Schepenregisters deel 148 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 148

Schepenregister 148, f° 1 r° 03.02.1626

momboor en toeziener van de weeskinderen …(Jacob Vercaert) x Elisabeth Heijndrick Thomas verkopen aan Mathijs Jan … "maesken van bracht bempt"

| 148-0001 |

Schepenregister 148, f° 1 v° 03.02.1626

Niclaes… als momboor met Aert Antonis Aerts als toeziener van de weeskinderen Jacob Verkaert verkochten aan Cornelis Peeter Denis die de koop overnam van Niclaes Janssen stedeken "jan verkaert" aan "stapelheijde"

Personen: Cornelis Peter DENISSEN Aert Antonij AERTS

| 148-0002 |

Schepenregister 148, f° 2 r° 03.02.1626

Niclaes Janssen als momboor met Aert … als toeziener van de weeskinderen …(verkochten) Jan van Dietvoert x Neelken Adriaensen weide de "honschoot" in Hecht

Personen: Aert Antonij AERTS Neelken Adriaen Willem VERMEEREN

| 148-0003 |

Schepenregister 148, f° 2 v° 03.02.1626

Niclaes Janssen als momboor met Aert Antonis Aerts als toeziener van de weeskinderen Jacob Verkaert verkochten aan Claes Janssen x Catlijne een akker bij "cornelis lambrecht engelen stede"

Personen: Aert Antonij AERTS

| 148-0004 |

Schepenregister 148, f° 3 r° 03.02.1626

zelfde verkochten aan Heijndrick Heijndrick van Turnhout x Magdalene land in Hecht

Personen: Aert Antonij AERTS Magdalena Andries CORNELISSEN Hendrik Hendrik VAN TURNHOUT

| 148-0005 |

Schepenregister 148, f° 3 v° 03.02.1626

zelfden verkochten aan Andries Jordaens, secretaris, land in Hecht

Personen: Andries Peter JORDAENS Aert Antonij AERTS

| 148-0006 |

Schepenregister 148, f° 4 r° 03.02.1626

zelfden verkochten aan Cornelis Huijbrechts Eskens, Brecht, de koop gecalengierd hebbend van sr Daniel B…(uycx), schout, hooimade in Blaakt

Personen: Lijsbeth Jan Hendrik KOEKEN Aert Antonij AERTS Cornelis Huybrecht ESKENS

| 148-0007 |

Schepenregister 148, f° 4 v° 03.02.1626

Remeijs Willemsen, Willem Willemsen en Jan Willemsen verkochten aan Antonis van Oisterwijck x Jacobmijn Willemsen de drie vierdedelen in de helft van een huis aan de kerk hen verstorven van Neelken … x Lenaert Jan Mens hun 'moeije'

Personen: Jacoba WILLEMS Neelken Anthonis Adriaen VAN OOSTERWIJCK Remeijs WILLEMS Jan WILLEMS Willem WILLEMS

| 148-0008 |

Schepenregister 148, f° 5 r° 10.02.1626

Cornelis Wouter Peeter Ren x Cornelia Jan Koecken maken testament

Personen: Neeltien Jan Cornelis KOECK Cornelis Wouter Peter RENNEN

| 148-0009 |

Schepenregister 148, f° 7 v° 02.03.1626

Mathijs Jan Hoevener als momboor met Jan van Dael als toeziener van het weeskind +Jan Mathijs Janssen x +Jenneken Geert Cornelissen en Michiel Michiel van Eslacker met zelfde Jan van Dael als toeziener van het weeskind Merck Bartelmeeusen x Cornelie Geert Cornelissen verkochten aan Marten Jan Deurens van Huijsen hooimade op het "hoochbos"

Personen: Cornelie Geert CORNELISSEN Jan Jan VAN DAEL Jenneken Geert CORNELISSEN

| 148-0010 |

Schepenregister 148, f° 8 r° 02.03.1626

zelfde comparanten verkochten aan Jan van Dael huis aan het oosteinde, gekomen van Dingne Jan van Dael, grootmoeder van de weeskinderen

Personen: Jenneken Geert CORNELISSEN Jan Jan VAN DAEL Dingne Jan VAN DAEL Cornelie Geert CORNELISSEN

| 148-0011 |

Schepenregister 148, f° 8 v° 02.03.1626

zelfde comparanten verkochten aan Michiel Jan van Elsacker een weide bij de "breebeke"

Personen: Jan Jan VAN DAEL Jenneken Geert CORNELISSEN Cornelie Geert CORNELISSEN

| 148-0012 |

Schepenregister 148, f° 9 v° 07.03.1626

Peeter Antonis Meren, transport hebbend van zijn vader Antonis Peeter Meren en Vincent van Sande x Catelijn Meren, alle wnde in Schoten - Jan Jacobs x Fransijnken Meren, St Job in 't Goor - Antheunis Peeter Meren als oom en momboor van de weeskinderen Jan Peeter Meren; machtigen sr Daniel Buijcx, schout, om het sterfhuis te regelen van de +kinderen Peeter Cornelis Meren gestorven in Ginneken en akkoord te sluiten met de weduwe +Peeter Cornelis Meren

| 148-0013 |

Schepenregister 148, f° 10 v° 12.03.1626

certificatie voor Heijndrick Heijndricx, molenaar die in Antwerpen zeilen voor de windmolen dient te halen daar de zeilen van de windmolen in Loenhout door stormweer gescheurd zijn

Personen: Hendrik Hendrik VAN TURNHOUT

| 148-0014 |

Schepenregister 148, f° 10 v° 13.03.1626

Magdalena Peeter Beijersen x Jan van Dael - Maximiliana Peeter Beijersen - Michiel Michiel van Elsacker voor zijn kinderen bij zijn vrouw +Bar…(bara Peeter) Beijersen - Christiaen Matijs Raets voor zijn kinderen bij zijn vrouw +Jenneken Peeter Beijersen - Jan Augustijns als momboor van de weeskinderen Lambrecht Cornelissen x +Cornelie Peeter Beijersen; machtigen mr Johan Balmaert, schout van Sint Job Goor en Calfsvenne, om aldaar te innen de achterstallen in een rente van 37 sch 6 gr brabants op de nedertiende van Ossendrecht en in rente van 12 gld in Ossendrecht op de markies van Bergen op Zoom

Personen: Magdalena Peter BEIJERS Jan Jan VAN DAEL Maximiliana Peter BEIJERS Jenneken Peter BEIJERS Jan Augustijn Jan Geert DE BIE Lambrecht Cornelis LAMBRECHTS Christiaen Matthijs RAETS Neeltken Peter BEIJERS

| 148-0015 |

Schepenregister 148, f° 12 r° 13.03.1626

Christiaen Matijs Raets als momboor van de twee weeskinderen van zijn broer +Bernaert Raets machtigt Huijbrecht Heijndrick Huijbrechts, wnde op het "onderseel" en gehuwd met een dochter van vs Bernaert om de erfpenningen te innen die Anthonis Assalaers, drossaard van Merksem en Dambrugge, schout in Wuustwezel, schuldig is terzake de koop in stede in onderseel in Wuustwezel

Personen: Bernaert Matthijs RAETS Christiaen Matthijs RAETS Huybrecht Hendrik HUYBRECHTS

| 148-0016 |

Schepenregister 148, f° 12 v° 16.03.1626

Marijnis Anthonis Peeters, Meer, ook voor zijn broer Anthonis en Michiel Michiel van Elsacker als momboor met Cornelis Anthonis Goris als vader van zijn zoon Goris waarvan moeder was +Adriana Jan Peeter Christiaensen machtigen Jacob Gibens, boogmaker, Antwerpen, om het huis "tcalverblat" bij de "koperbrug" in Antwerpen, alsmede een visbank, te verkopen, welke Christiaen Peeters, oom en oudoom van constituanten, achtergelaten heeft

Personen: Marijnis Antonij Peter CHRISTIAENS Cornelis Antonij Goris CONINCX Goris Cornelis Antonij CONINCX Adriaenken Jan Peter CHRISTIAENS Anthonis Antonij Peter CHRISTIAENS Christiaen Peter CHRISTIAENS

| 148-0017 |

Schepenregister 148, f° 13 r° 27.03.1626

Adriaen Adriaensen, ook als momboor van de kinderen Lisken Adriaensen, zijn zuster x +Marten Cornelissen - Maeijken Adriaensen - Adriana Jan Peeters x Cornelis Janssen - Antonia Antonissen wier moeder was +Lisken Adriaensen - vs Adriaen Cornelissen (=Adriaen Adriaensen?) voor zijn zuster Neelken Adriaensen - vs Cornelis Janssen ook voor Perijnken Jan Peeters, zuster van zijn vrouw (akte 31.01.1626); verkochten aan Antonis Princen x Cornelia Willem Jacob Luijcx die de koop overnam van Cornelis Peeter Joos, de helft van een huis hen toegekomen van +Lenaert Jan Mens

| 148-0018 |

Schepenregister 148, f° 14 r° 30.03.1626

certificatie dat Alexander Jan Boemen, °Hoogstraten, schoenmaker, die enige jaren terug met vrouw en kinderen in Loenhout is komen wonen, in 1625 in Loenhout is gestorven is aan de pest, zoals ook zijn vrouw, en dewelke twee kinderen hebben achtergelaten, genaamd Jan en Anthonis, welke nu nog in leven zijn

| 148-0019 |

Schepenregister 148, f° 14 v° 30.03.1626

Adriaen de Decker, smid, biedt erfdienstbaarheid aan Gabriel Goris Gabriels

Personen: Adriaen Cornelis Adriaen DECKERS Gabriel Goris GABRIELS

| 148-0020 |

Schepenregister 148, f° 15 r° 30.03.1626

Adriaen de Decker, smid, verkocht aan Gabriel Goris Gabriels land op sneppel akker gekomen van de kinderen Jan Heuvelmans

Personen: Gabriel Goris GABRIELS Adriaen Cornelis Adriaen DECKERS

| 148-0021 |

Schepenregister 148, f° 15 v° 30.03.1626

certificatie voor Jan Heijndrick van Seele, kleermaker en winkelier, ingezetene van Loenhout

| 148-0022 |

Schepenregister 148, f° 16 r° 18.04.1626

certificatie voor Peeter Jan Janssen als momboor met Jan Peeter van Bavel als toeziener van de weeskinderen Lambrecht Jan Janssen x +Catelijne Cornelis van Bavel dat Marie Casus Huefkens, moeder van Peeter van Bavel, ongeveer een jaar terug in Loenhout is gestorven. Peeter van Bavel, 70j en Nicolaes van Dael, 76j, verklaren dat Peeter van Bavel, overleden in den Briel in Zeeland, één zuster heeft achtergelaten, genaamd Margriet van Bavel, nog in leven zijnde en dat niemand van al de anderen die overleden zijn kinderen heeft nagelaten dan Lijntken van Bavel x Lambrecht Jan Janssen, die eveneens een zus was van vs Peeter van Bavel en indien dit kind nog leeft het in Zeeland moet wonen. Attestant Peeter van Bavel is oom van de overleden Peeter van Bavel en van Margriet van Bavel, zijn vader was Jan van Bavel

Personen: Margriet Cornelis VAN BAVEL Cathelijn Cornelis VAN BAVEL Marie Casus HUEFKENS Peter Cornelis VAN BAVEL Peter Jan VAN BAVEL Nicolaes Jan VAN DAEL Peter Jan Cornelis JANS Jan Peter VAN BAVEL Jan Peter VAN BAVEL

| 148-0023 |

Schepenregister 148, f° 16 v° 18.04.1626

Peeter Jan Janssen als momboor met Jan Peeter van Bavel als toeziener van de weeskinderen Lambrecht Jan Janssen x +Catelijne Cornelis van Bavel machtigen vs Lambrecht Jan Janssen om in den Briel in Zeeland het sterfhuis te regelen van Peeter van Bavel, oom van vs weeskinderen

Personen: Jan Peter VAN BAVEL Cathelijn Cornelis VAN BAVEL Peter Jan Cornelis JANS Peter Cornelis VAN BAVEL

| 148-0024 |

Schepenregister 148, f° 17 v° 21.04.1626

Cornelis Schuermans voor zijn vier kinderen Martijnke, Antonia, Lucia en Marie, en Peeter Wouters x +Jenneken Cornelis Schuermans; S/D roerende goederen

Personen: Peter Wouter VAN GASTEL

| 148-0025 |

Schepenregister 148, f° 18 r° 18.05.1626

Peeter Jan Wouter Rombouts verkocht aan Wouter Jan Wouter Rombouts x Cristina Vorselmans land in Sneppel

| 148-0026 |

Schepenregister 148, f° 18 v° 18.05.1626

certificatie voor Heijndrick Heijndricx, molenaar, die in Antwerpen een molensteen dient te halen

Personen: Hendrik Hendrik VAN TURNHOUT

| 148-0027 |

Schepenregister 148, f° 18 r° 20.05.1626

testament van Anthonis Anthonis Adriaensen, 27j, wnde bij zijn moeder in Loenhout

Personen: Anthonis Antonij ADRIAENSSEN

| 148-0028 |

Schepenregister 148, f° 20 v° 20.05.1626

certificatie voor Goris Cornelis Conincx, jongman, °Loenhout, die in Antwerpen bij een advokaat of procureur het ambt van klerk heeft geleerd, en nu terug in Loenhout is komen wonen

Personen: Goris Cornelis Antonij CONINCX

| 148-0029 |

Schepenregister 148, f° 21 r° 20.05.1626

certificatie voor Nicolaes de Mur, pastoor in Loenhout, heeft in Antwerpen zerk laten halen om in de kerk van Loenhout te leggen op het graf van Marten Aerts, overleden pastoor

Personen: Nicolaas DE MOOR Marten AERTS

| 148-0030 |

Schepenregister 148, f° 21 r° 20.05.1626

certificatie voor Gillis Willemsen, vorster en tapper, die zijn bier in Antwerpen haalt

Personen: Dielis Willem CHRISTIAENS

| 148-0031 |

Schepenregister 148, f° 21 v° 20.05.1626

certificatie voor Michiel Jan van Elsacker, stadhouder en tapper, haalt zijn bier eveneens in Antwerpen

| 148-0032 |

Schepenregister 148, f° 21 v° 31.05.1626

certificatie voor Lijnken x +Jan Peeter Huijben en haar zoon Jan Jan Huijben, arme lieden waarvan het graan door het legervolk is afgehaald

Personen: Catelijn Jan CASUS

| 148-0033 |

Schepenregister 148, f° 22 r° 04.06.1626

Jan Anthonis Wackers x +Catelijne Jan Vervloet en Anthonis Wackers als momboor met Cornelis Jan Vervloet als toeziener van het weeskind (dat circa 3j oud is); akkoord over sterfhuis en onderhoud weeskind, daar de vader van het kind wil vertrekken om elders de kost te winnen zal zijn vader Anthonis Wackers het kind verder onderhouden

Personen: Jan Antonij Cornelis WACKERS Catharina Jan Jan VAN DER VLOET N. WACKERS

| 148-0034 |

Schepenregister 148, f° 23 v° 08.06.1626

Jan Bode als momboor met Michiel Michiel van Elsacker als toeziener van het weeskind +Jan Huijbrecht Bode de oude, genaamd Huijbrecht - Cornelie Jan Huijbrecht Bode de oude x Michiel Jordaens - Joos Huijbrecht Joos en Mathijs Jan Hoevenaer als momboors van het voorkind en de nakinderen van de +jonge Jan Huijbrecht Bode - ook als erfgenamen van +Elisabeth Jan Huijbrecht Bode de oude die minderjarig zijnde gestorven is; S/D erfgoederen, hooimade op het hoochbos, beemd achter Sneppel akker,, "heijndrick vermunten hof" in Sneppel en andere erven

Personen: Elisabeth Jan Huybrecht BODE Jan Huybrecht BODE Huybrecht Jan Huybrecht BODE Cornelie Jan Huybrecht BODE Michiel Peter JORDAENS Jan Jan Huybrecht BODE

| 148-0035 |

Schepenregister 148, f° 25 v° 08.06.1626

item erfgoederen +Elisabeth Jan Huijbrecht Bode de oude

Personen: Elisabeth Jan Huybrecht BODE

| 148-0036 |

Schepenregister 148, f° 27 r° 08.06.1626

Joos Huijbrecht Joos als momboor van het voorkind en Mathijs Janssen als momboor van de nakinderen Jan Huijbrecht Bode de jonge en Cornelie Jan Huijbrechts Bode x Michiel Jordaens mangelen erve om erve

Personen: Michiel Peter JORDAENS Cornelie Jan Huybrecht BODE Jan Jan Huybrecht BODE

| 148-0037 |

Schepenregister 148, f° 28 r° 13.06.1626

Adriaenken Jan Casus x +Peeter Jan Bode transporteert in belening aan Matijs Goosens een weide in de "mosvoorden"

Personen: Peter Jan Huybrecht BODE Matthijs Matthijs GOOSSENS Naenken Jan CASUS

| 148-0038 |

Schepenregister 148, f° 28 r°, In marge 16.03.1632

Mattijs Goosens voldaan door Jan Peeter Jan Bode

Personen: Jan Peter Jan BODE Matthijs Matthijs GOOSSENS

| 148-0039 |

Schepenregister 148, f° 29 r° 15.06.1626

Tanneken Nijs Janssen x Jan Cornelis Goris - Adriaen Peeter van Aken als momboor met Adriaen Thomas van Aken als toeziener van de weeskindereen +Adriaen Laureijs van Aken x +Jenneken Nijs Janssen - Alijt Nijs Janssen x Cornelis Adriaen Diels; machtigen Adriaen Adriaen de Vet? en Adriaen die men Riel noemt, ingezetenen van Riele onder Hilvarenbeek om aldaar te transporteren hun vierdedeel in de achtergelaten goederen van +Marie Jan Heijndrickx, hun 'moeije', aan Adriaen Cornelis Goosens

Personen: Marie Jan HENDRICX Cornelis Adriaen Cornelis DIELS Adriaen Laureys VAN AKEN Aelken Nijs Jan VAN RIELE Tanneken Nijs Jan VAN RIELE Adriaen Peter Adriaen VAN AKEN Adriaen Cornelis Goossen AERTS Adriaen Thomas VAN AKEN Jan Cornelis Goris AERTS

| 148-0040 |

Schepenregister 148, f° 30 r° 06.07.1626

Cornelia Heijnrick van Elsacker verkocht aan Wouter Peeter Ren x Cornelie stede in Sneppel, haar verstorven van haar oom Cornelis Geert van Elsacker en andere erven

Personen: Wouter Peter RENNEN Cornelis Geert VAN ELSACKER Neelken Geert CONINCX

| 148-0041 |

Schepenregister 148, f° 32 r° 08.07.1626

Maria Laureijs Jan Nouts x Heijnrick Engelen en Cornelis Peeter Denis mangelen erve om erve, land in de "hechtse acker" en land aan "stapelheijde"

Personen: Cornelis Peter DENISSEN Hendrik Jan ENGELEN

| 148-0042 |

Schepenregister 148, f° 32 v° 08.07.1626

Elisabeth Adriaen Jan Koeck x +Jan Lucas van den Bogaerde en Geert Peeter van den Cloot als momboor met Joris Adriaen Koeck als toeziener van de drie weeskinderen waarvan het jongste 2,5j is; akkoord over sterfhuis en onderhoud van de weeskinderen

Personen: Lisken Adriaen Jan KOEKEN Geert Peter VAN DER CLOOT Cathelijn Jan Lucas VAN DEN BOGAERDE Neeltien Jan Lucas VAN DEN BOGAERDE Joris Adriaen Jan KOEKEN Jan Lucas VAN DEN BOGAERDE Jan Jan Lucas VAN DEN BOGAERDE

| 148-0043 |

Schepenregister 148, f° 34 r° 08.07.1626

Cornelia Jan Lippens x +Lucas Laureijs Rombouts xx Niclaes Janssen - Melchior, Anthonis en Jan Laureijs Wouter Rombouts zonen ook voor hun zuster Margriet x Joris N., Nispen - Laureijs Wouter Rombouts als vader van Steven, Andries en Catelijne zijn drie onbejaarde kinderen; akkoord over sterfhuis +Lucas Laureijs Rombouts

Personen: Neeltien Jan LIPPENS Andries Laureijs Wouter ROMBOUTS Cathelijn Laureijs Wouter ROMBOUTS Anthonis Laureijs Wouter ROMBOUTS Neeltien Jan LIPPENS Steven Laureijs Wouter ROMBOUTS Laureijs Wouter ROMBOUTS Joris CORNELISSEN Lucas Laureijs Wouter ROMBOUTS Melsen Laureijs Wouter ROMBOUTS Claes Jan CLAESSEN Margriete Laureijs Wouter ROMBOUTS

| 148-0044 |

Schepenregister 148, f° 35 v° 23.07.1626

kwijting in bede door de rentmeester Parijs

| 148-0045 |

Schepenregister 148, f° 35 r° 23.07.1626

Lisken Anthonissen, °Brecht x +Adriaen Jan Laureijs Nouts met haar schoonvader Heijndrick van Riel - Heijndrick Jan Engelen x Marie Jan Laureijs Nouts - Anthonis Jan Laureijs Nouts - Adriaen Sijmon Kesselmans als toeziener van het weeskind +Laureijs Jan Laureijs Nouts; erfgenamen vs +Adriaen Jan Laureijs Nouts, akkoord over sterfhuis

Personen: Hendrik Jan ENGELEN Adriaen Simon Cornelis KEESELMANS Anthonis Jan Laureijs NOUTS Adriaen Jan Laureys NOUTS Elisabeth ANTONISSEN

| 148-0046 |

Schepenregister 148, f° 39 r° 25.08.1626

Nicolaes van Dael verkocht aan Andries Jordaens, secretaris een rente van 2 gld 2 st op stede achtergelaten door +Cornelis Peeter Kesselmans en welke rente hem toekwam bij contract als weduwnaar +Marie Joris Christiaens met Peeter Joris Christiaens en Jacob Cornelis Aert Rommens als vader van zijn kind Joris waarvan moeder was +Elisabeth Joris Christiaens met Rommen Cornelis Aert Rommens als voogd van zelfde kind (schepenen Loenhout 12.03.1588)

Personen: Andries Peter JORDAENS Joris Jacob Cornelis HOLLANDERS Rommen Cornelis Aert ROMMENS Jacob Cornelis Aert ROMMENS Elisabeth Joris CHRISTIAENS Marie Joris CHRISTIAENS Cornelis Peter KEESELMANS Nicolaes Jan VAN DAEL Peter Joris CHRISTIAENSEN

| 148-0047 |

Schepenregister 148, f° 39 v° 25.08.1626

Adriaen Lenaert Mens verkocht aan Cornelis Nouts x Catelijne Peeter van de Cloot hooimade op het hoochbos en waarvan een deel aan de weduwe en kinderen Heijnrick Cornelis Jongesken toebehoort

Personen: Cornelis Aert NOPS Catelijn Peter VAN DER CLOOT

| 148-0048 |

Schepenregister 148, f° 40 v° 25.08.1626

Adriaen Lenaert Mens verkocht aan Cornelis Aert Nouts x Catelijne Peeter van de Cloot heiveld op Herseling

Personen: Catelijn Peter VAN DER CLOOT Cornelis Aert NOPS

| 148-0049 |

Schepenregister 148, f° 41 r° 27.08.1626

Willem Meussen als momboor van het voorkind … van het nakind van zijn broer +Franck Meussen x Maeijken Aert Francken verklaart dat het sterfhuis van zijn broer, die als soldaat gestorven is, geen profijt heeft en er geen erfelijke goederen achtergelaten zijn, dat er meer schulden dan baten zijn

Personen: Maeijken Aert FRANCKEN Franck Bertel FRANCKEN Willem Meeus FRANCKEN

| 148-0050 |

Schepenregister 148, f° 41 v° 07.09.1626

Adriana Jan Casus x +Peeter Jan Bode - Margriete en Cornelia Peeter Jan Bode - Wouter Jan Wouters als momboor met Jan Peeter Huijben als toeziener van de weeskinderen +Peeter Jan Bode - allen samen ook voor Jan Peeter Jan bode; verkochten aan Wouter Peeter Ren x Cornelia de "sperbempt" achter sneppel akker

Personen: Wouter Peter RENNEN Margriet Peter Jan BODE Neelken Geert CONINCX Peter Jan Huybrecht BODE Naenken Jan CASUS Neeltien Peter Jan BODE Jan Peter Jan BODE

| 148-0051 |

Schepenregister 148, f° 42 v° 15.09.1626

Jan Aert der Weuwen als momboor met Adriaen Vermeren als toeziener van de weeskinderen Lambrecht Broomans hebben in belening getransporteerd aan Cornelis Cornelis Verboven halve beemd de "hulsdonck"

Personen: Cornelis Cornelis VERBOVEN Lambrecht Lambrecht BROOMANS

| 148-0052 |

Schepenregister 148, f° 42 v°, In marge 27.08.1640

Huijbrecht Cornelis Verboven 3 jaar terug voldaan door Cornelis Lambrecht Broomans

Personen: Huybrecht Cornelis Cornelis VERBOVEN

| 148-0053 |

Schepenregister 148, f° 44 r° 30.09.1626

Adriaen Lenaert Mens als momboor van de weeskinderen +Cornelis Mens x +Josijne machtigt Daniel Willemsen, stadhouder van Sint Job in 't Goor om het sterfhuis te regelen van +Catelijne Peeter Koppens x Cornelis Heijnrickx, en waarvan vs Josijne moeder was en aldus halfzuster van vs weeskinderen. Er zijn alleen roerende goederen van weinig waarde

Personen: Catelijne Peter KOPPENS Cornelis HENDRICX Josijne JOOSEN

| 148-0054 |

Schepenregister 148, f° 45 r° 05.10.1626

Maeijken Jan Verhese x Thomas Adriaen Ansoms, Hoogstraten (haar moeder was +Catelijn Michiel Tijs Luijcx), ook voor haar zuster Tanneke Jan Verhese verkochten Naenken Jan Casus x +Peeter Jan Bode rente van 3 V rogge op de "sperbempt" in Sneppel (schepenbrief 20.10.1509)

Personen: Thomas Adriaen ANSOMS Peter Jan Huybrecht BODE Naenken Jan CASUS Maeijken Jan VERHESEN Cathelijne Michiel Thijs LUIJCX Tanneken Jan VERHESEN

| 148-0055 |

Schepenregister 148, f° 45 v° 05.10.1626

Adriana Jan Casus x +Peeter Jan Bode stelt de helft van hofstede in Neerven in pand

Personen: Peter Jan Huybrecht BODE Naenken Jan CASUS

| 148-0056 |

Schepenregister 148, f° 46 r° 05.10.1626

Maria Jan Peeter Huijben x +Jan Aert Nouts en Cornelis Aert Nouts als momboor met Jan Jan Peeter Huijben als toeziener van het weeskind +Jan Aert Nouts; S/D achtergelaten goederen

Personen: Cornelis Aert NOPS Jan Aert NOUTS Aert Jan Aert NOOPS

| 148-0057 |

Schepenregister 148, f° 47 r° 07.10.1626

Michiel Jan van Elsacker verkocht Wouter Peeter Ren als de panden gekocht hebbende van de weduwe en kinderen Peeter Jan Bode rente van 2 gld 4 V rogge op de "perbempt" en die Willem Cornelis Tijs en Margriete Jan de Cuijper op 03.02.1567 verleden hebben ten behoeve van Jan Merckx x Lucia

Personen: Willem Cornelis TIJS Peter Jan Huybrecht BODE Jan Cornelis MERCX Margriet Jan DE CUYPER Wouter Peter RENNEN Lucia Cornelis DIELS

| 148-0058 |

Schepenregister 148, f° 47 v° 12.10.1626

Michiel Jan van Elsacker verkocht Wouter Peeter Ren rente van 52,5 st op zelfde "perbempt" en die Peeter de Cuijper x Cornelia Nout Peeter Nouts op 21.02.1530 verleden hebben ten behoeve van Anneken Wouter Faes

Personen: Wouter Peter RENNEN Anneken Wouter FAES Peter DE CUYPER

| 148-0059 |

Schepenregister 148, f° 57 r° 09.11.1626

Peeter … (voorzoon van?) +Jan Peeter Huijben verkocht aan Catelijne Jan Casus x +Jan Peeter Huijben en haar kinderen zijnde de nakinderen van vs +Jan Peeter Huijben zijn deel in de erfgoederen van zijn vader

Personen: Catelijn Jan CASUS

| 148-0060 |

Schepenregister 148, f° 58 r° 11.12.1626

testament van Maximiliana Peeter Beijersen, ziekelijk. Schenking aan de kinderen Christiaen Mathijs Raets x +Jenneken Peeter Beijersen, genaamd Peeter, Mathijs, Jan, Willem, Cornelis, Magdalena en Tanneken. Eveneens Magdalena Beijersen x Jan van Dael, Barbara Michiel van Elsacker en Cornelia Lambrecht Cornelissen

Personen: Jan Jan VAN DAEL Anneken Christiaen Matthijs RAETS Maximiliana Peter BEIJERS Willem Christiaen Matthijs RAETS Magdalena Kersten Matthijs RAETS Matthijs Christiaen Matthijs RAETS Peter Kersten Matthijs RAETS Jan Kersten Matthijs RAETS Christiaen Matthijs RAETS Magdalena Peter BEIJERS Cornelis Christiaen Matthijs RAETS Jenneken Peter BEIJERS

| 148-0061 |

Schepenregister 148, f° 60 r° 11.12.1626

Maximiliana Beijersen verkocht 15 jaar geleden aan Christiaen Mathijs Raets x Jenneken Beijersen helft van een schuur

Personen: Christiaen Matthijs RAETS Maximiliana Peter BEIJERS Jenneken Peter BEIJERS

| 148-0062 |

Schepenregister 148, f° 61 r° 14.12.1626

Jan Jan Engelen verkocht aan Anthonis Jan Rombouts x Tanneken Jan Engelen als de koop gecalengierd hebbende van Cornelis Peeter Denis land in Neerven waarvan nog een deel toekomt aan Peeter Jan Engelen

Personen: Tanneken Jan ENGELEN Peter Jan ENGELEN Jan Jan ENGELEN Cornelis Peter DENISSEN Anthonis Jan ROMBOUTS

| 148-0063 |

Schepenregister 148, f° 61 v° 14.12.1626

Jan Jan Engelen verkocht aan Christoffel van Aerde x Heijlwich van Dietvoort hooimade in Blaakt

Personen: Heijlwich Anthonis VAN DIETFORT Stoffel Cornelis VAN AERDE Jan Jan ENGELEN

| 148-0064 |

Schepenregister 148, f° 62 r° 14.12.1626

Jan Jan Engelen verkocht aan Anthonis Princen een heiblok in Sneppel

Personen: Jan Jan ENGELEN

| 148-0065 |

Schepenregister 148, f° 63 r° 14.12.1626

Peeter Jan Engelen verkocht enige tijd geleden aan Anthonis Jan Rombouts x Tanneken Jan Engelen een weide in Neerven

Personen: Peter Jan ENGELEN Anthonis Jan ROMBOUTS Tanneken Jan ENGELEN

| 148-0066 |

Schepenregister 148, f° 63 v° 28.01.1627

Andriaen Vermeiren, momboor en Andrien Lenaert Ments, toeziener van de weeskinderen Peeter van Aerde en Jan Cornelis Wiercx maken akkoord met mr Jan Luijcx als procuratie hebbende van mr Adriaen de Pape over het verloop van een rente van 2 V rogge op stede in Herseling

Personen: Peter Hendrik VAN AERDE Jan Peter LUYCX Jan Cornelis Jan WIERCKX

| 148-0067 |

Schepenregister 148, f° 63 v°, Naschrift: 20.09.1627

mr Jan Luijcx verklaart van Adriaen Puts (=Adriaen Vermeiren) 9 Kgld ontvangen te hebben

Personen: Jan Peter LUYCX

| 148-0068 |

Schepenregister 148, f° 71 r° 28.04.1627

Rombout Wouter Rombouts x +Adriaenken Goris Diels en Antonis Wouter Rombouts als momboor met Laureijs Wouter Rombouts als toeziener van de twee weeskinderen genaamd Goris en Jan; akkoord over sterfhuis waar grote schulden zijn

Personen: Laureijs Wouter ROMBOUTS Adriana Goris DIELS Rombout Wouter ROMBOUTS Anthonis Wouter ROMBOUTS

| 148-0069 |

Schepenregister 148, f° 73 r° 23.04.1629

Magdaleen Andries Cornelissen x Henrick Henricx van Turnhout machtigt haar echtgenoot om voor de buitenbank van Hoogstraten stede in Meersel op te dragen aan Antonis Jan Sweerts

Personen: Hendrik Hendrik VAN TURNHOUT Magdalena Andries CORNELISSEN

| 148-0070 |

Schepenregister 148, f° 74 r° 29.05.1628

Willem Janssen verkocht aan Jan Peeter van Gilse hooimade, bij koop gekomen van de kinderen Jan Verhese

| 148-0071 |

Schepenregister 148, f° 77 r° s.d.

Cornelis Aernout van Ostaeijen heeft in belening genomen van Cathalijn x +Cornelis Stoops twee weiden achter de "steechde"

Personen: Cornelis Aert Adriaen VAN OSTAYEN

| 148-0072 |

Schepenregister 148, f° 78 r° 05.05.1627

Cornelis Wouter Peeter Ren is schuldig aan Jan Heijnrick de Crom als last hebbende van Nicolaes Heijnrick de Crom als momboor van de nakinderen +Heijnrick Geertsen x +Anneken Heijnrick de Crom de som van 250 gld van geleend geld

Personen: Cornelis Wouter Peter RENNEN Jan Hendrik DE CROM Anneken Hendrik Cornelis DE CROM Niclaes Hendrik DE CROM

| 148-0073 |

Schepenregister 148, f° 78 v° 05.05.1627

Arnout Cornelis Arnout Wagemaker is schuldig aan Jan Heijnrick de Crom in kwaliteit als voorgaande akte de som van 150 gld van geleende geld

Personen: Arnout Cornelis Aert WAGEMAKERS

| 148-0074 |

Schepenregister 148, f° 78 v°, In marge: …1630

obligatie voldaan

Personen: Jan Hendrik DE CROM

| 148-0075 |

Schepenregister 148, f° 80 r° 10.05.1627

Jaspar de Hase, Antwerpen, laat Adriaen Jan de Backer als momboor met Heijnrick Peeter Heijnricx als toeziener van de weeskinderen +Cornelis Jan de Backer x +Paeschijne Peeter Geert Wuijts rente van 6 V rogge kwijten welke rente Adriaen Marckx op 07.05.1556 in Antwerpen verleden heeft ten behoeve van Adriaen van Achter x Marie Thielens op stede in Terbeek welke nu toebehoort Matijs Jan Ooms bij koop van vs momboors en welke rente comparant getransporteerd is door Jenneke Jaspar van Achter en Cornelis Cornelis Stavens? waarvan moeder was Anna van Achter (schepenen Antwerpen 09.08.1623)

| 148-0076 |

Schepenregister 148, f° 81 r° 10.05.1627

mr Geeraert Luijcx, koster, als testamentair erfgenaam van zijn vrouw +Anna mr Pauwels de Kockx laat vs momboors (cfr vorige akte) een rente van 2 Kgld lossen welke rente Adriaen Merckx op 25.01.1561 in Loenhout verleden heeft aan Marie Wouter van de Cloot op stede in Terbeek aan de "rijt" en welke stede door vs Marie Van de Cloot x Jacob van der Vloet verkocht werd aan mr Pauwels de Kock x Elisabeth Delien (schepenen Lt 21.03.1566)

Personen: Geeraert LUIJCX Jacob Aert VAN DER VLOET Adriaen Merc MERCX Marie Wouter VAN DE CLOOT Elisabeth Willem DELIEN

| 148-0077 |

Schepenregister 148, f° 82 r° 30.06.1627

Josijne Claes van Aken x Jan Joos van Riel verkocht aan Michiel Jan van Elsacker een rente van 10 st uit een meerdere rente van 4 gld die zij als erfgenamen van Dingne Praijens heeft op pand in Popendonk welk nu toekomt aan de kinderen +Peeter van Aerde

Personen: Jan Jan Joos VAN RIELE Josijne Claes VAN AKEN

| 148-0078 |

Schepenregister 148, f° 91 r° 20.09.1627

certificatie voor Michiel Jordaens, heeft uit Bergen op Zoom 'terre', zeep, zout, kaas en haring meegebracht

Personen: Michiel Peter JORDAENS

| 148-0079 |

Schepenregister 148, f° 92 r° 20.09.1627

Josijne Claes van Aken x Jan Joos van Riel verkocht aan Michiel Jordaens hooimade op het hoochbos

Personen: Michiel Peter JORDAENS Josijne Claes VAN AKEN

| 148-0080 |

Schepenregister 148, f° 92 v° 20.09.1627

certificatie voor Jan Antonis Tijs, wagenmaker en landbouwer, heeft uit Bergen op Zoom 'raapkoeken', smout, zout e.a. meegebracht

| 148-0081 |

Schepenregister 148, f° 93 r° 06.09.1627

Wouter en Cornelis Jan Aertsen, vs Cornelis ook als momboor met Christoffel van Aerde als toeziener van Lisken Jan Aerts, verkochten aan Jan Marijnissen x Beijken Cornelis Jan Hermans hun gerecht zesdedeel in de goederen van Wouter Diricx in Hecht en hen verstorven van hun 'moeije' Cornelia Wouter Diricx, welke in Holland woonde, maar waarvan zij niet zeker zijn of deze ook effectief al overleden is

Personen: Cornelis Jan AERTS Wouter Lenaert Wouter DIERCX Stoffel Cornelis VAN AERDE Cornelia Wouter DIERCX Barbel Cornelis STOOPS Lisken Jan AERTS Jan Marijnis MERCX Wouter Jan AERTS

| 148-0082 |

Schepenregister 148, f° 94 r° 05.10.1627

Mercus Bertelmeeusen verkocht aan Michiel Michiel van Elsacker als momboor van diens weeskind Cornelis Mercus Bertelmeeusen de helft van stedeken in Hoenderen en waarvan de andere helft vs weeskind was toekomende bij versterf van zijn moeder

| 148-0083 |

Schepenregister 148, f° 95 r° 20.10.1627

lezing schepenbrief Antwerpen dd 19.12.1616 waarbij Jacques Jacques Loomans, kleermaker, verkocht aan Niclaes Rockox, oud burgemeester, een rente van 100 gld 20 st op twee hoeven in Vossingers en heiblok aldaar, welke goederen hem op 11.02.1614 opgedragen zijn door vrouwe Margriet van Brecht x ridder Jan Wastelin

| 148-0084 |

Schepenregister 148, f° 96 v° 26.10.1626

lezing schepenbrief Antwerpen dd 12.01.1618 waarbij Daniel Buijcx, schout van Loenhout, gemachtigd van heer Wijnand van de Wijngaerde, groot provoost van Luik (procuratie notaris Wouter Doupeij te Luik 09.01.1618), verkocht aan heer en ridder Nicolase Roccocx, buiten burgemeester van Antwerpen, een rente van 312 gld 10 st op de heerlijke "hoeve van de heren van den wijngaerde" en op de "hoeve van nedervenne"

Personen: Daniel Jan BUIJCX

| 148-0085 |

Schepenregister 148, f° 99 r° 12.11.1627

voor notaris en secretaris … in Breda machtigen Jan Bael, soldaat x Cornelie Cornelis Adriaens dr mr Laureijs van der Buijten en Dielis Willems om in Loenhout hun vijfdedeel in een huis aan de kerk op te dragen aan Pauwels Dirck Peeters x Heijlken Cornelis Adriaens dr

Personen: Pauwels Dierck DIERCX Dielis Willem CHRISTIAENS Jan BAEL Laureijs Geert Laureys VAN DER BUYTEN Cornelie Cornelis ADRIAENSEN Heijlken Cornelis ADRIAENSEN

| 148-0086 |

Schepenregister 148, f° 105 v° 15.11.1627

Margriet Cornelis van Bavel verkocht aan Lambrecht Janssen de helft in twee stedekens resp in Terbeek aan de "rijt" en in Herseling

Personen: Margriet Cornelis VAN BAVEL

| 148-0087 |

Schepenregister 148, f° 106 r° 17.11.1627

Marten Lambrechts x Cornelia Lenaert Gabriels verkochten aan Adriaen Arnout van Ostaeijen x Margriete Peeter Jans een stede in Sneppel, welke stede comparant gekocht had van zijn schoonmoeder Catelijne Heijnrick van Elsacker

Personen: Marten Lambrecht ROMMENS Cathelijn Hendrik Joos VAN ELSACKER Neeltien Lenaert Cornelis GABRIELS Margriet Peter JANS Adriaen Aert Adriaen VAN OSTAYEN

| 148-0088 |

Schepenregister 148, f° 107 r° 17.11.1627

Lambrecht Janssen, ook voor zijn dochter Maijken en Peeter Janssen als momboor van de weeskinderen vs Lambrecht Janssen verkochten Mathijs Jan Ooms een stedeken in Terbeek aan de "rijt"

Personen: Peter Jan Cornelis JANS Matthijs Jan OOMS

| 148-0089 |

Schepenregister 148, f° 108 r° 16.12.1627

Cornelia Geeraert Roovers x +Jan Lippens, casseert haar testament gemaakt voor notaris Laureijs van der Buijten op 06.05.1627, transporteert aan haar zoon Jan Jan Lippens huis en erven in de berenstraat

Personen: Cornelia Geert ROOVERS

| 148-0090 |

Schepenregister 148, f° 109 v° 05.01.1628

Raphael Cornelis Roovers als momboor met Adriaen Frans van der Vloet als toeziener van de twee weeskinderen +Jan Deurens x +Tanneken Cornelis Marten Verwijmer genaamd Jan en Tanneken en hun broer Marten Jan Deurens, voorkinderen van vs Jan Deurens, akkoord over sterfhuis en achtergelaten goederen, zowel in Loenhout als in Zundert

Personen: Jan Jan Jansen DORENS Adriaen Frans Cornelis VAN DER VLOET Tanneken Cornelis Merten VERWIJMER Marten Jan Jan Deurens VAN HUYSEN Jan Jan Deurens VAN HUYSEN

| 148-0091 |

Schepenregister 148, f° 123 r° 26.01.1628

mr Gerardt Luijcx x +Marie Matijs Heuvelmans als vader van zijn kinderen Matijs en Adriaen laat rente van 30 st kwijten die hij in naam van zijn kinderen was heffende op beemd de "hulsdonck" in Terbeek en welke verleden was door Gerard Geert Wils aan de kinderen Bouwen Heuvelmans

Personen: Marie Matthijs HOVELMANS Bouwen Matthijs HOVELMANS Matthijs Geert LUYCX Geeraert LUIJCX

| 148-0092 |

Schepenregister 148, f° 123 v° 26.01.1628

Arnout Cornelis Arnouts als momboor met Jan Cornelis Arnouts als toeziener van de twee nakinderen +Cornelis Arnouts x Tanneken Kermans verkochten aan Jan Adriaen Verboven x Adriaenken Goosen Cornelis Gosens land op "aerts acker"

Personen: Dingne Cornelis Aert WAGEMAKERS Lisken Cornelis Aert WAGEMAKERS Jan Cornelis Aert WAGEMAKERS Cornelis Aert WAGEMAKERS Tanneke Peter KERREMANS Arnout Cornelis Aert WAGEMAKERS Jan Adriaen Jan VERBOVEN

| 148-0093 |

Schepenregister 148, f° 124 r° 27.01.1628

Jenneken Jan Peer Diricx x Jan Nase machtigt haar man om in Breda haar gedeelte in de achtergelaten goederen van haar nicht Catelijne N…, gelegen in Bavel, Ginneken, te transporteren

Personen: Jenneken Jan Peter DIERCX Jan Aert NAES

| 148-0094 |

Schepenregister 148, f° 125 r° 07.02.1628

Antonis Adriaen van Bael reikt sinds meer dan 20jaar een rente van 25 st uit aan de kinderen van Jan Laureijs Nouts, en voor welke rente een stede in de "pothoeck" als pand is gesteld

| 148-0095 |

Schepenregister 148, f° 125 v° 07.02.1628

juffr Anna van der Groes x sr Daniel Buijcx machtigt haar man om haar goederen in Breda, Zevenbergen en Hoogstraten te verkopen

Personen: Anneken Hendrik Lucas VAN DER GROESSEN Daniel Jan BUIJCX

| 148-0096 |

Schepenregister 148, f° 126 v° 07.02.1628

Jan Adriaen van Ostaeijen - Maeijken Adriaen van Ostaeijen x Jaspar Kerschots - Michiel Michiel van Elsacker als momboor met Michiel Jan van Elsacker als toeziener van het weeskind Willem Adriaen van Ostaeijen - Peeter Jan Janssen voor een zestiende deel; alle erfgenamen van +Wouter van Ostaeijen - Adriaen Jan Koeck als erfgenaam van zijn zuster Betteken Jan Koeck x Wouter van Ostaeijen; akkoord over erfmangeling van land aan de "breebeke"

Personen: Adriaen Jan Hendrik KOEKEN Peter Jan Cornelis JANS Jasper Jasper VAN 'T KINSCHOT

| 148-0097 |

Schepenregister 148, f° 128 r° 24.02.1628

certificatie voor Adriaen Adriaen Vermeeren voor wie enige tijd geleden Nicolaes van Dale en Jan van Dietvoort getuigden dat +Peeter van Aerde destijds ten huize van Lambrecht Broomans een akkoord had gemaakt met de erfgenamen van Adriaen Vermeeren de oude over de renten op de goederen van Peeter van Aerde

Personen: Nicolaes Jan VAN DAEL Adriaen Willem VERMEEREN Lambrecht Lambrecht BROOMANS

| 148-0098 |

Schepenregister 148, f° 128 v° 16.02.1628

Arnout Cornelis Arnouts als momboor met Jan Cornelis Arnouts als toeziener van de twee nakinderen +Cornelis Arnouts x Tanneken Kerremans verkochten aan Cornelis Jan Neefs x Margriet Adriaen Verboven land in Popendonk

Personen: Tanneke Peter KERREMANS Cornelis Aert WAGEMAKERS Cornelis Jan Huybrecht NEEFS Jan Cornelis Aert WAGEMAKERS Arnout Cornelis Aert WAGEMAKERS

| 148-0099 |

Schepenregister 148, f° 130 r° 20.03.1628

Adriaen Adriaen Vermeren - Jan Cornelis Backer als momboor van de drie onbejaarde kinderen +Cornelis Jan Peeter Martens - Adriaen Cornelis Jan Peeter Martens; mangelen erve om erve, land in "laets hof" en andere erven

Personen: Cornelis Jan Peter MERTENS Adriaen Cornelis Jan Peter MERTENS

| 148-0100 |

Schepenregister 148, f° 131 v° 20.03.1628

Adriaen Vermeeren als momboor met Jan de Backer als toeziener van de weeskinderen +Cornelis Jan Peeter Martens hebben van Matijs Goosens de som van 125 gld ontvangen te hebben om daarmede een rente te kwijten van 4,5 V rogge welke Christoffel Rovers, Leuven, heffende is

Personen: Cornelis Jan Peter MERTENS Matthijs Matthijs GOOSSENS

| 148-0101 |

Schepenregister 148, f° 131 v°, In marge 30.09.1636

Mattijs Goosens voldaan

Personen: Matthijs Matthijs GOOSSENS

| 148-0102 |

Schepenregister 148, f° 132 v° 20.03.1628

testament van Rommen Cornelis Rommens, Wuustwezel, is gaan wonen bij Cornelis zijn voorzoon, aan wie hij zijn 'haefelijke' goederen overlaat

Personen: Rommen Cornelis Aert ROMMENS Cornelis Rommen Cornelis ROMMENS

| 148-0103 |

Schepenregister 148, f° 134 r° 08.04.1628

Catelijne Jan Lippens x Cornelis Peeter Denis verkocht aan haar broer Jan Jan Lippens x Naenken Goris Gabriels haar deel in de erfelijke goederen van haar vader Jan Lippens, gelegen in Loenhout en welke haar nog te versterven staan van haar moeder Cornelia Geert Roovers

Personen: Cornelis Peter DENISSEN Cornelia Geert ROOVERS Naenken Goris GABRIELS

| 148-0104 |

Schepenregister 148, f° 134 r°, In marge 11.09.1629

Cornelis Peeter Denis van Dijck x Catelijn Jan Lippens voldaan

Personen: Cornelis Peter DENISSEN

| 148-0105 |

Schepenregister 148, f° 134 v° 08.04.1628

Naenken Goris Gabriels x Jan Jan Lippens verkochten aan Gabriel Goris Gabriels x Cornelia Jan van Daele land in het "schoorblock", ongedeeld met land toekomende Lisken Adriaen van Aken, moeder van comparant

Personen: Naenken Goris GABRIELS Gabriel Goris GABRIELS Lisken Adriaen VAN AKEN Neeltien Jan VAN DAEL

| 148-0106 |

Schepenregister 148, f° 135 v° 09.04.1628

Lenaert Mattijs Janssen stelt zijn stede in de berenstraat tot pand voor de rente van 25 Kgld die hij ten behoeve van Jaspar de Hase x Maria Buijcx op 05.06.1626 voor schepenen van Brecht verleden heeft

| 148-0107 |

Schepenregister 148, f° 136 r° 16.04.1628

Aert Anthonis Aerts x Engel Janssen verkochten aan Dionijs Peeter Denis x Antonia Cornelis Arnouts een hofstede in Hecht die zij gekocht hadden deels van +Cornelis Hermans alias Stoop, en deels van de momboors van het voorkind van Jan Huijbrecht Bode de jonge

Personen: Engelken Jan Claes VERHAERT Jan Jan Huybrecht BODE Cornelis Jan STOOPS Dionijs Peter DENISSEN Teunken Cornelis Aert WAGEMAKERS Jan Jan Jansen BODE Aert Antonij AERTS

| 148-0108 |

Schepenregister 148, f° 136 v° 16.04.1626

zelfde comparanten verkochten aan Andries Jordaens, secretaris, "bastiaen van bavel" stede in Donk, welke zij gekocht hadden van Michiel Jordaens

Personen: Andries Peter JORDAENS Michiel Peter JORDAENS Engelken Jan Claes VERHAERT Aert Antonij AERTS

| 148-0109 |

Schepenregister 148, f° 137 v° 22.04.1628

Wouter Jan Wouters als momboor en ook voor Lenaert Mattijs Putcuijps als toeziener van het weeskind +Daniel Jan Wouters (procuratie Brecht 22.04.1628) verkocht aan Peeter Jan Wouters x Cornelia Cornelis Bastiaens als de koop overgenomen hebbende van Jan Anthonis Tijs en van Heijndrick Heijndricx, molenaar, huis in Kesselbeek en andere erven

Personen: Wouter Jan Wouter ROMBOUTS Daniel Jan Wouter ROMBOUTS Neeltien Cornelis Bastiaen VERHEYDEN Hendrik Hendrik VAN TURNHOUT Lenaert Mathijs PUTCUIJPS Peter Jan Wouter ROMBOUTS

| 148-0110 |

Schepenregister 148, f° 139 r° 22.04.1628

zelfde verkocht aan Peeter Jan Wouters heiveld in Hoenderen, heiveld in Wuustwezel

Personen: Wouter Jan Wouter ROMBOUTS Daniel Jan Wouter ROMBOUTS Peter Jan Wouter ROMBOUTS Lenaert Mathijs PUTCUIJPS

| 148-0111 |

Schepenregister 148, f° 139 v° 22.04.1628

zelfde verkocht aan Laureijs Wouter Rombouts het "horenstuck" in molenakker

Personen: Daniel Jan Wouter ROMBOUTS Lenaert Mathijs PUTCUIJPS Laureijs Wouter ROMBOUTS Wouter Jan Wouter ROMBOUTS

| 148-0112 |

Schepenregister 148, f° 140 v° en f° 141 r° 06.03.1628

Catelijne Peeter van Aken x Cornelis Arnout van Ostaeijen verkocht aan Anthonis Peeter van Aken x Barbara Matijs Goosens derdedeel in huis en erven in Sneppel, gekomen van haar vader waarop o.m. last van twee potten wijn en vier peperkoeken aan de kerk van Loenhout

Personen: Anthonis Peter VAN AKEN Lijnken Peter VAN AKEN Cornelis Aert Adriaen VAN OSTAYEN Peter Adriaen VAN AKEN

| 148-0113 |

Schepenregister 148, f° 141 v° 06.03.1628

Bernaert Peeter van Aken verkocht aan Cornelis Arnout van Ostaeijen x Catelijne Peeter van Aken land in Sneppel

Personen: Bernaert Peter VAN AKEN Lijnken Peter VAN AKEN Cornelis Aert Adriaen VAN OSTAYEN

| 148-0114 |

Schepenregister 148, f° 142 r° 06.03.1628

Adriaen Peeter van Aken verkocht aan Anthonis Peeter van Aken x Barbara Mattijs Goosens land in Sneppel op de "ast" en andere erven

Personen: Anthonis Peter VAN AKEN Adriaen Peter Adriaen VAN AKEN

| 148-0115 |

Schepenregister 148, f° 163 r° 15.05.1628

Joos Huijbrecht Joos draagt hooimade in Blaakt op aan Jan Peeter van Gilse, en welke hooimade hij verkregen had van zijn schoonvader Adriaen Goris Kerstens

Personen: Adriaen Joris KERSTENS

| 148-0116 |

Schepenregister 148, f° 163 r° 15.05.1628

Henrick Jan Engelen en Christoffel van Aerde dragen elke een gerecht vijfdedeel in hooimade in Blaakt op aan Jan Peeter van Gilse

Personen: Hendrik Jan ENGELEN Stoffel Cornelis VAN AERDE

| 148-0117 |

Schepenregister 148, f° 163 r° 15.03.1628

Henrick Jan Engelen draagt land op molenakker op aan Anthonis Cornelis Princen

Personen: Hendrik Jan ENGELEN

| 148-0118 |

Schepenregister 148, f° 164 r° 08.05.1628

Adriaen Jan Koeck verkocht aan Peeter Janssen, Jaspar Kinschots, Jan van Ostaeijen Michiel Michiel van Elsacker als momboor met Michiel Jan van Elsacker als toeziener van Willem Adriaen van Ostaeijen zijn gerechte helft in weide bij de "breebeke"

Personen: Adriaen Jan Hendrik KOEKEN Jasper Jasper VAN 'T KINSCHOT

| 148-0119 |

Schepenregister 148, f° 164 v° 08.05.1628

Jan Adriaen van Ostaijen verkocht aan Peeter Janssen land bij de "breebeke"

| 148-0120 |

Schepenregister 148, f° 165 r° 08.05.1628

Maeijken Marnisssen x +Laureijs Janssen en Jan Marijnissen als momboor van de weeskinderen vs +Laureijs Janssen transporteren in belening aan Laureijs Wouter Rombouts erven in Neerven

Personen: Maeijken Marijnis MERCX Laureijs Wouter ROMBOUTS Jan Marijnis MERCX

| 148-0121 |

Schepenregister 148, f° 165 r°, In marge 27.04.1634

Laureijs Wouter Rombouts voldaan

Personen: Laureijs Wouter ROMBOUTS

| 148-0122 |

Schepenregister 148, f° 166 r° 10.05.1628

Catelijn Heijnricx van Elsacker x +Lenaert Gabriels ontlast stede in Sneppel van rente van 2 V koren, welke stede zij verkocht heeft aan Marten Lambrechts en die nu toebehoort Adriaen Arnout van Ostaeijen

Personen: Adriaen Aert Adriaen VAN OSTAYEN Cathelijn Hendrik Joos VAN ELSACKER Lenaert Cornelis GABRIELS

| 148-0123 |

Schepenregister 148, f° 167 r° 15.05.1628

Laureijs Wouter Rombouts en Jan Janssen als H Geestmeesters laten erven "de groote ende tcleijn vossingen" bezetten, welke toebehoren Jacques Loomans onbetaald van 12 V 3 L rogge van 5 jaar. Panden gekocht door sr Daniel Buijcx in naam van Nicolase Roccocx, ridder en oud burgemeester van Antwerpen

Personen: Laureijs Wouter ROMBOUTS Daniel Jan BUIJCX

| 148-0124 |

Schepenregister 148, f° 170 r° 26.06.1628

mr Heijnrick van Erffrenten, ook voor Barbara van Erffrenten x Jan Nobels, voor Geertruijt van Erffrenten x Cornelis Roelen van Etten en voor Catelijn van Erffrenten (procuratie notaris Sgrauwen in Breda 05.02.1628) verkocht aan Michiel Jan van Elsacker x Anne Jordaens erven in de "dorent"

Personen: Geertruijt Hendrik Cornelis DE ERFFRENTEN Catelijn Hendrik Cornelis DE ERFFRENTEN Cornelis Roeland VAN ETTEN Anneken Peter JORDAENS Barbel Hendrik Cornelis DE ERFFRENTEN Jan Stoffel NOBELS

| 148-0125 |

Schepenregister 148, f° 171 r° 08.07.1628

lezing brief van schout en 'heijmraden' van Pietershouck waarbij Cornelis Peeter van den Bruijnenberge, Pietershoeck (Veldhoven, Nl?) verklaart dat zijn zwager Heijnrick Cornelis Krillaert en diens echtgenote hem hebben onderhouden sinds vijf jaren en hem voortaan ook zullen onderhouden 'zoals vrome kinderen hun ouders doen', waarvoor hij comparant zijn goederen overmaakt aan Heijndrick Krillaert

Personen: Agneese Cornelis VAN DEN BRUYNENBERGE Hendrik Cornelis Lenaert DE ERFFRENTEN Cornelis Peter VAN DEN BRUYNENBERGH

| 148-0126 |

Schepenregister 148, f° 172 r° 10.07.1628

ridder Cornelis van Sprangen, als geestelijk vader en voorganger van het godshuis van de nonnen in Antwerpen verklaart dat de priorin van zelfde godshuis laat kwijten door Jan Cornelis Goris een rente van 10 sch gr br die Cornelis Marten Loduwijckx op 24.01.1511 in Antwerpen verkocht heeft aan Joos van Bierbeke, schoenmaker, gestaan op stede aan het "schorbeken", alwaar vs Jan Cornelis Goris thans woont, alsmede een rente van 5 sch br die vs Cornelis Loduwijckx op 17.03.1514 aan vs Joos van Bierbeek verkocht op zelfde panden, en welke renten Marie Haeijns Franchois dr x Jacques Kinspoel op 23.12.1559 in Antwerpen hebben getransporteerd aan vs nonnen

Personen: Jan Cornelis Goris AERTS

| 148-0127 |

Schepenregister 148, f° 173 r° 25.10.1628

Cornelis Lambrecht Engelen x Ijken Peeter Arnouts verkochten aan Matheus Peeter Arnouts x Margriet Cornelis Verboven een stede in Hecht en andere erven

Personen: Mattheus Peter ARNAUTS Cornelis Lambrecht ENGELEN Ijken Peter ARNAUTS

| 148-0128 |

Schepenregister 148, f° 183 r° 02.10.1628

Arnout Cornelis Arnouts als momboor met Peeter Kerremans als toeziener van de twee nakinderen +Cornelis Arnouts en Tanneken Kerremans, moeder van vs kinderen; akkoord over onderhoud van de kinderen

Personen: Cornelis Aert WAGEMAKERS Arnout Cornelis Aert WAGEMAKERS Tanneke Peter KERREMANS

| 148-0129 |

Schepenregister 148, f° 183 v° 06.10.1628

certificatie voor Michiel Jan van Elsacker voor wie Dielis Willemsen, 65j en Jan Jacobs, 50j getuigen over bezit van erven in Wuustwezel

Personen: Jan Jacob DE RUYTER Dielis Willem CHRISTIAENS

| 148-0130 |

Schepenregister 148, f° 184 v° 06.10.1628

certificatie voor Michiel Jan van Elsacker voor wie Nicolaes van Dale, 85j, Jan van Dale, 62j en Lenaert Heijnricx van Gestel, 68j getuigen over bezit van moer in Wuustwezel

Personen: Lenaert Hendrik Hendricx VAN GASTEL Jan Jan VAN DAEL Nicolaes Jan VAN DAEL

| 148-0131 |

Schepenregister 148, f° 185 r° 11.10.1628

certificatie voor An… Anthonis Bernaerts x Elisabeth Jan Willem van der Gouwe voor wie Jenneken Huijbrechts x +Peeter van Breda, 49j, Jenneken Cornelis Peeter Nouts x Jan Anthonis Tijs, in de 60j, en Jan Oom Janssen, 63j getuigen gekend te hebben Margriet Huijch Oliviers van den Wijngaerde, in haar leven wnde in Breda, welke een dochter genaamd Adriana Gijsbrechts heeft achtergelaten welke gehuwd was met Jan Willems van der Gouwe, en die op hun beurt twee kinderen hebben achtergelaten waarvan vs Elisabeth er een is; verder dat de eerste vrouw van +Peeter van Breda de genaamde Barbel van de Wijngaerde was, te weten een nicht van vs Margriet van de Wijngaerde

Personen: Adriana GIJSBRECHTS Peter Peter VAN BREDA Peter Peter VAN BREDA Jenneken Huybrecht BODE Elisabeth Jan Willem VERGOUWEN Jan Willem VAN DER GOUWE Anthonis Antonij BERNAERTS Jan Jan OOMS Barbara Jan Olivier VAN DEN WIJNGAERDE Margriet Hugo Olivier VAN DEN WIJNGAERDE

| 148-0132 |

Schepenregister 148, f° 186 v° 16.10.1628

Adriaen Thomas van Aken verkocht aan Jan Joos van Riel x Josijne Claes van Aken erven in Donk

Personen: Jan Jan Joos VAN RIELE Adriaen Thomas VAN AKEN Josijne Claes VAN AKEN

| 148-0133 |

Schepenregister 148, f° 187 r° 16.10.1628

Jan Jan Joos van Riele machtigt Geert Geert Brocken, Tilburg om in Hilvarenbeek te transporteren aan Cornelis Jan Willem Gosens het vierdedeel in de helft van het versterf van +Jan Joosen, zijn neef, nl in stede in Riel aan de kerk onder Hilvarenbeek en gekomen van +Cornelis Heijnrickx, grootvader van vs Jan Joosen

Personen: Jan Jan Joos VAN RIELE

| 148-0134 |

Schepenregister 148, f° 188 r° 20.11.1628

(inliggend blad) Adriaen Lenaert Ments als momboor van de weeskinderen +Jan Cornelis Wiercx x Marie Lenaert Ments, waarvan het jongste 6j is, en Marie Lenaert Ments xx Jan Jan Rombouts; akkoord over sterfhuis en onderhoud der kinderen

Personen: Jan Cornelis Jan WIERCKX

| 148-0135 |

Schepenregister 148, f° 190 r° 11.12.1628

Anthonis Wackers transporteert in belening aan Engel Anthonis Wackers, zijn dochter x +Willem Daniels land in Hecht

Personen: Willem Daniel STEVENS Engel Antonij Cornelis WACKERS

| 148-0136 |

Schepenregister 148, f° 190 v° s.d.

mr Silvester Lintermans gemachtigd van zijn echtgenote Elisabeth Joos Cornelis van Bavel (procuratie notaris J van Tolhuijzen in Etten 09.10.1628) - Bernaert Joos Cornelis van Bavel - Catelijn Joos Cornelis van Bavel x Joos Peeter van Lille (hier stopt de akte)

Personen: Bernaert Joos Cornelis VAN BAVEL Elisabeth Joos Cornelis VAN BAVEL Lijnken Joos Cornelis VAN BAVEL

| 148-0137 |

Schepenregister 148, f° 191 r° 13.11.1628

Peeter Anthonis Wouter Rombouts met zijn broer Wouter als zijn voogd verkocht aan sr Daniel Buijcx een gracht met els beplant en eiken bomen daarop staande

Personen: Peter Antonij Wouter ROMBOUTS Wouter Antonij Wouter ROMBOUTS Daniel Jan BUIJCX

| 148-0138 |