Schepenregisters deel 194 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 194

Schepenregister 194, 27.8.1714

Adriaentien Jan Geert Luyckx x Jacobus Cools, Jan Melssen Luyckx als momber der weeskinderen van Jan Geert Luyckx verkochten aan Cornelis van Gastel een beemd 1 1/2 L gelegen achter het kasteel, O de erfgenamen Gabriel Matthijs Goossens, Z Peeter Vorsselmans, W en N het gasthuis van Antwerpen.

Personen: Cornelis Antonij Jan VAN GASTEL Jan Melsen Adriaen LUYCX Adriaentien Jan LUIJCX Jacob Steven Cornelis COOLS Jan Geert Adriaen LUYCX

| 194-0001 |

Schepenregister 194, 27.8.1714

De vs comparanten verkochten aan Joan Frans van Elsacker een stuk land "den Dijckhoff" 1/2 B op "de molenacker" aan de kerkpad.

Personen: Adriaentien Jan LUIJCX Jan Geert Adriaen LUYCX Jacob Steven Cornelis COOLS Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Jan Melsen Adriaen LUYCX

| 194-0002 |

Schepenregister 194, 27.8.1714

De vs comparanten verkochten aan Joan Mattheus van Elsacker een beemd "den auden sondagh" 2 1/2 L, O Jan Peeter Peeters, Z de ergenamen Jan van de Mierop, W Baudewijn Heuvelmans en N de beek.

Personen: Jan Melsen Adriaen LUYCX Joan-Mattheus Michiel VAN ELSACKER Jan Geert Adriaen LUYCX Adriaentien Jan LUIJCX Jacob Steven Cornelis COOLS

| 194-0003 |

Schepenregister 194, 27.8.1714, vervolg

Daaronder/ Jan Melssen Luyckx als momber der kinderen van Jan Geert Luyckx heeft de kooppenningen ontvangen van vorige akte.

Personen: Jan Geert Adriaen LUYCX Jan Melsen Adriaen LUYCX

| 194-0004 |

Schepenregister 194, 27.8.1714

De kooppenningen werden betaald door Mattheus van Gilse voor "den kleynen engelaer".

| 194-0005 |

Schepenregister 194, 27.8.1714

De kooppenningen werden betaald door Cornelis van Gastel voor de beemd achter het kasteel.

Personen: Cornelis Antonij Jan VAN GASTEL

| 194-0006 |

Schepenregister 194, 27.8.1714

De kooppenningen werden betaald door Jan Vermeiren voor een zeker bos.

Personen: Jan VERMEEREN

| 194-0007 |

Schepenregister 194, 27.8.1714

Joan Mattheus van Elsacker heeft van Jan Melssen Luyckx betalend voor de kinderen van Jan Geert Luyckx de kwijting ontvangen van een "condemnatie volontaire' van 500 gld die wijlen Geert Luijckx compareerde in mei 1711 t.b.v 1ste comparant.

Personen: Jan Melsen Adriaen LUYCX Joan-Mattheus Michiel VAN ELSACKER Jan Geert Adriaen LUYCX

| 194-0008 |

Schepenregister 194, 15.9.1714

Sijmon Goris Rombouts is een rente van 100 gld schuldig aan Joan Matheus van Elsacker, verbonden aan een stuk land 1 1/2 L op "de molenacker", een perceel land "den rausteijn" op Neerven en een weide 1/2 B aan de Bosstraat.

Personen: Joan-Mattheus Michiel VAN ELSACKER Simon Goris Rombout ROMBOUTS

| 194-0009 |

Schepenregister 194, 24.9.1714

Matthijs Jan Vorsselmans, Wuustwezel is een rente van 550 gld schuldig aan de weeskinderen van Jan van Tolhuijsen zijnde de kooppenningen van een woonhuis te Wuustwezel bij de kerk, gepasseerd te Wuustwezel op 5.2.1703 verbonden aan vs woonhuis en een weide 1 L op "de donck" O, Z, W en N aan Christiaen Jan Vorsselmans en een weide 2 G in "de coedongen".

Personen: Paeschijs Corneel Jacob CROCX Matthijs Jan Matthijs VORSELMANS

| 194-0010 |

Schepenregister 194, 24.9.1716

Borgbrief voor Zundert. Jan Jans van Ostaeyen gaat trouwen met Cornelia Cornelissen.

Personen: Jan Jan Jansen VAN OSTAYEN Cornelia Cornelis Jacob VAN SUNDERT

| 194-0011 |

Schepenregister 194, 2.10.1714

Gabriel Adriaen Swaegemaeckers verkocht aan zijn broer Bertel Adriaen Swaegemaeckers zijn kindsdeel verstorven van hun vader.

Personen: Bartel Adriaen SWAEGEMAECKERS Gabriel Adriaen SWAEGEMAECKERS

| 194-0012 |

Schepenregister 194, 11.10.1714

Adriaen Anthonie Vergauwen x Cornelia Peeter Aerde zijn een rente van 69 gld schuldig aan de weeskinderen van Jan Peeter Goossens, kooppenningen dd 1.2.1710, verbonden aan een 'hooymade' op "de blaeckt".

Personen: Jan Peter Matthijs GOOSSENS Adriaen Antonij Adriaen VERGOUWEN Cornelie Peter Cornelis VAN AERDE

| 194-0013 |

Schepenregister 194, 11.10.1714

Cornelis Jacob Peeter Jans x Anneken Sijmons die weduwe was van wijlen Jan Peeter Goossens ter eenre, Jan Verboven als momber der kinderen van vs Jan Peeter Goossens met name Peeter, 15 jaar, Sijmon, Dympna, 6 jaar, ter andere zijde, sluiten een akkoord.

Personen: Anneken Simon SIMONS Peter Jan Peter GOOSSENS Simon Jan Peter GOOSSENS Digna Jan Peter GOOSSENS Jan Jan Jansen VERBOVEN Jan Peter Matthijs GOOSSENS Cornelis Jacob Jacob JANS

| 194-0014 |

Schepenregister 194, 15.10.1714

Matthijs Jan Goossens de oude en Lenaert Veninx, schepenen, verklaren ter rekwisitie van Adriaen Aernout van Ostaeyen een weide 1/2 B op Sneppel en een stuk land 2 L aldaar getaxeerd te hebben op een waarde van 300 gld.

Personen: Adriaen Aert Adriaen VAN OSTAYEN

| 194-0015 |

Schepenregister 194, 27.10.1714

Adriaen Aernout van Ostaeyen is een rente van 200 gld schuldig aan de Heilige Geesttafel verbonden aan de goederen van vorige akte.

Personen: Adriaen Aert Adriaen VAN OSTAYEN

| 194-0016 |

Schepenregister 194, 3.11.1714

De schepenen taxeren de goederen van Jan Peeter Joris op 1570 gld, zijnde een stede met huis 15 à 16 L te Popendonk en een stuk land 1/4 B op "het schaubosch".

Personen: Jan Peter JORIS

| 194-0017 |

Schepenregister 194, 20.11.1714

Jan Melssen Luyckx, toeziener van Jan Francis Bode, broeder in het klooster der minderbroeders geprofest, Joan Frans van Elsacker als curator der minderjarige kinderen van Joan Bode x + Christina van der Buyten nl. Emereyken en Jan Francis Bode die beiden de geestelijke staat aanvaard hebben, verkochten aan Jan Franchois van Elsacker een land "den bremacker" 1 1/2 L in "den Molenacker", een beemd en een boske 2 G achter "het Hooghbosch".

Personen: Joan Huybrecht BODE Joan-Franchois Jan Huybrecht BODE Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Emerens Jan BODE Jan Melsen Adriaen LUYCX Christine Geert Laureys VAN DER BUYTEN

| 194-0018 |

Schepenregister 194, 26.11.1714

Jan Peeter Joris neemt een rente van 900 gld van E.H. Joseph Angelus Danjan, priester en kanunnik, verbonden aan een stede met huis 15 à 16 L op Popendonck en een stuk land 1/4 B op "het schaubosch".

Personen: Jan Peter JORIS

| 194-0019 |

Schepenregister 194, 4.12.1714

Borgbrief voor Boechout. Cornelia Adriaen Janssens geboren te Loenhout gaat trouwen met Mattheus Schillemans.

| 194-0020 |

Schepenregister 194, 12.12.1714

Jan Cornelis Huyben en Cornelis Peeter Rombouts, schepenen verklaren ter rekwisitie van Jan van Tolhuijsen dat hij eigenaar is, na het overlijden van zijn zuster Elisabeth van Tolhuijsen, gekomen van zijn moeder Anna Rombouts van een stuk land 5 L in het Hecht, een stuk land 1 L bij "den Hechtschenacker", en een bosveld 1 G in "de verckenshoecken".

Personen: Anneken Peter Melsen ROMBOUTS Jan Cornelis Adriaen HUYBEN Cornelis Peter Melsen ROMBOUTS

| 194-0021 |

Schepenregister 194, 13.12.1714

Dionys van Hal heeft van Hendrick Smits de kooppenningen, 240 gld, ontvangen van een stuk grond bij de pastorij alhier.

Personen: Hendrik SMITS Dionijs VAN HAL

| 194-0022 |

Schepenregister 194, 7.1.1715

Anthoni Geerardi, Brecht last hebbend voor Gijsbreght van Geel heeft 400 gld ontvangen, de kwijting van een 'condemnatie volontaire' die Jan Heestermans x Cornelia Moons compareerden voor de schepenen alhier op 28.11.1707.

Personen: Gijsbrecht Adam Balten VAN GEEL Cornelie Hendrik Aert MOONS Anthonis Jacob GERARDI Jan Cornelis Jan HEESTERMANS

| 194-0023 |

Schepenregister 194, 7.1.1715

Jan Heestermans verkocht aan Cornelius Huygens x Marie Huybrecht Feninckx een weide 5 à 6 L aan "de bautinghstraet"

Personen: Marie Huybrecht Hendrik VENINX Jan Cornelis Jan HEESTERMANS

| 194-0024 |

Schepenregister 194, 7.1.1715, vervolg

Daaronder: 435 gld werden vereffend voor de verkoop van vorige akte.

| 194-0025 |

Schepenregister 194, 18.1.1715

Borgbrief voor Rijsbergen. Geeraert Frans van der Buyten die gaat trouwen met Catharina Joos Luijcken.

Personen: Catharina Joos CUYKEN Geeraert Frans Geert VAN DER BUYTEN

| 194-0026 |

Schepenregister 194, 19.1.1715

Joannes Franciscus de Hondt, Antwerpen, bekend dat de kinderen van wijlen schout de Cort 70 gld schuldig zijn voor achterstallige huur van een huis te Loenhout aan Jan Heestermans.

Personen: Jan Cornelis Jan HEESTERMANS Jan-Paulus DE CORTE

| 194-0027 |

Schepenregister 194, Los stuk 28.11.1639

Jan Adriaenssen de Haen verkocht voor 88 gld aan Peeter Jan Ooms zijn deel in "den Haeghbemt" op Terbeek.

Personen: Peter Jan OOMS Jan Adriaen Adriaen DE HAEN

| 194-0028 |

Schepenregister 194, Los stuk 28.11.1639

Peeter Lambrecht Broomans, ruiter onder de compagnie van ritmeester Mons du Maere? met garnizoen te Bergen-op-Zoom verkocht aan Cornelis Lambrecht Broomans "de hulsdonckbemt" 2 1/2 L bij "de mosvoorden".

Personen: Cornelis Lambrecht Lambrecht BROOMANS Peter Lambrecht Lambrecht BROOMANS

| 194-0029 |

Schepenregister 194, Los stuk 28.11.1639, vervolg

In de marge: Peeter Lambrecht Broomans heeft de koopsom ontvangen van zijn broer Cornelis Broomans.

Personen: Peter Lambrecht Lambrecht BROOMANS Cornelis Lambrecht Lambrecht BROOMANS

| 194-0030 |

Schepenregister 194, 8.4.1715

Rombout Vergauwen, Zundert, is een rente van 100 gld schuldig aan Guiliam Kenis verbonden aan "het heesterbosch" 1 B op "de laeren" en een perceel heide 2 à 3 G.

Personen: Rombout Adriaen Wouter VERGOUWEN Guilliam Jacob Jacob KENIS

| 194-0031 |

Schepenregister 194, 10.4.1715

Joan Heestermans is een rente van 100 gld schuldig aan de kerk alhier verbonden aan een weide 3 1/2 L "den wippenbergh".

Personen: Jan Cornelis Jan HEESTERMANS

| 194-0032 |

Schepenregister 194, 4.5.1715

Borgbrief voor Essen. Dionys Jan Rombouts gaat trouwen met Joanna Janssen Wesenbeeck.

Personen: Joanna Jan WESENBEECK Dionijs Jan Peter ROMBOUTS

| 194-0033 |

Schepenregister 194, 11.5.1715

Joan Frans van Elsacker is een rente van 300 gld schuldig aan wijlen Catharina van Loon x + Anthonis Ostende, Antwerpen. Obligatie verleden op 4.7.1709 verbonden aan een stede met huis 4 G "den Eyndecoeck?".

Personen: Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER

| 194-0034 |

Schepenregister 194, 13.5.1715

Cornelis Peeter Arnouts is 200 gld schuldig aan 'den armen' verbonden aan een stuk land 1 B "den grooten acker" op het Hecht.

Personen: Anne-Catharina Jan Huybrecht BODE Cornelis Peter Matthijs ARNAUTS

| 194-0035 |

Schepenregister 194, 22.7.1715

Zuster Anna Catharina Bode, begijn te Hoogstraten geassisteerd met pastoor Bommaerts is 350 gld schuldig aan Elisabeth Goos weduwe Coveliers, verbonden aan 400 gld uit een kapitaal van 400 patakons die zij zal hebben bij S/D tegen haar broers en zuster.

| 194-0036 |

Schepenregister 194, 12.8.1715

Mattias Cornelis Arnouts x Catharina Peeter van Dijck zijn 400 gld schuldig aan Cornelis Brughmans, momber en Melssen Brughmans, toeziener der kinderen van Jan van Riel verbonden aan een stuk land 1 G op "de Donck" een stuk land 1 1/2 L op "de molenacker".

Personen: Mattheus Cornelis Peter ARNAUTS Catelijn Peter Jan VAN DIJCK

| 194-0037 |

Schepenregister 194, 28.8.1715

Maria Anna en Elisabeth van Elsacker ontvingen de aflossing van een obligatie van 120 gld door Jan Peeter Joris verleden op 28.1.1704.

Personen: Elisabeth Peter VAN ELSACKER Jan Peter JORIS Maria-Anna Peter VAN ELSACKER

| 194-0038 |

Schepenregister 194, 28.8.1715

Cornelis Jacob Peeter Jans als man van de weduwe van Jan Peeter Goossens, Jan Verboven, momber der kinderen van vs Jan Peeter Goossens hebben de aflossing ontvangen van een 'condematie volontaire' van 80 patakons verleden op 3.2.1711.

Personen: Jan Jan Jansen VERBOVEN Jan Peter Matthijs GOOSSENS Anneken Simon SIMONS Cornelis Jacob Jacob JANS

| 194-0039 |

Schepenregister 194, 28.8.1715

Cornelis Huijgens x Maeyken Veninckx hebben de aflossing ontvangen van een 'condemnatie volontair' van 200 gld verleden op 5.11.1694 t.b.v. de weeskinderen van Adriaen Merck Bartholomeeussen naderhand getransporteerd door de weduwe en kinderen van Jan Jacob Kenis aan Cornelis Huijgens x Maeyken Veninckx dd 29.1.1714.

Personen: Marie Huybrecht Hendrik VENINX Jan Jacob Jacob KENIS

| 194-0040 |

Schepenregister 194, 2.9.1715

Jan Peeter Swaegemaeckers verkocht aan Cornelis Rommen een 'hooymade' 4 G op "het cleyn bosch".

Personen: Jan Peter Jan SWAGEMAECKERS

| 194-0041 |

Schepenregister 194, 24.9.1715

De schout en schepenen verklaren dat Joannes Baptist De Hondt momber der kinderen van wijlen Joannes Paulus de Cort in zijn leven schout van Loenhout met zijn familie hier domicilie heeft gehouden.

Personen: Jan-Paulus DE CORTE

| 194-0042 |

Schepenregister 194, 25.9.1715

Bernardine Louise Herrij, vrouwe van Loenhout constitueert haar neef Petrus Herrij om de resterende penningen te ontvangen van 16 B aan "de noortpolder" te Zevenbergen gekocht door juffrouw Cools.

Personen: Bernardine LOUISE HERRIJ

| 194-0043 |

Schepenregister 194, 31.10.1715

Petrus Herrij gemachtigd door Isabella de Witte, geestelijke dochter heeft de aflossing ontvangen van 20.979 gld van Jaspar Sallet aan Bernardine Herrij erfgename van Jan Louis Siegen verleden op 5.5.1713 voor de schepenen van Antwerpen.

Personen: Bernardine LOUISE HERRIJ Jacques Jean Louis VAN SIEGEN

| 194-0044 |

Schepenregister 194, 31.10.1715

Vernieuwing. Petrus Herrij gemachtigd door Bernardine Louise Herrij, vrouwe van Loenhout in fine van een rente gepasseerd op 31.8.1715 te Antwerpen. Bernardine Herrij x + Jan Louis van Sieghen, heer van Loenhout heeft een testament gemaakt op 23.12.1705 voor notaris Joan Frans van Elsacker. Zij ontving 24.000 gld van Mr. Eduard Entinck, advocaat te Antwerpen. Er is nog spraak van een aankoop op 11.11.1690 en op 28.3.1691 van de heerlijkheid Loenhout?

Personen: Bernardine LOUISE HERRIJ Jacques Jean Louis VAN SIEGEN

| 194-0045 |

Schepenregister 194, 31.10.1715

Bernardine Louise Herrij, vrouwe van Loenhout verklaart te resumeren een proces dat haar man Jan Louis van Siegen genoodzaakt was te voeren in de soevereine raad van Brabant tegen don Pedro en don Francisco de Sotto bij rekwest van 22.12.1698.

Personen: Bernardine LOUISE HERRIJ Jacques Jean Louis VAN SIEGEN

| 194-0046 |

Schepenregister 194, 14.10.1715

Jenneken Joos Jan Luyckx laatst weduwe van Dillis Janssen, Jenneken Dillis Janssen x Adriaen Auwens verkochten aan Cornelis van Geel x Adriaentien Geert van Aecken een stede 1 L omtrent "de schoordijck".

Personen: Adriaen Jan NAUWENS Dielis Jan GEERTSEN Cornelis Claes Cornelis VAN GEEL Adriaentien Geert Antonij VAN AKEN

| 194-0047 |

Schepenregister 194, 15.10.1715

Jan Peeter Joris is 500 gld schuldig aan Cornelis Jan Verboven, Antwerpen, verbonden aan een stede 15 à 16 L op popendonk, O Geert Jans van Dijck Z en W de straat en N Jan Anthonis Weijens.

Personen: Jan Peter JORIS

| 194-0048 |

Schepenregister 194, 22.10.1715

Cornelis Janssen Raets ook voor zijn zuster Marie Janssen Raets verkocht 2 beemden "den stronckeyck" 1 L.

Personen: Maria Jan RAETS Cornelis Jan Kersten RAETS

| 194-0049 |

Schepenregister 194, 26.3.1715

Anna Coninckx laatst weduwe van Francis Heestermans is belast gebleven met 5 kinderen en een schuld van 400 gld aan de nonnen van Oostmalle en 300 gld van diverse 'slooten van reckeninghen' enz. Zij vraagt om een lening te mogen aangaan van 1.000 gld.

Personen: Anneken Merc Frans CONINCKX Francis Cornelis Jan HEESTERMANS

| 194-0050 |

Schepenregister 194, 26.3.1715, vervolg

Daaronder: de schout en schepenen geven hun akkoord voor de lening.

| 194-0051 |

Schepenregister 194, 26.3.1715

Matthijs Anthonis Goossens, Dionys van Buerstede, Jan Cornelis Huyben, Cornelis Jan Roelen, Cornelis Vermeiren en Adriaen van Tijchelt, schepenen te Loenhout verklaren dat Anna Coninckx x + Francis Heestermans volgende goederen bezit: een huis met grond 9 L in "de donck, O de vrouwe van Loenhout, Z Mattheus Cornelis Arnouts, W Jan Anthonis van Ditfort en N de straat, een akker "den cauwenberge" 4 L, een weide 1 G op de Donk, een beemd "de Laeren" 2 G enz. zij taxeren de waarde op 2.100 gld.

Personen: Anneken Merc Frans CONINCKX Francis Cornelis Jan HEESTERMANS

| 194-0052 |

Schepenregister 194, 2.7.1715

Anna Coninckx x + Francis Heestermans neemt een rente van 1.000 gld van Catharina Agnes Dielckens, geestelijke dochter, Antwerpen, verbonden aan de goederen van vorige akte.

Personen: Francis Cornelis Jan HEESTERMANS Anneken Merc Frans CONINCKX

| 194-0053 |

Schepenregister 194, 19.11.1715

Arnoldus Bode gemachtigd door Maria Catharina van Yperseel, priorin, zuster Theresia van Grinsven, procuratesse der nonnen van Oostmalle te Antwerpen aan de ossenmarkt hebben de aflossing ontvangen van een rente van 400 gld van Agnes Dielckens betalend voor Anna Marcellis Coninckx x + Francis Heestermans. Schuldbrief dd 9.4.1664.

Personen: Anneken Merc Frans CONINCKX Francis Cornelis Jan HEESTERMANS Arnoldus Jan Huybrecht BODE

| 194-0054 |

Schepenregister 194, 16.12.1715

Jan Lenaerts Wirckx x Josyntien Jan Lenaerts verkochten aan Lenaert Goris, schoonzoon van de verkopers, een stede met huis en hof 13 L op Sneppel in de Hoenderstraat, O de straat, Z Cornelis Cornelis Arnouts, W de verkopers en N Anthoni van Aecken.

Personen: Jan Lenaert Jan WIERCKX

| 194-0055 |

Schepenregister 194, 23.12.1715

Cornelis Michiel van Antwerpen gemachtigd door Berbel Christiaen Vorsselmans x Aert Aerts verkochten aan Hendrick Wouter Quirijnen een perceel land bij "den heghtschen acker", O de kinderen van Adriaen van Tolhuijsen, Z Adriaen Weyns, W Joan Frans van Elsacker en N Jan Goris Rombouts, een weide 1 G op Neerven O en N Cornelis Peeter Rombouts, Z de koper en W Jan Melssen luyckx.

Personen: Cornelis Michiel Peter VAN ANTWERPEN Berbel Christiaen Jan VORSELMANS Aert Peter AERTS

| 194-0056 |

Schepenregister 194, 31.12.1715

Borgbrief voor Essen. Jacob Roelandt van Tijchelt gaat trouwen met Cornelia Cornelis Vercaert.

Personen: Jacob Roeland Jacob VAN TICHELEN

| 194-0057 |

Schepenregister 194, 4.1.1716

Joan Frans van Elsacker is 2.000 gld schuldig aan zijn broer Jacobus van Elsacker verbonden aan een stede met huis 1 B op de Huffel, O de kerkpad, Z de weduwe Michiel Merten van Elsacker en Marck Kenis en zijn vrouw, W Anthonis Cornelis van Gastel en N de straat, een stede met huis 2 B op Sneppel ten einde de Caterstraat gekomen van Jan van de Cloodt en verhuurd aan Quirijn Wilms, "den drijhoeck acker" 4 L een stuk land op "'t middelaer", een perceel 7 L op "den Steenhoven", "het Joost stedeken" gekomen van het sterfhuis Peeter Cornelis Ooms.

Personen: Jacobus Peter VAN ELSACKER Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER

| 194-0058 |

Schepenregister 194, 14.1.1716

Jan Peeter Joossen, Brecht, verkocht aan zijn broer Cornelis Peeter Joossens een 'hooymade' 1/2 B op "de blaeckt", O Hendrick Wouter Quirijnen, Z Joan Frans van Elsacker W de koper en N de erfgenamen Goris Jan Lippens.

Personen: Cornelis Peter JOOSEN Jan Peter JOOSEN

| 194-0059 |

Schepenregister 194, 14.1.1716, vervolg

daaronder: 100 gld betaald voor vs verkoop.

| 194-0060 |

Schepenregister 194, 27.1.1716

Cornelis Cornelis Arnouts verkocht aan Jan Clerckx de helft van een stede met huis 2 L op Popendonk verkregen bij dood van zijn moeder Paschijntien Cornelis Crockx, O Joan Frans van Elsacker en Cornelis Lambrecht Broomans, Z de straat, W Peeter Cornelis Arnouts en N de straat en de helft van "den inslagh" 1 G.

Personen: Jan Adriaen DE CLERCQ Paeschijs Corneel Jacob CROCX Cornelis Cornelis Jan ARNAUTS

| 194-0061 |

Schepenregister 194, 30.1.1716

Marcus Kenis is 200 gld schuldig aan Anneken Michiels, verbonden aan een beemd 1 B op de Donk, O Christiaen Vorsselmans, Z Jan Ditfort, W Gabriel van den Bleeck en N onleesbaar.

Personen: Marcus Jacob Jacob KENIS

| 194-0062 |