus van Hal, Turnhout, staande tot last van Jan van de Mirop x Maria van de Keybus verleden voor notaris Leonard Constantin Gerardi op 16.3.1733 te Antwerpen gepasseerd en vernieuwd te Loenhout op 1.10.1735.

Personen: Maria Peter Claes VAN DE KEYBUS

| 225-0065 |

Schepenregister 225, 13.9.1762

Hendrick Laureijssen, 45 jaar, Peeter Jan Arnouts, 39 jaar, Peeter Adriaen Broomans, 42 jaar verklaren onder eed dat in 1744 ten tijde dat Anthonij de Groot het 'commies-collecteursampt' te Zundert bediende, zijn zij gekomen met hun karren geladen met 6 V boekweit in gezelschap van Lambrecht Broomans ook met zijn kar geladen met 6 V boekweit met de intentie naar de markt van Oudenbosch te rijden. Zij moesten een boete van 30 gld betalen.

Personen: Peter Adriaen Peter BROOMANS Hendrik Marten Hendrik LAURIJSSEN Peter Jan Cornelis ARNAUTS

| 225-0066 |

Schepenregister 225, 15.9.1762

Adriaen Huijbrecht Goossens, 54 jaar, doet ook zijn verhaal over een boete van 46 gld rond 1747 opgelegd door Andrie de Groot zoon van Anthonij de Groot die woonde op het hoefke "het quat gat" te Zundert.

| 225-0067 |

Schepenregister 225, 10.11.1762

Anthoni van Aecken, Brecht, ook voor zijn zusters en broers als erfgenamen van Margriet Anthoni van Aecken des comparants vaderlijke 'moeije' heeft de aflossing van een rente van 50 gld ontvangen van Adriana Jacob Meijvis x Adrianus Peeters verleden op 2.7.1716, bezet op een stuk land 1 G "d'undels" te Sneppel.

Personen: Anthonis Bernaert VAN AKEN

| 225-0068 |

Schepenregister 225, 24.11.1762

Catharina Cornelis Goris x + Jan Cools, ter eenre, Peeter Jan Cools, momber en Adriaen Peeter van Tichel, toeziener van Jacomijn, minderjarige wees van vs Jan Cools ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen: Adriaen Peter Adriaen VAN TYCHEL Catharina Cornelis Gabriel GORIS

| 225-0069 |

Schepenregister 225, 13.12.1762

Vernieuwing. Op 27.11.1759 compareerden voor notaris Marc Anthoni Essers, Boechout: Jan Geeraert Smits x Jacomijn Kenis zij zijn 200 gld schuldig aan Joannes Vroman, meester-beenhouwer te Loenhout gehuwd met Regina de la Housse, verbonden aan de goederen van 2de comparante.

Personen: Joanna-Regina-Florence DE LA HOUSSE Jan-Geert Hendrik SMITS

| 225-0070 |

Schepenregister 225, 18.12.1762

Margo Peeter Kenis x + Peeter Aert van Tichel nu gehuwd met Jacobus Peeters, ter eenre en Adriaen Aert van Tichel, momber en Jan Peeter Kenis, toeziener der 6 minderjarige kinderen van 1ste comparante met name: Maria-Anna, Jacobus, Cornelis, Jacoba, Aert en Peeter van Tichel komen overeen dat aan ieder kind op de leeftijd van 18 jaar 10 gld zal uitgereikt worden.

Personen: Maria-Anna Peter VAN TYCHELT Margo Peter KENIS Jacoba Peter VAN TYCHELT Cornelis Peter VAN TYCHELT Jacob Adriaen Antonij PEETERS

| 225-0071 |

Schepenregister 225, 15.1.1763

Vernieuwing. Op 3.12.1762 compareerden voor notaris Martinus de Leeuw, Antwerpen: Anna Maria Charlotte Swinckels x Joseph Balthazar de Vos, Antwerpen. Ter voldoening der koopsom van een hoveniershof met huis in "de naghtegaelsche leie" buiten de St. Jorispoort te Antwerpen gekocht van de aalmoezeniers van Antwerpen transporteren zij een rente van 1.000 gld die Peeter Noeijens gemachtigd door de schout en de schepenen van Loenhout had verleden op 19.7.1687 voor notaris Jan Michael Lodeijckx t.b.v. wijlen Barbara Doubbeleth x + Laureijs van Hove. De rente werd geërfd door Joanna Doubbeleth op 13.1.1746 en getransporteerd aan wijlen Joanna Maria Martini, geestelijke dochter die bij testament van 25.7.1743 voor wijlen notaris Joannes Laurentius Francot haar goederen overmaakte aan Catharina Huijbrechts x Joan Baptist Dockx en was daarna toegekomen aan de 1ste comparante op 18.2.1749 voor vs notaris Francot.

| 225-0072 |

Schepenregister 225, 10.3.1763

Jan Kivits x Catharina Wemers, Elisabeth Marcelli, bejaarde dochter, verkochten aan Erasmus Kerstens x Aldegunda van Gestel "den geer" 1/2 B op "de blaeckt", O en N Michiel Verbuijten, Z vs Juffrouw Marcelli en W de erven van pastoor van Elsacker.

Personen: Joanna-Catharina WEMERS Jan Geert KIVIT Aldegonde Antonij Cornelis VAN GASTEL

| 225-0073 |

Schepenregister 225, 21.3.1763

Michiel Adriaen Goossens, Cornelis Adriaen Goossens, Jan Adriaen Goossens, Adriana Adriaen Goossens x Philip Jacob Philipsen, Maria Adriaen Goossens, bejaarde jonge dochter, vs Michiel Adriaen Goossens ook als momber van Anthoni Adriaen Goossens, allen erfgenamen van Adriaen Michiel Goossens voor één helft, Michiel Matthijs Goossens, Peeter Matthijs Goossens vs Michiel Matthijs ook voor zijn zuster Lucia Matthijs Goossens en voor zijn minderjarige broers en zusters, allen erfgenamen van wijlen Mattheus Michiel Goossens verkochten voor 814 gld op 18.12.1762 aan Jan Kenis die de goederen kocht in naam van Peeter van Elsacker met name een stede 7 L te Terbeek, O 's herenstraat, Z de Heer Haenegraef, W Peeter Jan Arnouts en N Michiel Reijnier Ooms en nog verschillende percelen aldaar. De akte werd ook ondertekend door Barbara Kenis.

Personen: Peter Matthijs Michiel GOOSSENS Filip Filip Jacob PHILIPSEN Lucia Matthijs Michiel GOOSSENS Michiel Matthijs Michiel GOOSSENS Michiel Adriaen Michiel GOOSSENS Jan Adriaen Michiel GOOSSENS Matthijs Michiel Jan GOOSSENS

| 225-0074 |

Schepenregister 225, 21.3.1763

Peeter van Elsacker x Barbara Kenis zijn een erfelijke rente schuldig aan Joanna de Vries, Antwerpen, verbonden aan de goederen van vorige akte.

| 225-0075 |

Schepenregister 225, 21.3.1763

Jacomijn Kenis x Jan Geeraert Smits, Jan Kenis, Huijbrecht Kenis, Peeter van Elsacker x Barbara Kenis, Margo Kenis x Jacobus Adriaen Peeters, Jacobus van Heijen, momber der minderjarige kinderen van wijlen Anna Peeter Kenis x + Thijs van Heijen, allen kinderen van wijlen Peeter Kenis x Anna Geijsen transporteerden een erfelijke rente van 129 gld aan Lambrecht Michiel Claesen, bejaarde jonkman, verbonden aan "den quinten bemt" 4 L te Sneppel bij "de dorens", de helft van een weide "het cleijn cleije" en "het groot Cleije" 1/2 B volgens de brieven daarvan zijnde dd 17.4.1669.

Personen: Jacob Adriaen Antonij PEETERS Jan-Geert Hendrik SMITS Lambrecht Michiel Jan CLAESSEN Helena Lenaert GIJSEN Margo Peter KENIS Peter Jan Jacob KENIS

| 225-0076 |

Schepenregister 225, 19.4.1763

François van Beeck, schout, Joannes Ludovicus Arnouts en Joannes Josephus Haenegraef, schepenen en provisors van de Heilige Geesttafel geven een borgbrief aan Petrus Schenck die eerstdaags gaat trouwen, geboren te Loenhout als zoon van Petrus Schenck x Anthonia Bartholomeus Willems.

Personen: Peter Peter SCHENK Franciscus VAN BEECK Antonia Meeus WILLEMS Jan Joos HAENEGRAEF Peter SCHENK Jan-Louis Cornelis Peter ARNAUTS

| 225-0077 |

Schepenregister 225, 4.5.1763

Philip Philipsen verzocht de aflossing te registreren van een rentebrief van 400 gld verleden te Loenhout op 24.10.1731 door wijlen Adriaen Michiel Goossens en Matthis Michiel Goossens t.b.v. Paulus Aloysius Mertens, Antwerpen, bezet op hun stede te Terbeek.

Personen: Matthijs Michiel Jan GOOSSENS Filip Filip Jacob PHILIPSEN

| 225-0078 |

Schepenregister 225, 4.5.1763

Jan Kenis is 122 gld schuldig aan Jan Vroman en zijn vrouw verbonden aan suffisante panden ter waarde van het dubbele kapitaal.

| 225-0079 |

Schepenregister 225, 4.5.1763, vervolg

In de marge: deze obligatie is gecasseerd op 11.6.1782 te Loenhout.

| 225-0080 |

Schepenregister 225, 4.5.1763

Cornelia van den Bleecke, bejaarde jonge dochter, Jan van den Bleecke, bejaard zijnde, Anna Maria van den Bleecke x Willem Tillemans, Wechelderzande, Peeter van den Bleecke ontvingen 200 gld van de erfgenamen Adriaen Michiel en Matthijs Michiel Goossens ter extinctie van 2 sommen samen 200 gld die vs comparanten competeerden, bezet op een stede te Terbeek gepasseerd voor notaris Marc Anthonis Essers op 25.2.1745.

Personen: Anna-Maria Gabriel VAN DEN BLEECK Matthijs Michiel Jan GOOSSENS Willem Jan TIELEMANS Jan Gabriel VAN DEN BLEECK Cornelia Gabriel VAN DEN BLEECK Peter Gabriel VAN DEN BLEECK

| 225-0081 |

Schepenregister 225, 4.5.1763

Jan Vermeiren x Anna Bastiaen Bertholomeeusen om volkomen verzekering te geven aan een akte van transport van 8.4.1759 t.b.v. de kinderen van wijlen Gabriel van den Bleecke over achterstallige intrest verklaren zij te transporteren t.b.v. vs kinderen de helft van een rente van 200 gld die Aert Cornelis Goossens, Anna Cornelis Goossens x Francus Vercouteren en Cornelis Cornelis Goossens op 31.3.1716 compareerden t.b.v. wijlen Anneken Jan Gabriels x + Peeter Geerts van der Buijten, bezet op "de lange bedden" 3 L en "den inslagh" 1 L te Klein-Neerven.

Personen: Peter Geert Frans VAN DER BUYTEN Jan Cornelis Joos VERMEIREN Gabriel Gabriel VAN DEN BLEECK Tanneken Jan GABRIELS Francis VERCAUTEREN Anneken Bastiaen Jan BARTHOLOMEUSEN

| 225-0082 |

Schepenregister 225, 19.5.1763

Vernieuwing. Op 23.6.1760 compareerden voor de schepenen van Wuustwezel Jan en Mattheus Aernouts, Huijbrecht Haegeners x Maria Aernouts, Cornelis Bolders x Catharina Aernouts, Elisabeth Aernouts x Cornelis van Hoijdonck en Theresia Aernouts verklaren ook in naam van hun moeder Elisabeth Verwimp x Jan Mattheus Aernouts te 'caveren ende te reponderen' en ingevolge de verkoop van 30.4.1760 op te dragen aan Peeter Gabriels van Tichelt een beemd 1/2 B in "de engelers".

Personen: Anna-Catharina Jan ARNAUTS Elisabeth VERWIMP Matthijs Jan ARNAUTS Huybrecht HAEGENAERS Jan Matthijs ARNAUTS Anna-Theresia Jan ARNAUTS Maria Jan ARNAUTS Jan Jan ARNAUTS Cornelis Peter Pauwel VAN HOOYDONCK Elisabeth Jan ARNAUTS

| 225-0083 |

Schepenregister 225, 19.5.1763

Vernieuwing. Op 19.4.1763 compareerden voor notaris Constantin Marie Nicolas Nanteuil, Brecht: Peeter Swaegemaeckers ook voor Jacobus Jacobs en Peeter Jacobs, zonen van wijlen Adriana Swaegemaeckers x Anthoni Jacobs en voor Anthoni Bogaerts, momber der 2 minderjarige kinderen van wijlen Elisabeth Swaegemaeckers x Cornelis Cornelissen en voor Maria Swaegemaeckers x Meeuwis Slaave? en voor Willem Swaegemaeckers, Jan Wils voor Bartholomeeus Swaegemaeckers, voogd en Anthoni Jacobs, toeziener der wezen van wijlen Adriaen Swaegemaeckers x Dingena van Arduijnen verkochten aan Adriaen Vermeiren een grote stede met huis op het Hecht. De comparanten waren erfgenamen van wijlen Anna Swaegemaeckers, geestelijke dochter, volgens testament voor notaris Jan Michiel Bernaerts dd 21.2.1744.

| 225-0084 |

Schepenregister 225, 19.5.1763

Adriaen Cornelis Vermeiren is een rente van 400 gld schuldig aan de Heilige Geesttafel, verbonden aan de stede van vorige akte.

Personen: Adriaen Cornelis Adriaen VERMEIREN

| 225-0085 |

Schepenregister 225, 19.5.1763, vervolg

In de marge: gekweten op 29.9.1777.

| 225-0086 |

Schepenregister 225, 29.5.1763

Borgbrief voor Borghvliet. Barbara van Dijck is getrouwd met Anthoni Hopmans.

Personen: Anthonis Peter HOPMANS Barbara Nijs Claes VAN DIJCK

| 225-0087 |

Schepenregister 225, 14.7.1763

Matthijs Eekelaers, meester-metser uit Antwerpen en Jacobus Klijn, Meester-metser uit Hoogstraten verklaren dat zij 'de choorkens' gevisiteerd hebben wederzijds het hoogkoor. Zij menen dat de vs 'choorkens' in dezelfde tijd zijn gebouwd als het hoogkoor.

| 225-0088 |

Schepenregister 225, 18.8.1763

Joannes Joseph Haenegraef en Joan Baptist Croes, beiden meester-chirurgijns te Loenhout hebben op verzoek van de schout het dode lichaam van Jan Jan van Elsacker gevisiteerd, zij stelden vast dat hij verdronken was.

Personen: Jan Joos HAENEGRAEF Jan Jan Cornelis VAN ELSACKER Jan-Baptist DE CROES

| 225-0089 |

Schepenregister 225, 20.8.1763

Vernieuwing. Op 12.4.1752 compareerden voor notaris François van Rossum, Antwerpen: Guillielmus Josephus de Wolff, bejaarde jonkman uit Antwerpen verkocht voor een rente van 500 gld schuldig aan Michiel van Lantschot, jonkman een stede met huis 10 G te Popendonk, O de straat, Z de kinderen Cornelis Gabriel Goris, W "het schauwbos" en N Hendrick Dillis Franken, "den bulck" 1 L, O de beek, Z de erven Lenaert Huijbrechts, W Rombout Vergouwen en N de erven Dries Mans, gekocht van Peeter Dillis Franken op 21.11.1750 voor notaris Anthoni Essers, vernieuwd te Loenhout op 15.4.1751.

Personen: Peter Dielis Jacob FRANCKEN

| 225-0090 |

Schepenregister 225, 22.8.1763

Vernieuwing. Op 28.7.1763 compareerden voor notaris Peeter Gerardi, Antwerpen: E.H. Petrus Verheijen, kanunnik der kathedraal en executeur van het sterfhuis van wijlen Anna Swagemaeckers, geestelijke dochter overleden te St. Willibrordus-Antwerpen bij testament dd 21.2.1744 voor wijlen notaris Joan Michiel Bervoets, Antwerpen aan hem gegeven en Petronella de Kempeneer x + Joannes Smidts enige zuster en erfgemame van wijlen Catharina de Kempeneer. Op 12.1.1763 transporteerde Michiel van Lantschot 2/3 van een erfelijke rente van 900 gld waarvan het andere 1/3 competeerde aan Maria Elisabeth van Lantschot die Peeter Jacobus Rombouts x Joanna Dirck Augustijns op 20.8.1749 compareerden voor de wethouders van Loenhout t.b.v. vs Maria Elisabeth van Lantschout en de vs Anna Swagemaeckers en voor wijlen vs Catharina de Kempeneer, ieder voor 1/3.

Personen: Peter Jacob Cornelis ROMBOUTS

| 225-0091 |

Schepenregister 225, 3.9.1763

Verklaring door Michiel Jan van Elsacker betreffende de successie van zijn overleden broer Jan Jan van Elsacker.

Personen: Jan Jan Cornelis VAN ELSACKER

| 225-0092 |

Schepenregister 225, 22.10.1763

Cornelis Heestermans is een erfelijke rente van 150 gld schuldig aan Catharina de Bie, jonge dochter, verbonden aan een huis 1 G aan de Huffel, O en Z de straat, W en N de juffrouwen Marcelli.

Personen: Cathrien Peter Claes DE BIE

| 225-0093 |

Schepenregister 225, 15.10.1763

Elisabeth Marcelli, bejaarde jonge dochter en Maria Cornelia Marcelli, bejaarde jonge dochter uit Antwerpen, ook voor haar zuster Jacoba Marcelli x Anthoni Qurijn verkochten voor 216 gld aan Cornelis Huijbrecht Lenaerts, Zundert, een stede 1 G op "straeldicjk", O Fransus Hofkens, Z de erven Willem Geij, W de straat en N Jan van den Heuvel en een beemd 1 L in "de evenaers".

Personen: Anthonis GUERIN Jacoba-Catharina-Celestina MARCELLI Maria-Cornelia MARCELLI Elisabeth Marcel MARCELLI

| 225-0094 |

Schepenregister 225, 31.10.1763

Borgbrief voor Cornelis Adriaen Goossens geboren te Loenhout wettige zoon van + Adriaen Michiel Goossens x + Cornelia van de Mierop, gaat trouwen met Elisabeth van der Heijden geboren te Oudenbosch wettige dochter van wijlen Adriaen van der Heijden x Adriaentien Joos Segers.

Personen: Adriaen Christiaen VAN DER HEIJDEN Elisabeth Adriaen VAN DER HEIJDEN

| 225-0095 |

Schepenregister 225, 26.11.1763

Michiel Jan van Elsacker voor de 1ste staak, Jan van de Cloodt, Jacobus van de Cloodt en Frans van de Cloodt ook voor hun zuster Jenne van de Cloodt voor de 2de staak, Cornelis Huijbrecht Lenaerts als toeziener de 3 minderjarige kinderen van wijlen Adriaen Jan van Elsacker voor de 3de staak, Cornelis Stuijts x Elisabeth Peeter van Elsacker ook voor zijn zwager Michiel Peeter van Elsacker voor de 4de staak, vs Cornelis Huijbrecht Lenaerts voor Jan Cornelis van Elsacker voor de 5de staak, allen erfgenamen van Jan Jan van Elsacker verdelen de erfenis zijnde renten ten laste van Jan Peeter van Dijck, Jan Roovers, Joannes Joseph Haenegraef en Jan van Aert.

Personen: Elisabeth Peter VAN ELSACKER Jacobus Geert Jacob VAN DER CLOOT Jan Geert Jacob VAN DER CLOOT Cornelis Cornelis STUYTS Jan Joos HAENEGRAEF Frans Geert Jacob VAN DER CLOOT Jan-Baptist Cornelis Jan VAN ELSACKER Jan Jan Cornelis VAN ELSACKER Jan Peter Cornelis VAN DIJCK Adriaen-Frans Jan Cornelis VAN ELSACKER Jenneken Geert Jacob VAN DER CLOOT Cornelis Huybrecht Lenaert HUYBRECHTS

| 225-0096 |

Schepenregister 225, 3.12.1763

Adriaen Huijbrecht Goossens, Nicolaes Huijbrecht Goossens, Cornelia Huijbrecht Goossens x Hendrick Francken, Barbara Huijbrecht Goossens x Norbert van Aecken, Peeter en Jan Gabriel Janssens als erfgenamen van hun moeder Elisabeth Huijbrecht Goossens, Jan Huijbrecht Goossens, verkochten voor 120 gld aan Adriaen Huijbrecht Goossens die de koop deed voor zijn broer Nicolaes Goossens een bosveld 1/2 B, O juffrouw Strijpen, Z Staes Valentijns, W de erven Adriaen Vergouwen en N de grote beek.

Personen: Norbert Bernaert VAN AKEN Peter Gabriel JANSSENS Nicolaes Huybrecht Matthijs GOOSSENS Hendrik FRANCKEN Jan Huybrecht Matthijs GOOSSENS

| 225-0097 |

Schepenregister 225, 3.12.1763

Dezelfde comparanten verkochten voor 124 gld aan Cornelis Peeter van Tichel een beemd 1/2 B in "de verckenshoecken", O de beek, Z Erasmus Kerstens, W Mevrouw Craesbeecke en N Matthijs Anthoni Goossens.

Personen: Cornelis Peter Adriaen VAN TYCHEL Hendrik FRANCKEN Norbert Bernaert VAN AKEN Jan Huybrecht Matthijs GOOSSENS Nicolaes Huybrecht Matthijs GOOSSENS Peter Gabriel JANSSENS

| 225-0098 |

Schepenregister 225, 3.12.1763

Dezelfde comparanten verkochten voor 80 gld aan Adriaen Huijbrecht Goossens die de koop deed voor Michiel Reijnier Ooms een stuk land 2 1/2 L op "hechtschotacker", O en Z Jan Arnout van Tichel, W Michiel Reijnier Ooms en N Frans van de Cloodt.

Personen: Nicolaes Huybrecht Matthijs GOOSSENS Hendrik FRANCKEN Jan Huybrecht Matthijs GOOSSENS Norbert Bernaert VAN AKEN Michiel Renier Matthijs OOMS Peter Gabriel JANSSENS

| 225-0099 |

Schepenregister 225, 3.12.1763

Cornelis Adriaen Vermeiren x + Catharina Huijben nu getrouwd met Adriaentien Cornelis Ooms,ter eenre, Jan Arnout van Tichel, momber en Peeter Adriaen Vermeiren als toeziener van Lucia Corelis Vermeiren minderjarige dochter van 1ste comparant, ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen: Cornelis Adriaen Cornelis VERMEIREN Lucia Cornelis Adriaen VERMEIREN Jan Aert Peter VAN TYCHELT Adriaentjen Cornelis Matthijs OOMS Peter Adriaen Cornelis VERMEIREN

| 225-0100 |

Schepenregister 225, 19.12.1763

Jan Geert van Dijck, ter eenre en Elisabeth van Dijck x + Peeter Jan Geert van Dijck geassisteerd met haar vader Dionijs van Dijck, ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen: Elisabeth Nijs Claes VAN DIJCK Dionijs Claes Jan VAN DIJCK Peter Jan Geert VAN DIJCK Jan Geert Jan VAN DIJCK

| 225-0101 |

Schepenregister 225, 19.12.1763

Anthoni Janssen, Cornelia Anthoni Janssen x Peeter Marijnis Janssen, Jan Anthoni Janssen, Jacobus Anthoni Janssen en Wouter Anthoni Janssen sluiten een akkoord over de betaling van verschillende sommen betreffende het sterfhuis van Joanna Cornelis de Cuijper (hun moeder).

Personen: Peter Marijnis JANSSEN Jan Antonij JANSSENS Jacob Antonij JANSSENS Wouter Antonij JANSSENS Cornelia Antonij JANSSENS Jenneken Cornelis Jacob DE CUYPER Antoon Antonij JANSSENS

| 225-0102 |

Schepenregister 225, 18.1.1745

los stuk. Joannes Panen x Catharina van de Mierop, Laureijs Coninckx, Cornelis van Oirle en Diel Geerts x Maria van Oirle als representanten van Maria van de Mierop verkochten aan Anna Swagemaeckers, geestelijke dochter een rente van 300 gld die Jenneken Jan Lenaerts x + Jan Cornelis Arnouts had verleden t.b.v. Carharina van de Mierop zaliger volgens brief van 12.8.1743 verbonden aan "den smotacker" 1 B op Terbeek omtrent de stenen brug om naar Popendonk te gaan, O de straat, S Peeter Wouter Ooms, W Adriaen Koecken, N Peeter Kenis en Huijbrecht Jan Lenaerts, "den vloeijbemde " 1 G, O Adriaen Ooms, Z de schout, W Anna Catharina Marcelli en N "het molenbos", de comparanten toegekomen als erfgenamen van Catharina van de Mierop volgens testament voor notaris Daniel François Nicolai, Antwerpen dd 17.2.1736.

Personen: Jan Cornelis Peter ARNAUTS Peter DE BRUYN Jenneken Jan Jan LENAERTS Dielis GEERTS Laureys Laureys Jan CONINCX Cornelis Frans VAN OIRLE Maria Frans VAN OIRLE

| 225-0103 |

Schepenregister 225, 23.12.1763

Joan Baptist Arnouts, Anthoni Jan Arnouts en Geert Jan van Dijck x Maria Peeter van Dijck erfgenamen van Jan Arnouts, hun vader en grootvader verkochten ter kwijting van een rente van 300 gld dd 18.1.1745 aan Jan Rommens, Peeter, Bartholomeus, Jan en Cornelis Swagemaeckers een beemd 1 G bij "de clincken", O Adriaen Ooms erfgenamen, Z douarière Craesbeecke, W juffrouw Marcelli en N de beek, "den smoutacker" 1 B op Terbeek, O de straat, Z Huijbrecht Jan Lenaerts, nu zijn erfgenamen, W 'den armen' alhier en N de erven Peeter Kenis.

Personen: Anthonis Jan Cornelis ARNAUTS Geert Jan Geert VAN DIJCK Jan Cornelis Peter ARNAUTS Maria Peter Cornelis VAN DIJCK Jan Cornelis Jan ROMMENS Jan-Baptist Jan Cornelis ARNAUTS

| 225-0104 |

Schepenregister 225, 23.12.1763

Jan Rommens, Peeter en Willem Swagemaeckers ook voor Cornelis Swagemaeckers en voor Jacobus Peeter Jacobs waar moeder van was Adriana Swagemaeckers, Anthoni Bogaerts, toeziener der 2 minderjarige kinderen van wijlen Elisabeth Swagemaeckers en Maria Swagemaeckers x Meeuwis Slaave ?, Woensdrecht verkochten voor 92 gld aan Wouter van den Heuvel die de koop deed voor Joan Baptist François Hermans, secretaris, een beemd 1 G bij "de clincken".

Personen: Jan Cornelis Jan ROMMENS

| 225-0105 |

Schepenregister 225, 23.12.1763

Dezelfden verkochten voor 94 gld aan Geert Jan van Dijck, de jonge "den smoutacker" 1 B.

Personen: Jan Cornelis Jan ROMMENS

| 225-0106 |

Schepenregister 225, 24.12.1763

Borgbrief voor Jan Adriaen Matthijssen geboren te Loenhout getrouwd met Elisabeth .... (niet ingevuld) geboren te Zundert. Zij willen gaan wonen te Rijsbergen.

Personen: Jan Adriaen Gijsbrecht MATTHIJSSES Elisabeth Cornelis KOEVERS

| 225-0107 |

Schepenregister 225, 7.1.1764

Christina Matthijs Vorstermans, bejaarde jonkman verklaarde op 7.9.1763 voor de wethouders van Wuustwezel gekocht te hebben in naam van Cornelis van Looveren van de erfgenamen wijlen Dominicus van Pelt, Wuustwezel een perceel "den engelaer" 1 L.

Personen: Christiaen Matthijs Christiaen VORSELMANS

| 225-0108 |

Schepenregister 225, 7.1.1764

Ludovicus Daelemans, Wuustwezel verklaarde op 23.10.1763 gekocht te hebben van Petrus Amandus van Broeckhoven gelast door E.H. provisor der abdij van Tongerlo een perceel beemd 1 1/2 L aan de grote beek.

Personen: Lodewijk DAELMANS

| 225-0109 |

Schepenregister 225, 19.1.1764

Cornelis Cornelis Vermeiren en Peeter van Elsacker, beiden van competente ouderdom. De 1ste comparant verklaarde dat hij in 1763 ontboden werd ten huize van Cornelis Dionijs van Dijck in gezelschap van Cornelis Vergouwen, procureur te Zundert en Cornelis Deckers, meester-smid te Zundert. 1ste comparant doet een warrig verhaal over een bepaalde wedding.

Personen: Cornelis Nijs Claes VAN DIJCK Cornelis Cornelis Cornelissen VERMEIREN Cornelis Cornelis DECKERS

| 225-0110 |

Schepenregister 225, 4.2.1764

Joannes Joseph Haenegraef op last van Pedro Herrij x Jacoba Barbara van Berghen verkocht op 10.11.1732 aan Jan Vroman x Regina de la Housse een beemd 1/2 B op "de Laeren", O en N Hendrick Cornelis Dierckx, Z "het werdelstraetien", W "de werdels", een akker 1 G aldaar met een huis daarop staande, O "den watermolenwegh", Z de erven Michiel van Elsacker, W Hendrick Cornelis Diercx en N Peeter Jan Jacobs, een boske op "de bulckens" 1/2 B en een bosveld 1 1/2 L op "het schouwbosch", O de erven Joris van der Saecken, Z de weduwe Nicolaes Jochoms, W de beek en N de kinderen Jan Peeter Joris.

Personen: Jan Joos HAENEGRAEF Joanna-Regina-Florence DE LA HOUSSE

| 225-0111 |

Schepenregister 225, 11.2.1764

Jan van den Cloodt heeft 80 gld ontvangen van de mede-erfgenamen van wijlen Jan Jan van Elsacker om de fondatie te voldoen gelast bij testament om een eeuwigdurend jaargetijde van gezongen missen te betalen aan de pastoor, daarvoor werd een rente genomen van 2 gld 10 st 's jaars. De missen moeten gecelebreerd worden rond de verjaardag van zijn sterfdag zijnde 27.8.1763. Pand voor de rente is een beemd 1 G in "de mostvoorden", O Frans van den Cloodt, Z Adriaen Vergauwen, W juffrouw Marcello en N Jacobus Goris.

Personen: Jan Jan Cornelis VAN ELSACKER Jan Geert Jacob VAN DER CLOOT

| 225-0112 |

Schepenregister 225, 18.2.1764

Cornelis Adriaen Goossens, Adriana Adriaen Goossens x Philip Philipsen, Jan Adriaen Goossens, Jan Adriaen Goossens, bejaard zijnde, Maria Adriaen Goossens, bejaarde dochter, Jan van de Mierop, toeziener van Anthonij Adriaen Goossens verkochten voor 625 gld aan hun broer Michiel Adriaen Goossens x Maria van Staeijen een stede met huis 5 L, O Jan van de Mierop, Z zichzelf, W en N de straat, een stuk land 2 G achter "de Schaeren", "Schaenens lant" 1 G, "de peertsweijde" 1 G, "Jan Aertsen bemde" 1/2 B, O Adriaen Gommers, Z juffrouw Strijpen, W de Heer Fraula erven en N Huijbrecht Jan Lenaerts erven en nog verschillende panden, alles komende van hun moeder Cornelia van de Mierop.

Personen: Marie Aert Aertsen VAN STAYEN Jan Adriaen Michiel GOOSSENS Filip Filip Jacob PHILIPSEN Michiel Adriaen Michiel GOOSSENS

| 225-0113 |

Schepenregister 225, 18.2.1764

Michiel Adriaen Goossens x Maria van Staeijen zijn een rente van 400 gld schuldig aan de provisors van de Kerk alhier bepand met de goederen van vorige akte.

Personen: Marie Aert Aertsen VAN STAYEN Michiel Adriaen Michiel GOOSSENS

| 225-0114 |

Schepenregister 225, 18.2.1764, vervolg

In de marge: deze rente werd gekweten op 27.9.1777 voor de wethouders alhier.

| 225-0115 |

Schepenregister 225, 21.2.1764

Jan Baptist Aernouts, schepen, Anthoni, Peeter en Jacob Jan Aernouts, allen bejaard zijnde, voor 4/5 parten, Jan Peeter van Dijck, schepen, Boudewijn Heuvelmans x Catharina van Dijck, Wuustwezel, Elisabeth van Dijck x Matthijs Dionijs van Dijck voor 1/5 als erfgenamen van wijlen Maria Jan Aernouts der laatste comparanten moeder en schoonmoeder en der 1ste comparanten zuster en allen als erfgenamen van wijlen Jan Aernouts x Jenneken Lenaerts der comparanten ouders en grootouders verkochten voor 250 gld aan Geert Jan van Dijck x Maria van Dijck een stuk land "het kraeijen" 1 G te Terbeek aan "de vloeijstraete" en nog 2 weiden 1 L en 2 L aldaar.

Personen: Catharina Peter Cornelis VAN DIJCK Maria Peter Cornelis VAN DIJCK Jan-Baptist Jan Cornelis ARNAUTS Jan Peter Cornelis VAN DIJCK Boudewijn Adriaen Boudewijn HEUVELMANS Jacobus Jan Cornelis ARNAUTS Matthijs Nijs Claes VAN DIJCK Jan Cornelis Peter ARNAUTS Geert Jan Geert VAN DIJCK Peter Jan Cornelis ARNAUTS Anthonis Jan Cornelis ARNAUTS Maria Jan Cornelis ARNAUTS Jenneken Jan Jan LENAERTS Elisabeth Peter Cornelis VAN DIJCK

| 225-0116 |

Schepenregister 225, 15.3.1764

Joseph van Aert, Rijsbergen als vader van Jan François van Aert, Rijsbergen, ter eenre, Elisabeth Jacob van der Boom geboren te Zundert thans te Loenhout wonende, ter andere zijde. De 1ste comparant zal verschillende sommen betalen aan 2de comparante die op 8.3.1764 bevallen was van een kind genaamd Lucas van Aert voor de opvoeding van het kind en voor de kosten van defloratie en de kraamkosten.

Personen: Jozef Lucas Cornelis VAN AERT Jan-Frans Joos VAN AERT

| 225-0117 |

Schepenregister 225, 7.4.1764

Jacobus Adriaen Goris eerst weduwnaar van wijlen Petronella van Elsacker, nu getrouwd met Rosalia Janssen ter eenre, Jacobus Eijskens, momber en Michiel Adriaen Goris, toeziener der 3 minderjarige kinderen met name: Gerardus, Maria en Catharina, ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen: Rosalie Jan JANSSEN Anna-Maria-Catharina Jacob GORIS Michiel Adriaen GORIS Maria-Anna-Adriana Jacob GORIS Jacob Adriaen GORIS Geert Jacob GORIS Petronella-Maria Geert Jan VAN ELSACKER

| 225-0118 |

Schepenregister 225, 23.5.1764

Jan Maesen, Brecht, is een erfelijke rente van 900 gld schuldig aan E. Pater procurator van de Societeit Jesu, Antwerpen, bepand op een huis met brouwerij "de Croon" 1 1/2 L. Willem Maesen en Begga Maesen x Andries Govaert Lemmens, stelden zich borg op 21.4.1764 voor de schepenen van Brecht.

Personen: Anna-Begga Willem MASEN Willem Jacob Matthijs MASEN Jan Willem MASEN

| 225-0119 |

Schepenregister 225, 2.6.1764

Jan, Peeter en Cornelia van den Bleecke, Wilhelmus Tillemans x Anna Maria van den Bleecke, allen kinderen van wijlen Gabriel van den Bleecke x + Magdalena Peeter Engelen verkochten voor 400 gld een erfelijke rente aan Margareta van Elsacker, kerkmeesteres van het begijnhof van Hoogstraten, die Jan Vermeiren en zijn vrouw compareerden voor notaris Marcus Anthonius Essers op 25.2.1745 t.b.v. Meester Adriaen Peeter Maesmans als momber der minderjarige kinderen van wijlen Gabriel van den Bleecken, vernieuwd te Loenhout op 1.12.1756.

Personen: Jan Gabriel VAN DEN BLEECK Cornelia Gabriel VAN DEN BLEECK Gabriel Gabriel VAN DEN BLEECK Anna-Maria Gabriel VAN DEN BLEECK Willem Jan TIELEMANS Peter Gabriel VAN DEN BLEECK Magdalena Peter Peter ENGELEN

| 225-0120 |

Schepenregister 225, 23.6.1764

Jacobus van de Cloodt x + Hendrina Bertholomeeusen ter eenre, Petronella Bertholomeeusen x Marijnus van Beeck, Hoogstraten, Joris Koecken (Coecken), Zundert, Cornelia Koecken x + Adriaen Laureijs van Nedercassel, Klein-Zundert als erfgenamen van vs Hendrina Bertholomeeusen hun zuster en half-zuster ter andere zijde sluiten een akkoord over de nalatenschap van vs Hendrina.

Personen: Hendrina Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN Marijnis Lenaert VAN BEECK Petronella Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN Joris Jan KOEKEN Jacobus Geert Jacob VAN DER CLOOT Cornelia Jan KOEKEN

| 225-0121 |

Schepenregister 225, 7.7.1764

Anna Matthijs Ooms x Dionijs Janssen zijn een rente van 100 gld schuldig aan de provisors van de Heilige Geesttafel. Pand is "het Hasselt" 1/2 B.

Personen: Dionijs Jan Nijs VAN DIJCK Anneken Matthijs Peter OOMS

| 225-0122 |

Schepenregister 225, 7.7.1764, vervolg

In de marge: gekweten op 27.4.1791 voor de wethouders alhier.

| 225-0123 |

Schepenregister 225, 10.7.1764

Maria Magdalena du Chateau x Joan Baptist Marcelli, inwoners alhier verkochten voor 130 gld aan Petrus Dominicus van der Beecken x Joanna Catharina de Chateau, Meerhout, der comparanten zuster en zwager een stuk land 100 R te Meerhout.

Personen: Joan-Baptist Marcel MARCELLI Petrus DOMINICUS VAN DER BEEKEN

| 225-0124 |

Schepenregister 225, 25.7.1764

Theresia van den Berghen x + Pierre François Hermans verkocht aan haar zoon Joan Baptist François Hermans, secretaris, een weide 1/2 B te Terbeek in "de clincken", O Guillam Vercouteren, Z en W de straat en N Geeraert Beitrams, een stuk land 1/2 B aan "het molengat", O de straat, Z de erven Peeter van Aerde, W Francis Bernardus van Elsacker en N "den molenwegh", en nog enkele panden.

Personen: Jan-Baptist FRAN€¡OIS HERMANS Pierre-Fran‡ois HERMANS

| 225-0125 |

Schepenregister 225, 30.10.1764

E.H. Guilielmus van Elsacker, priester, Francis Bernardus van Elsacker ook voor hun broer Petrus van Elsacker, licentiaat in de medicijnen en voor Engelbertus Vierlingh, Priester, beiden wonende te Antwerpen, allen erfgenamen van wijlen E.H. Petrus van Elsacker, pastoor te St. Willebrord der comparanten vaderlijke oom, ter eenre, Digna Jan Goossens x + Huijbrecht Jan Lenaerts als mede-erfgenaam van wijlen Cornelis Jacob Peeter Jans sluiten een akkoord over een zekere rente.

Personen: Guilielmus VAN ELSACKER Frans-Bernaert Jan-Matthijs VAN ELSACKER Huybrecht Jan Jan LENAERTS Engelbert-Lodewijk-Carolus VIERLING Cornelis Jacob Jacob JANS Petrus Michiel VAN ELSACKER

| 225-0126 |

Schepenregister 225, 6.11.1764

Jenneken Geerts x Geert Jacobs, Kalmthout, voor één helft ook voor Joanna Geerts x Cornelis Jan van Gestel en voor Geeraert Geerts voor de andere helft, allen erfgenamen van Geeraert Janssen der comparanten vader, schoonvader en grootvader verkochten voor 153 gld aan Jan Jan Meeusen een stede 13 L.

| 225-0127 |

Schepenregister 225, 6.11.1764

Geert Jacobs, Kalmthout, toont een kwitantie ondertekend door Jan Gheijsen aan de achterzijde van een rentebrief van 150 gld restant van 200 gld alhier te Loenhout gepasseerd op 30.3.1740 bezet op een stede in de Beirestraat die Geert Janssen x Cornelia Heijliger Adriaenssen verleden aan Merten Huijbrechts op 10.12.1694.

Personen: Geert Jan PETERS Cornelie Heijliger Adriaen WOUTERS Aldegonde Antonij Cornelis VAN GASTEL

| 225-0128 |

Schepenregister 225, 17.11.1764

Jacomijn Kenis x + Anthoni van Gestel, ter eenre, Aldegunda van Gestel x Erasmus Kersten ter andere zijde, sluiten een akkoord over een deel huisraad, karren, ploegen enz.

Personen: Anthonis Cornelis Antonij VAN GASTEL

| 225-0129 |

Schepenregister 225, 24.11.1764

Geerts Jan van Dijck x Maria Peeter van Dijck zijn een rente van 400 gld schuldig aan Jan Peeter van Dijck x Cornelia Joannis Stuijts der comparanten vader en schoonvader bezet op "den smoutacker" 1 B te Terbeek, "het kraeijen" 1 G en 2 weiden.

Personen: Jan Geert Jan VAN DIJCK Geert Jan Geert VAN DIJCK Maria Peter Cornelis VAN DIJCK Cornelia Jan Antonij STUYTS

| 225-0130 |

Schepenregister 225, 24.11.1764, vervolg

In de marge: deze rente is aan Geeraert van Dijck bevallen bij S/D/ op 4.3.1786.

Personen: Geert Jan Geert VAN DIJCK

| 225-0131 |

Schepenregister 225, 5.12.1764

Digna van Meroden laatst weduwe van Gaspar Assenberghs nu getrouwd met Peeter de Bruijn, ter eenre, Joannes Assenberghs, momber en Jan Gabriel Peeters, toeziener de 5 minderjarige kinderen van 1ste comparante, ter andere zijde sluiten een akkoord over de allimentatie der vs kinderen.

Personen: Dympna Jan VAN MERODEN Peter DE BRUYN Jasper Peter ASSELBERGHS Jan Peter ASSELBERGHS

| 225-0132 |

Schepenregister 225, 27.12.1764

Simon Jan Goossens en Matthijs Jan Goossens, 24 jaar, waar moeder van was Margriet Cornelis Jacobs lauderen een akkoord dat Digna Jan Goossens x + Huijbrechts Jan Lenaerts als erfgename en de comparanten van Cornelis Jacob Peeter Jans op 30.10.1764 voor de wethouders alhier heeft aangegaan met Francis Bernardus en Guilielmus van Elscker, priester en hun medecontractanten als erfgenamen van wijlen E.H. Petrus van Elsacker bij welke akte vs Digna Jan Goossens beloofde 500 gld te betalen. Er is nog sprake van een rente die Aert Cornelis Goossens, Anna Cornelis Goossens x Francis Vercouteren en Cornelis Cornelis Goossens compareerde, voor de schepenen van Loenhout op 31.3.1716 t.b.v. de erfgenamen van wijlen Anneken Jan Gabriels x Peeter Geert van der Buijten.

Personen: Petrus Michiel VAN ELSACKER Simon Jan Peter GOOSSENS Margo Cornelis Jacob JANS Tanneken Jan GABRIELS Matthijs Jan Matthijs GOOSSENS Francis VERCAUTEREN Huybrecht Jan Jan LENAERTS Frans-Bernaert Jan-Matthijs VAN ELSACKER Peter Geert Frans VAN DER BUYTEN Guilielmus VAN ELSACKER Cornelis Jacob Jacob JANS

| 225-0133 |

Schepenregister 225, 29.12.1764

Anna Cornelis van Berlo x Adriaen van Hove, ter eenre en Michiel Melsen Mertens, momber en Adriaen Hendrick Bertholomeeusen, toeziener der 4 minderjarige kinderen van 1ste comparante, ter andere zijde sluiten een akkoord over de opvoeding der vs kinderen.

Personen: Adriaen Hendrik Jan BARTHOLOMEUSEN Michiel Melsen MERTENS Adriaen VAN HOVE

| 225-0134 |

Schepenregister 225, 5.1.1765

Testament van Jan Geert van Dijck x Cornelia Jan Stuijts. Er werd beschreven dat een deel van hun goederen zal gaan naar hun 3 kinderen met name Geert, Barbara en Petroenlla en een deel zal gaan naar Adriana Adriani Theijssen dochter van vs Cornelia Jan Stuijts x + Adriaen Theijssen.

Personen: Barbara Jan Geert VAN DIJCK Jan Geert Jan VAN DIJCK Geert Jan Geert VAN DIJCK Cornelia Jan Antonij STUYTS Cornelia Jan Antonij STUYTS Peternel Jan Geert VAN DIJCK Adriana Adriaen MATTHIJSEN

| 225-0135 |

Schepenregister 225, 31.1.1765

Jacomina Barbara van Berghen x + Petrus Herrij, Breda-Teteringen verkocht voor 120 gld aan Joan Baptist François Hermans, secretaris, "den ouden hoff" 1 1/2 L te Sneppel, O en Z Jacobus van de Cloodt, N en W de straat, 2 weiden en 1 boske 2 G en nog enkele panden.

Personen: Petrus PAUWELS HERRIJ Jan-Baptist FRAN€¡OIS HERMANS

| 225-0136 |

Schepenregister 225, 7.2.1765

Michiel Jan Roovers, Jacobus Jan Roovers, beiden bejaard en Maria Jan Roovers x Jan Adriaen Ooms ook voor hun 2 broers Adriaen Jan Roovers, jonkman en Anthoni Jan Roovers, minderjarig met als momber Wouter van den Heuvel verkochten voor 180 gld aan Joan Baptist François Hermans een weide 1/2 B te Sneppel en een perceel land 1 1/2 L hen competerende uit hoofde van hun ouders wijlen Jan Roovers x Catharina Huijgens die de goederen kochten van Hendrick van Staeijen op 12.1.1750 en van de erven Frederick Philipsen x Cathalijn Mees op 6.4.1750.

Personen: Anthonis Jan Jacob ROOVERS Jan-Baptist FRAN€¡OIS HERMANS Adriaen Jan Jacob ROOVERS Frederic Filip JANSSEN Catharina Michiel Cornelis HUYGENS Catelijn Jacob NEYS Jan Adriaen Wouter OOMS

| 225-0137 |

Schepenregister 225, 7.2.1765

Dezelfde verkopers van vorige akte verkochten voor 138 gld aan Wouter van den Heuvel en zijn vrouw een bosveld 1 G, een perceel land 1 1/2 L in 't Oosteneind, O Matthijs Peeter van Tichel, Z de erven Beitrams, W Jan van Hoydonck en N Norbert van Aecken.

Personen: Anthonis Jan Jacob ROOVERS Adriaen Jan Jacob ROOVERS Jan Adriaen Wouter OOMS

| 225-0138 |

Schepenregister 225, 8.2.1765

Extract. Op 16.11.1762 compareerden voor notaris Nanteuil, Rumst, Pedro Herrij x Jacoba Barbara van Berghen, zij machtigen Cornelis Nicolaes Goderi om een huis (nu afgebroken) met hof 14 L bij "den wintmolen" en een stuk land 1 B aldaar te verkopen aan Jan van Aert.

Personen: Petrus PAUWELS HERRIJ

| 225-0139 |

Schepenregister 225, 12.2.1765

Jacobus van de Cloodt, Jan van de Cloodt, Frans van de Cloodt, Wouter Cornelis Ooms en Frederick Jacob Philipsen x Maria Cornelis Ooms, Cornelis Stuijts x Elisabeth Peeter van Elsacker en Michiel Peeter van Elsacker, de 1ste comparanten ontvingen 84 gld van de kinderen van wijlen Jan Roovers. De andere comparanten ontvingen 216 gld samen 300 gld ter kwijting van een rente door vs kinderen van wijlen Jan Roovers verleden t.b.v. Jan Jan van Elsacker op 31.5.1759.

Personen: Cornelis Cornelis STUYTS Frans Geert Jacob VAN DER CLOOT Jan Geert Jacob VAN DER CLOOT Jacobus Geert Jacob VAN DER CLOOT Jan Jan Cornelis VAN ELSACKER Maria Cornelis Wouter OOMS Wouter Cornelis Wouter OOMS Elisabeth Peter VAN ELSACKER Frederic Jacob Frederic PHILIPSEN

| 225-0140 |

Schepenregister 225, 16.2.1765

Catherina Steijnen, Halsteren x Jan Cools, voor 1/3, Petronella Jan Steijnen x Adriaen van den Reijsen, Bergen-op-Zoom, voor 1/3, Joanna Steijnen minderjarige dochter van Dionijs Steijnen x Anna Brouwers, voor 1/3, verkochten voor 181 gld aan Matthijs Dionijs van Dijck die de koop deed voor zijn vader Dionijs Nicolaes van Dijck een stuk land "den drijhoeck" 1 G op "Sneppel heijlaer", O de straat, Z de erven Staes Valentijns, W Adriaen Cornelis Willems en N zichzelf, en nog verschillende panden.

Personen: Adriaen VAN DEN RIJN Catharina Jan STEYNEN Matthijs Nijs Claes VAN DIJCK Peternel Jan STEYNEN Dionijs Claes Jan VAN DIJCK Nijs Jan STEYNEN Joanna Nijs STEYNEN Anna BROUWERS

| 225-0141 |

Schepenregister 225, 23.2.1765

Extract. Op 16.11.1762 compareerden voor notaris Nanteuil: Pedro Herrij x Jacoba Barbara van Berghen, zij constitueren Cornelis Nicolaes Goderi om te verkopen aan Jan Anthoni Jan Aertsen een beemd met mastbos 1 B te Sneppel, O de beek, Z Cornelis Jan Roels, W een straatje en N Goris Lambertus van Staeijen. De comparanten competerende bij akte van 20.9.1734 van Catharina Isabella Schoonjans voor notaris Valvekens.

Personen: Petrus PAUWELS HERRIJ

| 225-0142 |

Schepenregister 225, 9.3.1765

Aldegonda van Gestel (van Gastel) x Erasmus Kerstens, Cornelia van Gestel x Laureijs Huijskens, Jan Geijsels x Christina van Gestel, Joanna van Gestel x Wouter Cornelis Ooms, Lambrecht van Gestel allen erfgenamen van wijlen Anthoni van Gestel der comparanten vader en schoonvader, verkochten voor 65 gld een 'hooijmade' 1 1/2 L op "het molenbosch".

Personen: Cornelia Antonij Cornelis VAN GASTEL Wouter Cornelis Wouter OOMS Aldegonde Antonij Cornelis VAN GASTEL Anthonis Cornelis Antonij VAN GASTEL Jan GEIJSELS Christina Antonij Cornelis VAN GASTEL Laureijs Jan HUYSKENS Joanna Antonij Cornelis VAN GASTEL

| 225-0143 |

Schepenregister 225, 9.3.1765

Dezelfde verkopers van vorige akte verkochten voor 62 gld aan Jacobus van de Cloodt die de koop deed voor Joannes Josephus Haenegraeff een perceel land 1 1/2 L te Neerven, O juffrouw Marcelli, Z Nijs Janssen, W Jan Rombouts erven en N Adriaen Cornelis Vermeiren en een perceel land 1 L aldaar.

Personen: Aldegonde Antonij Cornelis VAN GASTEL Cornelia Antonij Cornelis VAN GASTEL Wouter Cornelis Wouter OOMS Jacobus Geert Jacob VAN DER CLOOT Joanna Antonij Cornelis VAN GASTEL Laureijs Jan HUYSKENS Lambrecht Antonij Cornelis VAN GASTEL Jan Joos HAENEGRAEF Christina Antonij Cornelis VAN GASTEL Jan GEIJSELS

| 225-0144 |

Schepenregister 225, 16.5.1764

Joannes Joseph Haenegraef, meester-chirurgijn te Loenhout verkocht aan Lambreght Vergouwen een stuk land 1 1/2 L te Neerven, O juffrouw Marcelli, Z Dionijs Janssen, W Jan Rombouts erven en N Rombouts erven en Adriaen Vermeiren erven.

Personen: Lambrecht Jan Hendrik VERGOUWEN Jan Joos HAENEGRAEF

| 225-0145 |

Schepenregister 225, 9.3.1765

Joannes Josephus Haenegraef verkocht voor 25 gld aan Lenaert Bertel Peeters een stuk land 1 L te Neerven, O Jan Peeter van Dijck, Z de erven Peeter Jan Anthonissen, W Peeter van den Sande en N Bertel Jan Peeters.

Personen: Lenaert Bertel Jan PEETERS Jan Joos HAENEGRAEF

| 225-0146 |

Schepenregister 225, 9.3.1765

Extract. Op 31.1.1765 compareerden Jacomina Barbara van Berghen x Petrus Herrij, Breda-Teteringen verkocht voor 120 gld aan Joan Baptist François Hermans, secretaris "den ouden Hoff" 1 1/2 L te Sneppel, O en Z Jacobus van de Cloodt, N en W de straat, 2 weiden en 1 boske samen 2 G, O de beek, Z en W advocaat Pantecras en N Adriaen Peeter Rombouts, en nog enkele panden.

Personen: Jan-Baptist FRAN€¡OIS HERMANS Petrus PAUWELS HERRIJ

| 225-0147 |

Schepenregister 225, 9.3.1765

Peeter Adriaen Broomans laatst weduwnaar van wijlen Catharina Ooms nu getrouwd met Anna Augustijns, ter eenre, Jan Cornelis Ooms, momber en Cornelis Adriaen Broomans, toeziener der 2 minderjarige kinderen met name Adriaen Peeter Broomans en Cornelis Peeter Broomans, ter andere zijde, sluiten een akkoord over de opvoeding der 2 kinderen.

Personen: Anna Jan AUGUSTIJNS Jan Cornelis OOMS Catharina Cornelis Matthijs OOMS Peter Adriaen Peter BROOMANS

| 225-0148 |

Schepenregister 225, 19.3.1765

Anna Catharina Beitrams x Petrus Josephus Floren verkochten voor 325 gld aan Lambrecht Janssens x Digna Cornelis van Tichelt een stede met huis 5 1/2 B met nog 2 heibunders 1/2 B de één op "het molenbosch', O de beek, Z de weduwe Marcelli, W Melsen Mertens en N Maria Josina van Elsacker erven, en de andere op "het slaegh", O juffrouw Marcelli, Z Peeter Vaelentijns erven, W de weduwe Marcelli en N "Bodens bemt".

Personen: Anna-Catharina Geert BERTRAMS Lambrecht Jan GABRIEELEN Peter-Joos Jan FLOREN Dympna Cornelis Adriaen VAN TYCHEL

| 225-0149 |

Schepenregister 225, 22.3.1765

Michiel Anssoms xx Digna Janssens, ter eenre, Dionijs van Dijck, momber en Michiel Jan Roovers, toeziener der 2 kinderen verwekt door vs Michiel Anssoms x + Lucia van Dijck met name: Petronella en Maria Catharina Anssoms, ter andere zijde, sluiten een akkoord over de opvoeding der vs kinderen, ieder kind zal op zijn 18 jaar 104 gld ontvangen.

Personen: Dionijs Claes Jan VAN DIJCK Michiel Pauwel ANSOMS Dimphena Jan JANSSEN Maria-Catharina Michiel Pauwel ANSOMS Lucia Nijs Claes VAN DIJCK Petronella Michiel Pauwel ANSOMS

| 225-0150 |

Schepenregister 225, 9.4.1765

Borgbrief voor Nicolaes Peeter Nicolaes Jochoms geboren te Loenhout gaat eerstdaags trouwen met Petronella Deckers wonende te Wouw.

Personen: Petronella Christiaen DECKERS

| 225-0151 |

Schepenregister 225, 23.8.1765

Joan Baptist Arnouts, Antoni Jan Arnouts, Peeter Jan Arnouts, Cornelis Jan Arouts ook voor hun broer Jacob Jan Arnouts, Maria Peeter van Dijck x Geert van Dijck, Catharina Peeter van Dijck x Boudewijn Heuvelmans, Elisabeth Peeter van Dijck x Matthijs Dionisius van Dijck en Jan Peeter van Dijck, bejaard, allen kinderen en kindskinderen van Jenneken Jan Lenaerts, erfgenamen voor één helft van wijlen Huijbrecht Jan Lenaerts der comparanten moederlijke oom en oud-oom en Cornelis Dionijs van Dijck ook als momber van het enig kind van wijlen Jan Dionijs van Dijck x Anthonetta Ruijs met name Dionijs Jan van Dijck als kind en kindskind van wijlen Elisabeth Jan Lenaerts als erfgenamen van de andere helft van wijlen vs Huijbrecht Jan Lenaerts hun moederlijke oom en oud-oom verkochten voor 599 gld aan Adriaen Cornelis Jorissen een huis 4 1/2 G op Terbeek, O en N 's herenstraat, Z Bertel Peeters, W Matthijs van Tichelt en nog verschillende stukken land aldaar.

| 225-0152 |

Schepenregister 225, 25.4.1765

Borgbrief voor Maria Ditvoorts geboren te Loenhout hij gaat trouwen met Jan Vromans geboren te Wouw.

| 225-0153 |

Schepenregister 225, 7.5.1765

Extract. Op 12.1.1758 compareerden voor notaris Victor Gerardi, Hoogstraten: Joanna Matthijs van Tichelt x Jan Roelen, Cornelia Matthijs van Tichelt x + Joos Cornelis Vermeiren verkochten aan Cornelis Joos Vermeiren x Maria Petronella Nijs der comparanten parten hen competerende in zekere stede "den steenhoven" op Terbeek.

Personen: Cornelie Matthijs Jan VAN TYCHELT Peter Peter Peters VERMEEREN Jenneken Matthijs Jan VAN TYCHELT Petronella Nijs Claes VAN DIJCK Jan ROELEN Cornelis Joos Cornelis VERMEIREN

| 225-0154 |

Schepenregister 225, 4.6.1765

Maria Catharina de Ridder, douarière x + Ignatius Cornelis van Craesbeecke de Sittaert, Antwerpen verkocht aan haar neef Joan Baptist François Hermans, secretaris, een beemd 1 L bij "de clincken", O Adriaen Ooms erven, Z van Elsacker consorten, W juffrouw Marcelli en N vs secretaris.

Personen: Jan-Baptist FRAN€¡OIS HERMANS Maria-Catharina-Francisca DE RIDDERE Cornelis Ignaes DE CRAESBEECK DE SITTAERT

| 225-0155 |

Schepenregister 225, 14.6.1765

Vernieuwing. Op 26.4.1765 compareerden voor notaris Martinus de Leeuw, Antwerpen, Joanna Maria en Anna Maria Strijpen, bejaarde juffrouwen, Antwerpen, zij verkochten voor 650 gld aan Adriaen Hendrick Bartholomeeussen x Petronella Vergouwen een stede met huis 1.034 1/2 R op de Hesseling, O Matthijs van Tichelt, Z 's herenstraat, W de waterloop en N ... en de landerijen daarbij gelegen 441 R, "het stopelblock" 191 R, O Cornelis Adriaen Huijben erven, Z Jan Heestermans, W Jan Reijns en N "de Hollantschestraete" en nog verschillende panden de comparanten competerende als erfgenamen van wijlen Catharina Isabella Schoonjans overleden te Antwerpen, volgens testament van 26.3.1739 voor wijlen notaris Arnoldus Valvekens, zij had de goederen verkregen bij transport van Matthijs Arnouts x Cathalijne Peeters van Dijck op 9.6.1724 voor vs notaris Valvekens vernieuwd te Loenhout op 6.2.1725.

Personen: Catelijn Peter Jan VAN DIJCK Adriaen Hendrik Jan BARTHOLOMEUSEN Mattheus Cornelis Peter ARNAUTS

| 225-0156 |

Schepenregister 225, 15.6.1765

Vernieuwing. Op 15.3.1765 compareerden voor notaris Leonard Constantin Gerardi, Antwerpen, Joanna Maria Theresia Geeraerts x Franciscus de Bie en Martinus Josephus Geeraerts, enige kinderen van wijlen Peeter Geeraerts verkochten voor 175 gld aan Cornelis Aernouts, jonkman wonende te Loenhout een huis met keuken, zolder, kelder enz. 7 à 8 L in de Berestraat, O Cornelis Adriaen Christiaensens, Z en W 's herenstraat en N .... en nog enkele panden.

| 225-0157 |

Schepenregister 225, 22.7.1765

Jan Jacob Goderi is een erfelijke rente van 50 gld schuldig aan de Heilige Geesttafel. Pand is "den dam" 1 G te Popendonk, O "popendonckacker", Z Peeter Cornelis Gabriels, W de beek en N de erven Jan de Clerck.

| 225-0158 |

Schepenregister 225, 27.6.1765

Cornelia Naes Janssen x Joos Jan Adriaensens ter inxtinctie van 2 renten, de één van 12 gld 's jaars verleden te Loenhout op 4.1.1649 en de andere van 2 gld 10 st verleden op 6.4.1663 t.b.v. het klooster St. Margrietendael te Antwerpen verkochten aan Wouter Cornelis Ooms en Maria Cornelis Ooms x Frederick Jacobus Philipsen een stede met huis 2 B te Sneppel, O "den eesterman", Z 's herenstraat, W de kinderen Jan Lenaerts en N Cornelis Arnout van Ostaeijen, verkregen van het vs klooster door hun vader op 6.5.1746 voor notaris Jean François Hassaert, Antwerpen.

Personen: Joos Jan Joos ADRIAENSEN Cornelia Dierck Naes JANSSEN Wouter Cornelis Wouter OOMS Maria Cornelis Wouter OOMS Frederic Jacob Frederic PHILIPSEN

| 225-0159 |

Schepenregister 225, 27.8.1765

Christina Valentijns, bejaarde dochter te Antwerpen voor de 1ste staak, Maria en Barbara Laurens waar moeder van was Maria Valentijns voor de 2de staak, Anthoni van der Saecken, Antwerpen, procuratie hebbend van Helena van Dun x + Dominicus van der Saecken als erfgenamen van Ida Valentijns der comparanten moeder en grootmoeder voor de 3de staak, vs Anthoni van der Saecken procuratie hebbend voor Dimpena van der Saecken voor de 4de staak allen erfgenamen van Peeter Valentijns respectievelijk hun broer, moederlijke oom en oud-oom verkochten voor 564 gld aan Christiaen Matthijs Vorsselmans en Willem Matthijs Vorsselmans, beiden bejaard zijnde, een huis met hof in de Huffel, O de straat, Z Anthon Comperen erfgenamen, W Dionijs Janssen en N de pastorij.

Personen: Helena VAN DUN Peter Staes Peter VALENTIJNS Willem Matthijs Christiaen VORSELMANS Ida Staes Peter VALENTIJNS Marie Staes Peter VALENTIJNS Maria Lenaert LAURENS Barbara Lenaert LAURENS Christine Staes Peter VALENTIJNS Christiaen Matthijs Christiaen VORSELMANS

| 225-0160 |

Schepenregister 225, 27.8.1765

Dezelfden verkochten voor 280 gld aan Joan Baptist François Hermans, secretaris, een stuk land 1 G op het Heiken, O juffrouw Marcelli en de erven Jan Anthonissen, Z François van Elsacker, W Anthoni Jan Wouters en N Cornelis Heestermans.

Personen: Maria Lenaert LAURENS Jan-Baptist FRAN€¡OIS HERMANS Peter Staes Peter VALENTIJNS Barbara Lenaert LAURENS Helena VAN DUN Christine Staes Peter VALENTIJNS

| 225-0161 |

Schepenregister 225, 27.8.1765

Dezelfden verkochten voor 256 gld aan Matthijs Dionijs van Dijck een stuk land 1 G te Sneppel, O Willem Vermeiren, Z en W Dionijs Janssen en N Jacob Lenaert Fenix, een stuk land 1 G, O Willem Vermeiren, Z Matthijs Goossens kinderen, W ... en N Jan Cornelis Sebrechts en nog enkele panden.

Personen: Peter Staes Peter VALENTIJNS Matthijs Nijs Claes VAN DIJCK Christine Staes Peter VALENTIJNS Maria Lenaert LAURENS Helena VAN DUN Barbara Lenaert LAURENS

| 225-0162 |

Schepenregister 225, 27.8.1765

Dezelfden verkochten voor 387 gld aan Peeter Jacob Rombouts en zijn vrouw een stuk land 7 L in "'t stight", O de weduwe van de schout, Z de kinderen van wijlen Gabriel van den Bleecken, W Dionijs Janssen en Peeter Rombouts en N jufrouw Marcelli.

Personen: Maria Lenaert LAURENS Barbara Lenaert LAURENS Peter Jacob Cornelis ROMBOUTS Helena VAN DUN Christine Staes Peter VALENTIJNS

| 225-0163 |

Schepenregister 225, 27.8.1765

Dezelfden verkochten voor 93 gld aan Jan Vroman x Regina de la Housse een beemd op "de blaeckt" 1/2 B, O en N de erven Adriaen Vermeiren, Z Bertel Peeters en Jan Cornelis van Dijck en W "de nonenbemden".

Personen: Helena VAN DUN Peter Staes Peter VALENTIJNS Christine Staes Peter VALENTIJNS Joanna-Regina-Florence DE LA HOUSSE Maria Lenaert LAURENS Barbara Lenaert LAURENS

| 225-0164 |

Schepenregister 225, 27.8.1765

Dezelfden verkochten voor 259 gld aan Jan Cornelis Anthonissen, Wuustwezel, een stuk land 1 G bij de stenen brug op Braken te Wuustwezel, O en Z Cornelis Geerts, W en N de straat, nog een stuk land 1 G aldaar, O de kinderen Gabriel Matthijs Goossens, Z en W Cornelis Geerts en N de straat en nog een weide 1 G te Wuustwezel.

Personen: Maria Lenaert LAURENS Christine Staes Peter VALENTIJNS Peter Staes Peter VALENTIJNS Jan Cornelis Jan ANTHONISSEN Barbara Lenaert LAURENS Helena VAN DUN

| 225-0165 |

Schepenregister 225, 31.8.1765

Anna Maria Janssen x + Matthijs Jan van Looveren nu getrouwd met Lenaert Verschueren, ter eenre, Jacob Adriaen van Looveren, momber en Jan Leijs, toeziener van het enig kind van 1ste comparante, ter andere zijde sluiten een akkoord over de opvoeding van het vs kind, het kind zal op de leeftijd van 18 jaar een som van 45 gld krijgen.

Personen: Lenaert Michiel VERSCHUEREN Matthijs Jan VAN LOOVEREN Jacob Adriaen VAN LOOVEREN Anna-Maria JANSSENS

| 225-0166 |

Schepenregister 225, 8.10.1765

Maria Joseph Hendrick Boeren x + Cornelis Adriaen Broomans nu getrouwd met Hendrick Cornelis Leijs, ter eenre en Cornelis Cornelis Vermeiren x Margo Adriaen Broomans en Jan Cornelis Raets x Adriana Adriaen Broomans ook voor Peeter en Petronella Broomans, ter andere zijde, sluiten een akkoord over de tocht van bepaalde goederen.

Personen: Hendrik Cornelis LEYS Cornelis Cornelis Cornelissen VERMEIREN Margo Adriaen Peter BROOMANS Jan Cornelis Wouter RAETS Maria Hendrik BOEREN Petronella Adriaen Peter BROOMANS Peter Adriaen Peter BROOMANS

| 225-0167 |

Schepenregister 225, 21.10.1765

Jan Kenis, wethouder x + Maria Lambrechts ook voor zijn 2 wezen, vs Maria Lambrechts was erfgename van haar moeder Adriana Vermeiren, ter eenre, Joannes Baptist Arnouts ook voor zijn medeconsorten voor één helft van de immeubele goederen van Huijbrecht Jan Leenaerts en Cornelis Dionijs van Dijck ook voor zijn minderjarige wees: Jan Jan (van) Dijck waar vader van was Jan Dionijs van Dijck x Anthonet Meijs als erfgenamen van de immeubele goederen van vs Huijbrecht Jan Leenaerts voor de andere helft, ter andere zijde, sluiten een akkoord: de 1ste partij zal aan de 2de partij 28 gld betalen.

Personen: Jan-Baptist Jan Cornelis ARNAUTS Antonetta Peter RUIJS Cornelis Nijs Claes VAN DIJCK Adriana Matthijs Peter VERMEIREN Marie Jan LAMBRECHTS Huybrecht Jan Jan LENAERTS Jan Nijs Claes VAN DIJCK

| 225-0168 |

Schepenregister 225, 4.11.1765

François van Beeck, schout te Wuustwezel ook voor H.J. van Beeck, secretaris te Wuustwezel, M.C. van Beeck x Henricus Vorsselmans en A.C. van Beeck, bejaarde dochter verkochten voor 600 gld een stede te Sneppel aan Michiel van Elsacker, momber der minderjarige kinderen van wijlen Adriaen van Elsacker en Jan van de Cloodt, ieder voor de helft.

Personen: Adriaen-Frans Jan Cornelis VAN ELSACKER Hendrik Jan Jan VORSELMANS Herman JOSEPHUS VAN BEECK Franciscus VAN BEECK Jan Geert Jacob VAN DER CLOOT Maria Catharina VAN BEECK Anna CORNELIA VAN BEECK

| 225-0169 |

Schepenregister 225, 12.11.1765

Jan Adriaen van de Mierop en Fransus Hofkens stellen zich borg voor 2.500 gld voor Cornelis Goetstouwers voor de dorpslasten boeken.

| 225-0170 |

Schepenregister 225, 30.11.1765

Bertel Peeters x Petronella Lenaert Huijbrechts nemen een erfelijke rente van 200 gld van de provisors van de Heilige Geesttafel, bepand op een stuk land 4 G op Terbeek, O 's herenstraat, Z Cornelis Jan Rombouts en Lambrecht Vergouwen, W Hendrick van Hal en N Matthijs Peeter van Tichelt en Adriaen Cornelis Goris.

Personen: Bertel Jan PEETERS Peerijn Lenaert Jan HUYBRECHTS

| 225-0171 |

Schepenregister 225, 28.12.1765

Jan Bertel Peeters x + Catharina Gaegelmans, ter eenre, Jan Gaegelmans, momber en Lenaerts Bertel Peeters, toeziener der 2 minderjarige kinderen van 1ste comparant, ter andere zijde sluiten een akkoord over de opvoeding van vs 2 kinderen. Op hun 18 jaar moet aan hen 51 gld 10 3/4 st betaald worden.

Personen: Jan Peter Antonij GAGELMANS Lenaert Bertel Jan PEETERS Catharina Peter Antonij GAGELMANS Jan Bertel Jan PEETERS

| 225-0172 |

Schepenregister 225, 8.2.1766

François van Beeck, Dionijs van Dijck, Adriaen Hendrick Bertholomeeusen, Joannes Baptist Arnouts, Gabriel Janssen en Jan Peeter van Dijck, schepenen verklaren dat Cornelis Jan Arnouts aan hen 140 gld betaald heeft ter kwijting van een rente die Jenneken Jan Lenaerts x + Jan Cornelis Arnouts en Joan Baptist Arnouts hadden verleden op 8.1.1744 t.b.v. de kerk alhier.

Personen: Jan-Baptist Jan Cornelis ARNAUTS Cornelis Jan Cornelis ARNAUTS Franciscus VAN BEECK Jan Cornelis Peter ARNAUTS Dionijs Claes Jan VAN DIJCK Jan-Baptist Jan Cornelis ARNAUTS Gabriel Jan Cornelis ANTHONISSEN Jenneken Jan Jan LENAERTS Adriaen Hendrik Jan BARTHOLOMEUSEN Jan Peter Cornelis VAN DIJCK

| 225-0173 |

Schepenregister 225, 24.2.1766

Jan Jan Meeusen (Meuwsen) en Michiel Reijnier Ooms hebben om volkomen verzekering te geven aan Joan Baptist François Hermans, secretaris, als erfgenamen van hun moeder wijlen Theresia van den Berghen collectrice der parochie, stellen zich borg voor 121 gld die Jan Vermeiren uit hoofde van dorpslasten schuldig was.

Personen: Jan-Baptist FRAN€¡OIS HERMANS Jan Jan MEEUSEN Michiel Renier Matthijs OOMS

| 225-0174 |

Schepenregister 225, 26.2.1766

Jan Jan Arnouts vernieuwing 13.6.1755 te Brecht Huijbrecht Peeter Kenis x Adriana van Tichelt zijn een rente van 325 gld schuldig aan Lenaerts Adriaen Gijssen.

Personen: Adriana Aert VAN TICHELEN

| 225-0175 |

Schepenregister 225, 11.3.1766

Jan den Houwer x + Margo Wouter Vergouwen, nu getrouwd met Catharina van Meir, ter eenre, Adriaen Wouter Vergouwen, momber van het enig minderjarig kind van 1ste comparant, ter andere zijde, sluiten een akkoord over de opvoeding van vs kind.

Personen: Adriaen Wouter Antonij VERGOUWEN Catharina Adriaen VAN MEIR Margareta Wouter Antonij VERGOUWEN Jan Peter DEN HOUWER

| 225-0176 |

Schepenregister 225, 13.3.1766

Peeter Adriaen Broomans, Adriaentien Adriaen Broomans x Jan Cornelis Raets, Petronella Adriaen Broomans x Adriaen Cornelis Vermeiren ontvingen een rente van 250 gld van de provisors van de Heilge Geesttafel bezet op een stuk land 4 G hen competerend als erfgenamen van Adriaen Peeter Broomans, hun vader.

Personen: Peter Adriaen Peter BROOMANS Adriaen Cornelis Cornelis VERMEIREN Jan Cornelis Wouter RAETS Petronella Adriaen Peter BROOMANS

| 225-0177 |

Schepenregister 225, 13.3.1766

Elisabeth Marcelli, ongehuwde bejaarde dochter, gemachtigd van haar nichten Jacoba Catharina Celestina en Maria Cornelia Marcelli x Antoni Guerin nagelaten kinderen van wijlen Stephanus Philibert Marcelli verkochten aan Cornelis Cornelis Vermeiren x Margo Adriaen Broomans een stuk land 316 1/2 R te Popendonk, O de akkerweg, Z Jan Kenis en Jan Peeter Melsens, W de erven Jan Lenaerts en N Peeter Broomans, een hofstede, O en Z de straat, W en N haarzelf en nog enkele panden aldaar.

Personen: Maria-Cornelia MARCELLI Cornelis Cornelis Cornelissen VERMEIREN Elisabeth Marcel MARCELLI Margo Adriaen Peter BROOMANS Jacoba-Catharina-Celestina MARCELLI Anthonis GUERIN Stefanus-Filibert Marcel MARCELLI

| 225-0178 |

Schepenregister 225, 13.3.1766

Dezelfde verkopers verkochten aan Jan Vromans x Joanna Regina de la Housse een huis 1 L gelegen in het dorp aan de grote dreef naar het Hof.

Personen: Elisabeth Marcel MARCELLI Joanna-Regina-Florence DE LA HOUSSE Jacoba-Catharina-Celestina MARCELLI Anthonis GUERIN Stefanus-Filibert Marcel MARCELLI Maria-Cornelia MARCELLI

| 225-0179 |

Schepenregister 225, 18.3.1766

Extract. Op 13.11.1762 compareerden Pedro Herrij x Jacoba Barbara van Berghen zij machtigen Jan Jan Arnouts om te verkopen aan Adriana Meijvis x Adriaen Peeters twee stukken land "de brielen" 1 G, leenroerig, komende van Catharina Isabella Schoonjans bij akte van 20.9.1734 voor notaris Valvekens.

Personen: Petrus PAUWELS HERRIJ

| 225-0180 |

Schepenregister 225, 22.3.1766

Anna Sebastiaen Bertholomeeusen x Jan Vermeiren verkochten voor 322 gld 14 st aan Laureijs Bartholomeeusen x Digna Adriaen Coecken een stede met huis 4 B te Sneppel in de Hoenderstraat, een akker 2 L aldaar, O Anthoni Cornelis Rommens, Z de straat, W Adriaen Vermeiren en N Matthijs Jan Goossens, een weide 1/2 B aldaar, O Cornelis Cornelis Claesen, Z Jan Lenaert Wierckx, W en N Merck Kenis, en nog verschillende percelen aldaar.

Personen: Jan Cornelis Joos VERMEIREN Anneken Bastiaen Jan BARTHOLOMEUSEN Laureys Hendrik Jan BARTHOLOMEUSEN Digne Adriaen Peter KOEKEN

| 225-0181 |

Schepenregister 225, 10.4.1766

Joan Baptist Arnou, schoolmeester te Brecht geconstitueerd door Maria Geertruij Pellens, Maria Anna van Dinghen, Maria van Dinghen (van Dingen) en Elisabeth van Dinghen als erfgenamen van wijlen Joan Pellens en Barbara Pellens verkocht voor 153 gld op 11.8.1751 alhier aan Jan Peeter Kenis toen getrouwd met Maria Lambrechts nu weduwnaar van dezelve een beemd "het molenbosch" 1/2 B, O Michiel Reijnier Ooms, Z de beek, W de secretaris en N juffrouw Marcelli. Vermeld werd nog dat comparant procuratie kreeg van Michiel Pellens, Joan Baptist Mertens, Mari Geertruij Pellens, Peeter van Dijck, Matthijs Voghten, Maria van Dinghen en Maria Anna van Dinghen te Brecht op 31.8.1751.

| 225-0182 |

Schepenregister 225, 11.4.1766

Cornelis Adriaen Geijsen en Jacobus van Aerde, inwoners van Brecht, ook voor hun broer en zwager Jan Adriaen Geijsen als enige erfgenamen van Lenaert Adriaen Geijsen der comparanten broer en zwager, ontvingen de restitutie van een obligatie van 325 gld verleden door Huijbrecht Peeter Kenis en zijn vrouw op 13.6.1755 te Brecht.

| 225-0183 |

Schepenregister 225, 11.4.1766

Jacomina Kenis x + Jan Geeraert Smits voor de 1ste staak, Huijbrecht Peeter Kenis, Hoogstraten voor de 2de staak, Margo Peeter Kenis x Jacobus Adriaen Peeters voor de 3de staak, Barbara Peeter Kenis x Peeter van Elsacker voor de 4de staak, Jacobus van Nijen, momber en Matthijs van Nijen als vader voor zijn 2 minderjarige dochters Anna Maria en Helena van Nijen verwekt bij wijlen Anna Peeter Kenis voor de 5de staak al de vs comparanten benevens de medecomparant acceptant voor de 6de staak als erfgenamen van Peeter Kenis, hun vader en grootvader verkochten aan Jan Peeter Kenis en zijn minderjarige kinderen een stede met huis 5 L in 't Oosteneind, O "de peertsstraete", Z hemzelf, W Philip Jacob Philipsen en N de straat, een stuk land 11 L bij vs stede, O "de peertstraete", Z Jacobus Peeter Goderi, W de pastorij en N voorgaande stede, en nog verschillende percelen.

Personen: Peter Jan Jacob KENIS Jan-Geert Hendrik SMITS Jacob Adriaen Antonij PEETERS Margo Peter KENIS

| 225-0184 |

Schepenregister 225, 11.4.1766

Jan Peeter Kenis ook voor zijn minderjarige kinderen verwekt bij wijlen Maria Lambrechts verkocht voor 550 gld aan Jan Geert van Dijck x Cornelia Janssen Stuijts een 'hooijmade' op "het molenbosch" 1/2 B, O Michiel Reijnier Ooms, Z de beek, W de secretaris en N juffrouw Marcelli, nog een 'hooijmade' aldaar 1 1/2 L, een stuk land 1/2 B op "d'aertsacker" 182 B, O de weduwe Adriaen Jochoms, Z Cornelis Jan Arnouts, W Adriaen Cornelis Joris en N Cornelis Cornelis Vermeiren en een stuk land 1/2 B op "'t schoorblock", O Matthijs Antoni Goossens, Z de beek, W Huijbrecht Goossens erfgenamen en N Adriaen Cornelis Joris.

Personen: Cornelia Jan Antonij STUYTS Marie Jan LAMBRECHTS Jan Geert Jan VAN DIJCK

| 225-0185 |

Schepenregister 225, 19.4.1766

Peeter Kenis x + Maria Lambrechts ook voor zijn 2 enige en minderjarige kinderen is een erfelijke rente van 1.000 gld schuldig aan Gaspar de Beuckelaer, Antwerpen, bezet op een stede met huis 5 L in 't Oosteneind en "den eckerspoel" 11 L en nog verschillende panden, zie de koop van 11.4.1766.

Personen: Marie Jan LAMBRECHTS

| 225-0186 |

Schepenregister 225, 21.4.1766

Joan Baptist Arnou, schoolmeester te Brecht geconstitueerd door Maria Geertruij Pellens, Maria Anna Van Dinghen, Maria van Dinghen en Elisabeth van Dinghen verkocht voor 156 gld aan Jan Nicolaes van Dijck x Hendrina van Capellen een weide 1/2 B aan "de breede beecksche dijck".

| 225-0187 |