Schepenregisters deel 169 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 169

Schepenregister 169, f° 1 r° 08.01.1687

Adriaen Berthelmeus Swagemaeckers is schuldig aan de kinderen Jacob Huijbrechts de som van 60 pattacons waarvoor hij een hooimade in Blaakt tot pand stelt

Personen: Adriaen Bartolomeus Adriaen SWAEGEMAECKERS

| 169-0001 |

Schepenregister 169, f° 1 r°, In marge 21.02.1697

kapitaal gekweten en opnieuw uitgezet op Maeijken Aertsen volgens de obligatie op heden verleden. Frans Jacob Huijbrechts, ook voor zijn broers en zusters, ook als last hebbende van zijn vader, voldaan

| 169-0002 |

Schepenregister 169, f° 1 v° 08.01.1687

f° 1 v° 08.01.1687 Matthijs Jan Goossens is schuldig aan de kinderen Jacob Huijbrechts de som van 40 pattacons waarvoor hij erven " t'cuijpers" in Sneppel tot pand stelt

Personen: Matthijs Jan Matthijs GOOSSENS

| 169-0003 |

Schepenregister 169, f° 1 v°, In marge 05.02.1700

Matthijs Jan Goosens heeft de 40 pattacons betaald aan Adriaen Lenaert Gijsen, Brecht, om deze te bewaren en uit te zetten

Personen: Matthijs Jan Matthijs GOOSSENS Adriaen Lenaert Hendrik GIJSEN

| 169-0004 |

Schepenregister 169, f° 2 r° 09.01.1687

Michiel van Elsacker verkocht aan Peeter Adriaen Huijben land op de "beexsche acker"

Personen: Peter Adriaen Jan HUYBEN Michiel Michiel Jan VAN ELSACKER

| 169-0005 |

Schepenregister 169, f° 2 v° 10.01.1687

Matthijs Anthonis Goossens x Adriaentien Huijbrecht Jan Huijben verkochten aan Lenaert Huijbrecht Jan Huijben een stede in Terbeek, land op de "beexsche acker", land op "hesschot acker", land het "paukens" in Terbeek en nog andere erven

Personen: Matthijs Antonij Matthijs GOOSSENS Adriaentien Huybrecht Jan HUYBEN Lenaert Huybrecht Jan HUYBEN

| 169-0006 |

Schepenregister 169, f° 3 v° 15.01.1687

Cornelis Peeter Ooms is schuldig aan Melsen Meeusen de som van 50 gld waarvoor hij land de "rijacker" in Herseling tot pand stelt

Personen: Melsen Bartholomeeus ADRIAENSSEN

| 169-0007 |

Schepenregister 169, f° 3 v°, In marge 09.02.1699

Melsen Meeusen gekweten door Peeter Vermeiren

Personen: Peter Peter Adriaen VERMEEREN Melsen Bartholomeeus ADRIAENSSEN

| 169-0008 |

Schepenregister 169, f° 4 v° 16.01.1687

Adriaen Jacob Theus transporteerde aan Cornelis Jan Wiercx x Neeltien Frans Vorselmans, in belening, land in "sneppel heijlaer", mits de afdracht door dezen aan hem gedaan van de som van 41 gld met de verlopen intrest komende uit een obligatie die comparant op 03.03.1677 verleden heeft ten behoeve van Willem Nijs van Tijchelt alsook van een som van 41 gld 17 st terzake achterstallige dorpslasten en kosten aan Peeter van Elsacker

Personen: Cornelis Jan Jansen WIERCKX Adriaen Jacob Adriaen THEEUS Willem Nijs Jan VAN TYCHELT Peter Cornelis Michiel VAN ELSACKER Neeltien Frans Kersten VORSELMANS

| 169-0009 |

Schepenregister 169, f° 5 r° 16.01.1687

Cornelis Jan Wiercx x Neeltien Frans Vorselmans zijn schuldig aan Michiel van Elsacker de som van 41 gld waarvoor zij land de "schrans" bij de "tongelbergh" tot pand stellen alsmede een weide aan de "rijt"

Personen: Cornelis Jan Jansen WIERCKX Michiel Michiel Jan VAN ELSACKER Neeltien Frans Kersten VORSELMANS

| 169-0010 |

Schepenregister 169, f° 5 r°, In marge 09.03.1701

de weduwe Michiel van Elsacker gekweten door Cornelis Jan Wiercx

Personen: Michiel Michiel Jan VAN ELSACKER Cornelis Jan Jansen WIERCKX

| 169-0011 |

Schepenregister 169, f° 5 v° 29.01.1687

heer Bernardus van Aldenhoven, pastoor - Peeter van der Buijten, Geert Luijcx, Cornelis Heijndrick Bertelmeussen, Matthijs Anthonis Goossens en Cornelis Sebrachts, schepenen - Lambrecht Broomans, H Geestmr - Peeter Michiel van Breda, kerkmeester; samen voor de tafel van de H Geest, verkochten aan sr Marcellus Marcelli, schout, en Joan Bode een woonhuis met erven in de koestraat, gekomen bij testament van Anthonis Guilliams x Maeijken Lenaert van Gastel

Personen: Matthijs Antonij Matthijs GOOSSENS Joan Huybrecht BODE Maeijken Lenaert Hendrik VAN GASTEL Bernardus VAN ALDENHOVEN Marcellus Jan MARCELLI Cornelis Jan Dielis SEBRECHTS Anthonis GUILLIAMS Geert Adriaen LUYCX

| 169-0012 |

Schepenregister 169, f° 6 r° 29.01.1687

Michiel Cornelis van Elsacker x Peerijntien Jacob van Tijchelt en Heijndrick Jan de Crom mangelen erve om erve, weide achter Neerven en land in de "heijacker"

Personen: Hendrik Jan Hendrik DE CROM Peerijntien Jacob Jan VAN TYCHEL Michiel Cornelis Michiel VAN ELSACKER

| 169-0013 |

Schepenregister 169, f° 7 r° 03.02.1687

Jan Adriaen van Pelt en Willem Peeter Vermeiren x Marie Adriaen Nuijten mangelen erve om erve, land op "sneppel acker" en weide in Wuustwezel in het "bersgat"

Personen: Marie Adriaen Jan NUYTEN Willem Peter Adriaen VERMEEREN

| 169-0014 |

Schepenregister 169, f° 8 v° 07.02.1687

Anthonis Cornelis van Dijck - Lenaert jan Lenaerts x Magriet Cornelis van Dijck - Frans Jan Vos x Marie Cornelis van Dijck - Frans Jan Vos nog als momboor van het weeskind Nijs Cornelis van Dijck - Peeter Mattheus Aernouts x Martijntien Cornelis van Ostaeijen - Michiel Bastiaen Vorselmans x Peerijntien Cornelis van Ostaeijen - de laatste twee ook voor Maeijken Cornelis van Ostaeijen; alle erfgenamen van Cornelis Peeter Nijs van Dijck, S/D sterfhuis vs Cornelis van Tijchelt, stede met huis en erven in Neerven waarop Jan Peeter Rennen nu woont

Personen: Michiel Bastiaen Peter VORSELMANS Nijs Cornelis Nijs VAN DIJCK Maeijken Cornelis Aert VAN OSTAYEN Martijntien Cornelis Aert VAN OSTAEIJEN Marie Cornelis Nijs VAN DIJCK Cornelis Peter Nijs DENISSEN Peter Matthijs Peter AERNAUTS Anthonis Cornelis Nijs VAN DIJCK Jan Peter Cornelis RENNEN Margriet Cornelis Nijs VAN DIJCK Frans Jan VOS

| 169-0015 |

Schepenregister 169, f° 9 r° 15.02.1687

Magriet Cornelis van Dijck x Lenaert Jan Lenaerts - Marie Cornelis van Dijck x Frans Jan Vos - Martijntien Cornelis van Ostaeijen - Peeter Mattheus Aernouts - Peerijntien Cornelis van Ostaeijen x Michiel Bastiaen Vorselmans - Maeijken Cornelis van Ostaeijen x +Cornelis Jan Aernouts; akkoord met voorgaande

Personen: Maeijken Cornelis Aert VAN OSTAYEN Michiel Bastiaen Peter VORSELMANS Marie Cornelis Nijs VAN DIJCK Jan Jan Cornelis AERNOUTS Frans Jan VOS Martijntien Cornelis Aert VAN OSTAEIJEN Margriet Cornelis Nijs VAN DIJCK

| 169-0016 |

Schepenregister 169, f° 9 v° 14.10.1687

Peeter Mattheus Aernouts - Martijntien Cornelis van Ostaeijen - Michiel Bastiaen Vorselmans x Peerijntien Cornelis van Ostaeijen - Maeijken Cornelis van Ostaeijen xx +Geert Jacob Hoesters; gekweten door hun mede erfgenamen

Personen: Martijntien Cornelis Aert VAN OSTAEIJEN Michiel Bastiaen Peter VORSELMANS Maeijken Cornelis Aert VAN OSTAYEN Peter Matthijs Peter AERNAUTS

| 169-0017 |

Schepenregister 169, f° 10 r° 10.02.1687

Cornelis Cornelis Aerts is schuldig aan Joan Bode de som van 86 pattacons terzake erven met huisje door comparant overgenomen van vs Joan Bode en gekomen van Aert Jan Neefs en kinderen, stelt vs stedeken tot pand

Personen: Joan Huybrecht BODE Cornelis Cornelis Cornelis AERTS

| 169-0018 |

Schepenregister 169, f° 10 r°, In marge 08.05.1696

Christine van der Buijten x +Joan Bode gekweten door Cornelis Cornelis Aerts

Personen: Joan Huybrecht BODE Christine Geert Laureys VAN DER BUYTEN Cornelis Cornelis Cornelis AERTS

| 169-0019 |

Schepenregister 169, f° 10 v° 15.02.1687

sr Marcellus Marcelli en Michiel van Elsacker hebben in de souvereine raad van Brabant volgens de brieven van decreet dd 14.11.1681 ingekocht en zijn op 02.10.1682 voor schepenen van Pulderbos gevest in een aantal erven in Pulderbos, te weten een hoeve, weide, bos, huis en andere erven, maar verklaren, hoewel zij daarin zijn gevest geworden, dat deze erven voor een derdedeel toebehoren aan heer Jacobus Anthonis de Witte, oud burgemeester en schepen van Antwerpen

Personen: Michiel Michiel Jan VAN ELSACKER Marcellus Jan MARCELLI

| 169-0020 |

Schepenregister 169, f° 11 v° 15.02.1687

sr Marcellus Marcelli is schuldig aan heer Jacobus de Witte, oud burgemeester en schepen van Antwerpen, de som van 3300 gld waarvoor hij goederen in Pulderbos tot pand stelt, o.m. hoeve, beemd en weide, bos de "piccaert" en de "haverdries"

Personen: Marcellus Jan MARCELLI

| 169-0021 |

Schepenregister 169, f° 12 r° 25.02.1687

Marie Cornelis van Dijck x Frans Jan Vos en Magriet Cornelis van Dijck x Lenaert Jan Lenaerts, machtigen hun echtgenoten om de stede die zij te Hoogstraten verkocht hebben aan Jan Peeter Cornelis Rennen, op te dragen

Personen: Margriet Cornelis Nijs VAN DIJCK Marie Cornelis Nijs VAN DIJCK Frans Jan VOS Jan Peter Cornelis RENNEN

| 169-0022 |

Schepenregister 169, f° 12 v° 01.03.1687

Dilis Janssen x Jenneken Joos Jan Luijcx verkochten aan Melsen Meeusen land in de "auden hoff"

Personen: Dielis Jan GEERTSEN Melsen Bartholomeeus ADRIAENSSEN

| 169-0023 |

Schepenregister 169, f° 13 r° 01.03.1687

certificatie voor Jan Jacob Kenis x Magriet Huijbrecht Heijndricx terzake eigendom van land op "aerts acker", weide met eikenbomen in Popendonk

Personen: Margriet Huybrecht Hendrik VENINX Jan Jacob Jacob KENIS

| 169-0024 |

Schepenregister 169, f° 13 v° 03.03.1687

Jan Jacob Kenis x Magriet Huijbrecht Heijndricx zijn schuldig aan Catelijn Adriaen Aerts x +Lenaert Hendrick Gijsen, Brecht, de som van 200 gld waarvoor zij erven in Loenhout tot pand stelt (cfr vorige akte)

Personen: Lenaert Hendrik GIJSEN Jan Jacob Jacob KENIS Cathalijn Adriaen Cornelis AERTS Margriet Huybrecht Hendrik VENINX

| 169-0025 |

Schepenregister 169, f° 14 r° 03.03.1687

Jan Jan Cornelis Lenaerts verkocht aan zijn broer Adam Jan Lenaerts zijn kindsdeel in de achtergelaten goederen van hun ouders, zoals hem dat bevallen is bij S/D dd 27.02.1683 voor schepenen van Loenhout

Personen: Adam Jan Cornelis LENAERTS

| 169-0026 |

Schepenregister 169, f° 14 v° 03.03.1687

certificatie voor de weduwe en kinderen +sr Joan Marcelli terzake eigendom van stede met huis en erven in Popendonk, item een stede met huis en erven in Neerven, item woonhuis met schuur en erven in Huffel waar de weduwe nu woonachtig is. Last aan de erfgenamen Ignatius de Schot, aan juffr Barbara Doublet, aan Michiel van Elsacker. Sr Marcellus Marcelli, zoon, verklaart dat zijn vader gestorven is zonder testament

Personen: Marcellus Jan MARCELLI Joan MARCELLI Gudula Jan COENEN

| 169-0027 |

Schepenregister 169, f° 15 v° 11.03.1687

Cornelis Anthonis Weerts x Elisabeth Peeter Jan op 't Hillo verkochten aan Peeter Claes Cornelissen land in de "steechde"

Personen: Peter Claes CORNELISSEN Elisabeth Peter Jan VAN THILLO

| 169-0028 |

Schepenregister 169, f° 15 v°, In marge 14.02.1689

Cornelis Anthonis Weerts voldaan door Peeter Claes Cornelissen

Personen: Peter Claes CORNELISSEN

| 169-0029 |

Schepenregister 169, f° 16 r° 15.03.1687

Gudula Conen x +Joan Marcelli - Marcellus Marcelli, ook als momboor van zijn zuster Maria Anna Marcelli - Catharina Marcelli, geestelijke dochter - Elisabeth Marcelli x Peeter van Elsacker; machtigen vs Peeter van Elsacker om in Antwerpen een som van 2200 gld op te nemen, hetzij op obligatie, hetzij op rente, en daartoe de goederen in Loenhout (cfr f° 14 v°) te verbinden

Personen: Marcellus Jan MARCELLI Catharina Jan MARCELLI Maria-Anna Jan MARCELLI Gudula Jan COENEN Joan MARCELLI Elisabeth Jan MARCELLI Peter Cornelis Michiel VAN ELSACKER

| 169-0030 |

Schepenregister 169, f° 17 v° 19.03.1687

Michiel van Elsacker ontheft de panden in vorige akte beschreven en die voor hem tot pand staan voor 1000 pattacons volgens akte dd 23.07.1684 van de verbintenis

Personen: Michiel Michiel Jan VAN ELSACKER

| 169-0031 |

Schepenregister 169, f° 18 r° 26.03.1687

Joan Hermans, gemachtigd van Peeter van Elsacker, hernieuwt obligatie verleden voor notaris Bartholomeus van der Linden te Antwerpen dd 20.03.1687, waarbij Peeter van Elsacker x Elisabeth Marcelli Jansdr, dochter van Gudula Conen, gemachtigd van zelfde Gudula x +Joan Marcelli, van Marcellus Marcelli voor hem zelf en als momboor van Maria Anna Marcelli, van Catharina Marcelli en van Elisabeth Marcelli, bekende schuldig te zijn aan de heren Jacobus van Hoorn en Thomas Ignatius de Licht ieder voor de helft de som van 2000 gld waarvoor hij erven in Loenhout tot pand stelt (cfr voorgaande akten)

Personen: Joan HERMANS Marcellus Jan MARCELLI Peter Cornelis Michiel VAN ELSACKER Catharina Jan MARCELLI Joan MARCELLI Maria-Anna Jan MARCELLI Elisabeth Jan MARCELLI Elisabeth Jan MARCELLI Gudula Jan COENEN

| 169-0032 |

Schepenregister 169, f° 20 v° 26.03.1687

Anthonis Adriaen Wouter Vergouwen, Wernhout, is schuldig aan zijn broer Bastiaen Adriaen Wouter Vergouwen de som van 80 pattacons, gedeeltelijk komende uit een vorige obligatie verleden op 07.08.1684, en waarvoor hij een beemd in Popendonk bij de "laeren" tot pand stelt

Personen: Bastiaen Adriaen Wouter VERGOUWEN Anthonis Adriaen Wouter VERGOUWEN

| 169-0033 |

Schepenregister 169, f° 21 r° 28.03.1687

Lambrecht van Staeijen en Jan de Wijse mangelen land in Sneppel in de "heghacker" tegen een paard

Personen: Lambrecht Adriaen Peter VAN STAYEN Jan Huybrecht DE WIJS

| 169-0034 |

Schepenregister 169, f° 22 r° 07.04.1687

Neeltien Goris Gabriels x Cornelis Michiel van Antwerpen - Magdaleen Goris Gabriels, jonge dochter - Laurens (Laurentia) Goris Gabriels x Peeter Adriaen Huijben; S/D erfgoederen, erven in de "vlaesthoeck", land in het "hasselt", erven in Neerven, land op "sneppel acker", erven aan "straeldijck". Moeder van comparanten is Adriaentien Laureijs Nauts

Personen: Naentien Laureijs Jan NOUTS Cornelis Michiel Peter VAN ANTWERPEN Peter Adriaen Jan HUYBEN Emerens Goris GABREELS

| 169-0035 |

Schepenregister 169, f° 22 r°, In marge 19.11.1687

Peeter Adriaen Huijben x Laurens Goris Gabriel Goris voldaan door Magdaleen Goris Gabriel Goris

Personen: Emerens Goris GABREELS Peter Adriaen Jan HUYBEN

| 169-0036 |

Schepenregister 169, f° 23 v° 10.04.1687

Peeter Gabriel Goris belooft te betalen aan de kinderen Goris Gabriel Goris de som van 47 gld 17 st 3 muijten tot sluiting van de administratie die zijn broer +Jan Gabriel Goris gehad heeft over de goederen van vs kinderen. Verbindt daartoe de actie die hij heeft op de kinderen Anthonis Gabriel Jan Huijbs

| 169-0037 |

Schepenregister 169, f° 24 r° 14.04.1687

Anthonis Cornelis van Dijck - Lenaert Jan Lenaerts x Margriet Cornelis van Dijck - Frans Jan Vos x Marie Cornelis van Dijck, ook als momboor van het weeskind Nijs Cornelis van Dijck (attestatie Halsteren); verkochten aan Jan Peeter Rennen x Jenneken Jan van Dael een stede met huis en erven in Neerven, land de "rauvennen" in Neerven en meer andere erven

Personen: Jan Peter Cornelis RENNEN Marie Cornelis Nijs VAN DIJCK Jenneken Jan Peter VAN DAELE Frans Jan VOS Anthonis Cornelis Nijs VAN DIJCK Nijs Cornelis Nijs VAN DIJCK Margriet Cornelis Nijs VAN DIJCK

| 169-0038 |

Schepenregister 169, f° 25 r° 14.04.1687

Cornelis Claes Lenaerts x +Catelijn Lenaert Wiercx en Jan Lenaert Wiercx als momboor met Adam Jan Lenaerts als toeziener van het weeskind genaamd Cornelis, akkoord over sterfhuis en onderhoud van het weeskind

Personen: Adam Jan Cornelis LENAERTS Cornelis Claes Cornelis LENAERTS Cornelis Cornelis CLAESSEN Jan Lenaert Jan WIERCKX Cathelijn Lenaert Jan WIERCKX

| 169-0039 |

Schepenregister 169, f° 26 v° 14.04.1687

Aert Robrecht van Gils is schuldig aan Neeltien Jan Lenaerts x +Jan Heiçjndrick Diels en hun kinderen de som van 44 pattacons waarvoor hij stede in de beirenstraat tot pand stelt alsmede andere erven

Personen: Aert Robrecht VAN GILSE Cornelie Jan Cornelis LENAERTS

| 169-0040 |

Schepenregister 169, f° 26 v°, In marge 01.04.1699

Neeltien Jan Lenaerts x +Jan Heijndrick Diels en Heijndrick en Peeter Jan Diels; gekweten door Cornelis Cornelis Arnouts als koper van de panden

Personen: Cornelis Cornelis Jan ARNAUTS Cornelie Jan Cornelis LENAERTS

| 169-0041 |

Schepenregister 169, f° 27 r° 17.04.1687

Aert Robrecht Giels (Gils) is schuldig aan Maeijken Marten Boesmans, jonge dochter, Breda, de som van 100 pattacons waarvoor hij zijn woonhuis aan de "solheuvel" bij de kerk tot pand stelt

Personen: Aert Robrecht VAN GILSE

| 169-0042 |

Schepenregister 169, f° 28 r° 28.04.1687

sr Marcellus Marcelli, schout, machtigt Peeter van Elsacker, procureur, om in Brussel in de Raad van Brabant op te treden terzake het proces dat hij uit zijn ambt is hebbende tegen Aert Robrecht van Gilse, waarover door schepenen van Loenhout vonnis was gewezen doch waartegen Aert Robrecht van Gilse in beroep is gegaan voor de Raad van Brabant

Personen: Aert Robrecht VAN GILSE Marcellus Jan MARCELLI Peter Cornelis Michiel VAN ELSACKER

| 169-0043 |

Schepenregister 169, f° 28 v° 28.05.1687

certificatie voor Jacob van de Cloot terzake eigendom van verscheidene erven in Sneppel, land op de "ast", het "h geest stedeken" in Sneppel en nog andere erven

Personen: Jacob Geert Peter VAN DER CLOOT

| 169-0044 |

Schepenregister 169, f° 29 v° 31.05.1687

Matthijs Anthonis Goossens is schuldig aan Jan Adriaen Deckers de som van 40 pattacons waarvoor hij een hooimade op het "hooghbosch" tot pand stelt

Personen: Matthijs Antonij Matthijs GOOSSENS

| 169-0045 |

Schepenregister 169, f° 30 r° 31.05.1687

Joan Franchois van Elsacker, secretaris, verkocht aan Jan Anthonis Conincx een hooimade op het "hooghbosch", en nog een halve hooimade ook aldaar

Personen: Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER

| 169-0046 |

Schepenregister 169, f° 30 v° 31.05.1687

Jan Anthonis Conincx is schuldig aan Joan Franchois van Elsacker de som van 20 pattacons waarvoor hij twee hooimaden tot pand stelt, gelegen aan mekaar op het "hooghbosch"

Personen: Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER

| 169-0047 |

Schepenregister 169, f° 30 v°, In marge 02.04.1704

de secretaris van Elsacker gekweten door de erfgenamen Jan Anthonis Conincx

Personen: Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER

| 169-0048 |

Schepenregister 169, f° 31 r° 16.06.1687

Joan Hermans, gemachtigd van juffr Barbara Doublet x +Laureijs van Hove, hernieuwt schepenbrief Antwerpen dd waarbij vs juffr Barbara Doublet bekende ontvangen te hebben van juffr Gudula Conen x +Joan Marcelli de kapitale penningen en intrest van de rente van 37 gld 10 st die Gudula Conen en haar zoon Marcellus Marcelli op 17.04.1681 voor schepenen van Loenhout verkocht hadden

Personen: Gudula Jan COENEN Marcellus Jan MARCELLI Joan HERMANS Joan MARCELLI

| 169-0049 |

Schepenregister 169, f° 32 v° 16.06.1687

Joan Hermans, gemachtigd van heer Franciscus Librechts hernieuwt cassatiebrief notaris Bartholomeus van der Linden, Antwerpen, dd 27.03.1687 waarbij vs Franciscus Librecht, zoon van +Marcellis x +Maria Schot, bekende ontvangen te hebben van de weduwe en kinderen +Joan Marcelli de kapitale penningen en intrest over de som van 1200 gld die vs Joan Marcelli op 25.09.1668 voor schepen van Loenhout bekend had schuldig te zijn aan Ignatius de Schot

Personen: Joan HERMANS Joan MARCELLI

| 169-0050 |

Schepenregister 169, f° 33 v° 16.06.1687

sr Marcellus Marcelli, schout - Michiel v Elsacker - Peeter van Elsacker; ontvangen van de heer Jan Baptiste Nieles, Antwerpen, de som van 1200 gld en waarvoor zij een erfelijke rente verlijden van 75 gld

Personen: Michiel Michiel Jan VAN ELSACKER Marcellus Jan MARCELLI Peter Cornelis Michiel VAN ELSACKER

| 169-0051 |

Schepenregister 169, f° 35 r° 16.06.1687

Gudula Conen x +Joan Marcelli - Marcellus Marcelli, ook als momboor van Marianne Marcelli - Peeter van Elsacker x Elisabeth Marcelli - Catharina Marcelli, geestelijke dochter; verklaren kosteloos af te dragen aan Michiel van Elsacker zulke 1200 gld als hij samen met Marcellus Marcelli en Peeter van Elsacker bekend heeft schuldig te zijn aan Jan Baptist Nieles (cfr vorige akte)

Personen: Joan MARCELLI Catharina Jan MARCELLI Maria-Anna Jan MARCELLI Marcellus Jan MARCELLI Peter Cornelis Michiel VAN ELSACKER Elisabeth Jan MARCELLI Michiel Michiel Jan VAN ELSACKER Gudula Jan COENEN

| 169-0052 |

Schepenregister 169, f° 35 v° 18.06.1687

Michiel van Elsacker hernieuwt akte van akkoord en transactie dd 06.08.1686, gepasseerd voor de 'surintendent generaal van de justice militaire' in de Nederlanden en geschreven in de franse taal met daarbij ratificatie van de markies van Melin. Akte werd ook hernieuwd in de soevereine raad van Brabant op 11.04.1687. Volgens dit contract zal de markiezin van Melin ieder jaar de som van 1300 gld dienen te betalen. In de kloosters van Turnhout en van St Geertrude in Brussel dient dagelijks een mis opgedragen ter nagedachtenis van juffr Catherine Leonore Perez de Barron volgens haar testament van 18.11.1672

Personen: Catherine ELEONORE PEREZ DE BARON

| 169-0053 |

Schepenregister 169, f° 38 r° 09.06.1687

op verzoek van Jan Cornelis Sgrauwen, pachter van de stede in Popendonk toekomende Michiel van Elsacker, begeven schepenen zich op de "heijacker", deel van vs stede, en stellen er de schade vast, aan het koren veroorzaakt door de hagelbui van 03 juni ll.

Personen: Jan Cornelis Aert SCHRAUWEN Michiel Michiel Jan VAN ELSACKER

| 169-0054 |

Schepenregister 169, f° 38 v° 09.06.1687

item voor Wouter Peeter Ooms, pachter van de stede in Popendonk toekomende de weduwe en kinderen sr Joan Marcelli

Personen: Joan MARCELLI Wouter Peter Jan OOMS Gudula Jan COENEN

| 169-0055 |

Schepenregister 169, f° 38 v° 09.06.1687

item voor Jacob Philipsen, pachter van de stede van Michiel van Elsacker

Personen: Jacob Filip JANSSEN Michiel Michiel Jan VAN ELSACKER

| 169-0056 |

Schepenregister 169, f° 39 r° 09.06.1687

item voor Adriaen Matthijs Adriaensen voor de erven "heijn munts" en andere

Personen: Adriaen Matthijs ADRIAENSEN

| 169-0057 |

Schepenregister 169, f° 39 r° 09.06.1687

item voor zelfde voor erven toekomende de kinderen Jan Jan Aernouts

Personen: Jan Jan Cornelis AERNOUTS Adriaen Matthijs ADRIAENSEN

| 169-0058 |

Schepenregister 169, f° 39 v° 09.06.1687

item voor Aert Peeter Aert Jacobs voor de akker toekomende Cornelis Jan Aernouts

Personen: Cornelis Jan Cornelis ARNAUTS Aert Peter Aert JACOBS

| 169-0059 |

Schepenregister 169, f° 39 v° 09.06.1687

item voor zelfde voor erven toekomende het weeskind Guilliam Jacob Kenis

Personen: Aert Peter Aert JACOBS Guilliam Jacob Jacob KENIS

| 169-0060 |

Schepenregister 169, f° 40 r° 15.06.1687

item voor Peeter Jan Gabriels, pachter van de nieuwe hoeve in Popendonk, akker de "hoffstadt"

| 169-0061 |

Schepenregister 169, f° 40 r° 15.06.1687

item voor Jan de Wijse voor erven toekomende Peeternelleken Cornelis Ketelers

Personen: Petronelle Cornelis KETELERS Jan Huybrecht DE WIJS

| 169-0062 |

Schepenregister 169, f° 40 v° 15.06.1687

item voor Geert Jan van Dijck voor erven het "tijcheltstuck" op de "popendoncxse acker" en toekomende Barbel Huijbrecht Heijndricx

Personen: Geert Jan Cornelis VAN DIJCK

| 169-0063 |

Schepenregister 169, f° 40 v° 21.06.1687

Cornelis en Adriaen Huijbrecht Verboven, ook voor hun zuster Margriet Huijbrecht Verboven, hebben verkocht, naar vermogen van de brieven van beneficie van inventaris geïmpetreerd dd 12.02.1686 ten overstaan van Frans van der Vloet, deurwaarder van de soevereine raad van Brabant, aan Cornelis Huijbrecht Verboven, een der comparanten, een stede met huis en erven in Terbeek en andere erven

Personen: Adriaen Huybrecht Cornelis VERBOVEN Margriet Huybrecht Cornelis VERBOVEN Cornelis Huybrecht Cornelis VERBOVEN

| 169-0064 |

Schepenregister 169, f° 41 v° 21.06.1687

zelfden verkochten aan Adriaen Huijbrecht Verboven land beneden de "beecxse acker"

Personen: Cornelis Huybrecht Cornelis VERBOVEN Margriet Huybrecht Cornelis VERBOVEN Adriaen Huybrecht Cornelis VERBOVEN

| 169-0065 |

Schepenregister 169, f° 42 r° 21.06.1687

zelfden verkochten aan Cornelis Huijbrecht Verboven land gelegen in of ontrent de stede door hem reeds ingekocht

Personen: Cornelis Huybrecht Cornelis VERBOVEN Adriaen Huybrecht Cornelis VERBOVEN Margriet Huybrecht Cornelis VERBOVEN

| 169-0066 |

Schepenregister 169, f° 42 r° 21.06.1687

zelfden verkochten aan Joan Franchois van Elsacker, secretaris, een hooimade op het "cleijn bosch"

Personen: Cornelis Huybrecht Cornelis VERBOVEN Adriaen Huybrecht Cornelis VERBOVEN Margriet Huybrecht Cornelis VERBOVEN Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER

| 169-0067 |

Schepenregister 169, f° 42 v° 21.06.1687

zelfden verkochten aan Lambrecht Broomans de helft van een hooimade op het "schoubosch"

Personen: Margriet Huybrecht Cornelis VERBOVEN Cornelis Huybrecht Cornelis VERBOVEN Adriaen Huybrecht Cornelis VERBOVEN Lambrecht Cornelis Lambrecht BROOMANS

| 169-0068 |

Schepenregister 169, f° 43 r° 21.06.1687

zelfden verkochten aan Cornelis Peeter Janssen, als man en momboor van Cornelie Adriaen Verboven, de koop gecalengierd hebbende van Adriaen Peeter Vermeeren, erven in Sneppel op de "ast" waarvan de wederhelft toekomt de erfgenamen Elisabeth Peeter Arnouts

Personen: Cornelis Peter JANSSEN Adriaen Huybrecht Cornelis VERBOVEN Cornelis Huybrecht Cornelis VERBOVEN Margriet Huybrecht Cornelis VERBOVEN Lisken Peter ARNAUTS Cornelie Adriaen Huybrecht VERBOVEN

| 169-0069 |

Schepenregister 169, f° 43 v° 25.06.1687

Jan Peeter Aert Jacobs x Jacobmijntien Anthonis Quirijnen verkochten aan Naentien Heijndrick Bertelmeusen x +Wouter Anthonis Quirijnen voor de helft, aan Wouter Peeter Ooms als momboor met Jan Heijndrick Bertelmeusen als toerziener van de weeskinderen voor de andere helft, het kindsgedeelte van vs Jacobmijntien Quirijnen in de erfelijke goederen gekomen van haar ouders bij S/D voor schepenen op 13.02.1683. Item het deel bij zelfde S/D toegekomen aan de kinderen Jan Anthonis Quirijnen en door comparanten gekocht volgens vestbrief dd 13.02.1683

Personen: Jan Anthonis Quirijn WILLEMS Wouter Antonij Quirijn WILLEMS Jacobmijn Antonij Quirijn WILLEMS Naentien Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN Jan Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN Jan Peter Aert JACOBS

| 169-0070 |

Schepenregister 169, f° 44 r° 01.07.1687

Cornelis Heijndrick Bertelmeusen x +Catelijn Peeter Verbocht en Boudewijn Heuvelmans als gestelde momboor mits de afwezigheid van Claes Peeter Verbocht, buiten de provincie zijnde, met Adriaen Heijndrick Bertelmeusen als toeziener van de weeskinderen van 1ste comparant, akkoord over sterfhuis en onderhoud van de weeskinderen

Personen: Claes Peter Claes VERBOCHT Wouter Peter Jan OOMS Catelijn Peter Claes VERBOCHT

| 169-0071 |

Schepenregister 169, f° 45 r° 02.07.1687

Cornelis Peeter Maeijincx x Jenneken Jan Wuijts en Wouter Marten Pluijm x Margriet Jan Wuijts verkochten aan Peeter Anthonissen de helft van een perceel erven waarvan de andere helft koper reeds toekomt en gelegen in het "gedeeld huffel heijlaer", helft van een heiveld achter de "tongelbergh" waarvan de andere helft toekomt aan Melssen Meusen

Personen: Melsen Bartholomeeus ADRIAENSSEN Wouter Marten Wouter PLUYM Jenneken Jan Huybrecht WUYTS Margriet Jan Huybrecht WUYTS

| 169-0072 |

Schepenregister 169, f° 46 r° 03.07.1687

certificatie voor Adriaen Anthonissen, gewezen pachter van de hoeve het "hesschot", voor wie schepen vaststellen dat de hagelslag van 03.06 ll averij heeft toegebracht aan het koren op "hesschot acker"

Personen: Adriaen Anthonis NOUTS

| 169-0073 |

Schepenregister 169, f° 46 r° 18.07.1687

Maeijken Jan Aertsen x +Joos Adriaensen verkocht aan Cornelis Aert van Tijchelt een stedeken in Terbeek

Personen: Maeijken Jan Aert DER WEEUWEN Joos ADRIAENSEN Cornelis Aert Peter VAN TYCHELT

| 169-0074 |

Schepenregister 169, f° 46 v° 21.07.1687

Jacob van de Cloot is schuldig aan Catelijn Adriaen Aerts x +Lenaert Heijndrick Gijsen, Brecht, de som van 400 gld waarvoor hij erven in Sneppel aan de stede waar hij woont tot pand stelt, land op de "ast", het "h geest stedeken", de "doijenbeemt" in de "mosvoorden" en hooimade op het "hooghbosch"

Personen: Jacob Geert Peter VAN DER CLOOT Lenaert Hendrik GIJSEN Cathalijn Adriaen Cornelis AERTS

| 169-0075 |

Schepenregister 169, f° 46 v°, In marge 01.11.1696

gekweten aan Catelijn Adriaen Aerts en haar zonen Adriaen en Jan Lenaert Gijsen door Jacob van de Cloot

Personen: Jacob Geert Peter VAN DER CLOOT Adriaen Lenaert Hendrik GIJSEN Cathalijn Adriaen Cornelis AERTS Jan Lenaert Hendrik GIJSEN

| 169-0076 |

Schepenregister 169, f° 48 r° 07.08.1687

Jan Geert van der Buijten x +Maeijken Christiaen Wouters en Jan Wouters aenden Heuvel als momboor met Peeter Geert van der Buijten als toeziener van de vier weeskinderen genaamd Marie, Geert, Barbel en Christine, akkoord over sterfhuis en onderhoud van de weeskinderen

Personen: Peter Geert Peter VAN DER BUYTEN Barbel Jan Geert VAN DER BUYTEN Jan Wouter Jan ROMBOUTS Christine Jan Geert VAN DER BUYTEN Jan Geert Peter VAN DER BUYTEN Marie Jan Geert VAN DER BUYTEN Geert Jan Geert VAN DER BUYTEN

| 169-0077 |

Schepenregister 169, f° 49 r° 19.08.1687

Joos Vermeiren verkocht aan Christiaen Frans Vorselmans x Catelijn Jan Wiercx zijn gerechtigheid in stede in Sneppel waar kopers tegenwoordig in wonen. Item derde deel van land op het "heijlaer". Komt hem toe bij contract van afscheid met de momboors van zijn kinderen bij +Maeijken Frans Vorselmans

Personen: Joos Adriaen Adriaen VERMEEREN Maeijken Frans Kersten VORSELMANS Christiaen Frans Kersten VORSELMANS Catelijn Jan Jansen WIERCKX

| 169-0078 |

Schepenregister 169, f° 49 v° 19.08.1687

zelfde verkocht aan Cornelis Jan Wiercx x Neeltien Frans Vorselmans land op "buijtelaer acker" en erven de "schrans" in Sneppel

Personen: Joos Adriaen Adriaen VERMEEREN Neeltien Frans Kersten VORSELMANS Cornelis Jan Jansen WIERCKX

| 169-0079 |

Schepenregister 169, f° 50 r° 03.09.1687

op verzoek van Peeter Joris Coecken en Joris Jan Coecken visiteren schepenen zeker bosveld op het "hooghbosch", te weten dit van de weduwe en kinderen secretaris van Elsacker, van de erfgenamen Adriaen Luijcx, van rekwiranten en van de weduwe Peeter van Beeck, vier naast elkaar gelegen percelen, die volgens het meetboek even groot zijn, maar bij inspectie blijkt dat niet het geval

Personen: Peter Michiel Jan VAN ELSACKER Joris Jan Joris KOEKEN Peter Dierck Peter VAN BEECK Peter Joris KOEKEN

| 169-0080 |

Schepenregister 169, f° 50 r° 02.10.1687

Lambrecht van Staijen verklaart op verzoek van Jan Adam Wouters dat hij de ouders van rekwirant wel gekend heeft, nl Adam Wouters en Neeltien Jan Franquen, dat deze geen andere kinderen dan rekwirant en zijn broer Cornelis hebben achtergelaten, dat Cornelis jong gestorven is en begraven in Loenhout zonder wettige afstammelingen

Personen: Cornelis Adam WOUTERS Lambrecht Adriaen Peter VAN STAYEN Neeltien Jan Aert FRANCKEN Jan Adam WOUTERS

| 169-0081 |

Schepenregister 169, f° 50 v° 21.10.1687

certificatie voor Adriaen Verboven terzake eigendom van stede in Terbeek met verscheidene erven daaraan gelegen, land aan de "beecxse acker"

Personen: Adriaen Huybrecht Cornelis VERBOVEN

| 169-0082 |

Schepenregister 169, f° 51 v° 21.10.1687

certificatie voor Cornelis Verboven terzake eigendom van stede in Terbeek met verscheidene erven daaraan gelegen, land aan de "beecxse acker"

Personen: Cornelis Huybrecht Cornelis VERBOVEN

| 169-0083 |

Schepenregister 169, f° 52 r° 25.10.1687

Wouter Peeter Ooms x +Jacobmijntien Adriaen Cornelis Martens, ook voor hun kinderen en Willem Heijndrick Bertelmeusen x Jenneken Adriaen Cornelis Martens verklaren circa 10 jaar geleden verkocht en opgedragen te hebben aan Peeter Cornelis Broomans x Perijntien Adriaen Cornelis Martens hun gerechtigheden in een halve tiende waarvan de andere helft Lambrecht Broomans toekomt, leenroerig zijnde onder het leenhof van Tijchelt

Personen: Jenneken Adriaen Cornelis MERTENS Peerijn Adriaen Cornelij MARTENS Willem Hendrik Adriaen BARTHOLOMEUSEN Lambrecht Cornelis Lambrecht BROOMANS Peter Cornelis Lambrecht BROOMANS Wouter Peter Jan OOMS

| 169-0084 |

Schepenregister 169, f° 52 v° 25.10.1687

certificatie voor Cornelis Verboven terzake eigendom van land op de "beecxse acker" en twee akkerkens aan de "breebeke"

Personen: Cornelis Huybrecht Cornelis VERBOVEN

| 169-0085 |

Schepenregister 169, f° 53 r° 29.10.1687

Adriaen Verboven, Wuustwezel, verkocht aan Elisabeth Adriaen Martens xx +Jacob Willem Luijcx een erfelijke rente van 15 gld 12 st 2 oort op een stede met huis en erven in Terbeek en op andere erven

Personen: Jacob Willem Jacob LUYCX Elisabeth Adriaen Marten DERKINDEREN Adriaen Huybrecht Cornelis VERBOVEN

| 169-0086 |

Schepenregister 169, f° 54 r° 21.10.1687

Jan Peeter Peeters, Wuustwezel, belooft op volgende zaterdag te betalen aan Michiel van Elsacker de som van 25 gld 10 st en dit boven de pretentie die Jan de Wijse nog is hebbende. Staes Valentijns stelt zich borg

Personen: Staes Peter VALENTIJNS Jan Huybrecht DE WIJS Michiel Michiel Jan VAN ELSACKER Jan Peter PEETERS

| 169-0087 |

Schepenregister 169, f° 54 v° 05.11.1687

certificatie voor Peeter Joris Coecken, °Loenhout, landbouwer en koopman in runderen etc

Personen: Peter Joris KOEKEN

| 169-0088 |

Schepenregister 169, f° 54 v° 05.11.1687

sr Ferdinand Thovaert, gemachtigd van de markiezin van Melin etc en Joan Franchois van Elsacker mangelen erve om erve, 2de comparant draagt land in Huffel aan de palinckstraat over, dient tot het maken van een nieuwe dreef

Personen: Joan-Franchois Peter VAN ELSACKER

| 169-0089 |

Schepenregister 169, f° 56 r° 17.11.1687

Cornelis Christiaen Raets is schuldig aan Lenaert Weemers x Jenneken van Amstel de som van 40 pattacons waarvoor hij land in de "steechde" tot pand stelt, item stuk land bij het voorgaande leenroerig onder de heer markies van Honsbroeck

Personen: Cornelis Christiaen Matthijs RAETS Jenneken Jan Renier VAN AMSTEL Lenaert WEMERS

| 169-0090 |

Schepenregister 169, f° 56 v° 25.11.1687

Peeter Joris Coecken verklaart op verzoek van de heer rentmeester generaal van de staten van Brabant dat hij geen kennis heeft van 2 halve amen wijn die op 4 november ll in zijn naam bij de wijnsteker Guilliamme van den Boom te Antwerpen zouden gehaald zijn. Schepen verklaren verder in Loenhout nooit gekend te hebben de genaamde Cornelis Joerdaens, Michiel Wouters, Jan Deneijs, Cornelis Peeters, en dat deze namen ook niet bekend zijn in de zettingboeken van het dorp

Personen: Peter Joris KOEKEN

| 169-0091 |