Schepenregisters deel 210 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 210

Schepenregister 210, Nr 1 11.4.1740

Cornelius van Craesbeeck de Sittaert in naam van Peeter Dussaert wettige vader van zijn enig kind verwekt bij Adriana Geert van Dijck, 16 jaar, Petronella Geert van Dijck, Cornelia van Dijck x Jan de Crom ook voor Catharina van Dijck en Joannes Nicolas Reijns, erfgenamen van wijlen Geert van Dijck x Jacomijn Peeter Joris hun ouders en grootouders transporteerden aan Jan Geert van Dijck een stede met huis te Popendonk 26 L en een stuk land op "den aetsacker", een 'hooymaede' op "'t molenbos" 1/4 B, de helft van een bos op "de Laeren" 2 L waarvan de andere helft toekomt aan de erfgenamen van Jan Peter Joris, een heiveld omtrent "het schouwbos" 2 G en een perceel heide op "de willaeren" 1 B.

Personen: Jacobmijn Peter JORIS Jan Claes REIJNS Peerijntien Geert Jan VAN DIJCK Peter DUSSAERT Cornelie Geert Jan VAN DIJCK Cornelis Ignaes DE CRAESBEECK DE SITTAERT Jan Hendrik Cornelis DE CROM Adriaentien Geert Jan VAN DIJCK Jan Geert Jan VAN DIJCK Geert Jan Cornelis VAN DIJCK Catelijn Geert Jan VAN DIJCK

| 210-0001 |

Schepenregister 210, Nr 2 28.6.1740

Marten Laureijssen en Jan Verboven, mombers van de kinderen van Matthijs Antoni Wirckx x Anna Jan Bartholomeeusen ook voor de uitlandige zoon, Adriaen Hendrick Bartholomeeusen ook als momber van de vs wezen, Cathelijn Wirckx x Jacobus Maesen, Antonetta Wirckx, Elisabeth Wirckx x Augustinus Hoefnagels, zij hebben de nalatenschap van vs Matthijs Antoni Wirckx gerupidieerd volgens akte voor notaris Gerardi te Brecht op 9.3.1740. De vs mombers verkochten aan Cornelis Ignatius van Craesbeecke de Sittaert een stede met huis 5 1/2 G op Sneppel en een perceel land "het stecken" 1/2 B, "de hofstadt" 1 G, "het hanneswaens" 1 G, "den heijacker" 182 B, "de houtschoot" 1/2 B, een heiveld bij "het wolfsbos". De goederen werden gekocht op 15.12.1698 van Catharina van Gilse en op 18.4.1710 van Gabriel van den Bleecke en bij S/D van vs weduwe op 18.3.1709 en bij S/D op 28.1.1716.

Personen: Augustijn Willem HOEFNAGELS Matthijs Antonij Jan WIERCKX Marten Hendrik LAUWERIJSSEN Cathelijn Matthijs Antonij WIERCKX Cornelis Ignaes DE CRAESBEECK DE SITTAERT Jacob Jan MASEN Tanneken Jan Hendrik BARTHOLOMEUSEN Antonetta Matthijs Antonij WIERCKX Elisabeth Matthijs Antonij WIERCKX Jan Jan Jansen VERBOVEN

| 210-0002 |

Schepenregister 210, Nr 3 25.6.1740

Voor Peeter Huijbrechts, notaris, compareerden Joanna Catharina Schut, geestelijke dochter, Regina Benedictina Victoria Schut x Joannes Carlo Nackers ter eenre en Cornelis Ignatius van Craesbeecke de Sittaert ter andere zijde. de 1ste comparanten verkopen aan de 2de comparant een rente van 1.100 gld die Anneken Jan Bartholomeeusen x + Matthijs Antoni Wirckx had verleden op 23.4.1722 t.b.v. Isabella Jacobs weduwe van wijlen Henricus Schut. Panden een stede met huis 5 1/2 G op Sneppel en de goederen genoemd in vorige akte.

Personen: Matthijs Antonij Jan WIERCKX Tanneken Jan Hendrik BARTHOLOMEUSEN Cornelis Ignaes DE CRAESBEECK DE SITTAERT

| 210-0003 |

Schepenregister 210, Nr 4 2.7.1740

Joris van den Bolck, Antwerpen, zoon van Wouter van den Bolck x Maria Huijgens ook voor zijn zusters Maria Catharina, Anna Cornelia, Catharina en Elisabeth van den Bolck en zijn broer Joannes van den Bolck samen voor 1/6 part, ook voor wijlen Peeter Huijgens voor 1/6, Michael Huijgens ook voor 1/6, de minderjarige kinderen Joanna en Cornelis Philipsen van wijlen Antonetta Huijgens x Willem Willemsen Philipsen, Barbara Huijgens x Nicolas van Dijck (die doof was) ook voor 1/6, verkochten voor 650 gld aan Jan Roovers x Catharina Huijgens een hofstede met huis bij de kerk 60 R.

Personen: Anna-Cornelia Wouter VAN DEN BOLCK Elisabeth Wouter VAN DEN BOLCK Joanna Willem PHILIPSEN Wouter VAN DEN BOLCK Catharina Wouter VAN DEN BOLCK Niclaes Jan Nijs VAN DIJCK Joris Wouter VAN DEN BOLCK Maria-Catharina Wouter VAN DEN BOLCK Barbel Cornelis Peter HUGENS Jan Jacob ROOVERS Jan Wouter VAN DEN BOLCK Maria Cornelis Peter HUGENS Peter-Frans Cornelis Peter HUGENS Cornelis Willem WILLEMS Willem Willem PHILIPSEN Willem Willem PHILIPSEN

| 210-0004 |

Schepenregister 210, Nr 5 6.7.1740

Cornelis Ignatius van Craesbeecke de Sittaert, schout, Huijbrecht Goossens, Michael Huijgen en Cornelis Gabriel Joris, schepenen certificeren ter instantie van Nicolas Jan Nijssen van Dijck x Barbara Huijgens dat zij in eigendom hebben een stede met huis 84 1/4 R volgens meetboek f 149 v artikel 4 op "den huffel" en een perceel aan "den winckeldijck" genaamd "de polderkens" 464 3/4 R volgens meetboek f 140 v artikel 13, een 'hooymaede' op "'t molenbosch" 64 R meetboek f 156 r artikel 17.

Personen: Barbel Cornelis Peter HUGENS Niclaes Jan Nijs VAN DIJCK

| 210-0005 |

Schepenregister 210, Nr 6 9.7.1740

De schout en Huybrecht Matthys Goossens, Michael Huygens, Cornelis Gabriel Goris, Cornelis Jacob Peeter Jans, Matheus Deelen, Jan Verboven, Jan Antonissen, Gabriel van den Bleecke en Peeter Wouter Ooms, schepenen en gezworenen van Loenhout certificeren dat door de aanhoudende vorst en het 'quat weder' van verleden winter het koren voor 2/3 bedorven is. Er zijn 9 paarden, 50 koeien, 39 runderen en 249 schapen gestorven, zodat er armoede heerst onder de mensen. Het dorp werd ook zwaar belast met 48.776 gld volgens octrooi van 18.1.1740.

Personen: Jan Antonij Peter ANTONISSEN Huybrecht Matthijs Antonij GOOSSENS Gabriel Gabriel VAN DEN BLEECK Jan Jan Jansen VERBOVEN Peter Wouter Peter OOMS

| 210-0006 |

Schepenregister 210, Nr 7 22.12.1740

Wouter Laureyssen van Gorp is 80 patakons schuldig aan Jacop Jan Lippens als toeziener der kinderen van Antonis Jaspers x Neeltien Jan Lippens, bepand met een stuk land "castelaer" 4 L en een stuk land "de goubergen" 3 1/2 L, een 'hooymaede' 1/2 B op "de blaeckt"

Personen: Wouter Laureys Wouter VAN GORP Neeltien Jan Jan LIPPENS Anthonis JASPERS Jacob Jan Jan LIPPENS

| 210-0007 |

Schepenregister 210, zonder nummer 29.8.1740

De pastoor en de schepenen van Hoogstraten verklaren op verzoek van Adriaen van Tichelen geboren te Hoogstraten nu wonende te Loenhout getrouwd met Adriaentien Verboven zij verbinden 150 gld aan de goederen van de H. Geesttafel.

Personen: Adriaen Aert VAN TICHELEN Adriantien Peter Adriaen VERBOVEN

| 210-0008 |

Schepenregister 210, Nr 8 22.11.1740

Cornelis Gabriel Goris, 52 jaar, schepen en Lenaert Huybrecht Lenaerts, 31 jaar, verklaren op verzoek van Huybrecht Jacob Bastiaenen, Wuustwezel dat op 5.11.1740 in de herberg "den ouden posthoren" onder Ruckven, markiezaat Bergen-op-Zoom waar zij overnachten, hebben gezien dat de zoon van de rekwirant genaamd Joannes 's morgens heel vroeg was vertrokken met paard en kar naar den Oudenbos. Zij zijn slecht 's avonds tussen 9 en 10 uur thuis aangekomen.

Personen: Jan Huybrecht BASTIAENSEN Huybrecht Jacob BASTIAENSEN

| 210-0009 |

Schepenregister 210, Nr 9 10.12.1740

Franciscus Peeter Buijs getrouwd met de weduwe van Aert van Gorp wegens de kinderen van wijlen Jaspar Antonissen x Anna Wirckx sommeren te betalen de intrest van een kapitaal van 100 gld zijnde de helft van 80 patakons die Wouter Laureijssen van Gorp schuldig was op 22.12.1682 t.b.v. de kinderen van Antoni Jaspers x Neeltien Jan Lippens, grootmoeder der vs kinderen. Daarvoor zijn gecompareerd voor de schepenen vs Frans Peeter Buijs ter eenre en Cornelia Jaspar Antonissen x Joannes Hoflack, Antoni Jaspar Antonissen, Maria Jaspar Antonissen en haar momber Jan Nicolas Gijsen ter andere zijde. De comparanten ter eenre zijn 33 gld 10 st schuldig aan de andere zijde.

Personen: Jan Claes Cornelis GIJSEN Maria Jasper DE HAES Cornelia Antonij Antonij GOOSSENS Neeltien Jan Jan LIPPENS Fransus Peter BUYS Anthonis Jasper ANTHONISSEN Anne Lenaert Jan WIERCKX Wouter Laureys Wouter VAN GORP Jasper Antonij JASPERS Anthonis JASPERS Jan HOFLACK Cornelie Jasper Antonij JASPERS

| 210-0010 |

Schepenregister 210, Nr 9/2 28.12.1740

Jacobus de Bie, 50 jaar, getuigt dat op 27.12.1740 's morgens tussen 5 à 6 uur ten huize van Cornelis van Ham, herbergier samen met Frans Embrechts en Renier, knecht van Paulus Ansoms en Bertel Adriaen Bartelmeeusen en zijn zoon. De deponent heeft enige woorden gehad met Cornelis van Ham waarna hij is weggegaan en Frans Embrecht is hem tot buiten gevolgd in de hand hebbende 'een rondt instrument bij forme van een blaespijp' enz.

Personen: Paulus Adriaen ANSOMS Jacob Peter Claes DE BIE Cornelis Jan VAN HAM

| 210-0011 |

Schepenregister 210, Nr 9/3 28.12.1740

Joannes Smits, 30 jaar, komt het verhaal bevestigen en voegt eraan toe dat Frans Embrechts later bebloed is teruggekomen naar de herberg.

Personen: Jan-Geert Hendrik SMITS

| 210-0012 |

Schepenregister 210, Nr 10 17.1.1741

Voor de schepenen kwamen Catharina Elisabeth Marcelli, jongste dochter van Stephanus Philibert Marcelli x Theresia Magdalena Geofroij, geboren te den Haag maar hier wonende bij haar tante, geassisteerd met Jan Cornelis Arnouts en Jan van Dijck.

Personen: Theresia-Magdalena GEOFFROIJ Catharina-Elisabeth MARCELLI Jan Cornelis Peter ARNAUTS Stefanus-Filibert Marcel MARCELLI

| 210-0013 |

Schepenregister 210, Nr 11 17.1.1741

Cornelis Ignatius van Craesbeecke de Sittaert ontvangt een transport van een rente van 1.100 gld van Anna Catharina Schut dd 25.5.1840 voor notaris Peeter Huijbrechts, Antwerpen. Uitgaande op de stede te Sneppel van weduwe Mathijs Antoni Wirckx en haar kinderen. De stede was op 2.6.1723 verhuurd voor 50 gld 's jaars.

Personen: Cornelis Ignaes DE CRAESBEECK DE SITTAERT Tanneken Jan Hendrik BARTHOLOMEUSEN Matthijs Antonij Jan WIERCKX

| 210-0014 |

Schepenregister 210, Nr 12 17.1.1741

Paulus Ansoms x Elisabeth Huijgens zijn 200 gld schuldig aan Anneken Jan Ooms, Michael Huijgen stelt zich borg.

Personen: Paulus Adriaen ANSOMS

| 210-0015 |

Schepenregister 210, Nr 12 17.1.1741, vervolg

In de marge: gekweten 2.1.1744.

| 210-0016 |

Schepenregister 210, Nr 13 6.2.1741

Cornelis Joris Coecken verkocht 10 L 'speurrie saat' aan Jan Antonissen, borgemeester te Loenhout ter voldoening van de 'Conincx ende dorpslasten'.

Personen: Jan Antonij Peter ANTONISSEN Cornelis Joris Jan KOEKEN

| 210-0017 |

Schepenregister 210, Nr 14 13.2.1741

Jan Antonissen, oud-borgemeester, 39 jaar, verklaart dat hij door de kommiezen Dupré en Prevenair werd aangehouden bij het vervoer van 'spurrie saat' zij namen hem mee tot aan de kerk in de herberg van Adriaen Vergauwen daarna naar de herberg bij N. van der Vloedt zij stelden een boete voor van 31 1/2 patakons en 30 potten bier!

Personen: Jan Antonij Peter ANTONISSEN

| 210-0018 |

Schepenregister 210, Nr 15 14.2.1741

Lambrecht Cornelis Vermeeren komt voor de schepenen verklaren dat hij op 3.2.1741 voor zijn huis op "het Hesschot" de kommiezen zag passeren met Jan Antonissen en zijn kar en paard.

Personen: Jan Antonij Peter ANTONISSEN Lambrecht Cornelis Joos VERMEIREN

| 210-0019 |

Schepenregister 210, Nr 16 14.2.1741

Anthonis Bartholomeeusen, 70 jaar, verklaart voor de schepenen dat hij de kommiezen heeft zien passeren met Jan Antonissen met kar en paard.

Personen: Jan Antonij Peter ANTONISSEN

| 210-0020 |

Schepenregister 210, Nr 17 18.2.1741

De priorin van het klooster St. Margrietendael te Antwerpen heeft volgende goederen 'uitgewonnen en geëvinceert' een stede met huis 1/2 B, een weide 1 G op Terbeek, een perceel land 1 L op de "hesschotakker", een perceel op de "mostvoorden" genaamd "neeltienput" 7 L een 'hooymaede' op "het schouwbos" enz. de goederen zullen openbaar verkocht worden ter delging van een schuld van 800 gld van Peeter Peeter Vermeeren.

Personen: Peter Peter Peters VERMEEREN

| 210-0021 |

Schepenregister 210, Nr 18 18.2.1741

Jan Vergouwen zoon van wijlen Antoon Vergouwen x Maria Janssen van Wortel heeft ter extinctie van een rente van 2.000 gld t.b.v Jonker Joan Joseph de Heuvel heer van Calffene voor één helft en vrouwe Anna Marie de Heuvel 'compagne' van Jonker Jan Baptist Guilielmus Joseph Fraula heer van Rosierbosch voor de andere helft volgende goederen overgegeven: een bekwaam woonhuis op Tereik 116 1/4 R, "de treijneweide" 163 R aldaar, "den vogelsacker" 172 1/2 R, "den ouden hoff" 193 1/4 R, "'t hille" 176 2/3 R, "'t stedeken" 158 1/3 R, "het wildaerdeken" 93 R, een perceel in "Neel Brantsacker" 150 1/2 R, "de haeverweide" 138 3/4 R, "de voirbemde" 138 R. Vs Vergouwen had de goederen geërfd van zijn ouders, zijn broer Cornelis en zijn zuster Geertruye waren reeds overleden, de goederen verkregen bij transport van Abraham Vergouwen op 7.7.1693 van Cornelis Cornelis Vergouwen op 2.11.1686 van Antoni Janssen Vergouwen op 22.5.1685 van Jan Bogaerts op 13.4.1687.

Personen: Gertrude Antonij VERGOUWEN Anthonis Jan Antonij VERGOUWEN Cornelis Cornelis Jan VERGOUWEN Jan Antonij VERGOUWEN Cornelis Antonij VERGOUWEN Abraham Jan Antonij VERGOUWEN

| 210-0022 |

Schepenregister 210, Nr 19 20.2.1741

Adriaen van Elsacker, 50 jaar, verklaart dat op 19.2.1741 in zijn herberg op Terbeek enige vreemdelingen waren die geweld gebruikten, ook Cornelis Jan Verboven werd genoemd.

Personen: Cornelis Jan VERBOVEN Adriaen-Frans Jan Cornelis VAN ELSACKER

| 210-0023 |

Schepenregister 210, Nr 20 20.2.1741

Cornelis Jan Verboven, 40 jaar, verklaart dat hij werd verzocht enige goederen op te laden op 19.2.1741 voor verschillende vreemdelingen, daarbij werd geweld gebruikt.

Personen: Cornelis Jan VERBOVEN

| 210-0024 |

Schepenregister 210, Nr 21 20.2.1741

Willem Augustijns, 34 jaar, verklaart dat voor de herberg "het swaentien" op Terbeek enige goederen stonden, er waren verschillende vreemdelingen die geweld gebruikten.

Personen: Willem Dierck Willem AUGUSTIJNS

| 210-0025 |

Schepenregister 210, Nr 22 20.2.1741

Huybrecht Jan Lenaerts, 50 jaar, zat in de herberg "het swaentien" bij het vuur, daar heeft hij een ruzie gehoord.

| 210-0026 |

Schepenregister 210, Nr 23 4.3.1741

Cornelis Gabriel Goris, schepen verklaart dat hij op zondag 17.2.1741 in de herberg was bij Gerard Beitrams, daar werd 's avonds om 6 uur 'de klocke getrocken oft stormde' door koster Jacob Constant van den Ackerveken, hij had gehoord dat er geweld gebruikt werd in een herberg op Terbeek.

Personen: Jacob-Constantijn VAN DEN ACKERVEKEN

| 210-0027 |

Schepenregister 210, Nr 24 4.3.1741

Marcus Antonius Essers, 29 jaar, sub-secretaris komt het verhaal van de stormklok bevestigen.

| 210-0028 |

Schepenregister 210, Nr 25 4.3.1741

Jacob Constant van den Ackerveken, 30 jaar, doet zijn verhaal van de stormklok.

Personen: Jacob-Constantijn VAN DEN ACKERVEKEN

| 210-0029 |

Schepenregister 210, Nr 26 4.3.1741

Peeter van Elsacker, 23 jaar, vertelt zijn verhaal over het geweld.

Personen: Peter Geert Jan VAN ELSACKER

| 210-0030 |

Schepenregister 210, Nr 27 6.3.1741

De schepenen verklaren dat zij ingevolge 'het placaert' van 1.2.1741 hebben 'gevaceert' tot het overbrengen van oude granen.

| 210-0031 |

Schepenregister 210, Nr 28 16.3.1741

Nicolas van Dijck x + Barbara Huijgens heeft overgegeven aan zijn zoon Jan van Dijck: de smidse, 2 aambeelden, blaasbalg, hamers en alle gereedschappen voor het verlenen van al zijn goede diensten.

Personen: Jan Claes Jan VAN DIJCK Niclaes Jan Nijs VAN DIJCK Barbel Cornelis Peter HUGENS

| 210-0032 |

Schepenregister 210, Nr 29 16.3.1741

Nicolas Jan Nijssen van Dijck x + Barbara Huijgens, Dionisius van Dijck, Jan van Dijck, Catharina van Dijck x Joris van Elsacker, Maria van Dijck x Lenaert van Meir en Cornelia van Dijck verklaren dat de 1ste comparant op 4.11.1699 een rente verleden heeft van 50 gld 's jaars op een kapitaal van 800 gld t.b.v. Anna van Loon weduwe van wijlen Advocaat Reijns, bezet op een stede met huis 1 1/2 op de Huffel. Compareerden mee Anna Philippina en Isabella Regina Reijns.

Personen: Marie-Catharina Claes Jan VAN DIJCK Anna PHILIPPINA REYNS Laureijs Laureijs Laureijs REYNS Dionijs Claes Jan VAN DIJCK Jan Claes Jan VAN DIJCK Cathrien Claes Jan VAN DIJCK Lenaert Adriaen VAN MEIR Cornelia Claes Jan VAN DIJCK Barbel Cornelis Peter HUGENS Joris Geert Jan VAN ELSACKER Isabella REGINA REYNS Niclaes Jan Nijs VAN DIJCK

| 210-0033 |

Schepenregister 210, Nr 30 22.3.1741

Borgbrief voor Marie Rombouts x Willem Bogaerts die te Huibergen willen gaan wonen.

Personen: Willem Siardus BOGAERTS

| 210-0034 |