Schepenregisters deel 174 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 174

Schepenregister 174, f° 1 r° 20.01.1692

Heijndrick de Crom verkocht aan Peeter Verheijen een weide achter Neerven

Personen: Peter Jacob Jan VERHEYEN Hendrik Cornelis Jan DE CROM

| 174-0001 |

Schepenregister 174, f° 1 v° 28.01.1692

Andries van Turnhoudt, gemachtigd van juffr Anna Schrijnmaeckers, begijn in Antwerpen, hernieuwt schepenbrief Antwerpen dd 10.12.1691 waarbij vs Anna Schrijnmaeckers verkocht aan juffr Joanna van Nederven x +Jaspar Heijlens een obligatie van 400 gld welke Joan Bode op 11.11.1683 voor schepenen van Loenhout bekend had schuldig te zijn aan vs comparante, en waarvoor hij zijn erfgoederen in Loenhout verbonden had

Personen: Andries VAN TURNHOUT Joan Huybrecht BODE

| 174-0002 |

Schepenregister 174, f° 3 r° 05.03.1692

Peeter Cornelis Aert van Tijchelt en Matthijs Jan Ooms stellen zich samen borg voor de verkoop van beemd achter het hof, gekocht door Gabriel Matthijs Goosens van Cornelis Aert van Tijchelt, resp vader en schoonvader van comparanten

Personen: Cornelis Aert Peter VAN TYCHELT Matthijs Jan Matthijs OOMS Gabriel Matthijs Matthijs GOOSSENS Peter Cornelis Aert VAN TYCHELT

| 174-0003 |

Schepenregister 174, f° 3 v° 22.03.1692

Catelijn Jan Wiercx x +Christiaen Frans Vorselmans en Christiaen Jan Vorselmans als momboor met Lenaert Jan Wiercx als toeziener van de drie weeskinderen genaamd Frans, Anneken en Miken; akkoord over sterfhuis en onderhoud van de weeskinderen

Personen: Marie Christiaen Frans VORSELMANS Catelijn Jan Jansen WIERCKX Anneken Christiaen Frans VORSELMANS Christiaen Jan Kersten VORSELMANS Christiaen Frans Kersten VORSELMANS Franchois Christiaen Frans VORSELMANS

| 174-0004 |

Schepenregister 174, f° 5 r° 28.04.1692

schout en schepenen verkochten uit de goederen van het insolvabel sterfhuis van Jan Adriaen van Ostaeijen, te weten een beemdeken in de "mosvoorden", land op de "ast", heide op de "willaeren" en heijde op de "brande", aan de secretaris van Elsacker

Personen: Aernout Adriaen Aert VAN OSTAYEN Jan Adriaen Aert VAN OSTAYEN

| 174-0005 |

Schepenregister 174, f° 5 v° 28.04.1692

schout en schepenen verkochten uit de goederen van het insolvabel sterfhuis van Jan Adriaen van Ostaeijen erven op "sneppel heijlaer" en de helft van een 'vrevelt' in Hoenderen en waarvan de wederhelft toekomt Arnout Adriaen van Ostaeijen, aan Willem Peeter Vermeiren, de koop overgenomen hebbende van de secretaris van Elsacker

Personen: Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Jan Adriaen Aert VAN OSTAYEN Willem Peter Adriaen VERMEEREN

| 174-0006 |

Schepenregister 174, f° 6 r° 05.05.1692

Jacob Jacob Gijsbrechts x Maeijken Geijsbrecht Maes - Huijbrecht Simon Luijcx als momboor met Jan Aernout Maes als toeziener van de weeskinderen Gabriel Sijmon Crijns x +Neeltien Geijsbrecht Maes - Cornelis Peeter Cnaepkens x Jacobmijn Gabriel Sijmon Crijns; zijn schuldig aan de secretaris van Elsacker de som van 40 gld over geleend geld om de kosten te betalen aan de procureur Jordaens in hun geschil tegen Jan Cornelis Jacobs x de weduwe Cornelis Crock. Verbinden een beemd bij de windmolen

Personen: Jan Cornelis JACOBS Maeijken Cornelis Adriaen VAN DE MIEROP Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER Jacobmijn Gabriel Simon SIMONS Maeijken Gijsbrecht Peter MAES Jan LUIJCKX Jan Aert Peter MAES

| 174-0007 |

Schepenregister 174, f° 7 r° 10.05.1692

Lucia Geijsens x +Arnout Adriaen Aert Adriaensen, daarna genoemd Arnoldus van Loenhout - Josina Aert Adriaensen x Geeraert Lambrechts, korporaal in dienst van de verenigde Nederlanden - Cornelia Aert Adriaensen x +Jan Crighten; de twee laatstgenoemden zijn tantes van vs +Arnout Adriaensen, kleinkind van Maeijken Claes Wijngaerts; akkoord over hun geschil dat zij hadden over diens achtergelaten goederen, gekomen van zijn ouders en zijn voorouders

Personen: Arnout Adriaen Aert ADRIAENSSEN Josijntien Aert Adriaen AERTSEN Geert LAMBRECHTS Lucia GEIJSENS Jan CREIJNS Cornelie Aert Adriaen AERTSEN

| 174-0008 |

Schepenregister 174, f° 8 r° 12.05.1692

Aert Moons - Marianne Moons x Michiel Martin van Elsacker - Cornelia Moons x Jan Heestermans - Elisabeth Moons x Dionijs van Hal - Joan Bode als momboor met Cornelis Peeter Arnouts als toeziener van Adriaen Moons; S/D erfgoederen verstorven van hun ouders +Heijndrick Moons x +Cornelia Verboven, woonhuis met erven in Huffel, heide op de "willaeren", heide "jan boijes heijvelt", heiveld aan de "wachtelbergen", akker de "meirbolck" aan de meirstraat, heiveld op de "brandt", weide aan de meirstraat, akker in Terbeek bij de "straethoff", beemd de "smits beemt" in Terbeek en nog andere erven

Personen: Michiel-Martin Peter VAN ELSACKER Jan Cornelis Jan HEESTERMANS Cornelie Adriaen Cornelis VERBOVEN Aert Hendrik Aert MOONS Adriaen Hendrik Aert MOONS Cornelie Hendrik Aert MOONS Joan Huybrecht BODE Cornelis Peter Matthijs ARNAUTS Marianne Hendrik Aert MOONS Elisabeth Hendrik Aert MOONS Dionijs VAN HAL Hendrik Aert Hendrik MOONS

| 174-0009 |

Schepenregister 174, f° 13 r° 17.05.1692

Peeter Bastiaen Vorselmans x +Elisabeth Willem Augustijns en Jacob Willem Augustijns als momboor met Michiel Vorselmans als toeziener van de weeskinderen; akkoord over sterfhuis en onderhoud van de weeskinderen (in akte niet vernoemd)

Personen: Elisabeth Willem Jan AUGUSTIJNS Michiel Bastiaen Peter VORSELMANS Peter Bastiaen Peter VORSELMANS Jacob Willem Jan AUGUSTIJNS

| 174-0010 |

Schepenregister 174, f° 14 v° 04.06.1692

Jan en Cornelis Stoffel Martens, Zundert, verkochten aan Peeter Jan Gabriels beemd in de "winckels" en beemd bij "aerts acker"

Personen: Jan Stoffel Marten BAYLIAERTS Cornelis Stoffel Marten BAYLIAERTS

| 174-0011 |

Schepenregister 174, f° 15 r° 04.08.1692

Laureijs Peeter van der Buijten is schuldig aan Jan Geert van der Buijten x +Maeijken Christiaen Wouters en Adriaen Adriaen Deckers x Jenneken Christiaen Wouters de som van 26 gl 13 st terzake achterstallige huurpenningen van hun stede in de hoenderstraat. Jenneken Adriaen Peeter Aerts xx +Sijmon Adriaen Kesselmans stelt zich borg

Personen: Laureys Peter Geert VAN DER BUYTEN Jenneken Adriaen Peter VAN TYCHELT Adriaen Adriaen DECKERS Simon Adriaen Simon KESSELMANS Jan Geert Peter VAN DER BUYTEN Cornelie Christiaen Wouter ROMBOUTS

| 174-0012 |

Schepenregister 174, f° 15 v° 11.08.1692

Jan Christiaen Raets verkocht aan Joan Franchois van Elsacker akker met weide het "aut leenhoff" bij Neerven en andere erven

Personen: Jan Kersten Matthijs RAETS Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER

| 174-0013 |

Schepenregister 174, f° 16 v° 21.06.1692

Peeter Bastiaen Vorselmans is schuldig aan Jan Jasper Vervoort de som van 40 pattacons waarvoor hij stede in Donk tot pand stelt

Personen: Peter Bastiaen Peter VORSELMANS

| 174-0014 |

Schepenregister 174, f° 17 r° 17.09.1692

sr Marcellus Marcelli, schout, verklaart op verzoek van de vrouw van Loenhout met haar in Wuustwezel te zijn geweest op de "cruijswegh" op dezelfde dag als de visitateurs aldaar haar meubelen in beslag hadden genomen ingevolge order van de ontvanger van Borgerhout, dat zij aan deze, aanwezig in de woning van de ontvanger van der Vloet op vs "cruijswegh", vroeg waarom hij de meubelen liet arresteren deze antwoorde omdat ze niet waren aangegeven, waarop de vrouw van Loenhout zei ze te hebben aangegeven aan de ontvanger van der Vloet etc

Personen: Marcellus Jan MARCELLI

| 174-0015 |

Schepenregister 174, f° 18 r° 27.10.1692

Wouter van Gorp is schuldig aan Joan Bode de som van 50 gld waarvoor hij land in zijn stede in Sneppel tot pand stelt. Zijn broer Jan van Gorp stelt zich borg

Personen: Wouter Laureys Wouter VAN GORP Jan Laureys Wouter VAN GORP Joan Huybrecht BODE

| 174-0016 |

Schepenregister 174, f° 18 r°, In marge 09.04.1694

Joan Bode gekweten door Wouter van Gorp

Personen: Wouter Laureys Wouter VAN GORP Joan Huybrecht BODE

| 174-0017 |

Schepenregister 174, f° 18 v° 09.01.1693

Margriet Moons xx +Marten van den Bossche en Andries van Turnhoudt x Cornelia van den Bossche, S/D sterfhuis vs Marten van den Bossche terzake de pretentien die zij wederzijds tot vs sterfhuis hebben, zo uit huwelijkscontract en daaropvolgens contract voor notaris Michiel van Elsacker dd 20 en 25.08.1672, eerste comparante blijft in volle bezit van de roerende goederen, verder regeling over gebruik van weide in "huffel heijlaer" achter het schuttershof, alwaar het kolveniers gilde haar doel heeft staan, en tweede comparanten toekomende, erfgoederen in Hoogstraten etc

Personen: Cornelia Marten VAN DEN BOSCH Andries VAN TURNHOUT Marten Roeland VAN DEN BOSCH Margriet Aert Hendrik MOONS

| 174-0018 |

Schepenregister 174, f° 18 v°, In marge 21.02.1693

Cornelia van den Bossche x Andries van Turnhout approbeert het akkoord

Personen: Andries VAN TURNHOUT Cornelia Marten VAN DEN BOSCH

| 174-0019 |

Schepenregister 174, f° 20 v° 19.01.1693

Anthonis Adriaen Vergouwen, Wernhout, verkocht aan Cornelis Cornelis Ancxten als momboor van het weeskind Bastiaen Adriaen Vergouwen een beemd op de "laren", helft van een perceel land ook op de "laren"

Personen: Anthonis Adriaen Wouter VERGOUWEN Cornelis Cornelis Willem ANXTEN Bastiaen Adriaen Wouter VERGOUWEN

| 174-0020 |

Schepenregister 174, f° 21 v° 09.02.1693

Peeter Cornelis Raets, ook als momboor van de kinderen Jan Cornelis Raets en nog als momboor met Peeter Jan van Dijck als toeziener van het kind van Wouter Cornelis Raets - Franchoise Auwerkercken x +Philips Raets met sr Heijndrick Laets, procureur, als gesteld door drossaerd en schepenen van Oudenbos als oppermomboors over de weeskinderen - Christina Cornelis Raets x Jan van Elsacker; S/D erfgoederen van hun ouders; stede met huis aan de kerk, beemd het "streepken" achter de kerk, heide in Wuustwezel aan het "groot ven", land op "molen acker", beemd de "ossenschoot" achter het "verbrandt hoff", heiveld in de "wachtelbergen", land op de "strompeijck", land in de "steeghde" en andere erven

Personen: Jan Cornelis Kersten RAETS Christine Cornelis Kersten RAETS Peter Cornelis Kersten RAETS Peter Jan Cornelis VAN DIJCK Jan Cornelis Michiel VAN ELSACKER Wouter Cornelis Kersten RAETS Filip Cornelis Kersten RAETS

| 174-0021 |

Schepenregister 174, f° 24 v° 25.02.1693

Catelijn Adriaen Vermeiren x +Jan Matthijs Goosens verklaart dat haar zoon Michiel Jan Goosens haar de drie jaar huur van haar goederen voldaan heeft, item voor de 'mondkosten' en onderhoud. Zal nu zelf haar zoon betalen voor haar onderhoud zo lang ze bij hem zal blijven wonen

Personen: Jan Matthijs Matthijs GOOSSENS Michiel Jan Matthijs GOOSSENS

| 174-0022 |

Schepenregister 174, f° 25 r° 07.03.1693

Peeter Willem Augustijns voor een derde deel en Marie Cornelis Adriaen Theuns x Willem Peeter van Ostaeijen voor de twee andere derde delen verkochten aan Cornelis Heijndrick Janssen drie percelen land in de beirenstraat en andere erven

Personen: Marie Cornelis Adriaen THEUNS Peter Willem Jan Augustijn DE BIE Cornelis Hendrik Peter JANSSEN

| 174-0023 |

Schepenregister 174, f° 26 r° 07.03.1693

Robert Geert Brocken, gemachtigd van Steven Laureijs Rombouts, procuratie Ginneken dd 14.10.1689, verkocht aan Wouter Peeter Rennen de helft van een stede gedeeltelijk op het Oosteneinde aan het molenbos, op "huffel heijlaer" en aan de "vlaest"

Personen: Wouter Peter Cornelis RENNEN Steven Laureijs Wouter ROMBOUTS Robrecht Geert BROCKEN

| 174-0024 |

Schepenregister 174, f° 27 r° 09.03.1693

Baltasar Gijesbrechts, als momboor van het weeskind Jan Geijsbrechts x +Elisabeth Steven Rombouts, akkoord met een bedrag van 400 gld in mindering van de 1000 gld kapitaal in voldoening van de portie van vs Elisabeth, nu haar weeskind, en welke schuldig is Adriaen Heijndrick Bertelmeusen. Dit alles ingevolge testament van Steven Laureijs Rombouts dd 14.06.1673 voor schepenen van Loenhout, waaruit blijkt dat Steven Laureijs Rombouts de portie van zijn dochter Elisabeth in een rente van 1000 gld op 13.12.1666 verleden door Adriaen Heijndrick Bertelmeusen stelt op een bedrag van 451 gld 2 st, en dit bedrag bij testament dd 14.05.1689 voor schepenen van Ginneken verminderd met 51 gld 2 st. Robrecht Geert Brocken x Jenneken Steven Rombouts akkoord met regeling. Adriaen Heijndrick Beretelmeusen verklaart de 400 gld schuldig te zijn

Personen: Elisabeth Steven Laureys ROMBOUTS Jenneken Steven Laureys ROMBOUTS Robrecht Geert BROCKEN Steven Laureijs Wouter ROMBOUTS

| 174-0025 |

Schepenregister 174, f° 28 r° 09.03.1693

Wouter Peeter Rennen stelt als pand voor de 400 gld erfpenningen van de stede bij hem gekocht van Robrecht Geert Brocken boven de gekochte goederen nog zijn stede met huis achter "huffel heijlaer"

Personen: Wouter Peter Cornelis RENNEN Robrecht Geert BROCKEN

| 174-0026 |

Schepenregister 174, f° 28 r° Naschrift: 19.10.1693

Robrecht Brocken betaald van 100 gld in mindering van de 400 gld

Personen: Robrecht Geert BROCKEN

| 174-0027 |

Schepenregister 174, f° 28 v° 09.03.1693

Dilis Jan van Gastel en Elisabeth Jan van Gastel x Sijmon van Hoijdonck verkochten aan Jan Goris Rombouts x Maeijken Dilis van Gastel hun erfelijke goederen in Loenhout, deel van stede, halve weide achter Neerven en gerechtigheid in land het "horenstuck"

Personen: Maeijken Dielis Jan VAN GASTEL Jan Goris Rombout ROMBOUTS Simon Cornelis Thomas VAN HOOYDONCK Elisabeth Jan Dielis VAN GASTEL Dielis Jan Dielis VAN GASTEL

| 174-0028 |

Schepenregister 174, f° 29 r° 11.03.1693

sr Franchois van den Bolck x juffr Cornelie Arnouts verkochten aan Cornelis Peeter Arnouts een stede met huis en erven in Hecht welke hen toegekomen was van +mr Adriaen Aernouts, haar vader, en gedeeld tegen haar broer sr Mattheus Aernouts voor schepenen van Zundert op 24.08.1691

Personen: Franchois Aert Cornelis VAN DEN BOLCK Adriaen Matthijs Peter ARNAUTS Cornelis Peter Matthijs ARNAUTS

| 174-0029 |

Schepenregister 174, f° 30 r° 11.03.1693

mr Heijndrick van Elsacker x Marie Jan Lodewijcx verkochten aan Adriaen Swagemakers de helft van een stede met huis en erven en waarvan de wederhelft aan koper toekomt, en de andere helft door hem gehuurd wordt

Personen: Hendrik Peter VAN ELSACKER Adriaen Bartolomeus Adriaen SWAEGEMAECKERS

| 174-0030 |

Schepenregister 174, f° 30 v° 22.03.1693

certificatie voor Claes Jan Nijs van Dijck, °Loenhout, wil zich verder in het buitenland bekwamen

Personen: Niclaes Jan Nijs VAN DIJCK

| 174-0031 |

Schepenregister 174, f° 31 r° 25.03.1693

Maeijken Peeter Verbocht xx +Jan Cornelis Theuns en Cornelis Joos Deckers als momboor van de kinderen vs Jan Cornelis Theuns x +Anneken Joos Deckers verkochten aan Peeter Jan Gabriels als momboor van Cornelia Adriaen Jan Gabriels een stedeken met huis en erven in "huffel heijlaer"

Personen: Cornelie Adriaen Jan GABRIELS Cornelis Joos Adriaen DECKERS Jan Cornelis Cornelis THEUNS Anneken Joos Adriaen DECKERS Maeijken Peter Claes VERBOCHT

| 174-0032 |

Schepenregister 174, f° 31 v° 25.03.1693

zelfden verkochten aan Boudewijn Heuvelmans land in de "winckels"

Personen: Maeijken Peter Claes VERBOCHT Cornelis Joos Adriaen DECKERS Anneken Joos Adriaen DECKERS Jan Cornelis Cornelis THEUNS

| 174-0033 |

Schepenregister 174, f° 32 r° 02.04.1693

juffr Catharina van Gilse x +mr Michiel van Elsacker, ook in naam van haar kinderen, keurt het contrcat van afscheid goed, aangegaan te Antwerpen voor notaris Jan Carel van Hullegarde op 09.09.1692 tussen vrouwe Anna Catharina Mailliarts als 'douagiere' van sr Jacobus Anthonius de Witte enerzijds en sr Mattheus van Gilse, broer van comparante, met Marcellus Marcelli anderzijds over zekere goederen in Pulderbos

Personen: Michiel Michiel Jan VAN ELSACKER Marcellus Jan MARCELLI

| 174-0034 |

Schepenregister 174, f° 32 v° 13.04.1693

Wouter van Gorp verkocht aan zijn broer Jan van Gorp land de "gauwbergh" in Sneppel. Item land de "voorste castelaer" in Sneppel

Personen: Wouter Laureys Wouter VAN GORP Jan Laureys Wouter VAN GORP

| 174-0035 |

Schepenregister 174, f° 33 v° 17.04.1693

Peeter van der Buijten, gemachtigd van Marie Magdalena Adriane de Gamarra x +de markies van Melin, hernieuwt akte notaris Jan Baptista van Sittaert in Brussel dd 16.09.1689 waarbij de heerlijkheid Loenhout verkocht wordt. De akte is in de franse taal. De heerlijkheid wordt opgedragen aan de heer Johan Louis van Siegen van Seghten, in wiens naam de heer Adrianus Herrij aanvaardt. Notaris Pierre van No treedt op als tussenpersoon. De heerlijkheid bestaat in de hogere, middelste en lagere rechtspraak, de visvangst en jacht, recht van de beplantingen, benoemingen (schout, schepenen etc), heerlijkheid Popendonk, chijnsen en renten (voor gedetailleerde beschrijving zie akte)

Personen: Philibert DE SOTOMAYOR Y BENAVIDES Adrien HERRIJ Peter Geert Peter VAN DER BUYTEN Jacques Jean Louis VAN SIEGEN

| 174-0036 |

Schepenregister 174, f° 39 r° 20.04.1693

Anthonis Jan Wiercx x Cathelijn Matthijs Goosens zijn schuldig aan Wouter Adriaen Martens als toeziener van de kinderen +Lenaert de Bruijn x Elisabeth Adriaen Martens de som van 40 pattacons waarvoor zij stede in Sneppel tot pand stellen alsmede andere erven

Personen: Cathelijn Matthijs Matthijs GOOSSENS Wouter Adriaen Marten DERKINDEREN Anthonis Jan Jansen WIERCKX Elisabeth Adriaen Marten DERKINDEREN

| 174-0037 |

Schepenregister 174, f° 40 r° 20.04.1693

Jan de Crom verkocht aan Jan Wouters een weide in Donk

| 174-0038 |

Schepenregister 174, f° 40 v° 28.04.1693

Peeter Peeter Aert van Tijchelt, ook voor zijn zuster Jenneken - Marie Peeter Aert van Tijchelt x Peeter van Doren - Cornelis Aert van Tijchelt als momboor van de drie minderjarige kinderen Peeter Aert van Tijchelt x +Ijken Anthonis Guilliams; verkochten aan Adriaen Peeter Vermeiren x Jacobmijntien Anthonis Guilliams hun vierde deel in stede met huis en erven en waarvan de andere drie vierde delen aan kopers toekomen, en welke goederen hun toekomen van hun grootvader +Anthonis Guilliams

Personen: Marie Peter Aert VAN TYCHEL Ijken Antonij GUILLIAMS Cornelis Aert Peter VAN TYCHELT Jenneken Peter Aert VAN TYCHEL Peter Peter AERTSEN Peter Aert Peter VAN TYCHELT Anthonis GUILLIAMS Jacobmijntien Antonij GUILLIAMS

| 174-0039 |

Schepenregister 174, f° 41 r° 28.04.1693

Jacobmijntien Anthonis Guilliams x Adriaen Peeter Vermeiren - Peeter Peeter Aert van Tijchelt, ook voor zijn zuster Jenneken - Marie Peeter Aert van Tijchelt x Peeter van Doren - Cornelis Aert van Tijchelt als momboor van de minderjarige kinderen Peeter Aert van Tijchelt x +Ijken Anthonis Guilliams; gekweten door de erfgenamen Michiel van Elsacker van een rente van 15 st aan comparanten toegekomen van +Anthonis Guilliams hun resp vader en grootvader en welke renten vs erfgenamen Michiel van Elsacker schuldig waren terzake de koop van een stedeken van de kinderen Anthonis Gabriel Jan Huijbs

Personen: Peter Aert Peter VAN TYCHELT Cornelis Aert Peter VAN TYCHELT Anthonis GUILLIAMS Jacobmijntien Antonij GUILLIAMS Peter Peter AERTSEN Ijken Antonij GUILLIAMS Michiel Michiel Jan VAN ELSACKER Jenneken Peter Aert VAN TYCHEL Marie Peter Aert VAN TYCHEL

| 174-0040 |

Schepenregister 174, f° 42 r° 24.04.1693

Jan Jan Arnouts - Catelijn Jan Arnouts x Jan Cornelis Sebrechts - Cornelie Jan Arnouts, jonge dochter - Engel Jan Arnouts x Jan Naes; S/D hun gemeenschappelijke goederen, land op "aerts acker", land op het "schoubosch", een heiveld achter de "munte", het "putsackercken" in Popendonk, het "heesterweijcken" in Popendonk, hooimade op het "schoubosch", het "heijackerken" bij de "laren"

Personen: Cornelie Jan Jan ARNAUTS Jan Naes Jan NAES Jan Jan Jansen ARNAUTS Jan Cornelis SEBRECHTS Catelijn Jan Jan ARNAUTS Engel Jan Jan ARNAUTS

| 174-0041 |

Schepenregister 174, f° 42 r°, In marge 21.01.1697

Goris Lambrecht van Staeijen x Cornelie Jan Arnouts gekweten door Jan Jan Arnouts

Personen: Jan Jan Jansen ARNAUTS Goris Lambrecht Adriaen VAN STAYEN Cornelie Jan Jan ARNAUTS

| 174-0042 |

Schepenregister 174, f° 42 r°,21.01.1697

Jan Sebrechts x Catelijn Jan Arnouts gekweten door Jan Naes x +Engel Jan Arnouts als vader van zijn kind en door Jan Jan Arnouts

Personen: Jan Cornelis SEBRECHTS Jan Jan Jansen ARNAUTS Catelijn Jan Jan ARNAUTS

| 174-0043 |

Schepenregister 174, f° 44 r° 01.06.1693

Cornelis Claes Lenaerts verkocht aan Christiaen Geerts, Brecht, een heiveld bij de beirenstraat

Personen: Cornelis Claes Cornelis LENAERTS Christiaen GEERTS

| 174-0044 |

Schepenregister 174, f° 44 v° 13.06.1693

Peeter Joris Coecken is schuldig aan de weduwe en erfgenamen Michiel van Elsacker de som van 150 gld waarvoor hij een akker aan het "vloeijstraetken" in Popendonk en een beemd aldaar tot pand stelt

Personen: Peter Joris KOEKEN

| 174-0045 |

Schepenregister 174, f° 44 v°, In marge 25.04.1698

de weduwe Michiel van Elsacker gekweten door Peeter Joris Coecken

Personen: Peter Joris KOEKEN

| 174-0046 |

Schepenregister 174, f° 46 r° 04.07.1693

Anneken Cornelis Rommens x Matthijs Lenaerts Els, Zundert, ziekelijk zijnde, verklaart dat Cornelis Adriaen Huijben van haar man een paard gekocht heeft

Personen: Cornelis Adriaen Jan HUYBEN Matthijs Lenaert Jan EELS Anna Cornelis ROMMENS

| 174-0047 |

Schepenregister 174, f° 46 r° 13.07.1693

certificatie voor Cornelis Peeter Aernouts die zijn twee merrie paarden in Mechelen wil gaan verkopen

Personen: Cornelis Peter Matthijs ARNAUTS

| 174-0048 |

Schepenregister 174, f° 46 v° 03.08.1693

Peeter van Elsacker x Elisabeth Marcelli en Marianne Marcelli machtigen hun broer, de schout Marcelli, om hun gerechtigheid in de goederen gelegen in Meerhout, Mol, en bij de stad Sichenen (Zichem?) te verkopen en de kopers daarin te vesten

Personen: Peter Cornelis Michiel VAN ELSACKER Elisabeth Jan MARCELLI Marcellus Jan MARCELLI Maria-Anna Jan MARCELLI

| 174-0049 |

Schepenregister 174, f° 47 r° 27.04.1693

Jan Adriaen Matthijsen, Zundert of Wernhout, verkocht aan Cornelis Peeter Arnouts een paard, oud ongeveer 4 jaren

Personen: Cornelis Peter Matthijs ARNAUTS

| 174-0050 |

Schepenregister 174, f° 47 r° 09.09.1693

Quirijn Willems en Dilis Jan van Gastel machtigen Jan Goris Rombouts en Peeter Jan van Dijck om voor schepenen van Zevenbergen op te dragen aan Govaert Janssen hun deel in de verkochte erven gelegen in de "biesen" in Kruisland

Personen: Jan Goris Rombout ROMBOUTS Peter Jan Cornelis VAN DIJCK Dielis Jan Dielis VAN GASTEL Quirijn Willem Jan THEUNS

| 174-0051 |

Schepenregister 174, f° 47 v° 18.09.1693

Joan Franchois van Elsacker, secretaris, verkocht aan Wouter Jan Rennen een stede in Sneppel, de "hoeckacker" en een weide ook aldaar

Personen: Wouter Jan Cornelis RENNEN Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER

| 174-0052 |

Schepenregister 174, f° 48 v° 29.09.1693

Adriaen Jan Vorselmans is schuldig aan Christiaen Geerts de som van 50 gld, stelt tot pand zijn kindsgedeelte in de goederen in Donk en elders hem toekomend bij dood van zijn vader

Personen: Christiaen GEERTS Adriaen Jan Matthijs VORSELMANS

| 174-0053 |