Schepenregisters deel 193 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 193

Schepenregister 193, 28.9.1713

Voor Cornelis Jan Roelen en Lenaert Veninx, schepenen, verscheen Wouter van Gorp. Hij verkocht aan Anna Catharina van Diest, geestelijke dochter te Antwerpen, een stede met huis 2 1/2 L op Sneppel omtrent "de aude thiendenschuur".

Personen: Wouter Laureys Wouter VAN GORP

| 193-0001 |

Schepenregister 193, 2.10.1713

Cornelis Cornelis Claesen verkocht aan Huybrecht Franquen een beemd "beuskens acker" 5 L op "den Heibaerd".

Personen: Cornelis Cornelis CLAESSEN

| 193-0002 |

Schepenregister 193, 2.10.1713

Cornelis Cornelis Claesen heeft 150 gld ontvangen van Huybrecht Franquen voor de verkoop van "beuskens acker".

Personen: Cornelis Cornelis CLAESSEN

| 193-0003 |

Schepenregister 193, 9.10.1713

Cornelis de Haen verkocht aan Baudeweyn Heuvelmans een stuk land "de lange bedden " 2 1/2 L op "het hesschot".

Personen: Cornelis Adriaen Adriaen DE HAEN

| 193-0004 |

Schepenregister 193, 9.10.1713

De koop van vorige akte werd betaald met de achterstallige huurpenningen, 140 gld, van een stede op Neerven die Cornelis de Haen nog schuldig was aan Baudeweyn Heuvelmans.

Personen: Cornelis Adriaen Adriaen DE HAEN

| 193-0005 |

Schepenregister 193, 17.10.1713

Jan Mattheus van Elsacker, gemachtigd door Anna Catharina van Diest, geestelijke dochter, verkocht aan Sebastiaen Jan Bartolomeeussen x Cornelia Simon Simons een stede met huis 2 1/2 L op Sneppel omtrent "de aude thiendenschuur" gekomen van Louise de Haze, geestelijke dochter die de goederen verkregen had bij transport op 3.12.1700 hernieuwd te Loenhout op 14.12.1700.

Personen: Joan-Mattheus Michiel VAN ELSACKER Betteken Peter Cornelis BROOMANS Cornelie Simon SIMONS

| 193-0006 |

Schepenregister 193, 24.10.1713

Cornelia Peeter Broomans x Niclaes Joghems, Elisabeth Peeter Broomans x Peeter Huybrecht Franquen, Cornelis Peeter Broomans, Adriaen Peeter Broomans met zijn voogd Matthijs Anthoni Goossens hebben de nagelaten goederen verdeeld komende van Peeter Broomans x Petronella (deze voornaam werd niet ingevuld) Adriaen Merten Heuvelmans.

Personen: Adriaen Peter Cornelis BROOMANS Peter Cornelis Lambrecht BROOMANS Cornelie Peter Cornelis BROOMANS Cornelis Peter Cornelis BROOMANS Peerijn Adriaen Cornelij MARTENS Peter Huybrecht Jacob FRANCKEN

| 193-0007 |

Schepenregister 193, 30.10.1713

Jan Peeter Rombouts gemachtigd door Dorothea Noeys x + Joannes Philippus Reyns, advocaat, verkocht een rente van 250 gld aan Jan Carlo de Bisthoven, oud-aalmoezenier te Antwerpen, de rente werd verleden op 26.1.1688 t.b.v. wijlen Laurent Reyns en op 3.1.1696 verkocht aan Anna van Loon x + Laurent Reyns.

Personen: Jan Peter Melsen ROMBOUTS Dorothea NOYENS Laureijs Laureijs Laureijs REYNS Joannes PHILIPPUS REYNS

| 193-0008 |

Schepenregister 193, 30.10.1713

Lucia Gijsbreghts x Jacobus Withoeck, Huybertien Cornelis Aertssen x Geeraerdt Beeckman, Laureys en Willem Crol en Cornelis Jacob Stoops als momber der weeskinderen van Adriaen Stoops, Laureys van der Buyten ook voor zijn broer Hendrick van der Buyten verkochten aan Bastiaen Jan Bartholomeeussen een perceel erve 8 L waarop een huis gestaan heeft op Sneppel, een perceel land in "den ackerblock" en nog enkele percelen.

Personen: Huybken Cornelis AERTSEN Willem Jan CROLS Laureys Adriaen Hendrik VAN DER BUYTEN Hendrik Adriaen Hendrik VAN DER BUYTEN Laureijs Jan CROLS Geeraert BEECKMAN

| 193-0009 |

Schepenregister 193, 30.10.1713, vervolg

Daaronder: de comparanten ut ante verklaren dat zij voldaan werden door Bastiaen Jan Bartholomeeussen.

Personen: Geeraert BEECKMAN Willem Jan CROLS Huybken Cornelis AERTSEN Laureijs Jan CROLS Laureys Adriaen Hendrik VAN DER BUYTEN Hendrik Adriaen Hendrik VAN DER BUYTEN

| 193-0010 |

Schepenregister 193, 30.10.1713

De verkopers van vorige akte verkochten aan Goris Hendrick Vergauwen x Adriaentien Lenaert van de Cloodt 2 percelen land in "Joos stedeken" 1 1/2 B bekomen bij evictie van de weduwe en kinderen van Adriaen Hendrick Bartholomeeusssen.

Personen: Geeraert BEECKMAN Hendrik Adriaen Hendrik VAN DER BUYTEN Adriaentien Lenaert VAN DER CLOOT Willem Jan CROLS Laureys Adriaen Hendrik VAN DER BUYTEN Laureijs Jan CROLS Goris Hendrik Goris VERGOUWEN Huybken Cornelis AERTSEN

| 193-0011 |

Schepenregister 193, 2.11.1713

Jan Jacobs de Cuijper verkocht aan Joan Frans van Elsacker een stede met huis 1 B op Sneppel in de Ambachtstraat en "den hoeckenacker" 1/2 B.

Personen: Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Jan Jacob Peter DE CUYPER

| 193-0012 |

Schepenregister 193, 21.11.1713

Jan Peeter Melssen Rombouts verkocht aan Anthonis Peeter Anthonissen x Dingne Jan Ooms een stede met huis te Neerven.

Personen: Jan Peter Melsen ROMBOUTS

| 193-0013 |

Schepenregister 193, 7.12.1713

De secretaris gemachtigd door Anna Catharina van Diest heeft de kooppenningen zijnde 230 gld ontvangen voor de verkoop van een stede op Sneppel van Bastiaen Jan Bartholomeeussen.

| 193-0014 |

Schepenregister 193, 13.12.1713

Pastoor van der Haegen als provisor van de Heilige Geesttafel heeft 108 gld ontvangen van Jacobus Meynisen voor de verkoop van een perceel land 'den armen' competerende bij legaat van Elisabeth Cools, begijn te Hoogstraten.

Personen: Bonaventura VAN DER HAGHEN

| 193-0015 |

Schepenregister 193, 13.12.1713

Jan Anthonie Schooffs is een rente van 125 gld schuldig aan de Heilige Geesttafel bepand op een stede met huis 4 L.

Personen: Jan Antonij Geert SCHOOFFS

| 193-0016 |

Schepenregister 193, 18.12.1713

Joannes Mattheus van Elsacker, secretaris gemachtigd door de priorin van St. Margarietendael heeft de kwijting ontvangen van Jan Melsen Luyckx van een rente van 12 gld 's jaars verleden op 29.1.1673 door wijlen Peeter Dionijs van Dijck t.b.v. vs klooster.

Personen: Jan Melsen Adriaen LUYCX Peter Nijs Peter VAN DIJCK

| 193-0017 |

Schepenregister 193, 29.1.1714

Margiet Huybreght Veninx x + Jan Jacob Kenis, Huybrecht Peeter Jan Kenis, Peeter Jan Jacobs x Elisabeth Jan Kenis transporteerden aan Cornelis Huygens x Maeyken Veninx een obligatie van 200 gld welke Jan Peeter Joris compareerde voor de schepenen van Loenhout op 5.11.1694 t.b.v. de weeskinderen van Adriaen Marck Bartholomeeussen, naderhand opgedragen op 14.12.1700 aan Jan Jacob Kenis.

Personen: Huybrecht Jan Jacob KENIS Elisabeth Jan Jacob KENIS Jan Peter JORIS Jan Jacob Jacob KENIS Marie Huybrecht Hendrik VENINX Margriet Huybrecht Hendrik VENINX Peter Jan Jacob KENIS

| 193-0018 |

Schepenregister 193, 29.1.1714

Peeter Jan Kenis, Brecht, verkocht aan zijn broer Huybrecht Jan Kenis zijn 1/6 deel van een kamer met hof 8 R op het Oosteinde, 1/6 in een perceel land 4 1/2 in "den eckerspoel", 1/6 deel in een beemd 1 L bij "de papevonder" door de comparant in koop verkregen van zijn zuster Elisabeth Jan Kenis.

Personen: Peter Jan Jacob KENIS Elisabeth Jan Jacob KENIS Huybrecht Jan Jacob KENIS

| 193-0019 |

Schepenregister 193, 2.3.1714

Dionys Buerstede en Cornelis Joos Vermeiren, schepenen verklaren ter rekwisitie van Peeter Huybrecht Francquen in eigendom heeft een stuk land 1/2 B "het breebeeckxackerken aan "den nieuwen dijck", de helft van "den laerenbeemt" 1 G een 'hooymade' 1/4 B op "het hooghbosch", "den haeghbeemt" 1 L de geschatte waarde bedraagt 600 gld.

Personen: Cornelis Joos Adriaen VERMEIREN Dionijs Balten Adriaen VAN BUERSTEDE Peter Huybrecht Jacob FRANCKEN

| 193-0020 |

Schepenregister 193, 2.3.1714, vervolg

Daaronder: Cornelis Bastiaen Vergauwen heeft 150 gld ontvangen van Anneken Jan Gabriels voor de verkoop vermeld in vorige akte.

Personen: Cornelis Bastiaen Adriaen VERGOUWEN

| 193-0021 |

Schepenregister 193, 14.3.1714

Anneke Jan Gabriels heeft van Cornelis Bastiaen Vergauwen de kwijting ontvangen van een rente van 50 gld.

Personen: Cornelis Bastiaen Adriaen VERGOUWEN

| 193-0022 |

Schepenregister 193, 14.3.1714

Remy Valentyns is een rente van 50 gld schuldig aan Cornelis Jacob Peeter Jans verbonden aan een huis met hof 8 à 9 R op de Huffel.

Personen: Remigius Peter Remigius VALENTIJNS

| 193-0023 |

Schepenregister 193, 15.3.1714

Nicolaes van de Zande, Brasschaat heeft de kwijting ontvangen van een rente van 300 gld van Peeter Jans van Dijck, rente verleden op 22.3.1713.

Personen: Peter Jan Cornelis VAN DIJCK

| 193-0024 |

Schepenregister 193, 24.3.1714

Aert Jan Aertsen heeft de aflossing ontvangen van een rente van 76 gld van Matthijs Jan Aerts van Tijchelt, rente verleden op 18.6.1695.

Personen: Matthijs Jan Aert VAN TYCHELT Aert Jan Aert DER WEEUWEN

| 193-0025 |

Schepenregister 193, 24.3.1714

Matthijs Jan Aerts van Tijchelt is 76 gld schuldig aan Anthonie Bartholomeeussen verbonden aan een weide 1 1/2 L bij "den steenhoven" en nog enkele percelen.

Personen: Matthijs Jan Aert VAN TYCHELT

| 193-0026 |

Schepenregister 193, 29.3.1714

Willemijntien Geert van Westerhoven verkocht aan haar broer Peeter van Westerhoven een perceel erve 1 1/2 L op "den donckacker".

Personen: Willemijn Geert Peter VAN WESTERHOVEN Peter Geert Peter VAN WESTERHOVEN

| 193-0027 |

Schepenregister 193, 29.3.1714

Willemijntien Geert van Westerhoven heeft 105 gld ontvangen van haar broer voor de verkoop van vorige akte.

Personen: Peter Geert Peter VAN WESTERHOVEN Willemijn Geert Peter VAN WESTERHOVEN

| 193-0028 |

Schepenregister 193, 4.4.1714

Robbert Brocken, Ginneken transporteerde aan Willem en Laureijs Crols kinderen van Maria Steven Laureijs Rombouts een obligatie van 120 patakons welke Claes Peeters Verbocht x Jenneken Bastiaen Theeus compareerden op 13.12.1684 voor de schepenen van Loenhout spruitende uit 2 vorige obligaties, één van 80 patakons verleden op 23.11.1682 en één van 40 patakons verleden door Michiel Adriaenssen op 3.12.1669 t.b.v. Huybreght Bode.

Personen: Laureijs Jan CROLS Willem Jan CROLS Jenneken Bastiaen Adriaen THEUS Michiel ADRIAENSSEN Robrecht Geert BROCKEN Huybrecht Jan Huybrecht BODE Claes Peter Claes VERBOCHT

| 193-0029 |

Schepenregister 193, 5.4.1714

Arnaut Peeter van Tijchelt verkocht aan Niclaes Joghems x Cornelia Peeter Broomans een stede met huis 1/2 B op Terbeek, een perceel land 1 1/2 L gelegen binnen de stede van Cornelis Jans van Dijck.

Personen: Cornelis Jan Cornelis VAN DIJCK Arnaut Peter Cornelis VAN TYCHELT Cornelie Peter Cornelis BROOMANS

| 193-0030 |

Schepenregister 193, 11.4.1714

Bastiaen Jan Bartholomeeussen verkocht aan Jan Jacobs de Cuijper een perceel erve op Sneppel.

Personen: Jan Jacob Peter DE CUYPER

| 193-0031 |

Schepenregister 193, 17.4.1714

Bastiaen Jan Bartholomeeussen verkocht aan Peeter Huijb Franquen x Elisabeth Peeter Broomans een stede met huis 2 1/2 L op Sneppel verkregen van Anna Catharina van Diest, geestelijke dochter en een perceel land 4 L ook op Sneppel.

Personen: Betteken Peter Cornelis BROOMANS Peter Huybrecht Jacob FRANCKEN

| 193-0032 |

Schepenregister 193, 24.4.1714

Cornelis Lambreght Broomans, Willem Lambreght Broomans als momber van de kinderen van vs Cornelis Lambrecht Broomans waar moeder van was Cornelia Lenaert van de Cloodt verkochten aan Cornelis Jans van Dijck x Marie Thomas van Hoeydonck een weide 4 L op Terbeek.

Personen: Marie Jan Thomas VAN HOOYDONCK Neeltien Lenaert VAN DER CLOOT Willem Lambrecht Cornelis BROOMANS Cornelis Jan Cornelis VAN DIJCK Cornelis Lambrecht Cornelis BROOMANS

| 193-0033 |

Schepenregister 193, 24.4.1714

Cornelis Jan Roelen, schepen, verkocht aan Hendrick Wouter Quirijnen een 'hooymade' 1/2 B op "de blaeckt".

| 193-0034 |

Schepenregister 193, 26.4.1714

Matthijs Antoni Goossens en Cornelis Jan Roelen certificeren ter rekwisitie van Willem Peeters Vermeiren dat hij volgende goederen in eigendom heeft: een stede met huis 8 L op Sneppel, O Arnout van Ostaeyen, Z de straat, W Jacob Meyvis en N secretaris van Beeck, "de biesweide" 4 L, een stuk land 6 L, O Cornelis Jan Wirckx, Z Mattheus Jan Goossens, W Jan de Bie en Jan Sebrechts en N de straat en "het fluijters" 5 L. De waarde der goederen werd geschat op 1.200 gld.

Personen: Willem Peter Adriaen VERMEEREN Matthijs Antonij Matthijs GOOSSENS

| 193-0035 |

Schepenregister 193, 26.4.1714

Willem Peeters Vermeiren neemt een rente van 700 gld van Hendrick Dirickxen, koopman te Antwerpen, verbonden aan de goederen van vorige akte.

Personen: Willem Peter Adriaen VERMEEREN

| 193-0036 |

Schepenregister 193, 2.5.1714

Cornelis Lenaert Gijsen, Brecht heeft van Anthonie van Aecken de kwijting ontvangen van een rente van 200 gld dd 17.3.1698 en een 'condemnatie volontaire" van 300 gld verleden voor de schepenen van Loenhout op 2.12.1699.

Personen: Anthonis Geert Antonij VAN AKEN Cornelis Lenaert Hendrik GIJSEN

| 193-0037 |

Schepenregister 193, 7.5.1714

Bonaventuur van der Heyden, pastoor van Loenhout gemachtigd door Joan Frans van Elsacker, oud-secretaris alhier. Er werd op 10.4.1716 voor notaris Jacques de Bruyn een schuld verleden van 600 gld t.b.v. het klooster van St. Bernaerts op de Schelde, verbonden aan "het mostard thiende" gekocht van de erfgenamen Jan Coninckx en Frans Berré.

Personen: Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Bonaventura VAN DER HAGHEN

| 193-0038 |

Schepenregister 193, 16.5.1714

Dionys Buerstede en Cornelis Joos Vermeiren, schepenen, certificeren ter rekwisitie van Hubert Bode, schoolmeester en organist alhier. Hem is bij S/D dd 30.1.1709 bevallen: een perceel beemd 284 R op de Huffel, een 'hooymade' 150 R op "het hooghbosch". De waarde werd geschat op 550 gld.

Personen: Dionijs Balten Adriaen VAN BUERSTEDE Cornelis Joos Adriaen VERMEIREN Hubert Jan Huybrecht BODE

| 193-0039 |

Schepenregister 193, 16.5.1714

Michiel van Sigen, wonende op het kasteel, heeft geconstitueerd Adriaen Herrij, schout van Rumst om een bepaalde fondatie te ontvangen.

Personen: Adrien HERRIJ

| 193-0040 |

Schepenregister 193, 14.6.1714

Cornelis Jan Roelen en Jan Cornelis Huyben, schepenen te Loenhout certificeren ter rekwisitie van Cornelis Peeter van Aerde, Wuustwezel, dat hij volgende eigendommen bezit te Loenhout: een beemd 1 G in "de dorens", een stuk land op "de molenacker" 1 L. Geschatte waarde 150 gld.

Personen: Jan Cornelis Adriaen HUYBEN Cornelis Peter Cornelis VAN AERDE

| 193-0041 |

Schepenregister 193, 14.6.1714

Cornelis Peeter van Aerde, Wuustwezel, neemt een rente van 50 gld t.b.v. de kerk alhier verbonden aan de goederen van vorige akte.

Personen: Cornelis Peter Cornelis VAN AERDE

| 193-0042 |

Schepenregister 193, 30.6.1714

Lenaert Weemers, Brecht, transporteerde aan Mattheus van Gilse een rente van 200 gld die Matthijs Jan Goossens compareerde op 3.3.1698 t.b.v. Lenaert Weemers verbonden aan een stede met huis 2 B op Sneppel.

Personen: Matthijs Jan Matthijs GOOSSENS Lenaert WEMERS

| 193-0043 |

Schepenregister 193, 2.7.1714

Aert van Gils, Meel, verkocht aan Hendrick Smidts x Sibilla de Winter een huis gelegen aan het straatje bij de kerk.

Personen: Aert Robrecht VAN GILSE Hendrik SMITS Sibilla Jan Jacob DE WINTER

| 193-0044 |

Schepenregister 193, 2.7.1714, vervolg

Daaronder: bevestiging van de betaling door Hendrick Smidts.

Personen: Hendrik SMITS

| 193-0045 |

Schepenregister 193, 7.7.1714

Aert Jan Schrauwen ook als momber der weeskinderen van Jan Verheyen waar moeder van was Jenneken Jan Schrauwen en Cornelia Jan Schrauwen transporteerden an de weduwe en de kinderen van Michiel van Elsacker een rente van 6 veertelen rogge die de erfgenamen van Jan Matthijs Weerts x Cathelijn Matthijs Janssen eertijds heffende waren op een stede met huis van Adriaen Hendrickx van der Buyten op Popendonk nu toekomend aan Anthonis Reyns, deze rente werd door Symon Marijnis Bevers verkregen van de grootvader der comparanten bij transport van Adriaen Hendrickx van der Buyten op 25.1.1673.

Personen: Nelleken Jan Cornelis SCHRAUWEN Cathelijn Matthijs JANSSEN Jan Matthijs WEERTS Jenneken Jan Cornelis SCHRAUWEN Michiel Michiel Jan VAN ELSACKER Adriaen Hendrik Hendrik VAN DER BUYTEN Jan Peter Jacob VERHEYEN Simon Marijnis Jacob BEVERS

| 193-0046 |

Schepenregister 193, 10.7.1714

Joan Paulus de Cort, schout, Mathijs Anthonie Goossens, Adriaen Cornelis van Tijchelt, Cornelis Jan Roelen, Jan Cornelis Huyben, Dionys van Buerstede, Cornelis Peeter Rombouts, Cornelis Joos Vermeiren, schepenen, Cornelis Huygens, Peeter Jansen van Dijck, Goris Hendrick Vergauwen, bedezetters, verklaren in naam van het dorp 2.400 gld schuldig te zijn aan Theresia Laurentia Lenaerts x + Andries Cantelbeke uit kracht van de open brief dd 20.5.1684 van zijne maj. soevereine raad.

Personen: Jan-Paulus DE CORTE Peter Jan Cornelis VAN DIJCK Matthijs Antonij Matthijs GOOSSENS Jan Cornelis Adriaen HUYBEN Adriaen Cornelis Jacob VAN TYCHEL Dionijs Balten Adriaen VAN BUERSTEDE Cornelis Joos Adriaen VERMEIREN Goris Hendrik Goris VERGOUWEN Cornelis Peter Melsen ROMBOUTS

| 193-0047 |

Schepenregister 193, 16.7.1714

Marie Jan Thomas van Hoeydonck x Cornelis Jans van Dijck verkochten aan Hendrick Wouter Quirijnen een weide 1/2 B te Neerven.

Personen: Cornelis Jan Cornelis VAN DIJCK Marie Jan Thomas VAN HOOYDONCK

| 193-0048 |

Schepenregister 193, 16.7.1714

Cornelis Lambreght Broomans, Willem Lambrecht Broomans, momber der kinderen van 1ste comparant waar moeder van was Cornelia Lenaert van de Cloodt bekennen dat zij met 294 gld voldaan werden door Cornelis Jans van Dijck voor de verkoop van een weide "d'elst" gepasseerd op 5.3.1714.

Personen: Willem Lambrecht Cornelis BROOMANS Neeltien Lenaert VAN DER CLOOT Cornelis Lambrecht Cornelis BROOMANS Cornelis Jan Cornelis VAN DIJCK

| 193-0049 |

Schepenregister 193, 16.7.1714

Adriaen Aert van Ostaeyen heeft 340 gld ontvangen van Cornelis Lambreght Broomans voor de verkoop van een weide "d'elst".

Personen: Cornelis Lambrecht Cornelis BROOMANS Adriaen Aert Adriaen VAN OSTAYEN

| 193-0050 |

Schepenregister 193, 16.7.1714

Hendrick Wouter Quirijnen is 100 patakons schuldig aan het weeskind van Matthijs Peeter Ooms x Magdalena Gabriel Goris waarvan hij stiefvader is, verbonden aan een 'hooymade' 1/2 B op "de blaeckt", O Goris Symon Rombouts, Z Cornelis Lambreght Broomans, W "d'engelaers beemden" en N het klooster van St. Michiel en nog een akker op Neerven.

Personen: Matthijs Peter Jan OOMS

| 193-0051 |

Schepenregister 193, 16.7.1714

Wouter Peeter Ooms als momber van het weeskind van Matthijs Peeter Ooms ontving van Adriaen Arnaut van Ostaeyen, betalend voor de erfgenamen van Jan Huybreght Jan Huyben de kwijting van een obligatie van 100 patakons die op 4.3.1670 verleden werd door vs Jan Huybreght Jan Huyben t.b.v. de erfgenamen van Peeter Ooms om daarmee te alimenteren de natuurlijke zoon van Peeter Ooms.

Personen: Wouter Peter Jan OOMS Jan Huybrecht Jan HUYBEN Adriaen Aert Adriaen VAN OSTAYEN Peter Jan OOMS Matthijs Peter Jan OOMS

| 193-0052 |

Schepenregister 193, 19.7.1714

Anneken Jan Phipssen x + Lucas Hendrick Stevens met haar voogd Philip van Gastel machtigen Peeter Poppelaers en Adriaen Adriaenssen publiek te verkopen: zaailanden, weiden en moeren onder Zundert en Rijsbergen door haar man nagelaten.

Personen: Anneken Jan Jacob FILIPS Peter Rombout Lambrecht POPPELAERS Filip Jacob Lambrecht VAN GESTEL

| 193-0053 |

Schepenregister 193, 28.7.1714

Jacobus Markus Kenis is een rente van 200 gld schuldig aan Joan Mattheus van Elsacker verbonden aan de goederen hem toekomende van Lambreght Cornelia van Ostaeyen, schoonvader van 1ste comparant.

Personen: Joan-Mattheus Michiel VAN ELSACKER Cornelia Lambrecht VAN OSTAEIJEN Lambrecht VAN OSTAEIJEN Jacobus Merck Jacob KENIS

| 193-0054 |

Schepenregister 193, 27.8.1714

Adriaentien Jan Geert Luyckx x Jacobus Cools, Jan Melssen Luyckx als momber der kinderen van Jan Geert Luyckx verkochten aan Mattheus van Gilse een akkerke 1 G "den kleynen engelaer" bij de kerk.

Personen: Jan Melsen Adriaen LUYCX Jacob Steven Cornelis COOLS Jan Geert Adriaen LUYCX Adriaentien Jan LUIJCX

| 193-0055 |

Schepenregister 193, 27.8.1714

De vs comparanten verkochten aan Jan Vermeiren een bos 1/2 B op de Vorssingers, O en Z Arnold Bode, W Franchois van Elsacker en N "de Hollantschestraet".

Personen: Adriaentien Jan LUIJCX Jacob Steven Cornelis COOLS Jan Geert Adriaen LUYCX Jan Melsen Adriaen LUYCX

| 193-0056 |