Schepenregisters deel 175 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 175

Schepenregister 175, f° 10 r° 31.05.1696

Adriaen, Matthijs, Willem en Peeter Peeter Vermeiren - Dingne Peeter Vermerien x Jan van Gorp - Elisabeth Peeter Vermeiren, jonge dochter; erfgenamen van +Peeter Vermerien x +Neeltien Geert van de Cloot, S/D erfgoederen, erven in Terbeek op het "hooghbunder", erven "hanneken aerts grond" bij de "steenhoven", land in "sneppel acker", land op de "steenhoven", de "doijenbeemt" en meer andere erven

Personen: Jan Laureys Wouter VAN GORP Neeltien Geert Peter VAN DER CLOOT Willem Peter Adriaen VERMEEREN Adriaen Peter Adriaen VERMEEREN Peter Peter Adriaen VERMEEREN Elisabeth Peter Adriaen VERMEEREN Matthijs Peter Adriaen VERMEIREN Peter Adriaen Adriaen VERMEEREN Dingne Peter Adriaen VERMEEREN

| 175-0001 |

Schepenregister 175, f° 28 r° 25.06.1695

Gabriel van den Bleke en Anthonis Jan Wiercx mangelen erve om erve, land het "hanneswaens" in de ambachtstraat

Personen: Anthonis Jan Jansen WIERCKX Gabriel Gabriel VAN DEN BLEECK

| 175-0002 |

Schepenregister 175, f° 29 r° 25.06.1695

Matthijs Anthonis Goossens en Anthonis Jan Wiercx mangelen erve om erve, land op het molenbos en land in Sneppel

Personen: Anthonis Jan Jansen WIERCKX Matthijs Antonij Matthijs GOOSSENS

| 175-0003 |