Schepenregisters deel 141 (OA Loenhout)

Oud archief Loenhout – Schepenregisters deel 141

Schepenregister 141, f° 2 r° 14.06.1538

Willem Pauwels Willem Diericx, zoon van Magriete Jan Henrick Merten Zibs verkocht aan Peeter van Onstaijen zijn versterf van zijn oude moeije Hillegonde Henrick Merten Zibs (x vs Peeter van Onstaijen)

Personen: Magriet Jan Hendrik Marten ZIBS Hilleken Hendrik MARTENS Willem Pauwels Willem DIERICX

| 141-0001 |

Schepenregister 141, f° 2 r° 14.06.1538, vervolg

Nota: akte is doorkruist

| 141-0002 |

Schepenregister 141, f° 2 r° 02.08.1538

Ghijsbrecht de Bije, vorster en Pauwels Jan Dignen, schepen, als regeerders en gildemeesters van het H Sacrament, verkochten, tot betaling van het werk van de meester die het huis van het H Sacrament in de kerk van Loenhout heeft gezet, aan Marie x +Wouter Snels rente van 2 Kgld 5 st op beemd op de blaakt. Onderpand is rente op Peeter Jan Dignen

Personen: Gijsbrecht DE BIJE Marije Jan VAN HOUTELE Peter Jan DIGNEN Pauwels Jan DIGNEN

| 141-0003 |

Schepenregister 141, f° 3 r° 08.08.1538

Peeter van Onstaijen Aernouts, schepen verkocht aan Marie x +Wouter Snels een rente van 6 Kgld die hij zelf gekocht had van Pauwels en Peeter Jan Dignen broers

Personen: Marije Jan VAN HOUTELE Peter Jan DIGNEN Pauwels Jan DIGNEN

| 141-0004 |

Schepenregister 141, f° 3 v° 08.08.1538

Cornelis Bode Matheussen geeft rente van 4 Kgld aan de dekens van de St. Joris gilde, ten einde elke week een mis op te dragen voor de overleden leden van de gilde en de bloedverwanten

| 141-0005 |

Schepenregister 141, f° 4 r° 08.09.1538

Anthonis Jan Brans is schuldig aan heer Robbrecht, graaf tot Marck en Arenberch, heer van Loenhout 2 Kgld 0,5 braspenning op stede op "stuijvezant" boven Loenhout O Ghijsbrecht de Bije Z erfgenamen Magriet Giel Sijmons N Cornelije Oliviers van den Wijngaerde weduwe. Last aan Peeter van der Wilt, juffr Marie van den Wijngaerde

Personen: Peter Willem VAN DER WILT Anthonis Jan BRAENS Robrecht VAN ARENBERCH

| 141-0006 |

Schepenregister 141, f° 4 v° 30.09.1538

Jaspar en Jan Dierick Vorspoels broers met hun zusters Anthonie en Berbele verkochten aan Willem Huijbrechts Verboven beemd op het "hoochbosch" Z erfgenamen Jan Vereijcke, welke Jan Wouter Diericx in naam van zijn moeder Digne x +Wouter Diericx gekocht had van Hubrecht Jacop Janssen, en aan Jaspar, Jan, Anthonie en Berbele verstorven van vs Digne hun grootmoeder

Personen: Jan Wouter DIERICX Wouter DIERICX Huybrecht Jacob JANS Digne

| 141-0007 |

Schepenregister 141, f° 4 v° 01.10.1538

Cornelis en Jan mr Peeter Vorspoels natuurlijke zonen zijn schuldig aan hun oom Cornelis Vorspoels een rente van 2 V rogge 2 Kgld op stede in Huffel N Gielis Buijen Ghiels O Peeter Thoen Giel Sijmons Z Peeter Nouts, item op het "scorblock" bij de "breebeke" O erfgenamen Cornelis van Bavel Z erfgenamen Peeter Hasen W Kathrijne Jans van Aerde, op de "munten bemdt". Verder zijn Cornelis en Jan broers nog schuldig aan zelfde Cornelis Vorspoels rente van 6 Kgld op dezelfde panden

Personen: Cornelis Peter VORSPOELS Cornelis Jan VORSPOELS Jan Peter VORSPOELS

| 141-0008 |

Schepenregister 141, f° 5 v° 01.10.1538

Marie x +Claus Jan Heijlens met haar voogd Michiel van Elsacker - Cornelis, Claus, Joris, Henrick en Mathijs Claus Jan Heijlens zonen, ook voor hun broer Peeter - Jorijs en Hendrick vs ook als momboors van de onbejaarde kinderen van hun broer Anthonis - Claus vs en Peeter Peeter Nouts als momboors van de onbejaarde kinderen van Nijs Claus Jan Heijlens; verkochten aan Claus Thoen Thijs Diericx x Clare een stede in Sneppel N en O Jan Leijs Rombouts Z "de ast". Last aan Jan van Bavel, Cornelie Peeter Cuijpers weduwe, erfgenamen Henrick van der Buijten

Personen: Joris Claus Jan HEIJLENS Hendrik Cleijs Jan HEIJLENS Anthonis Claus Jan HEIJLENS Peter Peter Jan NOUTS Claus Claus Jan HEIJLENS Cornelis Claus Jan HEIJLENS Cleijs Jan Jan HEIJLENS Peter Claus Jan HEIJLENS Claus Thoen Thijs DIERICX Michiel Cornelis VAN ELSACKER Matthijs Claus Jan HEIJLENS Clare Thoen Giel VAN DITFOIRT Nijs Claus Jan HEIJLENS

| 141-0009 |

Schepenregister 141, f° 6 r° 11.10.1538

Claus Thoen Thijs Diericx x Clare Thoen Giel Sijmons zijn schuldig aan Marie x +Claus Jan Heijlens en haar kinderen een rente van 11 V 1 L rogge 3 Kgld 15 st op stede in Sneppel (cfr vorige akte). Onderpand is beemd in de "eveneers", verstorven van heer Jan Giels Sijmons en Magriete Sijmons haar oom en moeije. Item een euselken "rasenborch" bij de "lamije" W Pauwels Jan Boets ook aan vs Clare verstorven van zelfde erflaters. Item rente die Clare heffende is op haar broer Peeter Thoen Giel Sijmons

Personen: Claus Thoen Thijs DIERICX Peter Thoen Giel VAN DIETFOIRT Magriet Giel SIJMONS Jan Giel SIJMONS Cleijs Jan Jan HEIJLENS Clare Thoen Giel VAN DITFOIRT

| 141-0010 |

Schepenregister 141, f° 6 r°, In marge: 12.11.1610

erfgenamen Cornelis Hendrick Heijlen laten aan Adriaen Bertholomeeussen gedeelte van rente kwijten

| 141-0011 |

Schepenregister 141, f° 6 v° 11.10.1538

Jorijs en Henrick Claus Jan Heijlens zonen als voogden van de onbejaarde kinderen van hun broer Anthonis zijn schuldig aan hun broer Mathijs Claus Jan Heijlens rente van 10 st op dezelfde kinderen gedeelte verstorven van hun grootvader Claus Jan Heijlens. Mathijs had de rente gekocht van zijn broer Anthonis

Personen: Anthonis Claus Jan HEIJLENS Joris Claus Jan HEIJLENS Matthijs Claus Jan HEIJLENS Cleijs Jan Jan HEIJLENS Hendrik Cleijs Jan HEIJLENS

| 141-0012 |

Schepenregister 141, f° 7 r° 16.10.1538

Marten van Wueluwe Claussen, moeder was Heijlwich Henrick Marten Zibs dr, ook voor de onbejaarde kinderen van Jorijs Jans van Driesen, welke Jorijs moeder eveneens vs Heijlwich Zibs was - item voor Henrick Jan van Driesen zoon - item voor zijn volle zuster Ijcken van Wueluwe Claus dr - item voor het kind van Anthonis van Driese - Grietken Jan Roobaerts met haar voogd Jan Roobaerts - Adriaen Willems Vermunten, ook voor de onbejaarde kinderen van Cornelis Vermunten, met Henrick Hovelmans als toeziener - Johanna Willems Vermunten x Geerd Jans Verhoeven - Kerstijne Willem Vermunten x Lenaert Jan Nijs - Marie Willems Vermunten x Casus Huefkens; verkochten alle te samen aan Peeter van Onstaijen Aernouts zoon hun versterf van +Hillegondt Henrick Marten Zibs x vs Peeter (van Onstaijen)

Personen: Adriaen Willem VERMUNTEN Kristijne Willem VERMUNTEN Joanna Willem VERMUNTEN Marten Claes VAN WUELUWE Lenaert Jan NIJS Hilleken Hendrik MARTENS Ijken Claes VAN WUELUWE Cornelis Willem VERMUNTEN Hendrik Jan HOVELMANS Casus Jan HUEFKENS Marie Willem VERMUNTEN Heijlwich Hendrik Marten ZIBS

| 141-0013 |

Schepenregister 141, f° 8 r° 21.10.1538

Cornelis Aerts der Weduwen verkocht aan Jacob Wouter Delijen x Anna een rente van 4 V rogge in mindering van rente van 6 V die vs Cornelis heffende is op zijn broer Jan Aerts der Weduen (schepenbrief 10.04.1536) op helft van de oude stede waar Aert der Weduen uitgestorven is W Matheus Peeters Cuijpers W Cornelis broer Aerdt der Weduen

Personen: Cornelis Aert DER WEUWEN Mattheus Peter DE CUYPER Anneken Wouter FAES Aert DER WEUWEN Jan Aert DER WEUWEN Aert Aert DER WEUWEN

| 141-0014 |

Schepenregister 141, f° 8 v° 21.10.1538

testament van vrouw Clara Cornelis Bastijns dr x +Jacob Adriaens. Opgemaakt in de woning van Peeter van der Buijten. Testatrice is bijgestaan door haar voogd Ghijsbrecht de Bije. O.m. rente van 25 st op goederen van Pauwels Jan Dignen aan kerkinstellingen, rente van 4 Rgld op Francken Thoens, Hoogstraten aan Peeter Geeraerdt Ingelbrechts haar 'peteren' en rente van 2 Rgld op Jan Hermans tot Houtele, rente van 20 st op Geerd Pellens, Hoogstraten aan Jorijs Geeraerdt Ingelbrechts, 20 st op Henrick Boecksteels opten Aerdt aan haar nicht Tanneken Geeraerdt Ingelbrechts, rente van 1 V rogge op Jan Dries, Minderhout aan haar zuster Katarijne x +Geeraerdt Ingelbrechts

Personen: Kathelijne Cornelis BASTIJNS Pauwels Jan DIGNEN Jacob ADRIAENS Clara Cornelis BASTIJNS Gijsbrecht DE BIJE Peter Geert IMBRECHTS Anne Geert IMBRECHTS Peter Jan VAN DER BUYTEN Geert INGELBRECHTS Joris Geert INGELBRECHTS

| 141-0015 |

Schepenregister 141, f° 9 v° 02.11.1538

Peeter Cornelis Nijs verkocht aan Marie x +Wouter Snels rente van 3 Kgld op zaailand in de "heechsche acker" N en O Cornelis Pauwels Keeselmans Z en W Anthonis Pauwels Wuijts en andere erve

Personen: Peter Cornelis Jan NIJS Marije Jan VAN HOUTELE

| 141-0016 |

Schepenregister 141, f° 10 r° 02.11.1538

Anthonis Jans Verwilt verkocht aan Peeter de Smidt van Breda x Katharijne een rente van 10 L rogge (schepenbrieven 03.12.1475, 18.06.1529 en 31.05.1536) en welke rente vs Anthonis Verwilt verstorven is van Wouter Snels

Personen: Anthonis Jan VAN DER WILT Cathrijne Cornelis DE CONINCK Peter Jan SNELLEN

| 141-0017 |

Schepenregister 141, f° 10 v° 04.11.1538

Cornelis van den Bogaerde Willemssen verkocht aan Jan van Eekele Janssen de jonge een rente van 5 L rogge op stede in Neerven N Nijs Heg O en Z Magriete Gielis van den Wijngaerde. Last aan Marie x Henrick Hovelmans

Personen: Hendrik HOVELMANS Jan Jan Jansen VAN EECKEL Cornelis Willem VAN DEN BOGAERT Marie

| 141-0018 |

Schepenregister 141, f° 11 r° 18.11.1538

Willem van den Bogaerde Willemssen is schuldig aan Claus Peeters de Molenare rente van 30 st op land "den bijster" in de "heechtse acker" Z kinderen Dierck Voirspoels W Anthonis Wouter Diericx N Cornelis Pauwels Geens

Personen: Willem Willem VAN DEN BOGAERT Claus Peter Willem DE MOLENARE

| 141-0019 |

Schepenregister 141, f° 11 r° 19.11.1538

Jan Jan Cornelis Legen verkocht aan Marie x +Wouter Snels rente van 10 L rogge waarvan de panden in 2 schepenbrieven beschreven worden

Personen: Jan Jan Cornelis LEGEN Marije Jan VAN HOUTELE

| 141-0020 |

Schepenregister 141, f° 11 v° 28.11.1638

Marten Jans Deckers verkocht aan Adriane x +Michiel Leijs Rombouts tot haar kinderen behoefte rente van 30 st

| 141-0021 |

Schepenregister 141, f° 12 r° 30.11.1538

Elijsabeth Nijs Hegs x Henrick Peeter Ceels lieten Claus Aerts der Weden rente lossen van 5 L rogge

Personen: Elisabeth Nijs HEGGE Claus Aert DER WEUWEN Hendrik Peter CEELS

| 141-0022 |

Schepenregister 141, f° 12 r° 10.12.1538

Willem Pauwels Willem Diericx verkocht aan Peeter Thijs ter eijcke x Heijlwijch Pauwels Willem Diericx zijn versterf van zijn vader Pauwels Willem Diericx en zijn moeder Magriete en zijn zuster Lijnken. Verder compareren Heijlwijch Pauwels Willem Diericx x Peeter Thijs - Peeter Martens Zibs op de rijdt voor Diercken Pauwels Willem Diericx - Claus Jan Heijlen als voogd en Peeter Martens vs als toeziener van Grietken Jan Druijsens, moeder was +Magriete Jan Marten Zibs; S/D erfgoederen van hun vader, moeder en Lijnken hun zuster. O.m stede op "stuijvesande" waar Peeter van Huijsen woont, rente op Jan de Weert bij de kerk

Personen: Lijnken Pauwels Willem DIERICX Peter Jan Marten Zibs OPTE RIJDT Dierck Pauwels Willem DIERICX Heijlwich Pauwels Willem DIERICX Grietken Jan Theus MARTENS Pauwels Willem DIERICX Magriet Jan Hendrik Marten ZIBS Claus Claus Jan HEIJLENS Willem Pauwels Willem DIERICX

| 141-0023 |

Schepenregister 141, f° 13 r° 20.12.1538

Peeter van Onstaeijen verkocht aan Marie x +Wouter Snels rente van 12 st 6 den gr br

Personen: Marije Jan VAN HOUTELE

| 141-0024 |

Schepenregister 141, f° 13 v° 27.12.1538

Dierick Bode Lenaertssen x Katrijne Gielis van den Wijngaerde zijn schuldig aan haar zuster Elijsabeth Gielis van den Wijngaerde rente van 6 Kgld 5 st op land "de steechde" waarin Claus Peeters Willem Molenare een stuk heeft Z Lenaert Braens N Claus der Weden

Personen: Katrijne Gielis VAN DE WIJNGAERDE Claus Peter Willem DE MOLENARE Elisabeth Gielis VAN DE WIJNGAERDE

| 141-0025 |

Schepenregister 141, f° 14 r° 30.12.1538

Frans Marcelis is schuldig aan zijn zoon Peeter Frans Marcelis rente van 3 Kgld voor zijn kindsgedeelte verstorven van zijn moeder Lijsbeth Jan Brans en dit op een eusel "de ingelaer" bij de kerk. Last aan erfgenamen Willem Vereijcke, Henrick Leijs Rombouts (Brecht)

Personen: Peter Frans MARCELISSEN Lijsbeth Jan BRAENS Frans MARCELISSEN

| 141-0026 |

Schepenregister 141, f° 14 v° 07.01.1539 svl

Peeter Jan Nout Luijcx verkocht aan Jorijs Wouter Willemssen van Wuustwezel een rente van 2 V rogge op "den bolckacker" O Cornelis Jan Nout Luijcx Z Cornelis Pauwels Geens W kinderen Michiel van Huijsen N erfgenamen Wouter Snels

Personen: Peter Jan Nout LUIJCX Cornelis Jan Nout LUIJCX Michiel Hendrik VAN HUYSEN

| 141-0027 |

Schepenregister 141, f° 15 r° 08.01.1539 svl

Magriete Henrick Leemans dr x Jan van Bavele verkocht aan Marck Nout Peeter Nouts een rente van 3 V een derde L rogge haar verstorven van haar vader Henrick Leemans. Hjeijlwijch Henrick Leemans x Jan de Cuijpere mangelen met vs Marck Nouts erve om erve, nl 6 V rogge leenpacht na inhoud van het leenboek Adriaen van Dorne

Personen: Margriete Hendrik LEEMANS Hendrik Wouter LEEMANS Jan Peter DE CUYPER Marck Nout Peter NOUTSEN Heijlwich Hendrik LEEMANS Jan Cornelis VAN BAVEL

| 141-0028 |

Schepenregister 141, f° 15 v° 11.01.1539 svl

Hillegondt Gabrijels Bijen dr x Gielis van den Zande, ook voor haar broer Rombout en voor de kinderen Jan Gabrijels Bijen waarvan Neelken Jan Gabriels Bijen mede compareert en Michiel Jan Michiel Jan Meeus zoon, ook voor zijn zusters en broers, waarvan zijn zuster Magriet mede compareert verkochten aan Peeter van Onstaeijen, schepen hun versterf van +Hillegondt Henrick Marten Zibs (x vs Peeter van Onstaeijen)

Personen: Gielis VAN DE ZANDE Michiel Jan Michiel Jan MEUS Jan Gabriel BIJEN Hilleken Hendrik MARTENS Magriet Jan Michiel Jan MEUS Neelken Jan Gabriel BIJEN Hillegond Gabriel BIJEN Rombout Gabriel Jan BIJEN

| 141-0029 |

Schepenregister 141, f° 16 v° 13.01.1539 svl

Marck Nout Peeter Nouts x Barbele Henrick Hovelmans verkocht aan Peeter Hovelmans een beemd in het "hensbroeck" Z Henrick van Staeijen N Wouter Jan Stevens. Last aan Henrick Hovelmans

Personen: Hendrik Jan HOVELMANS Peter Jan HOVELMANS Berbele Hendrik HOVELMANS Marck Nout Peter NOUTSEN

| 141-0030 |

Schepenregister 141, f° 16 v° 14.01.1539 svl

Bouwen Mathijs Hovelmans verkocht aan Mathijs Jan Claus Peeters zoon x Marie Mathijs Theus Cuijpers dr een stede in de berenstraat en ook gedeeltelijk in Brecht gelegen Z erfgenamen Luijck Peeter Luijcx en erfgenamen Willem Aerts W erfgenamen Jan van Staeijen N erfgenamen Henrick Gorijs. Last aan Peeter Hovelmans, Cornelis Jan Marck Loijcx, Jan Dorens (Brecht), erfgenamen Stijn Oumans, erfgenamen Godevaert van Pulle, Willem Schoofs, Thoomas Thoens, erfgenamen Henrick van der Buijten, erfgenamen Adriaen Gielis Haest

Personen: Hendrik Peter VAN DER BUYTEN Hendrik Peter VAN DER BUYTEN Bouwen Matthijs HOVELMANS Willem Marcelis SCHOOFS Cornelis Jan MARCX Peter Jan HOVELMANS Marie Thijs Theus DE CUYPER Adriaen Dielis HAEST

| 141-0031 |

Schepenregister 141, f° 17 r° 14.01.1539 svl

Mathijs Jan Claus Peeterssen x Marie Mathijs Theus Cuijpers zijn schuldig aan Peeter en Henrick van der Buijten Henrickx zonen een rente van 3 Kgld 10 st op stede in de berenstraat (cfr vorige akte)

Personen: Marie Thijs Theus DE CUYPER Hendrik Hendrik Peter VAN DER BUYTEN Peter Hendrik VAN DER BUYTEN

| 141-0032 |

Schepenregister 141, f° 18 r° 20.01.1539 svl

Jan van Bavele Peeterssen verkocht aan Henrick Cornelis van Aerde x Anne een rente van 1 V rogge op stede in Terbeek. Last aan Peeter Jan Dignen

Personen: Anne Claes Aert DER WEUWEN Peter Jan DIGNEN Jan Peter VAN BAVEL Hendrik Cornelis VAN AERDE

| 141-0033 |

Schepenregister 141, f° 18 r° 21.01.1539 svl

Cristijna Willem Vermunten dr x Lenaert Jan Nijs verkochten aan Neelken en Mariken Michiels van Huijsen drs een rente van 2 V rogge in mindering van rente van 8 V rogge (schepenbrief 13.06.1483) op de panden N Henrick Martens. Jan Cornelis van Bavel heft ook 2 V die hij van vs Cristijne kocht. Item Casus Huefkens x Marie Willem Vermunten ook 2 V en Katrijne Cornelis Vermunten ook 2 V die zij verkregen heeft van Johanne Willems Vermunten dr. Peeter Jan Martens Zibs de oude als bezitter van de panden is de rente van 8 V schuldig

Personen: Marie Willem VERMUNTEN Katerine Cornelis VERMUNTEN Peter Jan Hendrik Marten ZIBS Joanna Willem VERMUNTEN Casus Jan HUEFKENS Neelken Michiel VAN HUYSEN Kristijne Willem VERMUNTEN Lenaert Jan NIJS Jan Cornelis VAN BAVEL Mariken Michiel VAN HUYSEN

| 141-0034 |

Schepenregister 141, f° 19 r° 22.01.1539 svl

Luijck Willem Luijcx is schuldig aan Michiel Verstraten rente van 7 L rogge 21 st 3 oort 9 mijten op stede in Popendonk O Peeter van Huijsen Z erfgenamen Dianne van der Veken N den aert dijck en welke rente Cornelis Henrick Jan Heijns op de stede heffende was als zijn kinds deel hem verstorven van zijn grootvader Willem Luijcx en welke hij alsdan vermangelt heeft met Michiel Verstraten vs tegen een rente die deze laatste op Cornelis zijn stede "de gruen dore" in Huffel heffende was. Magriete Quirijn Thoens x Geert Anthonis Wegen verkocht Michiel Verstraten rente van 1 L rogge 2,5 st die zij op vs heffende was en welke vs Lucas schuldig was. Lasten op de panden aan Marie Willem Luijcx

Personen: Lucas Willem Jan LUIJCX Michiel Michiel VERSTRAETEN Geert Antonij WEGEN Mariken Willem Jan LUIJCX Willem LUIJCX

| 141-0035 |

Schepenregister 141, f° 20 r° 22.01.1539 svl

Anthonis Jans Verwilt verkocht aan Willem Jan Peeter Claussen x Barbele een stede aan het "oosteijnde" O Bernaert Couwenberchs N Barbele Jans van den Wijngaerde. Last aan kinderen Cornelis Faes Nout Faes

Personen: Willem Jan Peter CLEIJS Cornelis Faes Nout FAES Anthonis Jan VAN DER WILT Barbele

| 141-0036 |

Schepenregister 141, f° 20 v° 22.01.1639 svl

Peeter de Cuijper en Jan de Cuijper Peeters zonen verkochten 6 jaar terug aan hun broer Mathijs de Cuijpere Peeterssen stede in de katerstraat Z Pauwels Block, land "de perre" N Peeter Martens opt Hesschot O Jacob Delijen en nog andere meerdere andere erven

Personen: Peter Peter DE CUYPER Jan Peter DE CUYPER Mattheus Peter DE CUYPER

| 141-0037 |

Schepenregister 141, f° 21 r° 27.01.1539 svl

Marckus Loijcx, schout en rentmeester in Loenhout machtigt Cornelis Cornelis Nijs om in Stockum zijn tegoeden van Servaes Cremere te innen

| 141-0038 |

Schepenregister 141, f° 21 v° 25.01.1539 svl

Peeter Marten Zibs opt Hesschot en Peeter Marten Zibs opte Rijdt - Lijsbeth Jan Marten Zibs x Cornelis Jan Boetssen - Willem en Dierick Pauwels Willem Diericx zonen - Heijlwijch Pauwels Willem Diericx dr x Peeter Thijs Larien, ook voor Grietken Jan Theus Martens dr, moeder was Magriete Jan Marten Zibs dr; verkochten aan Peeter van Onstaeijen, schepen hun versterf van zijn echtgenote +Hillegondt Henrick Marten Zibs dr

Personen: Peter Jan Marten Zibs OPTE RIJDT Peter Marten Zibs OPT HESSCHOT Willem Pauwels Willem DIERICX Cornelis Jan BODE Heijlwich Pauwels Willem DIERICX Lijsbeth Jan Marten SIBS Dierck Pauwels Willem DIERICX Magriet Jan Hendrik Marten ZIBS Hilleken Hendrik MARTENS Grietken Jan Theus MARTENS

| 141-0039 |

Schepenregister 141, f° 22 r° 25.01.1539 svl

Peeter Thijs Larien verkocht aan Cornelis van Onstaeijen Aernoutssen rente van 4 Rgld 10 st op de "cogenbemdt W erfgenamen Willem Vermunten O erfgenamen Peeter Hasen N Adriaen Vermunten

Personen: Cornelis Aert VAN OSTAYEN

| 141-0040 |

Schepenregister 141, f° 22 r° 26.01.1539 svl

Lambrecht Geertssen, timmerman, Delft, gemachtigd van Ewout Willemssen, verver en Ijsbrant Martens, vervangende Jan Janssen, smid, voogden van de weeskinderen meester Michiel Janssens (consent weesmeesters in Delft, 15.01.1538) ontving van Peeter van Onstaeijen 6 Rgld 18 st 3 oort als aan de vs weeskinderen verstorven van Hillegondt Henrick Marten Zibs dr

Personen: Hilleken Hendrik MARTENS

| 141-0041 |

Schepenregister 141, f° 22 v° 27.01.1539 svl

Peeter Cornelis Pauwels Gheens verkocht aan Cornelis Betten en zijn zoon Jan Betten een rente van 3 Kgld 10 st in mindering van rente van 11 V rogge (schepenbrief 09.01.1538 svl) op stede in Hecht Z Lenaert Wouter Diericx N erfgenamen Peeter Pauwels Keeselmans en op erven de "espe" en andere

| 141-0042 |

Schepenregister 141, f° 23 r° 27.01.1539 svl

Cornelis Verdijck, ook als voogd en Lenaert Gielis Luijcx als toeziener van de onbejaarde kinderen Jans Verdijck stellen beemd als onderpand voor Jan Pauwels Keeselmans welke erven Jan Verdijck ten dele was bevallen (schepenbrief Brecht 15.11.1525)

Personen: Jan Pauwels KEESELMANS Cornelis VERDIJCK Lenaert Gielis LUIJCX

| 141-0043 |

Schepenregister 141, f° 23 v° 17.01.1539 svl

Jan van Staeijen Janssen x Marie Wouters van den Broeck verkochten aan Katrijne Michiel Wouter Aerts x +Jan Wouter Delijen en aan Jacob Wouter Delijen als voogd van hun onbejaarde kinderen een rente van 6 Kgld op de "persbemdt" en op andere erven

Personen: Marie Wouter VAN DEN BROECK Katrijne Michiel Wouter AERTS

| 141-0044 |

Schepenregister 141, f° 24 v° 28.01.1539 svl

Jan Jan Cornelis Legen verkocht aan Katrijne Cornelis Vermunten rente van 2 L rogge hem verstorven zijn ouders Jan Cornelis Legen x Dignen Cornelis Verloze, te leveren binnen Antwerpen (schepenbrieven Antwerpen 23.06.1429 en 26.01.1433 inhoudende 3 V rogge) en welke 3 V Jan Cornelis Legen gekweten heeft Lambrecht van den Bogaerde (schepenbrief 27.01.1510) en van welke 3 V rogge Peeter Nouts op Hoenderen 6 L afgekweten heeft en de andere V rogge vs Katrijne gekocht had van Lijsbeth Jan Cornelis Legen dr met haar voogd Ghijsbrecht de Bije en van haar zuster Dianne x Ghijsbrecht van den Bruijnenberge en welke 6 L rogge Jan Cornelis Diericx en zijn zoon Cristiaen nu uitreikende zijn en de panden ervan in handen hebben

Personen: Gijsbrecht Cornelis VAN DEN BRUIJNENBERGE Peter Nout Peter NOUTSEN Jan Cornelis LEGEN Katerine Cornelis VERMUNTEN Jan Jan Cornelis LEGEN Jenneken Jan Cornelis LEGEN Jan Cornelis DIERICX Gijsbrecht DE BIJE Christiaen Jan Cornelis DIERICX Lijsbeth Jan Cornelis LEGEN Lambrecht VAN DEN BOGAERDE

| 141-0045 |

Schepenregister 141, f° 25 r° 03.02.1539 svl

Cornelis van Elsackere Michielssen verkocht aan Jan van Haerde x Adriane een rente van 2 V rogge op heiblok in "cnodders goet" O Michiel van Elsackere W erfgenamen Claus Jan Heijlkens N Peeter Wiericx

Personen: Cornelis Michiel Cornelis VAN ELSACKER

| 141-0046 |

Schepenregister 141, f° 25 v° 04.02.1539 svl

Heijlken Henrick Jordaens dr met haar voogd Jan Laureijs Rombouts en Jan Henrick Jordaens zoon mangelen erven, nl 2 V rogge die Heijlken heffende was op Peeters Hazen weduwe en 2 V die vs Jan schuldig was en nog 30 st op stede in Vorsingers en op erve de "huefkens"

Personen: Jan Laureijs ROMBOUTS Peter Thijs HASEN Dianne Jan SOETEN

| 141-0047 |

Schepenregister 141, f° 26 r° 04.02.1539 svl

Cristijna Willems Vermunten x Lenaert Nijs verkocht aan haar broer Adriaen Willems Vermunten haar deel in stede die vs Adriaen gekocht heeft van zijn broers en zusters en nu in handen heeft na + hun moeder Magriete Henrick Marten Zibs dr

Personen: Adriaen Willem VERMUNTEN Kristijne Willem VERMUNTEN Magriet Hendrik Marten ZIBS Lenaert Jan NIJS

| 141-0048 |

Schepenregister 141, f° 26 v° 03.02.1539 svl

Jan Henrick Jordaens is schuldig aan zijn zuster Lijnken Henrick Jordaens rente van 30 st op stede in Vorsingers W kinderen Aert der Wewen N Aert van de Velde O Clement Jan Giels en op erven de "huefkens". Last aan erfgenamen Jan van Aerde

| 141-0049 |

Schepenregister 141, f° 27 r° 03.02.1539 svl

Jan Henrick Jordaens is schuldig aan zijn zuster Neelken Henrick Jordaens rente van 30 st op stede in Vorsingers etc (cfr vorige akte)

| 141-0050 |

Schepenregister 141, f° 28 r° 11.02.1539 svl

Jan Henrick Boets verkocht aan Claus Ottensen van Dort rente van 5 L rogge 12 st op de stede in handen van Pauwels Jan Bode gelegen ten einde den "choor" en welke rente vs Jan verstorven is van zijn ouders Henrick Bode x Lijsbeth Henrick Boets

Personen: Lijsbeth Giel KEIJSERS

| 141-0051 |

Schepenregister 141, f° 28 r° 10.02.1539 svl

Adriaen Henricx Conincx is schuldig aan Willem Schoofs rente van 15 st op stede in Terbeek Z Peeter Cornelis van Aerde W erfgenamen Adriaen Peeter Boets N Jan de Cuijper. Last aan kinderen Marie Jan Wouters, erfgenamen Geeraert Ingelbrechts. Vs Adriaen stelt tot onderpand het versterf dat hem zal toekomen bij + van zijn moeder Magriete Jan Boets

Personen: Geert INGELBRECHTS Willem Marcelis SCHOOFS Marie Jan WOUTERS

| 141-0052 |

Schepenregister 141, f° 29 r° 01.05.1538

Cornelie Nout Luijcx dr x Jan Heerkens en Jan Geert Roovaerts zoon, ook voor zijn broers en zusters bekennen dat Cornelie x Jan schuldig zijn aan Katrijne Cornelis Conincx x Peeter de smid Janssen van Breda een rente van 5 L rogge op een eusel in Sneppel in de katerstraat

Personen: Jan Geert ROOVAERTS Cornelie Nout LUIJCX Cathrijne Cornelis DE CONINCK Peter Jan SNELLEN Jan HEERKENS

| 141-0053 |

Schepenregister 141, f° 29 v° 16.02.1539 svl

Adriaen Willems Vermunten verkocht aan Adriane Geert Peeters Verbuijten dr een rente van 4 V rogge op stede in Sneppel O Jan Giel Larien Z Cornelis Jan Marck Loijcx W Geert Jan Verhoeven

Personen: Adriana Geert Peter VAN DER BUYTEN Adriaen Willem VERMUNTEN

| 141-0054 |

Schepenregister 141, f° 29 v° 17.02.1539 svl

Adriaen van Aken verkocht aan Michiel van Riele een rente van 3 Rgld op stede in Vorsingers W en N Clement Jan Gielis. Last aan erfgenamen mr Jacob Heerls, Henrick Laureijs Rombouts, Marten Ots, Jan van Mechelen. Onderpand is rente op panden in handen van Cornelis Michiels van Elsackere (schepenbrief 12 dagen in de gerstmaand 1486)

Personen: Michiel VAN RIEL Adriaen Claes Hendrik VAN AKEN Cornelis Michiel Cornelis VAN ELSACKER Peter Thijs HASEN Hendrik Laureijs ROMBOUTS Jacob HEERLS

| 141-0055 |

Schepenregister 141, f° 30 v° 17.02.1539 svl

Wouter Anthonis Gilsmans en Aernout Jan Alaerdt, ook voor de andere erfgenamen van Jan Snels - Cornelis Snels en Geert Snels als voogden van Pauwels van Hovele Henricxssen - Willem Daens Vereijck met zijn moeder Cornelie Gielis Snels verklaren zich tevreden met testament en gift van +Wouter Peeter Snels, Loenhout, hun gegeven bij handen van Peeter van der Wilt Willemssen en zijn zuster Ijsabeele

| 141-0056 |

Schepenregister 141, f° 30 v° 17.02.1539 svl

Willem Hovelmans Janssen x Katrijne Peeter Diercx van den Aerde verkochten Barbele Jan Wouter Heijlkens dr x +Anthonis Jordaens een rente van 4 Kgld op stede in Neerven gekocht van Katrijne Buijen Wil Buijens dr Z Peeter Cornelis Loijcx N Jan Willem Lenaert Loijcx en op andere erven, o.m. het "rouw ven"

Personen: Katrijne Peter DIERCX Willem Jan HOVELMANS

| 141-0057 |

Schepenregister 141, f° 31 r° 17.02.1539 svl

Jan Henrick Jordaens verkocht aan Jan van Tijchelt Godevaertssen rente van 2 V rogge op de goederen en erfgenamen van Peeter de Hase en welke rente Heijlken Henrick Jordaens bevallen was en vervolgens vermangeld werd met haar broer Jan Henrick Jordaens

| 141-0058 |

Schepenregister 141, f° 31 v° 17.02.1539 svl

Jan van Staeijen Janssen is schuldig aan Magriete x +Jan Haest rente van 3 V rogge 10 st op de "persbemdt" Z en N Michiel van Elsackere W Jan van Eekele. Jan van Staeijen Jans vader had de beemd ca 16 jaar terug van vs Magriete gekocht

Personen: Jan Cornelis Peter VAN STAIJEN

| 141-0059 |

Schepenregister 141, f° 32 r° 18.02.1539 svl

Cornelie Henrick Meeus x +Olivier van de Wijngaerde met Jan Oliviers van den Wijngaerde en Barbara Oliviers van den Wijngaerde, ook voor Jacob en Huijgen Oliviers van den Wijngaerde hun broers verkochten aan Michiel Verstraten rente van 2 V rogge 20 st op stede aan "stuijven sande" Z Anthonis Jan Brans

Personen: Jacob Olivier VAN DEN WIJNGAERDE Berbele Olivier VAN DEN WIJNGAERDE Michiel Michiel VERSTRAETEN Cornelie Hendrik MEUS Hugo Olivier VAN DEN WIJNGAERDE Jan Olivier VAN DEN WIJNGAERDE Olivier Jacob VAN DEN WIJNGAERDE

| 141-0060 |

Schepenregister 141, f° 32 v° 22.02.1539 svl

Anna Anthonis Giel Sijmons x Jan Ingelen verkochten aan Jacob Wouter Delijen x Anna Wouter Faes rente van 2 V rogge 20 st op beemd den "evenaer" N Peeter Diericx van Aerde W Cornelis Gielis Haest en op stede in Neerven N Geert Larien O Jan Laureijs Rombouts Z Cornelis Pauwels Keeselmans. Lasten aan Peeter Jan Dignen, erfgenamen Katrijne Buijen Wil Buijens dr, Jan Hegge

Personen: Anna Antonij DIETFORD Jan Laureijs ROMBOUTS Anneken Wouter FAES Jan Jan HEGGE Peter Jan DIGNEN Jan INGELEN Cornelis Jan Pauwels KEESELMANS

| 141-0061 |

Schepenregister 141, f° 33 r° 22.02.1539 svl

Claus Cornelis Claus Janssen x Marie Peeter Karels dr verkochten aan Henrick Cornelis van Aerde rente van 5 L rogge op erven de "hulsacker" O Cornelis Wouters Z Cornelis Claus Jans weduwe N Lijnken en Lijsken, zusters van vs Claus en nog op andere erven. Lasten aan erfgenamen Jan van Aerde, erfgenamen Wouter Snels

Personen: Marie Peter KARELS Claus Cornelis Claus JANS Hendrik Cornelis VAN AERDE

| 141-0062 |

Schepenregister 141, f° 33 r° 22.02.1539, vervolg

In marge: 'dit is afgekweten'

Personen: Anthonis Jan VAN DER WILT

| 141-0063 |

Schepenregister 141, f° 33 v° …1539 svl

Peeter Peeter Nouts verkocht aan Marike Cornelis Zegers rente van 1 V rogge op stede in Huffel N Jan Voirspoels O Claus Molenaere. Last aan erfgenamen Jan van de Vekene (Antwerpen), Aert Schaijt (Antwerpen). Stelt tot onderpand de "laren"

Personen: Peter Peter Jan NOUTS

| 141-0064 |

Schepenregister 141, f° 34 r° 14.02.1539 svl

Peeter Cornelis Pauwels Geens verkocht aan Pauwels Willem Aerts x Marie Henrick Acdorens rente van 2 V rogge in mindering van 4 V op panden in handen van Cornelis Pauwels Geens, broer van vs Peeter (schepenbrief 09.02.1538 svl) uit een aanvankelijke rente van 11 L op stede in Hecht Z Lenaert Wouter Diericx N Peeter Pauwels Keeselmans en op andere erven waaronder de "espe"

Personen: Marie Hendrik ACDORENS

| 141-0065 |

Schepenregister 141, f° 35 r° 24.02.1539 svl

Peeter van Onstaeijen, schepen verkocht aan Wouter Meus, Brecht x Katrijne Geert Vorselmans rente van 23 st 10 oort 21 mijten op de panden van Jan Nout Luijcx

Personen: Wouter MEUS Katrijne Geert Peter VORSELMANS

| 141-0066 |

Schepenregister 141, f° 35 r° 25.02.1539 svl

Cornelis mr Peeter Vorspoels zoon x Dignen Jan Braens dr en zijn broer Jan mr Peeter Vorspoels zoon x Mechtelt Godevaert Ghijsbrechts dr; S/D erf- en leengoederen verstorven van hun vader en hen bij testament overgemaakt. O.a. beemd het "scorblock" en beemd die van Jan Ghijs gekocht is, huis in de koestraat, land bij de windmolen. Lasten aan Henrick Laureijs Rombouts, Peeter van Onstaeijen, Peeter en Henrick van der Buijten, Willem Lams, Lijnken Mathijs van Coeschot, mr Peeter Spormans, weduwe Huijbrecht Verboven

Personen: Marie Huybrecht Willem VERBOVEN Mechtelt Govaert Gijsbrecht VAN EIJCKEN Peter Hendrik VAN DER BUYTEN Hendrik Hendrik Peter VAN DER BUYTEN Cornelis Peter VORSPOELS Digne Jan BRAENS Catherine Matthijs VAN COESCHOT Hendrik Laureijs ROMBOUTS

| 141-0067 |

Schepenregister 141, f° 36 r° 26.02.1539 svl

Cornelis Lenaert Coppens verkocht aan Anthonis van Dietfoirt x Anne Michiels van Huijsen een rente van 32,5 st in mindering van 2 Rgld hem verstorven van zijn oom Jan Lenaert Coppens op stede in Donk Z Gorijs Franck Marcelis W Wouter van den Cloote N Willem Hasen (schepenbrief 04.06.1535)

Personen: Anna Michiel VAN HUYSEN Anthonis Antonij VAN DIETFORT Willem HAEST Wouter Peter Wouter VAN DE CLOOTE

| 141-0068 |

Schepenregister 141, f° 36 v° 26.02.1539 svl

Anthonis Henrick Hovelmans - Agneese Henrick Hovelmans x Ghijsbrecht de Bije - Peeter Marten Zibs x Johanne Henrick Hovelmans; verkochten aan Marck Nout Peeter Nouts x Barbele Henrick Hovelmans hooimade op het "hoochbosch" hen verstorven van hun moeder Katrijne Jacob Pauwels dr

Personen: Gijsbrecht DE BIJE Dianne Hendrik HOVELMANS Berbele Hendrik HOVELMANS Anthonis Hendrik HOVELMANS Peter Jan Marten Zibs OPTE RIJDT Marck Nout Peter NOUTSEN

| 141-0069 |

Schepenregister 141, f° 37 r° 24.02.1539 svl

Lijsbeth x +Jan Ooms met haar zoon Adriaen Jan Ooms verklaren dat Peeter 'wijlen' Bode een erfweg had door het 'straetken" dat bij hun huis loopt

Personen: Lijsbeth Jan Peter JANS

| 141-0070 |

Schepenregister 141, f° 37 r° 24.02.1539, vervolg

(nota: in de tekst staat Peter Wijlen Bode, boven de akte Peeter Willem Bode)

| 141-0071 |

Schepenregister 141, f° 37 v° 02.03.1539 svl

Peeter Nout Peeter Noutssen is schuldig aan Gielis Jan Cornelis Legen een rente van 3 V rogge 30 st op 2 steden in Hoenderen en andere erven. Last aan Henrick Hovelmans, Peeter Hovelmans, Peeter van Ghendt, Wouter van den Broeck, Cornelis de Beere, kinderen Marck Jan Marcx

Personen: Peter Cornelis VAN GENT Wouter Cornelis VAN DEN BROECKE Peter Nout Peter NOUTSEN Peter Jan HOVELMANS Cornelis DE BEERE Hendrik Jan HOVELMANS Gielis Jan Cornelis LEGEN

| 141-0072 |

Schepenregister 141, f° 38 r° 04.03.1539 svl

Peeter Peeter Gheerts Verbuijten verkocht aan Jan Severijns rente van 6 L rogge op stede in Sneppel O Adriaen Vermunten Z weduwe Peeter Cuijpers N Anthonis Jan Wackers en op andere erven. Last aan erfgenamen Jan van Aerde, huisvrouw Henrick Heijns (St Lenaerts), erfgenamen Geeraerdt Ingelbrechts. De moeder van Peeter Verbuijten, te weten Marie Willem Gielis Jans dr (xx Adriaen Vervoirt) stelt stede bij de kerk als onderpand

Personen: Geert INGELBRECHTS Adriaen VERVOORT Peter Peter Geert VAN DER BUYTEN

| 141-0073 |

Schepenregister 141, f° 38 v° 06.03.1539 svl

Jan Verlint verkocht aan Marcus Loijcx rente van 2 Kgld op eusel het "kerckblock" en voor de onderpand op een eusel "de cleijn dorent"

| 141-0074 |

Schepenregister 141, f° 39 r° 07.03.1539 svl

Anthonis Jan Verwilt verkocht aan Peeter van der Buijten x Anne rente van 2 V rogge in mindering van 6 V rogge (schepenbrief 11.10.1512?) en welke hem verstorven zijn van Wouter Snels, zijn vaders oom

Personen: Anthonis Jan VAN DER WILT Anne Geert IMBRECHTS Peter Jan VAN DER BUYTEN

| 141-0075 |

Schepenregister 141, f° 39 v° 10.03.1539 svl

Gielis Jan Cornelis Legen verkocht aan Hubrecht Jan Praijens x Magdalene rente van 6 V rogge op stede in de katerstraat N en O Matheus Cuijpers W Gielis Thoons

Personen: Huybrecht Jan PRUYENS Gielis Jan Cornelis LEGEN Magdalena Jan Michiel ALAERTS

| 141-0076 |

Schepenregister 141, f° 40 r° 11.03.1539 svl

Jan van Elsackere x Katrijne Nout Peeter Nouts verkochten aan Anthonis Cornelis van Aerde rente van 6 L rogge 25 st op beemden in het "schoubroeck" Z en W Cornelis Wouter van Meere N Aernout van Onstaijen

Personen: Jan Geert VAN ELSACKER Katrijne Nout Peter NOUTSEN Anthonis Cornelis VAN AERDE

| 141-0077 |

Schepenregister 141, f° 40 v° 16.03.1539 svl

Henrick Jan van Staijen verkocht aan Pauwels Willem Aerts x Mariken Henrick Acdorens rente van 4 V rogge op beemd de "dorent"

Personen: Marie Hendrik ACDORENS

| 141-0078 |

Schepenregister 141, f° 40 v°, In marge: 15.04.1609

rente gekweten aan Anthonis Geleijns als momboor van de kinderen +Willem Pauwels Aerts x Marijken Anthonis Pauwels en aan Pauwels Willem Aerts door Lauwerijs Cornelis Reijns

Personen: Laureys Cornelis REYNS Anthonis Antonij GELEYNS

| 141-0079 |

Schepenregister 141, f° 40 v° 24.03.1639 svl

Cornelis Jan Nijs Hegs en Dierck Nijs Hegs als voogd met Jan van Elsacker als toeziener van de onbejaarde kinderen Jan Nijs Hegs verkochten aan Peeter Cornelis Pauwels Gheenssen een stede in Sneppel O Cornelis Verboven W Pauwels Claus Thoen Thijs en in welke stede Jan Hegs uitgestorven is. Last aan Peeter Hovelmans, Jan van Bavele, kinderen Jacob Verdijck, Neelken Cornelis Peeter Leemans. Compareerden eveneens Nijs Hegge, Dierick Nijs Hegssen vs, Cornelis Jan Nijs en Dierick Pauwels Willem Diericxssen, alle 4 van des vaders zijde, en Geerdt van Elsackere, Jan van Elsackere en Wouter van Elsackere, alle 3 van des moeders zijde die zich met de verkoop akkoord verklaren

Personen: Cornelis Jan Nijs HEGGE Dierck Pauwels Willem DIERICX Nijs HEGGE Geert VAN ELSACKER Dierck Nijs HEGGE Jan Nijs HEGGE Jan Geert VAN ELSACKER

| 141-0080 |

Schepenregister 141, f° 41 v° 26.03.1539 svl

Ijsabeele Jan de Buijtere x Wouter Laets verkocht aan Aert van den Velde een stede in Herseling aan de hollandstraat, heide op de "brand" en andere erven. Lasten aan Dierck Bode, Jan Jorijs, erfgenamen Wouter Snels, erfgenamen Geeraerdt Ingelbrechts

Personen: Gabriele Jan BUYTERS Wouter Jan LAETS

| 141-0081 |

Schepenregister 141, f° 42 r° 04.05.1539

Jan Peeter Hasen x Magriete verkochten aan Jan Pullekens x Elijsabeth een rente van 6 L rogge 15 st op land in Loenhout N Marie x +Wouter Conincx Z Dierick Boets W weduwe Peeter Hazen. Last aan Mathijs de Cuijper

Personen: Jan Peter Thijs HASEN Margriete

| 141-0082 |

Schepenregister 141, f° 42 v° 06.05.1539

Ghijsbrecht de Bije en Pauwels Jan Dingnen verkochten, als dienaars en in naam van het gilde van het heilig sacrament, aan Marie x +Wouter Snels rente van 30 st. Marie Henrick Leijs Rombouts x Pauwels Jan Dingnen vs stelt hooimade als pand

Personen: Gijsbrecht DE BIJE Marije Jan VAN HOUTELE Pauwels Jan DIGNEN

| 141-0083 |

Schepenregister 141, f° 43 r° 12.05.1539

Cornelis Peeter Hasen x Katrijne Jan Costermans verkochten aan Jan Verdijck Peeterssen rente van 2 V rogge op erven in de "aertsche acker" Z Bernaert van Bavele W en N Nijs van Bavele. Last aan erfgenamen Wouter Snels

Personen: Cornelis Peter Thijs HASEN Katrijne Jan CUSTERMANS

| 141-0084 |

Schepenregister 141, f° 43 v° 12.06.1539

Geerdt Geerde Wilssens verkocht aan Bouwen Thijs Hovelmans het "nijen block" O Cornelis Michiels van Elsackere Z Mathijs Hovelmans N erfgenamen Peeter Hasen. Last aan Katrijne Cornelis Wils Vermunten

Personen: Bouwen Matthijs HOVELMANS Katerine Cornelis VERMUNTEN Geert Geert Jan WILS

| 141-0085 |

Schepenregister 141, f° 44 r° 12.06.1539

Bouwen Mathijs Hovelmans is schuldig aan Geert Geerde Wilssens rente van 50 st 3 V rogge op erven (cfr vorige akte)

Personen: Geert Geert Jan WILS Bouwen Matthijs HOVELMANS

| 141-0086 |

Schepenregister 141, f° 44 v° 02.06.1539

Joos Lenaerdt Nouts verkocht aan Anne Peeter Janssens dr rente van 1 sister rogge

| 141-0087 |

Schepenregister 141, f° 45 r° 15.06.1539

Marie Jans van Staijen x Gielis Haest verkocht aan Cornelis Jan Larien rente van 2 V rogge 20 st op beemden de "laect" O Michiel van Elsacker Z Henrick Jan Heijns N Jan Leijs Rombouts en op erven "cretenborch" en "cnodders goet". Last aan Cornelis Jan Thijs Larien, Marcus Loijcx

| 141-0088 |

Schepenregister 141, f° 46 r° 16.06.1539

Michiel van Elsackere en Jan Janssen van Staijen zijn schuldig aan Wouter Peeters van den Cloote x Katrijne rente van 4 V rogge, alzo Jan van Staijen x Magriete Peeter van der Buijten, ouders van vs Jan van Staijen, de 4 V verkocht hadden ca 8 jaar terug, staande de rente op de "persbemdt". Last aan Michiel van Elsackere, Magriete Jan Haest weduwe. Michiel van Elsackere kocht onlangs de helft van vs beemd van Lenaert Jan van Staijen, broer van vs Jan van Staijen

Personen: Jan Cornelis Peter VAN STAIJEN Margriet Peter VAN DER BUYTEN Katlijne Hendrik Leijs MAES Wouter Peter Wouter VAN DE CLOOTE Michiel Cornelis VAN ELSACKER

| 141-0089 |

Schepenregister 141, f° 46 v° 23.07.1539

Dierick Marten Diericxssen ontving van Peeter van Onstaijen 4 Kgld 10 st voor zijn deel in de 197 Kgld die Peeter van Onstaijen beloofd had te betalen aan de erfgenamen van de 'marsingers' uit het versterf van Hillegondt Henrick Marten Zibs dr zijn huisvrouw, nicht van vs Dierick

Personen: Hilleken Hendrik MARTENS

| 141-0090 |

Schepenregister 141, f° 46 v° 28.07.1539

Aert van den Velde is schuldig aan Wouter Laets rente van 9 st 1 oort op stede in Herseling aan de hollandstraat NO erfgenamen Nout Reijns ZO Adriaen van Aken en op andere erven. Last aan Dierick Bode, Jan Jorijs, erfgenamen Wouter Snels, erfgenamen Geeraerdt Ingelbrechts. Wouter Laets verkocht de rente door aan Cornelis Pauwels Keeselmans

Personen: Cornelis Jan Pauwels KEESELMANS Wouter Jan LAETS

| 141-0091 |

Schepenregister 141, f° 47 v° 28.07.1539

Lijsbeth Henricx van den Vekene x Jan Bouwens van Malle is schuldig aan Jan Hegge Janssen rente van 18 L rogge op stede de "willaert" in Terbeek. Last aan Cornelie Peeter Cuijpers weduwe, Jan van Bavele, Peeter Jan Nijs

Personen: Jan Bouwen VAN MALLE Jan Jan HEGGE

| 141-0092 |

Schepenregister 141, f° 48 r° 28.07.1539

Lijsbeth Henricx van den Vekene x Jan Bouwens van Malle is schuldig aan Peeter Jan Nijs x Luijcijen Henricx van den Vekene rente van 9 L rogge op den "willaert" in Terbeek (cfr voorgaande akte)

Personen: Jan Bouwen VAN MALLE Peter Jan NIJS

| 141-0093 |

Schepenregister 141, f° 48 v° 05.08.1539

Mathijs Jan Michiel Buijens dr x +Adriaen Peeter Boets - Adriaen Adriaen Boets en 'der zelver Mathijs zone' - Peeter Bode Peeterssen als voogd en Adriaen Jan Michiel Buijens als toeziener van Peerken en Mariken, Adriaen Peeter Boets onbejaarde kinderen, welke kinderen Adriaen Adriaen Peeter Boets als oudste broer vervangt; verkochten aan Anne Peeter Janssens dr rente van 5 Kgld 5 st, te leveren in Antwerpen of Hoogstraten, op stede in Terbeek Z en W Cornelis Lenaerdt Boets N Jan van Bavele en op andere erven. Lasten aan Wouter van den Broecke, Henrick Hovelmans, erfgenamen Wouter Snels, Mariken Jan Claus Peeters dr, Claus Peeter Haest weduwe, Peeter en Henrick van der Buijten

Personen: Peter Peter BODE

| 141-0094 |

Schepenregister 141, f° 48 v° 05.08.1539, vervolg

(Nota: als naam van de vrouw wordt hier Mathijs gebruikt, ipv Mathije of Tijsken)

| 141-0095 |

Schepenregister 141, f° 49 v° 25.08.1539

Pauwels Claus Thoen Thijs, moeder was Heijlwich Pauwels Couwenberchs is schuldig aan zijn vader Claus Thoen Thijs Diericxssen rente van 1 V rogge op stede in Sneppel in de hoenderstraat ZO Peeter Cornelis Pauwels Geens ZW Aert en Henrick van Staijen NW Peeter Wierocx en Bernaert Nouts. Last aan Wouter Meus (Brecht), Lucije Hovelmans, Aert der Wewen, Cornelis Cornelis Legen, Jan Pauwels Keeselmans

Personen: Claus Thoen Thijs DIERICX Pauwels Claus Thoen THIJS Heijlwich Pellen COUWENBERCHS

| 141-0096 |

Schepenregister 141, f° 50 r° 26.08.1539

Peeter van Huijsen Peeterssen, ook voor Steven Wouter Gorijssen, Cornelis Wouter Gorijs kinderen en Berbele Cornelis Rummens, zijn schuldig aan Dierick Pauwels Willem Diericxssen rente van 3 V rogge op stede op "stuijve zande" in Loenhout en op andere erven. Last aan Jan Willem van den Wijngaerde, Peeter Hovelmans, Dierick Bode, Willem van Wouwe, Jan Pauwels Keeselmans

Personen: Peter Peter Meus VAN HUIJSEN Dierck Pauwels Willem DIERICX

| 141-0097 |

Schepenregister 141, f° 51 r° 26.08.1539

Peeter van Huijsen Peeterssen etc, als in voorgaande akte, zijn schuldig aan Heijlwich Pauwels Willem Diericx dr rente van 9 L rogge 11 st 1 oort op stede in "stuijven zande" W en N Peeter Thijs Larien O Jan Peeter Boets en op andere erven

Personen: Heijlwich Pauwels Willem DIERICX Peter Peter Meus VAN HUIJSEN

| 141-0098 |

Schepenregister 141, f° 52 r° 26.08.1539

Peeter Thijs Larien, wnde "Ter Eijcke" x Heijlwich Pauwels Willem Diericx zijn schuldig aan Dierick Pauwels Willem Diericxssen rente van 9 L rogge 22 st en rente van 15 st op stede in Huffel Z Jan Peeter Boets en Peeter van Huijsen cum suis en op de "cogenbemdt" en andere erven

Personen: Dierck Pauwels Willem DIERICX Heijlwich Pauwels Willem DIERICX

| 141-0099 |

Schepenregister 141, f° 53 r° 26.08.1539

Dierick Pauwels Diericssen verkocht aan Marie x +Wouter Snels rente van 9 L rogge 20 st in mindering van 9 L rogge 37,5 st die hij heft op Peeter Thijs Larien op stede in Huffel en andere erven (cfr vorige akte)

Personen: Dierck Pauwels Willem DIERICX Marije Jan VAN HOUTELE

| 141-0100 |

Schepenregister 141, f° 54 r° 08.09.1539

Peeter Thijs Larien x Heijlwich Pauwels Willem Diericx dr verkochten aan Willem Huijbs Verboven rente van 2 Kgld op stede in Huffel en op ander erven (cfr vorige akten) en op stede op "stuijven zande" die Peeter van Huijsen in handen heeft

Personen: Heijlwich Pauwels Willem DIERICX

| 141-0101 |

Schepenregister 141, f° 55 r° 18.09.1539

Henrick Jan Jan Marcssen verkocht aan Marie x +Wouter Snels rente van 4 Kgld op stede in Sneppel O Cornelis Jan Marck Loijcx W Adriaen Marck Jan Marcx N Gheert van Elsackere. Onderpand is rente die comparant heeft op Jan Willems van Staijen, Popendonk en rente op Bernaert Nouts goederen, en welke hem verstorven zijn van zijn grootvader Jan Marck Loijcx

Personen: Marije Jan VAN HOUTELE Bernaert Nout Peter NOUTS

| 141-0102 |

Schepenregister 141, f° 56 r° 22.09.1539

Gielis Buijen Michielssen verkocht aan Cornelie x +Claus Peeter Haest rente van 2 Kgld 3 st 3 oort

Personen: Cornelie Jan Hendrik VAN BAVELE

| 141-0103 |

Schepenregister 141, f° 56 v° 23.09.1539

Anthonis Jan Verwilt verkocht aan Peeter Jan Snellen x Katrijne Cornelis Conincx rente van 10,5 V rogge (schepenbrief bezegelt door Jan Wouters en Laureijs de Coster) hem verstorven van zijn oom Wouter Snels

Personen: Peter Jan SNELLEN Anthonis Jan VAN DER WILT Cathrijne Cornelis DE CONINCK

| 141-0104 |

Schepenregister 141, f° 57 r° 02.10.1539

Willem Jan Hovelmans, Henrick Jan Hovelmans en Dingne Jan Hovelmans, ook voor hun broer Anthonis Jan Hovelmans en Peeter van Onstaijen als momboor van de kinderen van zijn broer Laureijs van Onstaijen x +Magriete Jan Hovelmans ontvingen van Jan Willem van den Wijngaerde 30 Kgld voor de leengoederen die hij tegen zijn zuster bekomen had en waarover tussen hen dispuut was geweest

Personen: Hendrik Jan HOVELMANS Magriet Jan HOVELMANS Willem Jan HOVELMANS Jan Willem VAN DEN WIJNGAERDE Anthonis Jan HOVELMANS Digne Jan HOVELMANS Laureys Aert VAN OSTAYEN

| 141-0105 |

Schepenregister 141, f° 57 v° 30.10.1539

op 15.03.1537 compareerden Wouter Meus x Katrijne Vorselmans - Geerdt Peeter Vorselmans - Jan van Eekele als toeziener van de weeskinderen Peeter Vorselmans - Laureijs van Aerde als voogd van Neelken Peeter Vorselmans - Jan Jan Vorselmans, ook voor zijn broers en zuster; transporteren hun recht aan heer Geerdt Vorselmans in de goederen hen verstorven van Agneese Vorselmans

Personen: Peter Geert Peter VORSELMANS Jan Jan VORSELMANS Katrijne Geert Peter VORSELMANS Agnes Geert Peter VORSELMANS Geert Peter Geert VORSELMANS Jan Jan Jansen VAN EECKEL Wouter MEUS

| 141-0106 |

Schepenregister 141, f° 58 v° 03.11.1539

Casus Hueffkens x Marie Willems Vermunten zijn schuldig aan Peeter Jan Wackers als voogd en Cornelis Luijcx als toeziener van de onbejaarde kinderen Henrick Keijsers x +Marie Hubrechts van der Haert een rente van 2 V rogge 2 Kgld 15 st hen verstorven van hun grootmoeder +Katrijne Buijen Wil Buijens en gestaan op stede in Hecht N Lenaert Wouter Diericx O Neelken Peeter Keeselmans. Last aan Pauwels Verast, Marten Willems Cuijpers, Peeter Christiaen Reijs, Jan Cobben

Personen: Casus Jan HUEFKENS Marie Willem VERMUNTEN

| 141-0107 |

Schepenregister 141, f° 59 r° 18.11.1539

Lijsbeth Cornelis Pauwels Geens x Willem Sijmons verkocht aan Peeter Willem Bode een hooimade op het "hoochbosch"

Personen: Willem SIMONS Peter Willem BODE

| 141-0108 |

Schepenregister 141, f° 59 v° 18.11.1539

Anthonis Jans Verwilt verkocht aan zijn oom Peeter van der Wilt rente van 2 V rogge uit rente van 4 V rogge op panden bij de windmolen, en hem bij testament verstorven van Wouter Snels, zijn vaders oom, en waarvan Ijsabeele Peeter Christiaens Reijns huisvrouw de andere 2 V schuldig is. Item derdedeel dat hij had op de stede nu in handen van Anthonis Jan Brans

Personen: Anthonis Jan BRAENS Anthonis Jan VAN DER WILT Peter Willem VAN DER WILT Isabelle Willem VERWILT Peter Christiaen REIJNS

| 141-0109 |

Schepenregister 141, f° 60 r° 07.12.1539

Anthonis Jans van der Wilt verkocht aan Jorijs Geeraerdt Ingelbrechts rente van 35 L rogge hem bij testament verstorven van Wouter Peeter Snels gestaan op land op Donck in handen van Cornelis van Huijsen (schepenbrief 12.08.1447) en op den "dooden bemdt" (schepenbrief 11.09.1447). Wouter Peeter Snels had rente gekocht van Peeter Verwilt (schepenbrief 31.01.1529 svl)

Personen: Joris Geert INGELBRECHTS Peter Willem VAN DER WILT Anthonis Jan VAN DER WILT

| 141-0110 |

Schepenregister 141, f° 60 r° 07.12.1539, vervolg

In marge: 'gecalengiert' door de uitreikers en daarom 'geraseert'

| 141-0111 |

Schepenregister 141, f° 61 r° 16.12.1639

Franck Marcelis verkocht aan Marcus Loijcx, schout in Loenhout, stede in het einde van de palingstraat. Last aan Marie x +Wouter Snels, Mathijs Wouter Smidts (Brecht)

Personen: Matthijs Wouter SMITS Frans MARCELISSEN Marije Jan VAN HOUTELE

| 141-0112 |

Schepenregister 141, f° 61 v° 21.12.1539

Marie mr Marcelis Scoofs dr x +Willem Gielis van den Wijngaerde - Gabriel Vergult x Heijlwijch Willem Gielis van den Wijngaerde dr - Lijncken Willem Gielis van den Wijngaerde - Lenaerdt Willem Luijcx als voogd en Willem Scoofs als toeziener van de onbejaarde kinderen Willem Gielis vs x Marie vs; verkochten aan Jan de Cock (Brecht) rente van 2 Rgld (schepenbrief 12.12.1494)

Personen: Heijlwich Willem Gielis VAN DE WIJNGAERDE Marie Marcelis SCHOOFS Jan Jan DE COCK Willem Gielis VAN DE WIJNGAERDE Lijnken Willem Gielis VAN DE WIJNGAERDE Lenaert Willem Jan LUIJCX Willem Marcelis SCHOOFS

| 141-0113 |

Schepenregister 141, f° 62 r° 21.12.1539

zelfde comparanten verkochten aan zelfde koper rente van 18 L rogge (schepenbrief 23.03.1511) hen verstorven van mr Marcelis Scoofs

Personen: Marie Marcelis SCHOOFS Willem Marcelis SCHOOFS Heijlwich Willem Gielis VAN DE WIJNGAERDE Willem Gielis VAN DE WIJNGAERDE Lenaert Willem Jan LUIJCX Jan Jan DE COCK Lijnken Willem Gielis VAN DE WIJNGAERDE

| 141-0114 |

Schepenregister 141, f° 62 v° 23.12.1539

Jan Gielis Larien x Heijlwijch zijn schuldig aan Marie x +Wouter Snels rente van 4 Kgld 10 st op stede in Sneppel en op de "bolderblock" aldaar. Last aan kinderen Jan Henrick Meus. Onderpand is rente op goederen van erfgenamen Henrick Meus

Personen: Hendrik Jan MEUS Jan Hendrik MEUS Marije Jan VAN HOUTELE

| 141-0115 |

Schepenregister 141, f° 63 r° 23.12.1539

Adriaen Jan Wouters verkocht ontrent een jaar geleden aan Henrick Hovelmans x Marie rente van 2 V rogge (schepenbrief 01.02.1529) en welke hij gekocht had van Heijlwijch Lenaerts Keijsers

Personen: Hendrik HOVELMANS Marie Heilwich Lenaert KEIJSERS

| 141-0116 |

Schepenregister 141, f° 63 v° 29.12.1539 svb

Bastiaen Wouter Wielmans verkocht aan Claus Diericssen x Heijlwijch rente van 2 V rogge hem verstorven van zijn moeder

Personen: Claus DIERICX Heijlwich Jan NOUTS

| 141-0117 |

Schepenregister 141, f° 64 r° 29.12.1539 svb

Peeter Jan Boets is schuldig aan Adriaen de Ruevere x Lijsbeth en deze laatste haar zus Magriete rente van 10 st en dit op het versterf van zijn vader Jan Bode

| 141-0118 |

Schepenregister 141, f° 64 v° 29.12.1539 svb

Cornelis Cornelis Luijcx verkocht aan Marie x +Wouter Snels rente van 2 V rogge op stede in Sneppel, op den "honschoot, op de "hestadt" in "buijtelaer acker", op den "smeel". Last aan vs Marie, Katrijne Jans van Lare, kinderen Jan Jan Nout Luijcx, Mathijs de Cuijpere. Onderpand is zijn tegoed na +Cornelie zijn moeder

Personen: Jan Jan Nout LUIJCX Katrijne Jan VAN LARE Marije Jan VAN HOUTELE Cornelie Jan Peter NOUTS Cornelis Cornelis Jan LUIJCX

| 141-0119 |

Schepenregister 141, f° 64 v°, In marge: 09.09.1621

mr Gerardt Luijcx x +Anneken mr Pauwels de Cockx dr heeft circa 20 jaar terug Jan Lenaert Luijcx deze rente, die zijn vrouw was toegekomen, laten kwijten

Personen: Anna Pauwels DE KOCK Jan Lenaert LUYCX Geeraert LUIJCX

| 141-0120 |

Schepenregister 141, f° 65 v° 31.12.1539 svb

Cornelis Abrahams van Huijsen verkocht aan Henrijck Hovelmans x Marie rente van 4 Kgld op stede op Donk Z Gorijs Frans Marcelis W Wouter van den Cloote N Willem Hasen. Last aan Cornelis Lenaerts. Onderpand is zijn tegoed bij +zijn vader

Personen: Cornelis Abraham VAN HUYSEN Hendrik HOVELMANS Marie

| 141-0121 |

Schepenregister 141, f° 66 r° 02.01.1540 svl

Bernaerdt Janssen van Bavele verkocht aan Willem Huijbs Verboven x Lijsbeth rente van 3 Kgld op beemd in Popendonk O Nees van Bavele Z Jan Cornelis Claus Jans N kinderen Jan van Bavele en op andere erven

Personen: Bernaert Jan VAN BAVELE

| 141-0122 |

Schepenregister 141, f° 66 v° 12.01.1540 svl

Peeter Jan van Staijen verkocht aan Peeter Bode 'pluijmassier' (?) beemd den "honschoot" O en N Cornelis van Elsacker Z Quirijn Beeren. Last aan erfgenamen Jan van Staijen

Personen: Jan Cornelis Peter VAN STAIJEN Peter Jan VAN STAIJEN

| 141-0123 |

Schepenregister 141, f° 67 r° 12.01.1540 svl

Lambrecht Broomans Jacobssen is schuldig aan de kinderen Lenaerdt Faes rente van 2 V rogge op "de wilde stede" in Popendonk Z Lenaert van Bavele (schepenbrief 12.03.1470)

Personen: Lambrecht Jacob BROOMANS

| 141-0124 |

Schepenregister 141, f° 67 v° 12.01.1540 svl

Adriaen van Aken Claussen verkocht aan Michiel Verstraten rente van 2 V rogge op beemd op Donk N Peeter van Onstaijen W Wouter van den Cloote

Personen: Adriaen Claes Hendrik VAN AKEN Michiel Michiel VERSTRAETEN

| 141-0125 |

Schepenregister 141, f° 68 r° 20.01.1540 svl

Magriete Peeter Hovelmans x Geerd Vorselmans verkochten aan Michiel Laureijs Rombouts, Brecht rente van 20 st op land op het "hoochbosch"

Personen: Geert Peter Geert VORSELMANS Margriete Peter HOVELMANS

| 141-0126 |

Schepenregister 141, f° 68 v° 20.01.1540 svl

Claus Aerts der Wewen x Marie verkochten aan Wouter Delien rente van 5 Kgld op erven in Neerven O Jan Dries Heerls Z en N Ghijsbrecht Jan Pauwels W Dierck Nijs Hegs en op stede aan "stapelheide" Z Willem Jan Nouts. Last aan Katrijne Cornelis Vermunten, Lijsken Andries Goos weduwe, Jan Jordaens

Personen: Andries Jan WUYTS Marie Goosem LEMMENS Jan Dries HEERLS Lijsbeth Hendrik MEUS Claus Aert DER WEUWEN Katerine Cornelis VERMUNTEN Gijsbrecht Jan Pauwel WUYTS

| 141-0127 |

Schepenregister 141, f° 68 v° 20.01.1540, vervolg

Nota: akte doorgehaald

| 141-0128 |

Schepenregister 141, f° 69 v° 26.01.1540 svl

Jacob Nijs van Heester, ook voor zijn broers Lenaert en Claus, verkocht aan Pauwels Willem Aerdts x Marie rente van 1 V rogge, hen verstorven van hun broer Thoomas Meijs Putcuijps

Personen: Marie Hendrik ACDORENS Dierck Nijs HEGGE

| 141-0129 |

Schepenregister 141, f° 70 r° 27.01.1540 svl

Dianne x +Peeter Hasen met haar voogd Peeter Zoeten verkocht aan Quirijn Henrick Acdorens rente van 6 L rogge op zaailand O kinderen Cornelis Conincx Z Marten Peeter Hasen zonen W Laureijs van Aerde N Cornelis Vorspoels

Personen: Peter Thijs HASEN Peter Jan ZOETEN Quirijn Hendrik ACDORENS Dianne Jan SOETEN

| 141-0130 |

Schepenregister 141, f° 70 v° 28.01.1540 svl

Magriete Peeter Hovelmans x Geert Peeter Vorselmans verkocht aan Geert Laureijs Schoemakers x Lijsbeth Jans Verschueren beemd "den hontschoot" W Cornelis Pauwels Keeselmans

Personen: Margriete Peter HOVELMANS Cornelis Jan Pauwels KEESELMANS Geert Laureijs SCHOENMAKERS Geert Peter Geert VORSELMANS

| 141-0131 |

Schepenregister 141, f° 71 r° 31.01.1540 svl

Dierick Pauwels Willem Diericsssen verkocht aan Peeter Jan Snellen, smid van Breda x Katrijne rente van 3 V rogge. Onderpand is rente van 30 st op de goederen van Jan de Weerdt aan de kerk in Loenhout

Personen: Peter Jan SNELLEN Cathrijne Cornelis DE CONINCK Dierck Pauwels Willem DIERICX

| 141-0132 |

Schepenregister 141, f° 71 v° 03.02.1540 svl

Jan van der Heijden Henricssen verkocht aan Marie x +Wouter Snels rente van 5 Kgld op de goederen van Peeter van der Buijten, welke rente de momboors van Jan van der Heijden gekocht hadden van Peeter van Onstaijen op 25.10.1538 (schepenbrief Antwerpen)

| 141-0133 |

Schepenregister 141, f° 72 r° 03.02.1540 svl

Peeter Jan Wackers x Heijlwijch Lenaerts Keijsers verkochten aan Marie x +Wouter Snels rente van 4 Kgld op stede in Sneppel Z Geert van Elsacker W Jan van Elsacker en Jan van Staijen en op andere panden. Last aan Jacob Heerls, Peeter Jan Nout Luijcx, Mariken Buijen Michiels

Personen: Peter Jan Nout LUIJCX Mariken Buijen MICHIELS Marije Jan VAN HOUTELE Heilwich Lenaert KEIJSERS Jacob HEERLS

| 141-0134 |

Schepenregister 141, f° 73 r° 03.02.1540 svl

Magriete Peeter Jan Peeter Claus dr x Jan de Bije verkocht en vermangelde erfrenten met Cornelis Buijen Michielssen, nl rente van 30 st die Jan Thoen Giel Sijmons van Dietfoirt gekocht had van Willem Cornelis Buijs en nadien aan haar verkocht had

Personen: Willem Cornelis BUIJS Jan Toen Giel Simon VAN DITFOIRT Jan BIJEN Magriete Peter Jan Peter CLAUS

| 141-0135 |

Schepenregister 141, f° 73 v° 05.02.1540 svl

Huijbrecht Jacob Jans verkocht aan Peeter van der Wilt en Jan Peeter Hovelmans beemd op het "hoochbosch" ZW erfgenamen Willem Vermolen NO Peeter Willem Boets, welke beemd hij gekocht had van Henrick Jan Heijlens. Willem, zoon van Huijbrecht Jacob Jans x +Katrijne Willems van Onstaijen, stelt onderpand, nl rente van 2 £ op de goederen van Jan Lauwer Thijs, Wuustwezel

Personen: Catharina Willem VAN OSTAYEN Peter Willem VAN DER WILT Huybrecht Jacob JANS Jan Peter HOVELMANS Jan Lauwer THIJS

| 141-0136 |

Schepenregister 141, f° 74 r° 09.02.1540 svl

Mathijs Jan Claus Peeterssen verkocht aan Magriete der Wewen rente van 1 V rogge

Personen: Magriet Peter DER WEUWEN

| 141-0137 |

Schepenregister 141, f° 74 r° 09.02.1540 svl

Jan Bouwens van Malle x Lijsbeth Henrick van den Vekene verkochten aan Aert der Wewen stede in Terbeek. Last aan Jan Hegge, Peeter Jan Nijs, Cornelie Nout Peeter Nouts, Jan van Bavele, Jan Bouwens x Lijsbeth. Verkopers mogen in het huis blijven wonen

Personen: Jan VAN BAVEL Peter Jan NIJS Jan Jan HEGGE Cornelie Nout Peter NOUTSEN Jan Bouwen VAN MALLE Aert Aert DER WEUWEN

| 141-0138 |

Schepenregister 141, f° 75 r° 09.02.1540 svl

Wouter Peeters van den Cloote verkocht aan Henrick Hovelmans rente van 5 Kgld op eusel "den steert" W en N Henrick Jan Heijns. Last aan Peeter Hovelmans. Vader Peeter van den Cloote stelt beemd in Sneppel tot onderpand

Personen: Hendrik HOVELMANS Wouter Peter Wouter VAN DE CLOOTE Peter Wouter VAN DE CLOOTE

| 141-0139 |

Schepenregister 141, f° 75 v° 09.02.1540 svl

Willem de Coninck verkocht aan Katrijne x +Jan Wouter Delien xx Peeter Cornelis Nijs en haar voorkinderen rente van 3 Kgld op stede in Neerven en op andere erven. Last aan Peeter Hovelmans, erfgenamen Roelant de Keijsere

Personen: Katrijne Michiel Wouter AERTS Willem DE CONINCK Peter Cornelis Jan NIJS

| 141-0140 |

Schepenregister 141, f° 76 r° 09.02.1540 svl

Claus der Wewen x Marie verkochten aan Wouter Delijen rente van 6 Kgld op stede in Neerven Z Goosem Lemmens W en N Peeter Cornelis Loijcx en op andere erven, stede aan "stapelheijde" en den "gagelscoot". Lasten aan kinderen Henrick Hovelmans, Peeter Schoenken (Wezel), Katrijne Cornelis Vermunten, Lijsbeth x +Andries Jan Wuijts, Jan Jordaens

Personen: Claus Aert DER WEUWEN Goosem Goosem LEMMENS Marie Goosem LEMMENS Peter Cornelis Jan LUIJCX Lijsbeth Hendrik MEUS Andries Jan WUYTS Katerine Cornelis VERMUNTEN

| 141-0141 |

Schepenregister 141, f° 77 r° 14.02.1540 svl

Dierick Bode Lenaertssen x Katrijne Gielis van den Wijngaerde verkochten aan Mathijs van Riele rente van 4 Kgld op zaailand "den neckers poel". Last aan erfgenamen Arnout van Onstaijen en nog op een sister rogge die Dierick heffende is op de goederen van zijn broer Cornelis Bode Lenaertssen, hem bevallen na + zijn vader en + zijn moeder

Personen: Aernout VAN ONSTAYEN Katrijne Gielis VAN DE WIJNGAERDE

| 141-0142 |

Schepenregister 141, f° 77 v° 17.02.1540 svl

Jan Hovelmans (Neerven) transporteert aan zijn broer Henrick Hovelmans rente van 30 st op panden in Loenhout (schepenbrief 21.07.1488), en dit in vereffening van 6 £ gr br nog schuldig voor koop van beemd. Willem van den Bogaerde is als bezitter van de panden de rente schuldig

| 141-0143 |

Schepenregister 141, f° 78 r° 18.02.1540 svl

Cornelis Lenaert Boets is schuldig aan Jorijs Ingelbrechts rente van 1 sister rogge op stede in Terbeek Z Anthonis Wouter Diericx N erfgenamen Adriaen Peeter Boets. Last aan Dierick Lenaert Boets, Peeter Lenaert Boets, kinderen Peeter Cristiaen Reijns

Personen: Joris Geert INGELBRECHTS Peter Christiaen REIJNS

| 141-0144 |

Schepenregister 141, f° 78 v° 18.02.1540 svl

Jan van Aerde Cornelissen is schuldig aan Peeter Jan Braens rente van 10 st op hooimade. Last aan Willem Huijbs Verboven

Personen: Jan Cornelis VAN AERDE Peter Jan BRAENS

| 141-0145 |

Schepenregister 141, f° 79 r° 23.02.1640 svl

Jan Meijs Putcuijps, alias van Heester verkocht aan Peeter Wouter van den Cloote rente van 2 V rogge op stede in Sneppel

Personen: Jan Meijs PUTCUIJPS Peter Wouter VAN DE CLOOTE

| 141-0146 |

Schepenregister 141, f° 79 v° 24.02.1540 svl

Geerdt van Elsackere verkocht aan Lijsken Peeter Cristiaen Reijns dr rente van 2 V rogge 25 st op erven "den huijsen berch" Z Cornelis Aerdts der Wewen N Peeter Jan Wackers

Personen: Geert VAN ELSACKER

| 141-0147 |

Schepenregister 141, f° 80 r° 26.02.1540 svl

Cornelis Pauwels Keeselmans verkocht aan Peeter van der Wilt rente van 20 st

Personen: Peter Willem VAN DER WILT Cornelis Jan Pauwels KEESELMANS

| 141-0148 |

Schepenregister 141, f° 80 v° 01.03.1540 svl

voor Jan Cornelis Boets en Cornelis Abrahams van Huijsen, laten onder juffr Marie van den Wijngaerde Jans dr in het laathof van Tijchelt, verschijnen Jan van Eekele Janssen de jonge en Katrijne Jan Amelnoirts x Jan van Eekele Janssen, verkochten aan Jorijs Ingelbrechts rente van 4 V rogge op stede in de sneppelse akker O en W erfgenamen Nijs van Heester N Marie Jan Braens en toebehorend Michiel Leijs Rombouts of zijn kinderen

Personen: Katrijne Jan AMELVOIRTS Cornelis Abraham VAN HUYSEN Joris Geert INGELBRECHTS Jan Jan VAN EECKEL Jan Jan Jansen VAN EECKEL

| 141-0149 |

Schepenregister 141, f° 81 r° 03.03.1540 svl

Peeter Peeter Nout, alias in de Bijle is schuldig aan Magriete Jan Ghijs dr een rente van 3 V rogge 25 st. Item aan Lijsbeth Jan Ghijs dr 2 V rogge 50 st. Item aan weeskind van Cornelis Jan Ghijs 1 V rogge 25 st. Item Katrijne Jan Ghijs dr 2 V 25 st. Renten staan op stede aan huffelaar heide O Peeter van Dietfoirt Z Jan Vorspoels, op zaailand "kuijts hof" en op "den winckel". Last aan Marije x Henrick Hovelmans, kinderen Cornelis Conincx, Huijbrecht Jans Scippere. Renten zijn de kinderen verstorven van hun vader +Jan Ghijs

Personen: Margriete Jan Gijs VAN DER CREEKE Cathrijne Jan Ghijs VAN DER CREEKE Jan Ghijs VAN DER CREEKE Cornelis Adriaen DE CONINCK Peter Peter Jan NOUTS Lijsbeth Jan Gijs VAN DER CREEKE Cornelis Jan Gijs VAN DER CREEKE Marie Hendrik HOVELMANS

| 141-0150 |

Schepenregister 141, f° 81 v° 02.03.1540 svl

Katrijne Claus Pauwels Diericx dr x +Jan Faes met haar voogd Ghijsbrecht de Bije is schuldig aan Marie Jan Meus dr rente van 20 st op stede op "stuijvesande" bij de kerk Z Marie Willem Gielis Jans dr N Jan van Lint

Personen: Gijsbrecht DE BIJE Jan FAES Marie Jan VAN HUYSEN Katrijne Claus Pauwels DIERCX

| 141-0151 |

Schepenregister 141, f° 82 r° 02.03.1540 svl

Anthonis Jans van der Wilt verkocht aan Pauwels Willem Aerts x Marie rente van 9 L rogge, dewelke hem bij testament was toegekomen van Wouter Peeter Snels

Personen: Anthonis Jan VAN DER WILT Marie Hendrik ACDORENS

| 141-0152 |

Schepenregister 141, f° 82 r° 02.03.1540, vervolg

In marge: Jacop Verdijck x Tanneken Geleijns, haar moeder was Marie Pauwels Aerts, voldaan door Bastiaen van Liere

Personen: Bastiaen Jan Faes VAN LIER Tanneken Antonij GELEYNS Jacob Lenaert Michiel VERDIJCK

| 141-0153 |

Schepenregister 141, f° 83 r° 02.03.1540 svl

Henrick Jan Lodders x Marie Jans van Aerde verkochten aan Bernaerd Jans van Bavele als voogd en Adriaen Jan Wouters als toeziener van Willeken en Anneken Peeter Cristiaen Reijns onbejaarde kinderen rente van 4 V rogge 3 Kgld 10 st op den "scoerbemdt" aan "scoerdijck" Z, W en N Laureijs van Aerde en op andere erven. Last aan Berbele x Mathijs Hovelmans

Personen: Matthijs Hendrik HOVELMANS Berbele Buijen THIJS Hendrik Jan LODDERS Bernaert Jan VAN BAVELE

| 141-0154 |

Schepenregister 141, f° 83 v° 02.03.1540 svl

Cristiaen Henrick Meus verkocht aan Marie Peeter Diericx rente van 1 V rogge op stede in Neerven N Willem Sijmons O Jan Laureijs Rombouts Z erfgenamen Jan Ingelen en op andere erven. Last aan Peeter Cornelis Loijcx, Cornelis Marck Loijcx, Jan Geerdt Rombouts de oude

Personen: Christiaen Hendrik MEUS

| 141-0155 |

Schepenregister 141, f° 84 v° 06.03.1540 svl

Katrijne Jan Braens dr x Jan der Wewen verkocht aan Jan van Bavele Cornelissen rente van 2 V rogge (kwijting in rente schepenbrief 04.02.1483)

Personen: Jan Aert DER WEUWEN Katrijne Jan BRAENS Jan Cornelis VAN BAVEL

| 141-0156 |

Schepenregister 141, f° 85 r° 06.03.1540 svl

Anthonis Jans van der Wilt verkocht aan Henrick van Aerde Cornelissen rente van 4 V rogge uit rente van 6 V rogge (schepenbrief 11.10.1512) waarvan Peeter van der Buijten de andere 2 V afgekweten heeft

Personen: Anthonis Jan VAN DER WILT Hendrik Cornelis VAN AERDE

| 141-0157 |

Schepenregister 141, f° 85 v° 06.03.1540 svl

Anthonis Jans van der Wilt verkocht aan Henrick van Aerde Cornelissen nog een rente van 1 V rogge die hem bij testament verstorven was van Wouter Snels

Personen: Anthonis Jan VAN DER WILT Hendrik Cornelis VAN AERDE

| 141-0158 |

Schepenregister 141, f° 86 r° 16.03.1540 svl

Cornelis en Jan mr Peeter Vorspoels zonen zijn schuldig aan mr Peeter Spoermans x Cornelie rente van 1 V rogge op stede in de "koestraat" N Peeter Noutes O Peeter van Dietfoirt Z Cornelis Jan Boets en Ot Jacobs en op andere erven. Last aan Cornelis Vorspoels Janssen, Mechtelt Vorspoels, Peeter en Henrick van der Buijten, Peeter van Onstaijen, Henrick Laureijs Rombouts, Geerd Larien weduwe, Huijbrechts Verboven weduwe, Lijnken Mathijs van Coeschot

Personen: Hendrik Hendrik Peter VAN DER BUYTEN Huybrecht Willem VERBOVEN Margriete Jan Gijs VAN DER CREEKE Jan Peter VORSPOELS Catherine Matthijs VAN COESCHOT Hendrik Laureijs ROMBOUTS Cornelis Jan VORSPOELS Cornelis Peter VORSPOELS Peter Hendrik VAN DER BUYTEN Mechtelt Jan VORSPOEL Marie

| 141-0159 |

Schepenregister 141, f° 86 v° 18.03.1540 svl

Cornelis Cornelis Luijcx is schuldig aan Katrijne Jans van Laer rente van 2 V rogge op den "hontschout" in Sneppel. Katrijne had de erven destijds verkocht aan haar broer Jan Jans van Lare

Personen: Jan Jan VAN LARE Katrijne Jan VAN LARE Cornelis Cornelis Jan LUIJCX

| 141-0160 |

Schepenregister 141, f° 87 r° 22.03.1540 svl

Peeter van Onstaijen, schepen, als voogd van de onbejaarde kinderen van zijn broer Peeter van Onstaijen, moeder was +Magriete Jan Loijcx, verkocht aan Michiel Laureijs Rombouts, Brecht derdedeel van 1 £ gr br welk 1 £ de broers Jan, Michiel vs en Cornelis Laureijs Rombouts zonen op 14.11.1515 gekocht hadden tegen de erfgenamen Buijen Thijs en welk derdedeel Michiel Laureijs Rombouts vs kinderen getransporteerd had in afkorting van de stede in Neerven die hij van hen gekocht had

Personen: Cornelis Laureijs ROMBOUTS Buijen Thijs BOUWENS Jan Laureijs ROMBOUTS

| 141-0161 |

Schepenregister 141, f° 87 v° 22.03.1540 svl

Anthonis Jans Verwilt verkocht aan Pauwels Willem Aerts x Marie helft van rente van 5 V rogge op den "pershof" Z Dierck Boets en Mathijs Hovelmans O Jan Boets, erfgenamen Wouter Conincx en Cornelis en Gielis Haest en welke hem bij testament verstorven is van Wouter Snels (schepenbrief 09.09.1497) en welke erven Wouter Snels verkocht had aan Marie Bouwen Thijs x Henrick van den Bogaerde

Personen: Marie Bouwen THIJS Hendrik VAN DEN BOGAERDE Marie Hendrik ACDORENS

| 141-0162 |

Schepenregister 141, f° 88 v° 22.03.1540 svl

Anthonis Jans Verwilt verkocht aan Jan Peeter Thijs Hasen x Magriete de andere helft van vs rente (cfr vorige akte)

Personen: Margriete

| 141-0163 |

Schepenregister 141, f° 89 r° 05.04.1540 svl

Marie Jans van Staijen x Gielis Haest verkochten aan Jan Verhaert x Adriana rente van 2 V rogge op "dnijen lant" in "buijtelaer acker" W Michiel van Elsacker N en O Quirijn Beeren. Onderpand is hooimade de "straelde"

| 141-0164 |

Schepenregister 141, f° 89 v° 05.04.1540 svl

Magdalena Jan Thijs Larien verkocht aan haar zuster Marie Jan Thijs Larien rente van 1 V rogge in mindering van rente van 5 V rogge welk blijkt uit een schepenbrief waarin vermeld dat Magriete Jan Thijs Larien x Jan Theus Martens schuldig was aan haar broer Cornelis Jan Thijs Larien en haar zusters Magdalena en Marie elk 5 V op stede in Sneppel en op andere panden

| 141-0165 |

Schepenregister 141, f° 90 v° 12(?).04.1540 svl

Digne Jan Braens x Cornelis Vorspoels verkocht aan Peeter Jan Snellen x Katrijne Cornelis Conincx rente van 2 V rogge op stede bij de kerk. Last aan kinderen Doren Jan Braens

Personen: Cornelis Peter VORSPOELS Cathrijne Cornelis DE CONINCK Peter Jan SNELLEN Digne Jan BRAENS Doren Jan BRAENS

| 141-0166 |

Schepenregister 141, f° 90 v°, In marge: 18.02.1600

afgekweten door Lijsbeth Cornelis Vorspoels aan Adriaen Cornelis Deckers, smid

Personen: Adriaen Cornelis Adriaen DECKERS

| 141-0167 |

Schepenregister 141, f° 91 r° 13.04.1540 svl

Marie Willem Luijcx x Peeter Nouts verkochten aan Neelken en Mariken Michiels van Huijsen drs rente van 7 L rogge in mindering van rente van 7 L rogge 22 st min 9 muiten (schepenbrief 26.09.1535) op stede den "aerdt" in Popendonk O Peeter van Huijsen Z erfgenamen Johanne van de Vekene W Luijcas Willem Luijcx, die de panden in handen heeft

Personen: Peter Peter Jan NOUTS Mariken Willem Jan LUIJCX Lucas Willem Jan LUIJCX Neelken Michiel VAN HUYSEN Mariken Michiel VAN HUYSEN

| 141-0168 |

Schepenregister 141, f° 92 r° 19.04.1540 svl

Ghijsbrecht Jan Pauwels Wuijts en Cornelis Jan Nout Luijcx, rentmeesters van de H Geest in Loenhout enerzijds en anderzijds Jan van Bavele x Magriete Henrick Leemans mangelen erve om erfrenten, nl enerzijds rente van 2 V rogge aan vs Magriete verstorven van haar vader Henrick Wouter Leemans en door deze gekocht van Marie Coel Claus Heijns dr x Jan van Bavele, droogscheerder, poorter van Antwerpen op een huis in Sneppel waar Peeter meester Geerts placht te wonen en welke panden bezit waren van Magriete Peeter Nouts x +Jan Bouwen Thijs (schepenbrief 12.01.1509) en anderzijds zaailand in Terbeek, gekomen van Peeter van de Vekene

Personen: Magriete Peter NOUTS Margriete Hendrik LEEMANS Gijsbrecht Jan Pauwel WUYTS Jan Buijen THIJS Jan Cornelis VAN BAVEL Cornelis Jan Nout LUIJCX

| 141-0169 |

Schepenregister 141, f° 93 r° 19.04.1540 svl

Peeter Boudens verkocht aan Magdalene Geeraerdt Ingelbrechts rente van 1 sister rogge

Personen: Magdalena Geert INGELBRECHTS

| 141-0170 |

Schepenregister 141, f° 93 v° 19.04.1540 svl

Cornelis Aerdts der Wewen is schuldig aan Goosem van Lare Janssen rente van 3 Kgld (schepenbrief 18.12.1525) die hij voorheen schuldig was de moeder van Goosem van Lare, nl Marie Goosem Lemmens dr. Pand is stede in Sneppel en andere erven. Last aan Roelant de Keijser, erfgenamen Cornelis Cleijs Jans, erfgenamen Jan van Staijen, Peeter van Onstaijen

Personen: Goosem Jan VAN LARE Mariken Goosem LEMMENS Cornelis Aert DER WEUWEN

| 141-0171 |

Schepenregister 141, f° 94 r° 19.04.1540 svl

Willem van den Bogaerde Willemssen is schuldig aan Johanne Nout Luijcx dr rente van 5 L rogge 12,5 st op stede in Hecht O Jan Pauwels Keeselmans en op andere erven. Last aan kinderen Henrick Hovelmans en welke panden Willem van den Bogaerde gekocht had van Thomas van Marem. Onderpand is "knodders blok"

Personen: Dianne Nout LUIJCX Thomas Matthijs VAN MARUM Willem Willem VAN DEN BOGAERT

| 141-0172 |

Schepenregister 141, f° 95 r° 19.04.1540 svl

Peeter Anthonissen van Dietfoirt verkocht aan Jan Claus van Dalem rente van 20 st op beemd den "evenare"

Personen: Peter Thoen Giel VAN DIETFOIRT Jan Claus VAN DAEL

| 141-0173 |

Schepenregister 141, f° 95 v° 26.04.1540 svl

Geerdt Vorselmans Peeterssen is schuldig aan Marie x +Wouter Snels rente van 15 V 3 L rogge op stede aan de windmolen N Goosem Lemmens Jan de Weerdt O Peeter Hovelmans Z kind(eren) Dierick Vorspoels. Last aan kinderen Peeter Cristiaen Reijns. Geerdt Vorselmans kocht de stede van Jan van Eekele Janssen die ze op 09.07.1511 gekocht had van Wouter Peeter Snels. Item is zelfde nog schuldig aan Marie vs rente van 2 Kgld op beemd den "oijvereijcke"

Personen: Peter Christiaen REIJNS Marije Jan VAN HOUTELE Geert Peter Geert VORSELMANS Jan Jan Jansen VAN EECKEL

| 141-0174 |

Schepenregister 141, f° 96 v° 02.05.1540 svl

Marie Goosen Beers x +Joos Luijcx - Willem en Jan Joos Luijcx zonen, ook voor Heijlwijch Joos Luijcx; verkochten aan Geert Laureijs Schoemakers x Lijsbeth Jan Verschueren een beemd bij de "marem voirt"

Personen: Willem Joos LUIJCX Geert Laureijs SCHOENMAKERS Heijlwich Joos LUIJCX Marie Goosen BEERS Jan Joos LUIJCX Joos LUIJCX

| 141-0175 |

Schepenregister 141, f° 96 v° 03.05.1540 svl

Jan Willems van Staijen is schuldig aan Henrick, Michiel, Cornelis, Willem en Zoeten, wettige kinderen Cornelis Jans van Staijen rente van 1 V rogge op stede in Popendonk Z Peeter Cristiaen Reijns W Bernaert van den Broecke en erfgenamen Henrick Meus N Lambrecht Broomans en Jan Cornelis Claus Jans. Last aan erfgenamen Jan Marck Loijcx, Peeter Cornelis Loijcx, Marie x Henrick Hovelmans, Abraham van Huijsen, Marie Jacobs van Aerde, Katrijne Aerts der Wewen weduwe, Cornelis van Onstaijen

Personen: Lambrecht Jacob BROOMANS Hendrik HOVELMANS Abraham Hendrik VAN HUYSEN Peter Christiaen REIJNS Marie

| 141-0176 |

Schepenregister 141, f° 97 r° 03.05.1540

Cristijne Willems Vermunten x Lenaert Jan Nijs verkochten aan Adriaen Willems Vermunten een heiblok in Sneppel door het "hooch veken" O Cornelis Geert van Elsacker Z erfgenamen Jan van Staijen. Item zaailand in sneppel akker O Marie Jan Braens W Marie Wouter Snels weduwe

Personen: Adriaen Willem VERMUNTEN Kristijne Willem VERMUNTEN Lenaert Jan NIJS

| 141-0177 |

Schepenregister 141, f° 97 v° 03.05.1540

Adriaen Willems Vermunten verkocht aan Lenaert Jan Nijs x Cristijne Willems Vermunten erven de "straelde" O Marie Henrick Hovelmans Z Casus Huefkens W Cornelis en Gielis Haest

Personen: Kristijne Willem VERMUNTEN Adriaen Willem VERMUNTEN Lenaert Jan NIJS

| 141-0178 |

Schepenregister 141, f° 98 r° 05.05.1540

Peeter Huijb Callants is schuldig aan Thoomas Jan Adriaens x Katrijne Jans van Aerde rente van 3 L rogge op stede in de hoenderstraat NW erfgenamen Cornelis Vermunten NO en ZO Peeter Wierocx. Last aan erfgenamen Cornelis Jan Nijs, erfgenamen Joris van de Wijngaerde. Stede behoorde eertijds toe aan Peeter Nouts cum uxoris die op hun ziekbed bij testament nog rente van 9 V rogge op deze stede overmaakten aan H Geest in Loenhout. Katrijne van Aerde heeft rente van haar vader Jan van Aerde, die hierop gedeeld was tegen zijn broers en zusters, zoals zijn broer Laureijs van Aerde, schepen, verklaart

Personen: Peter Jan WIERICX Thomas Jan ADRIAENS Cornelis Willem VERMUNTEN Kathlijne Jan VAN AERDE Peter Huybrecht CALLANTS

| 141-0179 |

Schepenregister 141, f° 98 v° 19.05.1540

Lenaert Jan Nijs x Cristijne Willems Vermunten verkochten aan Franck Marcelis x Lijsbeth zaailand. Last aan Claus de molenare, Cornelis en Peeter Jan Nout Luijcx

Personen: Cornelis Jan Nout LUIJCX Kristijne Willem VERMUNTEN Lijsbeth Cornelis Jan NIJS Lenaert Jan NIJS Peter Jan Nout LUIJCX Frans MARCELISSEN Claus Peter Willem DE MOLENARE

| 141-0180 |

Schepenregister 141, f° 99 r° 24.05.1540

Peeter Joos is schepen af, vervangen door Michiel van Elsacker

Personen: Michiel Cornelis VAN ELSACKER Peter JOOS

| 141-0181 |

Schepenregister 141, f° 99 v° 25.05.1540

Peeter Jan Braens x Katrijne Adriaen Peeter Boets verkochten aan Peeter Cornelis Nijs x Katrijne rente van 10 st op panden in Loenhout

Personen: Peter Cornelis Jan NIJS Katrijne Michiel Wouter AERTS Peter Jan BRAENS Catherine Adriaen Peter BODE

| 141-0182 |

Schepenregister 141, f° 99 v° 31.05.1540

Geert Marck Jan Marck Loijcx verkocht aan Katrijne Cornelis Vermunten rente van 1 V rogge op stede in Hoenderen N Cornelis van den Bruijnenberge, stede thans in bezit van Peeter Nout Peeter Nouts

Personen: Peter Nout Peter NOUTSEN Katerine Cornelis VERMUNTEN

| 141-0183 |

Schepenregister 141, f° 100 r° 09.06.1540

Marie Jacobs van Aerde verkocht aan Jan Pauwels Keeselmans rente van 2 V rogge

Personen: Jan Pauwels KEESELMANS

| 141-0184 |

Schepenregister 141, f° 100 v° 09.06.1540

Marie Jacobs van Aerde verkocht aan Jan Pauwels Keeselmans rente van 6 L rogge

Personen: Jan Pauwels KEESELMANS

| 141-0185 |

Schepenregister 141, f° 101 r° 09.06.1540

Marie Jacobs van Aerde verkocht aan Jan Pauwels Keeselmans rente van 4 Kgld op de "donckbemdt", thans in bezit van Jan van Aerde Cornelissen, wiens vader Cornelis van Aerde de beemd destijds kocht van Marie x +Jacob van Aerde

Personen: Jan Pauwels KEESELMANS Jacob VAN AERDE Cornelis VAN AERDE Jan Cornelis VAN AERDE Marie Nout VAN DER BUYTEN

| 141-0186 |

Schepenregister 141, f° 101 v° 14.06.1540

Wouter Jan Stevens verkocht aan Lijsbeth Henrick Meus x +Andries Jan Wuijts rente van 2 V rogge op stede in de berenstraat Z Jan Roovaerts W en N kind Cornelis Heijn Gorijs en op andere erven

Personen: Lijsbeth Hendrik MEUS Andries Jan WUYTS

| 141-0187 |

Schepenregister 141, f° 102 r° 28.06.1540

Bouwen Hovelmans Mathijssen verkocht aan Jacob Delijen x Anne rente van 4 Kgld 10 st 1 V rogge op erven in Sneppel

Personen: Bouwen Matthijs HOVELMANS Anneken Wouter FAES

| 141-0188 |

Schepenregister 141, f° 102 v° 12.07.1540

Anthonis Jans Verwilt verkocht aan de kinderen Peeter Cristiaen Reijns rente van 2 V rogge geheven op panden in hun bezit en hem bij testament verstorven van Wouter Snels, zijn vaders oom

Personen: Peter Christiaen REIJNS Anthonis Jan VAN DER WILT

| 141-0189 |

Schepenregister 141, f° 103 r° 12.07.1540

Anthonis Jans Verwilt verkocht aan Bernaert van Bavele rente van 10,5 V rogge op panden die vs Bernaert toebehoren

Personen: Bernaert Jan VAN BAVELE Anthonis Jan VAN DER WILT

| 141-0190 |

Schepenregister 141, f° 103 v° 14.07.1540

(circa 3 jaar terug verschenen) Peeter de Cuijpere Peeterssen x Lijsbeth Jan Claus Peeters droegen op in handen van de schout, tot hun crediteuren en schuldenaren, hun stede en hun erven. Werden verkocht aan Peeter Willem Bode (Boets). Stede is gelegen in Terbeek en diverse erven over Loenhout verspreid. Lasten aan Cornelis Marck Loijcx, Peeter Dignen, erfgenamen Magriete Peeter Boets, Jan Dries Heerls, Jan de Bruijne, erfgenamen Marie Jacobs van Aerde, Jan Gielis Luijcx, Henrick Philips, Anthonis van Dietfoirt, Magriete der Wewen, Jacob Delijen, Wouter Snels. Mathijs Jan Claus Peeters bezit vierendeel in vs goederen

Personen: Peter Willem BODE Peter Peter DE CUYPER

| 141-0191 |

Schepenregister 141, f° 105 r° 05.08.1540

Cornelis Jan Diels x Agneese verkochten aan Marie x +Wouter Snels rente van 4 Kgld op stede in Terbeek Z Wouter van den Broeck W Nees van Bavel. Last aan Mariken Meus Hovelmans. Pand is heiblok in Hoogstraten N Willem Neefs O Adriaen Dwaelwevers Z erfgenamen Arnout van Onstaijen

Personen: Mariken Meeus HOVELMANS Cornelis Jan Dielis MENTS Agneese Marije Jan VAN HOUTELE

| 141-0192 |

Schepenregister 141, f° 105 v° 09.08.1540

Goosem Jan Aerts verkocht aan Cornelie x +Claus Peeter Haest rente van 10 sch gr br op panden in Loenhout en welke hij verkregen had bij deling tegen zijn broers en zusters

Personen: Cornelie Jan Hendrik VAN BAVELE Goosem Jan AERTS

| 141-0193 |

Schepenregister 141, f° 106 r° 17.08.1540

Willem Lenaerdt Wil Buijens, schepen doet zijn erfpanden bezetten, beemd op het hoogbos die Agneese x +Cornelis Vermunten bezat

Personen: Cornelis Willem VERMUNTEN

| 141-0194 |

Schepenregister 141, f° 107 r° 17.08.1540

Jan Gielis Larien is schuldig aan Marck Nout Peeter Nouts rente van 2 V rogge op "bolders block" in Sneppel en op zijn stede aldaar. Last aan Marie x +Wouter Snels, kinderen Jan Henrick Meus

Personen: Marck Nout Peter NOUTSEN Marije Jan VAN HOUTELE Jan Hendrik MEUS

| 141-0195 |

Schepenregister 141, f° 108 r° 06.09.1540

Jacob Wouter Delijen verkocht aan Peeter Cornelis Nijs x Karijne een heiblok op het "hesschot" N Cornelis Pauwels Keeselmans O, Z en W Peeter Martens opt Hesschot

Personen: Cornelis Jan Pauwels KEESELMANS Katrijne Michiel Wouter AERTS Peter Marten Zibs OPT HESSCHOT Peter Cornelis Jan NIJS

| 141-0196 |

Schepenregister 141, f° 108 v° 09.09.1540

Peeter Wierocx x Cornelie Pauwels Couwenberchs verkochten aan Lijnken Henrick Jordaens rente van 2 V rogge op stede in de hoenderstraat O Peeter Faes N Jan van Eekele en op andere erven. Last aan Wouter Naeijens, Peeter Speecx, Peeter Cornelis van Aerde, Lijsken Cornelis Conincx, Cornelis Cornelis Legen, Peeter Hovelmans, Geert Laureijs Schoenmakers

Personen: Cornelie Pauwels COUWENBERCHS Peter Jan WIERICX

| 141-0197 |

Schepenregister 141, f° 109 v° 20.09.1540

Gielis van den Zande xx Hilleken Gabriels Bijen, echtgenote zal bij verkopen van hun stede 10 £ br hebben voor haar inbreng van haar oude goederen. Gedeelte van stede en goederen werd gekocht van Peeter Gielis van den Zande, zoon van vs Gielis x +Lijsbeth Peeter Beeren

Personen: Peter Gielis VAN DE ZANDE Hillegond Gabriel BIJEN Gielis VAN DE ZANDE Lijsbeth Peter BEEREN

| 141-0198 |

Schepenregister 141, f° 110 r° 29.09.1540

Marie x +Claus Jan Heijlens - Cornelis, Joris, Claus, Henrick en Peeter Claus Jan Heijlens zonen - Claus vs als voogd en Peeter Nouts alias inde Bijle als toeziener van de onbejaarde kinderen Denijs Claus Jan Heijlens - Henrick vs als voogd en Jorijs vs als toeziener van de onbejaarde kinderen Anthonis Claus Jan Heijlens; verkochten aan Mathijs Claus Jan Heijlens een stede in Sneppel O Peeter Jan Wackers en Cornelis Jan Marck Loijcx Z Cornelis der Wewen W Jan Larien. Last aan Peeter Hovelmans

| 141-0199 |

Schepenregister 141, f° 110 v° 04.10.1540

Mathijs Jans van Aerde verkocht aan Jan Claus, Hoogstraten rente van 6 L rogge, hem verstorven van zijn vader

| 141-0200 |

Schepenregister 141, f° 111 r° 18.10.1540

Henrick van Staijen Janssen verkocht aan Pauwels Willem Aerts x Marie rente van 3 V rogge op leengoed "het cleij" in de leenhof van Arenberg O en Z Jan van Eekele W Jan Leijs Rombouts N het kind van Heester en Gheerts van Elsacker leengoed

Personen: Marie Hendrik ACDORENS

| 141-0201 |

Schepenregister 141, f° 111 v° den 19.10.1540

sterft Pauwels Jan Dignen, schepen, aan de 'siecte der buijck duels oft roode melesoens' (nota: melisoen = dysenterie)

Personen: Pauwels Jan DIGNEN

| 141-0202 |

Schepenregister 141, f° 111 v°

Henrick van der Buijten legt op 15.11.1540 de eed van schepen af ten huize Peeter van Onstaijen

Personen: Hendrik Jan VAN DER BUYTEN

| 141-0203 |

Schepenregister 141, f° 112 r° 13.12.1540

Nout Claus Stuijts verkocht aan Mathijs van Riele hooimade op de blaakt, hem van zijn vader verstorven, die de erven gekocht had van Jan Claus Peeters (schepenbrief 03.11.1507) en van Aert Cornelis Heijn Wouters (schepenbrief 02.10.1508). Last aan Peeter Hovelmans

Personen: Nout Claus STUIJTS

| 141-0204 |

Schepenregister 141, f° 112 v° 21.12.1540

Claus Cornelis Claus Jans x Marie Peeter Karels verkochten aan Willem Wouter Delien rente van 4 Kgld op het "hulsacker" O Cornelis Wouters van Meere Z Cornelis Claus Jans weduwe N Lijncken en Lijsken des vs Claus zusters, op stede in Loenhout aan het "scoerveken" en nog op stede aan het oosteinde. Last aan Jan Nelens (Brecht)

Personen: Cornelis Wouter VAN MEERE Cornelis Claus JANS Lijsken Cornelis Claus JANS Marie Peter KARELS Claus Cornelis Claus JANS Lijnken Cornelis Claus JANS

| 141-0205 |

Schepenregister 141, f° 113 r° 24.12.1540

Matheus de Cuijpere Peeters is schuldig aan Jan Severijns rente van 2 V rogge op land op de "ast" Z Claus Thoen Thijs W Jan Gielis Larien N nakinderen Peeter Cuijpers. Last aan Willem Lenaerts

Personen: Mattheus Peter DE CUYPER

| 141-0206 |

Schepenregister 141, f° 113 v° 24.12.1540

Jan van Eekele Janssen is schuldig aan zijn broer Marten van Eekele Janssen rente van 20 st op het "cleij" in Sneppel. Last aan Henrick van den Briele

Personen: Jan Jan Jansen VAN EECKEL Marten Jan VAN EECKELE

| 141-0207 |

Schepenregister 141, f° 114 r° 20.01.1541 svl

Agneese Henrick Boets x Sebastiaen Verhese verkochten aan Peeter van der Buijten x Anne rente van 2 L rogge 5 st op stede ten einde "den choor", nu in handen van Henrick Jans van Staijen O St Quirijns put Z Cornelis Boets W het kerkhof. Adriaen Wouters had de stede gekocht van Lijsbeth x +Henrick Boets (voorwaarde 13.10.1533). Henrick Jans van Staijen bekent de rente schuldig te zijn

Personen: Anne Geert IMBRECHTS Sebastiaen VERHESE Peter Jan VAN DER BUYTEN Lijsbeth Giel KEIJSERS Hendrik Jan VAN STAIJEN

| 141-0208 |

Schepenregister 141, f° 115 r° 24.01.1541 svl

Goosem van Lare Janssen verkocht aan Marie x +Wouter Snels rente van 3 Kgld op panden in bezit van Cornelis der Wewen

Personen: Goosem Jan VAN LARE Marije Jan VAN HOUTELE

| 141-0209 |

Schepenregister 141, f° 115 v° 24.01.1541 svl

Bernaerdt van Bavele Janssen x Lijsbeth verkochten aan Wouter Delijen rente van 9 Kgld op stede in Popendonk O Lenaert van Bavele en op hooimade in het molenbroek. Last aan Cornelis van Onstaijen

Personen: Bernaert Jan VAN BAVELE Lijsbeth Lijsbeth

| 141-0210 |

Schepenregister 141, f° 116 r° 29.01.1541 svl

Jan van Eekele Janssen, Loenhout verkocht aan Katerijne x +Michiel Verdijck rente van 4 Kgld op stede in Sneppel in de hoenderstraat O Peeter Faes Z Peeter Wierocx en Peeter Huijb Callants en op andere erven. Last aan Aert Peeter Nouts, Jan Pauwels Keeselmans, erfgenamen Dj(i)enneken Verdijck, Anne Peeter Jennis dr, weduwe Willem Lams

Personen: Aert Peter NOUTS Jan Pauwels KEESELMANS Jenneken Lenaert VERDIJCK Jan Jan Jansen VAN EECKEL Michiel Jan VERDIJCK

| 141-0211 |

Schepenregister 141, f° 117 r° 01.02.1541 svl

Cornelis van Elsackere Michielssen is schuldig aan Marie x +Wouter Snels rente van 45 st op stede in Sneppel en zaailand in "buijtelaer acker". Last aan Matthijs de Cuijpere, vs Marie Snels, Huijbrecht Praijens, kinderen Anthonis Hovelmans, erfgenamen Luijcas Nout Luijcx, Laureijs van Aerde, weduwe Huijbs Verboven

Personen: Cornelis Michiel Cornelis VAN ELSACKER Marije Jan VAN HOUTELE Marie Luijck Nout LUIJCX Huybrecht Jan PRUYENS

| 141-0212 |

Schepenregister 141, f° 117 v° 01.02.1541 svl

Bouwen Verhaerdt verkocht aan Jan de Cock, Brecht rente van 1 V rogge 10 st op stede aan "stapelheijde N erfgenamen Marck Jan Marx. Last aan Ghijsbrecht van den Bruijnenberge, Peeter Hovelmans, weduwe Jan Marck Marx

Personen: Jan Jan DE COCK Gijsbrecht Cornelis VAN DEN BRUIJNENBERGE

| 141-0213 |

Schepenregister 141, f° 118 r° 01.02.1541 svl

Elijsabeth Cornelis Pauwels Geens dr x Willem Sijmons zijn schuldig aan Cornelis Willem Maes, Tereik rente van 2 V rogge op zaailand "den bolckacker" O Peeter van den Cloote Z Cornelis Pauwels Geens W Lijsbeth Lenaerdt Couwenberchs N Cornelis Jan Nout Luijcx. Last aan kinderen Michiel van Huijsen

Personen: Willem SIMONS Michiel Hendrik VAN HUYSEN

| 141-0214 |

Schepenregister 141, f° 118 v° 03.02.1541 svl

Quirijn de Beere verkocht aan Marie x +Wouter Snels rente van 4 V rogge op stede in Sneppel O Henrick Jan Marcx W Jan van Staijen N Claus Haijen en op andere erven, o.m. "den han", "den huijsen hof", "den hontscoot"

Personen: Marije Jan VAN HOUTELE

| 141-0215 |

Schepenregister 141, f° 120 r° 03.02.1541 svl

Cornelie Jan Peeter Meus dr x Peeter Henrick Kerstens verkochten aan Aerdt Jans Verhaerdt x Elijsabeth Gielis Peeter Cleijs een stede in Huffel O Gielis Haest N Peeter Kerstens. Last aan Lenaert Gielis Luijcx (Brecht), Lijsken Cornelis Conincx

Personen: Lenaert Gielis LUIJCX Lijsbeth Gielis Peter CLEYS Peter Hendrik KERSTENS Cornelie Jan Peter MEUS Lysbeth Cornelis DE CONINCK

| 141-0216 |

Schepenregister 141, f° 120 r° 03.02.1541 svl

Aerdt Jans Verhaerdt x Lijsbeth Gielis Peeter Cleijs verkochten aan Marie x +Wouter Snels rente van 4 V rogge op stede in Huffel (zie vorige akte). Pand is rente op goederen van Peeter Peeter Nouts (schepenbrief 02.08.1535)

Personen: Lijsbeth Gielis Peter CLEYS Peter Peter Jan NOUTS Marije Jan VAN HOUTELE

| 141-0217 |

Schepenregister 141, f° 120 v° 03.02.1541 svl

Lenaerdt Wouter Diericx x Magriete Jan Cornelis Nouts verkochten aan Jan Henrick Hovelmans rente van 2 V rogge 20 st op beemd O Michiel van Elsacker Z en N Cornelis Pauwels Geens W Geert de Wege

Personen: Lenaert Wouter DIERICKS Magriete Jan Cornelis NOUTS Jan Hendrik HOVELMANS

| 141-0218 |

Schepenregister 141, f° 121 r° 08.02.1541 svl

Henrick van Staijen Janssen is schuldig aan Cornelie Henrick Boets dr x Claus Otten van Dort rente van 7 L rogge 17,5 st op stede ten einde "de choor" dewelke +Adriaen Wouters vroeger gekocht had (voorwaarden 13.10.1533) van Lijsbeth x +Henrick Boets. Deel van de rente werd gekocht van Jan Henrick Boets. Op vs stede staan ook nog L rogge 5 st die Peeter van der Buijten x Anne gekocht hebben van Agneese Henrick Boets x Sebastiaen Verhese

Personen: Lijsbeth Giel KEIJSERS Hendrik Jan VAN STAIJEN Peter Jan VAN DER BUYTEN Anne Geert IMBRECHTS Sebastiaen VERHESE

| 141-0219 |

Schepenregister 141, f° 122 r° 15.02.1541 svl

Aerdt Jan Aerdts en zijn zuster Anna Jan Aerts verkochten aan Lenaerdt Boon, Rijkevorsel hooimade in de Blaakt op "den boeckheester"

Personen: Lenaert BOONS Anna Jan AERTSEN Aert Jan AERTSEN

| 141-0220 |

Schepenregister 141, f° 122 v° 21.02.1541 svl

Jan van Aerde Cornelissen is reeds meer dan 25 jaren schuldig geweest aan Marie en Lijsbeth Peeters van Male drs rente van 2 Kgld op stede in Popendonk N Jan Claus Peeters. Last aan Cornelie Cornelis Conincx dr

Personen: Jan Cornelis VAN AERDE Neelken Cornelis DE CONINCK

| 141-0221 |

Schepenregister 141, f° 123 r° 21.02.1541 svl

Adriaen van Aken verkocht aan Geertruijt Marten Aerdt Ots helft van een beemd hem verstorven van zijn vader Claus van Aken Henricks en welke gehele beemd Claus van Aken met zijn zuster Marie Henricks van Aken samen hadden (schepenbrief 24.07.1502)

Personen: Marie Hendrik VAN AKEN Adriaen Claes Hendrik VAN AKEN Geertruijt Marten Aert OTS Claus Hendrik VAN AKEN

| 141-0222 |

Schepenregister 141, f° 123 v° 21.02.1541 svl

Clement (ook Ment) Jan Gielis is schuldig aan Geertruijt Marten Ots rente van 20 st gr br op stede in Vorsingers (hij was deze rente reeds schuldig aan Marten Aerdt Ots en Katrijne Henrick Bevers zijn vrouw, deze laatste doorgestreept; Cornelis van den Sande had de helft van de stede verkocht aan Ment Jan Gielis, 10.02.1528)

Personen: Katrijne Hendrik BEVERS Marten Aert OTS Geertruijt Marten Aert OTS

| 141-0223 |

Schepenregister 141, f° 124 v° 22.02.1541 svl

Marie Cornelis Bastijns x Cornelis de Beere verkocht aan Cornelis Arnouts van Onstaijen rente van 6 L rogge op panden in Loenhout en welke rente haar verstorven was van haar vader Cornelis Willem Bastijns

Personen: Cornelis Willem BASTIJNS Cornelis DE BEERE Cornelis Aert VAN OSTAYEN Mariken Cornelis BASTIJNS

| 141-0224 |

Schepenregister 141, f° 124 v° 21.02.1541 svl

Willem Lenaert Wil Buijens, schepen laat zijn onderpand bezetten voor 5 L rogge die Cornelis Vermunten x Agneese Henrick Hovelmans heffende waren op Peeter Matheus Cuijpers (schepenbrief 30.06.1513)

Personen: Peter Mattheus DE CUYPER Cornelis Willem VERMUNTEN

| 141-0225 |

Schepenregister 141, f° 125 v° 24.02.1541 svl

Henrick Jan Jan Marck Loijcx verkocht aan Jan de Cuijper Peeterssen rente van 10 L rogge op zeven delen van een stede waarin Adriaen Marck Jan Marcx een achtste deel heeft, gelegen in Sneppel O Cornelis Jan Marck Loijcx N Geert van Elsacker. Last aan Marie x +Wouter Snels

Personen: Marije Jan VAN HOUTELE Jan Peter DE CUYPER

| 141-0226 |

Schepenregister 141, f° 126 r° 25.02.1541 svl

Jan Henrick Lodewijcx verkocht aan Marie x +Wouter Snels rente van 14 V rogge op panden in Loenhout hem verstorven van zijn vader

Personen: Marije Jan VAN HOUTELE

| 141-0227 |

Schepenregister 141, f° 126 v° 17.01.1541 svl

Michiel van Elsacker Cornelissen x +Marie Peeters van der Buijten - Adriaen Peeters van den Venne - Marie Peeters van den Venne x Peeter Lenaerdt Boets; S/D goederen Marie Peeters van der Buijten. Stede aan sneppel heide, de klein stede in Sneppel,de "groote dorent", de "cleijn laer" en diverse andere erven

Personen: Michiel Cornelis VAN ELSACKER Marie Peter VAN DER BUYTEN

| 141-0228 |

Schepenregister 141, f° 128 v° 01.03.1541 svl

Jan, Peeter, Cornelis en Marck Cornelis Jan Nijs zonen, ook voor Marie Cornelis Nijs dr - Heijlwich Cornelis Nijs dr x Lenaert Jans van Staijen - Ghijsbrecht Jan Pauwels Wuijts als voogd en Peeter Cornelis Nijs als toeziener van de kinderen Peeter Jan Pauwels Wuijts x +Anna Cornelis Jan Nijs dr; verkochten aan Marck Loijcx zaailand bij de windmolen O juffr Johanna van den Wijngaerde Z erfgenamen Wouter Henrick Janssen W Jan Vorspoels N Jan Hovelmans. Last aan Willem Lenaerts

Personen: Marie Cornelis Jan NIJS Peter Cornelis Jan NIJS Anna Cornelis Jan NIJS Peter Jan Pauwel WUYTS Jan Cornelis Jan NIJS Gijsbrecht Jan Pauwel WUYTS Cornelis Cornelis Jan NIJS Marck Cornelis Jan NIJS Heijlwich Cornelis Jan NIJS

| 141-0229 |

Schepenregister 141, f° 129 r° 01.03.1541 svl

Jan Cornelis Nijs verkocht aan Marck Loijcx, schout in Loenhout, land "de francx heijninge" aan de molenweg

Personen: Jan Cornelis Jan NIJS

| 141-0230 |

Schepenregister 141, f° 129 r° 01.03.1541 svl

Jan van Aerde Cornelissen verkocht aan Magriete Gielis van den Wijngaerde x Peeter Henricx Verachtert rente van 2 V rogge op hooimade aan het molenbos Z Cornelis Wouters van Meere W Peeter Thoens van Dietfoert

Personen: Margriete Gielis Willem VAN DE WIJNGAERDE Peter Hendrik VAN STAYEN Jan Cornelis VAN AERDE

| 141-0231 |

Schepenregister 141, f° 129 v° 01.03.1541 svl

Henrick van Straijen Janssen is schuldig aan Pauwels Jan Boetssen rente van 3 V rogge 30 st op stede ten einde de "choor" O en Z Cornelis Jan Boets. Last aan Marie Willem Gielis Jans dr, Henrick van Massenoven, Cornelie Henrick Boets, Peeter van der Buijten, Marie Henrick Boets, Godevaert Piggen

Personen: Hendrik Jan VAN STAIJEN

| 141-0232 |

Schepenregister 141, f° 130 r° 02.03.1541 svl

Pauwels Jan Boets verkocht aan Magriete Gielis van den Wijngaerde rente van 3 V rogge 30 st op stede ten einde de "choor" O Henricx van Aerde "rasenborch" Z Cornelis Jan Boets. Last aan Marie Willem Gielis Jans, Henrick van Massenoven etc (cfr vorige akte)

Personen: Margriete Gielis Willem VAN DE WIJNGAERDE

| 141-0233 |

Schepenregister 141, f° 131 r° 02.03.1541 svl

Cornelie Henrick Boets x Claus Ottens van Dort verkocht aan Peeter Henrick Kerstens rente van 7 L rogge17,5 st op panden van Henrick van Staijen

Personen: Peter Hendrik KERSTENS Hendrik Jan VAN STAIJEN

| 141-0234 |

Schepenregister 141, f° 131 v° 07.03.1541 svl

Aerdt Willem Aertssen verkocht aan Katrijne Cornelis Vermunten rente van 2 Kgld op stede in de berenstraat W erfgenamen Henrick van der Buijten N Peeter Hovelmans en Cornelis Henricx van Staijen en op andere erven

Personen: Aert Willem AERTS Katerine Cornelis VERMUNTEN

| 141-0235 |

Schepenregister 141, f° 131 v° 07.03.1541 svl

Jan Gheerdt Larien en zijn zuster Marie Geerdt Larien verkochten aan Peeter Speecx een stede bij de kerk Z Jan Weerdts W Mechtelt Vorspoels N Leenken Jan Thijs

| 141-0236 |

Schepenregister 141, f° 132 r° 08.03.1541 svl

Mattheus de Cuijpere Peeterssen is schuldig aan zijn broer Jan de Cuijpere rente van 4 V rogge op derdedeel van hooimade "de meerrijdt" en op derdedeel van de "pardeusel" en andere erven

Personen: Mattheus Peter DE CUYPER Jan Peter DE CUYPER

| 141-0237 |

Schepenregister 141, f° 132 v° 09.03.1541 svl

Marck Nout Peeter Noutssen x Berbele Henrick Hovelmans transporteren aan Willem de But als gemachtigd van Jan Janssen van Breda x Marie Peeter Claus dr rente van 4 V 1/3 L rogge in mindering van 9 V 1/3 L rogge die zij verkregen hadden van Magriete en Heijlwich Henrick Leemans (schepenbrief 08.01.1539)

Personen: Margriete Hendrik LEEMANS Marck Nout Peter NOUTSEN Berbele Hendrik HOVELMANS Heijlwich Hendrik LEEMANS Marie Peter CLAUS

| 141-0238 |

Schepenregister 141, f° 133 v° 09.03.1541 svl

Marck Nout Peeter Nouts x Barbele Henrick Hovelmans transporteren aan Willem de But als gemachtigd van Jan Janssen van Breda x Marie Peeter Claus dr hun recht in 8 £ gr br die de erfgenamen Cornelis Keeselmans hun schuldig waren

Personen: Marie Peter CLAUS

| 141-0239 |

Schepenregister 141, f° 134 v° 14.03.1541 svl

Laureijs van Aerde, schepen, en Geerdt van Elsackere verklaren dat destijds de voor en nakinderen van Marie (x +Jan Wouters) hen bevestigden dat hun moeder hen in het jaar 1525 op de 'versworen maandag' bijeengeroepen had en dat zij zich veraccordeert hadden over de goederen die zij zou nalaten, en die gelijkelijk onder de voor en nakinderen zouden verdelen. Betroffen: Peeter Verwilt - Ijsabeele Willems Verwilt x Peeter Cristiaen Reijns - Wouter Snels en Willem Gielis van den Wijngaerde als voogden van Thoenken Jans Verwilt (deze laatste verschijnt op 28.12.1536, dan bejaard, voor schepenen)

Personen: Willem Gielis VAN DE WIJNGAERDE Isabelle Willem VERWILT Anthonis Jan VAN DER WILT Peter Willem VAN DER WILT Peter Christiaen REIJNS Marie Jan THIJS

| 141-0240 |

Schepenregister 141, f° 135 r° 21.03.1541 svl

Luijck Willem Luijcx x Katrijne zijn schuldig aan Peeter Geerdt Roovaerts rente van 6 L rogge 15 st op stede W Gielis van Dietfoirt N erfgenamen Peeter Martens opt Hesschot O Matheus Cuijpers. Last aan Peeter de smidt van Breda, erfgenamen Jan Nout Luijcx, Magriete der Wewen, erfgenamen Michiel Verdijck, Dingne Meus Hovelmans, erfgenamen Jan van Aerde. Magriete Geerdt Roovaers, zuster van vs Peeter heft ook 6 L rogge 37,5 st. Rente is aan Peeter Geerdt Roovaerts verstorven van zijn ouders, en ook deels gekocht van zijn broer Jan Geerdt Roovaerts de oudste

Personen: Jan VAN AERDE Jan Geert ROOVAERTS Peter Jan SNELLEN Lucas Willem Jan LUIJCX Magriet Peter DER WEUWEN Jan Nout LUIJCX Katrijne Michiel Jan VERDIJCK Digne Meeus HOVELMANS Magriete Geert ROOVAERTS Peter Geert ROOVAERTS

| 141-0241 |

Schepenregister 141, f° 135 v° 21.03.1541 svl

Luijck Willem Luijcx x Katrijne zijn schuldig aan Katrijne Geerdt Roovaerts rente 6 L rogge 15 st en nog 22,5 st op stede in de katerstraat, cfr vorige akte. Deel van rente is verkregen van haar ouders, ander deel van Cornelie Jan Peeter Meus (x Peeter Henrick Kerstens), dochter van +Marie Geerdt Roovaerts

Personen: Katrijne Geert ROOVAERTS Marie Geert ROOVAERTS Cornelie Jan Peter MEUS Peter Hendrik KERSTENS

| 141-0242 |

Schepenregister 141, f° 136 v° 22.03.1541 svl

Jan Henrick Loijcx verkocht aan Jan Cornelis van Bavele een heiblok achter "het hesschot"

Personen: Jan Cornelis VAN BAVEL

| 141-0243 |

Schepenregister 141, f° 137 r° 27.03.1541 svl

Henrick Jan Lodders (x Marie Jan van Aerde) is schuldig aan Barbele Bouwen Thijs dr rente van 4 V rogge op "den scoorbemdt" aan de "scoerdijck" W en N Laureijs van Aerde, destijds door hem gekocht van de andere kinderen van Jan van Aerde

Personen: Berbele Buijen THIJS Jan VAN AERDE Hendrik Jan LODDERS

| 141-0244 |

Schepenregister 141, f° 137 v° 31.03.1541 svl

Magdaleene Jan Thijs Larien verkocht aan Marie x +Wouter Snels rente van 2 V rogge op panden in Loenhout, haar verstorven van haar moeder +Cornelie Henricx van der Buijten

Personen: Marije Jan VAN HOUTELE Cornelie Hendrik VAN DER BUYTEN

| 141-0245 |

Schepenregister 141, f° 137 v° 01.04.1541 svl

Marie Willem Gielis Jans dr x Adriaen Vervoert verkocht aan Magdaleen Jan Thijs Larien dr stede bij de kerk Z Peeter Speex W Mechtelt Vorspoels N Jan van Lint en weduwe Jan Faes. Last aan Lijncken Costens van Berchem, erfgenamen Gheeraerdt Ingelbrechs

Personen: Adriaen VERVOORT Geert INGELBRECHTS

| 141-0246 |

Schepenregister 141, f° 138 r° 19.04.1541 svl

Geertruijt mr Marcelis Schoefs dr x Jan Thomas Thoens verkocht aan Pauwels Willem Aerts x Marie rente van 2 Kgld (of 10 st gr br?), rente haar verstorven van haar vader. Onderpand zijn "de hofstadt" en "de cromacker", beide in Brecht

Personen: Marie Hendrik ACDORENS Geertruijt Marcelis SCHOOFS

| 141-0247 |

Schepenregister 141, f° 138 v° 20.04.1541 svl

Gielis Anthonis Giel Sijmons is schuldig aan Hanneken en Neelken Peeters der Wewen zonen rente van 20 st op erven in de katerstraat. Last aan Dominicus de Wagemakere, Peeter Leemans

Personen: Gielis Antonij DIETFORD Jan Peter DER WEUWEN Cornelis Peter DER WEUWEN

| 141-0248 |

Schepenregister 141, f° 139 r° 25.04.1541 svl

testament van Anthonis Wouter Diericx x Cornelie Cornelis van Bavele. Roerende goederen aan langstlevende. Gift voor Heijlken, dochter van +Henrick Leemans x vs Cornelie Cornelis van Bavele

Personen: Hendrik Wouter LEEMANS Heijlwich Hendrik LEEMANS Anthonis Wouter DIERICX

| 141-0249 |

Schepenregister 141, f° 141 r° 26.04.1541

Anna Anthonis Pauwels Wuijts verkocht aan Claus Peeters molenare rente van 25 st

Personen: Claus Peter Willem DE MOLENARE Anna Antonij Pauwels WUYTS

| 141-0250 |

Schepenregister 141, f° 141 v° 02.05.1541

Jan Hegge Janssen doet zijn erfpanden bezetten voor 10 st, nl beemd op het "hoochbosch" die de weduwe en kinderen Cornelis Vermunten in handen hadden

Personen: Jan Jan HEGGE Cornelis Willem VERMUNTEN

| 141-0251 |

Schepenregister 141, f° 142 v° 02.05.1541

Franck Marcelis verkocht aan Jan de Cock, Brecht rente van 4 V rogge op een eusel bij de kerk. Last aan Henrick Laureijs Rombouts (Brecht), Peeter Franck Marcelis (zijn zoon)

Personen: Peter Frans MARCELISSEN Hendrik Laureijs ROMBOUTS Frans MARCELISSEN Jan Jan DE COCK

| 141-0252 |

Schepenregister 141, f° 143 r° 16.05.1541

Peeter en Henrick van der Buijten Henricx zonen, S/D erven, erfrenten en leenrenten gekomen van hun ouders +Henrick van der Buijten x +Mathijse. Rente op Michiel van Elsacker, Cornelis van Elsackere, kinderen Jan van Staijen, Jan van Elsackere, Claus Thoon Thijs, Cornelis Henricx van Staijen, Jan Roovaerts de jonge, Mathijs Jan Claus Peeters, Henrick Philips, Jan Roovaerts de oude opte vossingers, weduwe Adriaen Peeter Boets, erfgenamen mr Peeter Vorspoels, Wouter Jan Stevens, Jan Laureijs Rombouts (op de stede "den leuwerck" in Brecht). Verder stede in de berenstraat, moer in Hoenderen, met renten aan mr Jacob Heels, Peeter Hovelmans

Personen: Peter Hendrik VAN DER BUYTEN Hendrik Peter VAN DER BUYTEN Hendrik Hendrik Peter VAN DER BUYTEN

| 141-0253 |

Schepenregister 141, f° 144 r° 17.05.1541

Cornelis Jan Boets verkocht aan Jan Godevaerdts molenare beemd

| 141-0254 |

Schepenregister 141, f° 144 v° 16.05.1541

Aerdt Jan Peeter Nouts is schuldig aan Anna Peeter Jans dr rente van 8 Kgld 13 st op hooimade op het "hoochbosch"

Personen: Aert Jan Peter NOUTS

| 141-0255 |

Schepenregister 141, f° 145 v° 16.05.1541

Godevaerdt Piggen, Breda en Cornelis Jan Boets, afrekening van schulden. Verbond de goederen van zijn ouders Jan Boets x +Christijne

Personen: Kerstijne Jan VERMUNTEN

| 141-0256 |

Schepenregister 141, f° 146 r° 13.06.1541

Cornelie Nout Peeter Nouts dr is schuldig aan Anne Peeter Janssen dr rente van 3 Kgld 15 st op de "mosvoorde" Z erfgenamen Peeter Vast N Henrick Jan Heijns

Personen: Cornelie Nout Peter NOUTSEN

| 141-0257 |

Schepenregister 141, f° 146 v° 13.06.1541

Cornelis Marck Loijcx als voogd en Cornelis van der Buijten als toeziener van de kinderen Adriaen Theus Marcx - Mathijs Willemsen x Lijncken Theus Marcx dr - Jacomijne Theus Marcx dr x Claus Verelst; verkochten aan Cornelis Jan Marck Loijcx hun versterf van hun grootvader +Jan Marck Loijcx. Marcus Loijcx (schout), Mathijs Willemsen, Cornelis Marck Loijcx, Claus Verelst en Jan van Elsacker, naaste vrienden en magen van de vs onbejaarde kinderen Adriaen Theus Marcx van de vaderlijke kant en Cornelis van der Buijten met zijn zoon Sebastiaen als naaste vrienden van de moederlijke kant verklaren zich akkoord

Personen: Cornelis Jan MARCX Claus VERELST Matthijs WILLEMS Jacomijne Theus MARCX Lijnken Theus MARCX Adriaen Theus MARCX

| 141-0258 |

Schepenregister 141, f° 147 r° 13.06.1541

Peter van Huijse Bertelmeussen gaf aan zijn zoon Peeter als huwelijkse voorwaarde rente van 4 V rogge op stede (schepenbrief 12.02.1532)

Personen: Peter Peter Meus VAN HUIJSEN Peter Meus VAN HUYSEN

| 141-0259 |

Schepenregister 141, f° 147 v° 23.06.1541

Jan Peeter Cuijpers x Heijlwich Henrick Leemans verkochten aan Anne x +Aernout van Onstaijen rente van 3 Kgld op stede in Terbeek en op andere erven. Pand is rente waarvan Anne Henrick Leemans x Huijbrecht Verlinden deel verkocht had aan Jan Hegge (schepenbrief 15.12.1522)

Personen: Anneken Jan LUYCX Aernout Aert VAN OSTAYEN Jan Jan HEGGE Anna Hendrik LEEMANS Jan Peter DE CUYPER Heijlwich Hendrik LEEMANS

| 141-0260 |

Schepenregister 141, f° 148 r° 23.06.1541

Peeter Jan van der Heijden verkocht aan Marie x +Wouter Snels rente van 10 L rogge op panden in bezit van Casus Jan Huefkens

Personen: Casus Jan HUEFKENS Marije Jan VAN HOUTELE

| 141-0261 |

Schepenregister 141, f° 149 r° 10.07.1541

Jan Anthonis Ghijben als momboor van Hanneken Jan Adolfs zoon, moeder was +Mariken Wouter Bijen - Michiel Claus Costers als momboor van Aert Claus Costers - Peeter Claus Costers - Jan Hermans x Cristijne Claus Costers - Jan Henrick Loijcx, ook als voogd van Hanneken Cornelis Keeselmans zoon, moeder was +Marie Henrick Loijcx - Wouter Henrick Loijcx - Bernaerdt van den Broeck x Lijsbeth Henrick Loijcx; verkochten aan Cornelis Jan Nout Luijcx en Peeter Anthonis van Dietfoirt als regeerders van de H Geest in Loenhout rente van 14 L rogge 35 st op 2 steden in de palingstraat. Last aan Mariken x +Cornelis Conincx. Rente verstorven van +Anthonia outer Bijen x Jan Anthonissen, hun 'moeije', die in 1523 de 2 steden (toen nog 1 stede) verkocht had aan Cornelis Willem Vermunten voor vs rente. Cornelis Vermunten had later de stede verkocht aan Peeter Jan Peeter Nouts, alias in de Bijle, die op zijn beurt de helft verkocht had aan Franck Marcelis

Personen: Cornelis Willem VERMUNTEN Mariken Wouter BIJE Antonie Wouter BIJE Jan ANTONISSEN Cornelis Jan Nout LUIJCX Peter Thoen Giel VAN DIETFOIRT Cornelis Adriaen DE CONINCK Jan ADOLFS Jan Jan ADOLFS Frans MARCELISSEN Peter Jan Peter NOUTS Jan Cornelis KEESELMANS

| 141-0262 |

Schepenregister 141, f° 150 r° 11.07.1541

Cornelis Geert van Elsacker verkocht aan Cornelis Jan Marck Loijcx heiblok in Sneppel

Personen: Cornelis Geert VAN ELSACKER Cornelis Jan MARCX

| 141-0263 |

Schepenregister 141, f° 150 r° 02.08.1541

Cornelis Jan Dries Heerls verkocht aan Marie x +Wouter Snels rente van 6 L rogge, hem verstorven van zijn vader

Personen: Marije Jan VAN HOUTELE Cornelis Jan Dries HEERLS

| 141-0264 |

Schepenregister 141, f° 150 v° 02.08.1541

zelfde verkoper aan zelfde koper rente van 13 L rogge op panden in de berenstraat

Personen: Cornelis Jan Dries HEERLS Marije Jan VAN HOUTELE

| 141-0265 |

Schepenregister 141, f° 151 r° 15.08.1541

eed van hulde en trouw door heer Robbrecht, graaf van der Marcke en van Arenberch, aan de ingezeten van Loenhout, gevolgd door de eed van de ingezetenen aan de graaf

Personen: Robrecht VAN ARENBERCH

| 141-0266 |

Schepenregister 141, f° 152 r° 16.08.1541

Henrick Janssen van Staijen is schuldig aan de kinderen Quirijn Anthonis Molenaren, moeder was +Katelijne Cornelis Heijns rente van 4 V rogge 10 st op stede en erven "rasenborch" aan de kerk en op andere erven

Personen: Hendrik Jan VAN STAIJEN Quirijn Antonij MOLENAREN

| 141-0267 |

Schepenregister 141, f° 152 v° 18.09.1541

Marie Peeter van de Venne x Peeter Lenaert Boets verkochten aan Wouter en Heijlken Peeter Verwilt, jongste kinderen van +Katrijne Peeter Hovelmans rente van 3 V rogge 30 st op stede in Sneppel en op andere erven

Personen: Katrijne Peter HOVELMANS Wouter Peter VAN DER WILT Heylwich Peter VAN DER WILT

| 141-0268 |

Schepenregister 141, f° 153 v° 10.10.1541

Huijbrecht Dibbouts verkocht aan Jan Hegge hooimade "de boecheester" op de Blaakt hem verstorven van zijn vader Aernout Dibbouts

Personen: Jan Jan HEGGE Nout Jan DIBBOUTS Huybrecht Nout DIBBOUTS

| 141-0269 |

Schepenregister 141, f° 154 r° 26.11.1541

Willem Jan Nouts verkocht aan Geert Laureijs Scoemakers x Elijsabeth Jan Verschueren erven het "gaerse block" aan stapelheide. Last aan Lijsbeth Henrick Meus

Personen: Lijsbeth Hendrik MEUS Geert Laureijs SCHOENMAKERS

| 141-0270 |

Schepenregister 141, f° 154 v° 26.11.1541

Anthonis Pauwels Wuijts x Peeternelle verkochten aan Geert Laureijs Scoemakers x Elijsabeth Jan Verschueren stede aan het "heerveken" N Lenaert Wouter Diercx O Peeter Cornelis Nijs en Cornelis Peeter Keeselmans. Last aan Jan Hegge, erfgenamen Aernout van Onstaijen, Cornelis Jan Marck Loijcx

Personen: Jan Jan HEGGE Geert Laureijs SCHOENMAKERS Anthonis Pauwels WUYTS Cornelis Jan MARCX

| 141-0271 |

Schepenregister 141, f° 155 r° 17.01.1542 svl

Cornelis Pauwels Geens verkocht aan Leonaerde en Heijlwich Mathijs Pauwels Geens drs, moeder was +Katelijne Henrick Goosens rente van 1 V rogge15 st op beemd en heiblok in de "heechtse acker". Last aan Marie x +Wouter Snels, Jan Pauwel Keeselmans

Personen: Marije Jan VAN HOUTELE Jan Pauwels KEESELMANS Lijnken Hendrik GOOSEMS

| 141-0272 |

Schepenregister 141, f° 156 r° 20.01.1542 svl

Peeter Jan Dingnen verkocht aan Willem Coecx rente van 35 st op stede in Popendonk Z Wouter Loijcx W Peeter Christiaens. Last aan erfgenamen Pauwels Jan Dingnen, erfgenamen Mariken Jan Dingnen, Cornelis Verboven, vs Peeters Dingnen dochter

Personen: Magriete Peter DIGNEN Pauwels Jan DIGNEN Marie Jan DIGNEN Peter Jan DIGNEN Cornelis Cornelis VERBOVEN

| 141-0273 |

Schepenregister 141, f° 156 v° 28.01.1542 svl

Jan van Elsackere Geertsen x Katrijne zijn sinds meer dan 15 jaar schuldig aan +Henrick van der Buijten x +Mathijsken en nadien aan zijn zoon Peter rente van 3 Kgld 5 st (in deling tegen zijn broer Henrick, scheibrief van 16.05.1541) op stede in Sneppel. Last aan kinderen mr Jan Custodis, Peeter Hovelmans

Personen: Tijsken Hendrik Peter VAN DER BUYTEN Hendrik Hendrik Peter VAN DER BUYTEN Katrijne Nout Peter NOUTSEN Peter Hendrik VAN DER BUYTEN Jan Geert VAN ELSACKER

| 141-0274 |

Schepenregister 141, f° 157 v° 28.01.1542 svl

Jan van Elsacker Geertsen x Katrijne verkochten aan Anthonis Hovelmans en Geert van Elsacker als voogden Wouter en Heijlken, de 2 jongste kinderen Peeter Verwilt x Katrijne Peeter Hovelmans rente van 2 Kgld op beemd de "pulman" en op andere erven. Last aan Jan Adolfs, kinderen Jan Verdijck

Personen: Katrijne Nout Peter NOUTSEN Peter Willem VAN DER WILT Jan ADOLFS Wouter Peter VAN DER WILT Heylwich Peter VAN DER WILT Anthonis Hendrik HOVELMANS Jan Geert VAN ELSACKER Katrijne Peter HOVELMANS

| 141-0275 |

Schepenregister 141, f° 158 v° 01.02.1542 svl

Willem de Coninck is schuldig aan Lijsbeth Claus Peeter Haest rente van 3 Kgld 15 st, welke rente haar verstorven was van haar ouders, en gestaan op een beemd bij de "breebeke"

Personen: Willem DE CONINCK

| 141-0276 |

Schepenregister 141, f° 158 v° 04.02.1542 svl

Cornelis Geerts van Elsackere verkocht aan Michiel Laureijs Rombouts, Brecht rente van 2 Kgld 20 st op zaailand in Sneppel

Personen: Cornelis Geert VAN ELSACKER

| 141-0277 |

Schepenregister 141, f° 159 v° 06.02.1542 svl

Adriaen Jan Michiel Buijens x Kerstijne verkochten aan Anne Peeter Jennis rente van 4 Kgld 5 st op stede in Hesseling Z Jan Adriaen Haest N Anthonis Acdorens. Pand is rente van 6 V rogge (schepenbrief 13.04.1507) op panden die gekocht waren door Jan Michiel Jan Meus, broer van vs Kerstijne, tegen haar en haar zusters Magriete en Katelijne

Personen: Katrijne Michiel Jan MEUS Kerstijne Michiel Jan MEUS Margriete Michiel Jan MEUS Jan Michiel Jan MEUS

| 141-0278 |

Schepenregister 141, f° 160 v° 07.02.1542 svl

Peeter Jan Dingnen verkocht aan Marie x +Wouter Snels rente van 4 Kgld op stede in Popendonk Z Wouter Loijcx W Peeter Cristiaens. Last aan de kinderen Jan Dingnen, Willem Coecx

Personen: Jan DIGNEN Peter Jan DIGNEN Marije Jan VAN HOUTELE

| 141-0279 |

Schepenregister 141, f° 161 r° 07.02.1542 svl

Cornelis Abrahams van Huijsen verkocht aan Marie x +Wouter Snels rente van 4 V rogge op stede op de Donk Z Goris Francx W Wouter van de Cloot N de stede waar Willem de Hase woonde. Last aan Henrick Hovelmans. Stelt als borg wat hem te versterven zal staan van zijn ouders

Personen: Marie Hendrik GOOSEMS Marije Jan VAN HOUTELE Abraham Hendrik VAN HUYSEN Cornelis Abraham VAN HUYSEN

| 141-0280 |

Schepenregister 141, f° 161 v° 08.02.1542 svl

Jan van Lint verkocht aan Jan Cornelis Smidts, Brecht een rente van 35 st op 'eusel' het "kerckblock" en op de "cleijn dorent". Last aan Marcus Loijcx

| 141-0281 |

Schepenregister 141, f° 162 v° 12.02.1542 svl

Magriete Henricx Knodders dr x Jan Henricx van Aerde verkochten aan de kinderen Jan Wouter Delijen, moeder is Katrijne Michiel Wouter Aerts rente van 4 Kgld. Pand zijn de goederen die haar te versterven zullen staan van haar ouders Henrick de Knodder x Elijsabeth

Personen: Katrijne Michiel Wouter AERTS Elisabeth Jan Hendrik VAN AERDE

| 141-0282 |

Schepenregister 141, f° 163 r° 23.01.1542 svl

Adriaen van Aken verkocht aan Pauwels Willem Aerdts x Marie rente van 3 V rogge op huis en hof in bezit van Wouter Loijcx

Personen: Adriaen Claes Hendrik VAN AKEN Marie Hendrik ACDORENS

| 141-0283 |

Schepenregister 141, f° 163 v° 19.02.1542 svl

Peeter de Beere als voogd en Claus Jan Heijlens als toeziener van de kinderen Quirijn Beeren verkochten aan Geert Laureijs Scoemakers x Elisabeth Jan Verschueren een heiblok in "knodders goet"

Personen: Geert Laureijs SCHOENMAKERS Claus Claus Jan HEIJLENS

| 141-0284 |

Schepenregister 141, f° 164 r° 20.02.1542 svl

Willem Cornelis Luijcx doet zijn erfpanden bezetten, te weten stede in Huffel N Ot Jacobs O en Z Cornelis Boets

Personen: Willem Cornelis Jan LUIJCX

| 141-0285 |

Schepenregister 141, f° 165 r° 21.02.1542 svl

Gielis Jan Cornelis Legen transporteert aan Luijck Willem Luijcx rente van 3 V rogge 30 st op panden in Loenhout, terzake van 2 steden die comparanten tegen elkaar gemangeld hadden

Personen: Lucas Willem Jan LUIJCX Gielis Jan Cornelis LEGEN

| 141-0286 |

Schepenregister 141, f° 165 v° 22.02.1542 svl

Jan Pauwels Keeselmans als voogd en Ruelen Langenberchs als toeziener van de kinderen Cornelis Pauwels Keeselmans, moeder was Elijsbeth Ruelen Langenberch ontvingen van Peeter van Onstaijen 40 Kgld voor de kwijting van een rente van 50 st

Personen: Jan Pauwels KEESELMANS Cornelis Jan Pauwels KEESELMANS

| 141-0287 |

Schepenregister 141, f° 166 r° 28.02.1542 svl

Wouter van den Broeck verkocht aan Michiel Verstraten rente van 2 Kgld op stede in Popendonk N Peeter Cristiaen Reijns Z Steven Wouter Gorijs en Peeter van Huijsen

Personen: Wouter Cornelis VAN DEN BROECKE Michiel Michiel VERSTRAETEN

| 141-0288 |

Schepenregister 141, f° 166 r° In marge: 31.01.1600

rente gekweten aan Cornelis van Dongen, transport hebbend van de erfgenamen Hendrick de Becker, Rijsbergen door Peeter Jan Janssen

Personen: Cornelis VAN DONGEN

| 141-0289 |

Schepenregister 141, f° 166 v° 06.03.1542 svl

Marie Willem Lenaerts x Geert Rommen Huijbs verkochten aan Willeken, Hanneken, Bethken, Heijlken en Neelken, alle 5 wettige kinderen Lenaert Willem Lenaerdts x +Cornelia Michiel Betten rente van 20 st. Pand is het versterf van haar moeder +Barbele x Willem Lenaertds

Personen: Willem Lenaert Willem LENAERTS Geert Rommen HUIJBS Betteken Lenaert Willem LENAERTS Willem LENAERTS Barbele

| 141-0290 |

Schepenregister 141, f° 167 r° 06.03.1542 svl

Clement en Jacob van den Score Jans zonen - heer Henrick Wouters van Scalluijnen met voogd Ghijsbrecht de Bije - Matthijs Wouters van Scalluijnen - Henrick van der Buijten als voogd en vs Clement van den Score als toeziener van de kinderen Peeter van der Buijten x +Alijt Wouters van Scalluijnen verkochten aan Marck Loijcx, schout in Loenhout, erven de "bluecxkens"

Personen: Hendrik Wouter Hendrik VAN SCHALLUYNEN Gijsbrecht DE BIJE Peter Jan VAN DER BUYTEN Hendrik Jan VAN DER BUYTEN Alijt Wouter Hendrik VAN SCHALLUYNEN Matthijs Wouter Hendrik VAN SCHALLUYNEN

| 141-0291 |

Schepenregister 141, f° 167 r° 06.03.1542, vervolg

Peeter van der Buijten als vader van de kinderen, Henrick van der Buijten, Cornelis van Elsacker Michielssen en Peeter Jan van Staijen, alle vier van de vader kant, en Clement en Jacob van den Score met Mathijs van Scalluijnen alle drie van de moeder kant gaan akkoord met de verkoop

Personen: Matthijs Wouter Hendrik VAN SCHALLUYNEN Peter Jan VAN STAIJEN Cornelis Michiel Cornelis VAN ELSACKER Peter Jan VAN DER BUYTEN

| 141-0292 |

Schepenregister 141, f° 167 v°

Henrick Hovelmans de oude liet afkwijten een rente van 15 sch br op erven het "hijnsbroeck" in de berenstraat, nu in handen van Peeter Hovelmans en welk hij voorheen verkocht heeft aan zijn dochter Barbara x Marck Nouts voor 10 V rogge en 15 sch br. Deze hadden de erven verkocht aan Cornelis Vermunten x Agneese Henrick Hovelmans

Personen: Cornelis Willem VERMUNTEN Berbele Hendrik HOVELMANS Marck Nout Peter NOUTSEN Peter Jan HOVELMANS Hendrik Hendrik HOVELMANS

| 141-0293 |

Schepenregister 141, f° 168 v° 15.03.1542 svl

Geert Jan Vercaert, ook voor zijn broers en zusters, verkocht aan Willem de Coninck rente van 7 L rogge op panden in Loenhout, hen verstorven van hun moeder +Cornelie Jan Peeters Moleeren (Moleneeren?) dr

Personen: Cornelie Peter MOLENAREN Willem DE CONINCK

| 141-0294 |

Schepenregister 141, f° 169 r° 18.03.1542 svl

Willem Cornelis Luijcx verkocht aan Pauwels Willem Aerdts x Marie rente van 2 V rogge op panden in Loenhout, nu in handen van Quirijn Jan Lippens

Personen: Willem Cornelis Jan LUIJCX Marie Hendrik ACDORENS

| 141-0295 |

Schepenregister 141, f° 169 r° 18.03.1542, vervolg

In marge: Jacop Verdijck x Tanneken Geleijns, haar moeder was +Marie Pauwels Aerts gekweten door Bastiaen van Liere

Personen: Jacob Lenaert Michiel VERDIJCK Tanneken Antonij GELEYNS Bastiaen Jan Faes VAN LIER

| 141-0296 |

Schepenregister 141, f° 170 r° 20.03.1542 svl

Magriete Gielis van den Wijngaerde xx Peeter Henricx Verachtert zijn schuldig aan Magriete Peeter Jan Peeter Claus dr rente van 35 st op stede in Neerven O Ghijsbrecht Jan Pauwels. vs Magriete Gielis x +Mathijs Cornelis van Aerde had stede gekocht van +Peeter Jan Peeter Claus

Personen: Margriete Gielis Willem VAN DE WIJNGAERDE Peter Jan Peter CLAUS Peter Hendrik VAN STAYEN Magriete Peter Jan Peter CLAUS

| 141-0297 |

Schepenregister 141, f° 170 v° 20.03.1542 svl

Adriaen van Aken verkocht aan Jan Verhaerdt x Adriaene rente van 6 L rogge in rente van 17 L rogge waarvan Bernaert van den Broecke en consoorten de andere 11 L bezitten, en welke 6 L +Lijsbeth, moeder van vs Adriaene, verstorven waren van haar moeder +Magriete x Wouter Broomans (cfr schepenbrief 23.09.1487: Wij, Henrick van Aken, Laureijs de Costere, Geert Vorsselmans, Jan Haest, Jan Luijcx en Jan van den Bogaerde, schepenen, …voor ons kwam Jan van der Molen … is schuldig aan Magriete x +Wouter Broomans 17 L rogge op stede in Sneppel O Lijsbeth Peeter Nouts Z kind Henrick Hovelmans W Willem Jan Wils en Lenaert van der Buijten)

Personen: Magriete Adriaen Claes Hendrik VAN AKEN Wouter BROOMANS

| 141-0298 |

Schepenregister 141, f° 171 v° 22.03.1542 svl

Aert van de Velde x Katrijne Peeter Martens opt Hesschot verkochten aan Michiel Laureijs Rombouts rente van 30 st op stede in Hesseling O erfgenamen Nout Reijns Z Adriaen van Aken en op andere erven. Item op vs Katrijne gedeelte haar verstorven van haar vader +Peeter Marten opt Hesschot en nog te versterven van haar moeder Magriete in de stede en de goederen het "hesschot". Lasten aan Dierick Lenaert Boets, kinderen Peeter van Onstaijen, Anthonis tot Antwerpen

Personen: Peter Marten Zibs OPT HESSCHOT Katrijne Peter Marten OPT HESSCHOT

| 141-0299 |

Schepenregister 141, f° 172 r° 26.03.1542 svl

Cornelis Geert van Elsackere verkocht aan Jan Leijs Wouter Aerts als momboor van Heijncken Wouter Aerts rente van 1 V rogge 10 st op stede in Sneppel W Adriaen Vermunten. Onderpand is akker de "hofstadt"

Personen: Cornelis Geert VAN ELSACKER

| 141-0300 |

Schepenregister 141, f° 173 r° 28.03.1542 svl

Goris Francx Marcelis is schuldig aan Jan Pauwels Keeselmans rente van 4 Kgld op eusel de "brugacker" op Donk O erfgenamen Peeter van de Cloote Z Bernaert van den Borecke W Wouter van de Cloote. Jan Keeselmans had rente gekocht van Jan Henrick Leijs Rombouts, en deze laatste was ze verstorven van Stijn Ouma...

Personen: Jan Hendrik Leijs ROMBOUTS Goris Frans MARCELISSEN Jan Pauwels KEESELMANS

| 141-0301 |

Schepenregister 141, f° 174 r° 14.04.1542 svl

Jan Willem Smidts verkocht aan Pauwels van der Ast rente van 4 V 1 L rogge op panden in Loenhout met verwijzing naar schepenbrief Antwerpen, inhoudende 8,5 V rogge, de dato 16.08.1460, met volgende inhoud: Wij, Claus de Herde en Willem van Tijchelt, schepenen in Antwerpen, …voor ons kwamen: Mathijs, Jan, Wouter en Cornelis van den Bogaerde gebroeders, hun zus Geertruijt x Adriaen de Custere, hun zussen Marie en Magriete van den Bogaerde, alle wettige kinderen +Dierck van den Bogaerde (x Lijsbeth) van Loenhout, zijn schuldig aan Henrick van den Bogaerde plattijnmakere (en?) Thoomaes van den Bogaerde hun ooms zoon rente van 8,5 V rogge. Pand is stede in Hecht aan de heide en andere erven. Jan Willem Smidts had de rente van zijn vader +Willem Smidt Cuijpere, die ze op zijn beurt gekocht had van Henrick van den Bogaerde plattijnmaker

Personen: Geertruijt Dierck VAN DEN BOGAERDE Wouter Dierck VAN DEN BOGAERDE Dierck VAN DEN BOGAERDE Lijsbeth Magriete Dierck VAN DEN BOGAERDE Matthijs Dierck VAN DEN BOGAERDE Marie Dierck VAN DEN BOGAERDE Adriaen DE CUSTERE Cornelis Dierck VAN DEN BOGAERDE Hendrik VAN DEN BOGAERDE Thomas VAN DEN BOGAERDE Jan Dierck VAN DEN BOGAERDE

| 141-0302 |

Schepenregister 141, f° 176 r° 17.04.1542 svl

Jacob Zebrechts Janssen verkocht aan Gielis Bode Henrickx x Anthonie stede bij de kerk O en Z Jan Weerdts W heer Peeter Loijcx N Jan van Lint. Last aan Mechtelt Vorspoels x +Jan Zebrechts

Personen: Antonia Jan DIGNEN Jacob Jan ZEBRECHTS Jan Leijs ZEBRECHTS Gielis Hendrik BODE Mechtelt Jan VORSPOEL

| 141-0303 |

Schepenregister 141, f° 176 v° 17.04.1542 svl

Gielis Bode Henricx is schuldig aan Mechtelt Vorspoels x +Jan Leijs Zebrechts rente van 2 Rgld op stede bij de kerk (cfr vorige akte)

Personen: Gielis Hendrik BODE Mechtelt Jan VORSPOEL Jan Leijs ZEBRECHTS

| 141-0304 |

Schepenregister 141, f° 177 r° 17.04.1542 svl

Quirijn Acdorens Henricx verkocht aan de kinderen Cornelis van de Cloote rente van 6 L rogge

Personen: Cornelis Peter VAN DE CLOOTE Quirijn Hendrik ACDORENS

| 141-0305 |

Schepenregister 141, f° 177 v° 23.04.1542 svl

Clement Jan Diels en zijn zoon Peerken (moeder was +Lijsbeth Lambrechts van den Bogaerde) mangelen goederen en erfrenten, verstorven van vs +Lijsbeth, ondermeer op erfpanden in Meer in het land van Hoogstraten (schepenbrief Hoogstraten 05.07.1525)

Personen: Lijsbeth Lambrecht VAN DEN BOGAERDE

| 141-0306 |

Schepenregister 141, f° 178 r° 25.04.1542 svl

Goris Franck Marcelis is schuldig aan Cornelis Abrahams van Huijsen rente van 1 V rogge op zaailand in Donk. Last aan erfgenamen Jan van Aerde, erfgenamen Lenaert Meus

Personen: Cornelis Abraham VAN HUYSEN Goris Frans MARCELISSEN

| 141-0307 |

Schepenregister 141, f° 178 v° 25.04.1542 svl

Marie x +Wouter Conincx met voogd Joris Ingelbrechts verkocht aan Jacob Wouter Delijen x Anne rente van 4 V rogge op erven het "sneppel block" O erfgenamen Cornelis Buijs Z Jan van Eekele W Adriaen Vermunten en op het "peersblock". Last aan Jan Keeselmans, erfgenamen weduwe Huijb Verboven

Personen: Huybrecht Willem VERBOVEN Anneken Wouter FAES Wouter DE CONINCK Marie Jan BRAENS Joris Geert INGELBRECHTS

| 141-0308 |

Schepenregister 141, f° 179 v° 13.05.1542

Jan van Elsacker Gheertssen is schuldig aan Jan Adolfs Janssen, moeder was +Marie Wouters Bijen, en aan Fransken en Josijne Cornelis Eraerts drs als gerechtigde erfgenamen van +Lijsbeth van Buijtele rente van 35 st op beemd de "pulman" in Sneppel O Cornelis van Elsacker en Cornelie x +Peeter Cuijpers W Jan Cuijpers

Personen: Mariken Wouter BIJE Jan Jan ADOLFS

| 141-0309 |

Schepenregister 141, f° 180 r° 13.05.1542

Jan Anthonis Ghijben, gemachtigd van Jan Adolfs Janssen, moeder was +Marie Wouters Bijen (procuratie Antwerpen) en Peeter van Onstaijen, gemachtigd van Josijne en Fransken Cornelis Eraerdts drs als mede erfgenamen van +Lijsbeth van Buijtele, hun grootmoeder; verkochten aan Jacob Wouter Delijen x Anne rente van 35 st (cfr vorige akte)

Personen: Mariken Wouter BIJE Jan Jan ADOLFS Anneken Wouter FAES

| 141-0310 |

Schepenregister 141, f° 180 v° 13.05.1542

zelfde comparanten en kopers als voorgaande akte, verkoop van rente van 25 sch gr br

Personen: Mariken Wouter BIJE Lijsbeth VAN BUIJCELE Anneken Wouter FAES Jan Jan ADOLFS

| 141-0311 |

Schepenregister 141, f° 181 r° 14.05.1542

Cornelis Peeter Keeselmans verkocht aan Michiel Jordaens als voogd en Jan Wouter Heijlkens als toeziener van de kinderen +Anthonis Jordaens rente van 4 Kgld op erven in Hecht O Jan van de Wijngaerde Z Marie Jan Peeter Claus N kinderen Cornelis Keeselmans en Jan Laureijs Rombouts

Personen: Cornelis Peter KEESELMANS

| 141-0312 |

Schepenregister 141, f° 181 v° 15.05.1542

Cornelis Willem Maes verkocht aan Henrick Hovelmans rente van 3 Kgld op hooimade in het "schoubroeck" O Nees van Bavele Z Thoomas Cornelis Lenaerts en Wouter van den Broecke W Willem Verboven

| 141-0313 |

Schepenregister 141, f° 182 r° 15.05.1542

Clement en Jacob Jans van den Schore - heer Henrick van Scalluijnen Wouterssen - Mathijs van Scalluijnen Wouterssen - Henrick van der Buijten als voogd en Clement van den Score als toeziener van de kinderen Peeter van der Buijten x +Alijdt Wouters van Scalluijnen; verkochten aan Peeter van der Buijten x Anne een hooimade de "eesdongelen" in Blaakt O Peeter Jan Nout Luijcx Z Peeter van Onstaijen W Jan Hovelmans N Jacob Thoens

Personen: Hendrik Jan VAN DER BUYTEN Matthijs Wouter Hendrik VAN SCHALLUYNEN Alijt Wouter Hendrik VAN SCHALLUYNEN Hendrik Wouter Hendrik VAN SCHALLUYNEN Peter Jan VAN DER BUYTEN Anne Geert IMBRECHTS

| 141-0314 |

Schepenregister 141, f° 182 v° 25.05.1542

Barbele Joris Theus Cuijpers x Cornelis Jan Nouts verkochten aan het convent van St Magrietendale buiten Antwerpen rente van 4 Kgld op panden in Loenhout uit rente van 2 £ br waarvan Jan Cornelis Boets 20 st gekweten heeft en waarvan nog 3 Kgld verkocht werden aan Peeter Loijcx

Personen: Barbele Joris Theus DE CUYPER Cornelis Jan NOUTS

| 141-0315 |

Schepenregister 141, f° 183 v° 25.05.1542

juffr Lijsbeth Deens, priorin St Magrietendale en juffr Johanne van Nijele en juffr Joosijne Hoons, zelfde convent, machtigen in naam van het ganse convent Marck Loijcx, schout en rentmeester tot Loenhout

| 141-0316 |

Schepenregister 141, f° 184 r° 25.05.1542

Henrick van Staijen Janssen is schuldig aan Marie Henrick Boets rente van 2 L rogge 5 st op stede ten einde de "choir" Z Cornelis Boets en erfgenamen Jaspaer van den Dorpe W het kerkhof. Adriaen Wouters had de stede gekocht van Lijsbeth x +Henrick Boets (13.10.1533) met haar dochter Marie vs en haar andere kinderen

Personen: Hendrik Jan VAN STAIJEN Lijsbeth Giel KEIJSERS

| 141-0317 |

Schepenregister 141, f° 185 r° 12.06.1542

Cristiaen Henrick Meus verkocht aan Cornelis Jan Nouts x Barbele Joris Theus rente van 4 V rogge op stede in Neerven O Jan Laureijs Rombouts Z Sijmon Thijs Theus N Willem Sijmons en op andere erven o.a. de "wilgen acker". Last aan Cornelis Marck Loijcx, Jan Roovaerts, Peeter Loijcx, Claus de Molenare

Personen: Christiaen Hendrik MEUS Claus Peter Willem DE MOLENARE Jan Jan ROOVAERTS Barbele Joris Theus DE CUYPER Cornelis Jan NOUTS

| 141-0318 |

Schepenregister 141, f° 186 r° 13.06.1542

Cornelis Valckemans Cornelissen verkocht aan Willem Jan Nouts rente van 1 V rogge op stede aan "stapelheide"

Personen: Willem Jan NOUTS

| 141-0319 |

Schepenregister 141, f° 186 r° 20.06.1542

Adriaen van Aken Claussen verkocht aan Peeter Ingelbrechts x Katrijne rente van 4 V rogge, hem verstorven van zijn vader, op stede in Terbeek, thans in bezit van Cornelis van Bavele Janssen. Last is 'de oude kommer' die bij Henrick Boets tijde schuldig was, en van wie Jan van Bavele voorheen de stede kocht

Personen: Adriaen Claes Hendrik VAN AKEN Peter Geert IMBRECHTS Catherine Aert PAUWELS

| 141-0320 |

Schepenregister 141, f° 187 r° 13.11.1542

Cornelie x +Lenaert Braens met haar voogd Peeter Braens verklaart dat haar echtgenoot Lenaert Braens, meer dan 11 jaar geleden, verkocht had aan Claus Peeters de Molenaere rente van 2 sister rogge, hem verstorven van zijn moeder Lucije x Jan Braens en aan deze laatste bewezen door Doren Neve (schepenbrief 12.10.1504) op land den "bulck acker", welk land Huijbrecht van der Haerdt gekocht had van vs Doren de Neve (schepenbrief 16.06.1504). Cristiaen Henrick Meeus bezit thans helft van vs land, vs Cornelie x +Lenaert Brans de andere helft, zijn beide dus 1 sister schuldig

Personen: Claus Peter Willem DE MOLENARE Doren NEVE Jan BRAENS Cornelie Christiaen Hendrik MEUS Lenaert Jan BRAENS Lucie Jan SHERTOGEN Peter Jan BRAENS

| 141-0321 |

Schepenregister 141, f° 188 r° 26.06.1542

Laureijs Jan Nouts verkocht aan Peeter van der Buijten als voogd van Hanneken Sijmon Haest zoon rente van 2 V rogge 20 st op stede bij stapelheide Z Willem Jan Nouts W Goosem Lemmens N Cornelis Nouts

Personen: Laureijs Jan NOUTS

| 141-0322 |

Schepenregister 141, f° 188 v° 26.06.1542

Gheerdt Gheerdt Wils met zijn voogd Peeter van Onstaijen (gezien zijn 'innocentiën') verkocht aan Peeter Jan Hovelmans als voogd en Henrick van Aerde als toeziener van de kinderen Bouwen Hovelmans rente van 30 st op beemd

Personen: Geert Geert Jan WILS Geert Geert Jan WILS Peter Jan HOVELMANS Bouwen Matthijs HOVELMANS

| 141-0323 |

Schepenregister 141, f° 188 v° In marge: 05.02.1628

mr Gerardt Luijcx als vader van zijn 2 kinderen Mathijs en Adriaen wier moeder was +Maria Mathijs Hovelmans afgekweten door Matijs Gosens

Personen: Matthijs Matthijs GOOSSENS Marie Matthijs HOVELMANS Adriaen Geert LUYCX Geeraert LUIJCX

| 141-0324 |

Schepenregister 141, f° 189 r° 25.06.1542

juffr Lijsbeth Deens, priorin St Magrietendale, juffr Johanne van Ijele en juffr Joosijne Hoons enerzijds en Marcus Loijcx, schout en rentmeester anderzijds bekennen dat het convent aan Marcus Loijcx een stuk land den "bogaert" te pacht heeft gesteld, ook nog den "berch" bij de windmolen

| 141-0325 |

Schepenregister 141, f° 189 v° 29.06.1542

Lijsbeth Jan Peeter Jans x +Peeter Ooms is schuldig aan het convent van St Magrietendale buiten Antwerpen rente van 8 V rogge op twee stukken land de "boeck weijten block" in Herseling

Personen: Lijsbeth Jan Peter JANS Jan Jan OOMS

| 141-0326 |

Schepenregister 141, f° 190 r° 04.07.1542

Jan Cornelis van Aerde verkocht aan Jan Verhaerdt x Adriana hooimade op het "hoochbosch". Last aan Willem Huijbs Verboven, Peeter Cornelis Nijs

Personen: Peter Cornelis Jan NIJS Jan Cornelis VAN AERDE

| 141-0327 |

Schepenregister 141, f° 190 v° 11.07.1542

Jacob van Onstaijen, gemachtigd van Jan der Wewen, doet rente van een sister rogge bezetten dewelke uitreikt Cornelis Jan Marck Loijcx, en dewelke geheven werd door Katelijn Loijcx x Michiel Pauwels, Brecht, en waarvan hij (Jacob vs) gerechtigd erfgenaam is, en dewelke rente ook Cornelis Pauwels, Oorderen, had laten bezetten

Personen: Cornelis Jan MARCX

| 141-0328 |

Schepenregister 141, f° 191 v° 17.07.1542

Peeter van Huijsen Peeterssen verkocht aan Steven Wouter Goris als voogd en Jan Jan Sijmons als toeziener van de kinderen van zelfde Peeter van Huijsen x +Katerijne Jan Sijmons rente van 30 st op stede in Popendonk en op andere erven. Last aan Berbele Cornelis Rummens

Personen: Peter Peter Meus VAN HUIJSEN

| 141-0329 |

Schepenregister 141, f° 192 v° 17.07.1542

Adriaen van Aken transporteert aan Cornelis Voirspoel rente van 6 L rogge als betaling voor erven het "scoinblock" dat hij van voornoemde kocht

Personen: Adriaen Claes Hendrik VAN AKEN

| 141-0330 |

Schepenregister 141, f° 192 v° 04.09.1542

Adriaen Vermunten Willemssen is schuldig aan de kinderen Cornelis Vermunten rente van 2 V rogge 20 st op stede in Sneppel O Jan Gielis Larien Z Cornelis Jan Marcx W Gheert Verhoeven. Last aan Marie Snels, erfgenamen Jan Verhoeven, weduwe Cornelis van de Cloote. Vervolgens laat Cornelis van Aerde Cornelissen alle goederen bezetten die de weduwe en kinderen Cornelis Vermunten onder Loenhout bezitten terzake rente van 5 L rogge die Cornelis Vermunten vroeger aan vs Cornelis van Aerde verkocht had

Personen: Cornelis Willem VERMUNTEN Cornelis Peter VAN DE CLOOTE Adriaen Willem VERMUNTEN Marije Jan VAN HOUTELE

| 141-0331 |

Schepenregister 141, f° 194 v° 04.09.1542

Adriaen Vermunten als voogd en Jan Henrick Hovelmans als toeziener van de kinderen Cornelis Vermunten verkochten aan Goosem Barthelmeus Thielens erven het "evenbluecxken" in Sneppel, dit om de schulden van de kinderen te kunnen betalen. Vs Adriaen Vermunten, Peeter Martens, Willeken en Heijnken Cornelis Vermunten, oudste zonen en bejaard zijnde, alle vier van des vaders kant, en Henrick Hovelmans, Jan Hovelmans en Henrick Jan Hovelmans, keuren de verkoop goed

Personen: Jan Hendrik HOVELMANS Hendrik Jan HOVELMANS Jan Hendrik HOVELMANS Hendrik Cornelis Willem VERMUNTEN Hendrik Hendrik HOVELMANS Adriaen Willem VERMUNTEN Peter Jan Hendrik Marten ZIBS Willem Cornelis Willem VERMUNTEN Cornelis Willem VERMUNTEN

| 141-0332 |

Schepenregister 141, f° 195 r° 11.09.1542

Cornelis Jan Nouts is schuldig aan Willem Lenaerts rente van 45 st op hooimade de "boeckheester" op Blaakt en op erven de "ast"

Personen: Cornelis Jan NOUTS

| 141-0333 |

Schepenregister 141, f° 195 v° 12.09.1542

Lenaerdt Cornelis Ments als voogd en Clement Jan Diels als vader en toeziener van zijn dochter Lijsken Diels, moeder was +Marie Willems van Staijen zijn schuldig aan de kerk van Loenhout rente van 25 st op hooimade op het "scoubroeck" O Claus van Staijen Z Cornelis van Onstaijen N Willem Schoofs

| 141-0334 |

Schepenregister 141, f° 196 v° 26.09.1542

Lijsbeth Henrick Meus x Wouter Maes verkochten aan Cornelis Vermeere rente van 2 Rgld op beemd op het "hoochbosch" (schepenbrief 08.08.1504) en welke rente Goden Goris Ijsendonck schuldig was aan Cornelis, Lijsbeth en Magriete Henrick Goris kinderen en welke rente vs Lijsbeth Meus gekocht had van vs Lijsbeth Henrick Goris x Jan Henrick Meus. Cornelis Vermeere transporteert de rente aan het klooster ter Sieckere buiten Antwerpen

Personen: Lijsbeth Hendrik Goris IJSENDONCK Lijsbeth Hendrik Goris IJSENDONCK Govaert Goris IJSENDONCK Cornelis Hendrik Goris IJSENDONCK Magriete Hendrik Goris IJSENDONCK Wouter Gijsbrecht MAES Jan Hendrik MEUS Lijsbeth Hendrik MEUS

| 141-0335 |

Schepenregister 141, f° 197 r° 26.09.1542

Lijsbeth Henrick Meus xx Wouter Maes, Hoogstraten en Lijnken dochter van vs Lijsbeth Meus x +Andries Jan Wuijts verkochten aan Peeter Henrick Kerstens x Cornelie een stede in Huffel O Gielis Haest Z Aerdt Verhaert N huis en erven van vs Lijsbeth Meus genaamd "den haen". Last aan erfgenamen Cornelis Scats

Personen: Katrijne Andries Jan WUYTS Andries Jan WUYTS Wouter Gijsbrecht MAES Lijsbeth Hendrik MEUS Cornelie Jan Peter MEUS Peter Hendrik KERSTENS

| 141-0336 |

Schepenregister 141, f° 197 v° 26.09.1542

Peeter Henrick Kerstens x Cornelie zijn schuldig aan Lijsbeth Henrick Meus en haar dochter Lijnken 3 Kgld 'goet van goude ende swaer van gewichte oft de gerechte weerde daarvoire in anderen gevalueerden gelde' op stede etc (cfr voorgaande akte)

Personen: Peter Hendrik KERSTENS Cornelie Jan Peter MEUS Katrijne Andries Jan WUYTS Lijsbeth Hendrik MEUS

| 141-0337 |

Schepenregister 141, f° 198 r° 30.10.1542

Magriete Peeter Jan Peeter Claus x Jan de Bije verkocht aan heer Mathijs Verdijck, priester en aan Henrick de Knoddere rente van 55 st

Personen: Magriete Peter Jan Peter CLAUS Jan BIJEN

| 141-0338 |

Schepenregister 141, f° 198 v° 11.11.1542

Magriete Arnouts van Onstaijen x +Peeter Martens opt Hesschot met haar voogd Ghijsbrecht de Bije enerzijds, en anderzijds Aerdt van den Velde, Matheus de Cuijpere Peeterssen, Nijs van Bavele Peeterssen, Joos Hubrechts; elk getrouwd met een dochter van Peeter Martens opt Hesschot x vs Magriete van Onstaijen en Neelken Peeters opt Hesschot met haar voogd Peeter Martens, schepen; S/D erfgoederen +Peeter opt Hesschot. De weduwe doet afstand van de erf- en leengoederen

Personen: Peter Jan Marten Zibs OPTE RIJDT Nijs Peter VAN BAVEL Neelken Peter Marten OPT HESSCHOT Peter Marten Zibs OPT HESSCHOT Mattheus Peter DE CUYPER

| 141-0339 |

Schepenregister 141, f° 198 v° 11.11.1542, vervolg

(Nota: bij aanvang der akte worden alle schepenen genoemd, te weten Laureijs van Aerde, Peeter van Onstaijen, Peeter Martens opte Rijdt, Henrick van der Buijten, Geerdt Laureijs Schoemakers, Michiel van Elsacker en Jan van Bavele)

Personen: Geert Laureijs SCHOENMAKERS Michiel Cornelis VAN ELSACKER Jan Cornelis VAN BAVEL Hendrik Jan VAN DER BUYTEN

| 141-0340 |

Schepenregister 141, f° 200 r° 10.11.1542

Cornelis en Adriaen Jan Michiel Buijens zonen en Mathija Jan Michiel Buijens dr met voogd Geert van Elsackere, hun moeder was Katelijne Cornelis van Elsackere, machtigen Michiel van Elsackere, schepen, om gedeelte van een huis te verkopen of te verhuren, dat hen in Antwerpen verstorven is van hun oom +Cornelis van Elsackere, 'vetwaerier', en waarvan de tochten bezeten heeft Magriete Scuijpers x +Cornelis van Elsackere

Personen: Cornelis Cornelis VAN ELSACKER Katelijne Cornelis VAN ELSACKER Michiel Cornelis VAN ELSACKER

| 141-0341 |

Schepenregister 141, f° 201 v° 19.11.1542

Peeter Cornelis Nijs - Lenaerdt Wouter Diericx met zijn voogd Ghijsbrecht de Bije, hem gegeven bij 'defecte van blijntheijden' - Jaspar Dierick Vorspoels voor hem zelf en ook in naam van zijn broers Jan, priester en Lenaert Dierick Vorspoels en van zijn zusters Anthonie en Barbare Dierick Vorspoels; verkochten aan Geert Laureijs Schoemakers x Elijsabeth Jans Verschueren land de "brake" in Hecht

Personen: Gijsbrecht DE BIJE Peter Cornelis Jan NIJS Geert Laureijs SCHOENMAKERS Lenaert Wouter DIERICKS Marije Jan VAN HOUTELE

| 141-0342 |

Schepenregister 141, f° 202 r° 19.11.1542

Marie Jans van Houtele alias de Steenbackere x +Wouter Snels, Loenhout machtigt Peeter Pielnaecque, stadhouder en kastelein van de heer van Arenberch in de heerlijkheid Loenhout, Peeter van Onstaijen, Peeter van der Buijten, mr Jan Vorspoels (chirurgijn), Adriaen Wouters (Wuustwezel) en Jan Lodewijcx (vorster, Wuustwezel), mr Adriaen Dul (Rijsbergen), Peeter Verwilt (Merksplas), Michiel Goris (Hoogstraten) en Victor de Vischere (Rijkevorsel)

Personen: Jan Peter VORSPOELS Peter Jan VAN DER BUYTEN

| 141-0343 |

Schepenregister 141, f° 203 r° 07.12.1542

Dianne x +Peeter Hasen met consent van haar zonen Jan Peeter Thijs Hasen en Marten Peeters Hasen verkocht aan de weeskinderen Cornelis Peeters van den Cloote rente van 2 V rogge op zaailand O kinderen Cornelis Conincx W Laureijs van Aerde Z Marten Peeters Hasen N Adriaen van Aken. Pand is rente op de goederen van haar kinderen (schepenbrief Antwerpen 18.08.1501)

Personen: Marten Peter THIJS Cornelis Peter VAN DE CLOOTE Jan Peter Thijs HASEN Peter Thijs HASEN Dianne Jan SOETEN

| 141-0344 |

Schepenregister 141, f° 204 r° 03.01.1543 svl

Magdalena Geeraerdt Ingelbrecht x Peeter van Eekele machtigt haar man Peeter van Eekele om rente haar verstorven van haar vader en geheven in de heerlijkheid van Heist op te dragen

Personen: Peter Pauwel Jan VAN EECKEL Magdalena Geert INGELBRECHTS

| 141-0345 |

Schepenregister 141, f° 204 v° 24.01.1543 svl

Jan van Elsackere Geertssen x Katelijne Nout Peeter Nouts verkochten aan Anthonis van Aerde Cornelissen rente van 2 V rogge 30 st op hooimade in het "scoubroeck" Z en W Cornelis Wouters van Meere N Aernout van Onstaijen

Personen: Anthonis Cornelis VAN AERDE Jan Geert VAN ELSACKER Katrijne Nout Peter NOUTSEN

| 141-0346 |

Schepenregister 141, f° 205 r° 05.02.1543 svl

Laureijs Jan Nouts verkocht aan Goosem Vermeere Lenaertssen x Magriete Jan Jordaens rente van 4 V rogge op stede bij "stapelheijde"

Personen: Goosem Lenaert VERMEEREN Laureijs Jan NOUTS

| 141-0347 |

Schepenregister 141, f° 205 v° 06.02.1543 svl

Katrijne Gielis van den Wijngaerde x Dierick Bode Lenaertssen verkocht aan Peeter van der Buijten x Anna rente van 6 L rogge op de goederen die Aert van de Velde in handen heeft

Personen: Anne Geert IMBRECHTS Peter Jan VAN DER BUYTEN Katrijne Gielis VAN DE WIJNGAERDE

| 141-0348 |

Schepenregister 141, f° 206 r° 06.02.1543 svl

Katrijne Anthonis (haar moeder was Katrijne Jacobs van Aerde) verkocht aan Peeter van der Buijten x Anne rente van 7 L rogge op goederen in handen van Cornelis Wouters van Meere

Personen: Peter Jan VAN DER BUYTEN Katrijne Antonij CLERCX Cornelis Wouter VAN MEERE Anne Geert IMBRECHTS

| 141-0349 |

Schepenregister 141, f° 207 v° 17.02.1543 svl

Gielis Jan Cornelis Lenaerts is schuldig aan Mariken Geerdt Larien rente van 3 V rogge op stede in Popendonk. Last aan Barbele Cornelis Rummens, Djenneken Cristiaen Reijns. Luijcas Willem Luijcx had de stede vermangeld tegen vs Gielis

Personen: Jenneken Christiaen REIJNS Lucas Willem Jan LUIJCX

| 141-0350 |

Schepenregister 141, f° 208 r° 17.02.1543 svl

Peeter Boudens vroeger gareelmaker, Breda, verkocht (liet kwijten) aan juffr Johanne van den Wijngaerde rente van 1 sister rogge op de hoeve in Loenhout bij de "wijngaerden hof"

| 141-0351 |

Schepenregister 141, f° 208 v° 17.02.1543 svl

Lijsbeth Henrick Meus x Wouter Ghijsbrechts Maes is schuldig aan Jacomijne Anthonis de Calen, moeder was Katrijna Henrick Meus rente van 30 st op hooimade in het "scoubroeck" O Peeter Cristiaen Reijns Z Jan Willems van Staijen W erfgenamen Jan van Aerde N Wouter van den Broecke. Last aan Pauwels Matthijs Meesters

Personen: Lijsbeth Hendrik MEUS Matthijs Wouter SMITS Katrijne Hendrik MEUS Wouter Gijsbrecht MAES Jacomijne Antonij DE CALEN

| 141-0352 |

Schepenregister 141, f° 209 r° 19.02.1543 svl

Adriana Jan Leijs Rombouts x Wouter van Elsackere en Mariken Jan Leijs Rombouts verkochten aan Cornelis Betten rente van 3 V rogge op panden in Loenhout, hen verstorven van hun moeder +Marie Willems Verachtert

Personen: Marie Willem VERACHTERT Adriana Jan Leijs ROMBOUTS

| 141-0353 |

Schepenregister 141, f° 209 v° 28.03.1543 svl

Jan de Cuijpere Peeterssen verkocht aan Marcus Loijcx, schout als voogd van Grietken Claus Verheerstraten rente van 4 V rogge op "knodders" beemd omtrent de "mosvoorden"

Personen: Jan Peter DE CUYPER Margriet Claus VERHEERSTRATEN

| 141-0354 |

Schepenregister 141, f° 210 r° 28.03.1543 svl

Berbele Jan Dignen xx Matheus Marcelissen en Jan Jan Dignen als voogd van de kinderen Berbele Jan Dignen x +Willem Janssen verkochten aan Peeter Jan Snellen, schepen x Katrijne een stede aan het oosteinde N Peeter van den Bogaerde O Bernaert Couwenberchs

Personen: Peter Jan SNELLEN Berbele Jan DIGNEN Matheus Marcelis DE SCHRIJVERE Jan Jan DIGNEN Cathrijne Cornelis DE CONINCK

| 141-0355 |

Schepenregister 141, f° 210 v° 03.04.1543 svl

Cristiaen Henrick Meus is schuldig aan Jacomijne Anthonis de Calen, moeder was Katrijne Henrick Meus rente van 30 st op leengoederen "de dorent" in den hof van Adriaen van Doren

Personen: Christiaen Hendrik MEUS Jacomijne Antonij DE CALEN Katrijne Hendrik MEUS

| 141-0356 |

Schepenregister 141, f° 211 r° 03.04.1543 svl

Berbele Claus Claus Peeters x Thoomas de Weeze verkocht aan Laureijs van Aerde rente van 2 V rogge, haar van haar vader Claus Claus Peeters verstorven

Personen: Thomas Cornelis LENAERTS Claus Claus PETERS Berbele Claus PETERS

| 141-0357 |

Schepenregister 141, f° 211 v° 03.04.1543 svl

Gileis Bode Henricxssen verkocht aan Marie Jan Nout Luijcx x +Peeter van de Cloote een stede bij de kerk O en Z Jan de Weerdt W heer Peeter Loijcx N Jan van Lint. Last aan Mechtelt Vorspoels

Personen: Gielis Hendrik BODE Marie Jan Nout LUIJCX Mechtelt Jan VORSPOEL Peter Wouter VAN DE CLOOTE

| 141-0358 |

Schepenregister 141, f° 212 r° 23.04.1543 svl

Jan Claus van Dale verkocht aan Willem Willem Lenaertssen x Digne rente van 2 V hem verstorven van zijn grootmoeder +Katrijne Jan van Aerde en staande op zaailand in de "aertsche acker". Lijsbeth x +Bernaert van Bavele met haar zoon heeft het zaailand momenteel in handen en is de rente schuldig

Personen: Bernaert Jan VAN BAVELE Lijsbeth Jan Claus VAN DAEL

| 141-0359 |

Schepenregister 141, f° 212 v° 23.04.1543 svl

Jan van Dale Claussen verkocht aan Willem Willem Lenaertssen x Digne rente van 9 L rogge hem verstorven van zijn moeder Cornelie Jan Luijcx op stede in Neerven W Willem Hovelmans Z Claus der Wewen. Heer Peeter Peeter Loijcx is bezitter van de panden en de rente schuldig

Personen: Cornelie Jan LUIJCX Jan Claus VAN DAEL

| 141-0360 |

Schepenregister 141, f° 213 r° 25.04.1543

Elijsabeth x +Peeter Vorselmans machtigt haar zoon Geert Peeter Vorselmans, Ghijsbrecht de Bije (vorster), Michiel Goris (Hoogstraten), Gommar Baeck, Jacob van Onstaijen en Pauwels Willem Aerts (alle 3 Brecht)

Personen: Geert Peter Geert VORSELMANS Lijsbeth Jan Gijs VAN DER CREEKE Peter Geert Peter VORSELMANS Gijsbrecht DE BIJE

| 141-0361 |

Schepenregister 141, f° 214 r° 22.05.1543

Jan Geerdt Larien is schuldig aan zijn zuster Marie Geerdt Larien, moeder was Magriete Jan Ghijs Vercreeck rente van 15 st op stede in Sneppel O Mathijs Claus Heijlens Z Cornelis der Wewen. Last aan Cornelis Jan Dignen, Peeter Jan Nout Luijcx, weduwe Peeter Cornelis Loijcx, Mathijs de Smidt (Brecht), Marie Larien

Personen: Cornelis Jan DIGNEN Margriete Jan Gijs VAN DER CREEKE Peter Jan Nout LUIJCX

| 141-0362 |

Schepenregister 141, f° 214 v° 28.05.1543

Lijsbeth Gielis van den Wijngaerde x Cornelis Rummens stellen onderpand van rente van 6 Kgld 5 st op de goederen van Dierick Bode x Katrijne (schepenbrief 27.12.1538), en dit terzake rente die Anna Peeter Jennis heft op de goederen van Cornelis Rummens in Hoogstraten (schepenbrief Hoogstraten 21.02.1542 svb)

Personen: Cornelis Rommen VAN WORTEL Katrijne Gielis VAN DE WIJNGAERDE Elisabeth Gielis VAN DE WIJNGAERDE

| 141-0363 |

Schepenregister 141, f° 215 r° 19.06.1543

Peeter Geeraerdt Ingelbrechts - Magdaleena Geeraerdt Ingelbrechts x Peeter van Eekele - Anna Geeraerdt Ingelbrechts x Peeter van der Buijten; S/D goederen van hun ouders +Geeraerdt Ingelbrechts x Katrijne, alsmede van hun broer Joris Ingelbrechts en van hun neef Hanneken Pauwels Jan Dignen, wiens moeder was +Magriete Geeraerdt Ingelbrechts. Betreft o.m. renten op panden in Kontich, in Rijkevorsel, op de goederen van het kind Peeter Verast, op Jan Hegge, goederen Jan der Wewen, Cornelis Michiels van Elsackere, Cornelis Thoen Coels (Wuustwezel), Antwerpen, "buijens hof" in den "eijckhof", goed gekocht van Lenaert Nijs, op goederen van Huijbrecht de Botercoopere (Wuustwezel), Magriete van Lier (Hoogstraten), goederen Peeter Dignen, goederen Peeter Cornelis Nijs, Jan Rummen Percx (Wezel), stede gekocht van Henrick Valckemans, op goederen erfgenamen Cornelis Lenaerdt Boets, Jan van Eekele, Aert van de Velde, Ghijsbrecht de Bije, weduwe Willem van Lare, Claus Peeter Haijen

Personen: Anne Geert IMBRECHTS Peter Geert IMBRECHTS Peter Jan VAN DER BUYTEN Hanneken Pauwels Jan DIGNEN Margriete Geert INGELBRECHTS Peter Pauwel Jan VAN EECKEL Kathelijne Cornelis BASTIJNS Joris Geert INGELBRECHTS Magdalena Geert INGELBRECHTS Geert INGELBRECHTS

| 141-0364 |

Schepenregister 141, f° 216 v° 25.06.1543

Henrick Hovelmans de oude is schuldig Michiel en Willem Vermeere broers rente van 2 Kgld 10 st . Onderpand is hooimade de "Boeckheester" in Blaakt. Barbele Henrick Hovelmans (x Marck Nouts, procuratie Brecht 12.06.1543) belooft haar vader te ontlasten

Personen: Marck Nout Peter NOUTSEN Berbele Hendrik HOVELMANS Hendrik Hendrik HOVELMANS

| 141-0365 |

Schepenregister 141, f° 217 v° 25.06.1543

Cornelis Gielis Haest, gemachtigd van Heijlken Cornelis Conincx doet rente van 2 V rogge bezetten, welke rente Marck Nout Peeter Nouts was heffende op panden in Loenhout (schepenbrief 17.08.1540), welke in handen zijn van Jan Gielis Larien

Personen: Marck Nout Peter NOUTSEN Heylken Cornelis DE CONINCK

| 141-0366 |

Schepenregister 141, f° 217 v° 25.06.1543, vervolg

Nota: de akte is doorgehaald

| 141-0367 |

Schepenregister 141, f° 218 r° 09.07.1543

Jan van Eekele Janssen verkocht meer dan 2 jaar terug aan Laureijs Jan Laureijs Rombouts rente van 4 V rogge op stede O Peeter Anthonis Faessen Z Peeter Wierocx N Peeter Nouts

Personen: Jan Jan Jansen VAN EECKEL

| 141-0368 |

Schepenregister 141, f° 218 v° 06.08.1543

Maria Michiels van Huijsen x Peeter van den Bogaerde Lenaertssen verkocht aan Jacob Wouter Delijen x Anne rente van 20 st

Personen: Mariken Michiel VAN HUYSEN Anneken Wouter FAES Peter Lenaert VAN DEN BOGAERT

| 141-0369 |

Schepenregister 141, f° 219 r° 13.08.1543

Lijsbeth Peeter Jans x +Jan Ooms - Adriaen Jan Jan Ooms - Mariken Jan Ooms x Adriaen Lenaerdt Ments - Truijken Jan Ooms met vs Adriaen Jan Ooms haar broer; ook voor hun ander broer en zusters; verkochten aan Cornelis Vermeere als gemachtigd van het klooster 'ter zieckere' buiten Antwerpen rente van 4 Kgld 10 st op stede in Herseling. Last aan erfgenamen Jan Leijs Rombouts, Bernaert Nouts, Marie x Henrick Hovelmans, Joos Puls, Lenaerdt Dries

Personen: Jan Jan OOMS Marie Jan OOMS Marie Jan Laureijs ROMBOUTS Bernaert Nout Peter NOUTS Joos Pauwels PULS Hendrik HOVELMANS Lijsbeth Jan Peter JANS Adriaen Lenaert MENTS

| 141-0370 |

Schepenregister 141, f° 219 r° 13.08.1543, In marge: 20.12.1549

afgekweten, getekend Cornelis Bouwens

| 141-0371 |

Schepenregister 141, f° 220 r° 20.08.1543

Peeter Cornelis Pauwels Geens verkocht aan Pauwels Willem Aerts x Marie rente van 2 V rogge in mindering van rente van 5,5 V rogge 2 Kgld 15 st (schepenbrief 09.01.1538 svl) op stede in Hecht Z Lenaerdt Wouter Diericx N erfgenamen Peeter Pauwels Keeselmans, op erven de "espe" W Pauwels Dignen N Willem Anthonis Boeijen O Geert de Wegen, op zaailand aldaar en op de "groten bemdt"

Personen: Marie Hendrik ACDORENS

| 141-0372 |

Schepenregister 141, f° 220 v° 25.08.1543

Pauwels Aerts, gemachtigd van de erfgenamen Wouter Marberchs, doet erfpanden bezetten voor 4 V rogge 2 Kgld en voor 16 V rogge 10 Kgld, te weten beemd de "bleijcke" bij de kerk en beemd of hooimade "dermunten block" op Donk. Cornelis Bode had de panden in bezit. Jan Wouter Marberchs zet de panden in, mr Zeger Tshertogen geeft na verhoging zijn recht over aan Michiel Jordaens

| 141-0373 |

Schepenregister 141, f° 220 v° 17.09.1543

Jan Pauwels Keeselmans, ook als voogd van de kinderen Cornelis Pauwels Keeselmans x +Lijsbeth Ruelen Langenberch - Marie Jan van Aerde x Henrick Jan Lodders - Mathijs Jan van Aerde; verklaren dat Jan Pauwels Keeselmans de oude x Katrijne Jan Luijcx, ouders van vs Jan Pauwels Keeselmans, verkocht hadden aan hun wettige zoon Cornelis Pauwels Keeselmans een stede in Hecht en andere erven, o.m. het "gonsche block", de "hoope", de "bree", de "scoot". Lasten aan erfgenamen Jan Dries Heerls, Cornelis Rummen van Wortel, Jan Pauwels Keeselmans, Mathijs Jan van Aerde, Marie Jan van Aerde, Jan Peeter Hovelmans, Katrijne Peeter Hovelmans

Personen: Jan Pauwels KEESELMANS Jan Dries HEERLS Jan Pauwels KEESELMANS Jan Peter HOVELMANS Katrijne Peter HOVELMANS Cornelis Rommen VAN WORTEL Cornelis Jan Pauwels KEESELMANS Katlijne Jan LUIJCX Hendrik Jan LODDERS

| 141-0374 |

Schepenregister 141, f° 225 r° 17.09.1543

Geerdt Vorselmans, gemachtigd van Mariken Geerdt Larien, moeder was Magriete Jan Ghijs en ook gemachtigd van Lijsbeth Jan Ghijs x +Peeter Vorselmans, en verder nog als voogd van het weeskind Cornelis Jan Ghijs en gemachtigd van de erfgenamen +Katrijne Jan Ghijs (x Gielis Buijens); doet erfpanden bezetten voor 8 V rogge 4 Kgld, o.a. stede aan "huffelaer heijde", "kuijts hof", de "winckels"

Personen: Cornelis Jan Gijs VAN DER CREEKE Cathrijne Jan Ghijs VAN DER CREEKE Lijsbeth Jan Gijs VAN DER CREEKE Margriete Jan Gijs VAN DER CREEKE Geert Peter Geert VORSELMANS Peter Geert Peter VORSELMANS

| 141-0375 |

Schepenregister 141, f° 226 r° 17.09.1543

Michiel van Elsackere is schuldig aan Willem Huijbs Verboven rente van 3 Kgld op beemd

Personen: Michiel Cornelis VAN ELSACKER

| 141-0376 |

Schepenregister 141, f° 226 v° 21.09.1543

Cornelis Gielis Haest, gemachtigd van Heijlwich Cornelis Conincx (x Jan Peeter Hovelmans) doet rente van 2 V rogge bezetten, welke rente Marck Nout Peeter Nouts heffende was o.m. op "bolders block" (schepenbrief 17.08.1540). Rente getransporteerd aan Cornelis Jan Snellen

Personen: Marck Nout Peter NOUTSEN Jan Peter HOVELMANS Cornelis Jan SNELLEN Heylken Cornelis DE CONINCK

| 141-0377 |

Schepenregister 141, f° 227 v° 21.09.1543

Katrijne Anthonis Clercx (moeder was Katrijne Jacobs van Aerde) x Peeter Clements verkocht aan Peeter Ingelbrechts rente van 15 L rogge

Personen: Peter Geert IMBRECHTS Peter CLEMENTS Katrijne Antonij CLERCX

| 141-0378 |

Schepenregister 141, f° 228 r° 04.10.1543

Laureijs Jan Nouts is schuldig aan Belije Jan Nouts x Luijcas Joos Luijcx rente van 30 st op stede bij "stapelheijde" W kinderen Goosem Lemmens Z Willem Jan Nouts N Cornelis Jan Nouts

Personen: Beliken Jan NOUTS Laureijs Jan NOUTS Lucas Joos LUIJCX

| 141-0379 |

Schepenregister 141, f° 228 v° 04.10.1543

Claus Diericxssen x Heijlwijch Jan Nouts transporteerden aan Belije Jan Nouts x Luijcas Joos Luijcx rente van 2 V rogge, welke zij gekocht hadden van Bastiaen Wouter Waelmans

Personen: Heijlwich Jan NOUTS Claus DIERICX Lucas Joos LUIJCX Beliken Jan NOUTS

| 141-0380 |

Schepenregister 141, f° 228 v° 04.10.1543

Laureijs Jan Nouts verkocht aan Jan de Cock rente van 20 st op stede bij "stapelheijde"

Personen: Laureijs Jan NOUTS Jan Jan DE COCK

| 141-0381 |

Schepenregister 141, f° 229 r° 16.10.1543

Jan Geerdt Larien is schuldig Katrijne Diericx van Aerde rente van 2 V rogge op erven in Sneppel O Mathijs Claus Heijlens

| 141-0382 |

Schepenregister 141, f° 229 v° 22.10.1543

Jan Vorspoel, in naam van de erfgenamen Jan van de Vekene, doet erfpanden bezetten voor 13 L rogge, o.m. stede aan de plaatse (schepenbrief 13.06.1508) N Lijsbeth Saeijs, nu Jan Vorspoel O erven de "vlaije" Anthonis van der Creke, nu Claus de Molenare. Stede wordt gekocht door Gielis Bode Henrickssen

Personen: Gielis Hendrik BODE Jan Peter VORSPOELS

| 141-0383 |

Schepenregister 141, f° 231 r° 04.11.1543

Marie Michiels van Huijsen x Peeter van den Bogaerde verkocht aan Geert Henrick Meermans x Cornelie erven op Donk

Personen: Peter Lenaert VAN DEN BOGAERT Geert Hendrik MEERMANS Neelken Michiel VAN HUYSEN Mariken Michiel VAN HUYSEN

| 141-0384 |

Schepenregister 141, f° 231 v° 17.09.1543

Cornelis Peeter Keeselmans is schuldig aan Jan Pauwels Keeselmans rente van 5 Kgld 5 st en aan Marie Jan van Aerde rente van 2 Kgld op stede in Hecht O Cornelis Pauwels Geens Z erfgenamen Anthonis Wouter Diericx en op diverse andere erven, o.m. "goirse block", "de hoope", "den bree acker", "den schoot", de "donckere bemdt". Lasten aan erfgenamen Jan Dra(o)es Heerls, Cornelis Rommen van Wortel

Personen: Jan Pauwels KEESELMANS Cornelis Rommen VAN WORTEL Cornelis Peter KEESELMANS Jan Dries HEERLS

| 141-0385 |

Schepenregister 141, f° 233 r° 04.12.1543

certificatie voor Adriaen Jan van Geele, is geboren in Loenhout, heeft door 'quade ziecten zekere seericheijt oft scorfticheijt aen beijde zijn beenen gecregen', heeft in zijn benen het 'vuur' gekregen, en daar geen remedie nog kon helpen heeft men de benen dienen af te zetten (dit ca 1531)

Personen: Adriaen Jan VAN GEELE

| 141-0386 |

Schepenregister 141, f° 233 v° 03.12.1543

Adriaen van Geele Janssen verkocht aan Jacob van Onstaijen diverse erfrenten en penningen, o.m. op panden in Popendonk in handen van Jan van Aerde (schepenbrief 27.10.1527), panden in bezit van Jan de Cuijpere

Personen: Adriaen Jan VAN GEELE

| 141-0387 |

Schepenregister 141, f° 234 v° 10.12.1543

Peeter Jan Dingnen en Claus de Molenare verkochten aan Willem Bode, Brecht halve hooimade op Blaakt waarbij Willem Jan Loijcx de andere helft bezit

Personen: Peter Jan DIGNEN Claus Peter Willem DE MOLENARE

| 141-0388 |

Schepenregister 141, f° 235 r° 22.01.1544 svl

Cornelis Vorspoels Peeterssen verkocht meer dan een jaar terug aan Joris Ingelbrechts rente van 6 L rogge, welke rente hij verkregen had van Adriaen van Aken

Personen: Adriaen Claes Hendrik VAN AKEN Joris Geert INGELBRECHTS Cornelis Peter VORSPOELS

| 141-0389 |

Schepenregister 141, f° 235 v° 22.01.1644 svl

Cornelis Peeter Voirspoels x Digne verkochten Jan van Elsackere de helft van de "munten bemde", hem in het geheel met zijn broer Jan verstorven van hun vader mr Peeter Vorspoels

Personen: Jan Peter VORSPOELS Peter Jan VORSPOELS Cornelis Peter VORSPOELS Digne Jan BRAENS

| 141-0390 |

Schepenregister 141, f° 236 r° 04.02.1544 svl

Laureijs Jan Noutssen verkocht aan zijn broer Aernout Jan Nouts rente van 1 V rogge 20 st op stede bij "stapelheijde"

| 141-0391 |

Schepenregister 141, f° 236 v° 28.02.1544 svl

Jan van Bavele Cornelissen verkocht aan de kinderen Cornelis van de Cloote, met voogd Cornelis Jan Nout Luijcx, rente van 2 V rogge, gekocht van Cristijne Willems Vermunten dr

Personen: Jan Cornelis VAN BAVEL Kristijne Willem VERMUNTEN Cornelis Jan Nout LUIJCX

| 141-0392 |

Schepenregister 141, f° 236 v° 18.02.1544 svl

Jan van Eekele Janssen x Katrijne Jan Amelnoirts verkochten aan Berthelmeus Tuijts Janssen een stede in Sneppel O Peeter Anthonissen Z Peeter Wierocx en Peeter Huijben Callants N Peeter en Bernaert Nouts. Last aan Cornelie x +Cornelis Luijcx, Anna Michiels, Aert Peeter Nouts, erfgenamen Johanne Verdijck, Jan Pauwels Keeselmans, Pauwels Willem Aerts

Personen: Jenneken Lenaert VERDIJCK Katrijne Jan AMELVOIRTS Jan Jan Jansen VAN EECKEL Jan Pauwels KEESELMANS Aert Peter NOUTS

| 141-0393 |

Schepenregister 141, f° 237 v° s.d.

Laureijs Claus Peeter Haeijen is schuldig aan Jan van Eekele Janssen x Katrijne rente van 11 Kgld 10 st op stede in de "sneppelse acker" O en W mr Henrick Smekens N erfgenamen Wouter Conincx en op andere erven. Lasten aan Cornelis Verheijden. Claus Peeter Haeijen, vader van vs Laureijs, stelt onderpand

Personen: Laureijs Claus Peter HAEIJEN Claus Peter HAEIJEN Katrijne Jan AMELVOIRTS Jan Jan Jansen VAN EECKEL

| 141-0394 |

Schepenregister 141, f° 238 v° s.d.

Jan van Eekele Janssen x Katrijne Jan Amelnoirts verkochten aan Laureijs Claus Haeijen stede in de "sneppelse acker", cfr supra

Personen: Katrijne Jan AMELVOIRTS Laureijs Claus Peter HAEIJEN Jan Jan Jansen VAN EECKEL

| 141-0395 |

Schepenregister 141, f° 239 v° 11.03.1544 svl

Cornelis Peeter Keeselmans verkocht aan Cornelis van Onstaeijen Aernoutssen rente van 4 V rogge 2 Kgld o.m. op erven de "hoope" Z Geert der Wegen N erfgenamen Jaspar van den Dorpe

Personen: Cornelis Peter KEESELMANS Cornelis Aert VAN OSTAYEN

| 141-0396 |

Schepenregister 141, f° 240 r° 11.03.1544 svl

Adriaen van Aken verkocht aan Cornelis van Elsackere Michielssen stuk beemd de "persbemdt". Last aan Cornelis Jans van Bavele

Personen: Adriaen Claes Hendrik VAN AKEN Cornelis Michiel Cornelis VAN ELSACKER

| 141-0397 |

Schepenregister 141, f° 240 v° 11.03.1544 svl

Cornelis van Elsackere Michielssen is schuldig aan Peeter van der Buijten, voorheen aan diens vader Henrick van der Buijten, rente van 2 Kgld op beemd

Personen: Hendrik Peter VAN DER BUYTEN Cornelis Michiel Cornelis VAN ELSACKER Peter Hendrik VAN DER BUYTEN

| 141-0398 |

Schepenregister 141, f° 241 r° 11.03.1544 svl

Dierick Pauwels Willem Diericxssen verkocht aan Cornelis Aernoutssen van Onstaeijen rente van 3 V rogge

Personen: Dierck Pauwels Willem DIERICX Cornelis Aert VAN OSTAYEN

| 141-0399 |

Schepenregister 141, f° 241 v° 18.03.1544 svl

Berthelmeus Tuijts Janssen is schuldig aan Magriete Jans van Eekele rente van 2 V rogge op stede in Sneppel in de hoenderstraat O Peeter Anthonis Z Peeter Wierocx en Peeter Huijb Callants N Peeter en Bernaert Nouts. Last aan Cornelie x +Cornelis Luijcx, Anne Peeter Jenis, Aert Peeter Nout, erfgenamen Johanna Verdijck, Jan Pauwels Keeselmans, Pauwels Willem Aerts

Personen: Aert Peter NOUTS Jenneken Lenaert VERDIJCK Margriete Jan Jan VAN EECKEL Jan Pauwels KEESELMANS

| 141-0400 |

Schepenregister 141, f° 242 r° 01.05.1544

Peeter Thijs Larien x Heijlwijch verkochten op 10.10.1541 aan Dierick Lenaert Boets x Katrijne Gielis van den Wijngaerde een stede aan den Huffel Z Claus Diericx en beemd de "cogenbemdt" en hooimade onder Wuustwezel. Last aan Lijnken Costens van Berchem (Antwerpen), Peeter van Onstaeijen, Marie x +Wouter Snels, Cornelis van Onstaeijen, Grietken Jan Theus Martens, Willem Huijbs Verboven, Claus de Molenare, Dierick Pauwels, Peeter Hovelmans (Sneppel), Marten de Visschere

Personen: Claus Peter Willem DE MOLENARE Dierck Pauwels Willem DIERICX Katrijne Gielis VAN DE WIJNGAERDE Marije Jan VAN HOUTELE Heijlwich Pauwels Willem DIERICX Grietken Jan Theus MARTENS Cornelis Aert VAN OSTAYEN

| 141-0401 |

Schepenregister 141, f° 243 r° 27.04.1544

heer Lambrecht van den Bulcke, pastoor in Loenhout, Jan van Lint, schout in Loenhout en Peeter van Onstaijen, 'keerslieden' van Jan Claus Gielis, ketelaar; ter eenre, en Willem Lenaert met Peeter Joos als 'keerslieden' van Henrick Cornelissen van Staijen ter andere, akkoord van zoening over het deerlijk ongeval en de doodslag door vs Jan Claus Gielis op Cornelis Cornelissen van Staijen, alias Crol (broer van volle bedde van vs Henrick). Eerste betalingen zullen gedaan worden door Peeter Jan Joos van Malle, Geerdt de Wege en Adriaen Lenaerdt Peeter Noutssen

Personen: Peter JOOS Geert DE WEGE Lambrecht VAN DEN BULCKE Adriaen Lenaert Peter NOUTSEN

| 141-0402 |

Schepenregister 141, f° 245 v° 01.05.1544

Katrijne Gielis van den Wijngaerde x +Dierick Boets - Gielis Dierick Boets, bejaard - Peeter Lenaerdt Boets als voogd en Willem Hovelmans als toeziener van de onbejaarde kinderen +Dierick Boets; zijn schuldig aan Peeter Thijs Larien x Heijlwijch rente van 1 V rogge 30 st op stede aan de Huffel en op de "cogenbemdt"

Personen: Katrijne Gielis VAN DE WIJNGAERDE Willem Jan HOVELMANS Heijlwich Pauwels Willem DIERICX

| 141-0403 |

Schepenregister 141, f° 246 v° 03.05.1544

Marie Peeters van Malle is schuldig aan Peeter Jan Snellen x Katrijne Cornelis Conincx rente van 7 L rogge op hooimade de "borcht"

Personen: Peter Jan SNELLEN Cathrijne Cornelis DE CONINCK

| 141-0404 |

Schepenregister 141, f° 247 r° 05.05.1544

Michiel van Staijen Cornelissen x Cornelie Marten Braens verkochten aan Jan, Arnout, Adriaen, Jacomijne en Marie, alle wettige kinderen Aernout van Onstaeijen x +Anna Jan Luijcx rente van 3 V rogge op stede in Popendonk en op andere erven

Personen: Jan Aert Aernout VAN OSTAYEN Aernout Aert VAN OSTAYEN Jacobmijn Aert Aert VAN OSTAYEN Aernout Aert Aertsen VAN OSTAYEN Adriaen Aert Aert VAN OSTAYEN Cornelie Marten BRAENS

| 141-0405 |

Schepenregister 141, f° 248 r° 06.05.1544

Peeter Diericx van Aerde en zijn echtgenote Agneese Henrick Hovelmans met haar voogd Peeter Martens, haar voor het huwelijk gegeven. Akkoord over schuld vs Agneese en de goederen haar van haar vader verstorven

| 141-0406 |

Schepenregister 141, f° 249 r° 06.05.1544

Jan de Weerdt x Elijsabeth Jan Voirspoels zijn schuldig aan Cornelis Peeters der Wewen rente van 2 Kgld op stede bij de kerk W Marie Peeters van den Cloote Z Jan de Weerdt N erfgenamen Leenken Thijs

Personen: Lijsbeth Jan VORSPOELS Jan DE WEERDT Cornelis Peter DER WEUWEN

| 141-0407 |

Schepenregister 141, f° 249 v° 06.05.1544

Jacob van Onstaijen, gemachtigd van Cornelis Verboven, doet erfpanden bezetten voor 4 Kgld 15 st, te weten stuk land dat Cornelis Bode x Elijsabeth Jan Merten Zibs in handen hadden. Land gekocht door Adriaen van Aken

Personen: Adriaen Claes Hendrik VAN AKEN Cornelis Jan BODE Lijsbeth Jan Marten SIBS

| 141-0408 |

Schepenregister 141, f° 250 v° 12.05.1544

Cornelis van Harcke x Marie Henrick Zeus - Jan Thijs Nouts als momboor van de weeskinderen Henrick Henrick Zeus - Jan Verbocht x +Lijsbeth Henrick Zeus; verkochten aan Adriaen de Ruevere rente van 10 st

Personen: Hendrik Hendrik ZEUS Marie Hendrik ZEUS Cornelis VAN HARCKE Lijsbet Hendrik ZEUS Jan VERBOCHT

| 141-0409 |

Schepenregister 141, f° 251 r° 20.05.1544

procuratie van Peeter Pielnaecke, stadhouder en kastelein, voor Pauwels Willem Aertsen (Brecht), Jan Vorspoel, mr Henrick van Meere (pensionaris tot Mechelen), Jeronimus Cornelis Francx (Antwerpen), mr Jan de Leu (procureur in de raad van Brabant te Brussel), Djoos Veerdebon(u)t (Gent), om etc…, bijzonder de gedingen tegen Peeter Bode in de hoofdbank van Ekeren

| 141-0410 |

Schepenregister 141, f° 252 r° 26.05.1544

Cornelis Henrick Jan Heijnssen verkocht aan Marcus Loijcx, rentmeester, heiblok bij de hollandse straat

| 141-0411 |

Schepenregister 141, f° 252 r° 26.05.1544

Marie Willems Vermunten x Casus Jan Huefens verkocht aan Katrijne Cornelis Vermunten rente van 2 V rogge (akte notaris Martijnus Hoecx 13.06.1483 waaruit blijkt dat Henrick Marten Zibs en zijn dochter Magriete x Willem Jan Wils 28 L schuldig waren) op erven N strekkende tot "heestermans heiblok" toe. Pand is de "rijdt" verkregen van Jan Noijens. Vs Marie is de rente verstorven van haar moeder vs Magriete Henrick Martens (Zibs)

Personen: Magriet Hendrik Marten ZIBS Katerine Cornelis VERMUNTEN Marie Willem VERMUNTEN Hendrik Marten ZIBS Casus Jan HUEFKENS

| 141-0412 |

Schepenregister 141, f° 253 r° 27.05.1544

Adriaen Vermunten Willemssen verkocht aan Mathijs Wouter Smidtssen x Magriete rente van 2 V rogge 20 st op beemd en zaailand

Personen: Adriaen Willem VERMUNTEN Matthijs Wouter SMITS Magriete

| 141-0413 |

Schepenregister 141, f° 253 v° 28.05.1544

Peeter Jan Nout Luijcx is schuldig aan Katrijne Mathijs van Coeschot jaarlijks 3 Kgld op hooimade op Blaakt. Jan Praeijens belooft jaarlijks de schuld te betalen

Personen: Peter Jan Nout LUIJCX Catherine Matthijs VAN COESCHOT

| 141-0414 |

Schepenregister 141, f° 253 v° 28.05.1544, vervolg

Nota: de akte is doorstreept

| 141-0415 |

Schepenregister 141, f° 254 r° 28.05.1544

Magriete Verdijck Jans dr x Andries Laureijs Maes verkochten aan Jan Verhaert x Adriana een weide op het "hoochbosch"

Personen: Margriete Jan Lenaert VERDIJCK Andries Laureys MAESGHIJSELS

| 141-0416 |

Schepenregister 141, f° 254 v° 04.06.1544

Mathijs en Cornelis Marten Braens gebroeders en Peeter Cornelis Nouts, Brecht mangelen erfrenten om erfrenten. Rente van 14 L rogge op stede aan de Huffel (schepenbrieven 17.02.1498 en de 2de met transport van Aernout Thoen Thijs aan Henrick van Ossenberge x Cornelie) en rentebrief waarmee vs Peeter heffende was op de goederen van vs broers

Personen: Aert Thoen THIJS Matthijs Marten BRAENS Cornelis Marten BRAENS

| 141-0417 |

Schepenregister 141, f° 255 v° 11.06.1544

Henrick van Sinte Huijbrechts verkocht aan Peeter van Onstaijen deel van zijn hofstede O erfgenamen Gielis Haest

Personen: Michiel Hendrik VAN HUYSEN Hendrik VAN SINTE HUIJBRECHTS Jan Hendrik VAN AERDE

| 141-0418 |

Schepenregister 141, f° 256 r° 17.06.1544

Cornelie x +Lenaerdt Braens - Jan Lenaerdt Braens - Peeter Jan Braens als momboor van de onbejaarde kinderen Lenaerdt Braens; verkochten aan Willem van den Bogaerde stuk land. Last aan Cornelis van Elsackere Michielssen, kinderen Doren Braens, Lijsbeth Henrick Meus

Personen: Cornelis Michiel Cornelis VAN ELSACKER Willem Willem VAN DEN BOGAERT Doren Jan BRAENS Lijsbeth Hendrik MEUS Jan Lenaert BRAENS Peter Jan BRAENS Cornelie Lenaert Jan BRAENS

| 141-0419 |

Schepenregister 141, f° 257 r° 18.06.1544

Jacob van Onstaijen, gemachtigd van mr Zeger Tshertogen doet erfpanden bezetten, te weten 2 beemden de "winckels oft wegebloke"

| 141-0420 |

Schepenregister 141, f° 258 r° 19.06.1544

Ghijsbrecht de Bije, vorster, gemachtigd van Geertruijt van den Kerckhove x +Jan Bellens, droogscheerder, Antwerpen om kwijting van rente van 20 st van Peeter de Smidt te ratificeren, uit rente van 3 gulden op de achtergelaten goederen van Wouter de Coninck

Personen: Wouter DE CONINCK Gijsbrecht DE BIJE Peter Jan SNELLEN

| 141-0421 |

Schepenregister 141, f° 258 r°, In marge: 27.10.1609

Adriaen Cornelis Deckers gekweten door Cornelis Jan Peeter Martens en de weduwe Jan Peeter Martens

Personen: Marie Casus HUEFKENS Adriaen Cornelis Adriaen DECKERS

| 141-0422 |

Schepenregister 141, f° 259 r° 29.06.1544

Joris Claus Jan Heijlens, ook als voogd van de weeskinderen Anthonis Claus Heijlens - Peeter en Mathijs Claus Jan Heijlens, ook voor hun broers Henrick en Cornelis en voor de weeskinderen Dionijs Claus Jan Heijlens; verkochten aan Claus Cornelis van Staijen xx Lijsbeth Jan Laets (x Claus Claus Jan Heijlens) helft van stede in Sneppel O Jan Leijs Rombouts W Jan Thijs Theus N erfgenamen Willem Vermunten; +Claus (Claus) Jan Heijlens had stede verkregen van de andere erfgenamen Jan Laets

Personen: Joris Claus Jan HEIJLENS Claus Claus Jan HEIJLENS Anthonis Claus Jan HEIJLENS Jan LAETS Lijsbeth Jan LAETS Matthijs Claus Jan HEIJLENS Nijs Claus Jan HEIJLENS Peter Claus Jan HEIJLENS Hendrik Cleijs Jan HEIJLENS Cornelis Claus Jan HEIJLENS

| 141-0423 |

Schepenregister 141, f° 260 r° 07.07.1544

Peeter Peeter Boets verkocht aan Jan Praeijens als toeziener van de kinderen Goris Jan Dries Canters rente van 2 V rogge op stede in Terbeek O Jan Cornelis Keeselmans Z Peeter Marten Zibs N Cornelis Buijens. Last aan Marie x +Claus Heijlens, weduwe +Peeter Cornelis Loijcx

Personen: Jan PRAYENS Goris Jan Dries CANTERS Peter Peter BODE

| 141-0424 |

Schepenregister 141, f° 260 v° 16.07.1544

Jan en Henrick Cristiaen Henrick Meeus zonen, met Cornelie x Jacob de Vos en Hilleken, wettige dochters Cristiaen vs verkochten aan Jan Hegge Janssen rente van 20 st

Personen: Jacob DE VOS Christiaen Hendrik MEUS Jan Christiaen Hendrik MEUS Jan Jan HEGGE Cornelie Christiaen Hendrik MEUS Hilleken Christiaen Hendrik MEUS Hendrik Christiaen Hendrik MEUS

| 141-0425 |

Schepenregister 141, f° 261 r° 22.07.1544

Jan Mathijs Cuijpers verkocht aan Lijsbeth Jan Bijen x +Jan Gueens Peeterssen een stede in de palingstraat O Mechtelt Voirspoels. Last aan Cornelie Willem Schoofs, Cornelis Henricx van Staeijen, Katrijne Cornelis Vermunten, Mariken Gheerdt Larijen, jonker Godevaert van Brecht

Personen: Katerine Cornelis VERMUNTEN Cornelie Willem SCHOOFS Jan Matthijs Theus DE CUYPER Cornelis Hendrik VAN STAIJEN

| 141-0426 |

Schepenregister 141, f° 261 v° 28.05.1544

Peeter Jan Nout Luijcx is schuldig aan Katrijne Mathijs van Coeschot 3 Kgld jaarlijkse 'lijftocht' op hooimade op Blaakt. Jan Praeijens belooft te voldoen (cfr f° 253 v°)

Personen: Jan PRAYENS Catherine Matthijs VAN COESCHOT Peter Jan Nout LUIJCX

| 141-0427 |

Schepenregister 141, f° 262 v° 04.08.1544

Peeter Jan Boets verkocht aan Magriete Geerdt Roovaerts x +Jan Boets beemd op Donk O Cornelis Jan Nout Luijcx W Michiel Jordaens, secretaris tot Brecht

| 141-0428 |

Schepenregister 141, f° 263 r° 06.08.1544

Jan Henrick Loijcx verkocht aan Jan Lenaerdt Boons en diens broers en zusters rente van 4 Kgld op stede in Terbeek

| 141-0429 |

Schepenregister 141, f° 263 r° 06.08.1544, vervolg

In marge: gekweten bij Adriaen Janssen Coeck aan Adriaen de Smidt, gemachtigd van Matheus Adriaen Deckers dochter

Personen: Adriaen Jan Hendrik KOEKEN Adriaen Cornelis Adriaen DECKERS

| 141-0430 |

Schepenregister 141, f° 263 v° 25.08.1544

Cornelie Jan Thoen Thijs x Adriaen Marcelis Schoofs verkocht aan Lijsbeth Michiel Leijs Rombouts rente van 3 Rgld

Personen: Cornelie Jan Thoen THIJS Elisabeth Michiel Leijs ROMBOUTS Adriaen Marcelis SCHOOFS

| 141-0431 |

Schepenregister 141, f° 264 r° 26.08.1544

Adriaen Marck Jan Marcxssen verkocht aan Mathijs Jan Haest een stede in Sneppel O Henrick Jan Marcx N Geert van Elsackere

| 141-0432 |

Schepenregister 141, f° 264 v° 18.09.1544

Berbele Joris Zeus x +Cornelis Jan Nouts - Adriaen Cornelis Jan Nouts - Belije Cornelis Jan Nouts x Sijmon Jan Michiels; verkochten aan Lenaert Cornelis Ments rente van 4 V rogge

Personen: Adriaen Cornelis Jan NOUTS Beliken Cornelis Jan NOUTS Cornelis Jan NOUTS Simon Jan MICHIELS Barbele Joris Theus DE CUYPER

| 141-0433 |

Schepenregister 141, f° 265 r° 14.10.1544

Franck Marcelis - Lijsbeth Jan Ghijs x +Peeter Vorselmans - Gielis Buijen Michiels x +Katrijne Jan Ghijs - Mariken Gheert Larien met haar broer Jan - Geert Vorselmans als voogd van Cornelis Jan Ghijs dochter; zijn schuldig aan Lijsbeth Cornelis Conincx rente van 2 V rogge op 2 steden in de palingstraat, die +Cornelis Vermunten als 1 stede verkocht had aan Peeter Jan Peeter Nouts (schepenbrief 07.02.1531 svl)

Personen: Peter Jan Peter NOUTS Lysbeth Cornelis DE CONINCK Lijsbeth Jan Gijs VAN DER CREEKE Cornelis Jan Gijs VAN DER CREEKE Cathrijne Jan Ghijs VAN DER CREEKE Frans MARCELISSEN Geert Peter Geert VORSELMANS Cornelis Willem VERMUNTEN Peter Geert Peter VORSELMANS

| 141-0434 |

Schepenregister 141, f° 266 r° 16.10.1544

Heijlwich Jan Nouts x Claus Diericssen verkochten aan Laureijs Jan Noutssen rente van 4 V rogge op hooimade in Blaakt Z Willem Polmans N Goosem Lemmens O heer Peeter Loijcx

Personen: Laureijs Jan NOUTS Heijlwich Jan NOUTS Claus DIERICX

| 141-0435 |

Schepenregister 141, f° 266 v° 17.10.1544

Cornelia Jan Thoen Thijs x Adriaen Marcelis Schoofs verkochten aan Anthonis Gielissen hooimade op Blaakt

Personen: Cornelie Jan Thoen THIJS Adriaen Marcelis SCHOOFS

| 141-0436 |

Schepenregister 141, f° 267 r° 25.10.1544

Cornelis Aerts der Wewen x Digne verkochten aan Marie x +Wouter Snels rente van 3 Kgld op stede in Sneppel bij de "tommelberch" en op land, weide, hei en bos ook aldaar

Personen: Cornelis Aert DER WEUWEN Digne Jan LUIJCX Marije Jan VAN HOUTELE

| 141-0437 |

Schepenregister 141, f° 268 r° 11.11.1544

Geerdt en Peeter Wouter Naeijens zonen, moeder was +Katrijne Geerdts Vercaert, ook voor hun andere broers en zusters verklaren dat hun ouders in hun leven verkocht hadden aan Geert Vercaert, Loenhout rente van 2 V rogge op panden thans in handen van de kinderen Gielis Vercaert. Cornelis en Lenaerdt Gielis Vercaert zonen zijn de rente schuldig

Personen: Peter Wouter NAEIJENS Geert Wouter NAEIJENS

| 141-0438 |

Schepenregister 141, f° 269 r° 17.11.1544

Jan Clement Jan Diels verkocht aan Jan Praeijens als voogd van de kinderen Huijbrecht Praeijens rente van 3 V rogge op panden in Loenhout (schepenbrief 14.02.1519) welke rente hij met zijn broer Peeter gekocht had van Cornelis Matheus Boets (schepenbrief 06.02.1538 svl)

Personen: Jan PRAYENS Huybrecht Jan PRUYENS

| 141-0439 |

Schepenregister 141, f° 269 v° 28.12.1544 svb

Gielis Dierick Boets - Peeter Lenaert Boets als voogd en Jan Willems van den Wijngaerde als toeziener van de onbejaarde kinderen Dierick Boets - Katrijne Gielis van den Wijngaerde x +Dierick Boets, moeder van vs kinderen; verkochten aan Magdalene Geeraerdt Ingelbrechts (x Peeter van Eekele Pauwelssen) rente van 4 V rogge 2 Kgld op hooimaden op Blaakt en op stede in Huffel bij het "kerckhecxken". Last aan erfgenamen Wouter Snels. Rente gekocht met geld van de patrimoniale goederen vs Magdaleene, haar van haar ouders verstorven en geheven in Heist

Personen: Katrijne Gielis VAN DE WIJNGAERDE Magdalena Geert INGELBRECHTS Peter Pauwel Jan VAN EECKEL

| 141-0440 |

Schepenregister 141, f° 270 v° 16.08.1543

Laureijs van Aerde doet zijn erfpanden bezetten voor 2 V rogge, te weten stede Z Willem Lenaerts N kinderen Cornelis Keeselmans. Jan Pauwels Keeselmans als voogd van de kinderen en Katrijne Anthonis Clercx hebben eveneens rentebrieven op vs stede

Personen: Jan Pauwels KEESELMANS Katrijne Antonij CLERCX

| 141-0441 |

Schepenregister 141, f° 272 r° 16.01.1545 svl

Geerdt Anthonis Wegen x Magriete is schuldig aan Katrijne Peeter Hovelmans rente van 18 L rogge op stede in Hecht N Willem van den Bogaerde O Jan Pauwels Keeselmans en op andere erven

Personen: Geert Antonij WEGEN Katrijne Peter HOVELMANS

| 141-0442 |

Schepenregister 141, f° 272 v° 16.01.1545 svl

Adriana Cornelis Nijs van den Bogaerde x Laureijs Jan Nouts verkocht aan Jan Goosem Lemmens rente van 20 st op weide Z erfgenamen Dierick Boets N Cornelis Jan Nout Luijcx O Adriaen Ingelen W Jan van den Wijngaerde, welke rente haar verstorven was van haar grootvader Nijs van den Bogaerde

Personen: Nijs VAN DEN BOGAERT Laureijs Jan NOUTS Adriana Cornelis Nijs VAN DEN BOGAERT Jan Goosen LEMMENS

| 141-0443 |

Schepenregister 141, f° 273 v° 29.01.1545 svl

Adriaen Cornelis Huefkens verkocht aan Digne Claus Smidts x +Peeter van Huijsen rente van 2 V rogge 20 st op stede in Sneppel O Adriaen Vermunten W Meus Nijsmans N erfgenamen Gheerdt van Elsacker en op andere erven. Last aan Henrick de Backer, erfgenamen Michiel Wouter Aerts

Personen: Peter VAN HUIJSEN Laureijs Pauwels SCHOENMAKERS

| 141-0444 |

Schepenregister 141, f° 274 r° 20.01.1545 svl

Clement Jan Diels verkocht aan Laureijs Pauwels Schoenmakers rente van 4 V rogge op stede in Vossingers O Adriaen van Aken W Jan Jordaens

| 141-0445 |

Schepenregister 141, f° 274 v° 30.01.1545 svl

Pauwels Jan Boetssen verkocht aan Jan Wils, Halle rente van 30 st (schepenbrief 01.03.1541) uit rente van 3 V rogge 30 st, waarvan Pauwels de 3 V voorheen verkocht had aan Peeter van Staijen x Magriete

Personen: Margriete Gielis Willem VAN DE WIJNGAERDE Peter Hendrik VAN STAYEN

| 141-0446 |

Schepenregister 141, f° 275 v° 05.02.1545 svl

Jan Claus van Dale is schuldig aan Lenaert Marten Buijens rente van 8 Kgld op stede O Laureijs van Aerde W Peeter Bogaerts en erfgenamen Mathijs Hovelmans N Adriaen van Aken en op andere erven

Personen: Jan Claus VAN DAEL

| 141-0447 |

Schepenregister 141, f° 275 v°, In marge: 14.03.1606

gedeeltelijk gekweten door Jan van Dael aan Jan Claessen, moeder was Cathelijn Buijens

Personen: Jan CLAESSEN Jan Jan VAN DAEL

| 141-0448 |

Schepenregister 141, f° 276 v° 25.10.1544

Laureijs van Aerde, gemachtigd van Mariken Cornelis Zegers, doet panden de "laren" bezetten die Peeter Nouts in handen had, dit voor 1 V rogge. Cornelis Wouters van Meere x Katrijne kopen de panden

Personen: Cornelis Wouter VAN MEERE Catherine Matthijs VAN COESCHOT Mariken Cornelis ZEGERS

| 141-0449 |

Schepenregister 141, f° 277 v° 18.02.1545 svl

Marck Cornelis Nijs verkocht aan Peeter Kerstens van Lille x Lijsbeth een stede bij het hof "ten wijngaerde". Last aan Jan Henricx van Aerde

Personen: Marck Cornelis Jan NIJS

| 141-0450 |

Schepenregister 141, f° 278 r° 19.02.1545 svl

Cornelis Pauwels Gheens verkocht aan Michiel Verstraten rente van 2 V rogge 20 st op 2 beemden

Personen: Jan Jan Jansen VAN EECKEL Michiel Michiel VERSTRAETEN

| 141-0451 |

Schepenregister 141, f° 278 v° 20.02.1545 svl

Jan Mathijs Theus Cuijpers x Lijsbeth Willem Aerts zijn schuldig aan Jan van Eekele Janssen 3 Kgld op zaailand het "cleij" in Sneppel W Cornelis van Elsackere Michielssen Z Peeter Lenaert Boets N mr Henrick Smekens

Personen: Jan Matthijs Theus DE CUYPER Lijsbeth Willem AERTS

| 141-0452 |

Schepenregister 141, f° 279 v° 08.03.1545 svl

Claus Cornelis Claus Jans x Marie Peeter Kaerls verkochten aan Belije Jan Nouts rente van 2 V rogge op zaailand in de "heechtse acker"

Personen: Marie Peter KARELS Beliken Jan NOUTS Claus Cornelis Claus JANS

| 141-0453 |

Schepenregister 141, f° 280 v° 08.01.1545 svl

Cornelis Mathijs van Aerde verkocht aan Peeter Jordaens rente van 6 L rogge 15 st op panden in Loenhout, volgens het schepenregister Loenhout, geschreven door Wouter van Huijsen, toenmalig secretaris, en waarbij Cornelis Geertssen van Elsackere op 13.12.1530 de rente verkocht aan Jan van Aerde Cornelissen als voogd van Neelken Mathijs van den Aerde op stede in Huffel Z Wouter Henrick Janssen W Laureijs Nout Luijcx N Cornelis Jan Pauwels Keeselmans

Personen: Cornelis Geert VAN ELSACKER Jan Cornelis VAN AERDE Cornelis Matthijs VAN AERDE

| 141-0454 |

Schepenregister 141, f° 281 v° 12.03.1545 svl

Marie (x Nijs van Bavele Peeterssen) en Quirina (x Joos Huijbs) Peeter Martens opt Hesschot drs verkochten aan Cornelie Gheerts Vercaert rente van 2 V rogge 5 st op zaailand in Terbeek en op hun andere goederen, die eveneens als onderpand staan voor een rente van 3 V rogge die Anna Geeraerdt Ingelbrechts heffende is op de goederen Aert van de Velde

Personen: Anne Geert IMBRECHTS Nijs Peter VAN BAVEL Marie Peter Marten OPT HESSCHOT Quirina Peter Marten OPT HESSCHOT

| 141-0455 |

Schepenregister 141, f° 282 r° 12.03.1545 svl

Adriaen Verdijck Janssen verkocht aan Gheert Vorselmans rente van 9 L rogge op panden in Loenhout. Lenaert Verdijck en Magriete Verdijck x Andries Maes Ghijsels verklaren dat de rente aan hun broer Adriaen is ten deel gevallen

Personen: Margriete Jan Lenaert VERDIJCK Lenaert Jan Lenaert VERDIJCK Andries Laureys MAESGHIJSELS Adriaen Jan Lenaert VERDIJCK

| 141-0456 |

Schepenregister 141, f° 282 v° 12.03.1545 svl

Jan van Eekele Janssen verkocht aan Ghijsbrecht de Bije rente van 5 L rogge

Personen: Gijsbrecht DE BIJE

| 141-0457 |

Schepenregister 141, f° 283 r° 24.03.1545 svl

Lijsbeth Jans Bijen x Wouter Cleeren verkochten aan Marcus Loijcx een stede in de palingstraat O Mechtelt Vorspoels. Last aan Cornelie x Willem Schoofs, Cornelis Henricx van Staijen, Katrijne Vermunten, Marie Geerdt Larien, jonker Godevaert van Brecht, welke stede vs Lijsbeth gekocht had van Jan Thijs Theus Cuijpers (schepenbrief 22.07.1534)

Personen: Jan Matthijs Theus DE CUYPER Lijsbeth Jan BIJEN Wouter CLEEREN Cornelie Cornelis Willem BUIJS Willem Marcelis SCHOOFS Katerine Cornelis VERMUNTEN Cornelis Hendrik VAN STAIJEN

| 141-0458 |

Schepenregister 141, f° 283 v° 18.02.1545 svl

Henrick Jan Lodders x Marie Jans van Aerde verkochten Cornelis Wouter van Meere x Katrijne Mathijs van Coeschot rente van 6 L rogge 15 st op beemd bij de "breebeke" en op hooimade op het "hoochbosch"

Personen: Catherine Matthijs VAN COESCHOT Cornelis Wouter VAN MEERE

| 141-0459 |

Schepenregister 141, f° 283 v°, In marge: 05.01.1621

door Jan Oom Janssen afgekweten op 17.12.1620 zoals blijkt uit de verklaringen van Wouter Adriaen Stouts - Peeter Adriaen Stouts - Jacob Adriaen Stouts - Willem Adriaen Stouts - Marie Adriaen Stouts

Personen: Marie Adriaen Cornelis STOUTS Peter Adriaen Cornelis STOUTS Jacob Adriaen Cornelis STOUTS Wouter Adriaen Cornelis STOUTS Jan Jan OOMS

| 141-0460 |

Schepenregister 141, f° 284 r° 10.03.1545 svl

Joozijne Laureijs Zebrechts x Wouter van den Broecke zijn schuldig aan Cornelis Bode Willemssen, zoon van haar zuster Lijsbeth Laureijs Zebrechts, rente van 8 V rogge op stede in Terbeek O Henrick Lodders en op andere erven

Personen: Lijsbeth Laureijs ZEBRECHTS Cornelis Willem BODE Wouter Cornelis VAN DEN BROECKE Josijne Laureijs ZEBRECHTS

| 141-0461 |

Schepenregister 141, f° 285 r° 08.04.1545

Lijsbeth Jan Willems van den Wijngaerde x Peeter Jan Smidts verkochten aan Anne Michiels van Huijsen rente van 2 V rogge op erven de "varendonck". Jan Hegge Janssen voor zijn vrouw en Magriete Jan Willems van den Wijngaerde x +Mathijs Braens beloven jaarlijks mee te betalen

Personen: Jan Jan HEGGE Lijsbeth Jan Willem VAN DEN WIJNGAERDE Peter Jan SMIDTS Matthijs Jan BRAENS Magriete Jan Willem VAN DEN WIJNGAERDE Anna Michiel VAN HUYSEN Cornelia Jan Willem VAN DEN WIJNGAERDE

| 141-0462 |

Schepenregister 141, f° 285 v° 21.04.1545

Peeter Lenaerdt Boets x Marie Peeters van de Venne en Bernaert Nouts x Marie Peeter Hovelmans mangelen erve om erfrenten, nl. beemd de "cleijn dorent" in Sneppel tegen kwijting van 10 L rogge. Verder zal Bernaert Nouts de 3 V rogge 30 st, die de nakinderen Peeters Verwilt heffende zijn, jaarlijks betalen

Personen: Bernaert Nout Peter NOUTS Peter Willem VAN DER WILT Marie Peter HOVELMANS

| 141-0463 |

Schepenregister 141, f° 286 v° 21.04.1545

Pauwels Willem Aerts, gemachtigd van Anne mr Jan Custodis x Jan Bormans (procuratie 12.02.1544 svb voor notaris Michiel Jordaens) verkocht aan Jacob Delijen x Anne rente van 13 V rogge op de goederen van Henrick Jan Heijns en Michiel Leijs Rombouts (schepenbrief Brecht 12.12.1544), welke verklaren de rente schuldig te zijn

Personen: Anneken Wouter FAES

| 141-0464 |

Schepenregister 141, f° 287 v° 25.04.1545

Gielis Jan Neels is schuldig aan Katrijne Willem Luijcx rente van 7 L rogge21 st 3 oort 9 muiten br op stede in "ten aerde" O Steven Wouter Goris Z Wouter van den Broecke

| 141-0465 |

Schepenregister 141, f° 288 r° 25.04.1545

Nijs van Bavele Janssen is schuldig aan Katrijne Willem Luijcx rente van 25 st op erven in "ten aerde" O Cornelis Wouter van Meere W erfgenamen Bernaert van Bavele N Bernaert van den Broecke

Personen: Nijs Jan VAN BAVELE Katline Willem Jan LUIJCX

| 141-0466 |

Schepenregister 141, f° 288 v° 25.04.1545

Peeter en Jan Jan Cornelis Boets zonen verkochten aan Katrijne Diericx van den Aerde x +Peeter Cornelis Loijcx rente van 1 halster rogge op panden in Loenhout (schepenbrief 03.02.1494 svl)

| 141-0467 |

Schepenregister 141, f° 289 r° 17.08.1544

Mathijs van Aerde Janssen is schuldig aan Claus Peeter Haeijen rente van 3 V rogge in mindering van 6 sister 1 V (schepenbrief Loenhout 14.05.1399 waarbij voor schepenen Jan Reijns, Peeter van der Rijdt, Jan Heijlen, Wouter van der Munten, Jan Peeterssone, Peeter van der Ast en Henrick Meeus gekomen is Wouter van der Munten die verklaarde dat hij goederen op "ghene Munte" vererfd heeft aan Jan van Dunnen voor vs rente)

Personen: Claus Peter HAEIJEN

| 141-0468 |

Schepenregister 141, f° 289 v° 12.04.1545

Adriaen Cornelis Huefkens verkocht aan Martine Ghijsels rente van 10 st in mindering van rente van 30 st (schepenbrief 28.01.1537 svl) welke rente Claus Jan Heijlens aan vs Adriaen schuldig was, en aan vs Adriaen verstorven van zijn grootmoeder Lijsbeth Laet, en welke rente staat op stede in Sneppel N Thoomas van Heester O Jan Leijs Rombouts. Last aan Lijsbeth Ghijsels

Personen: Claus Claus Jan HEIJLENS

| 141-0469 |

Schepenregister 141, f° 290 v° 12.04.1545

zoening voor Gabriel van den Bogaerde Lenaertssen inzake doodslag op +Willem Hovelmans Janssen. Voor Willem Hovelmans treedt Henrick Jan Hovelmans als oudste broer op, met zijn broer Peeter Jan Hovelmans, en Marcus Loijcx met Peeter van Onstaeijen als keerslieden, voor Gabriel van den Bogaerde zijn de keerslieden Peeter Pielnacque, stadhouder en kastelein, Willem Lenaerts en Peeter Ingelbrechts

Personen: Willem Jan HOVELMANS Peter Jan HOVELMANS Hendrik Jan HOVELMANS Gabriel Lenaert VAN DEN BOGAERT Peter Geert IMBRECHTS

| 141-0470 |

Schepenregister 141, f° 293 r° 15.05.1545

Henrick Cornelis van der Schueren, in naam van zijn dochter Franse x Gielis Cambijer (procuratie Breda 27.03.1545) verkocht aan Jan Pauwels Keeselmans rente van 20 sch gr br op panden in Loenhout, welke rente aan vs Franse verstorven was van haar grootmoeder Adriane van Dalune

Personen: Jan Pauwels KEESELMANS

| 141-0471 |

Schepenregister 141, f° 294 r° 26.12.1544

Jan, Arnout, Adriaen, Jacomijne en Mariken wettige kinderen van Aernout van Onstaeijen x +Anna Jan Luijcx, akkoord met hun volle zuster Cornelia x Joris Peeter Diericx over versterf van hun ouders, o.a. rente op de erfgenamen Bernaert van Bavele, rente van 4 Kgld op stede aan het "heerveken" bij "stapelheijde"

Personen: Anneken Jan LUYCX Aernout Aert Aertsen VAN OSTAYEN Adriaen Aert Aert VAN OSTAYEN Aernout Aert VAN OSTAYEN Bernaert Jan VAN BAVELE Cornelie Aert Aert VAN OSTAYEN Jan Aert Aernout VAN OSTAYEN Jacobmijn Aert Aert VAN OSTAYEN Joris Peter DIERCX

| 141-0472 |

Schepenregister 141, f° 294 v° 01.06.1545

Jan Adriaen Haest is schuldig aan zijn 'moeije' Marie Gielis Haest rente van 2 V rogge op stede aan het oosteinde O de peerstraat Z erfgenamen Peeter Hasen en op erven de "brekelen" en de "straelden"

Personen: Mariken Dielis HAEST

| 141-0473 |

Schepenregister 141, f° 295 r° 08.06.1545

Dianna x +Peeter Hasen met haar zoon Martin en met Jan Peeters Hasen is schuldig (schepenregister 09.04.1526) aan de erfgenamen Mathijs Theus Cuijpers. Lijsbeth Mathijs Theus Cuijpers x Jan Peeter Wijerocx verkocht de vs rente aan Geert Henrick Meermans

Personen: Jan Peter Thijs HASEN Jan Peter Jan WIERICX Matthijs Theus DE CUYPER Lijsbeth Matthijs Theus DE CUYPER Marten Peter THIJS Peter Thijs HASEN Dianne Jan SOETEN Geert Hendrik MEERMANS

| 141-0474 |

Schepenregister 141, f° 295 r° 08.06.1545, vervolg

Nota: de schepenbrieven van de rente waren verloren en/of bedorven 'quader bewaeringen inden toch van Marten van Rossem', zodat schepenen 'den brief gesien hebbende geheel verrot wesende dat men daarinne egeen bescheet en conste gesien' blijkbaar zelf in de oude registers zijn gaan zoeken

| 141-0475 |

Schepenregister 141, f° 295 v° 08.06.1545

Michiel Verstraten is schuldig aan Adriaen van Aken Claussen rente van 2 V rogge op beemd of hooimade op Donk. Adriaen van Aken verkocht op zijn beurt de rente aan Gheerdt Henrick Meermans

Personen: Adriaen Claes Hendrik VAN AKEN Geert Hendrik MEERMANS

| 141-0476 |

Schepenregister 141, f° 296 v° 08.06.1545

Lijsbeth Gielis Bijen x Adriaen Lenaert Peeter Noutssen is schuldig aan Laureijs Schoemaekers x Marie Gielis Bijen rente van 2 V rogge 20 st op erven het "stoppelblock" in Hersseling en op andere erven aan vs Lijsbeth en Marie verstorven van hun moeder Magriete Nout Reijns weduwe

Personen: Nout REIJNS Adriaen Lenaert Peter NOUTSEN Marie Gielis BIJEN Laureijs Laureijs SCHOENMAKERS Margriete Matthijs HEERSTRAETS Lijsbeth Gielis BIJEN

| 141-0477 |

Schepenregister 141, f° 297 r° 08.06.1545

Magriete Peeter Jan Peeter Claus x Jan de Bije verkocht aan Geert Vorselmans rente van 35 st

Personen: Magriete Peter Jan Peter CLAUS Jan BIJEN Geert Peter Geert VORSELMANS

| 141-0478 |

Schepenregister 141, f° 297 v° 08.06.1545

Ghijsbrecht Jan Pauwels en Bernaert van den Broecke als regeerders van de tafelen van de H Geest doen erfpanden bezetten te weten stede W Franck Marcelis O Cornelis Vorspoels. Stede gaat over in handen van Jan van Lint, schout, handelend in opdracht van de heer van Loenhout

Personen: Gijsbrecht Jan Pauwel WUYTS

| 141-0479 |

Schepenregister 141, f° 299 r° 08.06.1545

Ghijsbrecht van den Bruijnenberghe doet erfpanden bezetten te weten stede ten einde Neerven aan "stapelheijde". Cornelis de Coninck heeft hoogste bod, maar transporteert zijn rechten aan Geert Vorselmans

Personen: Gijsbrecht Cornelis VAN DEN BRUIJNENBERGE Geert Peter Geert VORSELMANS

| 141-0480 |

Schepenregister 141, f° 300 r° 26.06.1545

Henrick Jan Lodders x Marie Jan van Aerde verkochten aan Mathijs Leijs, Brecht rente van 2 Kgld op de "schoirbemdt" en op hooimade

Personen: Matthijs LEIJS Hendrik Jan LODDERS

| 141-0481 |

Schepenregister 141, f° 300 v° 22.06.1545

Cornelis Peeter Keeselmans is schuldig aan Mathijs van Aerde Janssen rente van 2 Kgld op stede in Hecht O Cornelis Pauwels Geens Z erfgenamen Anthonis Wouter Diericx en op meerdere andere erven waaronder een halve stede eveneens in Hecht. Last aan erfgenamen Jan Dries Heerls, Cornelis Rummens van Wortel. Goosem Bertelmeus Thielens x Marie en Mathijs van Aerde Janssen mangelen erve om erfrente, nl vs 2 Kgld en stuk land in Loenhout

Personen: Jan Dries HEERLS Cornelis Peter KEESELMANS Cornelis Rommen VAN WORTEL

| 141-0482 |

Schepenregister 141, f° 302 v° 02.07.1545

Thoomas mr Marcelis Schoofs verkocht aan Jan Thijs Aerts rente van 45 st op panden in Loenhout

Personen: Jan Matthijs AERTS Thomas Marcelis SCHOOFS

| 141-0483 |

Schepenregister 141, f° 303 r° 05.07.1545

op 12.05.1544 zijn voor schout en schepenen gekomen de meeste schuldenaren en borgen die aan Cornelis Bode ten achter waren, hen werd gevraagd de bescheiden te tonen, om van de goederen van Cornelis Boets voldaan te kunnen worden. Er wordt beslist welke goederen eventueel, en in welke volgorde, verkocht kunnen worden om aan de schulden te voldoen. Genoemde personen zijn Jan Peeter Thijs Hasen, mr Zeger Tshertogen, heer Mathijs Verdijck, Adriaen Vermunten Willemssen, Jacob van Onstaeijen, Katrijne Cornelis Boets x Peeter Jan Pauwels, Ghijsbrecht de Bije, Cornelis Jan Boets, Peeter Jan Boets

Personen: Adriaen Willem VERMUNTEN Jan Peter Thijs HASEN Gijsbrecht DE BIJE

| 141-0484 |

Schepenregister 141, f° 305 r°01.08.1545

Jan Hegge de oude verkocht aan Cornelis Betten, Brecht rente van 2 Kgld op hooimade op Blaakt N Anthonis Verdijck Z kind Lambrecht Matheus O erfgenamen Willem Aerts

Personen: Jan Jan HEGGE

| 141-0485 |

Schepenregister 141, f° 305 v° 02.08.1545

juffr Magdalena van Gronssele x Peeter Pielnaecque, stadhouder en kastelein machtigt Henrick Wouters, Mechelen voor verkoop van rente van 3 Kgld onder St Katelijne Waver (Sinte Katrijnen Waveren) onder het drossaartschap van Duffel

| 141-0486 |

Schepenregister 141, f° 306 v° 11.08.1545

Jan Geerdt Roovaerts is schuldig aan Cornelis van Elsackere Michielssen rente van 20 st op stede in de berenstraat O Henrick van der Buijten en Geert Vercaert en op andere erven

Personen: Cornelis Michiel Cornelis VAN ELSACKER Jan Jan ROOVAERTS

| 141-0487 |

Schepenregister 141, f° 306 v°, In marge: 23.12.1608

Jan Michielssen heeft de rente laten kwijten door de huisvrouw Jan Lippens

Personen: Cornelia Geert ROOVERS Jan Michiel Cornelis VAN ELSACKER Jan LIPPENS

| 141-0488 |

Schepenregister 141, f° 307 r° 06.08.1545

Jan Geerdt Roovaerts is schuldig aan Ghijsbrecht van den Bruijnenberghe rente van 35 st op stede en andere erven, cfr vorige akte

Personen: Jan Jan ROOVAERTS Gijsbrecht Cornelis VAN DEN BRUIJNENBERGE

| 141-0489 |

Schepenregister 141, f° 307 r°, In marge: 06.12.1600

rente gekweten door Jan Lippens aan Jan Gijssels Peeterssen, hem sterk makend voor Jan Nijeuwlaets, Huijbrecht Speecx x Marijken Jan Zebrechts en Andries Jordaens als transport hebbend van Jan Gijssel Janssen

Personen: Jan LIPPENS

| 141-0490 |

Schepenregister 141, f° 308 r° 31.08.1545

Joosijne Laureijs Zebrechts x Wouter van den Broeck zijn schuldig aan heer Andries Zebrechts, priester, rente van 8 Kgld 6 L rogge op stede in Terbeek O en Z Henrick Lodders en op andere erven o.m. op het "hesschot" vs Joosijne verstorven van haar ouders Laureijs Zebrechts x Lijsbeth tegen haar broers en zusters. Gedeelte van rente komt voor uit het kindsgedeelte van erven die vs Joosijne van vs Andries gekocht had, ander deel bezat vs Andries reeds uit koop van zijn zuster Katrijne x Joos de Brouwere

Personen: Andries Laureijs ZEBRECHTS Lijsbeth Andries Laureijs ZEBRECHTS Katrijne Laureijs ZEBRECHTS Laureijs ZEBRECHTS Josijne Laureijs ZEBRECHTS Wouter Cornelis VAN DEN BROECKE

| 141-0491 |

Schepenregister 141, f° 308 r°, In marge: 07.08.1550

Peeter en Cornelis Bode alsmede Jan Vuijst bekennen dat de 8 Kgld zijn afgelost

Personen: Cornelis Willem BODE Peter Willem BODE

| 141-0492 |

Schepenregister 141, f° 308 v° 31.08.1545

heer Andries Zebrechts, priester herroept procuratie die hij verleent had aan zijn neef Peeter Willem Bode

Personen: Peter Willem BODE

| 141-0493 |

Schepenregister 141, f° 309 r° 29.09.1545

Peeter Wierocx is schuldig aan Wouter Wouter Naeijens rente van 4 V rogge op stede in de hoenderstraat O Jan Peeter Wierocx W Peeter Huijb Callants. Rente aan vs Wouter verstorven van zijn moeder Katrijne Geert Vercaert, die ze op haar beurt van haar vader had

Personen: Wouter Wouter NAEIJENS

| 141-0494 |

Schepenregister 141, f° 309 r°, In marge: 08.02.1588

Peeter Joris Kerstiaen, voogd van de kinderen Wouter Verwijlt, bekent dat Cornelis Jan Wierocx het sister rogge dat Peeter Wierocx verleden had Wouter Wouter Naeijens heeft afgekweten aan de kinderen Wouters Verwijlt

Personen: Wouter Wouter NAEIJENS Wouter Peter VAN DER WILT Peter Jan WIERICX Cornelis Jan WIERCKX

| 141-0495 |

Schepenregister 141, f° 309 v° 12.10.1545

vrouwe Magdalena Willem Meijnde Aerts machtigt haar man Jan van Lint den jonge om erven in Aartselaar te verkopen

Personen: Magdalena Willem Meijnde AERTS

| 141-0496 |

Schepenregister 141, f° 310 r° 12.10.1545

Mathijs van Aerde Janssen verkocht aan Jan Adriaenssen van Zundert x Johanna Jan Marcx een stede de "munte" Z de hollandstraat O Adriaen Scheelkens W erfgenamen Bernaert van Bavele. Last aan Claus Peeter Haeijen, Magriete Berts, kinderen Claus Eels, Anne Peeter Jennis, erfgenamen Henrick Hovelmans, Jacob Delijen

Personen: Claus Peter HAEIJEN Claes Claes EELS

| 141-0497 |

Schepenregister 141, f° 311 r° 12.10.1545

Jan van Lint, schout en rentmeester doet de afgebrande hofstede "den haen" bezetten, welke hofstede toebehoorde Lijsbeth Henrick Meus en gelegen is aan de Huffel N Henrick van Sinter Huijbrechts Z Peeter Heijn Kerstens O erfgenamen Gielis Haest. Stede toegeleverd aan H Geest Loenhout

Personen: Lijsbeth Hendrik MEUS

| 141-0498 |

Schepenregister 141, f° 311 v° 18.05.1545

heer Jacob van der Meere, abt van Sint Bernaerts en heer Lodewijck Mauke, kapelaan O-L-Vrouw altaar in Loenhout verpachten erven in Loenhout aan Peeter Jan Braens N Aerdt Verhaert O erfgenamen Gielis Haest W de erven waar het huis van vs Peeter Braens afgebrand is

Personen: Peter Jan BRAENS

| 141-0499 |

Schepenregister 141, f° 312 r° 10.11.1545

Katrijne Nout Peeter Nouts x +Jan van Elsackere met haar voogd Peeter Nouts op Hoenderen en Joos en Adriaen Jans van Elsackere verkochten aan Willem Polmans x Marie Henrick Leijs Rombouts rente van 2 V rogge op stede in Sneppel N Claus Peeter Haeijen W Jan van Staijen en op land den "hon" en den "huijsen hof" en op heiblok het "rootvcen"

Personen: Peter Nout Peter NOUTSEN Adriaen Jan Geert VAN ELSACKER Jan Geert VAN ELSACKER Joos Jan Geert VAN ELSACKER Katrijne Nout Peter NOUTSEN Willem Hendrik POLMANS

| 141-0500 |

Schepenregister 141, f° 313 r° 17.11.1545

Bernaerdt van den Broecke en Cornelis Jan Nout Luijcx als regeerders van de H Geest verkochten aan Peeter Henrick Kerstens de hofstede den "haen" aan de Huffel N Henrick van Sinter Hubrechts O erfgenamen Gielis Haest. Betaalt met rente op stede ten einde de "choir" waar Peeter Jan Bode nu woont en rente van 4 st in mindering van rente van 17 st (schepenbrief 08.02.1516svl)

Personen: Peter Jan BODE Peter Hendrik KERSTENS Cornelis Jan Nout LUIJCX

| 141-0501 |

Schepenregister 141, f° 313 v° 03.12.1545

Michiel Martens - Lijsbeth Martens x Adriaen van Leeteren - Marie Martens x Jan Baten; verkochten aan Cornelis van Elsackere Michielssen rente van 13 L rogge op panden in Loenhout. Item rente van 2 L rogge15 st in mindering van 3 V 45 st (schepenbrief 28.09.1522) waarvan de kinderen Jan van der Buijten, Oostmalle de rest heffende zijn, en staat op het vierendeel van 'lenaerts goed', o.m. stede in Sneppel en beemd den "hontschoot"

| 141-0502 |

Schepenregister 141, f° 314 v° 27.12.1545 svb

Mathijs Jans van Aerde verkocht aan Pauwels Clement Ackermans rente van 8 V rogge (schepenbrieven 17.03.1505, 14.05.1509 en 04.06.1513)

Personen: Pauwels Clement ACKERMANS

| 141-0503 |

Schepenregister 141, f° 315 r° 30.12.1545 svb

Marcus Loijcx is schuldig aan Lijsbeth Jan Ghijs x +Peeter Vorselmans, Marie Geerdt Larien (dochter van +Magriete Jan Ghijs) en Cornelis Jan Ghijs dr rente van 30 st op stede in de palingstraat O Mechtelt Voirspoels. Last aan huisvrouw mr Willem Schoofs, Cornelis Henrick van Staijen, Katrijne Cornelis Vermunten, jonker Godevaert van Brecht

Personen: Cornelie Cornelis Willem BUIJS Lijsbeth Jan Gijs VAN DER CREEKE Peter Geert Peter VORSELMANS Margriete Jan Gijs VAN DER CREEKE Katerine Cornelis VERMUNTEN Cornelis Hendrik VAN STAIJEN

| 141-0504 |

Schepenregister 141, f° 315 r° 30.12.1545, vervolg

Nota: er staat wel degelijk Cornelis Jan Ghijs dochter

| 141-0505 |

Schepenregister 141, f° 315 v° 30.12.1545 svb

Katrijne x +Jan van Elsackere en Joos en Adriaen Jan van Elsackere verkochten aan Marcus Loijcx heiblok bij de hollandse straat

Personen: Jan Geert VAN ELSACKER Adriaen Jan Geert VAN ELSACKER Joos Jan Geert VAN ELSACKER Katrijne Nout Peter NOUTSEN

| 141-0506 |

Schepenregister 141, f° 315 r° 30.12.1545 svb

Jan Clement Jan Diels verkocht aan zijn vader Clement Jan Diels zijn versterf van zijn moeder Lijsbeth Lambrechts van den Bogaerde in de goederen en stede in Vossingers. Zal verder ieder jaar rente van 2 Kgld 10 st betalen aan Laureijs Pauwels Schoenmakers (schepenbrief 20.01.1545 svl)

Personen: Laureijs Pauwels SCHOENMAKERS Lijsbeth Lambrecht VAN DEN BOGAERDE

| 141-0507 |

Schepenregister 141, f° 316 v° 11.01.1546 svl

Cornelis Anthonis Lippens verkocht aan Jan Laureijs Rombouts x Katrijne de gracht met de 'holen thoen' tussen hun beider erven gelegen. Cornelis Lippens zal de vruchten hebben van de appel- en kersenbomen die in het vs 'hoel' staan

| 141-0508 |

Schepenregister 141, f° 317 r° 12.01.1546 svl

Adriaen Cornelis Zegers verkocht aan Jan Adriaen Haest rente van 1 V rogge op panden die Jan Willem van Staijen bezit, en welke rente hijzelf gekocht had van de kinderen Cornelis van Staijen. Item rente van 2 L rogge die hij op 29.04.1544 gekocht van Henrick Cornelis van Staijen. Jan Willem van Staijen is de 2 L rogge schuldig op stede W Baernaerts van den Broecke en erfgenamen Henrick Meus Z Peeter Christiaen Reijns N Jan Cornelis Claus Jans en Lambrecht Broomans. Last aan erfgenamen Jan Marck Loijcx, Peeter Cornelis Loijcx, Marie x +Henrick Hovelmans, Abraham van Huijsen, Jan Pauwels Keeselmans, Katrijne x +Aert der Wewen, erfgenamen Cornelis van Onstaijen

Personen: Adriaen Cornelis ZEGERS Jan Pauwels KEESELMANS Aert Aert DER WEUWEN Katrijne Cornelis VAN AERDE Abraham Hendrik VAN HUYSEN Cornelis Aert VAN OSTAYEN

| 141-0509 |

Schepenregister 141, f° 317 v° 11.04.1546 svl

Peeter Jan Boets verkocht aan Jan Henrick Hovelmans erven in Sneppel O erfgenamen Geert Verhoeven W Peeter Lenaert Boets Z Geert van Elsackere N Meus Nijsmans. Last aan Marie Jan Loijcx

Personen: Peter Jan BODE

| 141-0510 |

Schepenregister 141, f° 318 r° 12.01.1546 svl

Jan Henrick Hovelmans verkocht aan Mathijs Wouter Smidts, Brecht rente van 2 V rogge 20 st op hooimade in het molenbroek Z Willem Schoofs huisvrouw N Katrijne Peeter Hovelmans

Personen: Matthijs Wouter SMITS

| 141-0511 |

Schepenregister 141, f° 318 v° 25.01.1546 svl

Jan Thijs Theus x Lijsbeth verkochten aan Peeter Jordaens rente van 2 V rogge op stede in Sneppel N Adriaen Vermunten O Claus van Staijen en op andere erven. Pand zijn de goederen die vs Lijsbeth te versterven staan bij + van haar moeder Magriete x +Willem Aerts. Ook Marie x +Mathijs Cuijpers stelt onderpand

Personen: Matthijs Theus DE CUYPER Marie Lijsbeth Willem AERTS Magriete Jan Matthijs Theus DE CUYPER

| 141-0512 |

Schepenregister 141, f° 318 v°, In marge: 23.01.1616

Jan van Dietfoort, transport hebbend van Jan Michielssen van Elsacker, afgekweten door Cornelis Cornelis Geerts van Elsacker

Personen: Jan Michiel Cornelis VAN ELSACKER Jan Antonij DIETFORD

| 141-0513 |

Schepenregister 141, f° 319 v° 25.01.1546 svl

Cornelia Jan Thoens x Jan van Staijen verkocht aan Cornelis van Aerde Cornelissen rente van 4 V rogge 2 Kgld op weiveld den "boonhof" op Donk

Personen: Cornelis Cornelis VAN AERDE

| 141-0514 |

Schepenregister 141, f° 320 r° 26.01.1546 svl

Cornelis Aerts der Wewen verkocht aan Cornelis Hubrechts Verboven rente van 2 Kgld in mindering van rente van 6,5 V rogge 2 Kgld, welke rente Cornelis der Wewen vs verkregen had bij verkoop van zijn vierendeel in de stede waar zijn vader uitgestorven is aan zijn broer Jan Aert der Wewen, en waarbij Cornelis en Jan op één helft gedeeld zijn, en Claus en Aerdt der Wewen op de andere helft (10.04.1536)

Personen: Aert DER WEUWEN Cornelis Aert DER WEUWEN Claus Aert DER WEUWEN Aert Aert DER WEUWEN Cornelis Huybrecht VERBOVEN Jan Aert DER WEUWEN

| 141-0515 |

Schepenregister 141, f° 321 v° 26.01.1546 svl

Peeter Jan Dingnen is schuldig aan Cornelis Hubrechts Verboven rente van 2 Kgld 10 st op stede in Popendonk W Peeter Christiaen Reijns Z Jan Henrick Loijcx en weduwe Cornelis Jan Diels. Last aan Marie x +Wouter Snels, dochter Peeter Dingnen, Willem Coecx

Personen: Peter Jan DIGNEN Cornelis Huybrecht VERBOVEN Marije Jan VAN HOUTELE

| 141-0516 |

Schepenregister 141, f° 321 v° 08.02.1546 svl

Henrick Jan Lodders x Marie Jans van Aerde verkochten aan Anthonis van Aerde rente van 2 V rogge op stede in Terbeek O Jan Dingnen N Wouter van den Broecke. Onderpand is de "scorbemdt"

Personen: Hendrik Jan LODDERS

| 141-0517 |

Schepenregister 141, f° 322 v° 09.02.1546 svl

Lijsbeth Cornelis Pauwels Geens x Willem Sijmons verkochten in 1541 aan Geert Laureijs Schoemakers x Lijsbeth verscheidene erven, o.m. zaailand, weide en heiblok. Last aan kinderen Michiel van Huijsen, erfgenamen Jan van Aerde, Jan Henrick van Aerde

Personen: Willem SIMONS Geert Laureijs SCHOENMAKERS

| 141-0518 |

Schepenregister 141, f° 323 r° 09.02.1546 svl

Peeter Jan van Staeijen x Marie Jan Custermans verkochten aan Jan Jordaens x Katrijne rente van 3 V rogge op stede bij de kerk. Marie Custermans stelt als borg de goederen in het land van Hoogstraten die haar zullen versterven bij dood van haar ouders. Jan van Staijen Janssen stelt zich borg voor de kopers

Personen: Marie Jan CUSTERMANS Katrijne Peter Jan VAN STAIJEN

| 141-0519 |

Schepenregister 141, f° 323 r°, In marge: 05.04.1604

rente gelost door Anthonis Goris Jan Conincx aan Jacop Henrick Hooremans, Henrick Wouter Buijs en Lenaert Adriaen Ments, allen getrouwd hebbende de dochters van Jan Jordaens

Personen: Hendrik Wouter BUYS Lenaert Adriaen Lenaert MENTS Jacob Hendrik COREMANS

| 141-0520 |

Schepenregister 141, f° 323 v° 11.02.1546 svl

Peeter Lenaert Bode x Marie Peeters van de Venne verkochten aan Jan Praeijens als voogd van de kinderen Goris Cantiers rente van 10 L rogge op zaailand in Sneppel O Jan van Staeijen W Michiel Leijs Rombouts N Cornelis Michiels van Elsackere

Personen: Goris Jan Dries CANTERS Jan PRAYENS

| 141-0521 |

Schepenregister 141, f° 324 r° 16.02.1546 svl

Marie Jans van Staijen x Mathijs van Aerde Janssen verkocht meer dan 8 jaar terug aan Marie Gielis Haest rente van 4 Kgld op beemd de "laect" in Sneppel Z Henrick Jan Heijns N erfgenamen Jan Leijs Rombouts. Last aan de dochter van Claus Verheerstraten, Wouter van Harcke

Personen: Mariken Dielis HAEST Margriet Claus VERHEERSTRATEN

| 141-0522 |

Schepenregister 141, f° 324 v° 20.01.1546 svl

Lijsbeth Peeter Cristiaen Reijns x Thoomas Cornelis Goris verkocht aan Anne Jan Luijcx rente van 2 V rogge in mindering van rente van 2 V rogge 25 st (schepenbrief 25.02.1540) op de panden die Geert van Elsackere in vs schepenbrief beleden heeft, nl den "huijsenberch" in Sneppel

Personen: Geert VAN ELSACKER Thomas Cornelis GORISSEN

| 141-0523 |

Schepenregister 141, f° 325 r° 05.03.1546 svl

Cornelis en Jan Aerdt Peeter Nouts zonen (met certificatie dd st mathijsdag 1545 van Jan van Gendt en Michiel van Riele, schepenen in Brecht, en getekend door Michiel Jordaens, secretaris in Brecht, inhoudende dat Lijsbeth Loijcx x +Aerdt Peeter Nouts en haar zoon Jan consenteren dat vs Cornelis haar zoon haar goederen in Loenhout mag verkopen en belasten) verkochten aan Jan Henrick Jordaens rente van 4 V rogge op beemd de "persbemdt"

Personen: Cornelis Aert Peter NOUTS Aert Peter NOUTS Jan Aert Peter NOUTS

| 141-0524 |

Schepenregister 141, f° 326 r° 08.03.1546 svl

|Joos Aerdt Peeter Nouts x Cornelie Lenaerdt Luijcx| Sijmon Mathijs Theus Cuijpers is schuldig aan de kinderen Lenaert Willem Luijcx x +Magriete Luijck Peeter Luijcx rente van 35 st op zaailand. Last aan erfgenamen Peeter Cornelis Loijcx

Personen: Simon Thijs Theus DE CUYPER Joos Aert Peter NOUTS Cornelie Lenaert LUIJCX

| 141-0525 |

Schepenregister 141, f° 326 r° 09.03.1546 svl

Cornelis van den Bruijnenberge is schuldig aan Cornelis van Elsackere Michielssen rente van 2 L rogge op stede in Hoenderen O Peeter Nouts N Jan Cornelis Diericx

Personen: Cornelis VAN DEN BRUYNENBERGH Cornelis Michiel Cornelis VAN ELSACKER

| 141-0526 |

Schepenregister 141, f° 326 v° 19.03.1546 svl

Peeter Henricx van der Buijten verkocht aan Sebastiaen Verheijden rente van 3 Kgld 10 st op panden in Loenhout en Brecht

Personen: Peter Hendrik VAN DER BUYTEN Bastiaen Peter Cornelis VERHEYEN

| 141-0527 |

Schepenregister 141, f° 327 r° 09.04.1546 svl

Cornelie Jan Thoens x +Cornelis van Onstaeijen xx Jan van Staijen en Peeter van Onstaijen als voogd met Willem Wouter Hagen als toeziener van de kinderen +Cornelis van Onstaijen x Cornelie Thoens. S/D erfgoederen, o.m. rente op goederen Cornelie Cornelis Conincx (schepenbrief 03.02.1538), rente op Aerdt Nuijt Jan Ghijsels (schepenbrief Zundert 06.03.1543) die gekocht werd van Mathijs van Aerde, beemd gekocht van Thoomas Laureijs Jan Nouts (schepenbrief Zundert 26.01.1529), rente op Peeter Kerstiaen Reijns (schepenbrief 25.04.1533), weide gekocht van Cornelis Henricx van Aerde (schepenbrief Zundert 16.11.1535), rente op het hesschot gekocht van Dierick Pauwels Willem Diericx (scheibrief 10.12.1538), rente op stede van Henrick van Aerde in Loenhout (schepenbrief 26.08.1539) gekocht van Dierick Pauwels Willem Diericx, rente op goederen Mathijs van Aerde de "munte" die deze Mathijs gekocht had van Bernaert van Bavele (schepenbrief 13.10.1537), rente op goederen Cornelis Peeter Keeselmans (schepenbrief 11.03.1534), rente gekocht van Cornelis Pauwels Geens x Mechtelt Henrick Aerdt Ots staande op panden in Achtmaal die door Henrick Aerdt Ots gekocht waren van Jan Goosem Nijs (schepenbrief 25.01.1520), rente op goederen erfgenamen Dierick Boets (schepenbrief 25.01.1539), rente op Peeter Faes gekocht van Marie Cornelis Bastijns x Cornelis de Beere (schepenbrief 22.02.1541)

Personen: Cornelis Aert VAN OSTAYEN Peter Thoen FAES Hendrik Aert OTS Dierck Pauwels Willem DIERICX Mechteld Hendrik Aert OTS Peter Christiaen REIJNS Thomas Laureijs Jan NOUTS Neelken Cornelis DE CONINCK Cornelis Hendrik VAN AERDE Bernaert Jan VAN BAVELE Cornelis DE BEERE Cornelis Peter KEESELMANS Mariken Cornelis BASTIJNS

| 141-0528 |

Schepenregister 141, f° 328 v° 10.04.1546

Cornelie Jan Thoens xx Jan van Staijen verkochten aan Willem Huijbrechts Verboven rente van 12 st 6 oort op panden in Loenhout (schepenbrief 10.03.1524). Item rente van 4 Kgld die vs Cornelie met haar 1ste man Cornelis van Onstaijen gekocht had van Cornelie Cornelis Conincx x Cornelis Snellen (schepenbrief 03.02.1538)

Personen: Cornelis Jan SNELLEN Neelken Cornelis DE CONINCK Cornelis Aert VAN OSTAYEN

| 141-0529 |

Schepenregister 141, f° 329 r° 03.05.1546

Wouter van Elsackere Geertssen verkocht aan Cornelis Jan Marck Loijcx rente van 2 V rogge 20 st op zaailand "stijnkens hof" in Sneppel. Last aan huisvrouw Jacob Noevens

Personen: Anne Geert IMBRECHTS Cornelis Jan MARCX

| 141-0530 |

Schepenregister 141, f° 329 v° 04.05.1546

Jan Meijs Putcuijps alias van Heestere, Hoogstraten, oir en erfgenaam van zuster Magriete Meijs Putcuijps, religieuze in het klooster van Hoogstraten, doet rente van 3 V rogge bezetten op leenpanden "buijkens bemdt", leenboek mr Hendrick Smekens van Meere

Personen: Jan Meijs PUTCUIJPS

| 141-0531 |

Schepenregister 141, f° 330 r° 27.04.1546

Lenaertd Verdijck Janssen verkocht aan Pauwels Clement Ackermans rente van 1 V rogge op panden in Loenhout (schepenbrief Antwerpen 18.04.1497)

Personen: Lenaert Jan Lenaert VERDIJCK Pauwels Clement ACKERMANS

| 141-0532 |

Schepenregister 141, f° 330 v° 18.04.1546

Anthonis Verwilt Janssen verkocht aan Jan Vorspoel en Peeter Joos samen rente van 3 Kgl waarvoor Anthonis Verwilt verbindt het versterf dat hem toekomen zal bij dood van zijn moeder en van Marie x +Henrick Hovelmans zijn grootmoeder uitgezonderd 7 of 8 Kgld die de H Geest verleden had op het versterf van vs Marie x +Henrick Hovelmans voor het onderhoud van het kind van Anthonis Verwilt bij zijn 1ste vrouw Pauwels Jan Boets dr, en welk kind intussen overleden is

Personen: Peter JOOS Jan Peter VORSPOELS Anthonis Jan VAN DER WILT

| 141-0533 |

Schepenregister 141, f° 331 r° 10.05.1546

Jan van Tijgelt Godevaerts verkocht aan zijn broer Henrick van Tijgelt rente van 2 V rogge op panden in Loenhout en welke hij gekocht van Jan Jordaens

Personen: Jan Govaert VAN TYCHELT Hendrik Govaert VAN TYCHELT

| 141-0534 |

Schepenregister 141, f° 331 v° 11.05.1546

schepen oorkonden dat Jan van Lint, schout in Loenhout geremiseerd en vergeven heeft aan Jan Claus Gielissen, ketelaar, de doodslag die hij begaan heeft op Cornelis van Staijen Cornelissen

| 141-0535 |

Schepenregister 141, f° 332 r° 11.05.1546

Anthonis en Peeter Lenaerts Faes zonen verkochten aan mr Willem Marcelis Schoofs x Cornelie hooimade in Blaakt

Personen: Willem Marcelis SCHOOFS Cornelie Cornelis Willem BUIJS

| 141-0536 |

Schepenregister 141, f° 332 v° 11.05.1546

Adriaen van Aken is schuldig aan Cornelie Cornelis Buijs x mr Willem Schoofs rente van 8,5 V rogge op stede bij het "schoirveken" Z erfgenamen Cornelis Gielis Haest O Cornelis Verdijck. Last aan Berbele x +Mathijs Hovelmans

Personen: Willem Marcelis SCHOOFS Cornelie Cornelis Willem BUIJS Matthijs Hendrik HOVELMANS Adriaen Claes Hendrik VAN AKEN Berbele Buijen THIJS

| 141-0537 |

Schepenregister 141, f° 333 r° 12.05.1546

Matheus de Cuijpere Peeterssen verkocht Peeter Willem Bode zijn deel in beemd de "peersbemt" hem van zijn ouders verstorven alsmede het deel dat hij gekocht had van zijn broer Peeter de Cuijpere. Last aan kinderen Cornelis Faes, Jacob Delijen

Personen: Peter Peter DE CUYPER Mattheus Peter DE CUYPER Peter Willem BODE

| 141-0538 |

Schepenregister 141, f° 333 v° 31.08.1546

Magdalena Geeraerdt Imbrechts x Peeter van Eekele en Anna Geeraerdt Imbrechts x Peeter van der Buijten verkochten aan hun broer Peeter Imbrechts hun deel in stede met de hof den "inslach" welke stede ongedeeld was gebleven (schepenbrief 19.06.1543)

Personen: Peter Geert IMBRECHTS Peter Jan VAN DER BUYTEN Anne Geert IMBRECHTS Magdalena Geert INGELBRECHTS Peter Pauwel Jan VAN EECKEL

| 141-0539 |

Schepenregister 141, f° 334 r° 31.08.1546

Peeter Geeraerdt Imbrechts transporteert aan zijn zuster Anne Geeraerdt Imbrechts rente van 3 Kgld 5 st op panden in Loenhout (schepenbrief 21.02.1533 svl). Is verder nog schuldig rente van 2 Kgld 10 st

Personen: Peter Geert IMBRECHTS

| 141-0540 |

Schepenregister 141, f° 335 r° 15.06.1546

Peeter Bode Janssen verkocht aan Peeter Imbrechts rente van 20 st op zaailand in Sneppel N Adriaen Vermunten Z Jan Bode Janssen O mr Henrick Smekens van Meere W de akkerstraat bij de "brielsche vonder". Last aan Jan Puls (Brecht). Peeter Imbrechts transporteert de rente aan zijn zuster Magdalena Geeraerdt Imbrechts

Personen: Jan Pauwels PULS Peter Geert IMBRECHTS Magdalena Geert INGELBRECHTS

| 141-0541 |

Schepenregister 141, f° 335 v° 25.06.1546

Katrijne Michiel Jan Meus x Jan Peeter Geens en Adriaen Jan Michiel Buijens x Cristijne Michiel Jan Meus bekennen dat geruime tijd terug +Jan Michiel Jan Meus rente van 5 V rogge gekweten heeft in mindering van rente van 18 V rogge (schepenbrief 23.04.1507)

Personen: Katrijne Michiel Jan MEUS Jan Michiel Jan MEUS Kerstijne Michiel Jan MEUS

| 141-0542 |

Schepenregister 141, f° 336 r° 25.06.1546

Magriete Michiel Jan Meus x Claus van Staijen en Katelijne en Kerstijne Michiel Jan Meus drs met hun voogd Henrick Jan Meus verkochten aan Jan Michiel Jan Meus een stede W de "munten meere" N Laureijs van Aerde Z Jan Leijs Zebrechts, en dit voor rente van 18 V rogge. Item is Thonis Michiel Jan Meus natuurlijke zoon rente van 6 moken rogge op zelfde goederen heffende. Adriaen Jan Michiel Buijens x Kerstijne Michiel Jan Meus is niet meer schuldig dan 6 V rogge

Personen: Kerstijne Michiel Jan MEUS Katrijne Michiel Jan MEUS Thonis Michiel Jan MEUS Margriete Michiel Jan MEUS Hendrik Jan MEUS Jan Michiel Jan MEUS

| 141-0543 |

Schepenregister 141, f° 336 v° 28.06.1546

Lijsbeth Jan Laets x Claus van Staijen Cornelissen is schuldig aan Katrijne Jan Laets x Cornelis Jan Joris Dibbouts rente van 30 st op stede in Sneppel O erfgenamen Jan Leijs Rombouts N mr Henrick van Meere W Jan Thijs Theus. Katrijne Jan Laets verkocht rente aan Cornelis de Smidt x Katrijne

Personen: Claus Claus Jan HEIJLENS Cornelis Jan Joris DIBOUTS Lijsbeth Jan LAETS Katrijne Jan LAETS

| 141-0544 |

Schepenregister 141, f° 337 r° 20.06.1546

Peeter Joos als voogd van de kinderen Peeter Verwilt verkocht aan Cornelis Wouters van Meere x Katrijne rente van 2 V rogge in mindering van rente van 4 Kgld op land de "berenbloken" W Bernaert Nout Peeter Nouts Z Peeter Wierocx (schepenbrief Antwerpen 23.10.1529). De opbrengst zond Peeter Joos naar Willem Peeters Verwilt in Rijsel om de kosten van zijn meester te betalen

Personen: Peter JOOS Cornelis Wouter VAN MEERE Catherine Matthijs VAN COESCHOT Peter Willem VAN DER WILT

| 141-0545 |

Schepenregister 141, f° 337 v° 20.06.1546

Adriaen Vermunten Willemssen is schuldig aan Peeter de Laslije rente van 1 V rogge 10 st op zaailand in Sneppel akker. Last aan Jan Claus van Dale

Personen: Adriaen Willem VERMUNTEN Jan Claus VAN DAEL

| 141-0546 |

Schepenregister 141, f° 337 v° 21.06.1546

Thomas van Marem is schuldig aan Marie Cornelis Luijcx x Willem Lemmens rente van 2 V rogge op beemd de "donckeren bemdt"

Personen: Thomas Matthijs VAN MARUM

| 141-0547 |

Schepenregister 141, f° 337 v°, In marge: 11.12.1610

Jan Michielssen van Elsacker, transport hebbend van Tanneken Jan Bernaerts x Jan van Ocken, werd voldaan van kapitaal

Personen: Jan Michiel Cornelis VAN ELSACKER

| 141-0548 |

Schepenregister 141, f° 337 v°, In marge: 11.12.1610, vervolg

Gedeelte toebehorend het kind Peeter Cornelis Luijcx voldaan door Jan Claessen x Engel Cornelissen

Personen: Engelken Cornelis CLAESSEN Jan CLAESSEN

| 141-0549 |

Schepenregister 141, f° 338 r° 27.06.1546

Peeter Cornelis Nijs verkocht aan Mathijs Wouter Aerts rente van 30 st op erven in Hecht W Cornelis Pauwels Geens Z Jan van den Wijngaerde N Quirijn Joos

Personen: Peter Cornelis Jan NIJS

| 141-0550 |

Schepenregister 141, f° 338 v° 13.07.1546

Bernaerdt van den Broecke en Cornelis Jan Nout Luijcx als H Geestmeesters verkochten aan Pauwels Willem Aerts, gemachtigd van juffr Elijsabeth van den Dorpe rente van 15 L rogge op haar goederen

Personen: Cornelis Jan Nout LUIJCX

| 141-0551 |

Schepenregister 141, f° 338 v° 16.07.1546

Katrijne Gielis van den Wijngaerde en Peeter Lenaerdt Boets als voogd met Jan Jan Willems van den Wijngaerde als toeziener van de weeskinderen Dierick Boets verkochten aan Ghijsbrecht van den Bruijnenberge land dat zij gekocht hadden op 15.07.1544 en welk land gecalengierd werd door Lenaert Jan van Aerde

Personen: Jan Jan Willem VAN DEN WIJNGAERDE Katrijne Gielis VAN DE WIJNGAERDE Gijsbrecht Cornelis VAN DEN BRUIJNENBERGE

| 141-0552 |

Schepenregister 141, f° 339 v° 19.07.1546

procuratie van Jan van Lint Janssen x Magdaleene Meijndiaerts voor Jacob van Onstaeijen, Brecht

Personen: Magdalena Willem Meijnde AERTS

| 141-0553 |

Schepenregister 141, f° 340 r° 13.07.1546

Peeter Imbrechts Geeraerdts doet zijn erfpanden bezetten te weten stede in Neerven aan den "herent" Z kind Willem Huijsmans, nu Cornelis van den Bogaerde N Gielis Keijsers, nu Ghijsbrecht Jan Pauwels O Goosem Lemmens en Jacob Pauwels. Stede ingezet door Peeter Imbrechts, verhoogd door Jan Hegge. Stede komt in handen van Jacob van Onstaeijen als gemachtigd van de erfgenamen Dominici Thuens

Personen: Jan Jan HEGGE Peter Geert IMBRECHTS

| 141-0554 |

Schepenregister 141, f° 341 r° 02.08.1546

Denijs van Bavele Janssen verkocht aan Katrijne Mathijs van Koeschot x Cornelis Wouters van Meere rente van 2 V rogge op hooimade in het "schoubroeck"

Personen: Nijs Jan VAN BAVELE Catherine Matthijs VAN COESCHOT Cornelis Wouter VAN MEERE

| 141-0555 |

Schepenregister 141, f° 341 r°, In marge: 06.01.1600

Adriaen Lenaert Cornelissen voor zijn moeder Katherijne Mathijs van Koeschot afgekweten door Cornelis Aernouts Wagemaeckers

Personen: Adriaen Lenaert CORNELISSEN Cornelis Aert WAGEMAKERS

| 141-0556 |

Schepenregister 141, f° 341 v° 16.08.1546

Peeter van der Buijten en zijn broer Henrick van der Buijten maken akkoord over renten

Personen: Hendrik Hendrik Peter VAN DER BUYTEN Peter Hendrik VAN DER BUYTEN

| 141-0557 |

Schepenregister 141, f° 342 r° 16.08.1546

Peeter van Staijen Henricxssen x Magriete Gielis van den Wijngaerde zijn schuldig aan Cristijne van de Vekene Diericx rente van 6 Kgld op akker de "steechde". Last aan huisvrouw Cornelis Rummens (Meer), Marie x +Wouter Snels, weduwe Dierick Boets

Personen: Margriete Gielis Willem VAN DE WIJNGAERDE Peter Hendrik VAN STAYEN Marije Jan VAN HOUTELE Katrijne Gielis VAN DE WIJNGAERDE

| 141-0558 |

Schepenregister 141, f° 342 v° 02.09.1546

Dierick Ingelen en zijn zoon Willem verkochten aan Djoos Huijbrecht Thoens x Quirijna Peeter Martens stede in Herseling W Henrick Phlips. Peeter, Jan en Cornelis, kinderen van vs Dierick Ingelen consenteren hun vader (certificatie Berendrecht 06.05.1546 np). Last aan mr Jacob Heerls, Jan Peeters (Wuustwezel), Cornelis van Staijen, erfgenamen Betten Clootmans

Personen: Quirina Peter Marten OPT HESSCHOT Jacob HEERLS

| 141-0559 |

Schepenregister 141, f° 343 r° 27.09.1546

Katrijne Claes Peeter Haest x Willem de Coninck verkochten aan Wouter Delijen rente van 15 st gr br op panden in Loenhout . Onderpand is stede in Neerven

Personen: Willem DE CONINCK

| 141-0560 |

Schepenregister 141, f° 343 v° 08.10.1546

Cristiaen Henrick Meus is schuldig aan Cornelis Marck Loijcx rente van 3 V rogge op stede in Neerven Z Sijmon Thijs Theus N Willem Sijmons O Jan Laureijs Rombouts. Last aan erfgenamen Peeter Cornelis Loijcx

Personen: Christiaen Hendrik MEUS

| 141-0561 |

Schepenregister 141, f° 344 r° 18.10.1546

Marie Gielis van den Wijngaerde x Marten de Visschere verkocht aan Laureijs Michiel Leijs Rombouts, Brecht hooimade op Blaakt op de "esdongelen"

Personen: Maria Gielis VAN DEN WIJNGAERDE Marten DE VISSCHER

| 141-0562 |

Schepenregister 141, f° 344 v° 19.10.1546

Peeter van de Cloote Geertssen, zijn broer Cornelis en zijn zusters Lijsbeth en Marie verkochten aan Willem Jan Nouts een stede bij stapelheide

Personen: Marie Geert VAN DER CLOOT Peter Geert VAN DER CLOOT Lijsbeth Geert VAN DER CLOOT Cornelis Geert VAN DER CLOOT Willem Jan NOUTS

| 141-0563 |

Schepenregister 141, f° 345 r° 05.11.1546

Henrick Jan Lodders x Marie Jan van Aerde verkochten aan Mathijs Wouter Aerts en zijn zoon Henrick wiens moeder was +Elijsabeth Henrick Costers rente van 2 V rogge 20 st op een eusel in Terbeek en andere erven

Personen: Hendrik Jan LODDERS Elisabeth Hendrik COSTERS Hendrik Matthijs Wouter AERTS

| 141-0564 |

Schepenregister 141, f° 345 v° 25.09.1546

Katrijne Nout Peeter Nouts x +Jan van Elsackere en Djoos van Elsackere Janssen, ook voor zijn broer Adriaen verkochten aan Cornelis Wouter van Meere x Katrijne hooimade in het "schoubroeck"

Personen: Jan Geert VAN ELSACKER Katrijne Nout Peter NOUTSEN Adriaen Jan Geert VAN ELSACKER Catherine Matthijs VAN COESCHOT Joos Jan Geert VAN ELSACKER Cornelis Wouter VAN MEERE

| 141-0565 |

Schepenregister 141, f° 346 r° 11.11.1546

Anna Cornelis de Bueckelaeren machtigt haar man Bertelmeus Tuijts Janssen om de erfpenningen te ontvangen van Jan Wouters, schepen in Zoersel en Jan de Bueckelaere, Zoersel

| 141-0566 |

Schepenregister 141, f° 346 v° 11.11.1546

Katrijne Peeter (Jan) Martens x Aert van de Velde, Quirijna Peeter Martens x Djoos Huijbs en Marie Peeter Martens x Dijonijs van Bavele Peeters zijn schuldig aan Magriete Jan Theus Martens, dochter van +Magriete Jan Martens rente van 18 L rogge op stede het "hesschot" Z erfgenamen Matheus Cuijpers en Jans de Cuijpere "heesterman" O Jan van Bavele en Peeter Kerstens W Wouter van den Broecke en Peeter Willem Boets en op andere erven

Personen: Grietken Jan THEUS Katrijne Peter Marten OPT HESSCHOT Nijs Peter VAN BAVEL Magriete Jan Merten SIBS Quirina Peter Marten OPT HESSCHOT Marie Peter Marten OPT HESSCHOT

| 141-0567 |

Schepenregister 141, f° 347 v° 15.07.1546

Marie Willems Vermunten x Casus Jan Huefkens verkocht aan Michiel van Houtele alias Verstraten rente van 4 V rogge op stede in Sneppel O Jan Gielis Larien Z Cornelis Jan Marck Loijcx. Last aan Ghijsbrecht de Bije, Jan de Hase, Cornelis van den Broecke, Jacob van Onstaijen (rente verkregen van de kinderen Cornelis Vermunten). Adriaen Vermunten bezit de panden

Personen: Casus Jan HUEFKENS Marie Willem VERMUNTEN Michiel Michiel VERSTRAETEN Gijsbrecht DE BIJE Cornelis Wouter VAN DEN BROECKE Cornelis Willem VERMUNTEN Adriaen Willem VERMUNTEN

| 141-0568 |

Schepenregister 141, f° 348 r° 06.12.1546

Elijsabeth Jan Willems van den Wijngaerde x +Peeter de Smidt van Meere en Anna Peeter de Smidt van Meere, dochter van +Elijsabeth Heijnricx Severijns, S/D achtergelaten goederen vs Peeter de Smidt, o.a. roerende goederen in Loenhout, renten in Meer, rente op Otte Henrick Ots

Personen: Peter Jan SMIDTS Lijsbeth Jan Willem VAN DEN WIJNGAERDE Anna Peter SMIDTS

| 141-0569 |

Schepenregister 141, f° 349 r° 10.12.1546

Adriaen Jan Michiel Buijens is schuldig aan Cornelis Peeters der Wewen rente van 18 L rogge op stede in Herseling Z Adriaen Zegers N Anthonis Acdorens. Last aan Peeter Jan Snellen. Claus van Staeijen Willems verklaart dat rente reeds minimaal 50 jaar bestaat en dat hij vs stede verkocht had aan Adriaen Jan Michiel Buijens vs

Personen: Peter Jan SNELLEN Cornelis Peter DER WEUWEN

| 141-0570 |

Schepenregister 141, f° 350 r° 20.12.1546

Cornelis Peeter Keeselmans is schuldig aan Peeter van Onstaijen als voogd van de kinderen Cornelis van Onstaijen rente van 2 Kgld 10 st op zaailand. Cristiaen Jan Diericxssen en Katrijne, moeder van vs Cornelis Keeselmans beloofden rente jaarlijks te betalen

Personen: Cornelis Aert VAN OSTAYEN Christiaen Jan Cornelis DIERICX Cornelis Peter KEESELMANS Katrijne

| 141-0571 |

Schepenregister 141, f° 350 v° 21.12.1546

Jan de Cuijpere Peeters als voogd van de weeskinderen +Matheus de Cuijpere x +Lijsbeth Peeters van de Cloote en Goosem Lemmens als voogd van het laatste weeskind +Matheus de Cuijpere x Lijsbeth Peeter Martens opt hesschot verkochten aan de weeskinderen Claus der Wewen rente van 4 V rogge op stede in de katerstraat en andere erven

Personen: Goosem Goosem LEMMENS Lijsbeth Peter Marten OPT HESSCHOT Claus Aert DER WEUWEN Lijsbeth Peter VAN DE CLOOT Mattheus Peter DE CUYPER Mattheus Peter DE CUYPER Jan Peter DE CUYPER

| 141-0572 |

Schepenregister 141, f° 351 v° 28.12.1546

Berbele Joris Theus x +Cornelis Jan Nouts en Belije Cornelis Nouts x Sijmon Jan Michiels transporteren aan Adriaen Cornelis Nouts, zoon van vs Berbele, achtergelaten goederen van Cornelis Jan Nouts, zowel binnen als buiten Loenhout

Personen: Simon Jan MICHIELS Cornelis Jan NOUTS Barbele Joris Theus DE CUYPER Beliken Cornelis Jan NOUTS Adriaen Cornelis Jan NOUTS

| 141-0573 |

Schepenregister 141, f° 352 r° 04.01.1547 svl

Geerdt van Eekele Janssen verkocht aan Peeter Hovelmans rente van 6 st op beemd die Peeter Hovelmans gekocht van de vader vs Geert van Eekele

Personen: Geert Jan Jan VAN EECKEL Jan Jan Jansen VAN EECKEL

| 141-0574 |

Schepenregister 141, f° 352 v° 11.01.1547 svl

Jan Jan Willems van den Wijngaerde verkocht aan Pauwels Aerts, gemachtigd van juffr Elijsabeth van den Dorpe rente van 2 L rogge op de hoeve van vs juffr van den Dorpe in Kesselbeek

Personen: Jan Jan Willem VAN DEN WIJNGAERDE

| 141-0575 |

Schepenregister 141, f° 352 v° 17.01.1547 svl

Cornelis van Elsackere Geertssen is schuldig aan Cornelis Smidts, Oostmalle x Katrijne Marschalcx rente van 30 st op erven in de vriesenstraat N Cornelis Jan Marcx O Peeter Hovelmans W Cornelis der Wewen

Personen: Cornelis Geert VAN ELSACKER

| 141-0576 |

Schepenregister 141, f° 352 v°, In marge: 28.08.1607

Jan de Clerck, H Geestmeester van Oostmalle gekweten door Cornelis Geertssen van Elsacker Cornelissen

Personen: Cornelis Geert VAN ELSACKER

| 141-0577 |

Schepenregister 141, f° 353 r° 29.01.1547 svl

Wouter van den Broecke Cornelissen verkocht aan Willem Huijbrechts Verboven x Elijsabeth Rummens rente van 3 Kgld op erven de "elst" in Terbeek

Personen: Wouter Cornelis VAN DEN BROECKE

| 141-0578 |

Schepenregister 141, f° 353 r°, In marge: 06.04.1604

Melchior Jacop Bevers verklaart dat helft van rente gekweten werd door Jan Oom Janssen aan zijn vader (08.07.1601). Andere helft gekweten aan vs Melchior door Lenaert Jan Peeter Martens

Personen: Jan Jan OOMS Melsen Jacob Cornelis BEVERS Lenaert Jan Peter MERTENS

| 141-0579 |

Schepenregister 141, f° 353 v° 17.02.1547 svl

Sijmon Thijs Theus Cuijpers x Marie Peeter Diericx met haar vader Peeter Diericx verkochten Jacob Wouter Delijen x Anna Wouter Faes rente van 4 V rogge 10 st op stede in Neerven O Jan Laureijs Rombouts Z Cornelis Peeter Keeselmans en Anthonis van Aerde N Cristiaen Meus en op andere erven

Personen: Anneken Wouter FAES Simon Thijs Theus DE CUYPER

| 141-0580 |

Schepenregister 141, f° 354 v° 01.02.1547 svl

heer Lambrecht van den Bulcke, religieuze in het godshuis St Bernard, pastoor in Loenhout en Peeter van der Buijten, gemachtigd van heer Lodewijck Maucq, priester en kapellaan O-L-Vrouw altaar in Loenhout (procuratie voor notaris 1546 svb) verkochten aan Marco Lodewijcx (= Marcus Loijcx), poorter van Antwerpen, hebbende in Loenhout huis, hof, land en zand, erven aan de palingstraat

Personen: Lambrecht VAN DEN BULCKE

| 141-0581 |

Schepenregister 141, f° 355 r° 04.02.1547 svl

Jan Cornelis Keeselmans verkocht aan heer Peeter Neels, priester en pastoor in Brecht en Barbare Ghuens rente van 1 halster rogge (schepenbrief Antwerpen) welke halster rogge Jan Pauwels Keeselmans, grootvader van vs Jan Keeselmans, gekocht had van Peeter Henrick Jordaens

Personen: Jan Pauwels KEESELMANS Jan Cornelis KEESELMANS

| 141-0582 |

Schepenregister 141, f° 355 v° 05.02.1547 svl

Katrijne x +Jan van Elsackere met haar broer Peeter Nouts op hoenderen en haar zonen Joos en Adriaen Jans van Elsackere verkochten aan heer Peeter Loijcx en Katrijne x +Peeter Loijcx rente van 30 st op erven in Sneppel. Last aan Cornelis Verheijden

Personen: Joos Jan Geert VAN ELSACKER Adriaen Jan Geert VAN ELSACKER Jan Geert VAN ELSACKER Katrijne Nout Peter NOUTSEN Peter Nout Peter NOUTSEN

| 141-0583 |

Schepenregister 141, f° 356 r° 07.02.1547 svl

Henrick van Elsackere Cornelissen verkocht aan heer Peeter Loijcx, priester rente van 2 Kgld op stede in Sneppel en op andere erven o.a. de "laect"

Personen: Hendrik Cornelis Michiel VAN ELSACKER

| 141-0584 |

Schepenregister 141, f° 357 r° 14.02.1547 svl

Marie Jan van Staeijen x Mathijs van Aerde verkochten aan Marie Peeter van den Wijngaerde x Peeter Lenaert Boets land "kreetenborch" in Sneppel aan de akkerstraat Z Cornelis van Elsacker N erfgenamen Claus der Wewen

| 141-0585 |

Schepenregister 141, f° 357 v° 14.02.1547 svl

Marie Jan van Staeijen x Mathijs Jan van Aerde verkocht aan Joos van Elsackere Janssen "duijen lant" in "buijtelaer acker"

Personen: Joos Jan Geert VAN ELSACKER

| 141-0586 |

Schepenregister 141, f° 358 r° 14.02.1547 svl

Wouter Jan Stevens verkocht aan Cornelis van Staeijen Henricx rente van 2 V rogge op stede in de berenstraat W Henrick van der Buijten Z en N Henrick Cornelis Goris en op andere erven

Personen: Cornelis Hendrik VAN STAIJEN

| 141-0587 |

Schepenregister 141, f° 358 v° 14.02.1547 svl

Cornelis Jan Haest verkocht aan Jan Beelaerts rente van 20 st op stede in Huffel O Cornelis Valckemans W Cornelis Heijns

| 141-0588 |

Schepenregister 141, f° 358 v° 14.02.1547 svl

Adriaen van Aken verkocht aan Henrick Mathijs Wouter Aerts, moeder was +Elijsabeth Henrick Costers rente van 2 V rogge 2 Kgld 15 st op hooimade op het molenbos

Personen: Hendrik Matthijs Wouter AERTS Adriaen Claes Hendrik VAN AKEN Elisabeth Hendrik COSTERS

| 141-0589 |

Schepenregister 141, f° 359 r° 14.02.1547 svl

Adriana x +Daem Cuijts xx Henrick Cornelis Heijns mangelen erven om erfrenten met Lenaert Thijs Putcuijps x Katrijne, nl rente van 3 V rogge op panden in Loenhout (schepenbrieven 15.02.1535 en 18.02.1537)

Personen: Katlijne Jan HAIJKENS

| 141-0590 |

Schepenregister 141, f° 359 v° 14.02.1547 svl

Lenaert Verdijck Cornelissen verkocht aan Lenaert Putcuijps Mathijssen x Katrijne deel in beemd den "boeckheester" welk deel Cornelis Verdijck of zijn kinderen ten dele gevallen was tegen de huisvrouw van Lenaert Putcuijps (schepenbrief 09.10.1534). Peeter Jan Hovelmans als voogd en Pauwels Ackermans als toeziener van de weeskinderen +Henrick Hovelmans x +Magdaleene Cornelis Verdijck dragen andere helft van vs deel in vs beemd eveneens op aan Lenaert Putcuijps, welk deel vs +Henrick Hovelmans als vader en +Willem Hovelmans als voogd van zelfde weeskinderen in hun leven verkocht hadden vs Lenaert Putcuijps

Personen: Lenaert Cornelis VERDIJCK Hendrik Jan HOVELMANS Peter Jan HOVELMANS Willem Jan HOVELMANS Pauwels Clement ACKERMANS Katlijne Jan HAIJKENS Magdalena Cornelis VERDIJCK

| 141-0591 |

Schepenregister 141, f° 360 r° 15.02.1547 svl

Marcus Loijcx, rentmeester van de nonnen in Antwerpen afgelost door Adriaen van Aken van rente van 4 V rogge. Item als voogd van Magriete Claus Verheerstraten door Adriaen van Aken afgekweten rente van 8 V rogge. Item door Adriaen van Aken afgekweten aan Cornelis de vader van vs Marcus Loijcx rente van 4 V rogge, waarvan Peeter van Huijsen de penningen ontving. Item door Adriaen van Aken aan de vader nog afgekweten rente van 10 L rogge, alle renten op stede vs Adriaen van Aken aan het "schoerveken"

Personen: Adriaen Claes Hendrik VAN AKEN Margriet Claus VERHEERSTRATEN

| 141-0592 |

Schepenregister 141, f° 360 v° 15.02.1547 svl

Laureijs Laureijs Schoemakers is schuldig aan Jan van Aerde Henricx rente van 25 st op land de "brake" in de "heechtsche acker"

Personen: Laureijs Laureijs SCHOENMAKERS Jan Hendrik VAN AERDE

| 141-0593 |

Schepenregister 141, f° 361 r° 16.02.1547 svl

Gheert Anthonis Wegen is schuldig aan Jan van Eekele rente van 20 st op beemd de "kelcx bemdt" W juffr Elijsabeth van den Dorpe Z Elijsabeth Jan Verschueren N Maes van Marem. Last aan Magriete van Alphen. Jan Thijs Theus Cuijpers stelt onderpand

Personen: Jan Jan Jansen VAN EECKEL Geert Antonij WEGEN

| 141-0594 |

Schepenregister 141, f° 361 v° 18.02.1547 svl

Joos van Elsackere Janssen verkocht aan Gheerd Koeckhovens x Katrijne Marten Ots rente van 3 Kgld 10 st op land op "dnijeuwe lant" (het nieuwe land) in "buijtelaer acker"

Personen: Geert KOECKHOVENS Katrijne Marten OTS Joos Jan Geert VAN ELSACKER

| 141-0595 |

Schepenregister 141, f° 362 r° 23.02.1547 svl

Anthonis Lippens verkocht aan Peeter van Staeijen, Brecht x Magriete rente van 3 V rogge op stede aan stapelheide Z Bernaert Mars N Willem Jan Nouts. Last aan Jan Hegge, Marie Jan Peeter Claus

Personen: Peter Hendrik VAN STAYEN Marie Jan Peter CLEIJS Margriete Gielis Willem VAN DE WIJNGAERDE Jan Jan HEGGE

| 141-0596 |

Schepenregister 141, f° 362 r° 24.02.1547 svl

Peeter van Staeijen x Magriete Gielis van den Wijngaerde zijn schuldig aan Peeter van Onstaijen als voogd van de kinderen van zijn broer Cornelis rente van 3 Kgld 10 st op land de "steechde"

Personen: Margriete Gielis Willem VAN DE WIJNGAERDE Peter Hendrik VAN STAYEN Cornelis Aert VAN OSTAYEN

| 141-0597 |

Schepenregister 141, f° 362 v° 05.03.1547 svl

Wouter van den Cloote en Cornelis Jan Theus x Jan van Staeijen mangelen erve om erve, nl den "boonhof" in Donk en het "cleij" in Sneppel. Last aan Cornelis van Aerde Cornelissen

Personen: Cornelis Cornelis VAN AERDE Wouter Peter Wouter VAN DE CLOOTE

| 141-0598 |

Schepenregister 141, f° 363 r° 05.03.1547 svl

Peeter Bode Willems verkocht aan Cornelie Jan Thuens x Jan van Staeijen binnen Loenhout beemd den "hontschoot"

Personen: Peter Willem BODE

| 141-0599 |

Schepenregister 141, f° 363 v° 05.03.1547 svl

Jan van Staeijen Janssen x Cornelie Jan Thuens verkochten aan Wouter van de Cloote rente van 4 V rogge 2 Kgld op erven de "oude stede" in Sneppel O Adriaen Huefkens Z Peeter Lenaerdt Boets

Personen: Wouter Peter Wouter VAN DE CLOOTE

| 141-0600 |

Schepenregister 141, f° 364 r° 08.03.1547 svl

Cornelis Vorspoels Peeters x Dingne Jan Braens verkochten aan Peeter Diericx van Aerde rente van 1 V rogge op stede bij de kerk W Jan van Lint N Peeter van der Buijten

Personen: Cornelis Peter VORSPOELS Digne Jan BRAENS

| 141-0601 |

Schepenregister 141, f° 364 v° 16.03.1547 svl

Wouter van den Cloote verkocht aan Jan Jacob Bueckelaeren rente van 2 Kgld op zaailand op Donk. Last aan Willem van Wouwe

Personen: Wouter Peter Wouter VAN DE CLOOTE

| 141-0602 |

Schepenregister 141, f° 365 r° 16.03.1547 svl

Cornelis van Elsackere Geertssen verkocht aan de kinderen Adriaen van Elsacker x +Anna Willem Aerts rente van 20 st op erven de "willaert" in de vriesenstraat. Last aan Cornelis de Smidt, Oostmalle

Personen: Cornelis Geert VAN ELSACKER Adriaen Geert VAN ELSACKER Anne Willem AERTS

| 141-0603 |

Schepenregister 141, f° 365 v° 29.03.1547 svl

Lijsbeth Peeter Cristiaens x Thomas Cornelis Goris verkochten aan Katrijne Cornelis Vermunten rente van 4 V rogge op beemd de "leege bleijck" Z kind(eren) Peeter Verwilt O Marie x +Wouter Snels

Personen: Katerine Cornelis VERMUNTEN Thomas Cornelis GORISSEN

| 141-0604 |

Schepenregister 141, f° 366 r° 30.03.1547 svl

Ghijsbrecht van den Bruijnenberge transporteert aan Jacob Zebrechts, gemachtigd van zijn moeder Mechtelt x +Jan Zebrechts, rente van 30 st op panden in Loenhout (06.08.1545), en dit in afkorting van de erfpenningen van het huis in de palingstraat, dat vs Ghijsbrecht tegen Jacob Zebrechts gekocht had

Personen: Mechtelt Jan VORSPOEL Jacob Jan ZEBRECHTS Jan Leijs ZEBRECHTS Gijsbrecht Cornelis VAN DEN BRUIJNENBERGE

| 141-0605 |

Schepenregister 141, f° 366 r° 30.03.1547, vervolg

In marge: s.d. rente gekweten (zonder namen)

| 141-0606 |

Schepenregister 141, f° 366 v° 06.06.1547

Joos van Elsackere Janssen is schuldig aan Peeter Diericx van Aerde x Agneese rente van 1 V rogge op erven de "willaert" in Sneppel in de vriesenstraat

Personen: Agneese Joos Jan Geert VAN ELSACKER

| 141-0607 |

Schepenregister 141, f° 367 r° 14.07.1547

Christijne Delijen verkocht aan Gheerdt Janssen helft van rente van 6 Kgld en waarvan vs Gheert de andere helft heffende is (schepenbrieven 29.05.1516 en 13.08.1537)

| 141-0608 |

Schepenregister 141, f° 367 v° 17.07.1547

Lambrecht de Bruijne Janssen met zijn zusters Magriete en Anna en ook voor hun zuster Marie verkochten aan Ghijsbrecht van den Bruijnenberge rente van 6 L rogge

Personen: Marie Jan DE BRUYNE Gijsbrecht Cornelis VAN DEN BRUIJNENBERGE

| 141-0609 |

Schepenregister 141, f° 368 r° 17.07.1547

Lenaerdt Wouter Diericx x Magriete verkochten aan Matheus de Scrijvere Marcelissen en zijn kinderen bij Barbele Jan Dingnen rente van 15 L rogge 20 st op erven de "smeedinge" in Hecht

Personen: Matheus Marcelis DE SCHRIJVERE Berbele Jan DIGNEN Magriete Jan Cornelis NOUTS Lenaert Wouter DIERICKS

| 141-0610 |

Schepenregister 141, f° 368 v° 22.08.1547

Adriaen van Aken verkocht aan Bernaert Nouts rente van 4 V rogge op stede aan het "schoirveken" W weduwe Peeter Hasen

Personen: Adriaen Claes Hendrik VAN AKEN Bernaert Nout Peter NOUTS

| 141-0611 |

Schepenregister 141, f° 369 r° 04.10.1547

Cornelis Jan Haest x Marie Peeter Zoetens verkochten aan Jan Beelaerts stede in Huffel O Jan Pauwels W Cornelis Heijns

Personen: Marie Peter ZOETEN

| 141-0612 |

Schepenregister 141, f° 369 r° 04.10.1547

Marie x +Henrick Hovelmans verkocht aan Peeter Jan Snellen x Katrijne helft van stede aan het oosteinde O kind Cornelis Conincx

Personen: Cathrijne Cornelis DE CONINCK Hendrik HOVELMANS Peter Jan SNELLEN Marie

| 141-0613 |

Schepenregister 141, f° 369 v° 03.11.1548 svl

Mathijs van Aerde Janssen verkocht aan Peeter Jan Snellen x Katrijne rente van 4 V rogge op erven de "neubluecxken" in Sneppel O Wouter van de Cloote Z Peeter Hovelmans W Casus Huefkens N Adriaen Vermunten. Onderpand is rente van 3 V rogge 1 L rogge op panden in Loenhout (schepenbrieven 21.01.1488 svl, 25.03.1504 svl en 21.09.1519)

Personen: Cathrijne Cornelis DE CONINCK Peter Jan SNELLEN

| 141-0614 |

Schepenregister 141, f° 370 r° 14.11.1547

Peeter Jan Wackers x +Heijlwich Lenaert Keijsers is schuldig aan Henrick de Keijsere rente van 32,5 st 1 V rogge op stede in Sneppel W Jan van Elsackere Z erfgenamen Geert van Elsackere. Last aan Marie x +Wouter Snels, Mariken Buijen Michiels, mr Jacob Heerls

Personen: Marije Jan VAN HOUTELE Heilwich Lenaert KEIJSERS Mariken Buijen MICHIELS Jacob HEERLS

| 141-0615 |

Schepenregister 141, f° 370 v° 14.11.1547

Peeter Jan Wackers 32,5 st 1 V rogge schuldig aan Christijne Jan van den Bogaerde (cfr vorige akte)

Personen: Christijne Jan VAN DEN BOGAERDE

| 141-0616 |

Schepenregister 141, f° 370 v° 04.12.1547

Marie Geerdt Larien verkocht aan Gheerdt Vorselmans haar gedeelte in zaailand "cuijts hof" en in erven de "winckel", waarin ook +Gielis Buijens deel had. Lasten aan Marie x +Henrick Hovelmans

Personen: Marie Hendrik HOVELMANS Geert Peter Geert VORSELMANS

| 141-0617 |

Schepenregister 141, f° 371 r° 05.12.1547

Jacob Speecx, Rijkevorsel verkocht aan Henrick van der Buijten Janssen rente van 7 st 6 oort gr br op panden in Loenhout (schepenbrief 07.05.1470)

Personen: Hendrik Jan VAN DER BUYTEN

| 141-0618 |

Schepenregister 141, f° 371 r°, In marge: 05.11.1548

rente door Henrick van der Buijten verkocht aan Cornelis Jan Marcx

Personen: Cornelis Jan MARCX Hendrik Jan VAN DER BUYTEN

| 141-0619 |

Schepenregister 141, f° 371 v° 24.12.1547

Lenaert van Aerde Janssen verkocht aan de kinderen Jan Wouter Delijen rente van 18 L rogge op panden in Loenhout (schepenbrieven 1428 na 'costuijme' en 16.07.1515) welke renten uitreikt Magriete x Peeter van Staijen

Personen: Margriete Gielis Willem VAN DE WIJNGAERDE Peter Hendrik VAN STAYEN

| 141-0620 |

Schepenregister 141, f° 371 v° 24.12.1547, vervolg

In marge: s.d. rente afgelost (geen namen)

| 141-0621 |

Schepenregister 141, f° 372 r° 24.12.1547

Lenaert van Aerde Janssen verkocht aan de kinderen Jan Wouter Delijen rente van 14 L rogge op de goederen die Jan Henrick Jordaens thans bezit

| 141-0622 |

Schepenregister 141, f° 372 v° 02.01.1548 svl

Peeter Cornelis Nijs als voogd van de kinderen +Willem Lenaerts (procuratie Antwerpen 03.09.47) verkocht aan Jan Aerts Mathijs hooimade op Blaakt

Personen: Jan Matthijs AERTS Peter Cornelis Jan NIJS

| 141-0623 |

Schepenregister 141, f° 373 r° 10.01.1548 svl

Jan Vercaert Gheertssen verkocht aan Marie x +Wouter Snels rente van 4 V rogge 2 Kgld op stede N erfgenamen Peeter Keeselmans Z juffr Elsabeth van den Dorpe O Henrick Jan Heijns en andere erven. Vader Geert Vercaert stelt als onderpand hei en bos dat hij gekocht had van Adriaen Peeter Boets en de erfgenamen Peeter Boets (schepenbrief 31.01.1535)

Personen: Marije Jan VAN HOUTELE

| 141-0624 |

Schepenregister 141, f° 374 r° 10.01.1548 svl

Barbele Henrick Hovelmans x Marck Nout Peeter Nouts verkochten aan Peeter Jan Snellen x Katrijne haar kindsgedeelte in de helft van een stede in het oosteinde O kind Cornelis Conincx en van welke stede Peeter Jan Snellen de helft gekocht had van Marie x +Henrick Hovelmans

Personen: Hendrik Hendrik HOVELMANS Marck Nout Peter NOUTSEN Berbele Hendrik HOVELMANS Cathrijne Cornelis DE CONINCK Peter Jan SNELLEN Marie Jan THIJS

| 141-0625 |

Schepenregister 141, f° 374 r°, In marge: 04.02.1549

ook Jan Henrick Hovelmans verkoopt zijn deel

Personen: Jan Hendrik HOVELMANS

| 141-0626 |

Schepenregister 141, f° 374 v° 10.01.1548 svl

Aerdt Jan Aerts en Pauwels Willem Aerts bekennen dat vs Pauwels x Marie na +Lijsbeth Aerdt Jan Aerts hun grootmoeder zijn gedeeld op rente van 14,5 L rogge op de leengronden die Jan Henrick Loijcx nu in bezit heeft

Personen: Lijsbeth LEEST Marie Hendrik ACDORENS Aert Jan AERTS

| 141-0627 |

Schepenregister 141, f° 375 r° 16.01.1548 svl

op verzoek van Dierick Nijs Hegs en bij consent van Pauwels Ackermans, verklaren Laureijs van Aerde en Peeter van Onstaeijen dat zij aanwezig waren toen Dierick Nijs Hegs aan Pauwels Ackermans 8 Kgld gaf terzake de koop van stede in Neerven waar Dierick Nijs x Johanna Verdijck woont. Op stede staan lasten aan Jan Hegge, Peeter Imbrechts, Peeter Jan Nout Luijcx, Dominicus Thuens

Personen: Jan Jan HEGGE Peter Jan Nout LUIJCX Jenneken Lenaert VERDIJCK Peter Geert IMBRECHTS Pauwels Clement ACKERMANS Dierck Nijs HEGGE

| 141-0628 |

Schepenregister 141, f° 375 v° 16.01.1548 svl

Ghijsbrecht de Bije verkocht aan Laureijs van Aerde rente van 10 L rogge op panden in Loenhout

Personen: Gijsbrecht DE BIJE

| 141-0629 |

Schepenregister 141, f° 376 r° 24.01.1548 svl

Jan Praeijens verkocht aan de kinderen Goris Canters rente van 3 V rogge op panden in Loenhout

Personen: Goris Jan Dries CANTERS Jan PRAYENS

| 141-0630 |

Schepenregister 141, f° 376 r° 26.01.1548 svl

Joris Peeter Christiaens verkocht aan Willem Hubrechts Verboven x Lijsbeth rente van 6 Kgld op stede in Popendonk O erfgenamen Bernaert van Bavele Z Jan Cornelis Janssens en op andere erven

| 141-0631 |

Schepenregister 141, f° 377 r° 26.01.1548 svl

Wouter van Elsackere Geertssen verkocht aan Lenaerdt Jan Daems rente van 6 L rogge 15 st op land in Sneppel en op stede in Sneppel. Marten Peeter Martens stelt onderpand

Personen: Marten Peter MARTENS

| 141-0632 |

Schepenregister 141, f° 377 v° 30.01.1548 svl

Lijsbeth Cornelis Jan Ghijs Vercreeck met haar voogd Michiel Cock verkocht aan Geert Vorselmans haar deel in land "cuijts hof" en in erven de "winckel"

Personen: Geert Peter Geert VORSELMANS Lijsbeth Cornelis Jan VAN DER CREEKE

| 141-0633 |

Schepenregister 141, f° 378 v° 09.02.1548 svl

Cornelis Peeter Keeselmans verkocht aan Anne x +Jacob Delijen rente van 4 V rogge 20 st op stede in Hecht W jonker Godevaert van Brecht Z Cornelis Pauwels Geens N Aernout van Onstaeijen en op andere erven de "rietbemd"

Personen: Anneken Wouter FAES Cornelis Peter KEESELMANS

| 141-0634 |

Schepenregister 141, f° 379 r° 12.02.1548 svl

Joris Peeter Christiaens en Adriaen van Aerde Henricx x Marie Peeter Christiaens verkochten aan Peeter van der Buijten x Anne rente van 6 L rogge in mindering van 18 L rogge die +Ijsabeele Verwilt x Peeter Christiaens heffende was op stede waar Peeter van der Buijten thans woont, en vs Ijsabeele verstorven was van haar oom Wouter Snels. Vs Joris en Adriaen vervangen ook de andere kinderen van Peeter Christiaen Reijns

Personen: Isabelle Willem VERWILT Adriaen Hendrik VAN AERDE Peter Christiaen REIJNS Peter Jan VAN DER BUYTEN Anne Geert IMBRECHTS

| 141-0635 |

Schepenregister 141, f° 379 v° 22.02.1548 svl

Anna Peeter Christiaens x Cornelis Jan Zibs verkochten aan Adriaen van Aerde Henricx x Marie rente van 2 V rogge op panden in Loenhout (schepenbrief 30.12.1534 svl)

Personen: Adriaen Hendrik VAN AERDE Cornelis Jan SIBS

| 141-0636 |

Schepenregister 141, f° 380 r° 12.02.1548 svl

Heijlwijch Henrick Leemans (dochter van Cornelie Cornelis van Bavel) x Jan de Cuijpere verkochten aan Cornelis Cornelis Lenaerts x Djenneken rente van 10 L rogge in mindering van 6 V rogge op panden in Loenhout (schepenregister 15.12.1522) welke 6 V Henrick Leemans gekocht had van Goris Peeter Heijn Bertelssen

Personen: Jenneken Matthijs CUYPERS Cornelis Cornelis LENAERTS Heijlwich Hendrik LEEMANS Jan Peter DE CUYPER

| 141-0637 |

Schepenregister 141, f° 380 v° 13.02.1548 svl

Cornelis Aerdt der Wewen verkocht aan Cornelis Huijbs Verboven rente van 6 L rogge op erven in Loenhout. Jan Aerdt der Wewen, broer van vs Cornelis, moet de rente uitreiken

Personen: Jan Aert DER WEUWEN Cornelis Aert DER WEUWEN Cornelis Huybrecht VERBOVEN

| 141-0638 |

Schepenregister 141, f° 381 r° 13.02.1548 svl

Lambrecht de Bruijne, ook voor zijn 3 zusters, verkocht aan Jan Hegge rente van 5 V rogge op panden in Loenhout (schepenbrief 01.03.1512 svl)

Personen: Jan Jan HEGGE Marie Jan DE BRUYNE

| 141-0639 |

Schepenregister 141, f° 381 v° 15.02.1548 svl

Marie Jan van Staijen x Mathijs van Aerde zijn schuldig aan Jan Goosem Lemmens rente van 2 V rogge op bos en heide "knodders goet" in Hoenderen

Personen: Jan Goosen LEMMENS

| 141-0640 |

Schepenregister 141, f° 381 v° 21.02.1548 svl

Henrick Jan Heijns verkocht aan Cornelis Jan Marcx rente van 3 Kgld op hooimade op het "hoochbosch"

Personen: Cornelis Jan MARCX

| 141-0641 |

Schepenregister 141, f° 382 r° 25.02.1548 svl

Peeter van den Bogaert Lenaertssen x Marie verkochten aan Mathijs Wouter Aerts rente van 2 Kgld op stede aan het oosteinde O Bernaerdt Couwenberchs

Personen: Mariken Michiel VAN HUYSEN Peter Lenaert VAN DEN BOGAERT

| 141-0642 |

Schepenregister 141, f° 383 r° 09.04.1548 svl

Marije Gielis Peeter Cleijs x +Clement Jan Diels - Jan Clement Jan Diels - Peeter Jan Wackers als voogd en Ghijsbrecht de Bije als toeziener van de 2 kinderen Clement Jan Diels x +Agneese Jan Wackers - Lenaerdt Ments als voogd en Jan Willems van Staijen als toeziener van het kind Clement Jan Diels x +Marie Willems van Staijen - Jan van Geele Janssen als voogd en Adriaen Thoen Loijcx als toeziener van de 3 kinderen Clement Jan Diels x Marie Gielis Peeter Cleijs; bekennen dat Jan Clements vs uitgekocht heeft Marie Gielis Peeter Cleijs uit de stede waar Clement Jan Diels uitgestorven is en gelegen in Vossingers O Adriaen van Aken W Jan Jordaens

Personen: Lenaert MENTS Jan Jan VAN GEELE Marie Gielis Peter CLEYS Gijsbrecht DE BIJE

| 141-0643 |

Schepenregister 141, f° 383 v° 18.09.1547

Cornelis Cornelis Jan Thijs verkocht aan Jacob S(Z)oetendaels zijn kindsdeel, te weten derdedeel van de renten die zijn vader had in Loenhout

| 141-0644 |

Schepenregister 141, f° 384 r° 27.02.1548 svl

Jan de Hase Peeters x Margriete verkochten aan Jan Nu(o)ijts x Magdaleene, Rijkevorsel rente van 4 V rogge op hooimade O dochter Jan Gheerdt Roovaerts W erfgenamen Dierck Boets Z Jacob Huijbs N weduwe Peeter Hasen

Personen: Margriete Jan Peter Thijs HASEN

| 141-0645 |

Schepenregister 141, f° 384 v° 18.03.1548 svl

kerkmeesters, H Geestmeesters en gildenmeesters van het H Sacrament tot Loenhout verklaren dat de kerk van Loenhout is beroofd geworden ll kerstmis een jaar geleden van de ciborie, H Oliesel, zilveren etc. Getuigen o.m. Peeter Kerstens, Jan van Bavele, Aerdt Faes Verhaerdt, Cornelis Jan Nout Luijcx

Personen: Peter Hendrik KERSTENS Cornelis Jan Nout LUIJCX

| 141-0646 |

Schepenregister 141, f° 385 r° 04.04.1548 svl

Henrick Valckemans verkocht aan Henricx Bernaerdt Boecx rente van 20 st op stede op Donk Z en N Peeter Vorselmans. Last aan weduwe Peeter Cornelis Loijcx, Laureijs Maes, Sebastiaen Verheijden

Personen: Bastiaen Peter Cornelis VERHEYEN Hendrik Cornelis VALCKEMANS Laureijs MAES

| 141-0647 |

Schepenregister 141, f° 385 v° 23.04.1548

Peeter van Onstaeijen verkocht aan Clare Cornelis Nouts rente van 3,5 V rogge op panden in Loenhout (schepenbrief 27.11.1532)

| 141-0648 |

Schepenregister 141, f° 386 r° 22.02.1548 svl

Aerdt van de Velde x Katrijne Peeter Martens verkochten aan Joos Adriaen Joossen rente van 4 V rogge op land op het hesschot en te leveren in Wernhout, Groot Zundert

Personen: Joos Adriaen Joos BEVERS Katrijne Peter Marten OPT HESSCHOT

| 141-0649 |

Schepenregister 141, f° 386bis r° 18.06.1548

Sijmon Thijs Theus Cuijpers verkocht aan Marie x +Goosem Claus Goosems rente van 4 V rogge op land in de "ackere" O Claus Cornelis Claus Jans W Anthonis van Aerde Z Jan Claus van Dale N Mathijs van Aerde. Last aan kinderen Lenaert Wil Luijcx

Personen: Lenaert Willem LUIJCX Simon Thijs Theus DE CUYPER

| 141-0650 |

Schepenregister 141, f° 386 bis v° 24.06.1548

Claus Denijs Meijs Putcuijps, zoon van +Cornelia Cornelis Buijs transporteert aan Cornelis Cornelis Luijcx, Brecht rente van 5 L rogge op panden in Loenhout (schepenbrief 06.12.1512) hem van zijn moeder verstorven

| 141-0651 |

Schepenregister 141, f° 386bis v° 26.06.1548

Jan Adriaen Haest als voogd en Lenaerdt van Staeijen als toeziener van de kinderen Gielis Haest x Marie Jan van Staeijen zijn schuldig aan Peeter Soeten rente van 2 V rogge op erven de "straelde". Peeter Zoeten de jonge, ook voor zijn broer Jan en zijn zuster, verkocht de rente aan Henrick Cornelis van Aerde

Personen: Hendrik Cornelis VAN AERDE Peter Peter ZOETEN Peter Jan ZOETEN Jan Peter ZOETEN

| 141-0652 |

Schepenregister 141, f° 387 v° 28.08.1548

Adriaen Cornelis Zegers en Henrick Peeter Martens verklaren Claus van Staeijen alias Verachtert Willemssen x Magriete geruime tijd terug verkocht had aan Adriaen Jan Michiel Buijens zijn stede op Herseling Z Adriaen Cornelis Zegers N Anthonis Acdorens

Personen: Margriete Michiel Jan MEUS Adriaen Cornelis ZEGERS

| 141-0653 |

Schepenregister 141, f° 388 r° 04.09.1548

Cornelis Aerts der Wewen en Jan Hegge Janssen mangelen erfrenten om erfrenten nl 27 st in mindering van 20 sch gr br op stede in Popendonk Z Lijsbeth Christiaen Reijns W mr Marcelis Schoofs N Cornelis van den Broecke (verleden bij Willem Jan van Staeijen, schepenbrief 16.07.1515) en aan vs Cornelis der Wewen verstorven van zijn ouders Aerdt der Wewen x Katrijne

| 141-0654 |

Schepenregister 141, f° 388 v° 06.09.1548

Lenaerdt van Aerde Janssen x Marie verkochten aan Anthonis van Alphen als voogd van de kinderen Geleijn Peeters x +Anna van Alphen Anthonis dr rente van 4 V rogge op erven het "heijeusel" Z weduwe Cornelis Claus Jans N Peeter Diericx en op andere erven. Onderpand is rente op panden toebehorende Lenaert Peeter Nouts (schepenbrieven 18.05.1525 en 12.03.1526)

Personen: Marie Willem VAN LAERE Lenaert Peter NOUTSEN

| 141-0655 |

Schepenregister 141, f° 389 r° 08.10.1548

Jan Aerdt Peeter Nouts stelt tot onderpand van Henrick Acdorens beemd de "peersbemdt" en "buijens heijblock"

Personen: Jan Aert Peter NOUTS Hendrik Antonij ACDORENS

| 141-0656 |

Schepenregister 141, f° 389bis r° 20.10.1548

Laureijs van Aerde en Peeter van Onstaeijen verklaren dat meer dan 50 jaar geleden Laureijs Zebrechts x Lijsbeth in Loenhout zijn komen wonen, hadden 6 kinderen waarvan zoon Andries priester was geworden, meer bepaald kapelaan in St Jacobs te Antwerpen, en die onlangs overleden is. Alle kinderen waren van 'volle bedde' en hebben na overlijden van de ouders de goederen gelijk verdeeld

Personen: Lijsbeth Laureijs ZEBRECHTS

| 141-0657 |

Schepenregister 141, f° 390 r° 10.10.1548

Henrick van Staijen Janssen en Marie Peeter van de Wijngaerde x Peeter Lenaerdt Boets verkochten aan Pauwels Aerts x Marie hun deel in ervan "knodders goet" waarin vs Henrick een vierendeel had en vs Marie een achtste deel

Personen: Marie Hendrik ACDORENS Hendrik Jan VAN STAIJEN

| 141-0658 |

Schepenregister 141, f° 390 v° 05.11.1548

Henrick van der Buijten Janssen verkocht aan Cornelis Jan Marck Loijcx rente van 7 sch 6 pen gr br die hij gekocht had van Jacob Speecx (schepenregister 05.12.1547) op panden in Loenhout (schepenbrief 07.05.1470)

Personen: Cornelis Jan MARCX Hendrik Jan VAN DER BUYTEN

| 141-0659 |

Schepenregister 141, f° 390 v° 05.11.1548

Jacob van Onstaeijen, Brecht verkocht aan Jan Pauwels Keeselmans, Zundert rente van 12 st 6 oort op panden in Loenhout (schepenbrief 27.10.1527) welke rente hij gekocht had van Adriaen van Geele Janssen (schepenbrief 03.12.1543) en aan deze laatste verstorven van zijn 'moeije' Magriete Peeter der Wewen

Personen: Jan Pauwels KEESELMANS Magriet Peter DER WEUWEN Adriaen Jan VAN GEELE

| 141-0660 |

Schepenregister 141, f° 391 r° 06.11.1548

Jan Aerdt Peeter Nouts procedeert terzake de stede en goederen waar Meus Nijsmans uitgestorven is en waarin Pauwels Ackermans bijna gevest is

Personen: Pauwels Clement ACKERMANS Jan Aert Peter NOUTS

| 141-0661 |

Schepenregister 141, f° 392 r° 03.12.1548

Marck Nout Peeter Nouts x Berbele verkochten aan Cornelis Jan Marcx hun recht aan rente van 1 sister rogge op land op de "ast"

Personen: Berbele Hendrik HOVELMANS Cornelis Jan MARCX Marck Nout Peter NOUTSEN

| 141-0662 |

Schepenregister 141, f° 392 v° 10.12.1548

Henrick van der Buijten Henrcx x Katrijne en zijn broer Peeter van der Buijten als voogd met Jan Peeter van Dijck als toeziener van de kinderen vs Henrick van der Buijten x +Elijsabeth Henricx der Muijden, S/D o.m. erfgoederen in Brecht

Personen: Peter Hendrik VAN DER BUYTEN Katrijne Hendrik Hendrik Peter VAN DER BUYTEN Elisabeth Hendrik DERMUIJDEN

| 141-0663 |

Schepenregister 141, f° 393 r° 16.12.1548

Gielis Laureijs Schoemakers en Henrick van Tijgelt, Brecht mangelen erfrenten om erve, rente van 4 Kgld 10 st op stede in Loenhout in handen van Laureijs Laureijs Schoemakers, met last aan Katrijne Laureijs Schoemakers

Personen: Laureijs Laureijs SCHOENMAKERS Katelijn Laureijs SCHOENMAKERS Gielis Laureijs SCHOENMAKERS

| 141-0664 |

Schepenregister 141, f° 394 r° 17.12.1548

Adriaen Verdijck Michielssen, ook voor zijn moeder, zijn broers en zijn zusters doet erfrenten bezetten terzake beemd die zij van Jan van Eekele Janssen gekocht hadden doch waarin Magriete Jan van Eekele voor haar kindsdeel gerecht was. Bezette erfrente is rente van 7 Kgld 5 st die vs Jan van Eekele was heffende op de panden thans in handen van Cornelis Cornelis Goris

Personen: Margriete Jan Jan VAN EECKEL Katlijne Cornelissen WOUTERS Cornelis Cornelis Goris IJSENDONCK Jan Jan Jansen VAN EECKEL Adriaen Michiel Jan VERDIJCK

| 141-0665 |

Schepenregister 141, f° 394 r°, In marge: 17.06.1608

rente door Jan Neff Huijbrechtsen gekweten aan Cornelis Hueffkens x Lijntjen Verdijck

Personen: Catharina Jan Michiel VERDIJCK Cornelis Peter HOFKENS

| 141-0666 |

Schepenregister 141, f° 395 r° 05.01.1548 svl

Marie Jan van Liere (x Lenaerdt Peeter Leenaerts, molenaar, welke in het buitenland zou zijn, en waarvan ze niet weet of hij nog leeft) verkocht aan Jan Cornelis Nijssen van Meere heiveld op de "brande"

| 141-0667 |

Schepenregister 141, f° 395 v° 07.01.1549 svl

Jan Willem van Staeijen is schuldig aan Lijsken Clement Jan Diels rente van 16 st 1 oort 6 mijten op stede in Popendonk W Bernaert van den Broecke Z Joris Peeter Christiaens N Lambrecht Broomans en Jan Cornelis Claus Jans

| 141-0668 |

Schepenregister 141, f° 396 r° 15.01.1549 svl

Joos en Adriaen van Elsackere broers verkochten aan de kinderen Jan Wouter Delijen rente van 2 Kgld 10 st op zaailand in Sneppel O Peeter Jan Wackers Z Jan van Staijen en op heiblok het "root venne"

Personen: Joos Geert VAN ELSACKER Adriaen Geert VAN ELSACKER

| 141-0669 |

Schepenregister 141, f° 395 v° 20.01.1549 svl

Jan de Cuijpere - Aernout de Cuijpere - Cornelis de Cuijpere - Peeter Cornelis Pauwels Geens x Jenneken Peeter Cuijpers - Adriana Geerdt Peeter Geerts Verbuijten (dochter van +Cornelie Nout Peeter Nouts) x Cornelis van den Broeck; zijn afgelost door Peeter Verwithagen Janssen van rente van 2 £ gr br op beemd in Sneppel (schepenbrief Antwerpen 02.08.1518) welke rente +Jan van der Withagen x +Johanne van der Buijten Peeters dr verkocht hadden +Peeter de Cuijper Matheussen x +Cornelie Peeter Nouts

Personen: Peter Mattheus DE CUYPER Adriana Geert Peter VAN DER BUYTEN Jan VERWITHAGEN Johanne Peter Geert VAN DER BUYTEN Cornelie Nout Peter NOUTSEN Nout Peter DE CUYPER Jan Peter DE CUYPER Jenneken Peter DE CUYPER Cornelis Peter DE CUYPER

| 141-0670 |

Schepenregister 141, f° 397 r° 25.01.1549 svl

Katrijne Anthonis Jan Hovelmans x Wouter Jan Laureijs Rombouts verkochten aan Henrick Neve als voogd van Margriete Peeter Diericx rente van 25 st op stede in Neerven Z Jan Willem Lenaerdt Loijcx N jonker Jan van de Wijngaerde

Personen: Katrijne Antonij Jan HOVELMANS Wouter Jan Laureijs ROMBOUTS

| 141-0671 |

Schepenregister 141, f° 397 v° 25.01.1549 svl

Wouter Jan Laureijs Rombouts x Katrijne Anthonis Hovelmans verkochten aan Anne Gheeraerdt Imbrechts (x Peeter van der Buijten) rente van 4 V rogge op stede in Neerven Z Cornelis Lippens N Peeter Nijs en erfgenamen Goosem Lemmens en op andere erven hem van zijn vader verstorven doch waarin zijn moeder Katrijne de 'tocht' houdt

Personen: Anne Geert IMBRECHTS Wouter Jan Laureijs ROMBOUTS Katrijne Antonij Jan HOVELMANS Peter Jan VAN DER BUYTEN Katrijne Wouter PUTCUIJPS

| 141-0672 |

Schepenregister 141, f° 398 v° 10.01.1548 svl

Jan Hovelmans verkocht aan Peeter de Smidt zijn deel in de stede waarin vs nu woont, zoals ook zijn zuster Berbele gedaan had

Personen: Berbele Hendrik HOVELMANS Jan Hendrik HOVELMANS Peter Jan SNELLEN

| 141-0673 |

Schepenregister 141, f° 399 r° 1549 svl

Joozijne Laureijs Zebrechts x +Wouter van den Broecke machtigt haar zoon Cornelis van den Broeck, Loenhout om de goederen te behandelen die haar verstorven zijn van haar broer heer Andries Zebrechts, kapelaan van St Jacobs in Antwerpen

Personen: Wouter Cornelis VAN DEN BROECKE Cornelis Wouter VAN DEN BROECKE Andries Laureijs ZEBRECHTS Josijne Laureijs ZEBRECHTS

| 141-0674 |

Schepenregister 141, f° 399 v° 15.02.1549 svl

Katrijne Gielis van de Wijngaerde x +Dierick Boets verkocht aan Laureijs Michiel Leijs Rombouts x Adriana hooimade de "elsdongelen"

Personen: Katrijne Gielis VAN DE WIJNGAERDE Adriana

| 141-0675 |

Schepenregister 141, f° 400 r° 04.02.1549 svl

Peeter Pauwels Heijns, Brecht verkocht aan Jacob Scrue x Marie Verhulst beemd op Blaakt, welke beemd hij voordien gekocht had van Jan Jan Hegs (schepenbrief 03.01.1530 svl)

| 141-0676 |

Schepenregister 141, f° 400 v° 11.02.1549 svl

|Adriaen van Elsackere Janssen| Jan van Eekele Janssen verkocht ca 12 jaren geleden aan Jan van Elsackere erven het "voerste peerdblock" waar het huis van Cornelis Buijs stond en afgebrand is aan de akkerstraat Z mr Henrick van Meere N kind Jan Laets, met wegenis voor het stuk dat Cornelis Cornelis Goris nu in handen heeft

Personen: Jan Jan Jansen VAN EECKEL Jan Geert VAN ELSACKER Cornelis Cornelis Goris IJSENDONCK Adriaen Jan Geert VAN ELSACKER

| 141-0677 |

Schepenregister 141, f° 400 v° 12.02.1549 svl

|S/D kinderen Peeter Christiaens| Joris en Willem Peeter Christiaens - Marie x Adriaen van Aerde - Cornelie x Peeter Peeter Diericx - Lijsbeth x Thoomas Goris; alle Peeter Christiaens kinderen, delen goederen, erven etc. O.m. stede in Popendonk, beemd de "bleijck", land de "kerckpat", rente op goederen erfgenamen Clement Jan Diels, goederen in Wuustwezel van Maes opten Cruijswech, rente op Henrick Philips, op Peeter van der Buijten, erfgoederen Adriaen Peeter Boets, erfgenamen Cornelis Lenaerdt Bode etc

Personen: Peter Christiaen REIJNS Adriaen Hendrik VAN AERDE Hendrik PHILIPS Thomas Cornelis GORISSEN Peter Jan VAN DER BUYTEN Peter Peter DIERICX

| 141-0678 |

Schepenregister 141, f° 402 r° 14.02.1549 svl

Katrijne Wouter Smidt x +Jan Laureijs Rombouts xx Henrick van der Buijten is schuldig aan de erfgenamen en kinderen +Jan Loijcx x Marie rente van 6 Kgld op stede in Neerven Z Cornelis Lippens W Peeter Cornelis Nijs en op andere erven, welke rente vs Katrijne x Jan Laureijs Rombouts gekocht hadden van de voogden der kinderen +Peeter van Onstaijen

Personen: Katrijne Wouter PUTCUIJPS Hendrik VAN DER BUYTEN Jan Laureijs ROMBOUTS

| 141-0679 |

Schepenregister 141, f° 403 r° 14.02.1549 svl

Willem Jan Loijcx - Cornelis Jan Loijcx - Jan Hegge de oude x Marie Jan Loijcx - Nijs Lenaert Nijs, zoon van +Christijne Jan Loijcx, ook voor zijn broer Sebastiaen - Peeter van Tijgelt x Lijsbeth Lenaerdt Nijs - Peeter van Onstaijen de oude en Willem Jan Loijcx als toeziener van de kinderen Peeter van Onstaijen de jonge x +Margriete Jan Loijcx - Jan Aerdt Peeter Nouts, zoon van +Elijsabeth Jan Loijcx, ook voor zijn broers en zusters waaronder Barbele Aerdt Peeter Nouts x Jan Ghuens - Cornelis Aerdt Peeter Nouts, ook voor het kind van Gheerdt Peeter Geens x +Marie Aerdt Peeter Nouts - vs Jan Hegge, Willem en Cornelis Loijcx ook nog voor Agneese Geert van Elsackere, dochter van +Anne Jan Loijcx; verkochten samen aan Adriaen Jacob Delijen met zijn zusters en broers rente van 6 Kgld op panden in Loenhout (schepenbrief in dato van deze) alsmede rente van 4 V rogge op panden in Loenhout (schepenbrief 03.04.1411)

Personen: Lijsbeth Lenaert NIJS Marie Aert Peter NOUTS Cornelis Aert Peter NOUTS Barbele Aert Peter NOUTS Nijs Lenaert NIJS Sebastiaen Lenaert NIJS Jan Jan HEGGE Peter VAN TYCHELT Jan Aert Peter NOUTS Geert VAN ELSACKER Jan GOENS Agneese Geert VAN ELSACKER

| 141-0680 |

Schepenregister 141, f° 404 r° 11.02.1549 svl

Wouter van den Dijcke, officier van de lange roede der stad Antwerpen, op verzoek van jonker Willem van de Werve, verlangt executie van de goederen of de persoon van Willem Sijmons, ingevolge akte van burgermeester en schepen van Antwerpen van 29.05.1546, waarop Willem Sijmons x Lijsbeth akkoord gaan in de verkoop van hun stede en gronden in Neerven Z Christiaen Heijn Meus, op welke steden nog renten staan ten laste aan de kinderen Cornelis Jan Thijs, Abraham van Huijsen, jonker Godevaert van Brecht, vs jonker Willem van de Werve. Stede wordt gekocht door Jan Peeter Nijs

| 141-0681 |

Schepenregister 141, f° 405 v° 19.02.1549 svl

Anthonis Wouter Laets x Lijsbeth Geert van Elsacker verkochten aan Cornelis de Smidt, Oostmalle rente van 2 Kgld op stede in Sneppel N Joos van Elsacker O Wouter van Elsacker

Personen: Lijsbeth Geert VAN ELSACKER Anthonis Wouter LAETS

| 141-0682 |

Schepenregister 141, f° 405 v°, In marge: 09.12.1610

Jan de Clerck, met procuratie van pastoor en schout in Oostmalle, transporteerde rente op 12.05.1604 aan Jan Lenaert Luijcx welke als bezitter der panden verzocht de rente te kwijten

Personen: Jan Lenaert LUYCX

| 141-0683 |

Schepenregister 141, f° 405 v° 11.03.1549 svl

Laureijs van Aerde transporteerde Zoeten Jan van den Broecke rente van 10 L rogge op de goederen van Adriaen Vermunten (schepenbrief 05.07.1545) en welke hij gekocht had van Ghijsbrecht de Bije

Personen: Gijsbrecht DE BIJE Adriaen Willem VERMUNTEN Soeten Jan VAN DEN BROECK

| 141-0684 |

Schepenregister 141, f° 406 r° 08.03.1549 svl

Thoomas Cornelis Goris x Lijsbeth Peeter Christiaens zijn schuldig aan de kinderen +Lenaerdt Willems en Cornelis Henrick Pullekens en van wie +Lijsbeth Willem Lenaerdts de moeder was rente van 6 Kgld 5 st op stede in Kesselbeek N Lenaerdt Ments O en Z Mathijs Jan Braens. Onderpand is rente op goederen van Joos Henrick Jan Heijns

Personen: Thomas Cornelis GORISSEN

| 141-0685 |

Schepenregister 141, f° 407 r° 11.03.1549 svl

Jan Vorspoel, gemachtigd van Margriete van Alphen, meesteres van het begijnhof in Hoogstraten, doet erfpanden bezetten te weten beemd die Geert de Wege in handen had, en waarop ook Jan van Eekele Janssen rechten had, welke hij overdraagt aan Geert Vorselmans

| 141-0686 |

Schepenregister 141, f° 408 r° 1549 svl

Geerdt Vorselmans is schuldig aan Lijsbeth Peeter Christiaens rente van 2 Kgld op stede bij de windmolen O Jan Hovelmans Z kind Dierick Vorspoels en Lijsbeth Henrick Meus N Goosem Lemmens, welke stede Geerdt Vorselmans gekocht had van +Jan van Eekele

Personen: Jan Jan Jansen VAN EECKEL Geert Peter Geert VORSELMANS

| 141-0687 |

Schepenregister 141, f° 408 v° 27.03.1549 svl

Peeter van Onstaijen verkocht aan Anthonis van Dietfoirt Anthonissen x Anne rente van 3 Kgld op panden in Loenhout (schepenbrief 15.07.1527)

Personen: Anthonis Antonij VAN DIETFORT Anna Michiel VAN HUYSEN

| 141-0688 |

Schepenregister 141, f° 409 r° 19.03.1549 svl

juffr Katrijne natuurlijke dochter +heer Robbrecht graaf van der Marck machtigt haar man Jan van Lint Zegers, speciaal om te procederen tegen de weduwe Cornelis Boets en Dierick Boets met Peeter Lenaerdt Boets

Personen: Katrijne VAN ARENBERCH

| 141-0689 |

Schepenregister 141, f° 409 v° 06.05.1549

Jan Peeter Nijs x Magdaleene verkochten aan Mathijs Wouter Smidts, Brecht rente van 4 Kgld op stede in Neerven O en N Peeter Cornelis Nijs Z erfgenamen Jan Laureijs Rombouts en Christiaen Meus en op andere erven

Personen: Matthijs Wouter SMITS Jan Peter NIJS Magdaleen

| 141-0690 |

Schepenregister 141, f° 409 v°, In marge: 04.12.1645

Marten Jan Hoeffkens x Naentien Mathijs Laureijs Rombouts, dochter van +Marie Heijndrick Pauwels gekweten door Matteus Peert Arnauts

Personen: Mattheus Peter ARNAUTS Marten Jan HUEFKENS

| 141-0691 |

Schepenregister 141, f° 410 r° 03.05.1549

Cornelis Geerdts van Elsackere als voogd en Laureijs Jan Nouts als toeziener van de weeskinderen +Thoomaes van Marem verkochten aan Jan Geerdts Vercaert stede aan stapelheide O Henrick Jan Heijns Z juffr Elijsabeth van den Dorpe N Cornelis Peeter Keeselmans en op andere erven. Last aan Willem Lemmens

Personen: Thomas Matthijs VAN MARUM Laureijs Jan NOUTS

| 141-0692 |

Schepenregister 141, f° 410 v° 07.05.1549

Laureijs Schoemakers verkocht aan Peeter Rombouts rente van 4 Kgld op zaailand bij de "dorent" O erfgenamen Peeter van de Cloote W Christiaen Meus en Adriaen de Ruevere Z Cornelis Pauwels Geens N Cornelis Jan Nout Luijcx. Last aan Geert Meermans. Onderpand is stede aan het "heerveken"

Personen: Geert Hendrik MEERMANS Laureijs Laureijs SCHOENMAKERS

| 141-0693 |

Schepenregister 141, f° 410 v°, In marge: 15.04.1630

Adriaen en Heijliger Geeritssen en Jan Henrick Wils x Tanneken Geerits, ook voor Maeijken Willem Janssen, dochter van +Antonia Geerits gekweten door Jan Cornelis Goris

Personen: Jan Cornelis Goris AERTS Adriaen Geert Jan SMOUTS Heyliger Geerts SMOUTS Tanneken Geert SMOUTS Maeijken Wiilem JANSSEN

| 141-0694 |

Schepenregister 141, f° 411 v° 20.05.1549

Heijlwijch van Houswijcke x +Lambrecht van de Buelcke voldaan door Joos de Sceppere als voogd en man van de moeder van de weeskinderen +Jan Lambrecht van den Buelcke van rente van 6 Kgld (schepenbrief Antwerpen 25.08.1537)

| 141-0695 |

Schepenregister 141, f° 412 r° 17.09.1549

Peeter Wijerocx verkocht aan Cornelis Marck Loijcx rente van 20 st op stede in Sneppel O Jan Wijerocx W Peeter Jans N Laureijs van den Broecke en op andere erven. Last aan Cornelis Marcx vs, Andries de Backer (Ekeren), Cornelis Cornelis Legen

Personen: Peter Jan WIERICX

| 141-0696 |

Schepenregister 141, f° 413 r° 17.09.1549

Cornelie Pauwels Couwenberchs x Peeter Wijerocx verkochten aan hun zoon Jan Wijerocx stede in Sneppel in de hoenderstraat O Peeter Faes W Peeter Wierocx N Laureijs van den Broecke. Last aan Peeter Cornelis van Aerde, huisvrouw Christiaen Meus, Lijsbeth Cornelis Conincx, Peeter Hovelmans

Personen: Jan Peter Jan WIERICX Peter Jan WIERICX Peter Jan HOVELMANS Lysbeth Cornelis DE CONINCK Cornelie Pauwels COUWENBERCHS

| 141-0697 |

Schepenregister 141, f° 413 v° 20.05.1549

Cornelis Buijs, kuiper, Antwerpen, keurmeester verkocht aan Jacob van Onstaijen, Brecht hooimade op Blaakt en op het "hoochbosch"

| 141-0698 |

Schepenregister 141, f° 413 v° 25.09.1549

Jacob van Onstaijen, Brecht verkocht aan Anthonis Jan Adriaens, Brecht rente van 4 V rogge op hooimaden (cfr vorige akte)

| 141-0699 |

Schepenregister 141, f° 414 r° 25.09.1549

Cornelis van Aerde Mathijssen, dochter van Margriete Gielis van den Wijngaerde verkocht aan Jacob van Onstaijen rente van 30 st op beemd den "aerdt", welke rente Peeter Jan Dingnen verkocht had aan Jan Cornelis van Aerde als voogd van de kinderen van zijn broer Mathijs van Aerde (schepenregister 22.07.1532)

| 141-0700 |

Schepenregister 141, f° 415 r° 27.09.1549

Lenaerdt van Aerde Janssen verkocht aan Jan de Cock, Brecht rente van 18 L rogge op panden in Loenhout (schepenbrieven 1428 en 16.07.1515)

Personen: Jan Jan DE COCK

| 141-0701 |

Schepenregister 141, f° 415 v° 15.10.1549

Jan Hegge Janssen als voogd van de 3 jongste kinderen Jan Henrick Meus verkocht aan Ghijsbrecht van den Bruijnenberge hooimade op het "hoochbosch" (schepenbrief 20.05.1541). Adriana Jan Meus x Adriaen de Bije Aertssen en Truijcken Jan Meus ook voor haar zuster Magdaleene zijn akkoord met verkoop

Personen: Adriana Jan Hendrik MEUS Gijsbrecht Cornelis VAN DEN BRUIJNENBERGE Jan Jan HEGGE Truijken Jan Hendrik MEUS Jan Hendrik MEUS Magdaleen Jen Hendrik MEUS Adriaen Aert DE BIJE

| 141-0702 |

Schepenregister 141, f° 416 r° 08.11.1549

Peeter van Staijen Janssen verkocht aan Henrick Peeters, Ginneken x Marie rente van 2 V rogge op stede bij de kerk. Last aan Jan Jordaens. Onderpand is rente op panden van Jan Willem van Staijen

Personen: Peter Jan VAN STAIJEN Willem Jan NOUTS

| 141-0703 |

Schepenregister 141, f° 416 v° 11.11.1549

Aernout van den Bogaerde Willems verkocht aan Willem Jan Nouts rente van 9 L rogge op stede aan stapelheide

Personen: Aernout Willem VAN DEN BOGAERT

| 141-0704 |

Schepenregister 141, f° 416 v° 11.11.1549

Laureijs Jan Nouts is schuldig aan Marie Jan Nouts x Goosem Jan Aerts rente van 2 V rogge op stede bij stapelheide W Cornelis van Aerde Z Willem Jan Nouts N Adriaen Cornelis Nouts

Personen: Laureijs Jan NOUTS Goosem Jan AERTS Marie Jan NOUTS

| 141-0705 |

Schepenregister 141, f° 417 r° 25.11.1549

Adriaen Jan Ingelen is schuldig aan Jan Cornelis Keeselmans rente van 6 L rogge op weide O de "ossenschoot" toebehorend juffr Elijsabeth van den Dorpe w "knodders bloeck" van Willem van den Bogaerde Z Anthonis van Aerde N Peeter Jan Nout Luijcx

Personen: Jan Cornelis KEESELMANS

| 141-0706 |

Schepenregister 141, f° 417 v° 28.11.1549

Peeter Braens en Jan van den Wijngaerde, momboors van de kinderen +Mathijs Braens x Margriete Jan van den Wijngaerde, Jan Peeter Nijs en Cornelis Peeters? machtigen Michiel Goris alias Wagemans, Hoogstraten - Willem Crokaert - Andries Goederthuijs - Michiel Borchout om te procederen tegen Jan van Lint

Personen: Magriete Jan Willem VAN DEN WIJNGAERDE Peter Jan BRAENS Jan Jan Willem VAN DEN WIJNGAERDE Jan Peter NIJS Matthijs Jan BRAENS

| 141-0707 |

Schepenregister 141, f° 417 v° 28.11.1549, vervolg

Nota: akte is doorstreept

| 141-0708 |

Schepenregister 141, f° 418 v° 05.12.1549

Henrick Phlips verkocht aan Cornelis Jan Marcx Loijcx rente van 5 Kgld op erven de "middelaer" en op stede O Joos Huijbrechts. Last aan Jan Peeter Hovelmans, erfgenamen Peeter Christiaens, kinderen Anthonis Hovelmans, Peeter van der Buijten, Jan Rombouts

Personen: Peter Jan VAN DER BUYTEN Jan Peter HOVELMANS Hendrik PHILIPS Cornelis Jan MARCX

| 141-0709 |

Schepenregister 141, f° 419 r° 30.12.1549

Mathijs Jan Claus is schuldig aan Cornelis Jan Marck Loijcx rente van 6 L rogge op stede in de berenstraat N Jan Roovaerts en Henrick Cornelis Goris. Rente was aan de moeder van Cornelis Loijcx verstorven van haar vader Godevaert Ijsendoncx

Personen: Cornelis Jan MARCX Govaert IJSENDONCK

| 141-0710 |

Schepenregister 141, f° 419 v° 30.12.1549

Anthonis van Aerde Cornelissen is schuldig aan Willem Polmans x Marie Henrick Leijs Rombouts rente van 3 Kgld op hooimade op Blaakt . Last aan Cornelis Verboven

Personen: Anthonis Cornelis VAN AERDE Willem Hendrik POLMANS

| 141-0711 |

Schepenregister 141, f° 420 r° 02.01.1550 svl

Elijsabeth Jan Claus Peeters dr x Peeter de Cuijper draagt op tot Peeter Willem Boets 'huers coopmans behoef' haar versterf van heer Andries Zebrechts, priester en kapelaan in St Jacobs, Antwerpen. Machtigt haar man Peeter de Cuijpere

Personen: Peter Willem BODE Andries Laureijs ZEBRECHTS Peter Peter DE CUYPER

| 141-0712 |

Schepenregister 141, f° 420 v° 14.01.1550 svl

Jan Peeter Thijs Hazen verkocht aan Jan Henricx van Aerde erven het "peersblock"

Personen: Jan Hendrik VAN AERDE Jan Peter Thijs HASEN

| 141-0713 |

Schepenregister 141, f° 421 r° 17.01.1550 svl

Cornelis van Elsackere Michielssen verkocht aan Willem Jan Fijen als voogd van Frans Huijbrecht Jan Willems rente van 4 Kgld op zaailand op "buijtelaer acker"

Personen: Cornelis Michiel Cornelis VAN ELSACKER

| 141-0714 |

Schepenregister 141, f° 421 v° 25.01.1550 svl

Aernout en Adriaen van Onstaeijen - Jacomijne van Onstaeijen x Geert van der Heijden Janssen - Peeter van Onstaeijen als voogd met Laureijs van Aerde als toeziener van Mariken van Onstaeijen; alle wettige kinderen +Aernout van Onstaeijen x +Anne Jan Luijcx; verkochten aan hun broer Jan van Onstaeijen stede in Popendonk N en O erfgenamen Steven Wouter Goris en op andere erven o.a. hei in Wuustwezel. Lasten aan Laureijs van Aerde, erfgenamen Cornelis Jan Mars, Bernaerdt van den Broeck

Personen: Geert Jan VAN DER HEYDEN Aernout Aert Aertsen VAN OSTAYEN Jacobmijn Aert Aert VAN OSTAYEN Anneken Jan LUYCX Aernout Aert VAN OSTAYEN Adriaen Aert Aert VAN OSTAYEN Jan Aert Aernout VAN OSTAYEN

| 141-0715 |

Schepenregister 141, f° 422 r° 25.01.1550 svl

Jan van Onstaeijen Aernouts, zoon van +Anna Jan Luijcx is schuldig aan zijn broer Aernout rente van 2 Kgld 4 st 1 oort op stede en andere erven (cfr vorige akte)

Personen: Jan Aert Aernout VAN OSTAYEN Aernout Aert Aertsen VAN OSTAYEN Anneken Jan LUYCX Aernout Aert VAN OSTAYEN

| 141-0716 |

Schepenregister 141, f° 423 r°

item als voorgaande akte, aan Adriaen van Onstaeijen

Personen: Adriaen Aert Aert VAN OSTAYEN Jan Aert Aernout VAN OSTAYEN

| 141-0717 |

Schepenregister 141, f° 423 r°, In marge: 19.06.16..

rente afgekweten aan +Cornelis van Elsacker alzo zijn zonen Michiel en Peeter verklaren

| 141-0718 |

Schepenregister 141, f° 423 r°

item als voorgaande akte, aan Mariken van Onstaeijen

Personen: Jan Aert Aernout VAN OSTAYEN

| 141-0719 |

Schepenregister 141, f° 423 r°, In marge: 16.06.1633

Huijbrecht Ghijsbrecht de Wilde x Jacobmijnken Jan Verhoeven afgekweten door Peeter Janssens

Personen: Huybrecht Gijsbrecht DE WILDE

| 141-0720 |

Schepenregister 141, f° 423 v° 25.01.1550 svl

Jan Aernoutssen van Onstaeijen verkocht aan zijn zuster Jacomijne van Onstaeijen rente van 3 Kgld 4 st 1 oort op stede in Popendonk en op andere erven (cfr vorige akten)

Personen: Jan Aert Aernout VAN OSTAYEN Jacobmijn Aert Aert VAN OSTAYEN

| 141-0721 |

Schepenregister 141, f° 423 v° Naschrift: 30.01.1613

Pauwels Janssen Verhoeven (x Anna Gerit Verheijden), procuratie voor zijn vrouw schepenen Baerle gekweten door Adriaen Jan van Ostaeijen

Personen: Anna Geert VAN DER HEYDEN Adriaen Jan Aert VAN OSTAYEN

| 141-0722 |

Schepenregister 141, f° 424 v° 01.02.1550 svl

Michiel Cornelissen van Elsackere verkocht aan Heijlweijch Claus Peeters rente van 1 V rogge 37 st op stede in de hoenderstraat O Peeter Faes Z Peeter Jans en Peeter Wijerocx N Peeter en Bernaert Nouts

| 141-0723 |

Schepenregister 141, f° 425 r° 27.01.1550 svl

Jan Jan Pauwels Keeselmans en Willem van den Bogaerde (x Hillegondt Michiel Verstraten) verklaren dat vs Willem en Jan Pauwels Keeselmans, Groot Zundert, vader van vs Jan Keeselmans erve om erfrenten hebben gemangeld te weten erven "boets hof" in Hecht en rente van 3 Kgld op de goederen van Adriaen Wouters tot Wuustwezel en rente van 2 Kgld op de stede aan het kerkhof van Wezel

Personen: Willem Willem VAN DEN BOGAERT Jan Pauwels KEESELMANS Hilleken Michiel VERSTRAETEN Jan Jan Pauwels KEESELMANS

| 141-0724 |

Schepenregister 141, f° 425 v° 01.02.1550 svl

heer Claus van Eekele, priester en mr Adriaen Diericx, secretaris in Wuustwezel als uitvoerders van het testament +heer Henrick van Scalluijnen, priester - Djenneken Geerdt Buijens - Mathijs de Smidt x Margriete, Brecht; ontlasten de panden van Marck Loijcx van rente van 4 Kgld op stede aan de plaatse (vonnis schepenen Loenhout 09.04.1548)

Personen: Magriete Hendrik Wouter Hendrik VAN SCHALLUYNEN Matthijs Wouter SMITS

| 141-0725 |

Schepenregister 141, f° 427 r° 04.02.1550 svl

Katrijne Andries Jan Wuijts x Adriaen Peeter Joos verkochten aan Katrijne x +Michiel Verdijck en haar kinderen rente van 6 Kgld. Lijsbeth Henrick Meus, moeder van vs Katrijne, stelt onderpand

Personen: Michiel Jan VERDIJCK Katlijne Cornelissen WOUTERS Adriaen Peter JOOS Lijsbeth Hendrik MEUS Katrijne Andries Jan WUYTS

| 141-0726 |

Schepenregister 141, f° 427 v° 04.02.1550 svl

Nijs Peeter van Bavele x Marie Peeter opt hesschot zijn schuldig Lijsbeth Peeter Martens opt hesschot rente van 10 L rogge op land de "langen acker". Lijsbeth Peeter Martens opt hesschot x Peeter Lenaerdt Boets verkochten rente aan Henrick Cornelis van Staijen

Personen: Lijsbeth Peter Marten OPT HESSCHOT Marie Peter Marten OPT HESSCHOT Nijs Peter VAN BAVEL

| 141-0727 |

Schepenregister 141, f° 428 r° 03.02.1550 svl

Lijsbeth Peeter Martens opt hesschot x +Matheus de Cuijpere xx Peeter Lenaerdt Boets verkocht geruime tijd terug met haar 1ste man aan Nijs Peeter van Bavele haar versterf van haar vader Peeter opt hesschot en wat haar van haar moeder nog versterven zal

Personen: Nijs Peter VAN BAVEL Lijsbeth Peter Marten OPT HESSCHOT Mattheus Peter DE CUYPER Peter Marten Zibs OPT HESSCHOT

| 141-0728 |

Schepenregister 141, f° 428 v° 04.02.1550 svl

Peeter van Onstaijen verkocht aan de kinderen Cornelis van de Cloote (voogd Cornelis Jan Nout Luijcx) rente van 2 V rogge 6 st op panden in Loenhout (schepenbrieven 14.02.1525 en 21.10.1533) welke rente Peeter van Onstaijen gekocht had van de erfgenamen Lijsbeth Peeter Luijcx

Personen: Cornelis Jan Nout LUIJCX Cornelis Peter VAN DE CLOOTE

| 141-0729 |

Schepenregister 141, f° 429 r° 06.02.1550 svl

Jan Jordaens Henricx is schuldig aan Lenaert Jan van Aerde en daarvoor aan diens vader Lenaert van Aerde rente van 3 V rogge op stede in Vossingers N Aert van de Velde en erfgenamen Aerdt der Wewen O erfgenamen Clement Jan Diels W Jan der Wewen

| 141-0730 |

Schepenregister 141, f° 429 r°, In marge: 17.11.1551

rente door Lenaerdt van Aerde getransporteerd (nieuwe eigenaar niet vermeld)

| 141-0731 |

Schepenregister 141, f° 429 v° 07.02.1550 svl

Peeter Jan Huijb Callants is schuldig aan Marck Nout Peeter Nouts rente van 6 L rogge 15 st. Pand is stede in de hoenderstraat O Peeter Wierocx N Michiel Cornelis van Elsacker

Personen: Peter Jan Huybrecht CALLANTS Marck Nout Peter NOUTSEN

| 141-0732 |

Schepenregister 141, f° 430 r° 08.02.1550 svl

Jan de Cuijpere verkocht Geerdt Meermans rente van 4 V rogge op hooimade met bos de "meerrijdt" en op andere erven. Marck Nouts reikt rente uit als bezitter van de panden

Personen: Marck Nout Peter NOUTSEN Geert Hendrik MEERMANS

| 141-0733 |

Schepenregister 141, f° 430 v° 10.02.1550 svl

Cornelis en Lenaert Gielis Vercaert verkochten aan Cornelis Jan Marcx rente van 8,5 L rogge 6 st 1 oort op panden in Loenhout (schepenbrief 28.12.1535)

Personen: Cornelis Jan MARCX

| 141-0734 |

Schepenregister 141, f° 431 r° 11.02.1550 svl

Cornelis de Cuijpere Peeters verkocht aan Anthonis van Dietfoirt x Anne rente van 4 V rogge op stede aan "stuijvesande" W en N erfgenamen Dierick Boets O Claus Diericx en op andere erven

Personen: Anthonis Antonij VAN DIETFORT Anna Michiel VAN HUYSEN Cornelis Peter DE CUYPER

| 141-0735 |

Schepenregister 141, f° 431 v° 16.02.1550 svl

Henrick Anthonis Hovelmans, zoon van +Marie Jan Wouters - Gielis Anthonis Hovelmans, nazoon, moeder is Cornelie Gielis Verbraken - Peeter Jan Hovelmans als voogd en Jan van Kerckhoven als toeziener van de andere nakinderen van volle bedde verkochten aan Peeter Jan Snellen hun deel dat hun vader Anthonis Hovelmans verstorven was van zijn vader Henrick Hovelmans te weten deel in stede aan het oosteinde

Personen: Hendrik Hendrik HOVELMANS Peter Jan SNELLEN Dielis Antonij HOVELMANS Anthonis Hendrik HOVELMANS Hendrik Antonij Hendrik HOVELMANS Marie Jan WOUTERS Peter Jan HOVELMANS

| 141-0736 |

Schepenregister 141, f° 432 r° 18.02.1550 svl

|kinderen Steven Wouter Goris en hun moeder| Frans Marcelis x Lijsbeth Jan Sijmons kwijten Jan de Lantmetere rente van 8 V rogge, waarbij Frans Marcelis 10 £ gr br aan zijn vrouw verzekerd

Personen: Frans MARCELISSEN

| 141-0737 |

Schepenregister 141, f° 432 r° 18.02.1550, vervolg

Nota: het is niet duidelijk waarom boven de akte 'kinderen Steven Wouter Goris en hun moeder' vermeld wordt

| 141-0738 |

Schepenregister 141, f° 432 v° 18.02.1550 svl

Frans Marcelis x Lijsbeth Jan Nout Sijmons verkochten aan Geertruijt x +Jan Nout Sijmons rente van 4 V rogge op eusel bij de kerk

Personen: Geertruy Jan Goossem NOUTS Frans MARCELISSEN

| 141-0739 |

Schepenregister 141, f° 433 r° 20.02.1550 svl

Nout de Cuijpere Peeters verkocht aan Lijsbeth Willem Aerts x Sijmon Rombouts, Brecht rente van 4 V rogge 2 Kgld op stede in Sneppel in de katerstraat O Marck Nouts W Jan Gabriels Z Bernaerdt Nouts; Pand is rente van 18 L rogge op goederen het hesschot

Personen: Nout Peter DE CUYPER

| 141-0740 |

Schepenregister 141, f° 434 r° 24.02.1550 svl

Jan van Bavele verkocht aan Anne Geeraerdt Imbrechts x Peeter van der Buijten rente van 4 V rogge op stede in Terbeek W Adriaen van Aken Z erfgenamen Adriaen Peeter Boets N Jan van Onstaeijen en Cornelis Jan van Bavele. Last aan erfgenamen Anne Peeter Jennis, Cornelie x Goosem Lemmens huisvrouw van Cornelis Cornelis Verboven

Personen: Anne Geert IMBRECHTS Peter Jan VAN DER BUYTEN Goosem Goosem LEMMENS

| 141-0741 |

Schepenregister 141, f° 434 r°, In marge: 08.10.1618

Josijne Joris Edelinckx x Hugo Janssen gedeeltelijk afgelost door Cornelis Arnouts Wagemaker

Personen: Josijntien Joris EDELINCX Cornelis Aert WAGEMAKERS Hugo Jan Goris AERTS

| 141-0742 |

Schepenregister 141, f° 434 r°,Naschrift: 01.08.1612

Frans Imbrechts transporteert gedeelte van rente aan Cornelis Arnout Wagemaeckers

Personen: Franchois Peter IMBRECHTS Cornelis Aert WAGEMAKERS

| 141-0743 |

Schepenregister 141, f° 434 v° 26.02.1550 svl

Michiel van Elsacker Cornelissen verkocht aan Marie Jan Pauwels Keeselmans rente van 9 Kgld 7 st op stede in Sneppel in de hoenderstraat O Peeter Faes Z Peeter Jans en Peeter Wijerocx N Peeter en Bernaert Nouts. Vader Cornelis van Elsacker stelt onderpand

Personen: Cornelis Michiel Cornelis VAN ELSACKER Michiel Cornelis Michiel VAN ELSACKER Marie Jan Pauwels KEESELMANS

| 141-0744 |

Schepenregister 141, f° 435 v° 27.02.1550 svl

Gielis Mathijs van Aerde, zoon van Magriete Gielis van de Wijngaerde verkocht aan Peeter van Aerde Cornelissen en Adriaen Jan Ooms beemd de "larijenbemt" . Last aan Adriaen Suijs (Antwerpen), kinderen Bouwen Hovelmans

Personen: Gielis Matthijs VAN AERDE Margriete Gielis Willem VAN DE WIJNGAERDE Bouwen Matthijs HOVELMANS

| 141-0745 |

Schepenregister 141, f° 436 r° 28.02.1550 svl

juffr Katrijne +heer Robbrecht van Arenberch dr (x Jan van Lint) accordeert zich met de mangeling die haar man gedaan heeft met Dierick Bode (schepenregister 10.05.1534) aangaande erven de "cleijn steechde"

Personen: Katrijne VAN ARENBERCH

| 141-0746 |

Schepenregister 141, f° 436 v° 03.03.1550 svl

Claus Diericx x Heijlwijch Jan Nouts verkochten aan Laureijs Jan Laureijs Rombouts hooimade op Blaakt Z Willem Polmans, Brecht N Cornelis van Aerde O heer Peeter Loijcx. Last aan Jan Dingnen

Personen: Claus DIERICX Heijlwich Jan NOUTS

| 141-0747 |

Schepenregister 141, f° 436 v° 23.03.1550 svl

Laureijs Jan Laureijs Rombouts verkocht aan Laureijs van Aerde rente van 4 Kgld op hooimade (cfr vorige akte) en op stede in Neerven W kind Henrick Hovelmans Z heer Peeter Loijcx. Last aan Jan Dingnen

| 141-0748 |

Schepenregister 141, f° 437 r° 04.03.1550 svl

Cornelis de Coninck Willems verkocht aan de kinderen Jan Delijen rente van 8 V rogge op weivelden de "ast". Vader Willem de Coninck stelt onderpand

| 141-0749 |

Schepenregister 141, f° 437 v° 04.03.1550 svl

Cornelis en Jan der Wewen Aertssen verkochten aan Jan Hegge rente van 55 st in mindering van 20 st gr br (schepenbrief 16.07.1515) op stede in Popendonk Z Lijsbeth Christiaen Reijns W mr Marcelis Schoofs N Cornelis van den Broecke welke rente Willem Jan van Staeijen x Heijlwijg Cornelis Wil Buijens verkocht had aan Aerdt der Weduen

Personen: Cornelis Aert DER WEUWEN Jan Aert DER WEUWEN Jan Jan HEGGE Aert DER WEUWEN

| 141-0750 |

Schepenregister 141, f° 438 r° 04.03.1550 svl

heer Willem van de Werve, ridder (x vrouwe Anna van Groenenberch verkocht aan Cornelis Willem Maes rente van 8 Kgld op panden in Loenhout (schepenbrief Antwerpen 08.03.1491) welke rente Jan Pauwels Geens verkocht had aan Peeter van Campdonck, koren koper met nog 2 schepenbrieven van Antwerpen (22.10.1522 en 14.03.1542) waaruit blijkt dat Jan van der Cammen Willems, kramer van zijde lakens, x Christoforijne van der Heijndonck Staes dr de rente eerst verkocht hadden aan heer Jacob Groenenborch en hoe vervolgens Melchior Groenenberch, ook voor zijn broers Jacob, Jan en Michiel de rente verkocht had aan heer Willem van de Werve. Peeter Jan Snellen en Adriaen van Aken, schepenen, hebben zich hierna naar Antwerpen begeven ten huize vs heer Willem en zijn vrouw, waar zij van de vrouw vernemen dat zij akkoord gaat met het voren beschrevene

Personen: Peter Jan SNELLEN Adriaen Claes Hendrik VAN AKEN

| 141-0751 |

Schepenregister 141, f° 439 r° 10.03.1550 svl

Jan van Staeijen Janssen verkocht aan Anthonis Rombouts als voogd en Cornelis van Eekele als toeziener van de weeskinderen Sijmon Rombouts x +Agneese Vorselmans Jans dr rente van 2 Rgld 10 st welke aan Jan van Staeijen onlangs getransporteerd was door Jacob Sebrechts voor zijn moeder Mechtelt Zebrechts op panden in Loenhout (schepenbrief 17.04.1542)

Personen: Agneese Jan VORSELMANS Anthonis ROMBOUTS Simon ROMBOUTS Cornelis Jan Jan VAN EECKEL

| 141-0752 |

Schepenregister 141, f° 439 r° 10.03.1550 svl

Jan van Staeijen Janssen verkocht aan Anthonis Rombouts als voogd en Cornelis van Eekele als toeziener van de weeskinderen Sijmon Rombouts x +Agneese Vorselmans Jans dr rente van 3 Kgld op zaailand het "cleij" in Sneppel

Personen: Cornelis Jan Jan VAN EECKEL Anthonis ROMBOUTS Agneese Jan VORSELMANS

| 141-0753 |

Schepenregister 141, f° 440 r° 14.01.1550 svl

Jan Peeter Thijs Hasen - Lenaerdt van Staeijen als voogd en Cornelis Jan Marcx als toeziener van de weeskinderen +Cornelis Peeter Hasen - Jan Rombouts als voogd en Peeter Zoeten als toeziener van het kind Jan Roovaerts x +Lijsbeth Peeter Thijs Hasen - Peeter Jan Wackers als voogd en Jan van Staeijen als toeziener van de kinderen Anthonis Jan Wackers x +Marie Peeter Thijs Hasen; verkochten Martijne Peeter Thijs Hasen hun deel in stede aan het oosteinde O Adriaen van Aken Z en W Jan Peeter Thijs Hasen. Last aan Henrick van Tijgelt

Personen: Jan Geert ROOVAERTS Cornelis Peter Thijs HASEN Cornelis Jan MARCX Marten Peter THIJS Jan Peter Thijs HASEN Lijsbeth Peter Thijs HASEN Marie Peter Thijs HASEN

| 141-0754 |

Schepenregister 141, f° 440 v° 19.03.1550 svl

Marcus Loijcx is schuldig aan Jan van Vocxdale de jonge x Margriete rente van 6 Kgld op erven in Loenhout, o.a. heiblok de "brant"

| 141-0755 |

Schepenregister 141, f° 441 r° 05.05.1550

Mathija Jan Michiel Buijens x +Adriaen Peeter Boedts - Adriaen en Peeter Adriaen Peeter Boets en hun zuster Marie; verkochten aan Peeter van der Buijten x Anne beemd bij de "breebeke". Last aan Willem Huijbs Verboven

Personen: Anne Geert IMBRECHTS Peter Jan VAN DER BUYTEN

| 141-0756 |

Schepenregister 141, f° 441 v° 05.05.1550

Anthonis Jan Brants x Lijsbeth Claus Peeter Haeijen verkochten aan Eewoute Luijck Bertels dr rente van 2 V rogge 2 Kgld en waarvan vs Eewoute verklaarde dat na haar + de 2 Kgld zullen succederen op haar voorkinderen en de 2 V op haar nakind en welke rente staat op zaailand in Sneppel. Last aan Cornelis Jan Marcx

Personen: Anthonis Jan BRAENS Lijsbeth Claus Peter HAEIJEN Cornelis Jan MARCX

| 141-0757 |

Schepenregister 141, f° 442 r° 23.08.1550

np |kinderen Jacob Delijen| Jaspar Bellens Janssen verkocht aan Adriaen Delijen en zijn broers en zusters rente van 10 sch gr br op panden in Loenhout (schepenbrief Antwerpen 31.10.1523)

| 141-0758 |

Schepenregister 141, f° 442 v° 25.04.1550

Peeter Clement Jan Diels verkocht meer dan 4 jaar geleden aan zijn broer Jan Clements zijn kindsdeel hem van zijn ouders verstorven, te weten achtste deel in stede in Vossingers O Adriaen van Aken W Jan Jordaens

Personen: Lijsbeth Lambrecht VAN DEN BOGAERDE

| 141-0759 |

Schepenregister 141, f° 443 r° 28.04.1550

Henrick, Cornelis en Jan Peeter Martens opte rijdt zonen - hun zuster Katrijne x Cornelis de Cuijpere - Adriaen Vermunten als voogd en Peeter Martens vs als vader en toeziener van Grietken, Neesken een Mariken zijn jongste kinderen waarvan +Dianne Henrick Hovelmans moeder was; verkochten aan Peeter Jan Snellen x Katrijne hun versterf van hun grootvader Henrick Hovelmans in helft van stede aan het oosteinde O kind Cornelis Conincx en welke andere helft Peeter Jan Snellen gekocht had van Marie x +Henrick Hovelmans

Personen: Adriaen Willem VERMUNTEN Marie Peter MERTENS Neesken Peter MERTENS Grietken Peter Merten SIBS Jan Peter MERTENS Peter Cools DE CUYPER Peter Jan Marten Zibs OPTE RIJDT Hendrik Hendrik HOVELMANS Cathrijne Cornelis DE CONINCK Dianne Hendrik HOVELMANS Katrijne Peter MERTENS Marie Jan THIJS Peter Jan SNELLEN

| 141-0760 |

Schepenregister 141, f° 443 r° 19.05.1550

Adriaen Jacob Delijen ook voor zijn broers en zusters afgekweten door Henrick Laureijs Rombouts als voogd van Lijnken, Dingne, Lijsken en Hanneken, de 4 jongste kinderen van zijn broer +Jan Laureijs Rombouts x Katrijne Wouter Smidts van rente van 6 Kgld op de goederen vs Katrijne Smidts (schepenbrief 14.02.1549), welke rente Adriaen Delijen gekocht had van de erfgenamen Marie x +Jan Loijcx. Wouter Jan Laureijs Rombouts verklaart dat zijn kindsdeel eveneens voor vs rente verbonden is

Personen: Catherine Jan Laureijs ROMBOUTS Betteken Jan Leijs ROMBOUTS Jan Laureijs ROMBOUTS Dingne Jan Leijs ROMBOUTS Marie Hendrik Laureijs ROMBOUTS Jan Jan Leijs ROMBOUTS Wouter Jan Laureijs ROMBOUTS

| 141-0761 |

Schepenregister 141, f° 443 v° 03.06.1550

Jan Beijersen van Vocxdale de jonge x Margriete Marcus Loijcx verkocht aan Frans de Meijere x Adriana Marcus Loijcx helft van rente van 6 Kgld op erven in Loenhout (schepenbrief 19.03.1550 svl) en op heiblok den "brant"

Personen: Frans DE MEIJERE

| 141-0762 |

Schepenregister 141, f° 444 r° 18.03.1550 svl

Berbele Claus Peeter Haeijen x Willem de Cuijpere en Lijsbeth Claus Peeter Haeijen x Anthonis Jan Brants, ook voor hun zusters Adriana en Anne - Geerdt Vercaert als voogd en Cornelis Lenaerdts als toeziener van de weeskinderen Laureijs Claus Haeijen; verkochten aan Cornelis Jan Marck Loijcx rente van 3 V rogge op panden in Loenhout (schepenbrief 17.08.1544)

Personen: Anthonis Jan BRAENS Anne Claus Peter HAEIJEN Cornelis Jan MARCX Willem DE CUYPER Adriana Claus Peter HAEIJEN Laureijs Claus Peter HAEIJEN Lijsbeth Claus Peter HAEIJEN Berbele Claus Peter HAEIJEN

| 141-0763 |

Schepenregister 141, f° 444 v° 19.06.1550

Henrick Peeter Martens opte rijdt x Marie verkochten aan Clare Aerdt Jan Aerts x +Lenaerdt Boons rente van 4 Kgld op stede in Herseling O Adriaen Lenaerts Z Adriaen van Aken. Last aan Peeter van der Buijten x Anne, Peeter van Onstaeijen Peeters, Anthonis Vetwaerier (Antwerpen)

Personen: Peter Jan VAN DER BUYTEN Peter Peter VAN OSTAEIJEN Clare Aert Jan AERTSEN Lenaert BOONS Anne Geert IMBRECHTS Marie Jan VAN BAVEL

| 141-0764 |

Schepenregister 141, f° 445 r° 24.06.1550

Dierick Bellens Janssen verkocht aan Peeter Jan Snellen x Katrijne rente van 2 Kgld op panden in Loenhout (schepenbrief 19.06.1544)

Personen: Cathrijne Cornelis DE CONINCK Peter Jan SNELLEN

| 141-0765 |

Schepenregister 141, f° 445 r°, In marge: 27.10.1609

Adriaen Cornelis Deckers eensdeels gekweten door Cornelis Jan Peeter Martens en zelf in bezit van het andere deel

Personen: Adriaen Cornelis Adriaen DECKERS

| 141-0766 |

Schepenregister 141, f° 445 v° 30.06.1550

Peeter Jan Hovelmans is schuldig aan Margriete Anthonis dr x +Lenaerdt van Houtele alias Steenbackere rente van 4 V rogge 10 st op stede N Cornelis Jan Loijcx O huisvrouw Wouter Jan Laukens

Personen: Peter Jan HOVELMANS Magriete Thoen Diel SIJMONS Lenaert VAN HOUTELE

| 141-0767 |

Schepenregister 141, f° 445 v°, In marge: 24.06.1553

rente afgekweten

| 141-0768 |

Schepenregister 141, f° 446 r° 15.07.1550

Jaspaer Bellens Janssen, poorter van Antwerpen verkocht aan Laureijs van Aerde rente van 5 Kgld op panden in Loenhout (schepenbrief Antwerpen 25.05.1532)

| 141-0769 |

Schepenregister 141, f° 446 r° 13.08.1550

Jan van Staeijen schepen gekozen ipv Henrick van der Buijten Janssen

Personen: Hendrik Jan VAN DER BUYTEN

| 141-0770 |

Schepenregister 141, f° 446 v° 25.08.1550

Peeter Jan Dingnen verkocht aan Marcus Loijcx als rentmeester van St Margrietendaal in Antwerpen rente van 4 V rogge op hooimade op het "hoochbosch". Last aan kinderen Jan Verhaert

Personen: Peter Jan DIGNEN

| 141-0771 |

Schepenregister 141, f° 447 r° 25.08.1550

Peeter Willem Bode, zijn broer Cornelis en Jan Vuijst, ook voor de erfgenamen van zijn broer +Herman Vuijst transporteerden aan Joozijne Leijs Zebrechts x +Wouter van den Broecke rente van 5 Kgld op de goederen die Peeter Joos x Jacomijne Haest Adriaens dr in bezit heeft (schepenbrief Antwerpen 17.01.1544)

Personen: Wouter Cornelis VAN DEN BROECKE Peter JOOS Cornelis Willem BODE Peter Willem BODE Josijne Laureijs ZEBRECHTS

| 141-0772 |

Schepenregister 141, f° 447 r° 17.08.1550

Jan van Staeijen als borg voor zijn broer Peeter belooft Mathijs van Aerde schadeloos te houden van het bezet dat Peeter Cornelis Nijs gedaan had op de hooimade die vs Mathijs onlangs gekocht had van vs Peeter

Personen: Peter Jan VAN STAIJEN Peter Cornelis Jan NIJS

| 141-0773 |

Schepenregister 141, f° 447 v° 17.08.1550

Peeter van Staeijen Janssen x Marie verkocht aan Mathijs van Aerde Huijbrechtssen hooimade op Blaakt. Last aan erfgenamen Willem Lenaerts

Personen: Marie Jan CUSTERMANS Peter Jan VAN STAIJEN

| 141-0774 |

Schepenregister 141, f° 447 v° 06.10.1550

Jan Adriaen Haest is schuldig aan Peeter Diericx van Aerde rente van 17 L rogge op stede in Popendonk O erfgenamen Cornelis van Aerde W Nijs van Bavele N Cornelis van Bavel en op andere erven, welke vs panden onlangs gekocht zijn van de weduwe en voogden van de weeskinderen +Cornelis Hasen en waarbij uit te reiken aan Katrijne Diericx van Aerde 29 L rogge en na haar + gedeeltelijk verstorven aan Peeter Diericx

Personen: Cornelis Peter Thijs HASEN

| 141-0775 |

Schepenregister 141, f° 448 r° s.d.

Jan Adriaen Haest is schuldig aan de kinderen Dierick Lenaert Boets rente van 6 L rogge op stede in Popendonk etc (cfr vorige akte) welke rente vs Dierick Boets verstorven is van Katrijne Diericx van Aerde zijn 'moeije'

| 141-0776 |

Schepenregister 141, f° 448 v° 06.10.1550

idem 6 L rogge aan de kinderen Cornelis Lenaert Boets op stede in Popendonk etc (cfr vorige 2 akten)

| 141-0777 |

Schepenregister 141, f° 449 r° 21.10.1550

Henrick Mast x Katrijne Wouter Conincx zijn schuldig aan Willem Jan Nouts rente van 2 V rogge op stede bij stapelheide N Laureijs Jan Nouts W Ghijsbrecht Jan Pauwels

Personen: Willem Jan NOUTS Lijnken Wouter DE CONINCK Hendrik MAST

| 141-0778 |

Schepenregister 141, f° 449 v° 21.10.1550

Katrijne Wouter Conincx x Henrick Mast verkocht aan Wouter van de Cloote rente van 2 V rogge 5 st op panden in Loenhout (schepenbrief 26.10.1522)

Personen: Wouter Peter Wouter VAN DE CLOOTE

| 141-0779 |

Schepenregister 141, f° 450 r° s.d.

Jan Jan Jacobs, wnde in de brugstraat in de "gulden berch" in Breda machtigt mr Frans Clinckaert, Peeter Buemsaert, Henrick van de Laer en Bertholomeus Frais, allen poorters van Breda om te procederen tegen de heer Jan van den Wijngaerde, ridder en schout in Breda inzake feiten gepleegd in het land van Hoogstraten

| 141-0780 |

Schepenregister 141, f° 450 v° 16.11.1550

Lenaerdt van Aerde Janssen verkocht aan Jan de Cock, Brecht rente van 3 V rogge op panden in Loenhout (schepenbrief 1550 svl)

Personen: Jan Jan DE COCK

| 141-0781 |