Schepenregisters deel 177 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 177

Schepenregister 177, f° 1 r° 02.01.1696

sr Marcellus Marcelli - sr Peeter van Elsacker x juffr Elisabeth Marcelli - juffr Marie Anne van Elsacker; machtigen mr Vromont, procureur in Leuven, in hun proces aldaar voor burgemeester en schepenen tegen heer Arnout Bauwens

Personen: Marcellus Jan MARCELLI Elisabeth Jan MARCELLI Peter Cornelis Michiel VAN ELSACKER Maria-Anna Jan MARCELLI

| 177-0001 |

Schepenregister 177, f° 1 v° 30.01.1696

Maerijken Jan Nijs van Tijchelt x Peeter Verheijen - Dingen Jan Nijs van Tijchelt x Cornelis Peeters - Jan Wouters als momboor van het weeskind Peeter Jan van Dijck x +Cornelie Jan Nijs van Tijchelt; verkochten aan Federick Philipsen een stede met huis en erven in klein Neerven

Personen: Frederic Filip JANSSEN Peter Jacob Jan VERHEYEN Cornelis Peter Cornelis ANTONISSEN Cornelie Jan Jan VAN TYCHEL Peter Jan Cornelis VAN DIJCK Maeijken Jan Jan VAN TYCHEL

| 177-0002 |

Schepenregister 177, f° 2 r° 30.01.1696

Cornelis Cornelis Goossens verkocht aan Lucas Anthonissen de helft van een akker in Hecht en waarvan de wederhelft koper reeds toekomt

Personen: Lucas ANTHONISSEN Cornelis Cornelis Cornelis GOOSSENS

| 177-0003 |

Schepenregister 177, f° 2 v° 30.01.1696

Catelijn Cornelis Aernouts x Andries Mans - Joan Franchois van Elsacker, gemachtigd van Jan Cornelis Aernouts - Peeter en Arnout Cornelis Arnouts - Maeijken Cornelis Arnouts x Huijbrecht Jacob Willemen - Barbel Cornelis Arnouts x Dilis Jacob Francquen - Cornelis Cornelis Arnouts - Jan Jan Arnouts als momboor met Cornelis Cornelis Crock als toeziener van de drie minderjarige kinderen van Cornelis Jan Arnouts; verkochten aan Andries Mans een bosje op de "laren"

Personen: Cornelis Cornelis Jan ARNAUTS Cornelis Jan Cornelis ARNAUTS Barbel Cornelis Jan ARNAUTS Catelijn Cornelis Jan ARNAUTS Cornelis Cornelis Jacob CROCK Andries MANS Jan Cornelis Jan ARNAUTS Maeijken Cornelis Jan ARNAUTS Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Aernout Cornelis Jan ARNAUTS Jan Jan Jansen ARNAUTS

| 177-0004 |

Schepenregister 177, f° 3 r° 30.01.1696

zelfden verkochten aan Arnout Cornelis Arnouts erven bij het "schoubosch"

Personen: Jan Cornelis Jan ARNAUTS Aernout Cornelis Jan ARNAUTS Maeijken Cornelis Jan ARNAUTS Catelijn Cornelis Jan ARNAUTS Andries MANS Jan Jan Jansen ARNAUTS Cornelis Cornelis Jacob CROCK Cornelis Cornelis Jan ARNAUTS

| 177-0005 |

Schepenregister 177, f° 4 r° 30.01.1696

zelfden verkochten aan Dilis Jacob Francquen een beemd in Popendonk

Personen: Andries MANS Cornelis Cornelis Jacob CROCK Catelijn Cornelis Jan ARNAUTS Jan Cornelis Jan ARNAUTS Aernout Cornelis Jan ARNAUTS Maeijken Cornelis Jan ARNAUTS Jan Jan Jansen ARNAUTS Cornelis Cornelis Jan ARNAUTS

| 177-0006 |

Schepenregister 177, f° 4 v° 30.01.1696

Huijbrecht Jacob Willemen x Maeijken Cornelis Arnouts verkochten aan Arnout Cornelis Arnouts een stede met huis en erven aan vs Maeiken toekomende bij S/D dd 26.10.1695

Personen: Aernout Cornelis Jan ARNAUTS Maeijken Cornelis Jan ARNAUTS

| 177-0007 |

Schepenregister 177, f° 5 r° 30.01.1696

Jan Naes Janssen x +Engel Jan Jan Arnouts en Jan Jan Arnouts als momboor met Dierck Naes Janssen als toeziener van het weeskind genaamd Naes; akkoord over sterfhuis en onderhoud van het weeskind

Personen: Jan Jan Jansen ARNAUTS Engel Jan Jan ARNAUTS Naes Jan NAES Dierck Naes Jan NAES Jan Naes Jan NAES

| 177-0008 |

Schepenregister 177, f° 6 v° 03.02.1696

Jan Deckers x +Marie Jan van Dommel en Peeter Joos Martens als momboor met Dilis Joos Deckers als toeziener van de vijf weeskinderen genaamd Marie, Adriaen, Catharine, Susanne en Cornelie; akkoord over sterfhuis en onderhoud van de weeskinderen

Personen: Cornelie Jan Adriaen DECKERS Dielis Joos Adriaen DECKERS Adriaen Jan Adriaen DECKERS Catharina Jan Adriaen DECKERS Marie Jan Willem VAN DOMMELEN

| 177-0009 |

Schepenregister 177, f° 7 v° 07.02.1696

Jacob Jacob Peeter Jans x Magriet Jan de Crom verkochten aan juffr Margareta van Eeckelen, begijn in Hoogstraten, een rente van 37 gld 10 st op een stede in Popendonk en op meer andere erven

Personen: Margriet Jan Jan DE CROM Jacob Jacob Peter JANS

| 177-0010 |

Schepenregister 177, f° 9 v° 08.02.1696

Geert Jan van Dijck is schuldig aan zijn broer Cornelis Jan van Dijck de som van 100 gld waarvoor hij zijn gerechtigheid in de achtergelaten goederen van hun vader +Jan Cornelis van Dijck tot pand stelt

Personen: Jan Cornelis Peter Denis VAN DIJCK Geert Jan Cornelis VAN DIJCK Cornelis Jan Cornelis VAN DIJCK

| 177-0011 |

Schepenregister 177, f° 9 v°, In marge 13.04.1697

Cornelis Jan van Dijck gekweten door Geert Jan van Dijck

Personen: Cornelis Jan Cornelis VAN DIJCK Geert Jan Cornelis VAN DIJCK

| 177-0012 |

Schepenregister 177, f° 10 r° 08.02.1696

Jan Deckers verkocht aan Jan Anthonis van den Heuvel een stedeken met huis en erven in het Oosteneinde

| 177-0013 |

Schepenregister 177, f° 10 v° 15.02.1696

Matthijs Arnout Ooms x +Catelijn Cornelis Ancxten en Cornelis Cornelis Ancxten als momboor met Matthijs Jan Ooms als toeziener van de vier weeskinderen genaamd Arnout, Cornelis, Elisabeth en Adriaen, akkoord over sterfhuis en onderhoud van de weeskinderen

Personen: Catelijn Cornelis Willem ANXTEN Lisken Matthijs Aert OOMS Matthijs Aert Matthijs OOMS Matthijs Jan Matthijs OOMS Cornelis Cornelis Willem ANXTEN

| 177-0014 |

Schepenregister 177, f° 12 r° 21.02.1696

Jan Anthonis van den Heuvel x +Cornelie van der Buijten - Laureijs en Willem van den Langebergh, zonen van vs Cornelie van der Buijten - Mattheus van der Buijten als momboor van de kinderen Jan Anthonis van den Heuvel x +Cornelie van der Buijten; verkochten aan Joan Franchois van Elsacker een stede met huis en erven in het Oosteneinde

Personen: Mattheus Laureys Geert VAN DER BUYTEN Cornelie Laureys Geert VAN DER BUYTEN Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER

| 177-0015 |

Schepenregister 177, f° 12 v° 21.02.1696

Mattheus van der Buijten als momboor van de kinderen Jan Anthonis van den Heuvel x +Cornelie van der Buijten verkocht aan Laureijs en Willem van den Langenbergh erven in Donk

Personen: Cornelie Laureys Geert VAN DER BUYTEN Mattheus Laureys Geert VAN DER BUYTEN

| 177-0016 |

Schepenregister 177, f° 13 v° 21.02.1696

Jan Bernaert Kerstens, kleinzoon van +Elisabeth Peeter Aernouts, ook voor Daniel, Elisabeth en Magriet Bernaert Ketens, zijn broer en zustes - Michiel Peeters x Elisabeth Peeter Kerstens, kleindochter van vs +Elisabeth Peeter Aernouts - Chrsitiaen Braumeels, zoon van Maeijken Kerstens, eveneens kleinzoon - Aert Willem Aerden voor Catelijn Braumeels x Marten Willem Aerden - Matthijs Jasper van Aerde als momboor met vs Christiaen Braumeels als toeziener van de kinderen Aert Adriaen Luijcx x +Magriet Kerstens, eveneens kleinkinderen, met consent van schout en schepenen van Brecht; verkochten aan Adriaen Peeter Vermeiren de helft in drie percelen erven en van een bosje in Sneppel, en waarvan de wederhelft reeds toekomt aan de koper

Personen: Christiaen Cornelis Antonij BROUMEELS Catharina Cornelis Antonij BROUMEELS Aert Willem Aert AERTS Aert Adriaen Aert LUYCX Lisken Peter ARNAUTS

| 177-0017 |

Schepenregister 177, f° 14 v° 05.03.1696

Michiel Martin, Heijndrick, Cornelis en Rochus van Elsacker - Marianne van Elsacker, geestelijke dochter - Elisabeth van Elsacker, jonge dochter; verkochten aan hun broer Joan Franchois van Elsacker hun gerechtigheid in alle goederen in Loenhout en elders, achtergelaten door hun ouders +Peeter van Elsacker x +Joanna van Duijsel

Personen: Peter Michiel Jan VAN ELSACKER Maria-Anna Peter VAN ELSACKER Elisabeth Peter VAN ELSACKER Rochus Peter VAN ELSACKER Cornelis Peter VAN ELSACKER Michiel-Martin Peter VAN ELSACKER Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER

| 177-0018 |

Schepenregister 177, f° 15 r° 05.03.1696

Joan Franchois, Heijndrick, Cornelis en Rochus van Elsacker - sr Marcellus Marcelli x +Catherine van Elsacker als vader van hun kinderen - Marianne van Elsacker - Elisabeth van Elsacker; verkochten in 1685 aan hun broer Michiel Martin van Elsacker visserij de "meir" in Vossingers

Personen: Marcellus Jan MARCELLI Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Michiel-Martin Peter VAN ELSACKER Rochus Peter VAN ELSACKER Elisabeth Peter VAN ELSACKER Maria-Anna Peter VAN ELSACKER Hendrik Peter VAN ELSACKER Catharina VAN ELSACKER Cornelis Peter VAN ELSACKER

| 177-0019 |

Schepenregister 177, f° 16 r° 05.03.1696

Cornelis Cornelis van Aerde, Wuustwezel, en Magriet Cornelis van Aerde x Anthonis Peeter Engelen verkochten aan Peeter Cornelis van Aerde hun gerechtigheid in de goederen hun toegekomen bij S/D (niet verder gepreciseerd)

Personen: Cornelis Cornelis Stoffel VAN AERDE

| 177-0020 |

Schepenregister 177, f° 16 v° 05.03.1696

Gabriel Matthijs Goossens als momboor met Cornelis Naes Jan Naes als toeziener van de nakinderen +Jan Matthijs Goossens x Jenneken Naes Jan Naes 'repudieren' (=verwerpen) het sterfhuis vs Jan Matthijs Goossens, laten alles ten behoeve van de crediteuren ten einde de schulden te betalen, en indien er enig overschot zou zijn dit aan de weduwe tot opvoeding van haar kinderen

Personen: Cornelis Naes Jan NAES Jenneken Naes JANSSEN Gabriel Matthijs Matthijs GOOSSENS Jan Matthijs Matthijs GOOSSENS

| 177-0021 |

Schepenregister 177, f° 17 r° 17.03.1696

Luijcas Anthonissen verkocht aan de beneficie van de sint Quitijnskapel een rente van 31 Kgld 5 st op een stede met huis en erven in Hecht en op meer andere erven

Personen: Lucas ANTHONISSEN

| 177-0022 |

Schepenregister 177, f° 19 r° 02.04.1696

Marten en Arnout Adriaen Theus - Neeltien en Marie Adriaen Theeus, jonge dochters - Lenaert Jan Wiercx als momboor van Jan Adriaen Theeus; verkochten aan Lenaert Huijbrecht Heijndricx land op "sneppel heijlaer" en meer andere erven

Personen: Neeltien Adriaen Jacob THEUS Arnout Adriaen Jacob THEEUS Lenaert Huybrecht HENDRICX Marie Adriaen Jacob MATTHEUS Jan Adriaen Jacob THEEUS Lenaert Jan Jansen WIERCKX Marten Adriaen Jacob THEEUS

| 177-0023 |

Schepenregister 177, f° 19 v° 02.04.1696

zelfden verkochten aan Geert Jacob van den Cloot de "buijsweijde" in de "mosvoorden" en andere erven

Personen: Neeltien Adriaen Jacob THEUS Lenaert Jan Jansen WIERCKX Marten Adriaen Jacob THEEUS Jacob Geert Peter VAN DER CLOOT Jan Adriaen Jacob THEEUS Arnout Adriaen Jacob THEEUS Marie Adriaen Jacob MATTHEUS

| 177-0024 |

Schepenregister 177, f° 20 v° 03.04.1696

Adriaen Cornelis Jacob van Tijchelt verkocht aan de kinderen Peeter Matthijs Goossens de "meirwijde" aan de meirstraat alsmede andere erven

Personen: Adriaen Cornelis Jacob VAN TYCHEL Peter Matthijs Matthijs GOOSSENS

| 177-0025 |

Schepenregister 177, f° 21 r° 09.04.1696

Jan Peeter Melssens verkocht aan Jan Jan Lenaerts een hooimade op het "schoubosch"

Personen: Jan Peter Melsen ROMBOUTS

| 177-0026 |

Schepenregister 177, f° 22 r° 09.04.1696

Jan Jan Lenaerts x Jenneken Huijbrecht Heijndricx en Anthonis Jan Lenaerts x Maeijken Huijbrecht Heijndricx sluiten contract, tweede comparanten zullen hun woonst hebben in de kamer van het huis van eerste comparanten, tenzij, indien een van deze comparanten zou overlijden, de overlevende opnieuw zou huwen. Regeling medegebruik van erven in de aanstede en intrest van de erfpenningen die eerste comparanten aan de tweede schuldig zijn

Personen: Anthonis Jan Cornelis LENAERTS Marie Huybrecht Hendrik VENINX Jenneken Huybrecht HENDRICX

| 177-0027 |

Schepenregister 177, f° 23 v° 12.04.1696

Magriet Lenaert Cornelissen x +Cornelis Verbeeck en haar zoon Martinus Verbeeck, ook voor zijn zusters Marie en Anne Catherine Verbeeck, gekweten door Jan Heijndrick Janssen van de helft van een rente van 6 gld op de stede van vs Jan Heijndrick Janssen in Neerven, comparante toegekomen ingevolge testament van mr Peeter Jordaens x +Magriet Bolckmans dd 15.07.1625

Personen: Margriet Willem BOLCKMANS Marten Cornelis VERBEECK Marie Cornelis VERBEECK Cornelis Filip VERBEECK Anna-Catharina Cornelis VERBEECK Peter Peter JORDAENS

| 177-0028 |

Schepenregister 177, f° 24 r° 25.04.1696

sr Marcellus Marcelli, hoofdman - Michiel Martin van Elsacker, 'auderman' - Jan van Gorp en Adriaen Peeter Vermeiren, dekens, van de gilde van Sint Joris - Peeter Mattheus Aernouts, hoofdman - Peeter Verheijen, 'coninck' - Remi Valentijns, 'auderman' - Anthonis Jan Lenaerts, deken, van de gilde van Sint Sebastiaen; mangelen enige erven van hun schuttershoven

Personen: Jan Laureys Wouter VAN GORP Peter Matthijs Peter AERNAUTS Michiel-Martin Peter VAN ELSACKER Peter Jacob Jan VERHEYEN Marcellus Jan MARCELLI Anthonis Jan LENAERTS Remigius Peter Remigius VALENTIJNS

| 177-0029 |

Schepenregister 177, f° 24 v° 08.05.1696

Cornelis Cornelis Aerts is schuldig aan Gijesbrecht van Geel de som van 300 gld waarvoor hij zijn stede met huis en erven in Neerven tot pand stelt

Personen: Cornelis Cornelis Cornelis AERTS Gijsbrecht Adam Balten VAN GEEL

| 177-0030 |

Schepenregister 177, f° 25 v° 09.05.1696

Magdaleen Goris Rombouts x +Matthijs Peeter Jan Ooms en Wouter Peeter Jan Ooms als momboor met Peeter Gabriel Goris als toeziener van het weeskind, akkoord over sterfhuis en onderhoud van het weeskind genaamd Anneken

Personen: Wouter Peter Jan OOMS Matthijs Peter Jan OOMS

| 177-0031 |

Schepenregister 177, f° 27 r° 15.05.1696

Dingne Adriaen Weerts x +Aert Peeter Aert Jacobs en Jan Peeter Aert Jacobs als momboor met Matthijs Adriaen Weerts als toeziener van de weeskinderen, akkoord over sterfhuis en onderhoud van de weeskinderen, dat de weduwe tot nu toe reeds gedaan heeft en nog doet voor één dezer

Personen: Aert Peter Aert JACOBS Jan Peter Aert JACOBS Dingne Adriaen Matthijs WEERTS Matthijs Adriaen Matthijs WEERTS

| 177-0032 |

Schepenregister 177, f° 28 r° 15.05.1696

Jan Jan Arnouts, ook als momboor met Dierck Naes Janssen als toeziener van het weeskind Jan Naes Janssen x +Engel Jan Arnouts - Catelijn Jan Arnouts x Jan Cornelis Sebrechts - Cornelie Jan Arnouts x Goris Lambrecht van Staeijen; S/D erfelijke goederen, weide in Sneppel, erven in "buijtelaer acker", heide aan de "donkcervoort", beemd in de "dorens", land in de "heijacker", land den "houw" in Sneppel en andere erven

Personen: Engel Jan Jan ARNAUTS Cornelie Jan Jan ARNAUTS Jan Cornelis SEBRECHTS Jan Jan Jansen ARNAUTS Goris Lambrecht Adriaen VAN STAYEN Dierck Naes Jan NAES Jan Naes Jan NAES Catelijn Jan Jan ARNAUTS

| 177-0033 |

Schepenregister 177, f° 31 v° 26.05.1696

Magdaleen Goris Rombouts x +Matthijs Peeter Ooms en Wouter Peeter Ooms als momboor met Gabriel Goris als toeziener van het weeskind zijn schuldig aan Jan Geert van der Buijten de som van 500 gld terzake als rest van de erfpenningen van een stede op 02.04.1694 waarvoor zij zelfde stede tot pand stellen

Personen: Matthijs Peter Jan OOMS Wouter Peter Jan OOMS Jan Geert Peter VAN DER BUYTEN

| 177-0034 |

Schepenregister 177, f° 31 v° 26.05.1696, vervolg

Nota: f° 25 v° wordt als toeziener vernoemd Peeter Gabriel Goris

| 177-0035 |

Schepenregister 177, f° 32 v° 04.06.1696

Adriaen Matthijs Adriaensen verkocht aan de kinderen Jan Verboven erven in "aerts acker"

Personen: Adriaen Matthijs ADRIAENSEN Jan Jan Adriaen VERBOVEN

| 177-0036 |

Schepenregister 177, f° 33 r° 04.07.1696

Augustijn van Bael, gemachtigd van zijn vrouw Cornelie Marten van Iperen, procuratie Wuustwezel dd 01.06.1695, verkocht aan Joan Franchois van Elsacker een 'vrevelt' op het "hooghbosch"

Personen: Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Cornelie Marten Peter VAN YPEREN

| 177-0037 |

Schepenregister 177, f° 34 r° 07.07.1696

mr Franchois van Beeck, secretaris Wuustwezel, gemachtigd bij akte van substitutie voor schepenen van Wuustwezel dd 30.10.1694 bij sr Joan Drabbe, notaris te Bergen op Zoom, zelf procuratie hebbende van de erfgenamen heer en mr +Adrianus Sem, gewezen pensionaris van Bergen op Zoom, voor notaris Philips van Delden ten Berckhuijs in 's Gravenhage dd 03.11.1690, verkocht aan Jan van de Mierop de helft van een weide in Donk, en waarvan de wederhelft koper reeds toekomt

Personen: Jan Adriaen Adriaensen VAN DE MIEROP Franchois Peter VAN BEECK

| 177-0038 |

Schepenregister 177, f° 34 v° 27.07.1696

heer Nicolaus Franciscus Blijens, schout in Hoogstraten, gemachtigd van de erfgenamen juffr Joanna Clara de Brauwer x +heer Baltasar van Meurs, hernieuwt verbintenis voor schepenen van Antwerpen dd 07.07.1696, waarbij juffr Joanna Clara Diddens, dochter van sr +Cornelis x juffr +Magdalena Baseliers, x Melchior Fransiscus Cedrix voor een vijfde deel van nabeschreven renten - juffr Maria Franchois van Paesschen, dochter van +Peeter x juffr +Maria Theresia Diddens, zuster van vs comparante, voor haar zelf en voor haar zusters Joanna en Lucia van Paeschen waarvan E.H. Peeter Meulen Wijns momboor is, samen voor het tweede vijfde deel - juffr Anna Isabella Blijens x Franchois van der Waeren, notaris, voor het derde vijfde deel - juffr Theresia Haverlant, geestelijke dochter en heer Nicolaes Haverlant, schout in Aartselaar, secretaris van de 'banderij' in Hoboken, als momboor van de minderjarige dochter vs Anna Isabella Blijens, zo zij de moeder overleven ook voor dit derde vijfde deel - heer Anthonis van den Broeck x juffr Jacqueline Blijens (procuratie Hoogstraten 25.05.1696) voor het vierde vijfde deel - heer Nicolaes Franchois Blijens, schout in Hoogstraten voor het laatste vijfde deel; verlangen bezet te worden voor een som van 5000 gld, waartoe zij verbinden de renten gekomen van juffr Meurs, waarvan de meeste verleden werden voor schepenen van Rijkevorsel. Renten die in Loenhout verleden werden betreffen rente die Cornelis Broomans op 04.03.1650 verleden heeft op stede in Terbeek en op beemd bij het molenbos

| 177-0039 |

Schepenregister 177, f° 37 v° 28.07.1696

Balten Willem Straetmans, ook voor Peeter Lamoen x +Elisabeth Willem Straetmans als vader van zijn dochter Marie (procuratie notaris van Rhijn in Roosendaal dd 21.07.1693) - Marie Willem Straetmans x Heijndrick Jan Bierincx - Jan Cornelis Henssen als momboor van de kinderen Adriaen Luijten x +Adriaentien Willem Straetmans (consent schepenen Hoogstraten 23.11.1695); verkochten aan Anthonis Geert van Aecken een stede met huis en erven in de hoenderstraat en andere erven

Personen: Elisabeth Willem Adriaen STRAETMANS Hendrik Jan BIERINCX Balten Willem Adriaen STRAETMANS Marie Willem Adriaen STRAETMANS Adriaentien Willem Adriaen STRAETMANS Anthonis Geert Antonij VAN AKEN

| 177-0040 |

Schepenregister 177, f° 38 v° 31.07.1696

Jan van de Mierop, ook voor zijn zuster Doriken van de Mierop en voor Joris en Neeltien Cornelis van de Mierop - Maeijken Cornelis van de Mierop x +Jan Luijcx - Peeter Joris Coecken als momboor met Jan van de Mierop als toeziener van het voorkind Anthonis van de Mierop x +...Joris Coecken - vs Jan van de Mierop ook als momboor van de nakinderen Anthonis van de Mierop x +Neeltien Nijs van Tijchelt; verkochten aan Joan Franchois van Elsacker erven in "huffel heijlaer", hooimade op het "hooghbosch"

Personen: Peter Joris KOEKEN Joris Cornelis Adriaen VAN DE MIEROP Doriken Adriaen Adriaensen VAN DE MIEROP Jan LUIJCKX Jan Adriaen Adriaensen VAN DE MIEROP Neeltien Nijs Jan VAN TYCHELT Maeijken Cornelis Adriaen VAN DE MIEROP Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Adriaentien Joris Adriaen KOEKEN Anthonis Adriaen Adriaensen VAN DE MIEROP

| 177-0041 |

Schepenregister 177, f° 39 v° 31.07.1696

zelfden verkochten aan Jan van de Mierop twee percelen weide in de "vlaesthoeck"

Personen: Adriaentien Joris Adriaen KOEKEN Maeijken Cornelis Adriaen VAN DE MIEROP Anthonis Adriaen Adriaensen VAN DE MIEROP Jan Adriaen Adriaensen VAN DE MIEROP Joris Cornelis Adriaen VAN DE MIEROP Peter Joris KOEKEN Doriken Adriaen Adriaensen VAN DE MIEROP Neeltien Nijs Jan VAN TYCHELT

| 177-0042 |

Schepenregister 177, f° 40 v° 20.08.1696

Adam, Anthonis en Jan Jan Lenaerts hebben ontvangen van heer Anthonis Gijssels, priester, als momboor van de kinderen Michiel Gijsels, kapitaal en rente van een obligatie van 250 gld, verleden door Catelijn van Hove x +Jan Aerts voor schepenen van Westmalle op 12.11.1658, en comparanten toegekomen van hun moeder +Jenneken Joos Hoffkens, die deze zelf bekomen had bij versterf van haar broer Peeter Joos Hoffkens

Personen: Peter Joos Huybrecht HOFKENS Anthonis Jan Cornelis LENAERTS Jenneken Joos Huybrecht HOFKENS Adam Jan Cornelis LENAERTS

| 177-0043 |

Schepenregister 177, f° 41 r° 03.09.1696

Goris Lambrecht van Staeijen x Cornelie Jan Aernouts verkochten aan Arnout Cornelis Arnouts erven in "aerts acker", erven de "beulck" bij het "schoubosch"

Personen: Goris Lambrecht Adriaen VAN STAYEN Cornelie Jan Jan ARNAUTS Aernout Cornelis Jan ARNAUTS

| 177-0044 |

Schepenregister 177, f° 41 v° 11.09.1696

Michiel Martin van Elsacker, gemachtjigd van juffr Elisabeth van Lanschot x sr Peeter Versmissen, koopman, Antwerpen, en van Huijbrecht Jacob Francquen hernieuwt akte van erfgeving Antwerpen dd 10.09.1696 waarbij eerste mandanten transporteren aan tweede mandant een huis met erven in Popendonk welk vs Huijbrecht Francquen in huur heeft, en aan juffr Elisabeth van Lanschot toekomende als erfgename van haar zuster juffr Maria van Lanschot, religieuse in het klooster van Leliendael in Mechelen

Personen: Peter VERSMISSEN Elisabeth Cornelis Pauwel VAN LANSCHOT Maria Cornelis Pauwel VAN LANSCHOT Michiel-Martin Peter VAN ELSACKER

| 177-0045 |

Schepenregister 177, f° 44 r° 22.10.1696

Jan de Crom verkocht aan Joan Franchois van Elsacker erven in Sneppel op "sluijters"

Personen: Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER

| 177-0046 |

Schepenregister 177, f° 44 v° 22.10.1696

zelfde verkocht aan Matthijs Anthonis Goossens een weide op "huffel heijlaer" in de "vlaesthoeck"

Personen: Matthijs Antonij Matthijs GOOSSENS

| 177-0047 |

Schepenregister 177, f° 45 r° 23.10.1696

Peeter Joris Coecken x Catelijn Adriaen Huijben verkochten aan Michiel Jan Goossens erven de "schootacker" in de "beecxse acker"

Personen: Peter Joris KOEKEN Michiel Jan Matthijs GOOSSENS Catelijn Adriaen Jan HUYBEN

| 177-0048 |

Schepenregister 177, f° 45 v° 25.10.1696

Anthonis Geert van Aecken is schuldig aan Anne Marie van den Broeck de som van 100 gld waarvoor hij stede met huis en erven in Sneppel tot pand stelt, welke stede hij gekocht heeft van de erfgenamen Willem Straetmans

Personen: Jan VAN DEN BROECK Anthonis Geert Antonij VAN AKEN Willem Adriaen Antonij STRAETMANS

| 177-0049 |

Schepenregister 177, f° 45 v°, In marge 17.06.1698

mr Jan van den Broeck voor zijn dochter Anne Marie van den Broeck gekweten door Anthonis Geert van Aecken

Personen: Anthonis Geert Antonij VAN AKEN Jan VAN DEN BROECK

| 177-0050 |

Schepenregister 177, f° 46 v° 27.10.1696

Jan Cornelis Sebrechts x Catelijn Jan Arnouts verkochten aan Arnout Cornelis Arnouts erven in "aerts acker" en erven de "beulck" bij het "schoubosch"

Personen: Aernout Cornelis Jan ARNAUTS Catelijn Jan Jan ARNAUTS Jan Cornelis SEBRECHTS

| 177-0051 |